Ministerstvo školství vypustilo Newtonovy zákony z osnov českých základních škol! Zmizela i...

Ministerstvo školství vypustilo Newtonovy zákony z osnov českých základních škol! Zmizela i didaktika Ohmova zákona, zmizela výuka rozdílů mezi planetami a hvězdami, a rovněž výuka dětí proti vandalismu, přesně podle vzoru z USA, kde Antifa a školáci strhávají pomníky a sochy zakladatelů americké republiky! Zmizela i úloha občana při obraně státu a nauka o rysech západoevropských či slovanských kultur! Zmizely zmínky o armádě a NATO! Do výuky naopak přibyde výchova k multikulturalismu! Zákaz vědecké astrofyziky a výuky hvězd a planet přitom platí v Islámu v šíitském i sunnitském školství! Co to má znamenat?

Ministerstvo školství vypustilo Newtonovy zákony z osnov českých základních škol! Zmizela i didaktika Ohmova zákona, zmizela výuka rozdílů mezi planetami a hvězdami, a rovněž výuka dětí proti vandalismu, přesně podle vzoru z USA, kde Antifa a školáci strhávají pomníky a sochy zakladatelů americké republiky! Zmizela i úloha občana při obraně státu a nauka o rysech západoevropských či slovanských kultur! Zmizely zmínky o armádě a NATO! Do výuky naopak přibyde výchova k multikulturalismu! Zákaz vědecké astrofyziky a výuky hvězd a planet přitom platí v Islámu v šíitském i sunnitském školství! Co to má znamenat?

To, co předvádí v ČR Ministerstvo školství pod vedením Roberta Plagy, z toho jde jednomu opravdu hlava kolem. Naše redakce byla upozorněna na alarmující událost, ke které došlo v uplynulých dnech, a to v naprosté tichosti, zatímco veřejnost se zabývala špejlemi a antigenními testy malých dětí, které mají od března opět nastoupit do škol, ale podle všeho se budou muset nechat 2x týdně testovat. Ten samý nápad dnes převzal na Slovensku, podle informací, které jsme dostali do redakce, i slovenský premiér Igor Matovič.

Rovněž i slovenské se děti se budou muset nechat 2x týdně testovat antigenními testy. A v tomto stavu hysterie se stalo v ČR něco, co je naprosto děsným potvrzením kopírování brutálních procesů z USA do Evropy. Ministerstvo školství totiž vydalo revizi Rámcových vzdělávacích programů (RVP), tedy školních osnov pro základní školy, a to takovým způsobem, že to vyvolá naprostá šok u stovek tisíc rodičů v ČR. Jak nám do redakce napsala jedna z učitelek, české osnovy se začínají islamizovat a liberalizovat.

Robert Plaga, ministr školství

Blogerka Natálie Vachatová už 15. února publikovala na svém blogu článek [1] o tom, že fyzikové a matematici zaslali Robertu Plagovi otevřený dopis [2], aby nerušil výuku Newtonových zákonů na základních školách, protože Newtonovy zákony jsou všude okolo nás, děti se setkávají s těmito zákony od svého dětství a musí vědět už na základní škole, co to je akce a reakce, setrvačný pohyb atd. Jenže, pedagogická komise ministerstva Newtonovy zákony z osnov ZŠ vypustila v aplikační rovině, protože je to prý až látka středních škol.

Takže děti do 15 let nebudou vědět, co je to akce a reakce, ale rovněž nebudou vědět ani to, co je to elektřina, co je to elektrický odpor a co je to elektrické napětí, a v jakém vztahu je elektrický proud k napětí a odporu, nebudou si to moci ověřit na zapojení obvodu. Jo pardon, já vám zapomněl říct, že ministerstvo vypustilo z výuky i Ohmův zákon a zapojování elektrických obvodů.  Čili děti budou do 15 let naprosto debilní. Poděkujte Plagovi! Takový bordel v ČR ve školství svět ještě neviděl a Andrej Babiš to neřeší, okamžitě by měl zasáhnout a ministra odvolat! A to není všechno! Je to ještě horší!

České děti vyjdou ze základních škol a nebudou znát rozdíl mezi hvězdou a planetou, nebudou tušit, jak se chová elektřina v elektrickém obvodu a nebudou znát aplikace Newtonových zákonů ve světě okolo sebe

Představte si, že ministerstvo odstranilo z osnov pro děti základních škol i výuku rozdílů a popisu planet a hvězd, neboť k popisu a pochopení významných rozdílů mezi vesmírnými objekty odpovídajícímu současnému stavu poznání a prezentovanému v médiích jsou třeba středoškolské znalosti dějů z mikrosvěta a vesmíru. Tohle se doslova píše v důvodové zprávě. To si dělá ministr školství z rodičů školáků srandu? Takže, děti půjdou v 15 letech na střední školu a nebudou znát Ohmův zákon a nebudou znát ani rozdíly mezi planetami a hvězdami?

České ministerstvo školství tak vyřadilo z osnov používání Newtonových zákonů. Tyto zákony ve společnosti přitom popisují akce a reakce lidí na útlak, útisk, co se děje, když vznikne tlak, reakcí je odpor atd. Ministerstvo školství toto všechno z osnov vypustilo. Není to zjevně žádoucí, aby děti na ZŠ věděly, jak se v praxi Newtonovy zákony projevují. A to pořád není všechno.

Zapojení elektrického obvodu se již děti na ZŠ učit nebudou

Z osnov došlo k vypuštění nauky o obraně státu ze strany občana a o nutnosti odporovat vandalismu. Ano, to je přesně totéž, co bylo vypuštěno před pár lety z amerických základních škol. Výsledkem dnes jsou hořící americké ulice a děti v řadách Antify, které strhávají sochy a pomníky amerických velikánů a zakladatelů USA. Proti vandalismu nesmí policie zasahovat, to by byl rasismus proti Black Lives Matter. A podívejte se, uběhne pár měsíců a český ministr školství už přesně podle návodu z USA škrtá v osnovách českých základních škol. Panečku, to je rychlost, jak se procesy z USA kopírují do ČR. Jenže, zatímco tyto věci se škrtají z osnov, nové věci do osnov přibyly, a to takové, které přibývají i v USA v americkém školství. Takže děti na základních školách v zemi pod Řípem se nově budou učit něco jiného, progresivního!

Místo toho budou do našich dětí rvát tohle:

  • odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
  • nekonfliktní život v multikulturní společnosti
  • aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti
  • zohlednění potřeb minoritních skupin a otázku lidských práv

Tak přesně toto chtějí vašim dětem nalévat do hlav. Takže děti nebudou vědět, co je to elektřina a jak v podstatě funguje napětí, elektrický proud a odpor, nebudou vědět, jaký je rozdíl mezi Sluncem a planetou, ale zato budou vědět, že mají v tramvaji pustit černocha sednout a ještě předtím se mu omluvit za svoji bílou nadřazenost, jako to již požadují v USA americké firmy po svých zaměstnancích. A možná si řeknete, že tohle je proces neoliberalismu, že je to součást plánu na nasunování migrantů a jejich podpory ze strany nově vychované mládeže. Chceš-li zlikvidovat český národ, nechej globalisty vychovat tvoje děti.

Jenže, ono nejde jenom o proces neoliberalismu a s ním spojené neomarxistické výchovy dětí na základních školách, kde jsou učeny genderové, rasové a sociální rovnosti.  Tento proces je totiž ještě s jedním přesahem, a to je podprahová výchova směrem k akceptaci Islámu. Je to proces indukované islamizace českých škol. A proč jsem o tom přesvědčen? Protože přesně toto se zavedlo v islámských školách.

Islámské školy to mají zavedené stejně, děti základních škol se o planetárních tělesech a hvězdách z pohledu astrofyziky vůbec neučí, probírají hvězdy jen jako orientační body na noční obloze

Ve všech islámských školách byla zrušena astrofyzika a výuka o planetách a hvězdách. Šíitský a ani sunitský islám totiž neuznává vesmír a nauku o hvězdách a tělesech, ale uznává hvězdy na obloze jako orientační body pro poutníky a cestovatele, kteří se jimi řídí a Alláh tyto hvězdy umístil na oblohu, aby se lidé podle nich řídili. Islám tak nerozeznává mezi hvězdami a planetami z hlediska astrofyziky, ale považuje všechny svítící body na obloze za orientační hvězdné body. Tento výklad hvězd je v Islámu definován v Hadith, tedy v knize výroků proroka Mohameda.  A je pro mně šokem, že české ministerstvo zavádí do českého školství stejné opatření, že odstraňuje ze základního školství astrofyzikální nauku o planetách a hvězdách.

A umístili jsme velké hvězdy na nebesa, aby byla zkrášlena pro pozorovatele. Korán 15:16

V Islámu se totiž o astrofyzice smí učit jen učenci, kteří k tomu mají povolení z hlediska zkoumání světa a okolí. Učenci v Islámu mohou tedy studovat planety a hvězdy, studenti a žáci na základních školách však nikoliv. To je opravdu neuvěřitelné, jak rychle se v době pandemie mění osnovy a indukuje se islamizace školství. A to není pořád všechno. Ocitujme si otevřený dopis matematiků a fyziků:

Otevřený dopis učitelů ministru Plagovi

Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako fyzikové, přírodovědci a představitelé oborů a institucí, které fyziku jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost: Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/) považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou.

Připouštíme, že formulace RVP pro základní vzdělávání, tedy pro celou populaci, je velmi komplexní úloha. Tím více vidíme potřebu efektivní spolupráce a hledání přijatelných kompromisů mezi různými pohledy; jiné názory a představy mají jistě tzv. experti na vzdělávání a jiné názory a zkušenosti mají ti, kteří v dané oblasti žijí a prakticky působí, v našem případě učitelé i vědci. Proto se nebudeme vyjadřovat k jiné oblasti RVP než fyzika a hned potvrzujeme, že na ladění podoby vzdělávání včetně optimalizace vzdělávání v informatice jsme připraveni spolupracovat.

Dovolíme si jen dvě ilustrace mnoha nepřijatelných škrtů v dokumentu

https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf : Škrtnutí Newtonových zákonů v učivu a ve výstupu F-9-2-05 „využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích“ interpretujeme jako rezignaci na racionální chápání běžných reálných dějů v našem světě a současně jako zahození stále užitečné součásti našeho civilizačního vědomí.

Škrtnutí F-9-4-03 „využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh” vidíme opět jako rezignaci na konkrétní poučenou racionalitu v tématu mimořádně důležitém pro budoucnost naší civilizace.

Nebudeme se zde věnovat všem vadám předloženého RVP, ale jsme připraveni o nich diskutovat; to se týká i jiných oblastí, například je pozoruhodné, že z RVP zmizela slova „armáda” a „NATO”. Seznámili jsme se i s dokumentem https://revize.edu.cz/vyjadreni-k-redukcim-v-rvp-zvZdůvodnění, že škrty ve fyzikální oblasti jsou zdůvodněny obtížností látky, ovšem i se znalostí reálného stavu ve školách nemůžeme přijmout.

Vážený pane ministře, se znalostí třetího Newtonova zákona jistě chápete, že v záležitosti předložené revize RVP nemůžeme mlčet.

S pozdravy podepsaní na různých místech České republiky, 11. února 2021:

Jednota českých matematiků a fyziků
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně,
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., místopředseda, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda, Fyzikální pedagogická společnost, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., předseda, Česká fyzikální společnost, fyzik FJFI ČVUT,
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., předseda fyzikálního odd. pobočky Praha, fyzik FJFI ČVUT

Akademie věd České republiky
prof. Jan Řídký, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací koncepce věd o neživé přírodě,
RNDr. Antonín Fejfar, CSc., předseda Vědecké rady,
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, Fyzikální ústav AVČR,
RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel, Ústav jaderné fyziky AVČR,
+ Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D., zástupce ředitele, Vladimír Wagner, CSc., vědecký tajemník,
Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka, Ústav přístrojové techniky AVČR
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel, Ústav fyziky materiálů AVČR

České vysoké učení technické v Praze
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor,
prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
+ prof. Dr. Ing. Michal Beneš, doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D., proděkani,
prof. Mgr. Petr Páta, PhD., děkan, Fakulta elektrotechnická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka, Přírodovědecká fakulta,
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan, Fakulta rybářství a ochrany vod,

Masarykova univerzita v Brně
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta Masarykova univerzita doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, předseda Asociace děkanů přírodovědných fakult, + doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., proděkan pro studium, prof. Rikard von Unge, PhD, ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., ÚTFA, doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., vedoucí Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,

Univerzity Hradec Králové
doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D., Katedra fyziky
Univerzity Hradec Králové
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, doc. RNDr. Štěpán Hubílovský, Ph.D., PhDr. Michal Musílek, Ph.D., proděkani, RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Katedra fyziky

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, + RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., vedoucí Katedry fyziky, doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., Katedra fyziky

Univerzita Karlova
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan, Matematicko-fyzikální fakulta, + prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., prof. Ing. Jan Franc, DrSc., proděkani, doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., vedoucí Katedry didaktiky fyziky, prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan, Přírodovědecká fakulta + kolegium děkana

Univerzita Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, + prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D., proděkani, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., předseda Akademického senátu, Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., oddělení didaktiky fyziky, Katedra experimentální fyziky

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, děkanka, Fakulta aplikovaných věd, + prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D., proděkani, + 6 vedoucích kateder RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., emeritní děkan, Pedagogická fakulta

a za učitele, kteří umí fyziku skvěle učit, nositel ceny Albertus RNDr. Vladimír Vícha, Gymnázium v Pardubicích

Z učebních osnov základních škol totiž zmizely zmínky o armádě a o NATO. Ano, čtete správně. Globalisté začali proces odstraňování trans-atlantických vazeb, přesně jak bylo naplánováno. Děti se tak již o armádě učit nebudou, nebudou se učit o obraně státu, nebudou se učit o odporu proti vandalismu a nebudou se učit ani o NATO! To je neuvěřitelné, jak globalisté na 1. prioritě v ČR šlapou na pedál plynu a zrychlují globalizační koncepty, až se člověk diví, jak je to možné, že to jde tak rychle. Pokud čtete mé knihy, články a posloucháte moje pořady na SVCS, tak už máte jasno, co tím sleduje ministerstvo školství.

Do českého školství dorazil Velký reset, který zahájí špejle strkané do nosů dětí, až budou bolestí plakat a debilizací české mládeže s tupými pohledy k noční obloze. Hele, támhle svítí hvězda Mars, vole!

Ano, je to proces simplifikace výuky a vzdělávání, tedy zjednodušování. Jenže v závěsu za simplifikací jde debilizace, protože děti začnou být nevzdělané, budou hloupé, nebudou vědět nic o elektřině, o planetárních tělesech, o obraně národa, o odporu proti vandalismu, a to je všechno co? Destrukce národního státu z rukou světových globalistů, tzn. z rukou Domu Sion.

Dětí goyim musí být hloupé, debilní, nevzdělané, nesmí vědět, jak bránit vlast, co je to armáda, nesmí vědět, že vandalismus je přímým útokem na podstatu státu a jeho dějin, protože strhávání soch a pomníků vandaly je nebezpečným procesem útoku na samotnou státnost. A tím je to odhaleno, o co jim jde! Skrze ministerstvo školství ČR se globalčiky rozhodli zahájit rozbíjení české státnosti.

Nejprve narvat dětem špejle do nosu, až z toho pláčou, jak je to bolí, a potom ještě z nich udělat debily, aby nevěděly, co je to hvězda, planeta, elektřina, nebo akce a reakce v okolí.

A to rozbíjení běží nejen na 1. prioritě, ale na všech prioritách řízení. A vidíte, že učitelé se probouzí, teprve teď v roce 2021, ale když jsme psali před 6 lety na Aeronetu články o norských fondech, o indoktrinaci, o přepisování osnov, tak nás nikdo neposlouchal. Teď píšou učitelé a profesoři otevřené dopisy a nevěří vlastním očím, co provádí Plagovo ministerstvo s českými školáky.

Nejprve špejle do nosu školáků a teď ještě proces simplifikace, islamizace a debilizace českých školáků. Jako v Islámu, děti nebudou při pohledu na oblohu dělat rozdíly mezi hvězdami a planetami. Nebudou vědět o Newtonových zákonech v reálném světě a elektřina bude něco, co vede proud, ale jak a proč, to se dozví až na střední škole, pokud se tam fyzika vůbec objeví. Takový je proces nasunování Brave New World. Z českých dětí debilové s tupými výrazy na noční oblohu? Tak to bude výhra. Celý seznam změn a škrtů v osnovách ZŠ v ČR najdete zde. A před čtením nejezte!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, máme nový rok a ten přinese možná ještě větší útrapy něž rok předchozí. Události a dopady na životy obyčejných lidí a logicky i čtenářů se budou prohlubovat. V této situaci více než kdykoliv předtím potřebujeme Vaši podporu a pomoci. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 38% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 6 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zdeněk Dymáček
Návštěvník
Zdeněk Dymáček

Úpadek našeho školství se datuje od listopadu 1989. Je záměr, aby úroveň školství šla do p….Ono se daleko lépe vládne stádu pitomců, než vzdělaným lidem.

Karolína
Návštěvník
Karolína

Ryba smrdí od hlavy. Jaký je pán, takový je krám.

Dara
Návštěvník
Dara

POZOR. Máme mnoho nebezpečných Aspen ministrů: nejen Plaga, ale i Hamáček, Maláčová, Premier Babiš, (Vojtěch), Havlíček …… jsou členové Söros/Bakala Aspen Institute, ten má v ČR své globalistické zájmy, které nejsou zájmem Čechů! Robert Aspen Plaga urychluje debilizaci mláděže – ruší potřebné znalosti a nahrazuje je m.j. i zhoubným multikultikulturalismem nebo podprahovou islamizací ……..

kes
Návštěvník
kes

Stát, který nechrání své mladé před zvrhlou a zvrácenou ideologií, je předurčen k zániku. Tak co uděláme s Plaque?

Strejda
Návštěvník
Strejda

kes – odpověz!
O kterou mládež jde?
Jaký má jazyk mateřský?
Ta, co dělá Plaque?

quad
Návštěvník
quad

Pro ty, kdo nesledují online vyučovaní dětí na SŠ: EU, europarlament, instituce EU, islám, Mekka, semitská náboženství, rasismus, předsudky, stereotypy, tolerance, správné informační zdroje, dezinformace… Tohle se na školách učí budoucí voliči min 20 let. Pak se nedivte, jaká reprezentace vyžírá ve sněmovně.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Asi někdo řekl vládním kašparům a Plagovi, že jeden z Newtonových zákonů říká, že :”každá akce budí stejnou reakci”. A tak si plkli do pemprsek a honem s tím pryč , něž ta reakce přijde.

Moravan
Návštěvník
Moravan

Jaká je reakce na akci ? Dělají vše podle notiček bez odporu.

marty
Návštěvník
marty

To Jana: Já si jako dopěstuju, nějakou tavu, jako jo, rozumíš jako, vyhonim si pero u porna a nejekej coronavirus mi můžeš byt u prdele, věci už jsou poměrně jasné a připravím se pomalu na obranou valku… atd. jako to jsou různý války: Prostě jako kdyz mam problem z kamením a to jako patri jako do podlahy, jako chápeš pojem kamní jako Treba firma pro řešeni problémů v zahraničí MIMO, WOLE, OFICILANI ADMINSTRATIVU Spojených sTATU americkych, jako se jmenuje BLack rok a kameni patří do podlahy, tak jako taky mam pracovniky ze jo, ale jen Ltd. tam to to je Company C.o. Jsem mel jako problem s jinejma substancema treba, jako kdyz je to vmetru a musis bezet protoze….jako nahoru, ale pohoda jazz. A budu resit nejakej CORONAVIRUS.

SamTingWong
Návštěvník
SamTingWong
Fedor Frešo
Návštěvník
Fedor Frešo

Kedy majú tie svine začať v ČR terorizovať priamo deti? Od najbližšieho pondelka 1.3.2021? Chystajú sa psychopati aj na prvákov až štvrtákov ZŠ?

Jana
Návštěvník
Jana

Jak se mohli koronavirem nakazit domorodci v Amazonii? Jak daleko se mohou šířit viry?

Článek z roku 2018 možná napoví… zajímavé je, že začali nalézat takové viry zrovna před 20 lety, když si lidé začali všímat na nebi zvláštních jevů /tzv. chemtrails/

„ Vědci z University of British Columbia objevili alarmující objem virů a bakterií, který každý den doslova „spadne z nebe”.

Autor studie Curtie Shuttle k fenoménu uvedl: „Asi tak před 20 lety jsme začali nalézat geneticky zcela shodné viry cestující zdánlivě nepochopitelně a náhodně po všech místech okolo světa a to i ve zcela rozdílných prostředích od místa jejich zrodu.”
Do troposféry se pak viry dostanou díky aerosolizaci mořské vody ve „sprej”, nebo ve vzduchu jako prachové částice sebrané větrem ze země. Jeden jako druhý pak čeká na svoji příležitost a je k zemi zpět vyslán deštěm, popřípadě písečnou bouří. A jelikož se obojí vyskytuje 2500 – 3000 metrů nad běžnou atmosférou, pomáhá to všem virům i bakteriím se dostat dále, nežli by to zvládly standardně u země (není náhoda, že zde létají letadla).
„Každý den spadne v průměru více jak 800 milionů virů a bakterií na jeden jediný metr čtverečný po celé planetě. Je to zkrátka na Zemi dost běžné, aby jeden virus (nebo bakterie) byl smeten a vtažen do atmosféry na jednom světadíle a spadl na jiném.“ …

https://techfocus.cz/281-onemocnet-muzete-kdykoliv-a-kdekoliv-nebezpecne-bakterie-a-viry-cestuji-vzduchem-a-utoci-az-z-troposfery.html

marty
Návštěvník
marty

jako treba takhle a tady to mas vysvětleny i svidem.

https://www.youtube.com/watch?v=2frJ3e0hxPE

Teodor
Návštěvník
Teodor

Tak kriticke to zase neni. Indiani v Amedrice neznali nestovice a tak jim to Anglicani privezli, aby je mohli uspesne vyhubit. Vetrem se nestovice do Ameriky nedostaly. a to plati pro tisice typu viru a bakterii. Ale ze to nekdo umyslne rozprasuje, o tom snad uz ani neni pochyb. Pred nekolika tydny jsem videl plosne zozdeleni infekce Covidu na Slovensku ( ty statistiky urcite jeste existuji). A svete div se, v okoli Vysokych Tater bylo vse cervene, v okoli Bratislavy, kde je nejvice lidi, nic moc. To jen dokazuje, ze nekdo to na upati Tater rozprasoval, aby se viry dostaly do stratosfery a okoli Tater to taky hlavne odneslo.

vese
Návštěvník
vese

Je to zoufalé, avšak očekávané. Islamizace všude a … kolikrát si říkám, zda ty roušky není jen předvoj pro burky.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Budoucí ministryně školství možná i u nás: https://www.youtube.com/watch?v=C9SiRNibD14
“Věda se musí dekolonizovat…”
Etnomatematika: https://www.youtube.com/watch?v=QGJLbxzuPm0

weissbach
Návštěvník
weissbach