Konspirace Aeronetu? Britský premiér právě oznámil, že 90% všech pacientů ležících na...

Konspirace Aeronetu? Britský premiér právě oznámil, že 90% všech pacientů ležících na JIP jsou očkovaní lidé, kteří nedostali 3. dávku posilovacího boosteru! Jako kdybyste nebyli očkovaní vůbec, pokud nemáte 3. dávku, varuje Boris Johnson britské seniory nad 50 let věku a tlačí je mermomocí do 3. dávky! A článek Aeronetu o prohlášení Dr. Soni Pekové byl nejsdílenějším článkem na českých sociálních sítích v roce 2021! Porazili jsme s přehledem ve sdílení i mainstreamové severy, za což patří dík všem naším čtenářům, že sdílejí náš obsah a mají příkladnou iniciativu v šíření novinek a zpráv z našeho serveru!

Konspirace Aeronetu? Britský premiér právě oznámil, že 90% všech pacientů ležících na JIP jsou očkovaní lidé, kteří nedostali 3. dávku posilovacího boosteru! Jako kdybyste nebyli očkovaní vůbec, pokud nemáte 3. dávku, varuje Boris Johnson britské seniory nad 50 let věku a tlačí je mermomocí do 3. dávky! A článek Aeronetu o prohlášení Dr. Soni Pekové byl nejsdílenějším článkem na českých sociálních sítích v roce 2021! Porazili jsme s přehledem ve sdílení i mainstreamové severy, za což patří dík všem naším čtenářům, že sdílejí náš obsah a mají příkladnou iniciativu v šíření novinek a zpráv z našeho serveru!

Naprostou bombu před několika hodinami odpálil pro britská média premiér Boris Johnson, když odhalil informaci, že 90% všech hospitalizovaných osob na britských jednotkách intenzivní péče JIP jsou očkovaní lidé, kteří nedostali 3. posilovací dávku, tzv. booster [1]. Boris Johnson zdůraznil, že pokud si očkovaní senioři nenechají píchnout 3. dávky, že je to v podstatě stejné, jak kdyby vůbec očkovaní nebyli a připojil k tomu varování, že v takovém případě prý neočkovaní lidé mají 8x vyšší šanci, že se dostanou do nemocnice, než lidé, kteří si nechali aplikovat 3. dávku. A je to venku. Britské JIPky jsou tak z více jak 90% zaplněny lidmi, kteří podle Borise Johnsona nedostali boostery, čímž je řečeno naprosto vše o kvalitě těchto vakcín.

Boris Johnson, britský premiér

Pamatujete na Andreje Babiše a jeho trapnou operaci s názvem “Udělejte Tečku za koronavirem” a Adam Vojtěch s tímto cirkusovým číslem objížděl republiku? No, tak v tom případě mám pro tečkaře špatnou zprávu. Podle všeho to vypadá, že na dvojtečky se už nehraje, a že budete muset vyrazit pro třetí tečku, abyste místo dvojtečky měli tři tečky. A pokud jde o tři tečky za koronavirem, tak to je doslova symbolické. Tři tečky v gramatice na konci věty znamenají nedokončený děj, který naznačuje trvající přesah určený k zamyšlení a k dovození důsledků. A o tom to přesně je. Nikdy nekončící tečkování a boosterování. Přijde 4. tečka, po ní pátá a šestá, atd. Prostě nikdy nedokončený globalistický proces symbolizovaný číslem 11.

Jaký smysl má očkování skoro 2 roky starou vakcínou proti Omikronu?

Určitě si mnozí z vás, kteří mají tu kulatou věc na krku k přemýšlení a ne jenom ke kývání, všimli jedné podivnosti. Jak je možné, že když ten koronavirus tak moc a tak rychle mutuje, proč by více a více dalších dávek mělo někomu poskytovat ochranu před těmi novými kmeny? Dávalo by to smysl, kdyby vakcíny měly nové složení, ale to se těchto dnešních vakcín netýká. To jsou pořád jedny a ty samé vakcíny, které nemají s vakcínami prakticky nic společného a byly vyvinuty vloni v létě před rokem a půl.

A jak už řekla i Dr. Soňa Peková, ten virus z roku 2019 je dávno pryč. Tohle, co tu teď poletuje okolo, to jsou úplně jiné viry, které jakoby vylétávaly odněkud z jeskyní, pokud máme věřit tomu příběhu o přírodním původu viru. Takže, k čemu jsou ty skoro dva roky staré roztoky? Jak mohou fungovat proti mutaci Omikron? Vždyť to logicky nedává smysl. Jenže tady pozor, smysl to dává, jenom si to musíme ještě jednou připomenout a vysvětlit.

Oddělení JIP v britské nemocnici

Všichni víme, že tyto roztoky neposkytují imunitu a dokonce ani bezinfekčnost. Lidé tak i po očkování mohou onemocnět, a mohou po očkování dále roznášet nákazu. To samo o sobě znamená, že nejde o vakcíny, protože tyto roztoky nesplňují ani jednu funkci vakcín, ani neposkytují imunitu, ani bezinfekčnost. Proč ale farma společnosti a politici tlačí lidi do dalších a dalších teček, do dalších a dalších dávek, přičemž rozestupy mezi dávkami se zkracují až na pouhé 3 měsíce? Ano, tím důvodem není očkování, ale impregnace obyvatelstva. Pokud jste tento výraz nikdy neslyšeli, tak jste asi nejezdili pod stan, protože toto slovo označuje proces chemické ochrany stanu proti promokání a pronikání vody skrze látku, ze které je stan vyroben. Jenže ta samá impregnace existuje i biologii, jenom se netýká vody, ale pronikání virů do buněk.

Neklepat, obsazeno!

Savčí buňky mají tu zvláštnost, že když jsou zaneprázdněny nějakým úkolem, nemohou být ovládnuty virem. Pokud je buňka napadena a již ovládnuta nějakým “přátelským” virem (např. lidským adenovirem), potom tato buňka je z pohledu biomechaniky obsazená a jiný virus nemůže nad buňkou převzít kontrolu. Virus způsobující respirační nemoc se tak musí posunout o dům dál a hledat jiné neobsazené buňky, které by mohl převzít a přinutit je k replikaci sebe samého. A právě tato vlastnost buněk je právě teď využívána farmaceutickými společnostmi k výrobě terapeutik, konkrétně rezistorů. Stačí totiž zaplavit lidské plicní buňky nějakým rezistentním virem, který je obsadí a tím znepřístupní tyto buňky pro viry koronaviru.

Ve výsledku tak dochází k tomuto jevu: Je naprosto jedno, jestli vakcína je nebo není modelována na současnou mutaci viru, protože to vůbec nehraje roli. Člověku se do těla vstříkne stará vakcína, starého složení, která prostě obsadí určitou část plicních buněk a tím zabrání jakémukoliv dalšímu viru v jejich obsazení a zahájení množení. To automaticky znamená, že očkovaný člověk logicky nezíská imunitu, protože jeho tělo nezabíjí viry koronaviru, a tím pádem nezíská člověk ani bezinfekčnost a je nadále nakažlivý pro své okolí.

Booster dávka

Koronavirus v těle člověka nadále zůstává, nemůže se ale množit v místě původního určení, tedy v plicích, protože plicní buňky jsou impregnovány, čili obsazeny rezistorem, tedy jalovým virem, jehož úkolem je držet buňku jalově zaměstnanou a tím pádem nedostupnou pro obsazení koronavirem. Očkovaný člověk tedy nosí v sobě viry a stává se super-nosičem. Neočkovaní lidé v blízkosti super-nosiče okamžitě onemocní, protože je nakazí svými viry, kterým se nepodařilo uhnízdit se v plicních buňkách super-nosiče. A v čem je ta myšlenka ďábla?

No přece v tom, že když se naočkují úplně všichni, tak virus se nebude mít kde uhnízdit a všichni lidé se stanou super-nosiči, úplně všichni. Nikdo nebude mít imunitu, nikdo nebude mít bezinfekčnost, pouze všichni po stanovenou krátkou dobu budou mít impregnovány plicní buňky, takže koronavirus v těle je nebude moci obsadit a začít se v nich množit. A pozor, rezistor v buňce nemusí být jen jalový virus, ale dokonce RNA matrice, která přikáže buňce vyrábět další s-proteiny viru. Takže člověk se stává chodící továrnou na spike proteiny. Více očkování tak znamená více nákaz lidí! A tady přichází to děsivé rozuzlení.

JIP oddělení plná naočkovaných Britů bez třetí dávky, taková konspirace před pár měsíci… a dnes?

Jakmile se takto impregnovaní lidé přestanou očkovat dalšími dávkami, tak plicní buňky s rezistory postupně odumřou a jsou nahrazeny novými, protože lidské buňky mají svoji omezenou životnost. U plicních buněk to jsou 4 až 6 měsíců. Jakmile buňky odumřou a jsou nahrazeny novými, tak ty nové již žádný obsazovací jalový virus v sobě nemají a mohou tak být napadeny jakýmkoliv virem. A přesně to koronavirus právě dělá ve Velké Británii, kde na JIPkách leží 90% pacientů z řad očkovaných lidí, kteří si nevzali 3. impregnační dávku. Chápete? Neleží tam antivaxeři, kteří se očkování brání zuby nehty, ne ne. Leží tam dvojtečkaři bez třetí tečky.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch během vyprávění nové české pohádky o tom, jak se Honza nechal otečkovat dvěma dávkami a potom už bylo v Andrejově království jenom dobře

Proč tam neleží antivaxeři? Protože ti už dávno nemoc prodělali a vybudovali si mohutnou přirozenou imunitu. V jejich tělech žádné koronaviry už nejsou a jsou bezinfekční. Naproti tomu dvakrát očkované osoby leží na JIP, protože si nedali 3. impregnační dávku. Po celou dobu ty viry nosili v sobě a ty viry čekaly, až impregnované plicní buňky odumřou a budou nahrazeny novými. Jakmile k tomu dojde, člověk onemocní, a podle velikosti nálože i velmi těžce a končí na JIP. Proto celá ta cirkusiáda se 3. dávkami je o impregnaci plicních buněk dvojtečkařů. A kdo je výhercem? Neočkovaní antivaxeři, kteří prodělali nemoc a mají vybudovanou přirozenou imunitu. Zato očkovaní se stávají rukojmími farmaceutických firem a nekonečných posilovacích dávek.

Lidé po dvou dávkách bez boosteru prodělají nemoc přirozeně a nastřelení 3. dávky potom může podle amerických lékařů vyvolat ADE syndrom

A teď si představte, že člověk se naočkoval a má dvě dávky. Na třetí nešel a teď nedávno prodělal někde doma nemoc, čímž se mu obnovila a vrátila přirozená imunita. Tohle se právě děje milionům lidí po celém světě. A tito lidé teď neví, co mají dělat. Nemoc prodělali a přemýšlí, jestli jít na 3. dávku pro booster. Na tuhle otázku existuje jedna odpověď: Ať vás to ani nenapadne! Hrozí vám totiž propuknutí ADE syndromu! Pokud jste byli očkováni a nedávno jste přesto prodělali nemoc, potom nesmí do těla přijít žádný spike protein z mRNA vakcín, protože hrozí propuknutí agresivní autoimunitní reakce ADE, jak varují v posledních týdnech američtí lékaři.

Přirozená imunita po prodělání nemoci totiž zablokuje s-proteiny před průnikem do plicních buněk a ty se potom uchytí v srdečním svalu a v cévních výstelkách myokardu. Tam způsobí buď koagulaci a tromby z krevních buněk, anebo zánět cév, což obojí vede k akutnímu infarktu. Přirozená imunita totiž spustí autoimunitní reakci a začne napadat vlastní krevní buňky a cévy, protože v nich detekuje toxický s-protein pocházející z vakcíny, který se usídlí v oblasti srdce a začne se tam množit.

Bez tupých ovčanů by nebyly ani vlny, ani tečky

Imunitní systém na to reaguje prudkým zánětem vedoucím k otoku cév a k trombóze v krevním řečišti srdečního cévního systému. Pokud jste tedy prodělali v poslední době něco, co se podobalo chřipce, covidu, nebo jakékoliv obdobě respirační nemoci, vyhýbejte se 3. dávce za každou cenu. Nyní už víte, proč nezáleží na tom, jestli vakcína je nebo není modifikována pro konkrétní mutaci, protože na tom vůbec nezáleží, když nejde o očkování, ale o impregnaci plicních buněk a o jejich obsazení a vyplnění zástupnými viry, tzv. rezistory.

Tato rezistence je pouze časově ohraničena životností impregnované buňky, tedy u těch plicních je to rozsah 4 až 6 měsíců. Proto všechna přeočkování a boostery budou lidem tlačeny v kratší lhůtě než je životnost těchto buněk, tedy ten poslední plán šéfa BioNTechu, že lidé by si měli brát boostery každé 3 měsíce, do toho dokonale zapadá. A tyto informace na mainstreamu nenajdete. To jsou neveřejné a zakázané informace, za které hrozí lékařům vyhazovy z nemocnic, kdyby o tom začali mluvit. A proto není divu, že naše články mají tak velký dosah na sociálních sítích.

Nejsdílenějším článkem v ČR v roce 2021 byl článek Aeronetu o výroku Dr. Soni Pekové o virových jeskyních

Do redakce jsme byli upozorněni, že náš článek [2] s výrokem Dr. Soni Pekové o virových jeskyních se stal nejsdílenějším článkem roku 2021 v České republice na českých sociálních sítích [3], tedy jmenovitě mezi českými uživateli Facebooku. Náš článek z února sdílelo téměř 42 000 lidí a nechali jsme tak za sebou články mainstreamových serverů CNN Prima News nebo Seznam Zprávy. Pořadí sdílení článků sestavil pan Josef Šlerka ze serveru Investigace.cz [4] a nezapomněl nás zařadit na seznam tzv. konspiračních serverů. Ano, těch serverů, jejichž údajné konspirace se v roce 2021 stávaly realitami a třeskutými pravdami a skutečnostmi.

MUDr. Soňa Peková

Lidé zkrátka tuší, že pravdivé informace na mainstreamu člověk nenajde, a tak podvědomě hledají alternativu. A když někdo hledá alternativu, najde Aeronet. A to díky zásluze našich čtenářů, kteří aktivně a uvědoměle sdílí naše články a obsah, který se tak dostává k co nejvíce lidem. Je velmi milé vidět na vlastní oči, že ve sdílení článků dokážeme porážet velké mainstreamové servery. Svědčí to nejen o tom, jaký vliv mají naše články, ale i o vysoké aktivitě našich čtenářů, kteří nejsou jen v roli pasivních čtenářů, ale i v roli mediálních zvěstovatelů a doručovatelů. A za to vám všem patří velký dík!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Závěr roku 2021

Vážení čtenáři Aeronetu, máme tady závěr roku 2021. Po celý rok jsme vám přinášeli články, analýzy, videa a páteční pořady. Pokud máme v naší práci pokračovat i v novém roce, potřebujeme vaši podporu. Pokud se vám líbí naše práce, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím do konce roku na naší obvyklé darovací stránce zde, podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 92% z cílové sumy a do konce roku zbývají 2 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash a Ethereum, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu, kterou jste nám celý rok poskytovali, vám moc děkujeme! A přejeme Vám Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
apazat
Návštěvník
apazat

a nebude to tak ze ked budu vsetci zaockovany tak bude na jiske 100% zaockovanych a kedze vakciny funguju na 85% bude tam stale 150 ludi na 1000 namazenych… ci?

M. C.
Návštěvník
M. C.

Když už je tu řeč o doktorce Pekové, přihodím sem pro ilustraci odkaz, kdo je její manžel.
On ze své služební povinnosti veřejně moc mluvit nemůže, tak mluví ona.
https://www.acr.army.cz/struktura/generalni-stab/odbor-vojenskeho-zdravotnictvi/argumentar:-centrum-biologicke-ochrany-techonin-47676/

PaVo
Návštěvník
PaVo

https://www.youtube.com/watch?v=tNx06Bd655s

Epsteinova mršina vyfasovala 65 let vězení, což je prakticky doživotí. To to trvalo. Doufejme, že začne zpívat o dalších zapojených do zneužívání nezletilých a obchodu s nimi.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Jen aby za pár dní nespáchala “sebevraždu” a taky neskončila doživotně na utajeném ostrově s Epsteinem, nebo než jim udělají plastiku a novou identitu.

Dan2
Návštěvník
Dan2

To je velice pravdepodobne.

Dan2
Návštěvník
Dan2

Je treba vedet spojitosti. Je to dcera ortodoxniho Zida z Podkarpatske Rusi, ktery emigroval do Anglie a zmenil si jmeno na Maxwell. Dostal se rychle do spionaze, svou dceru chtel vdat za JFK mladsiho. Tak se navesila na Epsteina. Nejenom Pruzinskij/Klaus pochazi tedy odtamtud. A przni co vezmou do ruky jako poskoci globalistu a DS.

Historik
Návštěvník
Historik

Jedna věc je jistá, kdyby České země znovu postihly morové nákazy, neštovice, obrna, žádná vláda s tím nic nezmůže. Jen jedna to dokázala. V 50.letech, 3,5 milionu dětí za tři dny a lžičku pro každýho.

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

http://www.informationliberation.com/?id=62769
Německo: Vláda hlásí, že 96 % případů Omicron je mezi plně opichanými, 4 % jsou lidé, kteří se neúčastnili depopulačních experimentů.
Nové údaje, které dnes zveřejnil Institut Roberta Kocha, výzkumná agentura provozovaná německou vládou, zjistila, že ačkoli je 71 % populace plně očkováno, téměř 96 % případů Omicron patří mezi plně očkované.
“Dnes zveřejněná zpráva institutu Roberta Kocha uvádí, že 95,58 % případů #Omicron v Německu je plně očkováno (28 % z nich mělo “posilovač”), 4,42 % je neočkovaných,” uvedla televize Disclose.
“Pokud jde o zátěž způsobenou nemocí: ‘U 6 788 případů byly poskytnuty informace o příznacích, většinou nebyly hlášeny žádné nebo byly hlášeny jen mírné příznaky. 124 pacientů bylo hospitalizováno, čtyři lidé zemřeli’,” uvedl Röhn.
Připomeňme, že Dr. Robert Malone byl včera zakázán na Twitteru poté, co ho AP obvinila z „uvedení“ lidí v omyl tvrzením, že fukcíny „neposkytují ochranu proti omikronové variantě“.

Josef
Návštěvník
Josef

3. 2. 2010 Poslanci-lékaři očkování nechtějí, raději zaplatí pokutu
„Já bych se nenechal očkovat proti viru A/H1N1, ani kdyby to bylo povinné. Každý občan má podle Listiny základních práv a svobod i mezinárodní úmluvy právo odmítnout poskytnutí lékařského výkonu, takže já bych to považoval jako zásah do svých práv,“ řekl poslanec ODS Boris Šťastný.
Na existenci úmluvy o lidských právech v biomedicíně (ze dne 4. 4. 1997), která zdůrazňuje právo každého jednotlivce na informovaný souhlas s jakýmkoliv zdravotnickým zákrokem, a tedy i s očkováním, upozorňuje i profesorka trestního práva Dagmar Císařová z pražské Právnické fakulty UK. Proto se domnívá, že nelze povinné očkování nařídit ani vojákům. „Je to součást lidských práv. Pokud by se jich někdo chtěl domoci, může jít přes správní soudnictví až k Ústavnímu soudu, případně k soudu pro lidská práva ve Štrasburku.“
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/poslanci-lekari-ockovani-nechteji-radeji-zaplati-pokutu-25419

Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb.
Platnost od 01.10.2001
Článek 2 – Nadřazenost lidské bytosti
Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.
Článek 5 – Souhlas
Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.
https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-96

RadekM
Návštěvník
RadekM

Ale pozor na čl 8 v úmluvě o biomedicíně. V případě že nejste schopni dát souhlas tak lékařský zákrok bude proveden. A souhlas nedáte když budete např. v bezvědomí nebo když vás zavřou do nějakého tábora pro neockovane a tam vás stát zbaví způsobilosti k právním úkonům a ustaví vám tam opatrovníka, který to pak rozhodne za vás. Takže si nechte založit do vaši zdravotní karty notářsky potvrzený papír, že nesouhlasíte s lékařským
zákrokem, který spočívá v očkování nebo jinou obdobnou imunizací proti nemoci. Druhý výtisk tohoto papíru noste u sebe u dokladů aby to každý našel. Ovšem ani toto řešení není 100%. Počítá s existencí právního státu. A víme všichni jak to dnes funguje. Jisté by bylo pouze to kdybychom se těžce ozbrojili a řekli jim jasné NE! Bohužel to nebude snadné protože ví stejně jako to víme my že buď dostaneme my je nebo oni nás a že oběma stranám jde o všechno. No bude to opravdu zajímavý rok. Takže také všem přeji mnoho štěstí, odvahy a klidnou mysl v následujícím roce.

M. C.
Návštěvník
M. C.

Tak tak.
Demokracie není o tom, že dva vlci a jedna ovce mohou hlasovat, co bude dnes k večeři, ale o tom, že dobře ozbrojená ovce hlasovat odmítne.
V té původní demokracii mohli hlasovat pouze svobodní občané.

Libor
Návštěvník
Libor

Kde je pravda, kde je lež a hoax, když proti sobě dáme názor světově proslulého patologa (říká očkování zabíjí) a politika nebo i některého lékaře bez světové proslulosti (říká očkování je jediná cesta).

Dr. Sucharit Bhakdi ve videu prezentuje výsledky patologa dr. Arne Burkhardta, které poukazují na ničivý efekt covid očkování na lidské tělo. Zjistili, že u 14 z 15 pacientů se vyskytly rozsáhlé známky toho, že tělo napadlo samo sebe, což se nikdy předtím nestalo. Ve všech 14 případech bylo napadeno srdce. Více ve videu a článku.
Video: https://otevrisvoumysl.cz/vysledky-bhakdiho-burkhardtovy-patologie-ukazuji-ze-93-lidi-kteri-zemreli-po-ockovani-bylo-usmrceno-vakcinou/

Uďo
Návštěvník
Uďo
Historik
Návštěvník
Historik

Tak jinak, za poslední měsíc, jsem se nesetkal ani s jedním člověkem, kterej by si nemyslel, že lže víc, než jindy.
“A když políbím bejvalku, můžu jí strčit jazyk do krku..nebo je to ty vole kontakt?”