Mind Control: Rockefellerova univerzita již v roce 2017 publikovala šokující článek, jak...

Mind Control: Rockefellerova univerzita již v roce 2017 publikovala šokující článek, jak pomocí adenovirů, oxidů železa v mozku a vnějšího elektromagnetismu dálkově ovládat mysl (nejen) laboratorní myši! Rádiem ovládaní hlodavci byli v experimentu nuceni cpát se krmivem pokaždé, když vědec zmáčkl tlačítko a vyslal rádiem signál do mozku myši! Technologie jako z hororu popsaná do posledního detailu je ve skutečnosti velmi jednoduchá, implementace do lidského těla snadná a proč najednou vidíme kolem sebe lidi, kterým drží magnety na rukách?

Mind Control: Rockefellerova univerzita již v roce 2017 publikovala šokující článek, jak pomocí adenovirů, oxidů železa v mozku a vnějšího elektromagnetismu dálkově ovládat mysl (nejen) laboratorní myši! Rádiem ovládaní hlodavci byli v experimentu nuceni cpát se krmivem pokaždé, když vědec zmáčkl tlačítko a vyslal rádiem signál do mozku myši! Technologie jako z hororu popsaná do posledního detailu je ve skutečnosti velmi jednoduchá, implementace do lidského těla snadná a proč najednou vidíme kolem sebe lidi, kterým drží magnety na rukách?

Redakce Aeronetu byla před několika dny upozorněna na velmi zásadní článek na serveru Rockefellerovy univerzity, kde se nachází vědecké publikace [1] [2] a obecná shrnutí výzkumu profesora Jeffrey M. Friedmana z let 2016 až 2017, který vytvořil převratnou technologii dálkového radiového ovládání myší, které po stisknutí tlačítka jsou ve zlomku vteřiny nuceny se krmit, protože dostanou obrovský hlad, i když to není pravda, pouze u nich dojde k přepnutí neuronu pomoci zinženýrovaného nano-spínače, který v mozku myši přepne neuron, který informuje mozkový systém myši o prudkém poklesu cukru v krvi a myš se okamžitě rozběhne ke krmítku a začne se cpát, i když jde o falešně sepnutý neurální signál. Již v roce 2013 přitom použil profesor Friedman tuto bezdrátovou technologii ovládání neuronů k vypouštění inzulínu v organismu myší [3].

Výsledky pokusu radiogenetiky. Vlevo normální myš, vpravo myš přecpaná jídlem.

Spínač namontovaný na neuron obsahuje ferromagnetické oxidy železa, které jsou zapouzdřeny do polymeru na virovém nosiči, který slouží jako spínač, který se přepne a pootočí, pokud se dostane do elektromagnetického pole radiového vysílače. Nosičem není nic jiného, než adenovirus. Ano, přesně ten, který se používá ve vakcínách! Myš se začne krmit po každém sepnutí tlačítka, pořád a pořád dokola, až eventuálně chcípne kvůli perforaci žaludku kvůli obrovskému tlaku žrádla

Popis studie je natolik děsivý proto, že dokonale zapadá s dnešní situací okolo magnetismu očkovaných osoby, dokonale zapadá do obrazu kolabujících dětí před Střední policejní školou v Sokolově. A doslova otevírá Pandořinu skříňku, protože najednou vám po přečtení Friedmanova vědeckého elaborátu všechno docvakne. Konspirace už není konspirací, ovládání mysli je podle všeho už hotovou realitou.

Ovládání mysli není tak přitažené za vlasy, jak by se mohlo zdát. V laboratoři Jeffreyho M. Friedmana se to děje neustále, i když subjekty nejsou lidé, ale myši!

Friedman a jeho kolegové předvedli rádiové dálkové ovládání chuti k jídlu a metabolismu glukózy u myší – sofistikovanou techniku bezdrátové změny neuronů v mozku zvířat. Pouhým stisknutím spínače jsou schopni vyvolat u myší hlad nebo potlačit jejich chuť k jídlu, zatímco myši normálně žijí. Je to nástroj, který používají k odhalení neurologického základu jídla, a je pravděpodobné, že se uplatní i při studiu dalších typů chování, které jsou pevně ukotvené v mozku.

Jeffrey M. Friedman pracuje na této technice již několik let se Sarah Stanleyovou, bývalou post-doktorandkou v jeho laboratoři, která je nyní docentkou na Icahn School of Medicine na Mount Sinai, a se spolupracovníky z Rensselaer Polytechnic Institute. Skupina si byla vědoma omezení stávajících metod spouštění mozkových buněk u živých zvířat, a proto se rozhodla vynalézt nový způsob. Uvažovali, že ideální přístup by měl být co nejméně invazivní a co nejméně poškozující. A měl by fungovat rychle a opakovaně.

Dr. Jeffrey M. Friedman

Ačkoli existují i jiné způsoby, jak doručit signál neuronům, každý z nich má svá omezení. Například při hluboké mozkové stimulaci vědci provléknou drát mozkem a umístí elektrodu vedle cílových buněk. Implantát však může poškodit okolní buňky a tkáně způsobem, který narušuje normální chování. Stejný problém má i optogenetika, která funguje podobně, ale místo elektřiny využívá optická vlákna a světelné impulzy. Třetí strategie – použití léků k aktivaci geneticky modifikovaných buněk vypěstovaných v myších – je méně invazivní, ale léky působí pomalu a vyprchávají.

Dálkový přepínač připojený na neuron je v podstatě obyčejný adenovirus používaný ve vakcínách, na který je připojený polymer s kousky ferromagnetického materiálu, aby se to celé hýbalo, když to přijde do elektromagnetického pole

Řešení, na které přišla Friedmanova skupina, označované jako radiogenetika nebo magnetogenetika, se těmto problémům vyhýbá. Jejich metoda, publikovaná loni v časopise Nature, umožňuje biologům zapínat nebo vypínat neurony u živých zvířat podle libosti – rychle, opakovaně a bez implantátů – tím, že upraví buňky tak, aby byly vnímavé k rádiovým vlnám nebo magnetickému poli. “V podstatě jsme vytvořili iluzi vnímání, že zvířeti klesla hladina cukru v krvi. Zkombinovali jsme molekuly, které se již v buňkách používají k jiným účelům, způsobem, který umožňuje neviditelné síle převzít kontrolu nad tak prvotním instinktem, jako je hlad,” říká Friedman.

Tým židovských vědců na Rockefellerově univerzitě, Jeffrey M. Friedman a Sarah Stanley

Metoda propojuje pět velmi odlišných biologických nástrojů, což může vypadat velmi spletitě, jako Rubeho Goldbergův výmysl v molekulárním měřítku. Spoléhá se na zelený fluorescenční protein vypůjčený z medúz, zvláštní protilátku pocházející z velbloudů, měkké sáčky s částicemi železa a buněčný ekvivalent dveří z proteinu propichujícího membrány – to vše dodává a instaluje geneticky upravený virus. Dálkové ovládání tohoto výmyslu je upravený svářečský nástroj (i když funguje i magnet zakoupený v obchodě).

Prvním úkolem výzkumníků bylo najít v neuronu něco, co by mohlo sloužit jako anténa pro detekci přicházejícího rádiového signálu nebo magnetického pole. Logickou volbou byl feritin, protein, který ukládá železo v buňkách do částic podobných balónkům o šířce pouhých desítek nanometrů. Železo je pro buňky nezbytné, ale může být také toxické, takže je uloženo v částicích feritinu, dokud není potřeba. Každá částice feritinu v sobě nese tisíce zrnek železa, která se v reakci na rádiový signál pohybují a při ponoření do magnetického pole se posouvají a vyrovnávají. Všichni máme tyto částice, které se třesou uvnitř našich mozkových buněk, ale jejich pohyby normálně nemají na neurony žádný vliv.

Radiové ovládání umožňuje vypínat a zapínat přepínač podle libosti

Friedmanův tým si uvědomil, že by mohl pomocí geneticky upraveného viru vytvořit průchod do vnější membrány neuronu. Pokud by se jim pak podařilo nějakým způsobem připojit každé dvířko k částicím ferritinu, usoudili, že by mohli ferritinem zatřást natolik, aby se dvířka otevřela. “Dveře, které jsme vybrali, se jmenují TRPV1,” říká Stanleyová. “Jakmile se TRPV1 aktivuje, do buňky začnou proudit ionty vápníku a sodíku a spustí se výbuch.” Kousky vypůjčené od velbloudů a medúz poskytly vědcům to, co potřebovali k propojení dveří s ferritinem.

Kampus Rockefellerovy univerzity v New Yorku

Jakmile tým nový ovládací mechanismus zprovoznil, vyzkoušel jej. Pro Friedmana a Stanleyovou, jejichž cílem je odhalit biologické příčiny přejídání a obezity, byla první aplikace zřejmá: pokusit se identifikovat konkrétní neurony, které se podílejí na chuti k jídlu. Skupina upravila neurony vnímající glukózu – buňky, o nichž se předpokládá, že monitorují hladinu cukru v krvi v mozku a udržují ji v normálním rozmezí – a uvedla je pod bezdrátovou kontrolu. Aby toho dosáhli, vložili geny TRPV1 a feritinu do viru a pomocí dalšího genetického triku je vstříkli do neuronů vnímajících glukózu. Poté si mohli s buňkami pohrát a zjistit, zda se podle předpokladů podílejí na koordinaci krmení a uvolňování hormonů, jako je inzulín a glukagon, které udržují hladinu glukózy v krvi pod kontrolou.

Jak vybavit mozek pro řízení rádiem

Vědci přišli na chytrý způsob, jak ovládat neurony pomocí rádia, a to tak, že spojili geny z lidí, velbloudů a medúz. Pomocí upraveného viru instalují do vnější membrány každého cílového neuronu dvířka a pak je otevírají pomocí částic feritinu, které reagují na silné rádiové signály. Jakmile se dvířka otevřou, do buňky se vlijí ionty vápníku a spustí neuron.

Aby mohli vědci do neuronů instalovat radiogenetický systém, vybavili adenovirus (pozn. používaný často v očkovacích látkách) různými geny potřebnými k tomu, aby systém fungoval. Poté upravený virus vpravili do mozkových buněk, které chtěli změnit.

Jeden z přidaných genů produkuje TRPV1, protein, který normálně pomáhá buňkám detekovat teplo a pohyb. V každém neuronu se protein TRPV1 (růžový) zabuduje do vnější membrány buňky. Podobně jako dveře může měnit tvar a otevírat nebo zavírat iontový kanál. Aby vědci přidali ke dveřím kliku, přišili TRPV1 k “nanotvaru” (fialová) – neobvykle jednoduché odrůdě protilátky, která se vyskytuje u velbloudů.

Částice feritinu plněné železem (zelené) slouží jako senzor systému. Aby se mohly uchytit na klice nano-těla, připojili vědci gen pro GFP – protein medúzy, který v ultrafialovém světle svítí zeleně. Díky tomu nanotvar a GFP drží pevně pohromadě. Systém je nyní propojen. Při vystavení silným rádiovým vlnám nebo magnetickému poli se částice ferritinu rozkmitají, iontový kanál se otevře a dovnitř proudí ionty vápníku (červeně), které aktivují buňku.

Nejen rádiem, myši bylo možné ovládat i pomocí magnetů, se kterými jsme mávali okolo klecí s myšmi

Jakmile měl virus dostatek času infikovat a transformovat cílové neurony, vědci zapnuli rádiový vysílač naladěný na 465 kHz, tedy o něco níže, než je pásmo používané pro AM rádio. Neurony zareagovaly. Začaly vysílat a signalizovaly nedostatek glukózy, přestože hladina cukru v krvi zvířete byla normální. I další části těla reagovaly stejně jako na skutečný pokles hladiny cukru v krvi: hladina inzulinu klesla, játra začala pumpovat více glukózy a zvířata začala více jíst. “V podstatě jsme vytvořili iluzi,” říká Friedman, “že zvíře má nízkou hladinu glukózy v krvi, přestože její hladina byla normální.

Magnetová pohlednice z ledničky na ruce najednou dává smysl, v lidském těle jsou po vakcínách ferromagnetické látky

Inspirováni těmito výsledky vědci uvažovali, zda by magnetismus, podobně jako rádiové vlny, nemohl spustit feritin, aby otevřel buněčné dveře. To se také stalo: Když tým umístil klece myší do blízkosti přístroje magnetické rezonance nebo nad zvířaty mával magnetem ze vzácných zemin, jejich neurony vnímající glukózu se spustily. Stimulace chuti k jídlu je jedna věc. Mohly by ji také potlačit? Skupina upravila gen TRPV1 tak, aby propouštěl chloridy, které působí na neurony inhibičně. Když nyní do neuronů vložili upravený TRPV1, příval chloridu způsobil, že se neurony chovaly, jako by byla krev přetížená glukózou. U zvířat se zvýšila produkce inzulínu a méně jedla. “Zdá se, že to jasně naznačuje, že mozek stejně jako slinivka břišní se podílí na regulaci glukózy,” říká Friedman.

Možná léčba Parkinsonovy nemoci, ale i děsivý nástroj Total Control celé populace, pokud by někdo technologii zneužil pod nějakou rouškou

Friedman a Stanleyová doufají, že biologové budou schopni využít systém dálkového ovládání k řešení řady jiných nervových procesů, než je chuť k jídlu. A kromě toho, že metoda slouží jako nástroj základního výzkumu, by mohla potenciálně vést k novým způsobům léčby mozkových poruch. Lze si například představit, že by se dala použít k léčbě Parkinsonovy choroby nebo esenciálního třesu – stavů, které se někdy léčí hlubokou mozkovou stimulací pomocí drátů implantovaných pacientům do mozku a napojených na baterii zastrčenou v hrudníku. Potenciálně by bylo méně invazivní vstříknout ochromený virus do stejného místa v mozku a nechat ho tam trvale modifikovat buňky tak, aby reagovaly na bezdrátové ovládání.

Když na rameni drží magnety, potom studie Rockefellerovy univerzity z roku 2017 dává tušit, čeho jsme právě v roce 2021 svědky

Teoreticky by také mohlo být možné učinit pacientovy vlastní buňky vnímavými k elektromagnetickým vlnám tak, že je vyjmeme z těla, dodáme jim TRPV1 a feritin a pak je vrátíme zpět, říká Friedman. Jednalo by se o protokol, který se neliší od těch, které se v současnosti používají při léčbě kmenovými buňkami a některých imunoterapiích rakoviny, kdy jsou pacientovy vlastní buňky upraveny a znovu implantovány do těla. V tuto chvíli je však klinická užitečnost systému otázkou spekulací. “K jeho použití u lidí pro léčbu máme ještě daleko,” říká Friedman. “Ještě by bylo třeba udělat mnoho práce, než by se to vůbec mohlo testovat.”

Žádná konspirace, ale znovu a opět potvrzená realita!

Jak tedy vidíte, virové technologie s pomocí ferromagnetických a případně paramagnetických látek lze použít pro infikování neuronů v mozku a udělat tak z živých tvorů, nejen z myší, dálkově ovládané bytosti, které budou poslušně a dokonce proti své vůli vykonávat příkazy a nebudou mít tušení, že si někdo prostě jen hraje s jejich mozkem pomocí radiového dálkového ovládáni. Rockefellerova univerzita tak poskytla již v roce 2017 dokonalý popis a návod toho, jako pomocí virů a magnetismu ovládnout nejen hlodavce, ale jak aplikovat technologii v mnohem širším rámci.

Pokusná laboratorní myš… anebo “zodpovědný” Čech či Slovák ve frontě na vakcínu?

Do všech lidí chtějí globalisté napíchat vakcíny, aby všem lidem v těle obíhaly potřebně ferromagnetické látky a bylo tak možné z lidí v příhodné chvíli udělat poslušné myši, které se budou cpát k prasknutí, anebo naopak poslušně se lidé vypnou a zkolabují na místě jako vypnutím vypínače. K čemu takový vypínač je dobrý? Bože, taková naivní otázka. Třeba k potlačení demonstrací, nepokojů, povstání, stávek, čehokoliv. Policie otočí knoflíkem radiového vysílače a “vypne” na místě 100 tisíc lidí. Anebo sepnou vypínač a lidem se začne chtít okamžitě jít domů na pivo, dostanou nezadržitelnou chuť na pivo a ztratí chuť na protest. Možnosti použití jsou neomezené, záleží pouze na konstrukci viru a na jeho umístění v neocortexu, jaký konkrétní neuron bude spínač zapínat a vypínat.

Nejen o této technologii budeme hovořit dnes od 19:15 hodin na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Probereme aktuální témata z domova i ze světa, všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
r.m.
Návštěvník
r.m.

Takže židi si konečně zkonstruovali bájnýho Golema, jen trochu jinak pojatýho.

Pepé
Návštěvník
Pepé

Pane VK
Řekněte těm hlupákům, co se tady čertí na policisty, že hopli na hozenou návnadu jako kočka na skákající chrastítko.Je možné, aby bylo na alternativě tolik tupounů. Je to marné, je to marné, je to marné. S tímto materiálem pracovat?! Už se nedivím Vašemu pocitu marné práce.

Aldo
Návštěvník
Aldo

RUSKO – antivakcinační a antikovidové stránky, kde si Rusové vylévají vztek na svou vládu a jejich politiky.
Bráno s humorem i velmi vážně. Fakta i svědectví o dění v Rusku během pandemie očima obyčejných lidí.
Názory odborníků též nechybí.

https://vk.com/budilnik1

https://zol-dol.livejournal.com/1249117.html – většinou vedlejší příznaky po vakcinaci Sputnikem V + názory lékařů a odborníků na očkování

Lenka
Návštěvník
Lenka

Dost podivné věci se dějí a zdá se bez povšimnutí, i když, kdo ví. 52 zemí světa využívá test vyvinutý v Číně a to nějakou společností ve spolupráci s armádou. https://echo24.cz/a/SmKWm/cina-sbira-data-tehotnych-zen-z-celeho-sveta-v-cesku-je-provadi-babisova-firma

Krvepřísedník
Návštěvník
Krvepřísedník

Nádherný a poučný rozhovor s pí.Pekovou..!!!
https://www.youtube.com/watch?v=X6V5rvmY-QA&t=44s

vanitas vanitatum
Návštěvník
vanitas vanitatum

Člověk by se už tady neměl ničemu divit. Přesto se divím ,že se již našlo přes 60 tisíc debilů v Čechii, kteří zaregistrovali svého potomka ve stáří 12-15 let k opíchání tímto léčivým přípravkem. Obdivuji tupost a nechápu…. Smrtnost děcek na tento černý mor 21.století je přitom podle Američanů, cca 3 ks na 100 tisíc. Smrtnost po vakcinaci nepíšou…Zas na druhou stranu soudruzi již rozhodli , že napíchaní školáci v Čechii nemusi nosit náhubky a tím budou privilegovanou kastou ve škole./než to všechno jako obyčejně zavřou/ Asi tímto chtějí působit na rodiče, aby se podvolili a jejich potomek se necítil ponížen. Jdou na to fikaně, češští soudruzi.
Italští soudruzi jdou na to přes lékaře, kteří mají agitovat za léčivé přípravky pro děcka nad 12 let. Při přesvědčení 70% svých dětských pacientů se píchnout experimentálním přípravkem , mají dostat tučné prémie. Tato cesta je velmi sofistikovaná a snímá částečně zodpovědnost z italských rodičů. Italští soudruzi jsou fikanější . Spoléhají kromě tuposti rodičovstva i na nenažranost mafie v bílém. plášti….

nepisteminic
Návštěvník
nepisteminic

Čau lidi ! 😀 Nechcete tenisky? Nebo Ifouna? Babiš vyhlásil loterii pro chtivé opíchání a…povedlo se 😎
Já žasnu s otevřenými ústy co si Ken s Bábou dovolují, avšak Čecha to neurazí, naopak, vyrazí do Loterie života a smti. Žasnu,ale jsem smuten.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vakcina-bez-registrace-v-obchodaku-cekaly-desitky-lidi-40365938#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=qjpl3KJYaXz-202107121007&dop_id=40365938&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Barel
Návštěvník
Barel

Pomalu dozrává čas začít pojmenovávat věci správnými jmény. Vlády, které jsou řízeny a korumpovány korporacemi, preferují maximalizací zisků korporací před zdravím a prosperitou svých občanů, přijímají zákony na ochranu korporací a současně legislativně omezují základní práva svých občanů, umožňují falšování voleb a nastolují krok na krokem totalitní kontrolu, jsou prostě vlády fašistické. A je jedno, zda tak činí přímo a vědomě, nebo vykonávají pouze roli úřednických podržtašek, které se zaštiťují Bruselem, WHO a dalšími “autoritami” – což jsou v podstatě instituce ovládané byznysem a velkými penězi a jako takové jsou součástí systému organizace společnosti, který je třeba právem nazývat korporátním fašismem a ne demokracií.

Možná to může vypadat na první pohled trošku přitažené za vlasy, ale když si detailněji z historických pramenů prostudujete pojetí a principy fašismu, pak pochopíte, kolik fašizačních procesů v dnešní společnosti probíhá – a už ne ve skrytu, ale veřejně.

“Fašismus by se měl správně nazývat korporativismus, protože jde o spojení korporátní a vládní moci.” – Benito Mussolini

Radek
Návštěvník
Radek

comment image
První antikoronová virová chirurgická maska ​​na světě od Wakamona.
Nanotechnologie při výrobě chirurgických masek. Nanočástice se ve velké míře používají pro své nové vlastnosti v různých oblastech vědy a techniky.
Nanočástice oxidu grafenu
Tyto nanočástice mají výjimečné vlastnosti, jako je vysoká houževnatost, vynikající elektrická vodivost, biokompatibilita a antivirová a antibakteriální aktivita. Takové nanočástice by mohly být použity při výrobě masek.
Tento komentář je speciálně věnovaný králi manipulátorů a demagogů Janovi Cemperovi též známý jako Psycho Honzík, který nepřiznává příjem. Tento podvodník a usvědčený lhář má tu drzost, že se pasuje za jediného vykladače pravdy v tomto protektorátu. Proto jsem se rozhodl udělat aktualizaci svého komentáře: https://aeronet.cz/news/mind-control-rockefellerova-univerzita-jiz-v-roce-2017-publikovala-sokujici-clanek-jak-pomoci-adenoviru-oxidu-zeleza-v-mozku-a-vnejsiho-elektromagnetismu-dalkove-ovladat-mysl/#comment-459273
Takže Cemper tvrdí, že roušky nebo respirátory neobsahují oxyd grafenu, to je samozřejmě lež, kterou zde rozmetu na prach. Na obrázku výše vidíte obrázek z propagačního článku o firmě Wakamono, je to společnost Nano Biotechnology, která byla založena v roce 2010 ve Vietnamu. Zde je odkaz na propagační článek kde je popsáno složení té masky: https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5559#
Že tato firma není zřejmě jediná, která vyrábí masky z grafenem, tak o tom svědčí článek na Fox News: https://www.foxnews.com/health/coronavirus-masks-graphene-canada-warningcomment image
Koronavirové masky obsahující grafen by se neměly prodávat, tvrdí kanadské zdravotní úřady.
Takže Cempre, nejenom, že tyto roušky nebo respirátory obsahují grafen, ale dokonce kanadské zdravotní úřady varují před těmito maskami, kvůli tomu, že tyto částice, které jsou přítomny v rouškách měly „určitý potenciál způsobit časnou toxicitu plic u zvířat“. Potenciál pro člověka však není znám a může se „lišit podle designu masky“. Dosud nebyly hlášeny žádné incidenty, ale to nezastavilo Health Canada v doporučení, aby všichni známí distributoři, dovozci a výrobci přestali prodávat masky obsahující grafen. I když úplné potenciální zdravotní riziko není jasné, agentura uvedla, že rizika spojená se zdravotnickými prostředky jsou „nepřijatelná“, uvedla zpravodajka CTV News. Tak toto je napsáno v odkazu, což může znamenat, že grafen může být stejně nebezpečný jako azbest.
https://plzen.rozhlas.cz/azbest-zabiji-varovani-lekaru-dlouho-nikdo-neposlouchal-6718037comment image
Před používáním grafenu v rouškách varuje také Dr. Joe Schwarcz z McGillovi univerzity.
Proč může být grafen spojen s poškozením plic.
Vědci zkoumali potenciální negativní dopady vdechování mikroskopického grafenu na savce. V jednom experimentu z roku 2016 došlo u myší s grafenem umístěným v plicích k lokalizovanému poškození plicní tkáně, zánětu, tvorbě granulomů (kde se tělo snaží grafen zastavit) a přetrvávajícímu poškození plic, podobné tomu, které nastává, když lidé vdechují azbest . Jiná studie z roku 2013 zjistila, že když byly lidské buňky vázány na grafen , byly buňky poškozeny.
Za účelem napodobení lidských plic vyvinuli vědci biologické modely určené k simulaci dopadu vysoce koncentrovaného aerosolizovaného grafenu – grafenu ve formě jemného spreje nebo suspenze na vzduchu – na průmyslové pracovníky. Jedna taková studie publikovaná v březnu 2020 zjistila, že celoživotní průmyslové vystavení zánětu vyvolané grafenem a oslabilo ochrannou bariéru plic.
https://newsazi.com/are-graphene-coated-face-masks-a-covid-19-miracle-or-another-health-risk/amp/
Cempre přestaň už nestydatě lhát, protože pravda nakonec vždy vyjde najevo!comment image
Ricardo Delgado: Mluvíme o otravě celé světové populace za spoluúčasti vlád, jak říkám, s jejich účastí a různými způsoby správy, což jste se mě ptali.
Ve skutečnosti zavedli grafen přinejmenším vzduchem pomocí slavných postřiků chemtrails , které vidíme pokaždé, když došlo k oznámení nové vlny. Oznámení dobře doprovázené předehrou těchto expresních postřiků a lidé si již logicky uvědomují, co se děje na obloze. Také prostřednictvím masek, PCR a testů na antigeny a vakcín, jako jsou chřipka a anti-COVID ve všech jejích variantách , protože všechny vyvolávají magnetický účinek. 
Zdroj: https://videopress.com/v/KFJ7Z7ftcomment imagecomment image

máme ještě vlast
Návštěvník
máme ještě vlast

volám normální židy…..”chcete zase skončit jako za ÁDY??? SOUVĚRCI OHROŽUJÍ CIVILIZACI natolik, že rozdíly mezi vámi nikdo nepozná a ti loutkaři nemají kam utéci!!!

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber
angel
Návštěvník
angel

sběr dat o těhotných ženách – kvůli údajným ,, možným , vadám plodu … Babizní byznys – další v řadě …

https://echo24.cz/a/SmKWm/cina-sbira-data-tehotnych-zen-z-celeho-sveta-v-cesku-je-provadi-babisova-firma?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=Ys8CoRJK4wq-202107111006&dop_id=12565295

i když to není o amniocentéze , tak rejpání se v břiše těhotné ženy jehlou při odběru plodové vody, ze stejných důvodů, když je žena tzv. starší, cca po 30 , to je také zrůdnost a ty tupé pipiny na to jdou a ještě zesměšňuji ty , které to ,, podstoupit ,, nehodlají , že se bojíme , ano bojíme ale ne o sebe ale o nenarozené dítě …

dřve ženy rodily skoro celý život , i po 3O tých narozeninách a děti byly zdravé aniž by se v nich zrůdy rejpaly a zkoumaly …

nikdo z doktorů nezaručí , že se při tom odběru / po něm , nic nestane… ptala jsem se na to , kdysi, kdy se mě to týkalo a doktor řekl, že mi to z důvodu věku nabídnout musí ale nikdo mě nenutí tam jít , ,, jen ,, mu mám podepsat lejstro, že to odmítám… proč, to mi nevysvětlil / možná, kdyby se narodilo postižené dítě aby byl krytý , že mi to nabídl / …koho zajímá, že zrovna já či jiná, tohle odmítla… asi do registru enemy of the state … vzpíračka , tak ji zaevidujeme a všechna její další odmítání dobra našeho režimu … bylo to před 20 ti lety … dnes to určitě není lepší …

nedávno odmítla dcera , téměř 20 ti letá , mnou dobře vychovaná – k odporu – jako ,, nově dospělá ,, po maturitě , při registraci u praktika očkování proti tetanu, sestra hrabala v dokumentaci a vyhrabala, že nenašla, kdy to bylo naposledy a že ji tedy naočkují a protože má matku jako jsem já , tak řekla , že to nepotřebuje , nepadá po zemi a už je velká na rozbíjení kolena a nechce ani žádná jiná očkování, je zcela zdravá a využívá své skvělé přirozené imunity a sestra i doktor se dál už na to neptali … už to nenabízeli ani dál netlačili …

kdy jim ukážete sebevědomý a informovaný odpor, nechají vás na pokoji !

neposrat se, to je dnes to nejdůležitější !

Carrie
Návštěvník
Carrie

Máte pravdu, taky jsem odmítla Astru Zeneku po telefonu své lékařce i když mě přesvědčovala, že je bezpečná a nikdo na ní nezemřel, tak na mojí odpověď zda vážně ne, že zemřel na ní můj známý už dál nekomentoval a hovor ukončila. Mám pocit, že budu u ní mít černou tečku.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Další charakterní lékař vidím, černou tečku má spíš u Vás ne? Změňte lékaře a tuto zkušenost popište na znamylekar.cz Ať se zalkne svým zlem.