Listopad 2014 – cinkejme barvám duhy, cinkejme klíči duhové generaci. Když se...

Listopad 2014 – cinkejme barvám duhy, cinkejme klíči duhové generaci. Když se spojí mnoho barev, výsledkem je duha, není-liž pravda? Ale ve finále je výsledkem jen šeď. Sbohem otče, sbohem matko, sbohem rodino . V závěru video, o co jde.

Listopad 2014 – cinkejme barvám duhy, cinkejme klíči duhové generaci. Když se spojí mnoho barev, výsledkem je duha, není-liž pravda? Ale ve finále je výsledkem jen šeď. Sbohem otče, sbohem matko, sbohem rodino . V závěru video, o co jde.

Komunismus už nemáme, ale pravici a levici už také nerozlišujeme. Za jak dlouho přestaneme rozlišovat muže a ženy? Spojme všechny barvy – spojme všechny kultury a všechny národy v jeden celek a nejlépe tak, že nebude rozdílu mezi nikým. Budeme za příštích 25 let slavit spojení všech barevných revolucí v jednu duhovou komunitu hermafroditních otroků? Všichni si jistě pamatujeme, že smícháme-li všechny barvy plastelíny, nevznikne duha, ale jen jedna nic neříkající šeď.

Šeď komunismu je pryč, dělení na levici a pravici také

Když jsem někdy v roce 2008 poprvé začala vstupovat do internetových diskusí, všude jsem tvrdila jedno: nedělte politiky na levicové a pravicové, dělte je na „pro EU“ a na „proti EU“. Reakce? „Až si uděláme pořádek doma, pak se můžeme bavit o EU.“ Cha! Už tehdy jsem tvrdila, že jednou si Zaorálek, Zavadil, Dientsbier a celý náš levicový spolek společně připijí s K. Schwarzenbergem, Kalouskem a s dalšími havlisty pod vlajkou EU. Lehce se tak stalo už na velké pražské demonstraci za pád tehdejší vlády. Naivní a slepé občanstvo se sjelo z celé republiky (dokonce bylo svezeno!) a tleskalo, když Zavadil horlivě pohovořil proti Kalouskovi. A následně si stejný Zavadil přátelsky poseděl s Kalouskem u piva:

To se stalo v roce 2012, kdy na sjezdu ODS, která už tehdy měla nahnuto kvůli svým anti EU postojům (to jsou paradoxy!) a kde to s Nečasem už také nevypadalo dobře, jako host pohovořil K. Schwarzenberg a kde právě Schwarzenberg (kdo jiný?) nahlas potvrdil můj názor o nesmyslném dělení politiků na levici a pravici. Tam říká,  že je na čase s tímto dělením skončit a můžete to slyšet v čase od cca 3:40 zde:

Schwarzenberga považuji za nejvíce znalého a nejvíce zainteresovaného českého spolutvůrce SYSTÉMU, o který od roku 1989 USA jde. Považuji ho za havlistu číslo jedna a dokonce jej stavím výše, než samotného Havla. Byl to totiž on, tento náš účastník schůzek Bilderbergu [1], který se z hajného stal kancléřem Havla a kdo od začátku vedl jeho kroky tak, aby to bylo v souladu s naplánovanými americkými zájmy. Jinak řečeno – byl to on, kdo Havlovi radil, že se má v prvém kroku omluvit Německu (budoucímu leadrovi EU), v druhém prodat Zbrojovku a další strategické československé podniky, dále pracovat na rozdělení Československa (rozložení všech států byl účel, vyjma Německa) atd., atd. A je to pořád on, kdo po smrti Havla nejvíce prosazuje proamerické zájmy v Česku a měl to být on, kdo se po smrti Havla měl stát českým prezidentem. V rezervě byl ještě Švejnar, který na svých stránkách jasně prezentuje, jaké zájmy mu nejvíce leží na srdci: „Když se politici dohodnou, USA rychle porostou“ [2] , nemluvě o tom, že to měl být volební systém vypracovaný Švejnarovým institutem, který se v Česku snažil prosadit Karel Janeček – tu přes Švejnara, tu už dokonce v roce 2012 i přes Babiše [3]  ( ale to jen tak mimochodem, přesto nikoliv od věci).

Mnozí tvrdí, že Schwarzenberg je slouhou Kalouska, já jsem ale přesvědčena, že je to naopak a že v Kalouskovi kníže našel věrného přisluhovače (v kom jiném, než v tomto „technikovi moci“, který se u politického koryta drží nepřetržitě nejdéle a bez ohledu na stranu, ve které zrovna je). A Schwarzenberga považuji přesně za toho politika, který velmi dobře rozumí SYSTÉMU, o jehož prosazení USA od 89. jde. Jak je prosazování tohoto systému mazané, ukazuje i nejedna reakce našeho mainstremu, kdy například i tak silně havlistické stránky, jako jsou Neviditelný pes, nic nepochopily a ještě v roce 2013 se podivují nad tím, že TOP 09 není pravicová strana: [4]

Systém nechce dělení na strany, systém nechce ani dělení na muže a ženy

Ač spousta lidí ještě stále věří, že máme nějaké strany a že ty se dokonce dělí na pravicové a levicové, já už jsem si dávno potvrdila, že tohle dělení opravdu neplatí – SYSTÉM totiž žádné strany nepotřebuje  (i proto byl Havel proti jakýmkoliv stranám a mnohem více mu šlo o všelijaké ty platformy a fóra, do kterých od první chvíle přijal i komunisty – proč taky ne, účelem bylo sjednotit veškerý dav pod jednotnou moc nejmajetnějších a pokud majetným byl i nějaký komunista, rozhodně nevadil).

Dá se říct, že za uplynulých 25 let se proamerickým vůdcům v evropských zemích podařilo sjednotit evropské země pod jednu Stranu, zvanou EU, a to tak, aby měla centrální finanční moc (ECB), ale měla také centrální zákonnou moc. Tu zákonnou moc můžeme přeložit jako morálku podle představ unipolárních vůdců USA-GB.  A ta zahrnuje nejen vlastnictví nerostných zdrojů a jiných potenciálů všech zemí v jejich moci a zotročení národů těch zemí k vytváření zisků, jdoucích do jejich kapes, ale především jako „morálku“ likvidující vše, podle čeho dosud evropský člověk žil. A to zásadní, na co má systém na pozadí ostatního dění od začátku namířeno, je likvidace klasické rodiny. Tu totiž systém také nepotřebuje.

A jsme u likvidace křesťanství, základního to mechanismu, udržujícího rodinu. Jsme u klasických sňatků na způsob: „Co Bůh spojil, člověk nerozděluj“. Dlouho jsem přesvědčena, že není mocnějšího prostředku, jak napříč hranicemi spojit národy pro zájmy mocenských skupin, než je náboženství – a to si myslím o všech monoteistických náboženstvích, tzn. ať jde o křesťanství, islám či židovství. Rodinu jako základ všeho prosazují všechna tato náboženství. Islám nejspíše velmi krutě degraduje postavení ženy, židovství si po celou dobu udržuje pokrevní čistotu přes sňatky, zaručujících kontinuitu židovských rodin, viz například zprávy, které přinesl idnes: „Syn Netanjahua se zamiloval do křesťanské Norky, ortodoxní židé ho plísní“ [5] či „Náborová akce k dárcům kostní dřeně, musí mít židovskou krev“ [6], ale zůstaňme u křesťanství a u onoho „Co Bůh spojil, člověk nerozděluj“.

Tím jsme u křesťanského Boha, resp. u postavy Krista, a u hodnot, které toto náboženství  prosazuje. Čím více EU sílí a s ní sílí politika multi-kulti, namířená proti křesťanství, tím více já si opět připadám stejně, jako když jsem kdysi volala, ať politiky nedělíme na levicové a pravicové.  Naprosto stejně marně totiž už drahný čas volám, že církevní restituce jsou o likvidaci křesťanství. Kritici křesťanské víry naprosto právem poukazují na její minulost, na křižácké výpravy a na různé jiné škody, které křesťanství napáchalo (proč, to by bylo na jiný článek), ale jen málokdo chápe, že jde o dva tisíce let platnou víru, stanovující i určité hodnoty. Mezi jiným – jde o představy o vztahu muže a ženy a o rodině jako takové. Znova se ptám: znáte nějaký lepší prostředek, jak ovládnout národy napříč hranicemi, než je náboženství? Zničme tedy křesťanství a máme jistotu, že zničíme představy o klasické rodině. A máme jistotu, že klasický svazek muže a ženy a rodina, kterou muž a žena tvoří, budou zlikvidovány jako přežitek, který je systému na překážku. Ideálem systému je totiž hermafrodit bez jakýchkoliv hodnot, žijící jen podle diktátu technikou zprostředkované zábavy. A připomeňme si, kdo nejvíce prosazoval církevní restituce: „Na církevní restituce vždy tlačila TOP 09 a stejně tak její předseda“ [6]

Mazanost systému se opět ukázala –zatímco všichni, včetně mainstreamu, za církevními restitucemi viděli jen přesun obrovských majetků a dokonce prolomení Benešových dekretů (ty nejsou vyloučeny), já jsem od začátku přesvědčená, že šlo o proměnu kostelů v cokoliv jiného, než byly svatostánky a o jejich proměnu nejlépe v bordely, jak to opět nejvíce podporoval kdo jiný asi, než největší „technik“ proamerických zájmů v Česku, K. Schwarzenberg: „Karel Schwarzenberg podporuje přestavení významného českého kostela na bordel i legalizaci prostituce a kuplířství“[7]

Můžeme se tedy divit, že je to právě K. Schwarzenberg, kdo nejvíce oslavuje „bojovnice za svobodu“, říkající si Pussy Riot a kdo tolik tleská jejich hanobení ruských kostelů???

Šeď komunismu se vrací v mnohem větší síle, i když červená a černá se chvíli jeví jako růžová

Za 25 let od listopadu 89 SYSTÉM popojel: na pozadí likvidace komunismu (opravdu to chtěl?) zrušil strany a jejich dělení na levici a pravici. Mnozí z těch, kteří v 89. cinkali  klíčí, už prozřeli. Mezitím ovšem vyrostla nová generace, která bezmezně věří tehdy vzniklému „Ministerstvu  pravdy“. Je to generace facebooků, tabletů, iphonů a všech jiných „smart“ produktů. Ale když to shrneme, je to generace barevných revolucí. Tak barevných, až se časem spojí v jednu celosvětovou duhu – to je totiž další fáze představ SYSTÉMU. A i v závěru si připomeňme volební kampaň našeho K. Schwarzenberga: číro, chlast a sex. Na to mladí slyší a SYSTÉM to moc dobře ví. Za dalších 25 let možná bude dnešní generace bít na poplach před životem v Sodomii. Otázka je, jestli ještě někdo z dnešní generace ještě bude mít mozek, schopný to rozpoznat. A právě o Sodomii je video, kvůli kterému jsem sepsala tento článek a které v samotném závěru vkládám. Nejsem fanatikem Bible a neuznávám kostely a papeže obzvláště. Věřím jen v něco vyššího nad námi, říkejme tomu Příroda nebo Bůh, proto jsem se úvodními minutami videa musela prokousat a totéž doporučuji i ostatním. Na vše další ve videu mám jen jeden názor: tohle je naprosto proti přírodě a tohle nemůže dopadnout dobře!

Přesto dnešní generaci přeji, aby prozřela dříve, než se stane totálně (totalitně?) duhovou – a to opravdu nemám vůbec nic proti homo orientaci.

Na závěr a pro úplnost nemohu jinak, než vložit odkaz na slavnosti letního slunovratu, na které je každoročně povolen vstup skutečně jen nejmocnějším současného světa a co je nejpodstatnější – jen mužům! Celá slavnost se vždy odehrává v Bohemian Grove [8] .

 -Pozorovatelka –

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zdeněk
Návštěvník
Zdeněk

Čtením článků paní Pozorovatelky jsem úplně otřesen. Když SSA vedli válku v Iráku ještě jsem tomu fandil.po Kosovu a ar.jaru jsem se začal pidit po informacích a Ukrajina mi otevřela oči. Neskutečné na tom procesu zavádění systému je ta rychlost. Organizovanost pres US ambasy se už ani nezakryva. Jdi si přečíst Solovjova, snad to stihnul dočíst…

trodas
Návštěvník

Také mně napadlo, že Církevní tunel je o likvidaci církve. Jako té, která nás stojí strašné peníze v “restitucích” toho, co nikdy nevlastnila… (a co vlastnila, to uloupila stejně…)

Nicméně co s tím dělat – to není jasné. Ze stejného “kotlíku” je šíření tzv. feminismu, jenž tvrdí, že ženy jsou “utlačovány”, že žijeme v “patriarchátu” a podobné blbiny.
(kdyby byla pravda, že žijeme v patriarchátu, tak by to samotné slovo nemohlo nikdy vzniknout, stejně jako feminismus, že…)

A následně se tyto pomýlené osoby snaží druhým vnutit svou verzi všeho, dokonce i tuto podvodnici a patologickou lhářku Anitu Sarkeesian nechali je zastupovat:

Anita Sarkeesian v roce 2010: “Nejsem fanoušek videoher. Vlastně jsem se musela naučit hodně o videohrách při přípravě této prezentace. A také videohry… já bych ráda hrála videory, ale nechci v nich chodit střílet lidí a utrhávat jim hlavy… to je prostě hnus.”

Při reklamě na Kickstarteru pro finance na video o roli žen ve hrách (vybráno přes 160 000$) Anita Sarkeesian v roce 2012 tvrdila: “Hrála jsem videohry zhruba od pěti let. Jsem hráčka a užívám si hraní. Miluji hry. Jsem fanda do her. Videohry mohou pomoci zlepšit schopnosti při řešení problémů, v kreativní matematice a u zvyšování sebevědomí.”

http://www.youtube.com/watch?v=n2Qf4t6fOkM

Jak dlouho trvá, než feministka otráví i tak záslužnou věc, jako pomoc s léčbou rakoviny krve (leukémie)? Cirka 16 sekund:
http://www.youtube.com/watch?v=-XWjkqh85pw
Feministka Rebecca Watson: “Ahoj YouTube. Už je to nějaká doba a chybělo jsi mi. A myslím, že jsem ti chyběla také, protože jsem slyšela, že když mužský ateist na YouTube nenazve dlouho ženu píčou, tak se mu rozsypou koule a zasunou se mu do těla, formující to, co mnozí nazývají “manginou.”” (to má být asi mužská verze vagíny) ❗

Samozřejmně že jsou ženy, které ještě mají rozum, a to i mladé – tato třeba takto definovala, co si myslí o feminismu:
http://www.youtube.com/watch?v=zQYiSTPhz4M

Takže šance tu je, že lidé se vzpamatují a pochopí o co jde. Problém je, že pokud volání po osvobození se od zkorumpovaných politiků povedou křesťané, tak to NIKDO nebude poslouchat. Pozor na to…

Astaroth
Návštěvník
Astaroth

Zbrojovka a strategicke podniky: jak mohl Havel, z posice presidenta, zrusit prumysl? Nepada nepovedena privatisace spise na hlavu Klause, odpurce NWO a zastance teokracie a rodiny?

Rozdeleni CSFR: rozbijeci v zoldu USA a dollaru jezdili na Slovensko rozdmychavat nacionalni vasne? Kdyby slovaci o setrvani stali, demonstrovali by a nenechali by se odtrhnout. Byly takove demonstrace, nebo tomu bylo naopak?

Cirkevni restituce jako likvidace cirkve? To je skutecne nevidana myslenka. Navic se netyka kostelu, ty jsou ve vetsine (krom nejvetsich pamatek) cirkevni uz ted. Tedy jakmile dostane cirkev statky, lesy a polnosti, prestane v kostelich provadet bohosluzby pro par duchodkyn a udela tam bordel?

Dale bych prosil vysvetlit tuto vetu: “Mnozí tvrdí, že Kalousek je sluhou Schwarzenberga, já jsem ale přesvědčena, že je to naopak a že v Kalouskovi kníže našel věrného přisluhovače.” Co je naopak?

A na zaver – mozna vas prekvapi, ze manzelstvi a rodina nejsou krestansky vynalez, ale znali jej uz Egyptane, Keltove i predkrestansky Rim a Recko. Nelze soudit podle zivotniho stylu bohate vladnouci vrstvy, prosty lid, vetsina populace zila v manzelstvich a rodinach. Ruzne orgie a skupinove souziti bylo bezne jen u primitivnich, divosskych narodu a ani to ne vzdy.

TSq
Návštěvník

Já se pozastavím pouze u barviček,
spektrum barev po složení skončí jako křišťálově bílá, stejně jako když se rozkládá, jenom fyzika. Je tu ještě jeden moment, po složení synteticky se může přimíchávat ta která v jiném procentu a vznikají odstíny, smíchat původní na původní pro zištné není ono, vždycky si chemik/fyzik přimíchá právě tu svoji, aby se podepsal, míchání NWO je opravdu cíl, hnusná šedivo-černá, jaká podobnost s barvou uniformy SSWaffe. Ostatně samotná barvologie je zajímavá disciplína, doporučuji, mnohé napoví, proč která či jaká třepetalka je právě taková, jaká je ..symbologie pouze jenom doplní a jste doma. Používají se jiné termíny, ale nechci použít, už takhle jsem zdvihl sukýnku, teda zástěru.