Lidské ZOO z pohledu NWO

Lidské ZOO z pohledu NWO

Lidské ZOO z pohledu NWO

Začnu satirickým úvodem. Dále to však bude vážné téma, velmi vážné.

Chlapi v hospodě říkali, že snad v Holandsku je půjčovna zvířátek na šoustání. Možná je to kec. Možná by mohli čtenáři popátrat. Docela bych tomu věřil a taky bych věřil tomu, že až se zoo-úchylové stanou legislativou chráněná skupina, nebude dlouho trvat, že si úchyláček, sezdaný s kozičkou, před bohem i úřadem, bude moci adoptovat pět kůzlátek a dva chlapečky, aby pak spolu mohli všichni šťastně žít od jednoho zoo-úchyláckýho pochodu ke druhýmu. Tam pak vždy všem ostatním veřejně na alegorickém vozu předvedou, jak ten šoust vlastně dělají.

Ten průvod povede Šapito s duhovou Emerickou vlajkou, Dinsbír tomu bude tleskat, Halík to vše vykropí svěcenou vodou a Valachová to následně zavede do školství.

Jeden z těch adoptovaných synků, který byl odebrán heterosexuálnímu páru za to, že dostal pohlavek, když si nechtěl uklidit v pokojíčku, to celé nafilmuje a druhej pověsí na jůtůbe. Wollner z reportérů ČT o tom natočí osvětovou reportáž, kterou okamžitě převezme Rojtrs a takto bude ponaučena veškerá světová demokratůra, jak jsme v Práglu osvětoví. Kdokoli proti tomu cekne, ten půjde do lochu co by rasistická svině. Efbíaj ho vypátrá! Jsou fakt dobří.“

Připadá Vám to absurdní? Tak nahlédněte sem [1].  Hned v úvodu naleznete větu.: „V současnosti probíhá v odborných kruzích debata o tom, jestli má být zoofilie považována za parafilii či má být, minimálně v některých případech, klasifikována jako sexuální orientace.“

maxresdefault.jpg
Globální reset ekonomiky, kultury a školství podle tezí NWO. Zapomeňte na všechno, co jste znali. Nové pořádky a nové limity morálky a chování jsou za dveřmi.

Vše se vždy začne hroutit ve chvíli, kdy to ztratí vnitřní řád. Nekonečný liberalismus ve stylu, každý má právo, nikdo nemá povinnost a svoboda je natolik nebetyčně uvolněna, že se dávají na roveň práva těch co jsou v souladu s obecným normálnem s právy těch, co představují absolutní úlety jak proti přírodě, tak i proti bohu (pokud existuje). Nejzjevnější z toho asi je podpora nepřirozeně sexuálně orientovaných exhibicionistických úchylů, kdy:

  1. Podtrhuji slova „exhibicionističtí úchylové“, co se tím veřejně předvádějí a vynucují si tak nemístnou pozornost, před kterou není uchráněna zejména nedospělá mládež. Ne občany, kterým to příroda takto zařídila a nějak s tím v soukromí, a věřím že šťastně, žijí. Zde pak dále právo těchto lidí adoptovat děti. Výsledek – převýchova normálního děcka v úchyla od raného dětství.
  2. Zdůrazňuji slovo „nepřirozeně“. Pokud měl Bůh nějaký záměr, nebo příroda sama ve smyslu učení Darwina, tak jeden nebo druhý, možná oba společně, nejen nás lidi zcela „přirozeně“ naprogramovali tak, abychom ve spojení muž a žena měli děti a následně, a to dvakrát podtrhuji, je společně k užitku vychovali. Toto je nezpochybnitelný axiom daný nám vyšší mocí!!! To je normální.
  3. Pokud se tento základní program u někoho nahrál „nepřirozeně“, tak to normální není. Zcela moudře pak tento do vínku chybně daný program, za normálních okolností, zcela přirozeně vede, k vyhynutí geonomu takto bohužel postiženého jedince. Nikdo by, však neměl brát těmto jedincům právo na plnohodnotný život (nejde-li o ty, popsané v bodě 1.). Toto platí i pro nepřípustnost, odpírat těmto jedincům možnost, uspokojit svou přirozenou touhu, předávat své životní zkušenosti mladé generaci (přirozeně kromě zkušeností souvisejících s jejich sexuální nenormálností). Tito jedinci pak mohou tuto svou touhu bezkonfliktně naplnit, například prací ve školství, jako kvalitní pedagogové. Možnost adoptovat do svých nepřirozených svazků děti, jim však musí být zcela přirozeně odepřena. Jimi v „homo-rodinném“ kruhu vychovávané děti, by totiž nikdy nebyly plně ochráněny od nepřirozených intimností takových nenormálních párů. Protože lidská psychika se významně formuje právě v raném věku, měl by trvalý kontakt s takto nepřirozeným prostředím za následek, její trvalé poškození. Žádnému děcku nesmí být programově odepřeno, aby mohlo od svého raného věku, vyváženě vnímat mužské a zároveň ženské přirozené vzorce chování!

Vše co se zde děje, je jen důsledek kombinace lidské blbosti jedněch a asociální chamtivostí jen některých. Nikdo z nich nemá schopnost domyslet důsledky svých činů, případně se k tomu staví ve smyslu „po nás potopa“, hlavně že mě se to ještě nikterak nedotkne.

Je evidentní, že to tady někdo řídí přesně podle Protokolů sionských mudrců (viz zde). Kdo je napsal se neví (ruská tajná police, rakousko-uherská, možná opravdu nějací židovští devianti). Rovněž je evidentní, že to k nám do Evropy tlačí mocenské struktury z USA.

Židé mezi nimi budou jistě také, ale nejen oni. Jde o klany asociálních oligarchů, kteří si tento návod nejasného původu evidentně přisvojily jako pracovní manuál. V žádném případě, a to zdůrazňuji, bych si nikdy nedovolil osočit spoluobčany, kteří se k tomuto původu – náboženství hlásí, že všichni jako jeden celek, jsou původcem tohoto zla. Naopak většina z nich jsou slušní lidé, řada z nich je velmi vzdělaná a svou činností celé společnosti vysoce prospěšná.

Co platí pro židy platí i pro věřících v proroka Mohameda. Za svou existenci se i toto učení významně zkulturnilo a polidštilo. Problém je v tom, kdo jej zase navrátil na úroveň středověkých tmářů. To již všichni velmi dobře tuší, jako i tuší, že řada muslimských duchovních všechny své věřící k radikálnosti a útoku na Evropu vyzývá. A děje se to i u nás v ČR! Pečlivě si poslechněte kázání těch, kterým nedávno zástupce asociálů z USA v Brně udělil osobní audienci.

Jedna cesta jak z toho ven je důsledná kriminalizace takovýchto imámů. Stejně jako je zavedeno v Rakousku. To však platí i pro židovské duchovní a vychovatele. Ty co mezi svými soukmenovci šíří zvěrstva, že jsou nadřazenou rasou, kdy ostatní mají právo existence jedině jako jejich otroci. Jeden příklad z Izraele zde, druhý ze Švédska.

Rovněž je bezpodmínečně nutné důsledně kriminalizovat všechny u nás působící nevládní organizace, které ve veřejnosti šíří buď přímo nenávist (například ke všem Rusům), nebo naopak propagují rozvratné patologie (například sexuální anomálie jako normu, kterou je správné nejlépe vyzkoušet a to zejména před nedospělými dětmi, u kterých ještě není ukončen psychický vývoj, nebo aktuálně „uprchlíci vítejte“, my vám ten nedostavěný plot na makedonských hranicích v noci pomůžeme obejít).

Kriminalizace výše uvedených patologií nám však nebude nikterak platná, pakliže my sami ztratíme pojem o tom co je normální a co ne a proč zde na tomto světě vlastně jsme. Naším posláním a to ať jsme ateisty nebo věřícími (u nás převážně křesťany), není, užít si zde nekonečný mejdan, nahromadit nepotřebné majetky, žít cizí životy televizních hrdinů, virtuální životy v rámci počítačové hry nebo život promarnit neosobním tlacháním na sociální síti. Naším přirozeným posláním přeci je založit rodinu, tu zajistit tak, aby tato činnost byla ku prospěchu i ostatním a především vychovat potomstvo. Zároveň je zcela přirozené bránit se proti všem, kteří toto základní poslání narušují, nebo toto mají zcela evidentně v plánu.

S výše uvedeným nám má napomáhat moudře propracovaný systém státní správy. Děje se tak však. Nikoliv. Je pravdou, že k určité nápravě škod, zavlečených k nám Havlem a jeho souputníky, díky několika málo politikům již dochází. Zejména v oblastech, kde míra rozvratu došla již tak daleko, že jen slepec toto nebyl schopen vidět. V jedné z nejdůležitějších činností státu, však nadále k rozvratu dochází a to nezadržitelně. Tento rozvrat je však pro naši kulturu a přežití naprosto zásadní. Jeho zákeřnost a záludnost spočívá v tom, že jeho plody se zdají v těchto dnech ne zcela neaktuální, ale pakliže dozrají, bude naše zkáza neodvratná.

src.adapt.960.high.LGBT_BUS.1388530599232.jpg
Základní škola v americkém Seattlu se zúčastnila průvodu Gay Pride.

Mluvím o rozvratu školství. To, že nás média masírují den co den polopravdami, často přímo lživě, dobré není. Přesto je dospělý divák schopen toto jakž takž revidovat. Naše děti jsou však obdobné masáži naprosto bezbranné a to zejména ty, u kterých pokulhává přirozená výchova v rodině. Mluvím o rozvratu našeho výchovně vzdělávacího systému. Obávám se, že ministryně Valachová ani netuší jaký je v těchto dvou pojmech rozdíl. Je to právnička v oboru pedagogiky nevzdělaná, plnící pouze rozkazy Bruselu. Navíc je podezřívána, že je pod vlivem rozvratných nevládních organizací.

Výchova učí, jak a proč činit různá budoucí rozhodnutí a jakým způsobem tato realizovat. Vzdělávání slouží k získání vědomostí a dovedností. Každý předmět ve škole má svou složku výchovnou i složku vzdělávací. U těch kde převažuje složka výchovná je rovněž toto uvedeno v jejich názvu. Nemáme tělesné, hudební, výtvarné, pracovní a občanské vzdělávání, ale výchovy. Cílem těchto předmětů není získat například vzdělání ve hře na flétnu úrovně koncertujícího muzikanta, nebo vzdělání (tréninku) ve sportovní gymnastice do úrovně výkonnostního sportovce. Primární cíle těchto předmětů jsou jiné:

  • tělesná výchova – výchova k soutěživosti a poctivosti (pocitu z výhry lze dosáhnou jedině osobním úsilím a to v rámci všem stejně poctivých pravidel)
  • hudební výchova – výchova k citu pro krásu ale i sounáležitosti (například při sborovém zpěvu)
  • výtvarná výchova – výchova k citu pro krásu a pocitu udělat někomu radost (například při obdarování osoby blízké obrázkem nebo keramikou vytvořenou vlastníma rukama)
  • pracovní výchova – výchova k tvořivosti a smysluplnosti (například vlastní konstrukcí domečku  pro svého čtyřnohého miláčka)
  • občanská výchova – tato je klíčová, k získání schopností, jak se k sobě navzájem slušně chovat a jak spolupracovat, co je a co není normální, v kterých případech je patřičné pomoci a v kterých toto rezolutně odmítnout neboť jde o vydírání, rozeznat lež od pravdy a nalezení osobní statečnosti, postavit se bezpráví a agresi s důsledným trváním na svém, že takto opravdu ne.

I tyto předměty žáky přirozeně vzdělávají. Jak uříznout kus dřeva, co jsou noty, techniky tahu štětcem, jak udělat kotrmelec vzad, k čemu je prezident a k čemu parlament. Vše je však na úrovni, dalo by se říci povrchní. Hlubší vzdělání v těchto předmětech není primárním cílem. Něco jiného jsou předměty jako je matematika, přírodověda, cizí jazyky. Je tristní, že současný školský systém ze svých osnov důraz na výchovy takřka vymýtil, přitom zejména základního školství by mělo děti především vychovávat a to cíleně k tomu, aby žáci 9. tříd měly touhu svou pubertální energii, svých 15 let, sami z vlastní iniciativy, plně nasměrovat na něco užitečného. Někdo dalším studiem (zde teprve má být těžiště vzdělávání), někdo poctivým tréninkem, jiný tvůrčí manuální prací. Nesmyslné pokusy s inkluzí, klíčový výchovný cíl na základních školách naprosto zničí (zejména smysl pro spravedlivou soutěž). Hrubě přitom naruší i úroveň vzdělávání celých třídních kolektivů. Tento pokus bude škodlivý i pro děti násilně do normálních kolektivů včleněné, kdy jim minimálně nikdy nebude umožněn upřímný pocit vítěze.

Male_Couple_With_Child-01.jpg
Homosexuální pár s adoptovaným dítětem.

Jak to přesně s příkazem Bruselu, zavést inkluzi v našem školství, bylo, asi nejlépe vyložil Mgr. Martin Obehnal ve svém otevřeném dopise vládě z 21.4.2016. (odkaz). Tento dopis byl mimo jiné veřejně publikován i na webu pro učitel [2].  Pod článkem je bouřlivá diskuse, kdy hned jeden z prvních názorů zní: „Velmi bych si přál, aby si to přečetli (a pochopili) nejen všichni členové vlády, ale také všichni poslanci a senátoři.“

Rozvrat školství, je přitom zárodek konce kultury každé společnosti!. Je to plíživá smrt, kdy během třech generací již nebude nikdo, kdo by si pamatoval původní realitu a původní společenské hodnoty. Třetí generace, bude většinově věřit bludům, co jim do hlavy natlačili v dětství učitelé z  generace druhé s vymytými mozky generací první. Ta první se zejména na pedagogické fakulty dostala hned po roce 1989. Jak se to stalo? V devadesátých letech Havlova vláda nechala schopné učitele vyhladovět. V době, kdy kdejaký překupník vydělával statisíce a vše se již nehorázně zdražilo, bylo školství až úplně to poslední, kde stát jakž takž učitelům přidal na platech. Než se tak stalo velmi mnoho schopných pedagogů ze školství uteklo. Zejména na vysokých školách však kovaní zastánci pravdy a lásky již postupně začínali čerpat dotace mimo svůj plat. Z účelových grantů a přednáškových turné do spřátelené ciziny. V současnosti jsme ve stádiu, kdy druhá generace nastoupila do praxe. Otřesnost, která se stala před několika dny v Praze, kde malé, ještě nesvéprávné děti, měli za úkol házet jako na terč, na podobiznu našeho prezidenta, je jen špička ledovce.

Je tristní, že důsledky nehoráznosti Heleny Humňalové, která se stala při mimoškolní akci v Praze, v plné hloubce její nebezpečnosti pochopili pouze pan Jandák a pan Doubrava [3]. Dokonce i jinak realistický Tomio Okanuta, který incident odsoudil, dále zareagoval slovy „Na druhou stranu se mi ani nelíbí, že za incident byla prý lektorka propuštěna…“ [4]. Jednání lektorky je natolik závažné, že jeho omlouvání rozhodně na místě není. Okamurova slova pouze svědčí o tom, jak málo lidí si uvědomuje, jak patologické podněty pro nedospělou mládež jsou nakažlivé a nebezpečné. V obecné rovině, jak nebezpečná hra se s naším školstvím hraje!  Že se nejedná o jen jakýsi úlet jednotlivce, ale již v našem školství hluboce zakořeněný jev, svědčí obsah stížnosti maminky chlapce, který byl kolektivem svých spolužáků, za odmítnutí trefovat se do obrázku prezidenta, plně dehonestován (viz. zde). Částečná citace slov matky: „… Už dávno mi syn říkal, že do nich stále hustí jen Havla… …Prezident je podle spolužáků opilec, komunista, který nás prodává Číně…“.

Kovaní vyznavači pravdy a lásky žijí v panické hrůze jak nebezpečné a pro náš stát škodlivé je otevírání se Číně. A mají pravdu! Ne proto, že by byli Číňané militantní a nějak nás v tomto smyslu ohrožovali. To nebezpečí spočívá v tom, že pokud to s naším školstvím půjde takto dál, v horizontu deseti až dvaceti let zde nebude nikdo, kdo by byl schopen Číňanům jakkoli konkurovat. Proč? Tak to si pečlivě poslechněte slova Oskara Krejčího, který se nedávno z Číny vrátil. Nejpozorněji ze všech by však jeho přednášku měla sledovat ministryně Valachová!!!

(Oskar Krejčí – přednáška na téma geopolitika Číny, kde je mimo jiné významně pojednáváno, jak kvalitní školský systém tuto zemi reprezentuje)

Jak začít? Nemá-li situace vygradovat to takového stupně, že opravdu dojde na kalachy (krvavou občanskou válku všech proti všem, včetně té s nezvanými muslimskými hosty), tak jedině demokraticky a to demokraticky v rámci každé současné, zejména parlamentní, politické strany (TOP-09 z toho můžeme asi vyloučit, to je koncentrát). Obávám se totiž, že do nových parlamentních voleb nám již jaksi nezbývá čas! Druhý důvod je ten, že pokud si právě ty velké a již zkušené strany, nepročistí svoje řady zevnitř samy, opět nebude koho volit a pokud občané zvolí z protestu ve velké míře formující se zatím neparlamentní opozici (ne že by se některé z nich neměly do parlamentu dostat), tak se na rozhodující místa dostane velmi mnoho naprosto nezkušených jedinců, kteří budou dělat minimálně dva roky jednu botu za druhou, nehledě na nové loupežníky, kteří se tam takto rovněž dostanou. Vnitrostranické převolení svého vedení a následná výměna klíčových osob ve vládě se týká zejména ČSSD! V této straně je dosti osobností, jak se zkušenostmi, tak i s patřičným rozhledem a prozíravostí. Je skvělé, že se tak již postupně děje v ODS.

A setrvání kterých jedinců v řídících funkcích jednotlivých stran, respektive ve funkcích státní správy našeho státu, je vrcholně nežádoucí? Jde o všechny ty, kteří ať už z jakýchkoli důvodů, včetně prosté nekompetentnosti, prosazují opatření, která jsou v souladu s výše uvedeným panfletem, kde níže jsem si dovolil vybrat několik citací. Tento pamflet měl svého času zdiskreditovat veškeré židovstvo. Jak jsem již psal výše, je zjevné, že jej někdo přijal za vlastní. V duchu tohoto panfletu evidentně postupovala celá garnitura okolo Václava Havla. Kdo těmto lidem radil, je převážně známo. Uvědomovali-li si tito, nebezpečnost realizace těchto rad v praxi, se můžeme jen dohadovat.

Pokud s výše uvedenými názory souhlasíte a chcete-li naši zemi zachránit v podobě, jak ji známe po staletí, zašlete tento text (odkaz na článek) všem politikům, které znáte (nebo jste volili), jakož i všem učitelům svých potomků.

Několik málo citací z pamfletu „Protokoly židovských mudrců“

Protokol č.2, verš 2.: Vládní úředníci, které vybereme z řad veřejnosti s přísným zřetelem na jejich schopnosti otrocké poslušnosti, nebudou osoby školené v umění vládnout a tudíž se snadno stanou pěšáky v naší hře v rukou našich učenců a géniů, kteří se stanou jejich poradci, specialisty, kteří byli od mládí vychováváni pro řízení záležitostí celého světa…

Protokol č. 5, verš 11.: …Výchovu gojímů musíme zařídit tak, aby vždy, když jsou postaveni před úkol, který vyžaduje osobní iniciativu, jim bezmocně klesly ruce…

Protokol č. 7, verš 2. Po celé Evropě, a pomocí vztahů s Evropou, i na dalších kontinentech musíme vytvářet neklid, neshody a nepřátelství…

Protokol č.8, verš 1.: …Naše vedení se musí obklopit těmi silami civilizace, mezi nimiž budeme muset pracovat. Obklopí se publicisty, právníky, vládními úředníky, diplomaty a, konečně, osobami vzdělávanými a vychovávanými v našich speciálních školách…

Protokol č.9, verš 1.: Při uplatňování našich principů přihlížejte k povaze národa, v jehož zemi žijete a působíte. Jejich všeobecně totožná aplikace nemůže být úspěšná, dokud lidé nebudou převychováni podle našeho vzoru. Ale když je budete uplatňovat obezřetně, uvidíte, že neuplyne ani deset let a i ty nejtvrdohlavější povahy se změní a my budeme moci přidat nové lidi do řad těch, které jsme si již podrobili.

Protokol č.9, verš 4.: …Ve svých službách máme lidi všech názorů, všech doktrín: restaurátory monarchie, demagogy, socialisty, komunisty a utopistické snílky všeho druhu. Všechny jsme zapřáhli do jediného úkolu: každý po svém podrývá poslední zbytky autority, usiluje o svržení všech forem pořádku…

Protokol č.9, verš 9.: …Získali jsme vliv na justici, systém voleb, tisk, osobní svobodu, ale nejdůležitější je, že jsme začali ovlivňovat vzdělání a výchovu mládeže, jako základní kameny svobodné existence.

Protokol č.9, verš 10.: Oklamali, zmátli a zkazili jsme mládež gojímů tím, že jsme ji vychovali na principech a teoriích, o nichž víme, že jsou lživé. Přesto jim je vštěpujeme.

Protokol č.10, verš 4.: Ani jediné oznámení se nedostane k veřejnosti bez naší kontroly. Dosáhli jsme toho již nyní, protože všechny zprávy jsou přijímány několika agenturami, v jejichž kancelářích se sbíhají zprávy ze všech částí světa. Tyto agentury budou potom zcela naše a dají publicitu pouze tomu, co jim nadiktujeme.

Protokol č.10, verš 10.: …Potom přišla éra, kdy bylo možné realizovat republiky; a pak jsme nahradili vládce jeho karikaturou – prezidentem z davu, ze středu našich loutek nebo otroků. Tím jsme položili miny pod gojímský národ, lépe řečeno pod gojímské národy.

Protokol č.12, verš 8.: Literatura a žurnalistika jsou dvě nejdůležitější výchovné síly, a proto se naše vláda stane vlastníkem většiny časopisů. To neutralizuje škodlivý vliv soukromě vlastněného tisku a dá nám do vlastnictví obrovský prostředek na ovlivňování veřejného mínění… Jestliže povolíme deset časopisů, my jich založíme třicet, a tak dále ve stejném poměru. O tom však veřejnost nesmí mít ani tušení. Z toho důvodu všechny časopisy, které budeme vydávat, budou zastávat navenek protichůdné názory, čímž si získají důvěru nic netušících oponentů, kteří takto spadnou do naší pasti a budou zneškodněni.

Protokol č.13, verš 1.: Naléhavá potřeba chleba nutí gojímy mlčet a být našimi pokornými služebníky. Agenti z řad gojímů, zaměstnaní v našem tisku, budou na náš příkaz diskutovat o všem, co je nevhodné…

Protokol č.13, verš 3.: …Aby masy nezačaly tušit, o co jde, rozptýlíme je zábavami, hrami, kratochvílemi, vášněmi a zábavními parky…

Protokol č.13, verš 4.: …Proto budeme jejich myšlenky směřovat ke všelijakým výmyslům fantastických teorií, novým a zdánlivě pokrokovým…

Protokol č.16, verš 1.: S cílem zničení všech kolektivních sil, s výjimkou našich, zneškodníme první stupeň kolektivismu – univerzity, a to tak, že je převychováme v novém duchu. Jejich úředníci a profesoři budou připravováni pro svou práci podrobně vypracovanými tajnými akčními programy, od nichž se nebudou moci bez následků odchýlit ani o píď. Pro tyto funkce budou lidé vybíráni zvláště pečlivě …

Protokol č.16, verš 2.: …Z vyučování odstraníme látku týkající se státního práva a všechno, co se týká otázek politiky. Těmto předmětům bude vyučováno jen několik tuctů osob, vybraných pro jejich výtečné schopnosti z řad zasvěcených. Z poslucháren univerzit již nikdy nesmějí vycházet cucáci, v jejichž hlavách se honí plány na novou ústavu …

Protokol č.16, verš 3.: …Musíme zavést do jejich vzdělávacího systému všechny principy, které tak brilantně rozbily jejich řád…

Protokol č.16, verš 4.: …Z lidské paměti vymažeme všechny skutečnosti z předešlých staletí, které jsou pro nás nepříznivé, a ponecháme tam jenom ty, jež zobrazují všechny chyby vlád gojímů…

Václav Kytička

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
tdjh
Návštěvník
tdjh

Tak trochu nesouhlasím s tím doporučením v článku: …zašlete tento text (odkaz na článek) všem politikům, které znáte…
Jde totiž o děvky prodejné, jak si můžeme ukázat na celkem nedávném příkladu hlasování o zařazení referenda na pořad dne. Jeden den je pro zařazení návrhu 28 poslanců ČSSD, 17 z ANO, druhý den je pro už jen 1 z ČSSD a 1 z ANO (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63272)
a pro jistotu to ještě přebijí přijatým návrhem poslance Miholy (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63273).
Nejsou to skutečně pozoruhodné názorové veletoče? Nebo jenom “vznikla chybka”, kterou se podle dodaných (stranických?) notiček podařilo rychle napravit? Osobně bych těm námi zvoleným zastupičům nevěřil ani pozdrav.

paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia
dir
Návštěvník
dir

Hodina pomsty udeřila. Za všechna ta tisíciletá příkoří na “národu vyvoleném”. Všechna ta nebeská znamení stojí ve správných konstalacích, zapsaných ve starých knihách. Všechna ta čísla z kabaly sedí na svých místech. Vyvrátíme vás z kořenů. Splníme plán. Přivedeme faraona. A navíc ta satisfakce.
A malý kvíz nakonec. Co myslíte, že pro nás platí?
a): Odpustím, ale nezapomenu.
b) Mohu zapomenout, ale nikdy neodpustím.

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Co si myslim ze pro mne plati? Ani jedno, ani druhé.

a: Pokud neco odpustim, tak se tim uz nezabyvam a casem zapomenu.
b: Pokud neodpustim, tak nikdy nezapomenu.

Myslim, ze s odpoustenim se musi nakladat velice opatrne, nebot v zapomeni je ukryta slabost, ktera nuti cloveka opakovat stejné chyby. Zpravidla neodpoustim.

pedros
Návštěvník
pedros

Nemyslím,že sionské protokoly jsou podvrhnuté!Když už,tak jako jeden z článků celého řetězu podvrhnuté,falešné a lživé historie židovské rasy.Aby přežili v tak obdivuhodně zachovalé genetické čistotě,tak museli dovést,a dovedli, umění lhát a manipulovat k naprosté dokonalosti! Falšují i archeologii.
Samozřejmě,p.VK,že ne všichni židé jsou bankéři,no všichni bankéři jsou židé!A vo tom to je!

Jaris
Návštěvník
Jaris

Je mi z toho nevyslovne smutno. O Zionske protokoly by se mely zajimat masy hlavne mladych lidi. Naplnovani planu v techto spisech je v dnesni dobe vic nez evidentni. Je to jako mor, ktery zasahl vsechny zapadni zeme.

Terpentýn
Návštěvník
Terpentýn

Hodně alarmující článek.Mezi řádky podrobně mapuje vývoj společenské a politické situace v Evropě ( o USA reději nemluvě ) za posledních 25 let.
O tom, kdo za těmi všemi anomáliemi stojí, je zbytečné se zabývat.Smysluplnější, pro nás obyčejné a slušné lidi, je proti těmhle lžím a zvěrstvům bojovat dodržováním pravidel úcty k rodině, vlasti, skromnosti, pracovitosti a hlásit se k historii a odkazu předků.A hlavně se nevzdávat a nenechávat s sebou jakkoliv manipulovat.

Tihle kluci nám tím vším jdou vzorem a ne že ne:

https://www.youtube.com/watch?v=8jw0T-zzd5o&nohtml5=False

Pozorovatelka
Autor

„Druhým výrazným aspektem politiky Havlova kabinetu je příprava k odtržení Slovenska. V období 1990 – 1992 budou přijaty nové ústavy a zahájeny přípravy k rozpojení hospodářských vazeb mezi Slovenskem a historickými zeměmi Čech a Moravy. K osamostatnění Slovenska dojde později (asi za 5 – 8 let) v souvislosti se sjednocováním západní a východní Evropy (integrace má být dokončena do roku 2000). Do té doby bude hlavní veřejnou snahou V. Havla udržet oba národy pohromadě v jednom státě.

V rámci sjednocení pak obětuje československý stát. Program liberalizace poměrů v Evropě bude umožňovat volný pohyb obyvatelstva bez ohledu na hranice … Z obou národů zůstanou malé etnické menšiny, enklávy bez jakéhokoli významu politického a hospodářského – stanou se mezinárodními Evropany.“

„Přes hospodářský a finanční průnik se pokusí dostat k moci další zasvěcené a dobře informované skupiny zbohatlíků z řad komunistické nomenklatury, StB, Charty a OF, pronikající zejména do oblasti zábavního průmyslu, hotelů, cestovních kanceláří, reklamy a hromadných sdělovacích prostředků. Budou zakládat soukromé společnosti, které postupně ovládnou uvedené oblasti působení a monopolizují je. Byli s velkým předstihem před ostatními informováni o tom, že Československo bude především orientováno na cizinecký ruch a podle vzoru organizovaného zločinu na Západě budou chtít ovládnout i s tím spojený servis: herny, prostituci, drogy, vydírání. V tomto smyslu se stanou součástí mezinárodních organizací s analogickým zaměřením, na nichž už celou řadu let na Západě participuje také sovětská KGB. Řada vysoce exponovaných komunistů dá přednost anonymní finanční účasti na těchto podnicích, která jim však přesto zajistí dostatečnou moc.

“Taková perspektiva byla ze strany StB předložena rovněž řadě herců a zpěváků, kteří byli verbování v r. 1989 k účasti na podpisových akcích proti režimu. Přesuny kapitálu do těchto oblastí už byly zřetelně detekovány. Participace na této neviditelné, neformální, ale faktické moci je rovněž registrovaným důvodem ke slepé oddanosti celé řady funkcionářů OF…”

“Průnik bude proveden prostřednictvím burzy a burzovních spekulací, činností mezinárodních odborných poradenských a konzultačních firem a kanceláří, soukromých rozhlasových a televizních vysílačů, soukromých tiskovin apod. Veřejná moc viditelných úředníků a funkcionářů bude nahrazena neviditelnou a nekontrolovatelnou vládou pečlivě skrytých subjektů opravdové moci, ovládajících všechny prostředky masové manipulace. Jejich působnost bude zaměřena na znemravnění veřejnosti, zejména pak mládeže, pod lákavými hesly svobody projevu a podnikání, jak odpovídá cílům snadno ovladatelné, na jednotlivce atomizované, sjednocené Evropy. Do této mocenské, neviditelné báze, budou vpuštěni pouze ti, kteří jsou členy příslušných rodinných klanů, lobby, skupin, organizací či mafií.“

Z článku https://aeronet.cz/news/rozvraceny-a-demoralizovany-svet-predpoved-ktera-se-splnila/
který vychází z citací Miroslava Dolejšího z roku 1990 (!) a vkládám to proto, že M.Dolejší vycházel z Protokolů.

Za sebe bych ještě doplnila, že na začátku byl Egypt/Babylon a Izraelité, na konci má být opět Egypt/Babylon (GP), s tím, že Izraelité sice ovládnou území od Eufratu po Nil (jak jim to předpověděl Abraham), avšak nikoliv jen v původně známé velikosti (vnitřní vzdálenosti), ale tentokrát včetně celého Západu a Východu (vnější vzdálenost). Čímž vznikne onen Velký Izrael, k jehož vytvoření byl vybrán národ “vyvolený”, ale který – mým pohledem – má být na konci také odepsán jakožto součást konce celé biblické kultury.

Omlouvám se za dlouhý komentář a děkuji za článek – vždy Vás ráda čtu.

Terpentýn
Návštěvník
Terpentýn

Fajn, se vším je možno souhlasit a to bez výhrad.Tohle všechno je však už ale minulostí ( bohužel minulostí bez návratu ) a notoricky známé věci z 90 tých let : ti “největšía nejvyšší” komunisté zahodili stranické průkazky, aby mohli konečně začít “podnikat”.Stejně jako známý Cibulkův citát: Někteří stáli na startovní čáře závodu zvaném podnikání v kokpitu F1 a jiní na koloběžce.
Dnes musíme začít opět bojovat o svoji svobodu a možná i svoje bytí či nebytí.
Možná by na okraj bylo zajímavé slyšet hlas názoru pana Václava Havla ze záhrobí na současnou situaci nejen v ČR.Možná odstartoval to, co původně vůbec nechtěl.

LCZ
Návštěvník
LCZ

Panu Kytičkovi velký dík za článek, který, ač kultivovaně, je velmi “natvrdo” – což je potřeba pro mnohé nevidoucí.
A paní pozorovatelce díky za mnohé objasňující doplnění.
Jen k tomu Vašemu závěru mne napadly dvě věci:
1. při videu z mešity – někde jste už psala, že konečná bitka bude mezi židy a muslimy,
2. že ABB nedlouho před razií, zatčením, a zabavením všech jeho knih vydal právě Protokoly Sionských Mudrců….

Jiří
Návštěvník
Jiří

Pani Pozorovatelko,vnímala jste zprávu kdy v New Yorku na první svátek Pravoslavných velikonoc shořel nejstarší pravoslavný monastýr v americe?

.B.
Návštěvník
.B.

Článek Kundry je online, jen slovensky!!

https://dennikn.sk/454023/kto-pise-pre-putina/

M.L.
Návštěvník
M.L.

Neni komplet, ale tohle je čistá paranoja