Krvavý úplněk – symbol konce dolaru a konce Izraele. Palestina je Sýrie...

Krvavý úplněk – symbol konce dolaru a konce Izraele. Palestina je Sýrie (Írán) a antisionismus je neomarxismus

Krvavý úplněk – symbol konce dolaru a konce Izraele. Palestina je Sýrie (Írán) a antisionismus je neomarxismus

Máme za sebou zatmění Měsíce, resp. tzv. “krvavý úplněk”, jaký bude opět viditelný až v příštím století. Jeho výjimečnost je nejen v tom, že byl “krvavý”, ale i v tom , že šlo o nejdelší zatmění Měsíce v našem století. A zatímco pro svět to byla “pouze” výjimečná podívaná, pro národy, které se řídí solilunárním kalendářem (vztah Slunce a Luny) jako m.j. Židé, ale také pro “architekty světa”, kteří se pasovali na bohy, šlo o jeden z dalších symbolů, kterými se řídí v ovládnutí světa.

Nejdelší zatmění Měsíce v našem století, zde i video

Pro “architekty světa” (GP) je symbolika nebeských těles těmi nejvyššími hodinami, podle kterých plánují a spouštějí své akce/kroky. Na druhou stranu jsou i lidé do této symboliky (a plánů) natolik zasvěceni, že v ní mohou číst i svůj vlastní osud – a takovým národem jsou židé. A co můžeme číst ze symboliky současného krvavého úplňku v souvislosti s Izraelem – a také s dolarem? Můžeme číst to, že konec obojího je na spadnutí poté, co půda byla ve všech směrech připravena. A protože současný “krvavý Měsíc” přibral i Mars (planeta boha války Árese), který jsme mohli vidět hned pod Měsícem a k tomu se úplněk (opozice “Měsíc-Slunce-Uroboros/Dračí ocas/Dračí hlava) odehrál v kvadrátu na planetu Uran (revoluce, změna) v Býku, můžeme očekávat revoluční změny (dolar), spojené s nějakým válečným konfliktem (Mars).

Že je konec hegemonie dolaru na spadnutí, o tom jsem psala už v předchozím článku, v souvislosti s proběhlým “krvavým” zatměním Měsíce dopovím, proč je na spadnutí i konec existence státu Izrael tak, jak o tom před časem hovořil i sám H. Kissinger

Podívejme se ale zcela pragmaticky na to, proč je další existence státu Izrael – pokud jde o plány Globalistů  – dále nežádoucí, resp. že stát Izrael vznikl pouze proto, aby v budoucnu mohl být spuštěn stejný holokaust, jaký se za Hitlera díky Rusku nepodařilo dokončit.

Palestina je Sýrie (Írán) – Palestina je marxismus/neomarxismus

Až do roku 1920 (do konce 1. světové války, po které Británie překreslila hranice Blízkého východu tak, aby měla přístup k ropě, kterou neměla a kde se následně Churchill ukázal jako veliký ropný magnát, viz zde) bylo území, které bylo označeno jako Palestina a které připadlo pod britský mandát, součástí Osmanské říše (z té po 1. světové válce zůstalo jen Turecko). Překreslováním blízkovýchodních hranic si Británie zajistila přístup k ropě, kterou velmi potřebovala, mj. pro naplánovanou válku s Ruskem poté, co v SSSR selhala marxistická revoluce. A na území, které dříve patřilo Osmanské říši, vytvořila území “Palestina” pod svým mandátem, které až do roku 1948 bylo územím arabským.

Vládu nad tímto územím tak získali Rothschildové (přičemž si můžeme všimnout, že území Sýrie a Libanonu, se kterými je dnes Israel v konfliktu, spadlo pod správu Francie – francouzských Rothschildů). O názvu “Palestina” a palestinském národu do té doby nikdo neslyšel, jak je zjevné i z videa níže, které je sice v ruštině, ale které i obrázky mnohé napovídá a jehož obsah je totožný s videem voženým v úvodu: “Co je Palestina a kdo jsou Palestinci?”

Když byl v roce 1947 vytvořen stát Izrael – viz video “Den, kdy byla rozdělena Palestina” – došlo především k tomu, že už tehdy bylo “zaseto” – byl zasazen strom, který měl vyrůst až za padesát let, plán “Leote” – k budoucí likvidaci židů a křesťanů ve prospěch muslimů. A stalo se tak tím, že původní území Palestiny bylo rozděleno na Jordánsko (předtím “Transjordánsko”, britský spojenec za 2. světové války)  a stát Izrael, který vznikl za vydatné pomoci Hitlera s tím, že židé toto území houfně obsazovali v záchraně před holokaustem.

Ale to zásadní se tehdy uskutečnilo tím, že z původního velkého území s názvem “Palestina” byly vytvořeny tři subjekty: Jordánsko, Izrael a to území Palestiny a Palestinců, které známe dnes (a které tolik bojuje o uznání a kterému tolik pomáhá OSN, EU i celý svět). Co je ale nejpodstatnější, současným Palestincům bylo přiřazeno území, které kdysi patřilo izraelskému království – Judea a Samaří.

Co byla dříve Judea (a Samaří, ale také Betlem a Hebron), to je dnes Palestina (a Jordánsko)

Geografická oblast Samaří odpovídá území starověkého Izraelského království, zatímco Judea odpovídá Judskému království. Po přibližně osmdesáti letech sjednoceného Izraelského království pod vládou krále Davida a Šalamouna se toto rozpadlo na dvě nezávislá království, mezi nimiž následně probíhaly i boje. Rezolucí OSN číslo 181 z 29. listopadu 1947, se však dřívější Judské království stalo už jen součástí  hranice mezi navrhovaným židovským a muslimským státem. A co z toho plyne? Že dnešní Palestina, to původně byla součást izraelského království, tvořeného, Izraelem a Judeou, dnes to ovšem je arabská oblast, která má spojence ve stejně arabském Jordánsku.

     

Samaří a Judea (plus města Betlem, či Hebron-  kdysi hlavní město izraelského království) – to je dnešní arabská islámská Palestina, k tomu město Jeruzalém, na které má Palestina také nárok a pásmo Gazy, o které se v současnosti vedou boje

Když nejen v tomto článku zmiňuji, že polovina Izraele už je islámská a že teď je zapotřebí islamizovat celou oblast (a tím ukončit dominanci židokřesťanské kultury a Bible),mám na mysli právě oblast dřívější Judee. Judea totiž skončila už babylonským zajetím v 6. století p.n.l. a z Judee zůstal jen mýtus o královně ze Sáby a etiopských/arabských potomcích! krále Šalamouna. Proto se vznikem státu Izrael tato část zůstala arabská/islámská, protože tím do budoucna spojenecká k Jordánsku (ale také k Libanonu, Sýrii a především – k Íránu!)

Vlajky Palestiny a Jordánska

Po dobu své existence se Izrael velmi hodil britským i americkým zájmům, neboť ochraňoval jejich ropné zájmy v oblasti, obzvláště pak v době, kdy dolar byl už jen petrodolarem. Z hlediska plánů Globalistů (GP), to však ale bylo jen přechodné období na čas, než bude celý svět převeden pod islám s Íránem v čele a než bude ukončena dominance biblické kultury, která je pro další proces globalizace již nežádoucí. Proto ruku v ruce s tím, jak probíhá proces odepisování USA a dolaru, probíhá i proces odepisování Izraele. A konci dolaru i Izraele právě zvoní hrana a letošní podzim bude velmi rušný. A krvavý úplněk je potvrzením, že bude spuštěn, protože platí “jak nahoře, tak dole”, nutno ale zdůraznit, že byl připravován velmi, velmi dlouhodobě, přičemž jeho finální kroky jsem v předchozím článku shrnula takto:

Rok 2015

 • v březnu v Číně vzniká banka AIIB, ve slavnostním projevu šéfka MMF Lagardeová hovoří, že dosavadní nekonečný růst bude nahrazen udržitelným růstem
 • v Evropě je spuštěna uprchlická vlna, u které íránský prezident volá, že Evropa přijímá málo uprchlíků
 • v červenci je uzavřená jaderná dohoda s Íránem, kterou jsou z něj sňaty sankce
 • na podzim přijímají s největšími poctami čínského prezidenta Obama a britská královna
 • v říjnu vstupuje Rusko do Sýrie, kde ukončuje činnost ISIL (vliv neoconů na Blízkém východě a jejich přístup k ropě)

Rok 2016

 • v červnu se Británie brexitem izoluje od Evropy, končí vláda Camerona, napojená na neocony, která je nahrazena loutkovou vládou T. May, Německo se stává lídrem Evropy
 • ve stejné době F. Mogheriniová prosadí “EU Global strategy”, která je o rozšiřování EU na Blízký východ a do Afriky a o budování společné evropské armády s Německem v čele
 • v červenci dojde v Turecku k pokusu o puč, obviněn je turecký duchovní Gülen, žijící v USA, Erdogan se od USA izoluje a přiklání se k Rusku (k východní straně světa je tak převedena druhá největší armáda NATO)
 • v listopadu vítězí v amerických volbách D. Trump, odstavuje vliv neoconů a zavádí politiku izolace USA, ruší všechny dohody, ve kterých měly mít USA účast

Rok 2017

 • Spojené státy ztrácejí vliv v Sýrii a na celém Blízkém východě
 • v červnu D. Trump převede Katar na stranu Íránu (proti Saúdské Arábii a jako sponzora Hamásu i proti Izraeli)
 • saúdský král je na historicky první návštěvě Ruska
 • v červenci probíhá summit G20, kde je světu symbolicky oznámeno, že proces globalizace pokročil
 • v listopadu NATO oznamuje, že vytvoří dvě velitelství
 • v listopadu D. Trump podepisuje další sankce proti Rusku (tentokrát i proti ruským oligarchům)

Rok 2018

 • v březnu v ruských volbách zvítězil V. Putin
 • v dubnu D. Trump “bombarduje” Sýrii, současně vede “válku” s Kim čong unem, aby se s ním následně setkal jako mírotvůrce, ve skutečnosti připravil půdu, aby se Severní a Jižní Korea sblížily a Spojené státy tak ztratily důvod mít v blízkosti Číny vojenské základny
 • vyhlašuje cla na čínskou ocel a hliník, cla rozšiřuje na další zboží, ale i na EU
 • v květnu vypovídá jadernou dohodu s Íránem a vede s ním stejnou “válku” jako s Kim čong unem, uvaluje na něj sankce
 • v červenci se setkává s V. Putinem, čímž neoconům symbolicky sděluje, že skončili, převzetím míče pak symbolicky sděluje světu, že vše je hotovo, připraveno

A události si srovnejme s tím, o čem židé říkají: “Za krvavých úplňků Izrael vznikl, za krvavých úplňků i skončí”

A srovnejme si události let 2015-2018 s daty čtyř po sobě jdoucích krvavých úplňků, s tzv. tetrádou, ke které za našeho letopočtu došlo jen sedmkrát a naposledy právě na přelomu let 2014 a 2015, kdy proces odepisování Izraele ve prospěch Íránu začal.

Tehdejší čtyři po sobě jdoucí krvavá zatmění Měsíce přibrala ještě zatmění Slunce a co bylo naprosto výjimečné,všechny tyto úkazy připadly na nějaký židovský svátek – jak je vidno na obrázku. A v březnu roce 2015 (zatmění Slunce) v Číně vznikla banka AIIB, následně OSN a EU začala proti Izraeli uplatňovat další sankce , v červenci pak svět uzavřel jadernou dohodu s Íránem, ze kterého tím naopak sankce sňal, za krvavého úplňku v září 2015 pronesl v americkém kongresu projev papež, ale především na půdě OSN zásadní projev pronesl Putin, po kterém 1. října Rusko vstoupilo do Sýrie – spojence Íránu.

A zatímco tetráda čtyř krvavých úplňků tehdy nastartovala procesy ke konci Izraele (a dolaru) a nástupu Íránu (Číny a nové světové měny), současný krvavý úplněk je symbolem, že už zbývá ten proces jen spustit.

Strategické Rudé moře – zabije dvě mouchy jednou ranou, dolar i Izrael?

A protože konec dolaru a konec Izraele (a obojí jako pokročení v procesu globalizace) spolu velmi souvisí, a k tomu souvisí s nějakým lokálním válečným konfliktem, proto se dnes objevují zprávy o možné eskalaci konfilktu mezi Saúdskou Arábií a Jemenem (proíránským!), viz “Jemenská válka je možná na rozcestí, Saúdové zastavili dodávky ropy přes Rudé moře ”  a podobné další, jako že Írán by mohl zavřít Hormuzský průliv.

Obrázek níže je velmi ukázkový nejen tím, že ukazuje důležitost Černého moře pro transport ropy z oblasti (Jemen a Adenský záliv a Egypt a Suezský průplav), ale především tím, že barevně je v něm sjednocena oblast těch energetických světových zásob, kterým má velet – Írán/Čína. A v souhrnu zásob, které chtějí 1) skončit s dolarem a 2) skončit s vlivem Izraele

Proto mám názor, že do případného konflktu mezi Saúdskou Arábií a Jemenem, by nějakým způsobem mohl být zatažený i Izrael, který v současnosti představuje největší problém tím, že místo aby řešil vztah “Izrael-Palestina”, tak  řeší vztah “Izrael-Írán”. A kritické místo tohoto vztahu se jmenuje “Golanské výšiny”

Na obrázku: Golanské výšiny na hranici Sýrie a Izraele. Zeleně Jordánsko a Libanon, černě území Palestiny (spojence Jordánska, Libanonu, Sýrie, Íránu). Jestli se podaří zrušit Izrael, vznikne islámská oblast, sahající od Íránu po Egypt a následně s vlivem v Africe a v Asii – velká Perská říše – plán Globalistů bude završen 

Nedávno jsem četla větu : “Antisionismus je marxismus/neomarxismus”. A zcela pragmaticky vzato s ní musím souhlasit.

Ale ať se vrátím k tématu krvavého úplňku, poslední tetráda čtyř krvavých úplňků se odehrála v letech 1967- 68 a pro Izrael znamenala šestidenní válku, ve které měl být zničen koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska, jednotkami mimo to přispěl Irák, Saúdská Arábie a další islámské země.

Izrael tehdy zvítězil ofenzivním protiútokem – tehdy jej ovšem Spojené státy i Británie ještě potřebovaly, zatímco dnes je nežádoucí. Současný krvavý Měsíc, navíc ve spojení s Martem/Áresem, pro Izrael není dobrým znamením. A ať si každý sám posoudí (bez ohledu na názor na židy!), jestli případné nové antiizraelské koalici Egypta, Saúdské Arábie a případně ještě jiných zemí fandit. A jestli skutečným zlem je stát Izrael anebo plány těch, co Izrael sice stvořili, ovšem s tím, že polovinu původního izraelského království ponechali pod islámským vlivem a teď je pro ně v islamizaci světa největší překážkou to, že stát Izrael ještě existuje.

Ve stejném roce, kdy H. Kissinger přišel s prohlášením, že stát Izrael přestane existovat, proběhlo v OSN hlasování o přijetí Palestiny za nečlenský stát a svět hlasoval pro Palestinu

Zatímco EU zaváděla proti Izraeli bojkot 

a F. Mogheriniová začala být vařená-pečená v Íránu, viz “EU dá další peníze na uprchlíky“. Jak moc to všechno souvisí s dolarem, o tom v příštím článku za týden, už teď ale můžu předeslat, že to teprve jsou souvislosti! A že u termínů, kdy mají vstoupit v platnost antiíránské sankce, si říkám, že to by jeden nevymyslel, jak je všechno jako přes kopírák, jen s tím, že “dvakrát do stejné řeky nevstoupíš ….”

PS1: Plány mocných vždy probíhají tak, aby lidstvo tleskalo přesně tomu, co oni potřebují…

PS2: K části  v titulku “konec Izraele” je třeba doplnit otazník – díky Rusku se vše může vyvinout jinak (a pokud pochopí i Trump, tak možná i za spolupráce Trumpa s Putinem).

Předchozí články, na které navazuji:

Setkání Trump-Juncker: Evropa opět blíže k Číně a Íránu, USA opět blíže k izolaci. “Zabíjíte dolar, varují Trumpa Rothschildové” – konec dolaru na spadnutí

America first, krach 1929 a poté válka, plán evropské říše s Německem v čele, německá armáda táhnoucí na Rusko a Rusko jako strašák světa, proti kterému je nutné zasáhnout, to všechno už tu bylo. Zopakuje se historie?

Související článek:

Kdo potřebuje válku? Má se Izrael obávat světa anebo svět Izraele? Dračí hlava, Dračí ohon a dračí (Dragounská) jízda. Zatmění Slunce a Krvavý Měsíc

– Pozorovatelka – 29.07.2018

Závěrem ještě jedna prosba jménem redakce: Pokud se Vám líbí naše práce a informace, které přinášíme, zvažte prosím jakýkoliv finanční příspěvek na zachování provozu našeho serveru. Dva dny před koncem měsíce máme vybráno zatím jen cca. 71% z cílové sumy. Náš server se nemůže spoléhat na nadnárodní instituce a fondy, ani na dotace a mecenáše, stojíme a padáme s podporou našich čtenářů. Přispět nám můžete na naší obvyklé darovací stránce zde, a to bezhotovostně převodem na účet v ČR (a SEPA převodem v eurech ze SR), PayPalem, Bitcoinem anebo složenkou na účet. A samozřejmě děkujeme všem, kteří již přispěli!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
r.m.
Návštěvník
r.m.

Úplněk má barvu podle toho, co se do atmosféry nastříká. Je to jen fyzikální jev, který různí vykladači používají
Animované dějiny území dnešního Izrahelle: aneb jak jedni migranti udělali migranty z d https://www.youtube.com/watch?v=4hAKYnvQKOs

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

To Micanut – Vídíš vole…. , …. a to je to, o čem jsem mluvil, že podhodnocená práce může být sebekvalitnější, ale nikdy za ni nezbohatneš, když sami Britové přiznávají, že si tam brigádníci za čtyři měsíce vydělají majlant..!
A to je to ekonomické mrzačení národů nadhodnocenou měnou, které dnes i my děláme Ukrajině, nebo Švýcarsko okolnímu světu, když má nastavenou vysokou životní úroveň tak, aby jim tam nelezli žebráci z okolních států, protože by neměli za půl dne žebrání ani na rohlík….

Tak námi ta svoloč z Británie, která za staletí rozesrala celý svět, dlouho opovrhovala, že dnes jsou nahraní a mohou si na tu práci najmout Pakoše, nebo negry, když si je tam nastlali, a my jim vadíme…

https://zpravy.idnes.cz/brexit-velka-britanie-evropska-unie-jahody-sber-ovoce-delnici-prace-farmari-1b3-/zahranicni.aspx?c=A180730_110704_zahranicni_mko

Výživná je i diskuze, protože je vidět, že našinec už pomalu dostává rozum..!

r.m.
Návštěvník
r.m.

Náboženství je pro idioty a výklad znamení na obloze pro negramotné idioty.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Náboženství vzniklo ve chvíli, když potkal hlupák podvodníka a uvěřil mu jeho lži..!

Bubla
Návštěvník
Bubla

No a takhle nějak to měl i Engels s Marxem. A má to tak většina levičáků (hlupáků) co potkají podvodníky (socany)…

r.m.
Návštěvník
r.m.

Jestli sis nepustil přednášku úplně nahoře, přišels o hodně. Takových blbů se moc najít nedá. Umí dokonce číst a držet při tom mikrofon.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Dokument Stíny šestidenní války je plný izraelských žvástů. To co se v něm říká o útoku obřezanců na USS Libety je největší hnus. Prý nevěděli, že je amerických spojenců a považovali jí za egyptskou výsadkovou loď. Cynický žvást.
Věděli to velmi dobře. Nebyli spokojeni s tichou podporou Američanů a útokem na loď je chtěli zatáhnout do bojů. Vsadím se, že na USS Liberty nesloužil ani jeden kupírovaný chazarský čurák a i kdyby, záhadně by onemocněl a mise se nezúčastnil.
Chazaři v americké armádě dokonce odvolali letadla, které těm nebožákům letěli na pomoc.

Voda
Návštěvník
Voda

Pozorovatelka

” díky Rusku se vše může vyvinout jinak (a pokud pochopí i Trump, tak možná i za spolupráce Trumpa s Putinem).”

Pokud Trump pochopí, spolupráce s Putinem = toto jsou zbožná přání typická pro poctivého člověka na základě jeho přání. Ale at se Vám to líbí nebo ne, tito lidé takto neuvažují! Jejich “svědomí” se řídí v prvé řadě jejich závazky. Dokážete to přijmout za fakt? Ty Trumpetovy jsou průhledné, Putinovy moc donedávna nebyly, ale dnes jsou i jeho průhledné a Váš problém je, že se tomu bráníte.
Zatímco jste se radovala ze setkání těch dvou, kteří si přehazovali míč, já jsem se ve stejnou dobu díval, co se děje v Sýrii.
V oblasti blizké Golanám se bojovalo, zahynulo 220 lidí, bylo uneseno 14 dívek za účelem vydírání, syrská armáda našla kromě výbušnin z USA také jídlo a léčiva z Izraele a izraelské letouny nalétavály na ochranu svých bojovníků v Sýrii dál.
Hlavně že se někdo raduje, že se ti dva domluvili na společném boji proti terorismu! Vždyt je to šaškárna. Tedy pro normálního člověka. Nedokážete pochopit, že oba dva hrají na vícero stran pro jejich zisky a lidi, normální lidi, kteří tohle všechno platí svou bídou, jsou jim u zadku? Zapřemýšlejte aspon o tom, co Vám píši a přestante být holčičkou plnou snů….

Iva
Návštěvník
Iva

Moc ráda bych věřila, že to tak není, protože člověk musí v něco věřit a doufat, nicméně to, co píšete, je přinejmenším k zamyšlení.

Voda
Návštěvník
Voda

Ivo, jestli jste ochotna se nad tím zamyslet, tak poprosím i o zamyšlení se nad tím, že Váš oponent nemusí být zákonitě Váš nepřítel, ale může být i Váš společník při hledání nejen pravdy, ale hlavně a především, při hledání řešení věcí!
Tohle rozhodně u mne Pozorovatelka nebere v úvahu a vidí ve mně nepřítele, hada, ale tak to není. Já ji mám rád a ten důvod jsem napsal, je to její poctivost a tu jí nikdo na světě nemůže vzít, ona ji má, a telepaticky mne vnímá, ale bořím jí její sny, a proto do mne kope. Mne to ale nebolí, já rozumím tomu, co se v ní děje, a i jejímu podléhání Pjakinovi. Klidně to může být i zamilovanost, do které mi nic není, prostě beru jako výchozí situaci takovou, jaká je. Ne takovou, jak si představuji. Stejně takový i život je , ikdyž bych to chtěl jinak, ale nezboříte zákony přírody nikdy, zboří ony Vás…jsem si jist, že tomuto rozumíte.

Když říkáte , že člověk musí v něco věřit, tak to beru za fakt, že to potřebujete a nebudu studovat proč, prostě jednoduše třeba i proto, že Vám to dělá dobře. Já to mám jinak, pokud bych měl se vyjádřit k potřebě víry, tak tu vidím jen v tom nakolik odhaduji ám sebe – či věřím si tj. svým vlastním schopnostem. Nedávno se mně jeden kámoš ptal, jestli bych byl schopen zabít. A já mu na to řekl, že nejen pro svou záchranu, ale i pro záchranu druhých kdykoliv a bez zaváhání a ještě bych pak šel spokojeně spát. Jsem za to svině? Jednoduše jsem přirodní a nemám porušený pud sebezáchovy žádnou vírou či ideologií, ty jsou úplně daleko ode mne a nejsem ochoten žádnou ani připustit. Včera mi psala kaarádka z Mexika, že za jeden týden byli zavražděni dva politici. A já vím, že Mexiko se deklaruje jako křestanská země, ale viditelně jejich víra v boha se odlišuje od té evropské, takže jak to posoudit? Odsoudit? Nemohu, spíš jsem rád, že nejsou srabi jako Evropani, co si zaplatí i své vrahy.
A naděje? Těch mám. Ted momentálně ty soukromě háži stranou, moje prvořadá naděje je, že lidi v Rusku se rozhodnou s tou chátrou co je ničí zamést, a stejně tak je možnost i v USA. Prostě a jednoduše je potřeba, aby se věci pohnuly ve velkých zemích, ty malé se pak rychle přidají. To je moje naděje pro nás. Pokud se to nestane, královsky placení čmoudi nás povraždí úplně stejně jako vraždili pro Usrael v Sýrii a kdekoliv jinde.

ZPHR
Návštěvník
ZPHR

Já odmítám se nechat zavraždit čmoudy a doufám, že nejsem sám!

Iva
Návštěvník
Iva

Souhlas s příspěvkem Vody i ZPHR.
Cítím to podobně.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Vy nejste had, vy jste prudič, který úmyslně očerňuje věci víc než by bylo třeba.
Ještě zbývá otázka, jestli to děláte proto, že vás to baví, nebo za peníze. Případně za peníze děláte věc, která vás baví – což by nebylo nic špatného, pokud by se jednalo o nějakou konstruktivní činnost.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Vodo, vyborne. Setkani obou sasku Trumpa a Putina byla pouze blaznivou fraskou pro svet. Vysledek zacina byt jasny. Nepratele Syrie, vrazi, lupici a provokateri byli osvobozeni za pozehnani Putina, Trumpa a Netanyahu. Smutne a tragicke.

snehurka
Návštěvník
snehurka

Podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. Z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7 procenta HDP.
Tyto studie by měly povinně analyzovat všechny ekonomické vysoké školy, aby se na tvrdých číslech mladá generace poučila o zlodějnach privatizace devadesátých let, které toto způsobily. Aby nikdy nezapadly jména jako Kočárník, Čejka, Stránský, Dlouhý, Tříska, Klaus st., Dyba, Ježek, Kožený, Bakala a mnoho dalších, kteří buď zhasli nebo jenom sprostě kradli. To by měli mít všichni na paměti až půjdou volit ODS, TOP 09, ODA, ČSSD, KDU-ČSL a další kmotrovské strany, které pro osobní prospěch jednitlivců jsou schopny zaprodat své spoluobčany i celou Českou republiku! (Leo Luzar).
Když se české ekonomice daří, bohatnou z toho horní příjmové vrstvy na Západě. Když nám z Bruselu posílají kapesné v podobě eurodotací, jde to především z kapes středních vrstev na Západě (Jan Keller).
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zapad-nas-vysava-ovlada-a-drancuje-Jsme-pro-nej-jen-odbytiste-pro-zbozi-a-levna-pracovni-sila-je-to-otroctvi-Filip-Keller-ci-Okamura-o-tom-jak-jsou-z-nasi-zeme-korporacemi-vyvadeny-penize-545903

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Tady je přehledný graf vývoje porodnosti v závislosti na integraci do EU koncetráku.
https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/index.html?lang=cz

VIm
Návštěvník
VIm

Co tím máte na mysli pane Lubomíre? Jakou to má souvislost?

Milada
Návštěvník
Milada

Pro administratora.
Jiz jsem se jednou omlouvala za me tykani a rada bych od vas cetla rozhodnuti, zda musim vykat. Byla jsem hned napadnuta, ze jsem komunistka a odborarka. Uvedu jsem o neco starsi, nez ten, ktery nechal vyrabovat republiku – KLAUS. Byla jsem ve strane, kde jsme si tykali – bratre a sestro. Mam dva syny kolem sedesatky, pul rodiny v Cesku s druhou zde v Nemecku. Ziji mezi samymi mladymi lidmi a nikdo mi nevyka a ja opravdu nejsem na vykani zvykla. Pokud musim zde osazenstvu vykat, tak se budu loucit. Cekam na vase vyjadreni.

snehurka
Návštěvník
snehurka

Promiňte, paní Milado, Vy máte v úmyslu diskutovat s panem andministrátorem, nebo se všemi ostatními? Praděda.

Milada
Návštěvník
Milada

Pradedku – vysmivas se stari?? je se za roky nestydim i ty zestarnes.!

snehurka
Návštěvník
snehurka

Netykejte mi, chlapovi nad hrobem, vážená.

Voda
Návštěvník
Voda

Pradedo sněhurko, nerýpej, prosímtě, není tady žádný problém, prostě se někdo ptá s obavami, tak nabídni povzbuzení! Vždyt nevíme, jaké má Milada předchozí zkušenosti, tak to nejitři, prosím. Děkuji.

Iva
Návštěvník
Iva

Promiňte,
myslím, že tomu přikládáte příliš velkou důležitost a moc na tom bazírujete.
My vás neznáme a je u nás zvykem tomu, koho osobně neznáme, vykat.
Pokud vám to ale nejde tzv “z huby”, tykejte. Svět se nezboří.

ZPHR
Návštěvník
ZPHR

Nějaké tykání neřešte, normálnímu člověku je to jedno. Židi nás tady začínají vystěhovávat z domů a my bude řešit tykání v diskusích?

Voda
Návštěvník
Voda

Zdravím, Milado. To máte jedno! Tykejte i vykejte, jak se zrovna budete cítit, tady se na tom netočí zeměkoule nebo něčí koule :-). Pište, sdělujte. Tento web stojí za to a ničeho se nebojte, strach tady nemá místo.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

O co jde vlastně židům?! Jak si představují svou “univerzální vládu” nad světem?

Svět pod vládou židů bude jeden dokonalý komunistický stát, podobající se Sovětskému svazu:
– vše pod vládou jedné centrální vlády
– nebude existovat absolutně žádná svoboda (ani vnější, ani vnitřní)
– svět bude jedno velké SOUOSTROVÍ GULAG
– nebude ani křesťanství, ani islám – svět bude jedna velká ateistická pustina
– nebudou žádné hranice, žádné národy, žádné rasy (s výjimkou židů samozřejmě)
– nebudou žádné peníze, žádné soukromé vlastnictví
– sociální jistoty pro všechny (to vše za cenu svobody samozřejmě)

comment image

Proč by ale židé měli chtít ateizovaný svět?

“Největším úspěchem Ďábla bylo, když přesvědčil svět, že neexistuje”.

Není pak žádným překvapením, že řada slavných ateistů (Karel Marx, Charles Darwin, atd.) byli satanisté a členové zednářských lóží.

Karel Marx byl členem zednářské lóže – lóže Velkého Orientu. Viz:
https://100777.com/node/1269
http://www.biblebelievers.org.au/33rd.htm

Marx nenáviděl křesťanství a byl vyznavačem Satana. Viz:

http://www.tedeum.cz/1_2012/marx_satan_0112.htm

http://www.protiproud.cz/politika/3215-socialismus-produktem-satanismu-mel-karel-marx-smlouvu-s-dablem-rovnostarstvi-nade-vse-prusecik-tri-dabelskych-nauk-poslanim-levice-je-nicit-nikoli-budovat-ustredni-cil-pryc-s-bozim-radem-ze-spolecnosti.htm

Marxovo členství v zednářské lóži potvrzuje i odborník na svobodné zednářství, americký protestantský profesor Walter Veith. Jeho přednášky doporučuji.

Charles Darwin – jeho ruku vedl samotný Satan. Satanské pozadí Darwinovy činnosti potvrzuje i bývalý člen tajného okultního spolku:

1:22:06 – 1:25:16
https://www.youtube.com/watch?v=UKzkARt9oTg&t=872s

Ateizovaný svět, zbavený jakýkoliv morálních hranic, pak může hravě přijmout “Osvícení” – tj. světlo LUCIFERA! Ale proč to židé dělají?!

“5Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. 6„Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. 7Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
8Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ (Lukáš 4,5-8)

Židé se po ukřižování Ježíše Krista upsali Ďáblu. Židé vybudují království Antikrista na Zemi – výměnou za vládu nad světem. Jak nám Bible dokazuje – Satan je pán tohoto světa a dává moc tomu, kdo se mu pokloní a slouží mu.

Milada
Návštěvník
Milada

Nikdy se satanovi nepoklonim, verim v Boha, ale nepotrebuji farare, kostel natoz Vatikan. Kazdy vyrvava, jsem atheista, kdyz mu je zle, vola Boha??

Bubla
Návštěvník
Bubla

Nerad tě vyvádím z konceptu, ale pan VK právě “udeřil zpět” na PP 🙂
Nový článek vlastně říká to co ty… takže…

Iva
Návštěvník
Iva

V takovém světě nemá smysl žít – už by nešlo o žití, ale jen smutné vegetování od narození do smrti. Realizaci takového plánu je nutno zabránit ZA KAŽDOU CENU!
Země je nádherná právě svou barevností, rozmanitostí, pestrostí kultur, národů, řečí, flory i fauny. Vše unifikovat a vytvořit beztvarou masu bez emocí, bez touhy někam se posunout a něco dokázat … odporné!!! Doufám, že GP i jeho poskoci se budou smažit v pekle a to hodně brzy.

ZPHR
Návštěvník
ZPHR

Neříkejme: “Svět pod vládou židů BUDE jeden dokonalý komunistický stát, podobající se Sovětskému svazu…”

Je třeba říkat: “Židé by chtěli, aby svět pod vládou židů byl jeden dokonalý komunistický stát, podobající se Sovětskému svazu, ale MY TO NEDOPUSTÍME!!!”

Myšlenky mají snahu se uskutečňovat a když si to takhle budeme malovat a ještě se toho bát, tak si to sami přivoláme. Židy je třeba jasně pojmenovat, ukázat na ně a poslat tam, kam patří.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Forever, hezky shrnuto. Akorat neverim, ze zde budou socialni jistoty pro vsechny. Lidi se budou muset postarat sami o sebe. To by tak hralo, aby skrcek zid penize nekomu daval!
Na druhe strane – nakonec znate lidi – vetsina svobodu klidne vymeni za plny bachor.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Přesněji řečeno, oni se o to neúspěšně pokusí.
Dobro a zlo se spolu na světě sváří už dlouho a kdyby zlo mělo vyhrát, už by se to dávno stalo.
Jak je správně uvedeno, základní lží ďábla je: Já nejsem.
Jenže tady už vylezlo na světlo boží moc informací a vzájemných souvislostí a příliš mnoha lidem už došlo o co se tu hraje a kdo to hraje. Projevuje se efekt 101.opice.
Každý z nás má v rukou (a v hlavě) základní prostředek boje se zlem – odvahu – nepodléhat mu, nenechat se oblbnout a zastrašit. Právě proto, že nevědí kudy kam, tak dělají takový rámus a bububu, abychom se polekali.
http://www.pohadkar.cz/video/hratky-s-certem-to-je-ta-vase-politika/
No a mnozí mají v rukou i další, hardwarové prostředky jak čelit zlu.

Naším úkole je se nepotentovat a dávat najevo, že nesouhlasíme, že se takovéto věci dějí proti naší vůli. Má to větší efekt, než se zdá.
Plán neokonzerv na instalaci radaru NMD na našem území zásadním způsobem nabourala nesourodá skupina ani ne sta lidí posbíraných z celé republiky, kteří se předtím vzájemně neznali a neměli s tím žádné zkušenosti. Ale měli chuť a cítili potřebu něco s tím udělat.

Josef
Návštěvník
Josef

Marx nenáviděl i Slovany, doufal, že zmizí v propadlišti dějin. Němečtí národní socialisté, NSDAP, byli do značné míry marxisté. Během Noci dlouhých nožů nechal A. Hitler ty nejradikálnější soudruhy zavraždit. I svého bývalého velkého přítele E. Röhma, který chtěl, stejně jako komunisté, znárodňovat. A. Hitler razil názor, že se znárodňovat nebude, ale hospodářství se plně podřídí všemocné Straně. V tomto případě NSDAP.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Existuje někdo jako Marcello Fabiani? Pravděpodobně další výmysl Aeronetu
http://manipulatori.cz/existuje-nekdo-jako-marcello-fabiani-pravdepodobne-dalsi-vymysl-aeronetu/
Pokud by taková osoba existovala a měla napojení na podnikatele George Sorose a nacházela na Slovensku, jistě by požádala o zprostředkování ubytování nebo kontaktů tuto nadaci, kterou George Soros založil. Odpověď? „Děkuji pěkně za mail. To jsme dopadli, když si už potřebujeme prověřovat i takovou otázku, ale úplně chápu. Jméno, na které se ptáte, jsme si poprvé přečetli na webu aeronet.cz,“ napsala tisková mluvčí slovenské pobočky OSF.

P. S. kam zmizely jEwropské hodnoty? Dříve tak medyjálně aktivní mentoři mají prázdniny nebo jim pro neschopnost zastavili finance?

Laco
Návštěvník
Laco

Pohľad na zdroje manipulatori.cz [http://manipulatori.cz/lexikon/cviceni-prirucky-zdroje-skoly/] jasne ukazuje že je projektom OSF ( Dennik N – Eset – Soroš ) ?

snehurka
Návštěvník
snehurka

Aby bylo zřejmé co je neomarxismus, když v nadpisu článku trůní, že antis eminis mus = neoma rxism us.
Neoma rxism us je opravdovým trumfovým esem mezi tyraniemi a my se ho buď dokážeme zbavit, nebo přestaneme být lidmi. Skutečnost, že neoma rxism us (zatím) používá o něco sofistikovanější metody útlaku než nacismus nebo bolševi smus, jej nečiní lepším. Je to přesně naopak! Smyčka z hedvábí je pouze hezčí a mnohem účinnější variantou smyčky z hrubého provazu.
Frankfurtská škola:
Zajistíme dobro všem, zdroje jsou. Dědičným a nesmazatelným hříchem západní civilizace je její prosperita! Pouze nutnost splatil dluh ospravedlňuje naši existenci. Z tohoto důvodu už vůdcové západních zemí nejsou voleni proto, aby zastupovali zájmy svých zemí, ale aby odčinili jejich „dědičný hřích“. Tím je popření veškerých demokratických principů definitivně završeno. Tato změna zadání samozřejmě zcela převrátila způsob uvažování politiků a pro demokracii zásadní vazbu: politik – občan, změnila na vazbu: politik – vyšší cíl. Proto už není legitimní zastupovat zájem svých voličů.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Michal-Walter-Kraft-Neomarxismus-zlo-s-laskavym-usmevem-2-dil-545019
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Michal-Walter-Kraft-Neomarxismus-zlo-s-laskavym-usmevem-1-dil-539051

r.m.
Návštěvník
r.m.

Junckerova mňamka:
Armáda USA zavádí technologii „genového tahu“
autor: Stacy Little
http://zvedavec.org/komentare/2018/07/7657-armada-usa-zavadi-technologii-genoveho-tahu.htm
30.7.2018 Komentáře Témata: Genetické inženýrství1052 slov
Genový tah (gene drive) je proces, při němž se v populaci všech živých bytostí rychle rozšíří jakékoliv potřebné geny, které speciálně naprogramují genetičtí inženýři.
Veřejné organizace Spojených států zveřejnily na základě zákona o svobodě informací přes tisíc e-mailů z korespondence vojenských oddělení ohledně financování vývoje nejnovější technologie pro tvorbu geneticky modifikovaných organismů (GMO) – genový tah.