Migrace jako poslední tečka „Světové marxistické revoluce“ a finále globalizace? Co...

Migrace jako poslední tečka „Světové marxistické revoluce“ a finále globalizace? Co také zaznělo v „Občane, máte slovo“. Stalinismus překazil marxismus! Nejlepší opozice je vlastní opozice?

Migrace jako poslední tečka „Světové marxistické revoluce“ a finále globalizace?  Co také zaznělo v „Občane, máte slovo“. Stalinismus překazil marxismus! Nejlepší opozice je vlastní opozice?

Od doby, kdy se objevilo volání Karla Janečka k zopakování listopadu v roce 2012 a jeho slova „Když to správně zmanažujeme, tak ta vláda padne a budou nové  volby“,  jsem byla přesvědčená, že ODS a Nečas skončí, což se stalo, dokonce včetně těch nových voleb. Psala jsem o tom v článku, kde jsem nemohla nevložit i video z přátelského posezení u piva Zavadila s Kalouskem. Také jsem tam tehdy nemohla nevložit zdravici knížete Karla Schwarzenberga na kongresu ODS, ve které řekl to hlavní, o co novým listopadem mělo jít: o konec dělení politiků na levicové a pravicové. Přesněji tím řekl to, o čem je celá politika Evropské unie – že na pravici už se totiž nehraje, protože jde jen a jen o levici! V nových volbách zvítězila levicová ČSSD (což byl trend v celé Evropě) a s ní Hnutí ANO (slovy Janečka: „V nových volbách půjde o to, aby bylo do čela vyneseno co nejvíce schopných lidí“).

Že Nečas si nad sebou vynesl ortel i svým příklonem k Rusku, to nyní nehraje roli, protože to podstatné, o co pádem vlády a novými volbami mělo jít, byl 1) nástup levice a 2) nástup člověka oligarchického typu. Podobný proces je dlouho patrný ve všem zemích Evropy a výsledkem jsou levicové vlády s výraznou, ekonomicky úspěšnou dominantní osobností. Ty společným dílem naplňují základní směrování Evropské unie – nový socialismus, který bude mít centrum v Bruselu a bude veden těmi „nejschopnějšími“. Ne náhodou má EU na vlajce pěticípou hvězdu a znak srpu a kladiva jako dominantní.

Evropa pro všechny 

Jaký z toho plyne závěr? Marxismus nezemřel, marxismus se podruhé chystá k nové revoluci!  S odstupem času se v celém dění stále více ukazuje, proč Václav Havel ze všeho nejdříve nejen přednesl svůj veskrze socialistický projev, ale i proč byl ke komunistům tolik vstřícný, jak to předvedl v rozhovoru pro Rudé právo 2. prosince 1989  a proč hned v lednu roku 2000 uzákonil existenci Komunistické strany. Ač se revoluce 1989 tvářila jako cesta k demokracii, ve skutečnosti byla revolucí k přípravě nového nástupu marxismu a troufám si tvrdit, že tentokrát k celosvětovému.

 

Neomarxismus – budoucnost světa

“Neomarxismus ve zvýšené míře navazuje na podněty zanechané v raném Marxově díle. Ukazuje se, že pojem “neomarxismu” v současnosti využívají zejména polemikové zprava, ale k takto používanému pojmu neomarxismu se prakticky nikdo z jeho údajných zastánců nehlásí. Například podle ultrakonzervativního slovenského katolického autora Michalky klasický marxismus pracuje zejména s pojmy jako vlastnictví výrobních prostředků, kapitál a útlak dělnické třídy, oproti tomu si prý neomarxismus více všímá oblastí kultury a psychologie. Podle amerického konzervativce Pata Buchanana neomarxisté nevidí jako utlačovanou dělnickou třídu, ale skupiny. Jako domněle utlačované vidí lidi na sociální podpoře, ženy, nebělošské přistěhovalce, homosexuály a jiné sexuální menšiny, rasové a některé náboženské menšiny v západních státech, národy třetího světa, narkomany a další skupiny. Za práva těchto skupin je třeba podle neomarxistů bojovat. Viníkem útlaku jsou západní civilizace a její hodnoty, od kterých je třeba lidi osvobodit” – tolik říká zdroj.

Lze tuto informaci chápat jinak, než že neomarxismus je obhajobou sociálních podpor, přistěhovalectví, homosexuality, jednotného náboženství a pracuje na zastřešení všech těchto skupin pod takovou centrální moc, která všem zajistí stejná práva? A nelze tedy neomarxismus označit slovem „globalizace“, která pod rouškou obhajoby všech různých skupin lidstva zajistí moc několika jednotlivců nad všemi, smísenými do globálního davu?

„Občane, máte slovo“ – téma migrantů a hlavní slovo neomarxisty

V pořadu s Michaelovu Jílkovpu na téma kvót pro uprchlíky veřejnost zaregistrovala především postavu nějakého pana Kohouta, kdo neviděl, celý pořad je k vidění ve vloženém videu. V něm je k vidění, že pan Kohout byl k nezastavení, přesto se našel člověk, vůči kterému měl Kohout větší respekt, než vůči moderátorce Jílkové a byl to člověk z publika – mladík v bílé košili, který vystupoval na podporu migrantů m.j. se slovy, že peněz má Česko dost:

 

Někdo si však všiml, že je to stejný mladík, který dříve na autogramiádě M. Albrightové  vystupoval na obranu Kosova, jak je to k vidění ve videu zde:

V obou aktivitách pak je mladík k vidění v souhrnném videu:

Společenským aktivitám se v demokratické společnosti meze nekladou, není však zvláštní  jednou protestovat proti světové elitě, jejíž představitelkou M. Algrightová je (a jejíž souhlas se zabíjením dětív hovoří za vše, zde v několika vteřinách) a podruhé vystupovat na obhajobu zájmů elity, tedy na obhajobu politiky multikulturalismu?

Část odpovědi poskytuje transparent, se kterým se mladík,  nyní už neanonymní student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Lukáš Matoška, zúčastnil demonstrace za odstoupení vlády, ke kterému vyzýval Karel Janeček, a které se zúčastnil jako člen iniciativy “Stop vládě” se stejným transparentem. Nejpodstatnější odpověď však plyne z rozhovoru, který Lukáš Matoška v roce 2012 dal Parlamentním listům.

Migrace a globalizace jako předehra ke „Světové marxistické revoluci?“ Co také zaznělo v „Občane, máte slovo“. Stalinismus překazil marxismus! Nejlepší opozice je vlastní opozice?

Demonstrace za odstoupení vlády předtím, než padl P. Nečas   

„Stalinismus byl zrazením marxistické revoluce“

„Já osobně považuji stalinismus za konec nejenom radikální levice, ale i za konec levice vůbec. Stalinismus je podle mne zrazením revoluce, která se zcela nepochybně vyvinula z naprosto jiných předpokladů. Stalinismus je odklon od revoluce, ke které se tehdy výrazná část světové veřejnosti upínala,“ řekl k historickým souvislostem.

A dále pokračuje:  „Považuji se za marxistu a hlásím se k tradici západní radikální levice, která kritizovala vývoj sovětského socialismu už od nástupu Stalina, ne-li dříve. A to jednoduše proto, že tento experiment se zvrhnul. Často se zapomíná na to, že tehdy i řadou českých novinářů – například Karlem Čapkem – byl vývoj po Leninovi, ba dokonce nástup Stalina zprvu považován za překonání revoluce, které nepřála pravice, ani sociálně-demokratická levice. A on to konec revoluce a čehokoli progresivního v Rusku skutečně byl. Neměli bychom zapomínat na to, kdo všechno nástup Stalina mylně uvítal.“

Celý rozhovor je zde, ale snad už není třeba více ani dodávat, pointa je jasná: Marx, Trockij a Lenin byli a jsou v pořádku a jestli to někdo podělal, tak to byl Stalin. Jinak řečeno – nebýt Stalina, marxismus a leninismus by nepadl a na světě už byl byl jen ráj (napadá mě ten, o kterém jsou letáčky svědků Jehovových s texty o návratu Krista). A ještě jinak – je třeba marxismus a leninismus obnovit, ovšem ten neomarxistický, tzn. postavit se nikoliv jen na stranu dělnické třídy (a všech na sociálních dávkách), ale i na stranu homosexuálů, přistěhovalců a zástupců různých náboženství. A pak jim nově zahrát Internacionálu, hymnu Nového světového řádu…

Čím Putin zradil Nový světový řád?

V těchto souvislostech je stále více jasnější, že Putin NWO zradil návratem Ruska ke stalinismu. Stalinismus se totiž vyznačoval jednou zásadní věcí – byl antisionistický a měl se na pozoru vůči všem trockistům. A přesně tohle Putin obnovil. Číst to můžeme i tak, že Rusko opětovně zrazuje politiku zotročujícího marxismu, který je v rámci NWO naplánovaný pro celý svět. Zbývá doplnit, že v rámci EU dosud existují Komunistické strany, česká KSČM však nemá status právoplatného člena proto, že neopustila politiku stalinismu, tzn. politiku antisionismu – viz Eurokomusnismus.

Komunistické kádry jsou připraveny – kdy nastoupí nový Zifčák a Mohorita?

Student Lukáš Matoška je členem KSČ a není z řad studentů sám, členové z řad studentů jsou celosvětově sjednoceni a aktivně jednají, viz Revoluční děti, konejte!

 

Revoluční děti z řad studentů (obzvláště studentů filozofie – jak jinak!) mají jasno  – už nyní jsou antirasistickými bojovníky a bojovníky za práva homosexuálů a jakákoliv práva všech menšin, přesně tak, jak Lukáš Matoška předvedl u Michaely Jílkové. Řada stejně smýšlejících je k vidění zde.  Jsem naplno pro svobodu člověka,  ať jde o barvu kůže, náboženské vyznání či sexuální orientaci! Jestli mi ale něco vadí, tak je to zneužívání jakýchkoliv menšin pro mocenské zájmy, a to se v rámci politiky multikulti, homo a mísení všech náboženství děje pod názvem globalizace a pod názvem NWO. Nemyslím, že ty děti tuší, čemu slouží, ale o smýšlení Lukáše Matošky silně vypovídá tento zdroj a  jeho názory by neměly být přehlédnuty především proto, že je to velmi schopný řečník s vůdcovským potenciálem, zaměřeným na téma socialistické solidarity:

Až proti současným vůdcům světa naplno nastoupí nová, tentokrát celosvětová Socialistická marxistická revoluce pod vedením nových komunistů, pak by se nemělo zapomenout, že zřejmě opravdu platí, že „Nejlepší opozice je vlastní opozice“. Na slovo „opozice“ národy rády slyší a pokud se navíc bude nazývat socialistickou, mohlo by se přehlédnout, že ta skutečná je v Rusku.

V neposlední řadě mě napadá, jestli to, co se chystá v USA a co se případně chystá s dalším bankovním krachem, pravděpodobným letos na podzim, i na Evropu, nebude spouštěčem velké celosvětové Internacionály, na kterou zbídačené a zadlužené národy moc rády uslyší. A nedojde jim, že komunismus a fašismus k sobě mají velmi blízko a že jestli se obojímu něco postavilo, tak to byl stalinismus…

Když si s odstupem času shrneme postoje V. Havla, politiku EU, k tomu homo a multikulti politiku, pak Lukáš Matoško a jeho poslední aktivita v pořadu “Máte slovo, občane” může být odpovědí, o co v listopadu 89 šlo a co se blíží do svého finále.

Použitý zdroj – autor souhrnného videa i odkazů, zdejší čtenář Trodas.

– Pozorovatelka –    20.6.2015

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
projis
Návštěvník
projis

Neskutečný zmrd, který vystupuje za kosovské muslimské vrahy a pak pokládá otázku do tv diskuze: “žije tady 0,1%muslimů, kolik kdo z nás zná muslimů”. Ale jinak typický student FF UK, hlavně původem.

xerox
Návštěvník
xerox

levitko … ten článek je kaleidoskopický , ze všeho nejdřív by jste si měla ujasnit co to je tzv. demo a kdy , kde a jak funguje nebo fungovalo …
protože když čtu ten nápis z toho obrázku – ,, demokracie vypadá jinak ,, tak by mě hrozně zajímalo jak tedy vypadá a není-li to náhodou jenom další chiméra nebo náboženství , dle známého přirovnání k yetimu nebo colombově ženě …

Pavel
Návštěvník
Pavel

Co to je SNDI ‘G’ E????????

Co jste to na té fotce napsali za paskvil pod fotografií Lenina???? To je naprostý diletantismus a celému článku to dělá špatnou reklamu a snižuje jeho úroveň. Hrajete si na ruštinu a přitom tvoříte umělé hovadiny!

Když už chcete napsat slovo změna rusky, tak snad: изменение nebo сме́на. Ale skládat dohromady azbuku a latinku a dělat z toho rébus degraduje hodnotu všeho dalšího. Mimochodem pro naprosté analfabety, kteří neumějí psát písmenka, v azbuce je také pímeno g – a píše se “г”. A plést si písmenka ‘D’ – ‘д’ a ‘A’ to raději komentovat nebudu.

4321
Návštěvník
4321

No, když už jsme u těch všeljakých migrantů, tak tady máme jednoho řidiče bosenského původu v Rakousku. V zemi původu onoho řidiče vyznává islám 40% obyvatelstva, ale samozřejmě nemá to podle médií (viz níže odkaz aktualne.cz) opět s terorismem vůec nic společného a řidč měl být jenom duševně vyšinutý. No, myslím si, že takových “duševně” vyšinutých bude nyní po celé Evropě přibývat čímdál tím víc.

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-rakousku-najel-ridic-do-davu-dva-mrtvi-a-50-zranenych/r~c76c25c6174611e59d310025900fea04/?utm_source=centrumHP-new&utm_medium=newsbox&utm_term=position-4

Aksal
Návštěvník
Aksal

K propagandě obecně.
Nevím čemu se maistream diví. Ono by totiž stačilo z jejich strany říkat jenom holé fakty, bez přidání ideologického nádechu. Ale oni nejsou ochotni dát do zpráv ani holé fakty, když se jim to nehodí.
Proběhla vůbec v našich TV a prozápadních mediích informace o uzavřených nových smlouvách na prodej plynu mezi Ruskem a Německem, podepsání smlouvy o plynu, mezi Ruskem a Řeckem a také humorní zpráva o tom, že Bulharsko potřetí změnilo svůj postoj a chce ruský plynovod na svém území?
To se našim zkorumpovaným novinářům nehodí do jejich obrazu Ruska, tak to před veřejností zatají. O úspěchu ekonomického fóra v Rusku, kterého se zúčastnilo kolem deset tisíc účastníků (dokonce jsem na projevu Putina viděla sedět i našeho Teličku), to bylo také odsunuto asi až na desátou kolej. Dokonce tam byl i Saudsko arabský princ, který neuznal za vhodné navštívit Obamu, ale za Putinem přijel. Úspěchy Ruska v ekonomické oblasti je dobře pěkně utajit, aby naši obyvatelé nevěděli, že Rusové v době sankcí podepsali kontrakty za stovky miliard s celým světem, navzdory tomu, že Amerika všechny vyzývala, aby do Petrohradu nejeli… Jo, Američanům ujíždí vlak a co Evropa?

kajmik01
Návštěvník
Aksal
Návštěvník
Aksal

To je dobře, zdá se, že si začínají uvědomovat, že takové věci nejde utajit. Prosím odkazy i na další výtky 🙂

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Jestli můžu poznámku k větě: “Ne náhodou má EU na vlajce pěticípou hvězdu a znak srpu a kladiva jako dominantní.”
Jak kritizuji spoustu věcí u EU, tak tady se jí musím zastat.
1. nejde o vlajku ale plakát
2. tento plakát vznikl už v roce 2012 a vyvolal solidní bouři na různých webech
3. EU tvrdí, že není autorem tohoto plakátu
4. hodně webů se snažilo dopátrat, kdo za tímto plakátem stojí, ale výsledky byly zmatené, kdy nejblíž bylo asi tohle:
If you search “europe4all” in the Internet, you find two different organisations using that name, with no link whatsoever between them.
One is located at http://www.europe4all.org/ and promotes a Charter of principles for another Europe. It seems to be part of the extreme leftist European Social Forum (ESF) and its philosophy could match the slogan on the poster: “We can all share the same star,” as long as the star was red…
Kajmik01: Tady bych hledal viníka, na dotazy neodpovídali a do jejich řad patří např:
Nadace Rosy Luxemburgové (propojené s “postkomunistickou” německou parlamentní stranou Die Linke), sdružení Espaces Marx (zabývající se studiem marxismu), feministická organizace Réseau féministe Ruptures, francouzská odborová organizace Solidaires Unitaires Démocratiques, České sociální fórum, strana GUE/NGL (zastoupená v Evropském parlamentu; roli pozorovatele v ní zastává KSČM). Potom by opravdu nešlo o záležitost EU, ale o “partyzánskou” akci tohoto subjektu

The other is found at http://www.integration-plaza.eu/, a project funded with support from the European Commission and intended to promote a successful integration in the European continent through language tools.
This site released the following note: “From different people we received a mail with the question why we have a poster with a symbol of communism? Unfortunately we have no idea who the owner is of that poster. The European project “Europe 4 All” and this website have nothing to do with this campaign / poster.”

Further investigation should be carried out to check who is the responsible for this poster and where it was displayed. Furthermore, it would be important to know whether any of the official institutions of the European Union is somehow involved in its design or display.

Dušan
Návštěvník
Dušan

Prikladám konkrétne vysvetlenie problematiky Stalina.

https://www.youtube.com/watch?v=T5dPzJk-w-4

s českými titulkami

A nemýliť si marxizmus a súbornosť.

0^n
Návštěvník
0^n

“není však zvláštní jednou protestovat proti světové elitě, jejíž představitelkou M. Algrightová je a podruhé vystupovat na obhajobu zájmů elity, tedy na obhajobu politiky multikulturalismu?”

A on na té autogramiádě M. Albrightové pan L. Matoška vystupoval proti ní? Vždyť se tam přetahoval o ten plakát těch srbských obětí, který tam přinesl původně ten pán, se kterým se na těch inkriminovaných záběrech dohaduje a přetahuje.

martan
Návštěvník
martan

Připomínka k prvnímu videu- Lukáš nevystupoval na obranu Kosova, ale na obranu Madly – proti protestujícím Foldynovi a jeho kolegovi. Dokonce mu vyhrožoval trestním oznámením.