Máte rádi migranty? Na blbou otázku znepokojivá odpověď. Když politici naslibují Evropanům...

Máte rádi migranty? Na blbou otázku znepokojivá odpověď. Když politici naslibují Evropanům hory doly a potom skutek utek, nic se neděje. Když totéž provedou migrantům, hoří ulice, znásilňují se ženy a létají kameny. Sebevražda Evropy v přímém přenosu?

Máte rádi migranty? Na blbou otázku znepokojivá odpověď. Když politici naslibují Evropanům hory doly a potom skutek utek, nic se neděje. Když totéž provedou migrantům, hoří ulice, znásilňují se ženy a létají kameny. Sebevražda Evropy v přímém přenosu?

Redakce AE News přináší článek se zajímavým pohledem na současné vzplanutí problémů s uprchlíky a s jejich chováním, zejména po Novém roce. Článek principiálně viní ze současné krize politiky, což je ale pouze omezený úhel pohledu, který zanedbává skutečnost, že politikům nikdy nešlo o hladkou integraci, ale o rozvrat Evropy v prvoplánovém postavení.

Angela Merkel není hloupá, musela vědět, co se stane, když prohlásila, že Německo přijme všechny běžence. Její zařazená zpátečka je už pouze iluzorním alibi, ale vzhledem k tomu, že německý úřad pro přistěhovalectví před 3 dny upřesnil prognózu, že tento rok míří do Evropy 8 až 10 milionů běženců (odhad z října 2015 hovořil “jen” o 6 až 8 milionech), tak je zcela jasné, že cíl byl splněn. Demografické překreslení mapy Evropy je spuštěno a útěk za zchudnutím západní civilizace a za jejím kulturním zničením je nastartován.

Nezůstane kámen na kameni. Začne se od dětí, od jejich brainwashingu různými multikulti večerníčky až po tvrdou pro-migrační výchovu ve školách. Budou vznikat ghetta, no-go zóny, budou vyrůstat i v Praze minarety. Proces je nastaven generálním architektem NWO na necelé dvě generace, na 50 let. Ti z nás, kteří okolo roku 2070 již nebudou na světě, v podstatě vyhrají jackpot. – Poznámka šéfredaktora VK –

Máte rádi migranty?

Špatná otázka, že? Příliš zavádějící a dnes již jednostranně orientovaná. Někdy před rokem jsme se všichni dokázali dívat na migranty jako na lidi, kteří potřebují pomoc, ale dnes je situace docela jiná. Proč je ale jiná? To je správná otázka, protože je vždy dobré znát příčinu, aby se k ní člověk mohl nějak správně postavit.

Málokterý člověk vnímá pozitivně, když mu druzí něco vnucují, předhazují, když mu nedovolí mít své vlastní názory. To vše pociťujeme jako nátlak, násilí a nesvobodu. Naše civilizace šla nesprávnými vývojovými cestami, a proto do značné míry zdegenerovala, přesto cit pro spravedlnost a touhu po svobodě stále ještě bolestně cítíme ve svém srdci i mysli.

488290294.jpg
Migraci už lze jen těžko zastavit, politickým úkolem je likvidace západní kultury.

Tlak budí protitlak, to je známé. Čím víc vám někdo něco vnucuje, tím více se tomu bráníte. A celá situace kolem migrantů je velmi provázána s praktikami manipulací, vnucování cizí vůle, lhaním a deformováním faktů. Už to samo o sobě musí vyvolávat odpor. Možná to znáte z vlastní zkušenosti, možná z doslechu. Jsou takové případy, kdy vám třeba rodiče pořád předhazují nějakého vašeho vrstevníka, jak je výborný, jak vše dobře zvládá, apod. Téměř vždy se takto místo motivačního prvku vyvolá jen odpor k tomu ,,vzorňákovi“. Dosáhne se tedy pravého opaku. S migranty to pochopitelně není jiné.

Po prvním pocitu soucitu a snahou pomáhat se přehnaným podbízením, manipulacemi a hlavně lhaním dosáhlo pravého opaku – odporu k migrantům, jako zdroji problémů, násilí a všeho negativního. K tomuto stavu si mohou ,,pogratulovat“ politici a hlavně jejich nástroje – média. Oni svým lhaním vyvolali odpor k migrantům… Neobratné a nenápadné podsouvání myšlenky, že je ,,musíme mít rádi“, že je potřeba k tomu vychovávat již děti ve školkách a školách, že se musí upravovat pohádky, přejmenovávat umělecká díla, odstraňovat symboly – to vše ještě zvyšuje náš odpor. To však nedělají migranti, ale politici a jejich nástroje!

Nicméně zde bychom si měli uvědomovat jednu podstatnou věc. Přesto, že je zřejmé, že většina migrantů jde ,,za svým prospěchem“ a ne že se jen snaží si zachránit život, tedy má své konkrétní zištné ,,cíle“, oni sami nejsou hnacím elementem této situace, ale opět jen nástrojem někoho jiného. I oni jsou vlastně zneužiti a využiti, podobně jako my. To je důležité si uvědomit. Politici je využívají pro své cíle a oni sami využívají situaci pro své osobní cíle. Je to jakási symbióza, ale v ní jsou politici těmi, kdo zneužívají všechny články jen pro svůj prospěch.

Většina úvah o migrantech se dívá na problém jen z jednoho úhlu – sleduje dopady příchodu migrantů do nestejnorodého prostředí naší civilizace, prognózuje důsledky tohoto střetu. Já bych se dnes chtěl na věc podívat z trochu jiného úhlu.

Ještě jsem nikdy nikde neslyšel, že by cílem a plánem imigrantů bylo, aby mohli odložit své zvyky, názory a žebříček svých hodnot – že by to vše chtěli vyměnit za naše názory a zvyky. Troufnu si odhadovat, že nikdo z nich nemá přání odložit celou svou osobnost a životní návyky. Nic takového určitě nechtějí, naopak, přejí si zůstat stejní, jen chtějí naše ,,prostředky“ k pohodlnému životu. Chtějí tedy zůstat původními Syřany, Afgánci, Kosovci, apod., ale s novým bytem, autem a kompletně bezplatným zajištěním. Ovšem, a to si stále zdůrazňujme – se zachováním všech původních zvyků a názorů. Jestliže se tedy snaží Evropa naplánovat, že jim změní celý smysl jejich života – pak vlastně plánuje zkázu jejich identit! Vlastně je chce zničit. Páchá tedy proti nim bezpráví. Nikdo z nich sem ale nepřichází s tím, že by sliboval odložení svého Syřanství, Afgánství, Kosovství. A protože to neslibují, nemůžeme to od nich ani očekávat.

europe-migrants-germany.jpg
Všichni migranti chtějí zůstat v Německu… ale kde zůstanou potom rodilí Němci?

To, co dělá EU je pokus o zničení národních identit imigrantů. A není to jen toto! Paní Merkelová pozvala svým památným projevem všechny imigranty do Německa, přitom jim nepoložila žádné podmínky, ani slovem se nezmínila, že by měli odložit vše, na čem jim záleží a přece se to od nich nyní očekává. Nyní – až prošli Evropu a došli tam, kam byli pozváni – nyní se jim teprve říká, že to má takové podmínky, které jsou pro ně nepřijatelné a vlastně i neproveditelné. To je podvod! A proto ho také nebudou respektovat. Je to jako změna podmínek smlouvy po jejím podepsání jednostranně jen jedním účastníkem.

Ale pojďme ještě dále. Byli pozváni VŠICHNI, ale až prošli tu dlouhou cestu, najednou jsou tříděni a mnozí vraceni zpět. Proč je někdo netřídil už v místě začátku cesty? Proč je nechali jít celou cestu, když přece věděli, že většinu nebudou chtít a vrátí je? To je další podvod, který imigranti nebudou respektovat. Pak není nijak podivné, že většina z odmítnutých se nevrátí, ale anonymně se potlouká Evropou. V Německu je jich odhadem kolem 300 tisíc, kteří se potulují kdoví kde a dělají kdoví co. Je to od nich reakce, která se dala očekávat. Oni nejsou tak slabí a zbabělí, jako my, proto na zradu a podvod reagují vzdorem, odporem a nerespektováním příkazů.

Imigranti se chovají ,,přirozeně“, tak, jak jsou zvyklí ze svých domovů, ze svých kmenů, rodin a podle pravidel svého náboženství i své rasy. Celý pohled na problém imigrační vlny se velice zploštil a pokřivil, protože se vytrhávají jen určité segmenty problému, ale podstata uniká. Proto není stěžejní, kolik je mezi imigranty bojovníků, ani kolik je z nich muslimů.

Ten základní problém je v následujícím. Celý ten dav přichází s naprostou vírou ve lživé informace, je pak zklamán a ve smyslu svého temperamentu a zvyků také rozlícen, následně dokonce naplněn nenávistí. Tuto nenávist vytvořili politikové svým pozváním bez jasné podmínky, co budou mít za povinnosti, čeho se budou muset vzdát a co za to dostanou. Je to vše klamavá smlouva, která by byla v právní terminologii lehce prokázána jako podvodná. Všichni vědí, že imigranti jsou převaděči informováni o přepychu, který jim bude bez podmínek a v plné míře dán v evropských zemích. Všichni tedy vědí, že oni přichází s představou – žádná práce, drahá auta zadarmo, luxusní byty, domy a mnoho žen k dispozici. To vše při zachování jejich zvyků nejen oblékání, ale i klanových pravidel života, jako je šaría. Nikdo z politiků, ani novináři jim dopředu nevymlouvá, že by to mělo být jinak. Paní Merkelová jim nic takového nikde neříká, mají jen její široké a ničím neohraničené pozvání, podepřené sliby převaděčů, filmy o luxusu v německých a jiných městech. S tím přicházejí, ale co je očekává?

Život v ubytovně bez žen a sexu, žádná auta, žádná smysluplná činnost, pohrdání od místního obyvatelstva, nebo jeho strach, což vyvolává zase jejich pohrdání. To vše zákonitě musí vyvolat odpor, vzdor a nenávist, proti těm, kdo jim upírají to, co jim slíbili a na co oni mají nárok. Nikdo se totiž nenamáhá, aby pochopil, jak oni myslí, jak berou svět, jak reagují, co si vyvozují z různých situací – všichni totiž očekávají, že musí myslet, jako Němec, Francouz, Belgičan – všichni jim tedy chtějí vnutit svůj úhel pohledu na svět. To však je zase znásilnění a u nich to vyvolá jen boj. Tento způsob, kterým si EU naplánovalo jejich ,,integraci“ oni nikdy nepřijmou, protože je to násilí proti jejich chápání světa a svobody.

hungary02_3427843b.jpg
Boj o volné místo ve vlaku pro uprchlíky do Německa

Kdybychom se jich dopředu zeptali, jak si to vše představují, jistě bychom se dozvěděli, že oni chtějí zůstat tím, čím vždy byli, chtějí si zachovat všechny své zvyky, své zákony – jen čekají, že my jim k tomu budeme zabezpečovat pohodlný život. Vlastně by pro ně bylo ideální, kdybychom jim odevzdali své domy, auta, konta, obchody. K tomu bychom ale museli provádět všechny nutné práce, aby oni měli vše bez práce a námahy. To by bylo pro ně správné řešení. My bychom jim vše odevzdali a sloužili jim. S touto představou přicházejí a nebude-li to tak, budou nás vinit z nesplnění slibu.

Naše vstřícnost je z jejich úhlu chápání potvrzením jejich očekávání a současně je brána jako slabost a podřízenost, a proto pak o to více budou agresivní, když budeme nějak odporovat jejich přáním. Pro ně je to nepochopitelné – pozvali jsme je a slíbili jim vše dát a nyní jim to upíráme! Je to součást jejich pohledu na svět – kdo se podřizuje, je slabý a musí žít v područí. Žena je takto dána Stvořitelem ,,od přírody“, je to její poslání a žádná naše školení je nepřesvědčí o tom, že náš názor je správný. My si nesmíme nalhávat, že oni budou myslet jako my, proč by to dělali, oni nikdy nedošli k tomu, že jejich způsob života je špatný a že jej chtějí změnit. Taková přeměna, kterou my od nich požadujeme, by v normálních podmínkách trvala mnoho generací, mnoho staletí a to za předpokladu, že by k tomu národ sám postupně došel. Ne vnějším tlakem, který vždy vyvolá protitlak.

Politici a zájmové skupiny, které podporují a podněcují tuto migrační vlnu se tedy dopouštějí podvodu na imigrantech a zločinu na nás všech. Protože jejich aktivita vytváří konfliktní prostředí, které se se vzrůstajícím množstvím imigrantů bude neustále prohlubovat a nakonec přes lokální a neustálé střety povede velmi pravděpodobně k občanským válkám uvnitř národů. Dále pak ke sporům mezi národy EU a pak i k jejímu zákonitému rozpadu, protože se ukáže nejen nefunkční, ale i nebezpečná pro její vlastní členy/a to už je nyní/. Pokud snad toto mělo být cílem, pak to mělo být řečeno a mohlo se toho dosáhnout jinou, méně bolestnou cestou. Pokud však měl být cíl jiný, takový, jak se proklamuje – pak tato cesta k němu zcela jistě NEVEDE.

Zločinem proti příchozím je i to, že se jim budou poskytovat různé požitky/dávky, výhody, apod./, aniž by za to museli dávat nějakou protihodnotu. Tím se odnaučí nejen pracovním návykům, ale i nutné protihodnotě za jakýkoliv dar a službu, která je jim poskytnuta. Dojde tím tedy k dalšímu ničení jejich pozitivních osobních rysů, naopak bude se pěstovat požadovačnost, nenávist, zloba a pohrdání, tedy negativní projevy lidské podstaty. Je to zcela jistě další zločin proti imigrantům a to jen proto, aby si politici a oligarchové splnili své a jen své sny a přání. Imigranti jsou přitom právě tak zneužiti, jako my.

_85074263_745be118-0d4d-4902-9659-27ad0fc16ca1.jpg
Odpor vůči migrantům je obrovský hlavně na jihu Evropy.

Když se nad problémem zamyslíme pod úhlem řečeného, je zcela jasné, že integrace imigrantů do jiných národů nejen že nemůže ,,fungovat“, ale povede ke zlobě jak příchozích, tak i místních. Je to tedy po všech stránkách a pro obě zúčastněné strany špatné, konfliktní a zkázné řešení. Jediné, co by mohlo být lepší je to, o čem mnozí hovoří, ale jiní to odmítají, nebo bagatelizují. Tedy spojit úsilí všech národů a světových velmocí a vytvořit jim lepší podmínky v jejich zemích. Především pak jim tam vytvořit pracovní příležitosti při obnově jejich zemí, aby se oni sami museli přičiňovat, ne aby jen přijímali a nic za to nedali.

V tomto ozdravném procesu poničených zemí se musí angažovat především ty země, které tento rozvrat způsobily – USA, Francie Anglie, Německo – a země, které měly kolonie v Africe/a jinde/ a které dodnes podhodnocují cenu práce v těchto rozvojových zemích a okrádají je vlastně trvale. Je jejich úkolem provést nápravu, protože škodu vytvořili oni. My, ostatní země a národy jim můžeme dobrovolně pomoci, jen z lidského soucitu, ale ne z nařízení, ani z výčitek svědomí. Má-li Německo, Francie a Anglie výčitky svědomí vůči obyvatelům svých bývalých kolonií, pak je to správné, ale nesmí svou ,,karmu“ přesouvat na jiné a už vůbec ne násilím. Tím vzniká jen další veliká vina, která bude tlačit na nápravu!

Otázka v úvodu – ,,máte rádi migranty?“, by se dala zodpovědět poctivě takto: Ano mám je rád v jejich zemích, kde žijí podle svých zvyků, rád jim budu pomáhat, aby se jim tam žilo, co nejlépe, budou-li se o to snažit ze všech svých sil – pak je má pomoc, má úcta k nim – na místě, odpovídá přirozené lidské potřebě a lidskému citu pro spravedlnost…

Budeme-li však násilím donuceni žít nepřirozeně vedle sebe a bojovat proti sobě o zachování své vlastní existence – pak se staneme nepřáteli a nikdo z nás/ani oni, ani my/ nebude moci poctivě říci o těch druhých – mám je rád…

Zachovejme si přátelství, zachovejme si vzájemnou úctu – nedovolme politikům, aby nás o ni připravili a postavili nás proti sobě.

-ZF-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Existuje jen jeden svět, který patří všem. Řešení všech problémů, které jsou vyvolané množstvím uprchlíků, se soustřeďují pouze na řešení následků přítomnosti uprchlíků. Rozvoj zemí, odkud hromadně utíkají migranti, bude zřejmě základem komplexního řešení všech problémů způsobovaných uprchlíky.
Zatím bohužel na světě neexistuje organizace, která by umožňovala efektivně řešit podobné globální problémy. Jednu možnou variantu vzniku takové organizace popisuje článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

Martin
Návštěvník
Martin

Dědo nevím zda jsi podplacenej nebo jen slepej… globalisté typu Sorose, Sutherlanda atd… ty problémy vytvářejí záměrně… právě proto aby mohli GLOBÁLNÍ vládu NWO lidem vnutit… jediné řešení je, aby lidé vzali vládu do svých rukou…

Martin
Návštěvník
Martin

Důkazů potvrzujících zlý záměr globalistů je neskutečně mnoho, stačí otevřít oči…

Islamizace Evropy je dlouhodobě plánována služebníčky NWO a Vatikánu… Nemám nic proti solidaritě, ale lidské emoce soucitu tu jsou zneužívány k manipulaci stáda směrem k NWO… lidičkové prosím začněte uvažovat v souvislostech a nenechte se už manipulovat tlakem úmyslně zavádějících a manipulativních emocí na lidské ego:

Pár důkazů, cituji: 29.6.2015, Irsko — Po setkání s papežem Františkem šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg, Peter Sutherland prohlásil v rádiu RTÉ, že Evropa potřebuje více uprchlíků z Afriky a Sýrie. Nestyděl se ani lhát o jejich přínosu pro ekonomiku…

http://www.ragauian.cz/udalosti-predpovezene-v-janove-zjeveni-kapitole-13-se-stavaji-realitou-papez-vola-po-novem-svetovem-poradku-odhodil-masku-a-nezakryte-bojuje-proti-lidske-svobode/

5. 11. 2015: Maďarský ministerský předseda v projevu ke shromáždění svých krajanů označil evropské vůdce jako „zrádce“ a prohlašoval, že ničím nerušený příliv migrantů do Evropy je součástí „spiknutí“ za likvidaci národních států…

…a Soros v podstatě přiznal, že jde o likvidaci národních hranic — jinak řečeno států!

http://www.ragauian.cz/pravda-o-islamu-umele-a-zamerne-prizivena-islamska-imigrace-do-evropy-je-prostredkem-likvidace-narodnich-statu-a-manipulace-lidi-ke-globalni-vlade-najde-se-alespon-7-statecnych-kteri-nas-zachrani/

Alsorra
Návštěvník
Alsorra

Proč vojenské námořnictvo zemí EU nehlídkuje poblíž výsostných vod arabských zemí a neotáčí lodě zpět? Další hlídkovat ve svých vodách a okamžitě pasažéry i posádky internovat a okamžitě nalodit do nákladních lodí a hezky zpátky. Lodě převozníku okamžitě potopit nebo dát jasně najevo, že nejsou vítáni a pár desítek lodí s těmi čmoudy poslat ke dnu. To snad už pochopí, že nejsou vítáni.Lepší par set mrtvých slimáku než par set mrtvých evropanů. Vždyť máme návod od krvavé Madly, která prohlásila ohledně války v Iráku, že čtvrt milionu mrtvých stojí za demokracii a svobodu a to já hovořím jen o pár stovkách.

napisy
Návštěvník
napisy

BINGO článok

sensitiv
Návštěvník
sensitiv

Tento článek ukazuje pozitivní energetickou vibraci.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Zajímavý pohled a pěkně sepsaný. Pro mě ale zavání právě tím, čím tak úspěšně různé proimigrantské organizace a osobnosti blbnou našince. Chápu, co tím chtěl autor říct. Ale nemohu s ním úplně souhlasit. Ti imigranti jsou v naprosté většině dospělí lidé! Pokud jedu do cizí země, nemůžu očekávat, že to tam bude stejné, jako u mě doma. Rodiny sousedů či příbuzných také mají trochu jiné domácí zvyklosti. Merkelová a spol. sice říkali, že uprchlíky vítají, ale to, že jim současně netroubili, že je to tu jiné a že se od nich očekává, že se přizpůsobí, neznamená, že jim slíbili opak! Tvrdit to je bohapustá manipulace. Všichni emigranti v historii vždy věděli, že jdou do jiného prostředí a riskovali, jaké to tam bude. Snažit se pak hostitelskou zemi a její původní obyvatele nutit, aby se přizpůsobili mně jako nově příchozímu, je sprosté. Přijdete-li v malém počtu, nezbyde vám než se aspoň v přijatelné míře přizpůsobit. Přijdete-li ve velkém počtu a nutíte-li domorodce, aby se přizpůsobili vám, pak je to invaze a snaha o převzetí jejich území. Tečka.
To, že ty imigranty někdo asi zblbnul a svým způsobem zneužil, je možné. Ale pokud jsou takové stádo neschopné sebereflexe, tak se s nimi podle toho musí zacházet, bohužel. Navíc si nemyslím, že je pravda, že oni jen nechápou a nemají pocit, že dělají něco špatně. Navenek se tváří často slušně. Ale jak mají příležitost, tak provedou něco “dle svých tradic”. To ukazuje, že si dobře uvědomují rozdíly a že vědí, co tu považujeme za akceptovatelné a co ne. Takže bych uvítala, aby mi nikdo nepodsouval, že jsou to chudáci, kterým odpírám jejich právo!
Společnost se výrazně radikalizovala. Důvody k tomu autor článku popsal. Ano, někdo nás obyčejné lidi štve proti sobě. Jenže myslet si, že jsme s imigranty na jedné lodi, je naprosto naivní. Zavřete-li do bedny spolu kočku s myší, tak asi budete blbě myši vysvětlovat, že má být tolerantní vůči kočce, protože ona nemůže za to, že je někdo spolu do té bedny zavřel.

TSq
Návštěvník
TSq

Že jsme na jedné lodi, o tom žádná, podvedli obě strany, teď nastoupí, kdo z koho, kočka anebo myš. Otevřená válka o přežití jednoho (domorodců) anebo druhého (invaze), někdo tu válku chtěl, křesťané proti islámu a zase vybral bojiště Evropu.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Na stejné lodi jsme jako lidstvo. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Co když jedna část osazenstva lodi chce tuto loď potopit? Pak musí být zbavena všech nástrojů, kterými může loď potopit a být umístěna do míst, kde toto potopení nemůže udělat. V Evropě technologicky na výši je potopení snadnější než v Africe, kde se mohou mlátit klacky a kameny.

V praxi by to znamenalo vyhoštění všech emigrantů do sýrie nebo afriky.

gogo
Návštěvník
gogo

Toto je naše země. Země česká.

aechmea
Návštěvník
aechmea

Výborný článek. Totéž si myslím i já.Všichni jsme velmi obratně a sofistikovaně vmanipulování do situací na které přirozeně reagujeme jak je popsáno v článku.Jen mě v té souvislosti napadá,jaká opravdu vjímečná intelegence s námi manipuluje. Nepřipomíná vám to něco? Nejinteligentnější stvořenou bytostí ve vesmíru byl a je Lucifer….

Drobec
Návštěvník
Drobec

Prepáčte, ale musím Vás opraviť.. Lucifera-Satana môžeme uznať ako inteligentnú bytosť, dokonca naozaj veľmi inteligentnú, ALE on nie je ten, kto je najinteligentnejší..možno sa nám zdá, že manipuluje svetom, aby ho doviedol do záhuby, ale stále nie je ešte všetko stratené, pretože stále je tu ešte jedna bytosť, ktorá oveľa prevyšuje aj Satanovu inteligenciu..respektíve je ďaleko nad ňou, a nad všetkým ostatným.. takže,netreba skláňať hlavu na znak porážky..Dôležité je spýtať sa spoločne, ale aj sám seba, čo spravím s tým, že je tu ešte niekto, kto by mohol to všetko čo sa deje, zvrátiť? Čo spravím s mojím vzťahom s Ním?
Toto všetko, čo sa vôkol nás deje, je bohužiaľ iba následkom toho, že ľudia zabudli na Boha.. nič viac, nič menej…

aechmea
Návštěvník
aechmea

Já s Vámi naprosto souhlasím, ale myslím si, že jsem to napsala dobře. Mluvím o stvořené bytosti,a ten, koho máte zřejmě Vy na mysli je Stvořitel 🙂 a to co píšete, mám na mysli také. Úpadek morálky,nedostatek pokory, pýcha a povyšování rozumu nade vše,víra v peníze a pohrdání Bohem a vírou, to vše dává příležitost padlému cherubovi, aby nás ovládal, ale bohužel spousta lidí to má za báchorku pro děti a nevidí ZLO,které on sesílá.Přeji všem lidem, aby hledali a našli Jeho,protože jinou cestu nevidím….

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Potvrzuje se jen to, co si myslim od samého zacatku. Predstava evropského blahobytu a otevrenosti je lakava navnada, ktera uvedla do pohybu miliony nicnetusicich muslimu a africanu. Evropska realita vsak bude strasliva past, ktera az sklapne, tak zradikalizuje tento milionovy dav a uvolni jeho nicivy potencial. Otcové této myslenky to maji dobre vymyslené, nebot pak uz nepujde o jednoduché vyjadrovani sympatii, nebo antipatii. Nenavist preroste v zabijeni.

Protoze nikdy nic neni samosebou a za vsim je nejaky duvod, musi pro tento stav existovat i nejaké vysvetleni. Osobne si myslim, ze se jedna planovanou mstu za 2000 let antisemitismu. Za poslednich vice nez 100 let, ozubena kola vsech historickych udalosti do sebe zapadaji s takovou presnosti, ze nelze v tom nevidet strukturalni a peclive organizovany umysl. Zkratka, jednou kdosi rekl, ze Evropa musi byt znicena a evropané uvrzeni do otroctvi. K tomu ma dnesni Evropa uz seriozne naslapnuto. Snad jen zazrak muze zvratit kola dejin.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Zázrak……. zázraky dělá Bůh.
Bůh pomůže tomu, kdo si pomůže sám.
Koho chce Bůh zničit, toho zbaví rozumu.

Plán je z pohledu svých tvůrců v globále dobře vymyšlený, havaruje jako všechny předchozí na podceňování detailů, na špatné časové a prostorové koordinaci.
Merkelová to značně přehnala, možná i úmyslně, vaří žábu příliš rychle a tato zpráva je další přiložení pod kotel.

Harmonogram celého zavádění NWO je termínově ujetý o pět let a není splněn jeho základní předpoklad – nepodařilo se paralyzovat Rusko a zlikvidovat jeho bojeschopnost.
Jenže Rusové nepůjdou nikoho zachraňovat na vlastní úkor, z jejich pohledu se jim to v minulosti neosvědčilo, mnoho vděku za to nesklidili. Oni pomůžou, ale základní část si musí ti, kdo chtějí ven z průseru, odbojovat sami, musí se sami postavit na odpor.
V Sýrii nechávají bojovat syrskou armádu a její místní spojence, pracují jenom ze vzduchu.
Proč ruská armáda obsadila Krym a na Donbasu jenom přicmrnduje?
Protože na Krymu si přechod k Rusku přálo skoro 90% lidí, nemuseli se bát, že se místní proti nim postaví. Jednotky ukrajinské armády se vzdaly bez boje a 15 tisíc ze 17 celkových přešlo k Rusku, což je údajně nejmasovější hromadná dezerce v dějinách. (Překonáno to bude, až na stranu Rusů přeběhne celý Bundeswehr.)
Na Ukrajině je to jinak. Nebyl by problém za pár dní vojensky obsadit Ukrajinu, NATO by se v této době už omezilo jenom na protesty a demonstrace síly, ale nehnulo by prstem.
Problémy by nastaly potom. Podpora příchodu ruské armády není ani na východě větší než 30% a řada lidí by začala proti Rusům bojovat. Zbraní je tam po dvou letech úplného bordelu dostatek. Rusové by se ocitli v klasické americké pasti.
Obsazení a připojení současné DNP a LNP pro Rusko nic neřeší, oni potřebují celou Ukrajinu, možná kromě Haliče, ta jim nikdy nepatřila a nic důležitého se tam nevyskytuje. Dokud myšlenku příchodu ruské armády nebude podporovat alespoň 80% obyvatel Ukrajiny, je hovadina, aby tam Rusové lezli. Pochorošenko a spol dělají co mohou, aby tohoto stavu dosáhli. Chce to čas. Kdo si počká, ten se dočká.

Aby mohl člověk správně předpovědět chování Ruska, nemůže k tomu přistupovat z pohledu, co my bychom chtěli, aby Rusové udělali. Nádo smatréť na étu prablému s tóčky zrénja Rassíji.

Oni přijdou. Ale počkají si, až my sami nahlédneme, kdo z našich vlastních politiků i ze zahraničí jedná v našem zájmu a kdo proti nám a až se sami vypořádáme s pátou kolonou.
Nechají nás vyžrat těch 25 let plivání na Rusko z úst našich politiků, novinářů a dalších.
Pokud to nezvládneme, ponechají nás svému osudu.
Na nikoho jiného bych v této věci moc nespoléhal, americká armáda bude mít co dělat s udržením pořádku ve Spojených státech. O armádách západoevropských zemí ani nemluvě.

Čili začít musíme my sami, potom může dojít k zázraku.

David
Návštěvník
David

Zachovejte klid! Nedovolte aby vznikly provokace! …
Kde jsem to jenom slyšel?

Marie
Návštěvník
Marie

Výborný článek. Dobře napsáno. Jen jedna podstatná věc. Politici jedou v NWO až po uši. Nikdo z nich nechce dělat pořádek v uprchlických zemích. To by se tátovi GP nelíbilo. Tohle on nechce a platí politiky za rozvrat Evropy, ne za její záchranu.
Takže Bohouši, jestli se na to necítíš, já tě vyměním. Víš, že jsem toho schopný. Ne tati GP, já už budu hodný a dokážu ti, že jsem hoden ti sedět u nohou a lízat boty. Já ti dokážu, že ty čechy a moraváky fakt ze srdce nenávidím a že jsem jasně ve všem s tebou. Budu minimálně tak dobrý jako Karel Šišla. Slibuji. Já totiž stejně jako on naivně doufám, že se s tebou a tvými sionisty jednou schovám do podzemní základny, až se budou na povrchu Slovani řezat s ostatními národy. Jenom mi tati GP prosím tě prozraď, co by mi tak mohli ti odporní slované provést? Jak by se jim mohlo podařit náš plán překazit? Víš to? Můžou vůbec ještě tvůj plán nějak zvrátit, nebo už můžeme být klidní?
Pochopili jste bratři slované? Ptám se na konkrétní radu, co dělat, abychom si přinejlepším zachránili kůži a naši slovanskou krev v nastalém pekle. Protože naše vláda není naše. Nejsou to češi, ale židi. Tohle je nutno pochopit.

Karel
Návštěvník
Karel

Zajimavy uhel pohledu, pekne napsano.