Ministr školství ČR začal vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva...

Ministr školství ČR začal vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva k rovnému přístupu ke vzdělání, pokud se děti odmítnou podílet na školním antigenovém testování! Děti budou doma a bez online výuky! A může to být ještě horší, v ČR hrozí ustanovení trvalého výjimečného a nouzového stavu po přijetí Pandemického zákona! Ministr vnitra by získal pravomoci na úrovni Augusto Pinocheta v Chile! Lubomír Volný bije na poplach, totalita přichází pod rouškou ochrany zdraví, ale jinak jitra jsou v kotlině Mah’ralu mrazivě tichá!

Ministr školství ČR začal vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva k rovnému přístupu ke vzdělání, pokud se děti odmítnou podílet na školním antigenovém testování! Děti budou doma a bez online výuky! A může to být ještě horší, v ČR hrozí ustanovení trvalého výjimečného a nouzového stavu po přijetí Pandemického zákona! Ministr vnitra by získal pravomoci na úrovni Augusto Pinocheta v Chile! Lubomír Volný bije na poplach, totalita přichází pod rouškou ochrany zdraví, ale jinak jitra jsou v kotlině Mah’ralu mrazivě tichá!

Rok 2021 je rokem budování Brave New World a globalisté se nezastaví. Pokud sledujeme procesy řízení, tak si všímáme symptomatického jevu ve všech zemích tzv. bílé civilizace, kdy jednotlivé národní vlády terorizují své obyvatelstvo do takové míry, jako kdyby nešlo o vlády z lidu, ale o vlády nepřátelské, okupační, dosazené nepřítelem lidu atd. Tento proces vyvolává v obyvatelstvu naprostý chaos, kdy lidé jsou vrženi do nové a neznámé situace, kdy vlastní vláda likviduje dobrovolně své vlastní hnízdo, likviduje ekonomiku, živnostníky, podnikatelský sektor, společenské vztahy, prostě úplně všechno.

Robert Plaga, ministr školství ČR

Na obyvatelstvu probíhají procesy řízení jako na okupovaných územích nepřítelem, jako v koncentračním táboře, jako v nějakém bizarním temném snu, kdy logika umřela, zdravý rozum šel v průvodu za rakví za ní a když se vracel domů, někdo mu podřízl hrdlo před domem. Logika a zdravý rozum zmizely a k moci nastoupila dvojice sester, propaganda a hysterie, kterým ale zpoza závěsu ze zákulisí radí globální teror. Ve skutečnosti všechno to, co právě okolo sebe vidíte a zažíváte, je právě onou globalistickou šachovou koncovkou zvanou End Game.

Vláda ČR se začíná podobat okupační správě, která pohlíží na české obyvatelstvo a české děti jako na dobytek, který je potřeba značkovat, testovat a ohradníkem omezovat

Obyvatelstvo je terorizováno vlastními vládami, které se chovají jako Gestapo a jako cizí protektorátní správa, která pohrdá lidem, občany a jejich lidskými a občanskými právy. Na občany je pohlíženo jako na dobytek, který je potřeba ocejchovat, označkovat, kdo je kdo, kdo je jaká kráva, kdo je jaký vůl, každý musí dostat číslo a evidenci, visačku na ucho, appku do mobilu, nebo čip pod kůži. Obyvatelstvo je eliminováno na dobytek, ke kterému se vláda chová podobně. A dobytek, na rozdíl od občanů, nemá žádná práva, to si pamatujte. Celoplošné testy, strkání špejlí do nosu tak často a tolikrát, až lidé dostávají záněty nosohltanu, krvácení, komplikované infekce sliznice či přímo záněty hematoencefalické blány oddělující nosohltan od mozkového kmene.

Dívka v USA se učí provádět samostěr z nosu antigenním testem firmy Abbott. Těmito testy se má testovat i v českých školách a děti budou rovněž učeny, aby se testovaly samy, aby učitelé nenesli trestní zodpovědnost za jejich případná zranění

Teror na obyvatelstvu má jediný účel, zpacifikovat veškerý odpor a zbavit jej veškerých lidských práv a svobod tak, aby se nebránil, neprotestoval, nedemonstroval, neprováděl povstání a revoluce proti zavádění totalitních zákonů. A přesto jen malé skupině obyvatel dojde, že to už dávno nejsou národní vlády, které své občany takto terorizují a zbavují práv a svobod. Jsou to marionety nepřítele, tyrani lidu a národů, marionety světové globalizace, poskoci Domu Sion, kteří dostali befel, dostali příkaz na likvidaci zbytků demokracie a práv občanů. A tento brutální proces vedený proti lidu jedná bez skrupulí a míří i proti těm nejmenším, proti malým dětem v rolích školáků.

Školy mají na příkaz ministra dvakrát týdně všem dětem strkat špejle do nosů, kdo odmítne špejli, bude ze školy vyhozen a bude se učit “offline” doma

Dosazený a úmyslně neříkám “český” ministr školství Robert Plaga totiž ve středu začal vyhrožovat [1] malým český školákům a hlavně jejich rodičům, že pokud se děti odmítnou od března testovat špejlemi a antigenními testy, nebudou se moci účastnit výuky a budou muset zůstat doma, přičemž nebudou se moci vzdělávat ani online přes internet, protože tato výuka otevřením škol od příštího týdne přestane být poskytována, resp. nebude mandatorní, jako to bylo dosud a školy prostě budou moci online výuku ukončit. Ministr školství doslova uvedl, že děti zůstanou doma “offline” a budou se muset učit samy, což je samozřejmě naprostý nesmysl, protože každé dítě podléhá povinné školní docházce, a pokud dítě není ve škole, anebo v online výuce, je to automaticky absence.

Návrh Pandemického zákona

Jedinou výjimkou by bylo distanční vzdělávání, dálkové studium, o které ale rodiče logicky musí požádat, škola to musí schválit a rodiče musí zajistit výuku vlastními silami, rodiče tak musí převzít roli učitele a zajistit domácí vzdělávání. A to je naprosto vyloučené realizovat u desítek a stovek tisíc dětí, které nepodstoupí dvakrát týdně odpornou “špejlovačku”, kterou navíc si mají děti provádět samy na sobě, a to za dozoru učitelů ve školních jídelnách, případně v tělocvičnách, podle aktuální dispozice dané školy.

Ředitelé škol jsou mezi dvěma mlýnskými kameny, právníci je varují, že ředitelům dokonce hrozí trestní stíhání, pokud dětem odepřou přístup do škol kvůli odmítnutí testů

Právník nám k tomu řekl následující právní posudek, a dobře poslouchejte. Strkání špejlí dvakrát týdně do nosu povede ke zraněním dětí, k úrazům, ke krvácení z nosu atd. Ministerstvo školství i samotné školy se chtějí vyhnout žalobám, takže bylo vymyšleno, že výtěry si budou děti dělat samy, aby nesly zodpovědnost za své případné poškození. Máme v redakci právní posudek z jedné základní školy v Českých Budějovicích, který nám postoupil jeden ze zaměstnanců školy.

Ukázky pravomocí z Pandemického zákona

V tomto posudku se právnická kancelář vyjadřuje k dotazům ředitele školy, kde se ptá na důsledky právní zodpovědnosti, pokud učitel při výtěru nosu dítěte způsobí nezletilému zranění, poškození sliznice, krvácení z nosu, infekci, bolesti hlavy, alergickou reakci, či jiný problém, který povede např. k hospitalizaci dítěte. Právní kancelář na to řediteli odpovídá, že za dítě během školní výuky v budově školy zodpovídá škola, bez ohledu na to, jestli si dítě provádí test v nosu samo, anebo zákrok na dítěti provádí učitel nebo personál školy.

V tomto rozdíl není, ale je zásadní rozdíl v tom, že když se dítě zraní samo špejlí v nosu, zodpovědnost školy je splněna poskytnutím první pomoci a zavoláním sanitky. Pokud by ovšem zranění způsobil učitel, jednalo by se o trestný čin ublížení na zdraví svěřené osoby, plus by padlo obvinění ublížení na zdraví z nedbalosti. Jenže, tam by to nemuselo skončit. Výtěr z nosu je zdravotní zákrok, který v podstatě může provádět jen lékař, a pokud jde o zákrok na nezletilé osobě, musí s tím souhlasit zákonný zástupce, tedy rodič.

Ukázky pravomocí z Pandemického zákona

Posudek v závěru uvádí, že zasunování předmětů do nosu musí provádět samy děti, bez aktivního zásahu ruky třetí osoby, a tato činnost dětí musí být monitorována zaměstnanci školy, přičemž rodiče musí vydat souhlas. Pokud cokoliv z tohoto bude chybět, právní kancelář doporučuje řediteli neprovádět testování dětí vůbec a obrátit se na zdravotnické zařízení, aby výtěry dětí probíhaly v nich, ovšem opět za souhlasu rodičů. Posudek, kterým naše redakce disponuje v důvěrném režimu, neřeší otázku situace, kdy rodiče odmítnou nechat své děti dvakrát týdně testovat špejlemi.

Ministr školství se podle všeho pohybuje na hraně trestní odpovědnosti, podmiňování školní výuky podstoupením testu je v ČR v rozporu s Ústavou a její Listinou

Jednotliví ředitelé škol mají opravdu velké obavy a strach z tohoto projektu, protože školy nejsou zdravotnickými zařízeními a nepracuje v nich zdravotnicky vyškolený personál. Škola navíc musí mít souhlas rodičů se všemi zdravotnickými úkony na jejich dětech. A pokud rodič odmítne nechat dítě testovat, škola mu nemůže zabránit v chození do školy, protože je to v rozporu s Ústavou České republiky. Výrok ministra školství o tom, že netestované děti zůstanou bez online výuky doma, že se budou nějak zvláštně a partyzánsky učit samy, je nejen naprosto iluzorní, ale zakládá navíc spáchání trestného činu, neboť je to odpírání přístupu ke vzdělání, které je zakotvené právě v Ústavě. Nejprve si řekněme, co vlastně Ústava v této věci říká:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Článek 33

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

Znění české Ústavy je jasné a není v ní nic uvedeno o podmiňování vstupu do škol a výuky podstoupením antigenního testování. Kdokoliv v ČR prohlašuje, že netestované dítě nebude smět do školy, na což má dítě ústavní nárok a právo, dopouští se trestného činu odpírání vzdělání, což je v rozporu nejen s Ústavou, ale i s Chartou lidských práv. Náš právník doporučuje rodičům následující právní postup, který je potřeba dodržet.

Sankce až 4 miliony korun za porušení opatření Pandemického zákona

Rodič musí písemně a prokazatelným způsobem, tedy klidně i elektronicky emailem, který je škole známý, že jde o email daného rodiče, zaslat škole oznámení o tom, že rodič odmítá a nepovoluje, aby jeho dítě bylo testováno antigenními testy, a že dítě bude chodit do školy bez podstupování těchto testů. V emailu je potřeba počkat na vyjádření školy. Jakmile se škola vyjádří a oznámí, že dítě nebude vpuštěno do výuky a do třídy, pokud nebude mít test, je potřeba provést následující krok. V první den nástupu do školy, tedy podle předpokladů na počátku března, musí přijít rodič s dítětem do školy a aktivně se musí pokusit dítě do školy dostat.

Rodiče netestovaných dětí musí postupovat podle rady našeho právníka, je potřeba zaznamenat spáchání trestného činu ze strany školy v den nástupu dítěte do školy na počátku března

Právník navrhuje vytvořit kamerový záznam, postačí záznam z mobilního telefonu pro důkazní řízení. Pokud některý ze zaměstnanců školy začne dítěti bránit ve vstupu do školy nebo do třídy, je potřeba zjistit totožnost osoby, kdo to je. Tato osoba se totiž tím okamžikem dopouští trestného činu odpírání přístupu k rovnému vzdělávání, které je garantováno v Ústavě.

Nepoužívejte násilí a nesnažte se dítě dostat do třídy násilím, pouze vše zdokumentujte na mobil a úplně ideální je přivést si s sebou svědka, třetí osobu, ideálně právníka, ale není to podmínka. Jakmile je vám aktivně zabráněno vstupu do školy či do třídy, zavolejte hlídku Policie ČR, aby sepsala na místě protokol o incidentu. Policie zadokumentuje osobu, která odepřela dítěti ústavní právo a zabránila dítěti ve vstupu do třídy ke vzděláni, na místě policie posoudí situaci a na základě posouzení může nebo nemusí dojít k příkazu policie, aby dotyčná osoba ukončila protiprávní jednání a umožnila dítěti vstup do třídy.

Tohle mají děti v ČR podstupovat 2x týdně… a ještě v mnoha případech samy a vlastní rukou, pod dohledem učitelů, kvůli trestní zodpovědností za ublížení na zdraví dítěti z nedbalosti

Pokud policie nebude schopna posoudit, kdo je v právu, nechte si od policie vyhotovit protokol s popisem události a s konstatováním, že škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované. Tato věta, či podobně formulovaná věta z policejního protokolu je klíčová pro následující žalobu proti škole a proti ministerstvu školství u českých a mezinárodních soudů. Důležité je, aby existoval policejní protokol o vaší aktivní snaze dítě do školy dostat, protože jinak riskujete, že škola vás ještě zažaluje, že necháváte dítě doma a tím zameškává výuku a nahlásí vás na OSPOD, a přitom ve skutečnosti to bylo tak, že školník dítě vyhodil ze dveří, ale škola bude tvrdit, že dítě do školy nepřišlo.

Policejní protokol tak bude důkazem o překážce ve výuce dítěte na straně školy. Škola tak bude buďto povinna dítě do třídy pustit, anebo bude povinna dítěti nadále a vlastním nákladem poskytovat online vzdělávání, a to právě z důvodu překážky na straně školy, která má od ministerstva, tedy nadřízeného orgánu, přikázáno nevpouštět do tříd netestované děti. Je naprosto jasné, že tyto případy skončí nakonec u Ústavního soudu, a dost možná u mezinárodních soudů, poznamenává náš právník.

VIDEO: Babišova vláda se snaží ve sněmovně znovu protlačit Hamáčkův Pandemický zákon z jara loňského roku, který by udělil ministrovi zdravotnictví pravomoci na úrovni diktátora

Takový monstrózní nástup totality nemůže trvat dlouho, řeknete si. Jakmile skončí nouzový stav, všechno se vrátí do normálu, říkají lidé s naivním uvažováním, kteří tvoří většinu populace. A co kdybych vám řekl, že nouzový stav neskončí nikdy, že bude trvat napořád? Jak byste na to zareagovali? Vláda Andreje Babiše totiž schválila návrh z dílny ČSSD na zavedení tzv. Pandemického zákona, kterým by ministr zdravotnictví ČR získal tak obrovské pravomoci, které by neměla ani vláda, a dokonce ani parlament. Ministr by mohl uzavírat podniky, areály, živnosti, školy, mohl by omezovat dopravu, provoz továren, vyhlašovat zákazy vycházení, a to všechno z titulu návrhu [2] zákona č. 1158/0, o kterém musí nejprve hlasovat sněmovna. Poslanec Lubomír Volný natočil zásadní video, kde veřejnost seznamuje s hrozbami tohoto zákona a apeluje na komunisty, aby ve sněmovně zákon nepodpořili.

Zákon je nebezpečný hlavně v jedné větě v prvním odstavci § 2 návrhu zákona, kde se hovoří o tom, že ministr zdravotnictví může těchto pravomocí použít nejen během pandemie Covid-19, ale i kdykoliv jindy a poté na zabránění jejího návratu. A chápete, že taková věta dělá celý zákon dokonale gumovým, protože hrozba návratu pandemie bude přece hrozit vždy, za všech okolností, a v podstatě natrvalo a napořád. Pokud bude Pandemický zákon přijat, ČR se stane de facto diktaturou podle střihu Chile, kde 11. září 1973 proběhl vojenský převrat pod vedením gen. Augusto Pinocheta, který uvrhl celou zemi do permanentního a 17 let trvajícího výjimečného stavu s mimořádnými opatřeními.

Nouzový stav v zemi nad Mah’ralem už natrvalo a napořád, protože podle Talmudu na goyim musí být přísnost?

O totéž se teď v ČR snaží vláda, která oprášila návrh z dílny ČSSD z loňského jara, který se ve sněmovně marně pokoušel prosadit bývalý ministr zahradnictví a zpěvák Adam Vojtěch. Takovýto zákon by přenesl na ministra zdravotnictví tak obrovskou moc, že by se s ní nedokázala poměřovat ani moc vlády nebo parlamentu. Ministr by mohl pod rouškou ochrany zdraví veřejnosti páchat doslova sociální a rovněž ekonomickou genocidu.

Ministr by mohl omezovat pohyb lidí ve městech, v okresech, provozy živností, podniků, škol, hromadné dopravy, mohl by vyhlašovat lockdowny, zákazy pohybu a vstupu, a to všechno na základě vlastního uvážení, bez kontroly ze strany vlády nebo parlamentu. Dovedete si představit, že nouzový stav by tím pádem nikdy v ČR neskončil, trval by napořád, a když ne napořád, tak minimálně velmi dlouho, než by došlo po 17 nebo více letech k revoluci, k převratu, k dalšímu Sameťáku atd. O současné Babišově vládě se říká, že Hnutí ANO a ČSSD jsou spolu ve vládě jako slon a myš, ovšem to je kalech.

Online výuka už prý nebude od příštího týdne garantována, takže buď špejle 2x týdně anebo offline doma a bát se příchodu sociálky pro zanedbávání školní výuky?

Obě dvě strany totiž před obyvatelstvem hrají klasický duální systém, aby byl zachován dojem a iluze právního státu a demokracie. Aby se neříkalo, že obyvatelstvo tyranizuje jedna strana, která uchopila moc, ale že je to koalice dvou slabých stran, které ještě navíc vládnou v menšině s podporou komunistů. A najednou zjistíte, že v té likvidaci demokracie a občanských práv a svobod jedou všichni.

Šachová koncovka globalizace je tady a Čechům už nevládnou Češi, ale globalistický nepřítel plný nenávistí ke gójskému národu natolik, že děti gójů se musí nechat mučit hadry a špejlemi, anebo je jim rovnou odepřeno právo na vzdělání. A tento teror se bude proti lidu a národům stupňovat tento rok 2021, protože budování BNW (Brave New World) začalo s veškerou intenzitou. Národ již nemá své vlády, hordy nepřátel berou lidu poslední svobody. Teror rozprostírá se okolo, už i děti jsou mučeny a výhrůžky vyloučením ze školních tříd přichází, strašný je to kraj. Ale jitra úsvitu nového dne, jitra jsou v kotlině Mah’ralu mrazivě tichá.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zdravý rozum
Návštěvník
Zdravý rozum

Toto je normálne vojna

Michal
Návštěvník
Michal

Dekuji pane Volny a drzim vam palce,jste frajer!!!
Ctu ruzne clanky a souhlasim se vsim co rikate..

Pavel z vesnice
Návštěvník
Pavel z vesnice

Děkuji. 1.3.2021, nebude-li mé dítě vpuštěno do školy, budu ke škole volat policii. Díky!!!

Sloboda
Návštěvník
Sloboda

Prominentný právnik Robert Kennedy vyhral spor s mestom New York, ktoré žiadalo PCR testy pre účasť žiakov v škole

Právnik Kennedy prijal zastupovanie viacerých rodičov a napadol túto politiku na súde. Argumentoval, že PCR test nediagnostikuje COVID-19 infekciu, hoci mesto New York to prezentovalo rodičom, ako by to tak bolo. Rodičia sa odvolávali aj na americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré tvrdí, že testovanie bez dobrovoľného súhlasu je neetické a nelegálne. Nátlak na rodičov podpísať súhlas pod hrozbou vyradenia zo školskej dochádzky je v rozpore s dobrovoľnosťou a ministerstvo školstva svojou politikou porušilo federálne odporúčania pre verejné zdravie.

Megi
Návštěvník
Megi

Jsou to hnusný hyeny které se nezastaví před ničím. Tomu se snad nedá ani uvěřit že hledají dobrovolníky mezi dětmi. https://www.klinikasynexus.cz/nase-studie/imunologie-ockovani/covid-19/

Bezejmenny
Návštěvník
Bezejmenny

Ano jeden velký fašounský koncenrák , právě schválili respirátorový náhubky, ještě něž nás zlikvidují vakcínama ,tak na nás musí vydělat.
Už překročili definitivně červenou pomyslnou linii mezi životem a smrtí.
Smrt vlastizrádcům a jejich přisluhovačům!

Xanidil
Návštěvník
Xanidil

Koho máš na mysli těmi vlastizrádci? Demoblok?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Panu Poslanci Volnému YOUTUBE/PSP CENZURUJE PROJEV V PSP!

YT vypnul p. Volnému zvuk audio, když začal hovořit, a zapnul ho opět když p. Poslanec Sněmovny dohovořil!
https://www.youtube.com/watch?v=aoSHXFOlwY0
(5:17:00 – PROSLOV OK, v 6:06:00 HLUCHÝ PROJEV!)
cenzura je PROTIÚSTAVNÍ, OBZVLÁŠTĚ U VOLENÉHO ZÁSTUPCE LIDU V PSP!
YT … ale kanál je PSP!
To je na trestní oznámení – je to POPŘENÍ PRÁVNÍHO STÁTU A OMEZENÍ SVOBODY PROJEVU POSLANCE V PARLAMENTU ČR!

oskar
Návštěvník
oskar

Dnes neváhají vypnout poslance…a národ mlčí….zítra vypnou národ. Jednoduché a logické 😉

Xanidil
Návštěvník
Xanidil

Český národ je vypnutý již 30 let a tys na to přišel až teď?

PaVo
Návštěvník
PaVo

Pane admine: vím, že mi to můžete smáznost, ale prosím Vás, abyste to neudělal. Jde o pravdivý popis mé dnešní mé situace u soudu, a je to k tématu článku. Ale je to na Vás, nevadí, když to nepustíte, píši to na další místa.

Měl jsem předvolání k soudu jako svědek a dostavil jsem se v předstihu asi hodiny, po příchodu do budovy po pravé straně seděl vrátný za vitrínkou a já mu říkám, že mám předvolání, jestli ho chce vidět, on že ne, ať jdu dál. Další skleněné vstupní dveře se otevřely, za nimi skener jak na letišti a okolo dva mladí hoši za nimi mi řekli, že si musím nasadit roušku, jinak mne dovnitř nevpustí. A já začal svou obvyklou řeč , že ze zdravotních důvodů roušku nenosím a oni na mne, ať předložím potvrzení od doktora, já říkám na to znát můj zdravotní stav nemají nárok, že je na to zákon, on začal pindat, že podle zákona si musím roušku nasadit, jinak mne nevpustí. Já mu na to: předlož mi ten zákon. On mi prý nic předkládat nebude a já na to , že pak nemám co respektovat.

Začal mne slovně vyhazovat, já řekl, že neodejdu, na to mi řekl, že mne vyvede a nachystal se mne chytit, napýřil se jak kohout , nakročil ke mně to udělat a já mu říkám: Nešahej na mne, moh by ses o mne píchnout a infikovat. V ten moment USKOČIL ode mne!! Kodak moment! (Už jsem tady psal mockrát, že každý, kdo šíří strach, ho sám má, a opět se mi to potvrdilo). Už jsem o tom psal opakovaně, zabírá to. Neřekl jsem, že ho píchnu, ale jeho strach mu to tak přeložil. Používejte, je to skvělá sebeobrana, doporučoval jsem ženám hlavně.

Dostal záchvat vzteku, že prý si dojde pro uniformu ( sekuriťáci u soudu jsou asi policajti) a budu se zodpovídat z vyhrožování, dokonce i z tykání! Já sprostým lidem nevykám řekl jsem mu, že proti mně je soplák a nemá žádné znalosti zákonů, a je že placen z mých daní a dalších lidí za to, aby nás jebal, ale že má smůlu. Vykřičel jsem na něj Ústavu, Deklaraci lidských práv, prostě většinu toho, co si tady lidi už mohli ode ne přečíst a velice ostře, i sprostá slova jsem použil. Netoleruji sprosté chování mladých ke starším, uniforma mne nezajímá.

Načeš jsem odešel ven a zapálil si cigaretu. Pak se tam vrátil a řekl, že nepotřebuji dovnitř, ale chci, aby mi dali písemně, že jsem nebyl vpuštěn kvůli roušce, stačí jedna věta, protože v žádném případě nehodlám zaplatit pokutu 50 000 za nedostavení se, jak se píše na předvolání a jenom proto, že mi v tom nějaký idiot, bezmozek zabránil. A jestli mi to nedají, dojdu si na policii. Oni odpověděli, že ji zavolají , načež jeden tam za něco u dveří zatáhl. Já řekl, že si na ně rád počkám, ušetří mi to cestu, protože vzhledem k tomu, že mi potvrzení o odepření vstupu nedali, chtěl jsem tam stejně zajít a předložit jim předvolání a dožadovat se řešení.

Představte si, že ten spratek následně uzamkl vchod! Ta věta o píchnutí se ho tak moc vyděsila. I přicházející zaměstnanci, co se chtěli dostat dovnitř, všichni museli klepat, a oni jim přijít odemykat. Smál jsem se a dělal si z nich srandu, jak jsou podělaní ze mne, jako bych byl nějaký ozbrojený terorista.

Mezitím se tam objevila moje známá, které jsem dopředu říkal, že tam jdu a kdy a že bude problém pro mne se dostat k soudu, a že pro jistotu jsem jim svou výpověď poslal dopředu písemně. Asi mi moc nevěřila, a protože věděla čas, přišla tam! Odehrál se další koncert. Hoši byli tak vytečení, že začali vyhazovat i ji, přestože ona měla roušku, jen jim vystrkovala, že na dveřích je nápis, že vstup je povolen s rouškou, šálou a nebo respirátorem a že já mám šálu! Debil jí začal říkat, že ne dostatečnou a sápal se i po ní, načež ona ho odstrčila, aby si držel odstup 2 metry. A on řval, že se ho dotkla a že on volá sanitku!!!! Neuvěřitelné, ale realita.
Všechna slova se nedají vypsat, bylo toho moc na ni, poctivá holka, nezvyklá na stresové situace, uklidňoval jsem ji, ať se nebaví s debilama.

Asi po 20 minutách přijeli policajti. Dva mladí a ten dement ze soudu je volal, že s nimi chce mluvit a já říkám, ne, kamaráde, budeme mluvit jeden před druhým, Dostal záchvat, že není můj kamarád a naprosto primitivním způsobem mi před policajty začal říkat, že lidi, co umí číst, rozumět a chápat, jedině mohou být jeho kamarádi, řehnil jsem se, že mne to nezajímá, jednoduše: nechceš pustit svědka k soudu, musíš napsat proč a tečka.

Jak jsem už psal, nemám špatné zkušenosti s policisty ve svém okolí, domluvil jsem se normálně a věcně i těmito. Arguentačně mne vzali. Chovali se ke mně slušně a vykal jsem jim. Nezajistili mne,nikoho jsem nenapadl, žádný zákon neporušil a řekl jim: Kluci, vy jste muži zákona, takže řekněte mi, jaký zákon jsem já porušil. Nikdo mi nic neřekl, ani neoponoval. Akorát jeden mi řekl, že sekuríťáci u soudu jsou úředními osobami, bez další poznámky.Pak šli dovnit budovy, a byli tam dlouho a nepochybuji, že se na kamerový záznam podívali. Jaký závěr bude?
Tentokrát mne ke správnímu řízení určitě předvolají, ale nebojím se. Nezaplatím ani korunu pokuty.

prozaik
Návštěvník
prozaik

V principu jsi jednal správně, jenže tomuto systému nejde o princip ani o pravdu nebo o zákony. Jde o gesta vysílaná směrem k chudině.

Rovněž ta policejní “slušnost” nebývá pravidlem, znalost zákonů taky ne. A uvědom si, že formální kvalifikaci provede někdo, kdo u toho nebyl, obvykle ho vůbec nezajímá co se stalo a chce to mít jen rychle z krku. Takže to nějak rozhodne a pošle.
A i když jsou v rozhodnutí nepřesnosti, lži, chybná aplikace zákona, apod. tak opravné mechanismy jim prokazatelně nefungují. Právě proto, že je jim jedno, jestli někomu ublížili. Vyšetřování skončilo, zapomeňte. To je zkušenost tisíců lidí. ( Viz např.
https://manifestiav.cz/pribehy/ )

Je proto užitečné mít při setkání s těmito hyenami zapnutý aspoň diktafon, dost peněz na právníka a pak narazit na soudce, který bude ochoten si podklady vůbec přečíst a zná zákony.

Xanidil
Návštěvník
Xanidil

A koho si volil, starý pane? Jestli si volil dementblok, pak se nediv. Tady už 30 let není pro obyčejné lidi svoboda, ale demokratura, tedy diktatura určité skupiny lidí, kteří se vydávají za demokraty.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Mezi naočkovaných obyvatelstvem se šíří zprávy o okamžitém propuknutí nemoci SarsCov5-6 a úmrtí v
blízké rodině do 6 dnů. U babičky čerstvě naočkované. např. zdravotní sestry.
V Izraeli stoupla nemocnost o 100% po očkování.
Zde v článku si chystají Covid 666

Budou vypouštět stále ostřejší víry.
Prodej Isoprosine v ČR stoupl o 500%
Letalita na dýchači je 50-90%
Zvažujte hospitalizaci
Je naočkovaných 500 tisíc lidí, 5% pojede na vozíku.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konvalinka-az-30-tisic-mrtvych-po-britske-mutaci-optimisticky-odhad-143002#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=leR29JYizJb-202102181909&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

B-L-B Bum
Návštěvník
B-L-B Bum

Eh… Jen tak mimo, jak naše zkorumpované soudy zase perlí….!

Ztohov-e-na nedostaly nic a tenhle podmínku a flastra, za spálení obarveného hadru bandě buzerantů, kteří neví jak se slušně na veřejnosti oblékat…

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-zapaleni-duhove-vlajky-dostal-podminku-nebyl-jsem-to-ja-tvrdil-prazskemu-soudu-40351462

Petr
Návštěvník
Petr

Tak pokud říkám a musím říct i b Za zapálení duhové vlajky a vystřelování světlic směrem k účastníkům festivalu Prague Pride dostal Michal Sýkora desetiměsíční podmínku s dohledem probačního úředníka a peněžitý trest 26 tisíc korun. Soud ho shledal vinným z výtržnictví. Sýkora má v rejstříku trestů čtyři záznamy za výtržnictví. Státní zástupce dříve zmínil, že muž byl odsouzený i za nošení svastiky.