Ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo v České republice nese zodpovědnost za špejlování nezletilých...

Ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo v České republice nese zodpovědnost za špejlování nezletilých dětí, pokud si přivodí zdravotní újmu! V šokující odpovědi tiskové mluvčí se naznačuje, že zodpovědnost by určovaly až soudy, ale v této chvíli ministerstvo neví, kdo nese zodpovědnost! A přitom rodiče netuší, že jejich děti si možná strkají do nosů špejle balené na podlaze v indických slumech malými dětmi! Virální video z Indie válcuje sociální sítě, malé děti v chatrči balí špejle do obalů přímo na podlaze, o nějaké sterilitě špejlí si vaše děti ve škole mohou nechat leda tak zdát! Stačí laciný mikroskop a je to!

Ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo v České republice nese zodpovědnost za špejlování nezletilých dětí, pokud si přivodí zdravotní újmu! V šokující odpovědi tiskové mluvčí se naznačuje, že zodpovědnost by určovaly až soudy, ale v této chvíli ministerstvo neví, kdo nese zodpovědnost! A přitom rodiče netuší, že jejich děti si možná strkají do nosů špejle balené na podlaze v indických slumech malými dětmi! Virální video z Indie válcuje sociální sítě, malé děti v chatrči balí špejle do obalů přímo na podlaze, o nějaké sterilitě špejlí si vaše děti ve škole mohou nechat leda tak zdát! Stačí laciný mikroskop a je to!

Není to tak dávno, kdy jsme na Aeronetu publikovali několik článků o reakcích tiskového odboru ministerstva zdravotnictví na dotazy čtenářů našeho serveru, které zajímalo především to, kdo vydal certifikáty a schvalovací dekrety pro antigenní testy určené pro české školáky. Na toto téma by se zdálo, že bylo napsáno už dost článků, ovšem to jsme ještě netušili, že se nám dnes dostane do redakce další materiál v podobě odpovědi tiskového odboru MZČR na dotaz našeho čtenáře, kterého zajímalo kromě jiného i to, kdo nese zodpovědnost za případné zdravotní problémy dětí, pokud si při samotestování způsobí nějaké zranění, nebo pokud se nakazí testem, který je třeba kontaminovaný, což si za chvíli v článku ukážeme na šokujícím videu, které momentálně otřásá sociálními sítěmi.

Tady se balí čínské antigenní špejle. Více ve videu níže v článku.

O tom, že Česko snese fšecko, není třeba pochybovat. Česko je zemí zázraků, o které ale slušní lidé nestojí. Přesto nás někdy překvapí situace, kdy systém je natolik zkorumpovaný, že popírá sám sebe. Pan David se rozhodl obrátit na tiskový odbor MZČR s celkem 20 otázkami ohledně antigenních testů, přičemž řada z nich již byla zodpovězena v našich minulých článcích. Ovšem v případě otázky č. 8 trefil náš čtenář kladivem rovnou na hlavičku, protože se zeptal tiskové mluvčí ministerstva, kdo je zodpovědný za případné zdravotní komplikace či poškození způsobené během provádění zdravotního úkonu,  a jestli je zodpovědná osoba či společnost na tyto věci pojištěná.

Ministerstvo zdravotnictví neví a netuší, kdo nese zodpovědnost za špinavé a kontaminované špejle, které si české děti strkají do nosů dvakrát týdně

A rovněž se zeptal, kdo nese zodpovědnost za případné následné zdravotní komplikace a nežádoucí účinky v možné souvislosti s provedeným zdravotním úkonem? Je zodpovědná osoba či společnost na tyto věci pojištěná. A odpověď ministerstva zdravotnictví, které jinak tak usilovně odmítá neschválené vakcíny Sputnik, že prý nemají atesty a schválení EMA, že by to nebylo bezpečné, tak to samé ministerstvo odpovědělo ohledně testů našemu čtenáři způsobem, že vám to vyrazí dech. Tohle je Česko v roce 2021 naživo. Čtěte:

Pokud jde o Vaše dotazy týkající se odpovědnosti za případné zdravotní komplikace či poškození způsobené během provádění zdravotního úkonu (dotaz č. 7) a za případné následné zdravotní komplikace a nežádoucí účinky v možné souvislosti s provedeným zdravotním úkonem (dotaz č. 8), je třeba konstatovat, že určení odpovědné osoby odvisí od konkrétních okolností daného případu, především však jde v tomto případě o mimořádně komplikovanou právní otázku. Kompetenci k závaznému výkladu právních předpisů přitom má v demokratickém právním státě výlučně soudní soustava včetně Nejvyššího soudu, jehož úkolem je mj. judikaturu nižších soudů sjednocovat. To je důvodem, proč ministerstvo zdravotnictví takovým závazným právním stanoviskem nedisponuje a nemůže jej tak poskytnout.

Ministerstvo by tak muselo v reakci na Váš požadavek nanejvýš nově vytvořit vlastní (nikoli závaznou) právní analýzu na základě výkladu jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a tu Vám teprve poskytnout.

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Ministerstvo tudíž není povinno v režimu zákona 106/1999 Sb. (v reakci na žádost o informace) vytvářet právní stanoviska, expertízy a odborné analýzy a prezentovat tak žadatelům svůj názor na konkrétní problematiku.

Rovněž důvodová zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb. (Sněmovní tisk 991, IV. volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky) k ustanovení § 2 odst. 4 uvádí: „Povinný subjekt je povinen poskytovat jen ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice.“

Komentář dostupný v databázi ASPI k ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. uvádí: „Účelem § 2 odst. 4 je bránit povinné subjekty před tím, aby byly na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinny zaujímat stanoviska v blíže specifikované věci, dále vysvětlovat výstupy ze své činnosti (např. úkony ve správním řízení), provádět právní výklady, vytvářet či obstarávat nové informace (právní či věcné expertizy, analýzy dat shromážděných při své rozhodovací činnosti apod.), jimiž nedisponují a nejsou povinny disponovat. Jde tedy o velmi významné ustanovení, které brání nepřiměřené zátěži povinných subjektů jakýmsi “úkolováním” ze strany “žadatelů” pod označením žádosti o informace.“ S ohledem na shora uvedené nelze Vaší žádosti, co jejích bodů 7) a 8) vyhovět.

Zodpovědnost za poškození dětí určí až české soudy ex-post

Jak tedy sami vidíte, ministerstvo zdravotnictví naprosto netuší a neví, kdo v případě zranění Vašeho dítěte ponese za jeho poškození či postižení zodpovědnost. Ministerstvo se domnívá, že prý to bude záviset případ od případu a rozhodnout bude moci v zásadě jenom soud, který bude muset zjistit, kdo nese zodpovědnost. Přesně jak před časem varoval náš redakční právník, děti se špejlují samy a vlastní rukou, aby zodpovědnost nenesli učitelé na školách, resp. školy a jejich zřizovatelé, potažmo orgán, který školy zastřešuje a zřizuje, tedy Krajská zastupitelstva, případně MŠMT.

Dopis z ministerstva zdravotnictví

Jestliže se testuje nezletilá osoba sama na sobě, opravdu není jasné, kdo nese a ponese zodpovědnost za její případné onemocnění nebo poškození. Jak upozorňuje náš právník, naprosto reálně hrozí absurdní situace, kdy na jedné straně testování nařizuje ministr školství, ale v případě poškození dítěte paradoxně soud může dospět k závěru, že za poškození dítěte může rodič, který s tímto testováním dítěte souhlasil. Právník upozorňuje na právní akt daného souhlasu, který má v případě soudu právní validitu, a to je souhlas rodiče s testováním dítěte. Rodič jako zástupce dítěte tím provádí právní akt, úkon vydání souhlasu, čímž z hlediska práva přebírá veškerou zodpovědnost za následky, které si dítě samotestem může přivodit.

Právník varuje na možný vznik absurdního stavu, kdy to budou rodiče, kteří ponesou zodpovědnost za ministerstvem nařízené špejlování dětí

Právník dále věc rozebírá z hlediska zákonů péče o dítě. Rodič by mohl namítat, že nebyl seznámen s riziky samotestování dítěte a rozhodl se pro souhlas na základě nedostatku informací. Jenže existuje mnoho protichůdných judikátů, které v podstatě deklarují, že rodič nemá za úkol předjímat cizí informace, ale má usilovat o ochranu zdraví dítěte v souladu s jeho zájmy. Argumentace, že rodič nevěděl o závadnosti antigenních testů, tak u soudu neobstojí. Je to stejné, jako kdyby rodič tvrdil, že nevěděl, že dítě na uzavřené silnici může zahynout, přestože tam žádná auta nemají kvůli stavební uzavírce silnice jezdit.

Ale jeden řidič zákaz vjezdu poruší, závoru objede a po uzavřené silnici dorazí až do místa, kde srazí dítě a zabije ho. Rodič nemá totiž předpokládat, že někdo jiný dodržuje předpisy, rodič totiž musí dítě chránit bez ohledu na ostatní osoby a jejich chování. Podle právníka tak reálně hrozí, že paradoxně to budou rodiče, kteří ponesou zodpovědnost za případné zdravotní problémy dítěte po testování. Panečku, to je chucpe! Níže je seznam dotazů našeho čtenáře na ministerstvo a odpovědi paní ředitelky tiskového odboru.

Download the PDF file .

Spousta českých tupých rodičů přitom namítá, že testy jsou sterilní, že to mají napsané na obalech. Důvěra ovčanů v certifikáty, značky, nálepky, loga a visačky je nekonečná. Jakmile se na obalu výrobku objeví nějaké chucpátko v podobě nějaké značky o certifikaci, lidé okamžitě vypnou veškeré obranné senzory opatrnosti a nedůvěřivosti a hned si to začnou cpát a rvát hluboko do nosu. Přitom papír a obal výrobku snesou taky fšecko.

Pokud si říkáte, odkud se bere bordel na špičkách testovacích špejlí, odkud se berou ti parazité a kroutící se potvory, tak se obávám, že záhada je možná rozluštěna, protože ve středu uniklo na veřejnost video z Indie. V tamním státě Maharashtra totiž došlo k propuknutí skandálu, kde místní pracovní agentura najatá distribuční firmou zaměstnává v chudinském slumu dětskou pracovní sílu. Děti sedí v chatrčích na podlaze, okolo rozházené testovací špejle a stohy papírových obalů, do kterých děti špejle balí.

VIDEO: Indické děti v chudinském slumu balí na podlaze údajně sterilní špejle pro antigenní testy!

Indická média přinesla [1] podrobné informace. Každé dítě musí za den zabalit 5000 špejlí a za to dostane 100 rupií, což je v přepočtu zhruba 1 Euro a 13 centů, takže okolo 26 Kč za celý den dětské práce. Uniklé video zachycuje děti, jak na zemi balí špejle a jsou rády, že si alespoň něco málo vydělají, protože ve slumech taková příležitost vydělat si peníze často nepřichází. Jenže o nějaké hygieně si můžete nechat jenom znát. Na obalech je napsáno, že špejle jsou sterilní a ošetřené EO, tedy ethylenoxidem, a když potom Evropané dají špejle pod primitivní mikroskop, tak tam vidí spoustu bordelu, černých vláken, která se dokonce hýbají, jiná se nehýbají.

A na dotazy oprávněně vyděšených lidí, co takový bordel dělá na sterilních tyčinkách, se místo odpovědi dočkáte různých cemperizačních a diskreditačních žvástů rádoby novinářů a vykladačů pravdy, kteří vám budou tvrdit, že vlákna se nehýbou, a že se tam dostala z rukou dezinformátorů, kteří na ty špejle schválně něco nanesli. Tak se laskavě podívejte na připojené video, jak vypadá indická manufaktura se “sterilními” špejlemi, které potom pod značkou Made in China končí v Evropě a dost možná i v nosech českých dětí. A nejen dětí, ale i zaměstnanců, kteří se špejlují. Po zhlédnutí videa přeji dobrou chuť.

Černé morgellony, hlístice a další potvory na špejlích mají původ z totálně nesterilních balíren v Asii

Takže české ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo ponese zodpovědnost za případné onemocnění dětí z testování, ale videa z Indie jasně ukazují a prokazují důkaz, odkud se na ty údajně sterilní špejle dostává ten bordel, který je k vidění pod mikroskopy. Ano, dostává se tam z podlah, tuhle z indické podlahy, támhle z bangladéšské podlahy, to podle toho, kdo zrovna čínským výrobcům nabídne nejlevnější pracovní sílu na balení produktů. V Česku také přebalují špejle, nedaleko pražské tržnice SAPA [2]. Čínská pracovní síla je už moc drahá v roce 2021, takže se hledají laciné pracovní síly v Indii, v zemi zaslíbené pro světové korporace. Indie je nová Čína pro outsourcing.

“Sterilní” špejle z antigenního testu Made in China balená bůhví kde a bůhví kým

A tak se nemůžete divit, že si strčíte špejli do nosu a chytnete opar, herpes, infekci, zánět, pálení v nosu přecházející do krku, horečku, a to prostě kvůli tomu, že údajně sterilní špejli ve skutečnosti balilo nějaké malé dítě na podlaze v chatrči nemytýma rukama. A od českého “zdramini” (ministerstvo zdravotnictví) se dozvíte, že ministerstvo neví, kdo nese za špejle, děti a testy zodpovědnost. Ano, neví, raději… pro jistotu. Pamatujte, Česko snese fšecko a kdo věří sterilitě testů i navzdory bordelu a vláknům pod mikroskopem, tak věřte dál, neboť víra Vaše vás klidně i zabije! A až se v Česku objeví nějaká indická mutace, čistě náhodou u lidí a dětí, co se pořád špejlují, tak se potom nedivte těm křivkám nakažených.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
AlešK
Návštěvník
AlešK

Na doplnění… V minulém týdnu empiricky zjištěno, že vláda je s mírou rozvolňování na území (Sudety, tj. pás od Třebíče přes J. Hradec) asi o měsíc pozadu. U řidičů zdejší dominantní dopravní firmy s modrobílými mercedesy *) se s rouškou či respirátorem buď nesetkáte vůbec, nebo na bradě, příp. pod bradou. U obyvatel obcí je to ještě horší, prostě na všechno kašlou…
*) Stojí psáno, že bohatstvím firmy jsou její zaměstnanci. Proto se tato chlubí svým vozovým parkem. Svými zaměstnanci zdegradovala kdysi prestižní zaměstnání…

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Nejsou ještě všichni šílení a někteří mají rozum.

Profesor Žaloudík o Covidu….:

https://youtu.be/Ub8vgdQbKbU

Stojí za poslech.

luadu
Návštěvník
luadu

Kdo to, sakra je comment image
a proč se rozvádí?comment image

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Parta “Tukanů”…

Jeden větší Tukan, než druhý.

angel
Návštěvník
Dušan
Návštěvník
Dušan

Overtonovo okno: Vše pro člověka – budete šťastní, neboli: Bude líp.

1. předvoj: Piráti aneb námořní loupežníci mají preference jen proto, že o tom co chtějí, jejich příznivci nevědí zhola nic (VIDEO)

http://www.novarepublika.cz/2021/05/bobo-o-piratech-aneb-namorni-loupeznici.html

2. Great Reset“ Světového ekonomického fóra – eufemismus pro scénář 3. světové války?
https://www.ac24.cz/komentare/great-reset-svetoveho-ekonomickeho-fora-eufemismus-pro-scenar-3-svetove-valky/
Great Reset má tři hlavní cíle, všechny mají stejnou důležitost:
1. Masivní vylidnění
2. Přesun všech aktiv ze spodní a střední části nahoru; podle hesla pro masy lidí: „Nebudete vlastnit nic a budete šťastní“. To je závěr dovršení Great Resetu, k němuž dospěl Klaus Schwab.
3. Úplná digitalizovaná kontrola nad vším – penězi, myslí, osobními záznamy a chováním – kombinace děl Aldouse Huxleyho „Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět“ a George Orwella „1984“. Viz – The COVID-19 Vaccine; Is the Goal Immunity or Depopulation? – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization

3. Do 10 let budou mít lidé implantovaný čip v mozku nebo kůži, uvedl Klaus Schwab
https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/do-10-let-budou-mit-lide-implantovany-cip-v-mozku-nebo-kuzi-uvedl-klaus-schwab/

Závěr: No nekupte to?

karpi
Návštěvník
karpi

Ministr Arenbengele varuje neočkované:
“testy přestanou být zdarma”

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-zdravotnictvi-epidemie-koronavirus-hodnoceni-vyvoj.A210507_091157_domaci_brzy

Není nad svobodu volby, že…

Dáša
Návštěvník
Dáša

Co zpoplatní příště? Východ slunce?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
to ne, to by moc nevydělali vzhledem k tomu hnusnému počasí. Ale možná tmu , ta přijde vždycky.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Vdechovaný kyslík podle velikosti nosu.

A protože nosatí je mají větší, tak budou víc platit.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

kapri
Arebnbergele zjevně není jen zloděj a daňový podvodník , ale už aspiruje i na vyděrače. Jen
potvrzuje pro koho pracuje. A český občan to není ani náhodou.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Klídek.
Už mu dohořívá svíčka a ještě o tom neví.

Těch nakradených peněz si moc neužije.

Ileen
Návštěvník
VM-84
Návštěvník
VM-84

Nová výbušná studie vědců z prestižního institutu Salk Institute, zpochybňuje současné používání genových vakcín, které mohou představovat vážné riziko pro veřejné zdraví. Článek na webu Nekorektní TOP-CZ s názvem Nová zpráva srovnává vakcíny s kultem “Posledího soudu”, ukazuje, že výrazný spike protein SARS-CoV-2 poškozuje buňky a potvrzuje, že COVID-19 je primárně vaskulární onemocnění.

V nové studii vědci vytvořili “pseudovirus”, který byl obklopen klasickou korunou spike proteinů SARS-CoV-2, ale neobsahoval žádný skutečný virus. Expozice tohoto pseudoviru do pokusných zvířat, vedla k poškození plic a tepen, což dokazuje, že samotný spike protein stačil k vyvolání nemoci. Toto je první studie, která ukazuje, že k poškození dochází, i když jsou buňky vystaveny jen samotnému spike proteinu. Obě vakcíny, t.j. Moderna a Pfizer fungují na bázi spike proteinu, který má vstoupit do buněk pouze za účelem vytvoření protilátek. Podle kardiologa z Yale, Dr. Hyunga Chuna, nové vakcíny programují naše buňky na výrobu stejného spike proteinu koronaviru jako způsob, jak spustit naše těla k produkci protilátek proti viru. Jenomže tato studie prokazue, že již samotný spike protein vytváří nemoc a pokud si necháte očkováním aplikovat do těla biliony těchto spike proteinů, v mnoha případech onemocníte.

Amarant
Návštěvník
Amarant

Omlouvám se za OT, ale tohle by nemělo zapadnout:

NSS zamítl návrh na zrušení povinného testování ve školách.
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/nss-zamitl-navrh-na-zruseni-povinneho-testovani-ve-skolach-40359551

Tisková zpráva NSS s odkazem na rozhodnutí.
http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-zamitl-navrh-na-zruseni-mimoradneho-opatreni-o-testovani-ve-skolach/art/32874?tre_id=205

Soud si v tomhle nehorázném rozsudku naprosto vytřel prdel se všemi zákony, mezinárodními úmluvami, LZPS a Ústavou. To odůvodnění je tak skandální, že se mi vaří krev v žilách. Nemůžu zde ani napsat co, bych provedl té soudcovské svini, protože takové věty by “nepatřily do slušné a kultivované diskuse”. A je to přesně tak, jak zde už před časem pan Vedoucí psal, že to všechno obejdou tím, že nařídí dětem “samotestování”. Tudíž podle logiky toho soudcovského sráče Kučery, pokud někomu nařídím “sebezabití”, nebude se jednat o vraždu. Pane Bože, kam jsme se to dostali! Lidi, moc dobře si zapamatujme tyhle svině, které jednají proti nám a našim dětem, protože v budoucnu za to zaplatí!

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Nezpalatí, většina národa jsou bohužel zlblí a ovlivněni, nás je sotva 30%, jestli vůbec 🙁 TAKY S TÍM CELÁ RODINA BOJUJEME, ALE ŘADY ZA ROK UŽ DOST PROŘÍDLY

Amarant
Návštěvník
Amarant

I ta zblblá většina má šanci se probrat, ale u nich to bude muset proběhnout tak, že budou doslova “rýt držkou v zemi”. My ostatní bohužel tou držkou v zemi budeme rýt s tou většinou, ale na rozdíl od nich máme tu výhodu, že díky alternativě +- víme co se děje, co se chystá, a máme možnost se na to připravit.

Kulíšek nejmenší
Návštěvník
Kulíšek nejmenší

Havlová a očkování:
Nikdy bych nečekal, že Dagmar Havlová přizná, že je jí po očkování proti kovidu špatně, a že se jí do očkování vůbec nechtělo:
https://www.super.cz/757202-dagmar-havlova-ma-za-sebou-prvni-davku-vakciny-neni-mi-prijemne-ba-ani-hej-popisuje-byvala-prvni-dama.html

angel
Návštěvník
angel

vidím, že to těší více z nás … !!!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

angel
boží spravedlnosti lid vždycky fandil

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Kulíšek nejmenší
a to při kapacitě svého mezčku neví, že bude hůř. To svinstvo teprve začíná pracovat a zahájilo to co je účelem toho “očkování”. Proces napadání zdravých buněk těla a jejich nucení k vylučování patogenu , byl zahájen. Pomalá otrava se rozjíždí.

angel
Návštěvník
angel

souhlasím, že to tu nemáme zasírat ,, hlavním proudem ,, ale tohle se vám všem bude moc líbit …

Dášenka – fenka – Havlová , je již opíchaná a nějak jí to asi ,, nesedlo ,, … nebo co … že by nás čekal další fúnus ?:

https://www.super.cz/757202-dagmar-havlova-ma-za-sebou-prvni-davku-vakciny-neni-mi-prijemne-ba-ani-hej-popisuje-byvala-prvni-dama.html#dop_ab_variant=488200&dop_source_zone_name=super.sznhp.box&dop_req_id=UWA6fz2KXmY-202105071613&dop_id=757202&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

nebo to je celý tyjátr … ponechávám na vaší úvaze …spíš je přání otcem myšlenky . že se vzduch vyčistí od další havlistickožidofašistické špíny …