Lidé očkovaní mRNA vakcínami se stávají trans-humánními bytostmi, na jejichž část modifikovaného...

Lidé očkovaní mRNA vakcínami se stávají trans-humánními bytostmi, na jejichž část modifikovaného těla lze podle rozsudku Nejvyššího soudu USA uplatňovat majetková, autorská, patentová a vlastnická práva! Agentura AFP se snaží skandální objev popřít, vyvrátit, mohutně lobuje na Facebooku za mazání těchto informací, ale je to marné, pravda je venku a text rozsudku Nejvyššího soudu USA to potvrzuje! Důsledky pro očkované “trans-subjekty” mohou být opravdu závažné, protože v lidském těle dochází k produkci patentovaných syntetických prvků, přestože mají přírodní podobu! Komu teď patří vaše tělo?

Lidé očkovaní mRNA vakcínami se stávají trans-humánními bytostmi, na jejichž část modifikovaného těla lze podle rozsudku Nejvyššího soudu USA uplatňovat majetková, autorská, patentová a vlastnická práva! Agentura AFP se snaží skandální objev popřít, vyvrátit, mohutně lobuje na Facebooku za mazání těchto informací, ale je to marné, pravda je venku a text rozsudku Nejvyššího soudu USA to potvrzuje! Důsledky pro očkované “trans-subjekty” mohou být opravdu závažné, protože v lidském těle dochází k produkci patentovaných syntetických prvků, přestože mají přírodní podobu! Komu teď patří vaše tělo?

V několika posledních dnech na americké alternativě koluje text a odkaz na rozsudek Nejvyššího soudu USA z roku 2013 o tom, že lidé očkovaní či jinak léčení mRNA roztoky se stávají trans-humanoidy a majetkem farmaceutické společnosti z pohledu amerického patentového práva. Informace se začala šířit virálním způsobem a různé agentury začaly okamžitě informaci vyvracet, že prý jde o dezinformaci, rozsudek Nejvyššího soudu se netýká vakcín, nemá to s tím prý nic společného, a vakcíny proti covidu na bázi mRNA prý nijak nezasahují do DNA.

Protest v roce 2013 před Nejvyšším soudem v USA kvůli snaze Myriadu o patentování DNA a genů v lidském těle

Agentura AFP se toho ujala úplně nejvíc [1] a začala nejen vyvracet informace, ale rovněž iniciovat tzv. “mazací brigádu” na Facebooku, která je tvořena udavači ve více než 130 zemích světa, jejichž úkolem je nahlašovat ideově závadové příspěvky. Hysterická reakce AFP ukazuje, že došlo k trefě a zásahu do černého, někdo skutečně objevil nejvýbušnější informaci za poslední rok a půl.

Zmíněný rozsudek [2] Nejvyššího soudu totiž explicitně v roce 2013 povolil a autorizoval farmaceutickým společnostem, že mohou vyrábět syntetické části lidského organismu včetně DNA, přestože výsledný produkt je k nerozeznání od přírodního produktu. Na synteticky vytvořenou nebo syntetickými částmi upravenou DNA lze v USA uplatnit patentový nárok, autorská a majetková práva. Tak rozhodl Nejvyšší soud USA.

Nejvyšší soud USA přiznal právo genovým laboratořím na patentování syntetických úprav DNA a vytváření syntetických DNA komplementárních klonů

Abychom předešli dohadům a útokům cemperizačních brigád, tak hned na začátku si vysvětlíme, o čem ten rozsudek je. V roce 2013 se před americký Nejvyšší soud dostala kauza Association for Molecular Pathology et al. versus Myriad Genetics, inc., ve které šlo o spor, jestli si genetická firma Myriad Genetics může nárokovat patentová a vlastnická práva na části DNA v tělech pacientů a zemřelých osob. Firma poskytuje genové terapie nemocným lidem a má s nimi smlouvu, že když nebo až zemřou, jejich tělo firma dostane do majetku, aby mohla provést rozbor o účinnosti genové terapie. Některé patologie nemocnic ale odmítaly těla firmě vydat s ohledem na federální předpisy.

Protest v roce 2013 proti patentování DNA a genů v lidském těle

Asociace zpochybnila genové patenty Myriadu a celé to skončilo u soudů. Tyto podrobnosti nás ani nemusí zajímat, ale co nás musí zajímat, to je skutečnost, že kauza se dostala až k Nejvyššímu soudu. A ten nakonec rozhodl, že genové laboratoře a farmaceutické společnosti si mohou patentovat synteticky vytvořené DNA, nebo její části, přestože výtvor nebo celek je k nerozeznání od přírodní DNA. Jediný rozdíl je v tom, že synteticky vytvořená DNA se označuje jako komplementární DNA (cDNA).

Technologie mRNA umí v buňkách vyrobit antigeny, proteiny, komplexní nukleové kyseliny, cokoliv je potřeba pro editaci a úpravy DNA

A k úpravám DNA, k zásahům a změnám v DNA, k importu syntetických nukleotidů a částí DNA, používala firma Myriad Genetics už v roce 2013 technologii mRNA. Zapouzdřená mRNA v biologickém roztoku obsahovala zakódované části ribonukleových kyselin, které po transportu do buněk začaly pozměňovat cílovou DNA buňky, tedy buněčné jádro. Studie českých vědců [3] z roku 2017 byla publikována na oficiálním serveru amerického Národního zdravotnického úřadu (NIH) a měla název “Synthetic mRNA is a more reliable tool for the delivery of DNA-targeting proteins into the cell nucleus than fusion with a protein transduction domain“.

Čili v překladu: Syntetická mRNA je spolehlivějším nástrojem pro doručení proteinů cílených na DNA do buněčného jádra než fúze s proteinovou transdukční doménou. Studie prokazuje, jak pomocí paketů mRNA v roztoku ovlivňovat buněčnou DNA a upravovat ji pomocí proteinů. Tato studie přímo vyvrací tvrzení AFP, že vakcíny mRNA nemohou nijak ovlivňovat DNA. Naše redakce se písemně obrátila na vedení AFP již v pátek s žádostí o vysvětlení, proč AFP šíří dezinformace, ale dosud jsme nedostali odpověď.

Myriad je indexovaný na burze NASDAQ

Technologie mRNA je převratná v tom, že dovnitř buňky vnese návod v podobě RNA šablony, kterou buňka tzv. překóduje a vyrobí podle dekódované RNA to, co je v ní zapsáno. Buď vakcinační antigeny, anebo proteiny, které začnou přepisovat buněčnou DNA. Minulý rok v říjnu server Phys.org přinesl článek [4], že vědci objevili nový protein, který přímo uvnitř buňky umí opravit a přepsat buněčnou DNA.

Tento protein lze zakódovat do mRNA šablony, vpravit jehlou do těla člověka, šablona uvnitř buňky se dekóduje a buňka podle ní vyrobí protein, který přepíše část buněčné DNA. To je celé. A tak děsivé při představě, že by protein nepřepisoval jen chybné části buněčné DNA, ale třeba i úplně zdravé, ale za úplně jiným účelem, už ne tak bohulibým, jako je oprava poškozené části DNA.

Editace DNA za účelem oprav porušené DNA, anebo za účelem přeprogramování člověka?

Je vůbec neuvěřitelné, jak si AFP může dovolit věšet bulíky na nos vědecké obci a tvrdit, že mRNA nedokáže ovlivňovat DNA. To je stejné, jako kdyby někdo tvrdil, že automechanik nemůže ovlivnit chod motoru, protože jste mu přece řekli, že má vyměnit jenom žárovku v pravém předním reflektoru. Technologie mRNA představuje v případě zneužití největší hrozbu pro lidstvo, protože mRNA látka je pouze tak bezpečná, jak bezpečná je RNA šablona zprávy pro buňku. Šablona může obsahovat návod na neškodný antigen, ale i na komplexní matrici nukleových kyselin, komplexní protein části DNA, a tohle nikdy obyčejný člověk nemá šanci zjistit.

Sídlo Myriad Genetics v Salt Lake City v Utahu

Firma Myriad Genetics si patentovala způsob, jak najít v lidské DNA dva zmutované geny, které u žen extrémně zvyšují riziko rakoviny prsu a pomocí dalších patentů si firma patentovala způsob, jak pomocí mRNA roztoků vpravit do buněk RNA šablony, které buňka překóduje a vyrobí z nich proteiny, které v DNA vyhledají geny označené jako BRCA1 a BRCA2, a následně je opraví a přepíší, čímž vznikne komplementární a synteticky upravená DNA, na kterou je uplatněno patentové právo.

Žena tak po podstoupení genové terapie má v sobě patentovaná a upravená cDNA buněčná jádra, takže v těle má syntetický buněčný materiál. Žena se tak stává augmentovanou, tedy vylepšenou bytostí na genetické úrovni pomocí syntetického zásahu na genetické úrovni pomocí mRNA technologie. Tím okamžikem se žena stává produktem trans-humanismu, protože syntetická manipulace na genové úrovni ji zbavila smrtelné nemoci. A na základě smlouvy má po její smrti firma nárok na její tělo. Majetkové právo post-mortem.

Majetková a autorská práva laboratoří a farma firem na část vašeho těla, po smrti nebo už za života?

Náš kolega a lékař celou situaci zhodnotil a je toho názoru, že zemřelí lidé po vakcinaci mRNA proti covidu se mohou v budoucnu stát majetkovým nárokem farmaceutických společností. Přesně k tomu již dochází v Itálii, ale i v Německu, kde nemocnice z neznámých důvodů odmítají rodinám vydat těla zemřelých očkovaných osob. Zatím se o těchto případech příliš v médiích nehovoří, ale důvodem nemusí být vůbec virus nebo prudká infekčnost zemřelých těl, ale pouze patentová práva farmaceutických společností na provedení pitev a odebrání vzorků.

Dosud nejsou nijak objasněny vztahy mezi farmaceutickými společnostmi a Evropskou komisí, protože došlo k podpisu celé řady dokumentů, ale ne všechny jsou veřejné. Řada jich zůstává utajených a některé nemocnice dokonce už hlásí, že mají ze shora příkaz nevyplňovat do úmrtních listů očkovaných osob příčinu úmrtí a pouze dané políčko ve formuláři proškrtnout. To je prý signál pro autopsii a odběr vzorků pro farmaceutickou společnost.

Základní data o Myriadu v roce 2019

Nedá se předpokládat, že by po smrti očkovaných osob Pfizer nebo Moderna jezdily s kamiony pro těla a odvážely si je do laboratoří, to je samozřejmě nesmysl, ale může jít skutečně pouze o odběr vzorků, na který mohou mít farmaceutické společnosti patentový či jiný nárok. Jestliže máte autorská a patentová práva na část něčeho uvnitř těla zemřelého, není možné vypsat úmrtní list a příčinu úmrtí a poslat tělo ke kremaci, protože tím by nemocnice spáchala zničení a poškození cizího majetku a zasáhla by neoprávněně do cizích práv.

Patentová práva farma společností a vlastnictví syntetických genů v lidských tělech, to není žádná legrace. Proto trans-humanismus nezačnou globalisté nějakou oslavnou fanfárou, ale začne potichu na úrovni genetického přepisování DNA, které bude chráněno patenty. Přepisování oficiálně bude pro vaše dobro, pro vaše zdraví. A od toho je jen kousek a malý krok k čipům, které budou sledovat autorská práva v lidském těle a budou vykonávat Digital Rights Management nad komplementárními DNA.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 91% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 5 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zuz
Návštěvník
Zuz

Kamaratovi nedavno ponukali pracu – prevoz mrtvol na patologiu. Kazda nemocnica svoju patologiu ma a z nej zasa odvazaju mrtvych pohrebne sluzby (alebo priamo z oddelenia). Naco prevoz, kam prevoz…? Predpokladaju narast mrtvych, ked naberaju takyto personal…? Zasvietilo mi pri tomto clanku…

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

..docela masakr. Si to takto spojit, ale jo, dávalo by to smysl.

Jarka
Návštěvník
Jarka

Mohou z vás udělat roboty, zvířata, nebo si vás patentovat, ale nic jim to nebude platné. Každá lidská bytost má ochranu od vyšší moudrosti. Nemohou vám vzít duši.

Enni
Návštěvník
Enni

Ale mohou, pokud máte strach, je to jednoduché. Odevzdáte ji sama.

rytier
Návštěvník
rytier

Privatizacia ludi….
Kde sme o privatizacii poculi….?
Ludia si nechali vykradnut majetok, nechali si vykradnut svoje zvieratka nainstalovanim RFID chipov, proti ktorym sme bojovali v roku 2011. Nikto nic nerobil.
A teraz sa instaluje geneticka uprava ludi.
Mozem tu rovno povedat, ze upraveny clovek = uprava Boha (ak niekto ma rakovinu, nie je to nahoda – ale nechcem to rozpisovat) a to skonci vzdy zle. pred 30 rokmi sme experimentalny tabor ci si nechame vziat majetok??

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

zrejme se nosalove pouzili z ceskoslovenskeho vynalezu a to pohadrakove tunelaze, ktera se po 90letech zacala vyucovat na usarenskych univerzitach.
a kdyz k tomu pridame tzv. kuponovou privatizaci, pak takovy otrokar s kuponovou knizkou si muze vybrat z vice konglomeratu, vcetne dalkoveho ovladce s udelovanim rozkazu.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Napousteni goyim mRNA (kovovy jedovaty koktejl) a napousteni ovzdusi kovovmi jedovatymi plyny maji spojitost: Je to planovita genocida humanity a zniceni zivotniho prostredi pro radost z destrukce tradicniho usporadani sveta Satanovou Synagogou.
https://m.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY

zajímavé
Návštěvník
zajímavé

Možná by bylo dobré se už konečně zamyslet.
Není to podpora ale jen informace, která tak nějak zapadla.
Je to dar, který V.V.Putin předal našemu prezidentu

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/11/22/symbolický-vzkaz-od-prezidenta-putina-do-čr

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Moc se mi to nezdá od Chazara Putina.

anonymka
Návštěvník
anonymka

zajímavé
Jo, idea je to hezká, ale je nutno připomenou, že stavové drancovali obecný lid stejně nemilosrdně, jako kterýkoliv okupant.
A k tomu můžete přidat církevní desátky a robotu.

pravda zvíťazí
Návštěvník
pravda zvíťazí

Čo s tým všetkým? Bez veľkej zmeny (Boží zásah, veľká katastrofa majúca za následok výpadok el.siete a zásobovania alebo vzbura národov proti zrdacovským zločinným vládam) sa to nezmení. Máme mnohí z nás info o veľkých protestoch v Európe- FRA,TAL, RAK a inde, no stále systém odoláva. Podľa mňa až nastane bod zlomu, teda že sa podarí v nejakom štáte v EÚ masami nahnevaných ľudí povaliť vlády, je pravdepodobné, že tá vlna zachvátil aj ostatné štáty a EÚ by padla. No to je len taká moja asi utopistická predstava. Fakt neviem, ako to bude pokračovať, no potrebujeme každý z nás proste odmietnuť tento satanský systém a povedať NIE. Podľa toho konať. Takže žiadne očkovanie, žiadne testovanie. My sme slobodné bytosti a nenecháme sa PLNE zotročiť. Ikeď treba dodať, že vplyvom nám utajovaných vyspelých bio rezonančných elektronických technológií už v nejakej miere zotročení sme.

Bílá Labuť
Návštěvník
Bílá Labuť

ELEONORA BRIGLIADORI (italská TV moderátorka), pozvali ju aby dělala PROvakcinační kampaň,
drobek se sekli.

https://www.bitchute.com/video/ow3PFVgIGah5/

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

SAVE THE CHILDREN! Díky za další dobré info

Laffy
Návštěvník
P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

Velmi ambiciózní. Prezident republiky (velké jako 1/3 SK) chce dát 100% ! (dospělých). První evropský vzor pro horký podzim je tady.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Jídlo lze nakoupit skrze eshop prece ** az domu nechat dovest

4fun
Návštěvník
4fun

Ukázka …
… jak bude vypadat takové “vypnutí” lidí 🙂

https://t.me/nwobolshewism/160

Uzávěr
Návštěvník
Uzávěr

To je strašlivá představa. Mnoho očkovaných již lituje…jen to nepřiznají.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Přesně tak, ale nepříznaji. Je mi to také líto a je potřeba najít lék a vyléčit jejich genom. Po té skoncovat se všemi co se na tom podíleli. Do jednoho. Důkazů je až až.

M.Š.
Návštěvník
M.Š.

Jak řekl Carl Gustav Jung – “Fanatismus je vždy znakem potlačené pochybnosti.”
Dávejme lidem informace a zbavujme je pochybností, zbavíme je i jejich fanatismu a svět bude zase o kousek lepší.Odborníci v emerice varují,že vakcíny mohou způsobit nemoc šílených krav,proto prý se v emerice uvažuje přehodnocení masové vakcinace.Ono v té emerice se dějí i jiné věci,kolem covidu,jen v českomorácku je ticho po pěšině……..velice

PaVo
Návštěvník
PaVo

Nejméně před 15 lety jsem viděl film, který začínal tím, že jde chlap po ulici a najednou sebou sekne, zapomněl jsem, jak se jmenoval, ale bylo to zásahem z nějaké instalace na ulici, taky tam bylo skenování zdravotního stavu z čipu na ruce v nemocnici, prostě dementi si to vždy nechají ztvárnit hollyhnojem, aby se na to mohli dívat dopředu, a pak to nabídnou lidem, ti na to čumí, a netuší., že je to čeká..

Bylo by dobré se co nejvíce soustředit na informování ještě neopíchaných, aby to nedělali, dneska jsem to vysvětloval jednomu, co jsme se sešli u popelnic, že vakcíny nejsou proti chřipkám, ale záměr je dostat do lidí nanočástice, opakovaně dostatečné množství, aby byli dálkově ovladatelní a lidi si vůbec nedokáží představit, k čemu všemu budou naprogramováni, i k tomu, aby si navzájem ubližovali, ožírali obličeje, jak už se to stalo v USA a nikdo nevěděl, co to toho člověka chytlo, okousat druhého, týrali a zabíjeli. Tu zábavu z nás si nenechají ujít, vždyť jsou to samí úchylové, psychopati a sadisti, kteří už si zvykli si s námi dělat, co chtějí.

slopka
Návštěvník
slopka

No a co, uvěřil, nebo Vás poslal na psychiatrii? Jako se stalo mě!

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Jídlo nakoupit skrze eshop a hlavně základní potraviny..

anonymka
Návštěvník
anonymka

4fun
Lidi už jsou vypnutí dávno, nebo se zatím ještě ani nezapli. Kdyby tomu tak nebylo, nestáli by fronty na očkování a tyhle vlády po celém světy zahnali do moře s náloží šutrů.
Jak vidíte nic takového se nestalo a dost pravděpodobně taky nestane, lidem se líbí být odírány o brutální daně, očkovány látkami s neznámým účinkem, rádi ochutnají rohlíčky z moučných červů i nějakou tu GMO baštu a ještě si myslí, jak jsou IN.

slopka
Návštěvník
slopka

Po skončení videa jsem zůstala v šoku půl minuty bez hnutí.

Sarka Farka
Návštěvník
Sarka Farka

Může mi někdo vysvětlit na co si ten nejvyšší soud hraje? To se jako až zpětně snaží klamavě očistit tím že po roce schodí opatření která byla od začátku protiústavní?!
To jako že Babišův a opoziční režim je jen o lži a Rychetský je “mesiáš”? “Húraaa aspoň že státní justice srovná ty zmetky ve snemovně,to je ta spravedlnost”
Proč tak nekonal hned, a koná až když je pozdě…. “jakože po válce generál”
Vždyt válka začíná
To mám jako věřit v dobročinou akci????
Prosiím někoho o vysvětlení

Zuz
Návštěvník
Zuz

Zeby populizmus bliziacich sa volieb?

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Poslední vyjádření Vojtěcha je takové že MZ podá úpravu a ještě naznačil že budou tresty auditem, takže prakticky výhrůžka že jestli nebudou výsledky soudního líčení tak jak si přeje MZ bude zle. Právní stát prosím. K Vojtěchovi Jew psovi už se nevyjadřuji.

slopka
Návštěvník
slopka

Ne protahují to, tenhle stav, potřebují čas do voleb.