Ministerstvo zdravotnictví: Testování obyvatelstva ČR nevyžaduje žádné povolení od Státního ústavu pro...

Ministerstvo zdravotnictví: Testování obyvatelstva ČR nevyžaduje žádné povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nevyžadují se ani zkoušky a atestace jednotlivých antigenních testů a špejlí! Ministerstvo čtenáři Aeronetu doporučilo, aby si informace obstaral sám u výrobce antigenních testů v Číně! A firma vyrábějící špejle ani nemusí mít podle ministerstva žádnou licenci na výrobu zdravotnického materiálu osvědčující způsobilost k výrobě testů! Tohle je ještě horší komedie a fraška, než jsme dosud mysleli! Špejle a testy tak může vyrobit kdokoliv, třeba soustružník nebo řezbář na volné noze!

Ministerstvo zdravotnictví: Testování obyvatelstva ČR nevyžaduje žádné povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nevyžadují se ani zkoušky a atestace jednotlivých antigenních testů a špejlí! Ministerstvo čtenáři Aeronetu doporučilo, aby si informace obstaral sám u výrobce antigenních testů v Číně! A firma vyrábějící špejle ani nemusí mít podle ministerstva žádnou licenci na výrobu zdravotnického materiálu osvědčující způsobilost k výrobě testů! Tohle je ještě horší komedie a fraška, než jsme dosud mysleli! Špejle a testy tak může vyrobit kdokoliv, třeba soustružník nebo řezbář na volné noze!

Pokud jste si mysleli, že používání zdravotnických a obecně diagnostických testů pro zjištění zdravotního stavu českých dětí a školáků podléhá nějakým přísným kontrolním a odborným parametrům, tak vás dnes vyvedeme z omylu. Od dnešního dne se totiž změní váš pohled na to, co to vlastně jsou antigenní testy. Naše redakce dostala do ruky exkluzivní materiál v podobě dopisu, který náš čtenář dostal od Ministerstva zdravotnictví ČR, ve kterém se ptal ministerstva na sérii otázek vztažených k antigenním testům určených pro české školáky.

Našeho čtenáře logicky zajímalo, jestli testy mají zdravotní atesty, jestli výrobce disponuje licencí opravňující k výrobě zdravotnického materiálu podle českých a/nebo evropských směrnic, a jestli Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal povolení daným testům k plošnému používání z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti. Ministerstvo v odpovědi však doslova šokovalo, a to nejen našeho čtenáře, ale i naši redakci. Odpovědi jsou doslova jako z hororu.

V odpovědi č. 3 totiž MZ ČR odpovědělo, že žádný certifikát kvality se pro testovací tyčinky nevydává. Ministerstvo tak nijak neověřuje kvalitu tyčinek, nijak ji neposuzuje, nepodrobuje žádnému hodnocení, tyčinky neprochází na ministerstvu žádným procesem zkoušek kvality, jestli testy fungují nebo nefungují. Ministerstvo nic z tohoto neověřuje a logicky tak ani nemůže vydávat žádné certifikáty. To je první věc, která asi rodiče českých školáků překvapí, že dětem se strkají 2x týdně do nosu testy, které MZ ČR nijak neprověřilo a nevyzkoušelo ohledně kvality, spolehlivosti a nezávadnosti.

Jeden by si myslel, že přece Ministerstvo zdravotnictví je od toho, aby dohlíželo na to, že když se provádí diagnostika zdravotního stavu obyvatelstva, v tomto případě nezletilých dětí ve školách a školkách, že ministerstvo alespoň bude mít snahu ty testy nakoupené z Číny nějak ověřit a prověřit, a to minimálně v tom smyslu, jestli výrobce má způsobilost k výrobě diagnostických zdravotnických přípravků, jestli ten výrobek funguje, a jestli je vyrobený asepticky a sterilně, jestli nepředstavuje riziko. Ministerstvo však odpovědělo, že nic takového nezjišťuje a necertifikuje.

V Česku se testují statisíce školáků pomocí testů, které Ministerstvo zdravotnictví ČR nevidělo ani z rychlíku, netuší nic ani o výrobci a jeho způsobilosti k výrobě zdravotnického materiálu

S tím souvisí i odpověď č. 5 v dopisu, že výrobci antigenních testů a tyčinek nemají povinnost dokládat ministerstvu žádné formy licence. Tohle stanovisko ministerstva nás doslova v redakci šokovalo a stále nevíme, jestli nejde o omyl ve výroku, jestli opravdu je to tak myšleno. Pokud je to pravda a výrobci antigenních testů nemusí ministerstvu dokládat žádné licence o způsobilosti k výrobě diagnostických a zdravotnických pomůcek, potom to znamená, že kdejaký soustružník, řezbář, frézař, brusič kovů, zámečník, truhlář, klempíř, pokrývač, zedník, instalatér nebo údržbář mohou začít vyrábět testy a potom je nabídnout Ministerstvu zdravotnictví ČR k testování školáků anebo zaměstnanců, protože ministerstvo po nich nebude chtít vidět žádnou profesní licenci způsobilosti k výrobě zdravotnického a diagnostického materiálu. Panečku, Česko snese fšecko! A to pořád není všechno.

Odpověď z ministerstva, průvodní dopis

Ministerstvo zdravotnictví ČR v odpovědi č. 6 předvedlo zastírací hru “na blba” a odmítlo čtenáři poskytnout kopii výpisu z čínského obchodního rejstříku, který se v Číně v překladu nazývá Státní registr firem a společností. Čtenáře zajímal výpis z čínského obchodního rejstříku, zajímaly ho čínské firmy, resp. značky Singclean a LEPU, pomocí jejichž testů se testují čeští školáci. Čtenář se ptal na firmu, která tyčinka vyrobila, a tak zaměstnanci MZ ČR mělo být jasné, že čtenář se ptá na čínský obchodní registr. Nechci se tady s nikým vsázet, ale opravdu bych si vsadil, že ministerstvo vůbec žádný výpis z čínského registru firem nemá a nikdy nemělo. Když totiž ministerstvo ani netestuje a neprověřuje ty testy, když nepožaduje po výrobcích licence o způsobilosti k výrobě zdravotnického materiálu, tak asi nebude chtít ani ten výpis z čínského registru.

Testy pro školáky v ČR nepodléhají ani schválení a atestům SÚKL, takže dětem je možné strkat do nosu cokoliv, co vyrobila neznámá firma v Číně

Dotaz č. 7 byl zodpovězen jako přes kopírák, ministerstvo prý nemá žádné dokumenty a podklady o schválení testů, protože ministerstvo žádné společnosti neakredituje, přičemž testy nekontroluje a neprověřuje ani ministerstvo, ani jiný smluvní subjekt, na který by ministerstvo prověření testů a jejich nezávadnosti delegovalo. Do prkýnka práce, řeknete si, tak kdo teda v ČR ty testy pro české školáky otestoval? Kdo? A v tom vás napadne spásná myšlenka, že to přece musí být SÚKL, tedy Státní ústav pro kontrolu léčiv, že? SÚKL přece musel nejprve diagnostické pomůcky otestovat, odborně prověřit, že nejde o padělky, o fejky, že ty testy opravdu fungují jen tak, jak mají fungovat, že opravdu jde o diagnostické výrobky a ne o šmejdy. Testy prostě musí SÚKL prověřit, vydá povolení a potom testy pustí dál, že? Jenže, to jste na krutém omylu!

První strana odpovědi

Ministerstvo zdravotnictví totiž v odpovědi č. 10 uvedlo, že testování obyvatelstva ČR nevyžaduje povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ano, čtete správně, antigenní testy nejsou v ČR posuzovány SÚKL, přestože se jedná o diagnostické nástroje pro určení zdravotního stavu člověka, přestože jde o pomůcku, která se zasunuje do nosu či do krku ke stanovení zdravotní diagnostiky jedince, tak si představte, že SÚKL antigenní testy pro české školáky nijak neposuzuje a nevystavuje jim žádné povolení, protože prostě být nemusí. A s tím souvisí dokonalá pecka do hlavy na závěr.

Když chcete vědět, jestli antigenní testy prošly v Číně klinickými zkouškami na funkčnost a nezávadnost, obraťte se na výrobce, my to nevíme, vzkazuje de facto ministerstvo zdravotnictví čtenáři

V dotazu č. 9 odpovídá ministerstvo našemu čtenáři ohledně dotazu, kolika zkouškami a testy zmíněné antigenní testy prošly, že se má obrátit na samotného výrobce antigenních testů, tedy na čínskou firmu, která prý jako jediná je schopná na toto odpovědět, ministerstvo totiž žádné informace o zkouškách a atestech špejlí a antigenních testů nemá a nedisponuje jimi. Panečku, a je to venku! V České republice se testují statisíce dětí každý týden špejlemi a testy, o kterých ministerstvo zdravotnictví neví, kdo je vlastně vyrábí, nepožaduje po výrobci licence pro prokázaní způsobilosti pro výrobu zdravotnických a diagnostických pomůcek, nezná žádné zkoušky a atesty těchto diagnostických pomůcek, SÚKL žádné povolení na testy nevydává a ministerstvo samo nic necertifikuje a neakredituje.

Druhá strana odpovědi

Dámy a pánové, nechci nikoho děsit, ale odpověď ministerstva mne opravdu vyděsila a něco tady smrdí. Naprosto se mi nechce věřit, že by v nějaké zemi jakékoliv ministerstvo připustilo situaci, že ve státě se budou testovat diagnostickými pomůckami stovky tisíc dětí, ale nikdo nebude ani znát takové zásadní informace, jako je třeba licence opravňující firmu k výrobě a distribuci zdravotnického a diagnostického materiálu. Ministerstvo zdravotnictví podle svých slov tedy nikdy antigenní testy nezkoumalo, neprověřovalo, tudíž nemůže ani certifikovat kvalitu testů, a totéž neprovedl ani SÚKL, který rovněž testy nepodrobuje zkoumání a neuděluje jim povolení k použití. Když se občan zeptá na výpis z obchodního rejstříku ve státě, kde výrobce působí, dostane se člověku odpovědi, že dotaz nebyl pochopen.

Pokud položíte antigenní špejli pod mikroskop a na ní uvidíte špínu, bordel, vlákna či morgellony, tak se nedivte. Špejle nikdo v ČR nekontroluje… pouze se přebalují v Sapě

A když se občan zeptá na klinické zkoušky, jestli diagnostický test byl klinicky ověřován, jeho funkčnost a spolehlivost, tak se mu dostane odpovědi, že se má obrátit sám na výrobce. Ano, pochopitelně, protože ministerstvo vůbec netuší, jestli ty testy vůbec kdy viděly nějakou kliniku, kde by byly testy klinicky zkoušeny. A v takovém bordelu žijete, dámy a pánové. Kdyby na těch tyčinkách byl napatlaný kyanid draselný, nebo prudce radioaktivní izotopy stroncia nebo radionuklidy, tak by to rodiče poznali až poté, co by jim děti začaly padat a umírat jako mouchy? To jako vážně? Takový bordel! To snad ani není možný!

Když už rodiče nechávají špejlovat své děti, měli by vědět, jestli jsou to ověřené a atestované prostředky, anebo to jsou šmejdy, které se jim strkají do nosu

Zatím toto testování špejlemi přináší jen alergické reakce kvůli syntetickým mikrovláknům ze špejlí, na které mají někteří lidé alergické reakce. Jenže stejně tak mohou na špejlích být i kontaminanty, morgellony a další věci, které by na sterilních zdravotnických pomůckách nikdy být neměly. A proč tam jsou? Protože ty testy nikdo nekontroluje, netestuje, neakredituje, nepovoluje a zkrátka za ně neručí! Odpověď ministerstva zdravotnictví vám dala nyní jasnou představu! Takový bordel nepanuje ani v banánových republikách.

Kdejaký mamlas si může v Číně otevřít manufakturu, vyrábět v ní testy, prodat je do Evropy a v Praze v tržnici SAPA se potom v nesterilním prostředí přebalují [1], a po přebalení se těmi testy potom plošně špejlují čeští školáci. SÚKL a zdravotní bezpečnost hadr! Takové chucpe! Hlavně, že se okolo MZ ČR a SÚKL neustále pyskuje, že Sputnik V nemá akreditaci, a že ho nelze schválit bez EMA a klinických zkoušek, bla bla, ale že se v ČR strká 2x týdně dětem do nosů jakýsi materiál z Číny, o kterém MZ ČR ani neví, jestli prošel atesty, a ani neví, jestli čínská firma má vůbec licenci k výrobě zdravotnického materiálu, to jaksi nikoho nezajímá!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 76% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 3 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petra
Návštěvník
Petra

Dobrý den, mohu použít tento dopis jako argument proti testování na základní škole.
Prosím napište.
Děkuji

Petra
Návštěvník
Petra

Dobrý den, mohu použít tento dopis jako argument proti testování v základní škole ?
Prosím napište.
Děkuji.

Kukurica
Návštěvník
Kukurica

Stále nic ?

Vlasta
Návštěvník
Vlasta
Janka D
Návštěvník
Janka D

U pražské Sapy jsme našli „tajnou“ dílnu, kde dělníci na koleni přebalují testy na covid.

https://www.youtube.com/watch?v=t9IRtbCLSng

Dobryden
Návštěvník
Dobryden

Mohu potvrdit nezadouci ucinky ASTRA ZENECA – krvaceni a nasledny potrat po aplikaci vakciny u mlade polske slecny v Jizni Anglii .

Starsi clovek Anglican nebyl 7 mesicu venku – po navsteve na vakcinaci na DRUHY den nahle zemrel

Jinak bolest v miste vpichu a 3 dny unavy , horecky.

Propaganda jede Dal a nevedomci zdravi lide se chodi ockovat.

Slovensti pracovnici NHS ( NARODNI ZDRAVOTNICKY SERVIS – pojistovna v Anglii ) dostavaji bonusy za ockovani £500

Testovani Slovane co maji krevni skupinu NULA dostavaji nabidky na geneticke testy jejich zvlastni odolnosti vudci covidu….

Rousky se dle zakona nosit nemusi ale v mediich tvrdi opak. Na strankach ministetstvo SE da vsak docist Pravda ze nikdo ani policie ani obchod ani verejna doprava nemuze diskriminovat lidi Bez rousky a nemuze Jim je prikazovat nosit ani venku ani vevnitr.
Vlada proto doporucuji stahnout si obrazek pdf kde SE pise ze clovek je vuloucen z noseni!

Na webu zdravotnictvi nevyplnujete zadne obrazky ani jmena Jen si to ztahmete a muzete dychat Bez naroku na obhajobu!
Ceska vlada I media podporuji fasismus EU a jejich Marxisticke procesu holokaustu bile rasy .
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

SIRTE ODKAZY AT SE DOSTANOU K POLITIKUM

KOLONIE MA JINA PRAVIDLA NEZ KOLONIZATORI U NICH DOMA

nicema
Návštěvník
nicema

Znám slovanku s nulkou, která právě s covidem těžce zápasí, tak nevím, zda nejde i o RH faktor?

Radim
Návštěvník
Radim
Budějčák
Návštěvník
Budějčák

Me je to jedno….. deti mam dost…a to v pravem slova smyslu (IQ nad pracku najde dvojsmysl) poslu je do skoly pac uz se nechci srat s vyukou doma. A co, je tu fajn, dnes jsem si koupil v Kaufu vino v akci.
Boha jeho…..stydim se za narod. Minjl ksem se povolanim, jako elektrikar nemam takove schopnosti, jako kdybych zustal v osmdesatych letech na vojne a stal se tam tim, co jsem do odvodniho listu napsal.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Tak to je vám něco okolo 60 let, a máte děti do školy?

AlešK
Návštěvník
AlešK

Ano, už se jim řežou třetí zuby…

watcher
Návštěvník
watcher