Lipavský jako nový ministr zahraničí ČR má hned první den co vysvětlovat!...

Lipavský jako nový ministr zahraničí ČR má hned první den co vysvětlovat! Zástupce ČR v OSN se při hlasování o rezoluci odsuzující glorifikaci nacismu, neonacismu, rasismu, xenofobie a rasové diskriminace zdržel hlasování a zástupci USA a Ukrajiny dokonce hlasovali proti návrhu! Nacismus je už zase v kurzu? Rusko předložilo NATO a Washingtonu “instrument posledního smíru” a reakce Bruselu a USA již naznačuje, že smlouva mezi Ruskem a NATO padne pod stůl! Rusko požaduje jen garance, že Ukrajina nevstoupí do NATO a že v Česku, na Slovensku a v dalších zemích nebudou rozmístěny rakety!

Lipavský jako nový ministr zahraničí ČR má hned první den co vysvětlovat! Zástupce ČR v OSN se při hlasování o rezoluci odsuzující glorifikaci nacismu, neonacismu, rasismu, xenofobie a rasové diskriminace zdržel hlasování a zástupci USA a Ukrajiny dokonce hlasovali proti návrhu! Nacismus je už zase v kurzu? Rusko předložilo NATO a Washingtonu “instrument posledního smíru” a reakce Bruselu a USA již naznačuje, že smlouva mezi Ruskem a NATO padne pod stůl! Rusko požaduje jen garance, že Ukrajina nevstoupí do NATO a že v Česku, na Slovensku a v dalších zemích nebudou rozmístěny rakety!

Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval novou českou vládu v čele s premiérem Petrem Fialou a nový ministr zahraničí a bakalář Jan Lipavský má hned první den co vysvětlovat. Zástupce ČR ve Valném shromáždění OSN totiž podle hlasovací svodky hlasoval v rozporu se zájmy České republiky a v rozporu s ústavními principy ČR. Při hlasování o rezoluci Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k podněcování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti se totiž český zástupce zdržel [1] hlasování, a to spolu se všemi členskými zeměmi NATO. Text rezoluce předložila Ruská federace a na podporu rezoluce hlasovalo 130 států, včetně Izraele.

Výsledek hlasování k rezoluci o boji proti nacismu a neonacismu

Hlasování se ovšem zdrželo 49 států, včetně České republiky, Slovenska, ale třeba i Švýcarska. Všechny země, které se zdržely, jsou buď členskými zeměmi NATO, anebo mají nadstandardní vztahy s USA, anebo s Německem, anebo jsou pod kuratelou USA, Německa nebo švýcarského bankovního kaganátu. To potvrzuje fakt, že spolu se Švýcarskem se zdržely Monaco, San Marino a Lichtenštejnsko, tedy země, kde si nacisté po II. sv. válce v bankách ukryly své majetky, zlato, sbírky obrazů atd. Proto Izrael hlasoval spolu s Ruskou federací. Znovu zde vidíte válku mezi ž a Ž, na jedné straně bankovní kaganát Domu Sion a na straně druhé Halachim, Izrael a Ruský židovský kongres. Všechno je dané jako ve výkladní skříni. Figurky jsou rozestavěny a všechno je naprosto přehledné.

Návrat nacismu do Evropy po II. sv. válce a sjezd Sudeťáků v Česku na pozvání nového ministra zahraničí?

Jenže největší šok vyslaly 2 země v OSN, které aktivně hlasovaly proti této rezoluci. Proti hlasovali zástupci USA a Ukrajiny. A tím je to dané. Před několika týdny jsem na SVCS vysvětloval proces Trojmoří, o plánu nacistů na přesun z USA, kde ztrácí kvůli globalistům půdu pod nohama a chtějí se přesunout do Evropy, tedy lépe řečeno se do ní chtějí vrátit z amerického exilu. Proto všechny procesy, které teď budou probíhat v zemích Trojmoří, budou velmi a značně silně nacistickými, připomínající nacismus, teror nacistů a bezohlednost. Postupně začnou být přepisovány školní učebnice.

Začnou být odstraňovány sochy osvoboditelů a maršálů Rudé armády a na jejich místa přijdou pomníky Banderovců, Vlasovců a dalších kolaborantů s nacisty v dobách II. sv. války. Televize začnou produkovat programovací videa relativizující vinu nacistů, vykreslující nacisty v lepším a apologickém světle. Češi budou vykreslováni jako zločinci, kteří vyháněli dobromyslné Sudeťáky, kteří za nic nemohli. A čeští ministři zahraničí překročí rubikon a budou navrhovat, aby se sjezd Sudetoněmeckého landsmančaftu konečně konal i v České republice.

Sudeťáci se dočkají s novým českým ministrem zamini svého sjezdu v ČR?

Nový ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany řekl [2] v roce 2019 pro deník Právo následující výrok o sudetských Němcích a o myšlence uspořádat v ČR vůbec první Sudetoněmecký sjezd: “Přivítat bývalé obyvatele a jejich potomky v jejich původním domově je krásné gesto. Dá se očekávat, že jak čertíci z krabičky vyskočí různí pseudonárodovci. Jejich nenávistí a poštváváním by se ale organizátoři ani český stát neměli nechat zastrašit,“ uvedl pro Právo Jan Lipavský. A přesně takové politiky potřebují nacisté ve funkcích ministrů zahraničí. Americký nacismus je ve skutečnosti nacismem německým, importovaným po roce 1945 do USA v rámci operace Paper Clip.

Jan Lipavský, nový ministr zahraničí ČR, člen pro-amerického Aspen Institutu [3]

Ideologické špičky III. Říše byly importovány do USA a rozmístěny na důležitých postech amerického vojensko-průmyslového komplexu. A ten má obrovský vliv na Kongres, na Senát a na Bílý dům. Nacismus postupně plně ovládl americkou zahraniční politiku. Myšlenky III. Říše se pouze přemístily z Německa do USA. A co je největším tajemstvím? No přece to, že americká globální hegemonie a moc Pax Americana by nikdy bez německých nacistů přesunutých do USA po II. sv. válce nevznikla.

Americký nacismus kopíruje ty samé protiruské procesy jaké razila III. Říše

A přesně proto a právě proto se dnešní politika USA vůči Rusku v ničem, absolutně v ničem neliší od politiky III. Říše proti Sovětskému svazu. Právě proto i dnes více jak 75 let po válce stále vidíme v Evropě ty samé procesy Drang nach Osten jako za II. sv. války. Tato agrese se v ničem neliší od politiky III. Říše. Proč se USA zajímají o Rusko a situaci na Ukrajině, když USA leží úplně na opačné straně světa?

Proč se Američané tak aktivizují proti Rusku? Proč usilují o neustálé a nekonečné rozšiřování NATO a přibližování NATO k hranicím Ruska? Kde se to bere? Ano, je to proces nacistů, kteří chtějí dokončit to, co se nepovedlo Adolfu Hitlerovi. Ten proces ale už tehdy ve 30. letech minulého století byl řízen z Londýna, z londýnského City, z Domu Rothschild. Financování Hitlera a NSDAP plně financovala pařížská pobočka Rotshchildovy banky již od 20. let minulého století.

Berndt Posselt, šéf Sudetoněmeckého landsmančaftu

A ty samé banky stojí i dnes za financováním projektů mířících k nové velké válce o Rusko. Pouze dnes už to není NSDAP, ale jsou to politické neziskovky, různé Aspen Instituty, které jsou naplněny pro-americkými a současně silně proti-ruskými kádry. Proti nim stojí neziskovky globalistů, neziskovky George Sorose, Open Society atd. Pro mnoho lidí je v tom chaos a všechno jim to připadá stejné. Ale není to stejné.

Neziskovky podporující migraci, LGBT procesy, gender, občanskou společnost a duhové procesy, to jsou neziskovky globalistů usilující o ovládnutí světových procesů řízení skrze neomarxismus, tedy genderovou, rasovou a sociální rovnost. Naproti tomu Aspeny, sudeťácké neziskovky, Konrad Adenauer Stiftungy, Evropsky hodnotné neziskovky a různé organizace Člověků v plísni, to jsou všechno neziskovky pracující pro americké nacistické procesy řízení v Evropě. A zaměňovat neomarxistické procesy řízení globalistů s nacistickými procesy řízení amerických neonacistů by byla fatální chyba a konceptuální slepota rovnající se negramotnosti. Znovu se podívejme, jak hlasovaly nacistické USA a jak hlasoval Izrael a Rusko.

Izrael je ve stejném ohrožení rehabilitací nacismu jako Rusko

Pokud se dnes řekne Izrael, laiky hned napadne spojenectví s USA. Ale proboha, to je další konceptuální negramotnost. Izrael je dnes pupeční šňůrou spojený s Moskvou a Ruskou federací. Ruští Židé mezi sebou vtipkují a přou se o to, jestli více ovládají Rusko skrze Kreml, anebo Izrael skrze Knesset. A tím je to dané. Proto, když se podíváte na hlasování z OSN, musí vám to dojít.

Procesy nacismu přímo ohrožují Izrael, přímo ohrožují Rusko a přímo ohrožují Ruský židovský kongres. Izrael nemůže připustit návrat nacistických procesů řízení do Evropy. To by ohrozilo bezpečnost Halachim. A samozřejmě by toho využil Dům Sion v Londýně ve válce proti Ž. Američtí nacisté totiž mají za úkol odvést v Rusku tu samou špinavou válečnou práci na dobytí Ruska, jako neúspěšně odvedl německý Wehrmacht ve 40. letech minulého století. Proto Rusko potřebuje gosudára k ochraně Židovské Rusi.

Vladimir Putin se svícnem Menorah na konferenci Ruského židovského kongresu

A proto všechny země Evropy pod kuratelou amerického nacismu se zdržely v OSN při hlasování. Teď kontrolní otázka. Proč si myslíte, že Rusko tuto rezoluci dalo v OSN ke schválení? Protože se jednalo o kontrolní balónek. Naprosto obyčejný kontrolní balón, který měl odhalit, kdo je na straně chystané invaze NATO do Ruska, kdo je na straně amerických nacistů, kde se rozhodl rehabilitovat nacisty v Evropě po II. sv. válce.

A to hlasování je šokující, ale je přesné. Dokonale ukazuje, ve kterých zemích se uchopili američtí nacisté moci. Lipavského balónek v roce 2019 o sjezdu Sudeťáků v ČR byl tím samým balónkem nacistů jako při Kolářově sejmutí pomníku maršála Koněva na Praze 6. Za tím stál synek bývalého českého velvyslance v USA Petra Koláře a jeden z největších propagátorů anti-rusismu v ČR, který jde na ruku procesům amerického nacismu v Evropě. Rusko už nemá kam couvat a ustupovat.

Instrument posledního smíru

Právě dnes Moskva předala NATO a Washingtonu instrument posledního smíru, což je návrh smlouvy na urovnání krize na Ukrajině [4], kde Moskva požaduje závazek, že NATO se už nebude rozšiřovat blíže k hranicím Ruska, čímž je myšlena Ukrajina a Gruzie, a že NATO nenasune do zemí bývalé Varšavské smlouvy ve Východní Evropě raketové a útočné komplexy. Nic jiného Moskva nepožaduje. Pouze tyto rozumné bezpečnostní garance. Jenže, podle informací z pátečního odpoledne už NATO i Washington požadavky odmítly a návrh smlouvy spadne pod stůl. Mezitím na Ukrajině mohutně posilují nacistické oddíly, zejména Azovu, které se považují za elitní jednotky ukrajinské regulérní armády s odkazem na elitní útvary SS za II. sv. války.

Přísaha batalionu Azov v Kyjevě, 14. března 2020

Kremlu tím nezbyde nic jiného, než buď akceptovat nasunutí raket krátkého a středního doletu do ČR, Polska, na Slovensko a do Pobaltí, anebo ruská armáda bude muset vymezit obranný perimetr intervencí na Ukrajině. Intervence by podle všeho měla mít čáru doteku kopírující tok řeky Dněpr. Jednalo by se tak o vytvoření nárazníkového pásma o velikosti poloviny Ukrajiny. Rusku by to dalo čas v případě útoku NATO na Rusko zorganizovat obranu na ruském území. Podle Igora Strelkova se Kreml k tomuto pokusu o smír poslední instance rozhodl v nouzi poté, co GRU přinesla informace o tom, že v Hamburku a v Rotterdamu zakotvily nákladní lodě s americkými raketami krátkého a středního doletu.

Rakety už jsou podle Strelkova na lodích v evropských přístavech

Zatím se nachází na lodích, nebyly dosud z amerických lodí vyskladněny. Rusko se snaží diplomaticky za každou cenu zabránit vojenské cestě těchto raket do Východní Evropy, ale NATO se rozhodlo pro vojenskou cestu už dávno. Sarkasticky by se dnes dalo říct, že pokud vám někdo teď přeje Veselé Vánoce, mohl by k tomu dodat i dovětek “… a Horký Nový rok!” Nacistické procesy řízení vidíte i v přístupu politiků k vakcinaci, k lidem, k omezování jejich svobod, k povinné vakcinaci experimentálními roztoky.

Plk. Igor Strelkov, bývalý ministr obrany Doněcké lidové republiky

Když vidíte politika a chová se jako nacista k lidem, když vidíte vládu, která používá nacistické manýry a opatření, když vidíte odstraňování pomníků osvoboditelů od nacismu, když slyšíte českého politika vyzývat ke sjezdu pohrobků sudeťáckých nacistů v Česku, tak když vidíte všechny tyto znaky nacismu, tak je to nacismus. Jenom už ale nemá hákový kříž a používá jiné kulisy a jiné dekorace. Obsah ale zůstal stejný: Drang nach Osten! Když vám někdo chce píchnout roztok násilím, není to náhoda, že vám připadá jako nacista. A když politik řve proti Rusku a volá do zbraně na Rusa, zní jako nacista. Na tahu je tak Rusko. Otázkou je, kdy ten tah přijde.

Dovolte mi pozvat vás k poslednímu mému pořadu v tomto roce na Svobodném vysílači CS. Dnes máme připravený speciál a témata s velkými přesahy, takže všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Anglicky posluchač
Návštěvník
Anglicky posluchač

Akorat jsme poslouchali páteční vysílání a chtěla bych se zeptat, co je s panem V.K. protože on nikdy nemluvil takhle trhane a s velkým rozmyslem, co poví (myslím tím prvni hodinu). Částečně s ním souhlasím, ale přijde mi, že se něčeho bojí, nikdy takhle (opatrně) nemluvil.

Hamato Jossi
Návštěvník
Hamato Jossi

Kéž by se povedlo znesvářené, slovanské národy znovu spojit. Je nás přes 300mil..
Takovou sílu by si nikdo nedovolil napadnout.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Hamato Jossi
oni v podstatě běžní občané slovanských i dalších států evropy jsou za jedno. Jen jejich mizerné vlády které se dostaly k lizu právě jen s pomocí žádofašistických parchantů v rámci jejich “revolucí” které nebyly žádnými lidovými spontálními revolucemi, ale buď podvodem na občany a nebo nastoleny za peníze židofašistů v podvodných volbách, mají hlavy zastrčené v židofašistické řiti.

Hamato Jossi
Návštěvník
Hamato Jossi

Židi? OK. Ale mi jsme ti blci. Dobře nám tak .Jinak respkct kamaráde tobě., že to vidíš.

Enni
Návštěvník
Enni

Já tomu tedy nerozumím, ale jak to, že migranti v takových tlupách, kde nejsou hygienické podmínky, nemají covid a nejsou na Jipkách?
Nebo, že by měl zase pan V.K. pravdu, že virus je jen pro bílé?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Anni
nejen , že virus byl směrován, právě na bílé v rámci židofašistických plánů na výměnu populace hlavně v evropě , která je pro USA konkurentem, ale v zemích odkud jsou sem hnáni ekonomičtí vyžírkové jim nebyl zničen imunitní systém “očkováním” biologickými roztoky které jsou součástí toho biologického útokuna populaci.

vláda - vlastizradci
Návštěvník
vláda - vlastizradci

EU je masovo očkovaná
USA občania sú masovo vakcinovaní tiež.
Izraelci sú masovo očkovaní.
Austrália aj Kanada detto.
Nejedná sa o depopuláciu EU ako konkurenta USA.
Ide o depopuláciu všetkých bielych.

Jotar Jablatar
Návštěvník
Jotar Jablatar

Snad pochopíte: Resetheus.org

Jack
Návštěvník
Jack

Dobrý den, skupina právníků se rozhodla sepsat a zveřejnit tuto deklaraci za
dodržování základních práv občanů. Můžete to také podepsat, i když nejste
právníci.
https://deklaracepravniku.cz/
a další deklarace zdravotních sester zde:
https://deklaracesester.cz

Alanis
Návštěvník
Alanis

Rada vlády pro zdravotní rizika zanikne, deformovala systém krizového řízení.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nova-vlada-rozpusti-radu-pro-zdravotni-rizika-40381632

Nelze než souhlasit. Naskýtá se ovšem otázka, za to není na nátlak zkorumpovaného MESSESU, který tady řídí stát už dva roky podle požadavků Pfizeru. Asi slíbili nějaký bakšiš stranám, konkurence byla odstraněna a banda zkorumpovaných neodborníků si dál hraje na experty a PánaBoha české kotliny. Zrušte volby, rozpusťte vládu, mensesáci si to rádi rozdělí. Stejně je to celé fraška na druhou.

Alanis
Návštěvník
Alanis

Jak je to s mýtem síly a moci stávky v současné době?

https://kob-forum.eu/2021/12/05/jak-je-to-s-mytem-sily-a-moci-stavky-v-soucasne-dobe/

Nedávno jsem tady horoval pro vyhlášení generální stávky. Jak je vidět, jsem vedle, jak ta jedle, zastaralý Jurassic. Takže nezbývá, než se nechat zastřelit Pfizerem?

matka
Návštěvník
matka

Podle mne spěchají na vax, protože něco podepsali a když to nesplní, tak budou ve velkém průšvihu.

miki
Návštěvník
miki

Admin moja otázka bola ako koment vymazaná?

4fun
Návštěvník
4fun

Někde dole se dikutovalo o Ovčákovi a jeho Ovčáčkovi 🙂
comment image
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1393613352262320133

Ono Jewropské Hunii totiž nic jiného ani nezbývá 🙂

Před pár lety vykecal nějaký poradce Izraelské vlády, že Izrael má namířené jaderné hlavice na Evropská hlavní města, a prý mají “morální nárok” je použít, když jim Evropa nepomůže vymlátit Irán 🙂

Psala o tom všechna arabská media. Ale pro česká Jedia taková banalita, jako že nám někdo hrozí zničit hlavní město jadernejma bombama, nestála ani za řeč 😀

Jara
Návštěvník
Jara

To židomilství se už nedá snést. S muslimem se dá aspoň normálně bojovat.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

4fun
přátelelství k kterýmkoliv židofašiastickým státem, ať izraelem nebo s USA je cesta do pekel. oba tyto státy vznikaly za anexe území ,na kterém přežívají a jsou to slepence které na to území vůbec nepatří a jsou vředem na těle svých regionů a světa. A je tu naštěstí jistota , že v konfliktu který nutně ke svému přežití chtějí vyvolat ,budou vymazány z mapy světa.

Sivul
Návštěvník
Sivul

Mít Moc…Být Bohem. Ale mit zodpovedost…toho se vsichni boji. Vemte si co chcete a delejte to nejlepsi co umite…Ukazte co umite. Od ted planeta patri Vám…hlavne si nestezujte kdyz se neco posere.