Michal Horáček byl veden celkem ve 3 svazcích StB, ten poslední byl...

Michal Horáček byl veden celkem ve 3 svazcích StB, ten poslední byl narychlo zničen 7. prosince 1989 při zahlazování stop agentů FMV. Horáček na svém webu publikoval pouze svazek týkající se roku 1984, kde je zobrazen pouze počátek zájmu StB o “objekta” Sázkaře. Jeho žaloba na Zdeňka Ondráčka nedává smysl, protože FMV v prosinci 1989 likvidovala jen živé a vysoce citlivé svazky, které se novému režimu nesměly dostat do ruky! Co za tím je?

Michal Horáček byl veden celkem ve 3 svazcích StB, ten poslední byl narychlo zničen 7. prosince 1989 při zahlazování stop agentů FMV. Horáček na svém webu publikoval pouze svazek týkající se roku 1984, kde je zobrazen pouze počátek zájmu StB o “objekta” Sázkaře. Jeho žaloba na Zdeňka Ondráčka nedává smysl, protože FMV v prosinci 1989 likvidovala jen živé a vysoce citlivé svazky, které se novému režimu nesměly dostat do ruky! Co za tím je?

Určitě jste zaregistrovali zprávu z českých médií před několika dny, že bývalý kandidát na prezidenta Michal Horáček podal žalobu na Zdeňka Ondráčka z KSČM pro pomluvu, který ho během prezidentské kampaně označil za spolupracovníka StB [1]. Horáček se tímto výrokem cítí poškozen, a proto podal na Zdeňka Ondráčka žalobu a policie tak požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání. Imunitní a mandátový výbor se bude žádostí zabývat počátkem září. Abychom pochopili tuto situaci, musíme si rozebrat pozadí a historii Michala Horáčka. StB se začala o Horáčka zajímat už v roce 1981 jako o PO (prověřovanou osobu), ale spis z tohoto roku se nedochoval.

Dále byl znovu registrován v roce 1984 a právě z tohoto roku se zachoval osobní svazek, který Michal Horáček zveřejnil na svém volebním prezidentském webu. Svazek však obsahuje dokumenty od roku 1981 až do roku 1984, takže toto znamená, že nešlo novou registraci StB, ale o tzv. přeregistraci pod původním číslem evidence. Ta vykresluje Horáčka jako objekta vytipovaného ke spolupráci, ale ze svazku nijak nevyplývá, že by se stal spolupracovníkem StB, minimálně ne v té době roku 1984. Jenže to zdaleka není tak jednoduché.

Michal Horáček

Michal Horáček byl kontaktován StB celkem třikrát během 80. let a třikrát byl zanesen a registrován do 3 různých spisů a svazků Federálního ministerstva vnitra (FMV), konkrétně v rámci Statisticko-evidenčního odboru FMV ve svazích Agenturního a kontrarozvědného rozpracování, které spadalo pod 2. Správu FMV, tzn. civilní kontrarozvědku. Michal Horáček na svém webu publikoval pouze svazek z roku 1984 pod archivním číslem 746229 [2].

Nejstarší svazek PO z roku 1981 zmizel, zůstaly jenom archiválie z roku 1984, které ale obsahují i dokumenty z roku 1981, 1982 a 1984. První svazek PO v podstatě není zajímavým. Co je však opravdu alarmující, to je poslední registrace Michala Horáčka z roku 1987 pod úplně novým registračním číslem 34484. Tento svazek byl už veden jako KTS, kandidát tajné spolupráce a ten se také nedochoval, ale zůstal po osudu tohoto svazku alespoň záznam v protokolu FMV, kde je uvedeno, že spis byl zničen 7. XII. 1989. A právě tento záznam vyvolává největší zděšení, které si musíme trochu historicky rozebrat.

Celkem 3 registrace StB na Michala Horáčka.
Hromadné pálení svazků StB od listopadu do prosince 1989, mezi nimi byl i poslední Horáčkův spis

V listopadových dnech roku 1989 nebylo zdaleka jasné, jak se celá situace se 17. listopadem vyvine. V Československu byla lidová armáda ČSLA, Lidové milice a především sovětská vojska na rozmístěných základnách v Československu. Pokud jde o ČSLA, existovala krizová varianta pod krycím označením “Kladivo”, což byl protokol povolání armády do ulic na potlačení kontrarevoluce. Po aktivaci tohoto protokolu volal především tehdejší ministr obrany a armádní generál Milan Václavík.

Ústřední výbor KSČ ovšem ozbrojený zásah proti lidu ostře zamítl. Celý 17. listopad 1989 byl řízen sovětskou KGB skrze vybrané styčné důstojníky v StB, kteří operaci zajišťovali přímo v ulicích. Je však třeba zdůraznit, že státní převrat 17. listopadu nebyl akcí celé StB jako celku, ale jenom úzké skupiny operátorů napojených na tzv. ženevský proces, tedy výsledek summitu Reagan-Gorbačov v Ženevě v roce 1985. Demontáž sovětského impéria byla řízena zevnitř KGB jako proces neomarxistické kontrarevoluce.

Gen. Alojz Lorenc, šéf StB v listopadu 1989.

V tomto prostředí a chaosu nebylo jisté, co přijde. Jenže 24. listopadu 1989 došlo k něčemu, co nastartovalo proces, který dalece přesahoval rámec roku 1968. Předsednictvo ÚV KSČ rezignovalo na své funkce a režim se zapotácel způsobem, že nakonec padl. Generál StB Alojz Lorenc již druhý den, 25. listopadu, nařizuje zahájení mohutné skartace stovek tisíc svazků StB, které se nacházejí v archivech a budovách FMV po celém Československu.

Pracuje se 24 hodin denně, přes noc, nákladní Avie FMV odváží tuny svazků pryč do spaloven, v Praze se spalují svazky dokonce na staveništi tehdy teprve rozestavěné spalovny v Malešicích, v sudech se pálí tisíce svazků StB určených ke skartování. Členové Občanského fóra na to poprvé upozorňují 27. listopadu v rozhovoru pro Československou televizi, psi štěkají, ale spalování a skartace probíhají dál. Na první pohled se zdá, že StB chce spálit všechno, ale to není pravda, pozdější vyšetřování ukáže, že metodika skartace byla již dopředu určena a nachystána.

Horáčkova registrace KTS už z roku 1984.
Horáčkův živý svazek byl zničen v prosinci 1989

Složky FMV v listopadu a prosinci 1989 pálily a ničily pouze tzv. “živé svazky operačního určení”, tzn. jednalo se o svazky, které se nesměly dostat do rukou nového režimu, bez ohledu na to, jaký režim to bude. A nad ničením těchto svazků dohlížela KGB, a to až do 12. prosince 1989. Michal Horáček byl oficiálně ve svazcích registrován jako KTS, kandidát tajné spolupráce, s výjimkou registrace z roku 1981, kde byl veden jako PO, tzn. prověřovaná osoba.

Podle rozhodnutí Ústavního soudu nebyli lidé s registrací KTS ještě plnohodnotnými spolupracovníky StB, byli pouze kandidáti. Z tohoto pohledu na ně není možné pohlížet jako na spolupracovníky StB. Jenže takto jednoduché vysvětlení to zase není. Změna svazku z KTS na A (agent) nebo D (důvěrník) trvala někdy až dva nebo tři roky. Jak vypověděl Alojz Lorenc při vyšetřování skartací po roce 1989, mnoho svazků KTS již bylo “živých”, pouze administrativně záleželo na nadřízeném důstojníkovi, kdy objekta tzv. přeregistroval z KTS na “živé” A nebo D, a to někdy trvalo hodně dlouho, dokonce se úmyslně proces zdržoval, protože pokud by objekt zradil nebo zklamal, nenesl za to jeho přímý nadřízený takovou zodpovědnost, jako kdyby zradil již nadřízeným schválený A nebo D.

Poslední 3. registrace Michala Horáčka ve svazcích StB, svazek zničen 7. XII. 1989.

Hromadné pálení svazků StB v listopadu a prosinci 1989 se týkalo právě jenom živých svazků operačního určení a právě svazek pro registraci 34484 byl zničen a skartován 7. prosince 1989 spolu s desítkami tisíc dalších živých svazků StB, jsou mezi nimi hlavně skupiny KTS, což znamená, že šlo již o živé, ale dosud nepřeregistrované agenty, důvěrníky a spolupracovníky. Co je zajímavé, Alojz Lorenc nedal rozkaz k likvidaci svazků skupiny “D”, tzn. důvěrníků, zkrátka práskačů.

Zjevně tyto osoby neměly operační význam a nebyl důvod je chránit. Michal Horáček byl tedy veden u StB ve třech registračních oddílech pod reg. čísly 21967 a 34484 v rámci Agenturního a kontrarozvědného rozpracování. Pokud se podíváme do svazku, který jako jediný se zachoval a Michal Horáček ho uveřejnil na svém webu, najdeme tam na straně č. 2 záznam z jednání StB s Horáčkem, kde se dohodla spolupráce na získávání informací od Dr. Františka Cigánka, se kterým byl Horáček ve styku a StB potřebovala od Horáčka, aby z Cigánka vytáhl informace. Michal Horáček spolupráci neodmítl a pracovník StB zaznamenává, že bude dohodnutý další postup.

Svazková registrace.
Horáček ve svazku z roku 1981 slíbil StB donést informace na svého přítele a nepustili ho do ČST jako tlumočníka americké zpěvačky

Druhý záznam ve svazku se týká americké zpěvačky Annie McGowen, která v roce 1982 zpívala v Československu a Horáček jí dělal tlumočníka, přičemž se vydával za pracovníka Pragokoncertu, ale do Československé televize ho nepustily. V záznamu se uvádí, že že McGowenová měla ČST poskytnout rozhovor a situaci v USA, ohledně neutěšeného stavu tamní dělnické třídy, ale poté, co v Praze navštívila americké velvyslanectví, z rozhovoru sešlo, protože na ambasádě jí pohrozili postihem v USA, pokud bude hovořit pro ČST o situaci americké dělnické třídy. Michal Horáček toto nezvládl a StB tudíž usoudila, že nemá na McGowenovou takový vliv. Tím svazek končí. Nic dalšího. Takže, Michal Horáček slíbil donést StB informace o Dr. Františku Cigánkovi a StB ho nepustila do ČST. Nic jiného ze svazku nevyplývá.

Sken ze zachovaného spisu z roku 1981.

Otázka zní, je možné slib Michala Horáčka, že donese StB informace na Dr. Cigánka považovat za spolupráci s StB per se? Z morálního hlediska jednoznačně ano, ale z hlediska právního zřejmě ne, protože slib nerovná se dokonaný skutek. K tomu totiž chybí svazek z roku 1987, který byl narychlo zničen 7. prosince 1989 během divoké skartace v polistopadových dnech. Zdeněk Ondráček může na základě Horáčkova svazku říkat, že Michal Horáček s StB spolupracoval, protože svazek nedokazuje opak. Michal Horáček spolupráci neodmítl a slíbil agentovi StB těžbu (informací) z Dr. Františka Cigánka.

Horáček svolil k donášení na Cigánka, ale přesto chce žalovat Zdeňka Ondráčka za to, že o něm řekl, že spolupracoval. Takže nespolupracoval, když slíbil StB donést informace na přítele?

Nerozumím však důvodu, proč Michal Horáček vytahuje sám na sebe takovou špínu, protože svazek z roku 1984 žádné dobré světlo na něj nevrhá, dokument je vlastně přiznáním, že Michal Horáček neměl problém donášet na svého kamaráda, resp. vůbec to neodmítl. Otázkou tedy je, co za tím je? Blíží se podzimní volby, Zdeněk Ondráček nikam nekandiduje, ani Michal Horáček a od voleb prezidenta uběhlo pomalu více jako tři čtvrtě roku. Dokazovat svoji čistotu odkazem na svazek 746229 je přitom hodně úchylné, protože to, co se tam píše ve vztahu k ochotě pana Horáčka práskat na Dr. Cigánka, to nejen nepomáhá obrazu a kauze Michala Horáčka, ale naopak to potvrzuje slova Zdeňka Ondráčka.

Pravdu se však zřejmě nedozvíme, protože živý svazek operačního rozpracování Michala Horáčka, ten úplně poslední a nejčerstvější, byl zničen 7. prosince 1989, zřejmě na místě dnešní Malešické spalovny. Pálilo se všude, ve všech městech, kde měla StB své krajské expozitury. Čemu nebo za co vděčí Michal Horáček za to, že se jeho poslední spis dostal pod ochranu a skartační proces nařízený generálem Alojzem Lorencem, to zatím zůstává tajemstvím. Musíme si však uvědomit, že takových skartací v roce 1989 byly desítky tisíc, všechny byly pečlivě vybrány a skartovány jen ty, u kterých to bylo nezbytné v rámci jejich rozpracování. Není proto divu, že téměř 30 let po sametu je česká politika ve stavu, v jakém se nachází. Nevíme, kolik lidí, jenž jsou dnes u moci, bylo ve skartovaných spisech v listopadových a prosincových dnech roku 1989.

Nejen o žalobě Michala Horáčka na Zdeňka Ondráčka budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář
Neznama
Návštěvník
Neznama

Z diskuse a o tom se mluvilo i pred volbami na prezidenta: JAK MUZOU CESI VOLIT NEKOHO KDO MA PSYCHICKE PROBLEMY? …Czechia proste snese vsechcko:

před 4 měsíci
Horáček je oficiálně “duševně nemocný”.
Roku 1976 se Horáček stal pracovníkem META, výrobního podniku Svazu invalidů.
Podmínkou zaměstnání byl invalidní důchod, případně tzv. změněná pracovní schopnost – potvrzení o ní získal po opakovaných hospitalizacích v ústavech pro duševně nemocné v Bohnicích a Kateřinkách, kde je v areálu bývalého Augustiniánského kláštera, později vojenského výchovného ústavu, blázinec a psychiatrická léčebna, nejstarší v českých zemích.

+++
před 4 měsíci
I duševně nemocný Horáček může kandidovat na českého prezidenta. Hlavně, že je Chazar.

go
před 4 měsíci
Horáček … to je hráč!
Michal Horáček, na přímluvu šéfredaktorky Olgy Čermákové, manželky československého cenzora, redaktor časopisu ÚV SSM Mladý svět, sepsal své paměti protagonisty sametové revoluce a začal se věnovat byznysu.
Jeho sázková kancelář FORTUNA byla už dlouho před listopadem 1989 jako černá sázková kancelář v Chuchli pod kontrolou StB!!!

před 4 měsíci
Horáček ? Tohohle exota prosazuje kavárna!
Karbaník. bukmejkr -manželku vyhnal z domu, který patřil její rodině…Teď inovoval manželku, básničky občas napíše hezky, ale jinak ?
Slyšeli jste ho někdy mluvil o něčem jiném ? To byste se divili, je to prázdná nádoba, která duní ! Jinak je na namyšlený hňup

před 4 měsíci
No, když jsem si to načetl, tak bych to shrnul asi takto:
Velmi vzdělaní rodiče a od dětství obklopen honorací. Jenže žil v komunistickém Československu.
UK byla za komunistů líheň spolupracovníků STB a podrazáků všeho druhu, to jez námá věc. Jenže k rané historii Horáčka je jasné, že tímto směrem se nemohl zaprodat.

Komunisti ho lehce skřípli, tak zanevřel a brzy dostal nabídky z druhé strany a to už neodmítnul. S největší pravděpodbností to bude agent nějaké zahraniční rozvědky.
Po profesní stránce jistě profesionál. A jestli je prázdná nadoba? TAK to si tedy nemyslím. Bude to jistě profesně zajímavý člověk s rozhledem.
Bohužel pro seriózní politiku nepoužitelný, už je zpracovaný rozvědkami a jistě na něj mají slušně tlustou složku.
Takže pár let bych na hradě ještě zkousnul Zemana a pak se uvidí.
Hlavně ne žádné Bilderbergy typu Schwarzemberga nebo Dlouhého či Švejnara. To bychom rázem potratili vše co Zeman vybudoval, co se týče odstřižení se od nestrukturního řízení ze strany USA. Zemanova “viróza” a občas nesmyslné ekonomické hlášky se dají přehlédnout. Důležité je, že Shapiro ma dveře na hrad zavřené.
http://www.paratdnes.cz/2016/06/Nemel-by-se-Michal-Horacek-vyjadrit-k-temto-materialum.html

Ja pamatuji ze se o nem psalo jako o donaseci STB a proto mel ochranu pri kseftovani s bony a valuty a tisim i v Chuchli sazky.
Pozdeji se psalo ze se rozvadi, protoze pry manzelka uz nemini snaset jeho biti a modriny. No a pak se zenil a psalo se v diskusi ze prvni manzelku vystehoval z rodneho domu a i kdyz ji koupil byt, ale sebral ji cely rodny barak vyssi hodnoty.
Sousedy nesnasi a ani je nezdravi ( volice ale snasel) a v okoli sveho domu pry koupil i sousedni nemovitosti, protoze si nepreje mit sousedy blizko sebe. Sousede ho pry take nemusi a boji se ho docela.
Ta zahranicni rozvedka z diskuse je docela zajimava informace. A Mozna se chysta na letni volby do EU nebo dalsi volby prezidenta.

jan
Návštěvník
jan

Návrhuji vynechat
Článek o výročí osvobození v 68 ? Na to nepotřebujeme alternativu. Hrdinů jako Štětina je všude dost.

Milan
Návštěvník
Milan

Provokatér pod jménem ras jede na plný plyn! Viz. níže

ras
Návštěvník
ras

Šéf provokatér Voda, a jeho další nicky jako Milan.

jeremmy
Návštěvník
jeremmy

Brzy propukne v neomarxistických sdělovacích prostředcích naplánované a stupňované osočování Ruska ( někdejšího Sovětského svazu ).
Lidi už to neposlouchají, jelikož Rusko nepovažují za nepřítele, ale právě naopak.

jenda
Návštěvník
jenda
vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Je tam zajímavá věta, kterou si autor pěkně naběhl na vidle –

” Podle studie Kragha a Åsberga z roku 2017 či investigativního webu Neovlivní.cz však jejich cílem není ani tak přesvědčit čtenáře o správnosti kremelského pohledu, jako spíš zahltit západní mediální prostor chaosem rozličných teorií, aby celkově vytvářely dojem „bůh ví jak to bylo“…

Západ už zahlcovat nikdo nemusí, ani po stránce medií, protože ten se nechal zahltit migranty tak, že se už z toho nedostane.

Sami si nasrali do vlastního hnízda a dnes z toho budou obviňovat Rusa???

Milada
Návštěvník
Milada
E. L.
Návštěvník
E. L.

Vážená redakce AENews, musím s politováním konstatovat, že nedodržujete výše uvedená pravidla pro komentáře, tolerujete vzájemné dehonestace diskutujících a jejich urážlivé, až vulgární napadání. Diskuze se tím totálně degraduje, její úroveň značně klesá. Pro příležitostné čtenáře, jako jsem já, kteří hledají hodnotné informace, začíná být diskuzní část AENews nezajímavá, dokonce odpudivá.
Prosím tím o nápravu, třeba i zrušením diskuze na nějaký čas, dokud se parta agresivních diskutérů nepřesune do pro ně příznivějšího prostředí.
Děkuji.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

HA HA HA…!
Jako bych četl provokačku od Bakalova poskoka z jeho médií, že soudruhu?!…
: DDD
“Příležitostný” a požaduje zrušení diskuze? A jinak zdraví složí a jste normální???
Co kdybys tak zrušil sám sebe, fízle?! : D

jan
Návštěvník
jan

AE-News že je napaden ? E.L. mimozemšťanem ?

Milada
Návštěvník
Milada

Jednoducha rada, kdyz se mi nekde nelibi, tak tam nelezu. Clanky aeronetu jsou k dispozici stale a diskuze nemusim navstevovat.

Mike123
Návštěvník
Mike123

To máte pravdu. ELitě by maximálně vyhovovalo uzavřít diskuzi .

ras
Návštěvník
ras

Pane E.L.
Píšete cituji:
„AE News nezajímavá, dokonce odpudivá.
Prosím tím o nápravu, třeba i zrušením diskuze na nějaký čas, dokud se parta agresivních diskutérů.“
Pane E.L.
Tento Váš svazácký vstup, je nezajímavý, odpudivý a agresivní.
Na Aeronetu na diktátorské manýry se zavíráním na to nejsme zavedený.

ras
Návštěvník
ras

Odkopali se.
Nejdříve 24 hod. nastrčenými figurkami trollovat. Potom dehonestovat zejména velké cíle Pozorovatelka a další. Konečný cíl je pokusit se uzavřít nepohodlný web aeronet. E.l. To neprojde.

Dan
Návštěvník
Dan

Paní P. není žádný velký cíl. Nikdo ji nedehonestuje, pouze se zpochybňují její bláboly.

zločas
Návštěvník
zločas

Lze Vám,HAVLOIDNÍ soudruhu doporučit web sionisty Schafera(Šafra).
Tam budete mezi svými!

Jinak 24 hodin denně pro Vás vysílá ČT 24 s nejnovějšími a zaručenými zprávami a informacemi!Nenechte se zviklat !

hosť
Návštěvník
hosť

Bože môj čo to tara samá Voda balená alebo na kúpalisku? Čo tu hovoríte veď je pri vode tak krásne.

Lubomír
Návštěvník
zločas
Návštěvník
zločas

A oslavovat 15.březen 1939 se nebude ?Oslavovat jako vstup osvobozeneckých demokratických německých vojsk do prohnilé ČSR ?Tak udělejte již konečně fašonáckorevanšistovi Schwarzenbergovi radost a u dělejte z toho dne státní svátek !

Mike123
Návštěvník
Mike123

To je přece jasné, proč havloidi budou 21.8. vyvěšovat červené trenky JEJICH obětem a vyzývají k tomu i druhé lidi. To není z jejich strany protest, ale tančení na hrobě JEJICH VLASTNÍCH OBĚTÍ z r 1968.

Jaris
Návštěvník
Jaris

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/559824/roky-jim-blokovali-zasilky-na-poste-stare-pohledy-leky-ci-vozik-miri-mezi-palestince.html

Jen si predstavte, kdyby Palestinci zastavili zidochazarum postovni zasilky mediciny, invalidniho voziku, baliku , dopisu a pohlednic na osm let. Co by se asi delo…., zatimco to same zidaci udelali Palestincum, a to se jaksi neresi.

Rohatec
Návštěvník
Rohatec