Komu bije srdce za Zaslíbenou zemi a Přemyslovský národ, musí dnes řvát:...

Komu bije srdce za Zaslíbenou zemi a Přemyslovský národ, musí dnes řvát: „ŽALUJI!“

Komu bije srdce za Zaslíbenou zemi a Přemyslovský národ, musí dnes řvát: „ŽALUJI!“

Redakce AE News přináší ke dni výročí české státnosti článek jednoho z našich čtenářů a diskutérů. Text je velmi povedený, i když ne se všemi názory v něm jako šéfredaktor souhlasím. Minimálně roli Václava Klause na transformačním procesu v 90. letech nevidím zdaleka tak jednobarevně jako autor, ovšem Václavu Klausovi je třeba přiznat status antiglobalisty a národního elitáře. Václav Klaus a Miloš Zeman byli a jsou ve skutečnosti typickým příkladem pjakinovského modelu tandemové moci, teze vs. antiteze, Klaus je národní elitář, Zeman globalista.

Oba dva spolupracovali, i když navenek v médiích šli jako proti sobě. Iluze teze vs. antiteze pro voliče. Důkazem tandemového systému elit byla Opoziční smlouva. Ale toto není můj článek, abych ho hodnotil a soudil. Článek ale není jen o Václavu Klausovi, je o mnoha dalších klíčových souvislostech a věcech v naší zemi po listopadu 1989 a doufám, že se vám bude líbit. Je přínosné, když lidé místo dlouhých textů v komentářích raději napíší článek.

-VK-

Takzvaná pražská kavárna dohnala lidi, kterým ještě zbylo dost odvahy, cti, zodpovědnosti a rozumu, aby se pořádně zamysleli nad skutečným smyslem dnešního politicko-společenského rozkolu. Že tuto propast mezi lidmi, kteří mají moc nad občany ČR, nehloubí těmito občany zvolený prezident Miloš Zeman nebo před ním Václav Klaus, ale právě dryáčníci, je nad slunce jasné. Pojďme si ale hned na úvod stejně jasně říci, že přesně taková situace mezi lidmi nastat měla a je žádoucí! Ať si trucmanažeři a antizemanovci uvědomí svůj omyl nebo ať je striktně odděleno zrno od plev. Zaděláno na to je dokonale a je moc dobře, že se to děje v den národního svátku. Dnešní události neřídí domnělí režiséři.

Člověk, který nepřestal sledovat dění, neztratil či nezaprodal v době temna posledních 15 – 20 let vlastní rozlišovací schopnost, zpravidla dá na první dobrou. Za tu dobu se tato skupina lidí semkla kolem dvou osobností – Václava Klause a Miloše Zemana. A říkám to v tomto pořadí, přestože nyní nasazuje za svůj národ krk ten druhý. A počíná si přitom nadmíru skvěle.

SKR4d1e73_162708_436728.jpg
Václav Klaus a Miloš Zeman

Toto tvrzení musí uzurpátory veřejného prostoru (tohoto období jejich rozkvětu) rozpalovat doběla. Ale přesně taková situace se popisuje v Knize knih. Je tam přímo sděleno, že až bude doba konce, nastane všeobecná zvrácenost a tedy logicky – „budou VÁS mít za blázny“. Koho že? No přece ty, kteří drží prst na tepu doby a vědí, v jaké fázi Dějin se nacházíme a co máme dělat. My v Čechách především bychom o tomto přesahu měli začít vážně a veřejně mluvit.

Petr Hájek by mohl vyprávět. První začal veřejně a ze široka zpochybňovat umělý svět neziskovek, médií cizích zájmů, kabaretních filmových hvězdiček, humanistů, psychiatrů a psychologů a jejich vějiček. Zvedl prapor a psal i to, co nemohl říci nahlas jeho šéf, který hájil jiné kóty. A byl – za blázna. Věděl, do čeho jde a jak to bude pokračovat. Věděl a ví, co dělá, neboť jeho kroky nevede mamon, vliv, peníze a kariéra, ale husovské srdce (přestože křísí české katolictví, které se tak silně odlišuje od toho vatikánského a má blíže právě Upálenému, který šel striktně ve stopách Ukřižovaného – taková je moc „zaprdlého kráteru“ a jeho lidí).

Také psal, že se blíží doba všeobecného rozuzlení a boje sil zlých a dobrých až do konečného rozhodnutí. A i v tom má pravdu. Protože to ví od srdce.

Těmto lidem a jejich informačním projektům musí být dopřáno ještě více sluchu, a proto je potřeba odstranit poslední dalajlámisticko-vatikánské žáby na prameni. Tedy pardon. Oni se „doznemožní“ samy. Jak se ale říká, musíme být bdělí.

Klause a Zemana je třeba chápat jako pravé obránce národa

V souvislosti s aktuálním zaostřováním hranice mezi politiky, kteří půjdou na Hrad a těmi, co půjdou na trucpodnik, je dobré si připomenout, že ne nadarmo byla zaznamenána i tato Mistrova slova: „Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině.“

Z toho jasně vyplývá, že jámy, které hloubí kavárníci, vytvořili tím, že se protiví přirozenému řádu světa, který byl popsán ještě před jeho stvořením. A také se ukazuje, že oni jsou v menšině. Ne, Miloš Zeman není Ježíš Kristus a ví to. Je ale jeho skutečným, nikoli psaným vyznavačem. Je poctivý ke svému svědomí a hájí a bije se za Kristův poklad, nad který není – za zotročované, zadupávané a zasypávané, tedy Boží lid a kalich. Klaus a Zeman nejsou „jen“ politici z řady.

Když se skutečný český vládce, tedy jako Zeman identifikovaný s lidem, rozhodne konat svou službu svědomitě a není za to včas zabit, nastane zrcadlový efekt. Vše, co v něm odpůrci lidu a jeho vůdce spatřují, vidí sami sebe. Adresáty těch již letitých nadávek a dehonestací jmenovitě vůči Miloši Zemanovi jsou ve skutečnosti oni sami. Zvíře, které v něm vidí, reprezentují v reálu oni. Chaos, omyl, šlendrián a ostuda po celém světě, je jejich dílem a hořkým plodem. Ať si ale nemyslí, že ho za ně bude jíst někdo jiný. Sami si připravili svou odplatu.

vitkov.jpg
Pražský památník na Vítkově.

K prohloubení tohoto zrcadlového efektu nemohlo dojít za Václava Klause, protože ještě nebyl čas. Celosvětová babylónská hydra byla ve svém posledním rozkvětu a Václav Klaus toto pokolení provedl tou nejhorší dobou a sám za to rovněž přinesl oběť – dal na oltář své vlastní jméno. Nejen za tu pracně pošpiněnou amnestii, ale snad za všechno to polistopadové, co bylo označeno jako nezdar, jsou dle TV lhářů vinni Klaus a Zeman.

Upozorňuji všechny rozumbrady, kteří nedokázali ze svých myslí přísně vypudit antiklausovské a antizemanovské mediální zkratky, protože třeba jen nechtějí ztratit tvář, že se za čest této dvojice a jejich lidí budu bít!

Shrnuto, Klaus a Zeman nastavují zrcadlo těm, co si o sobě myslí, že jsou elitou národa. Nejsou. Nestanete se elitou, když si v těch vašich pokřivených médiích budete uzurpovat pojem „křesťanské“ (viz. zde a zde) nebo „evropské“ (viz. zde). Musím vám říct ultimativně, že pojmy mají své místo a význam a vy s nimi zacházet neumíte nebo nechcete! Museli byste nejdříve pochopit a uznat, jak k vašemu zrodu došlo a proč se nacházíte tam, kde jste a být nemáte. Museli byste se dostat do situace elementární pokory a zeptat se konečně sami sebe, zda by chyba nemohla být na vaší straně přijímače. Rovnou dodávám, že protivením se tomuto národu, si takovou bolestnou chvíli připravujete sami.

Česká média a jejich Mefistofeles

Stvořila vás mediální šelma 20. století. Média, zprvu ďábelsky lákavá jako všechno pozlátko, se stala pravým falešným prorokem. Jejich západní vydavatelé kolem svého produktu vytvořili aureolu plurality, zásadovosti, spravedlnosti, objektivity a etických kodexů, co to všechno „zajišťují“. Rozdávali a rozdávají ceny svým nejlepším redaktorům a činí z nich celebrity, aby zdůraznili metodu práce, jíž je ve skutečnosti ukázková korupce. Korupce vlastním egem a místem, na které daný člověk nemá.

Proč se postupně z nosičů, co mají informovat, staly dezinformační a nátlakové páky, je skryto v jejich vínku. Někdo se rozhodl – jistě ne náhodou – prodávat zprávy (už to je chyba), ale dobře (ne)znal a (ne)zná hodnotu informací (dle míry uvědomění v mocenské pyramidě). Informace jsou jak známo neseny lidskou myšlenkou a jako takové jsou nejsilnější zbraní a silou, která dnes reálně vládne všem bílým koním, kterým se říká politici a státníci (až na ty výjimky). Jak ubývala lokální osobní moc mágů, vytrhly děti Francouzské revoluce z rukou monarchů „veřejnost“, kterou začaly pást a dodnes pasou skrze globální chrám masmédií. Tyto nové ať už skutečné či domnělé marxistické masy se ale nechaly podvést. Na rozhodující okamžik uvěřily, že jim média nemohou lhát a daly tak vzniknout šelmám s nadliskou mocí (i to bylo v plánu/popsáno). Není divu, úkladník je vždy napřed.

492868-original1-y3qth.jpg
Symbol Kalicha na Pražském hradě.

Právě mezi skutečným stavem věcí a informací jdoucí ke konzumentovi, která ten stav má věrně zobrazit, byl/je ukryt ďábel. Bez ohledu na míru, do níž si to jednotliví vydavatelé, šéfredaktoři, autoři, editoři, a další uvědomovali a uvědomují či vůbec ne. Na svět přišel průmyslový stroj na veškerou zvrácenost dnešního světa! Jeho nejsilnější zbraní je totiž jednocestnost, kdy „informace“ vydavatele prakticky není korigována konzumentem, jehož možnosti se postupně zminimalizovaly. Díky této informační jednosměrnosti se vyvinul celý vějíř metod k potření účinné zpětné reakce a díky těmto metodám je nastolována agenda v zájmu vládců, nikoli poddaných. Je to dovedeno téměř k dokonalosti, kdy vám jinak rozumní lidé říkají: „Takhle to prostě je. Nic s tím nenaděláš“ a již spěchají do „práce“ vydělávat na své otrokáře.

Vše, co tato média (včetně odpudivě dekadentní TV zábavy a zejména filmu) stvořila, je vícenásobně falešným obrazem reality. Všechny pojmy byly posunuty či překrouceny tak, aby nás skrytí vládcové světa mohli ovládat skrze své mediální produkty na odvedení pozornosti. Těmito novotvary, s nimiž jsou média a film v symbióze, jsou:

  • moderní věda, která vymyslela a kryje „mimozemšťany“, protože hledá vně jako pan Hawking, který podle toho dopadl, a která vymýšlí CERNy a jiné pekelné stroje na únik ze svěrací kazajky hmoty a gravitace, přitom tento způsob popisuje Bible a jediným a výlučným hejblátkem k tomu určeným je lidské tělo,
  • náboženství, která vědě přenechala většinu své „agendy“ a smrskla se na sektářství, produkující násilí, jak na duši, tak na těle a nechávají si za to krvavě platit, vyjma Pravoslaví, které jediné dýchá se svým lidem a není tedy dogmatickou doktrínou,
  • filozofie a humanitní vědy jako takové, které kryjí různé -ismy a dopouštějí se násilí na dětech, což je obzvláště zavrženíhodné, a vyrábějí duševní nemoci a náhražkové myšlenkové systémy za hledání pravdy, tyto freudoviny používají lidskou duši jako rohožku, protože z celých oborů lidské činnosti udělaly sekty „expertů“, kteří jediní znají a vnucují ty správné vzorce chování,
  • medicína s vražedným farmaceutickým průmyslem, která pokud nedává člověka dohromady po pádu z třetího patra tak neléčí, většinou „jen“ udržuje nemoci při životě a nové vyrábí (skrze reklamy na léky a třeba kampaně proti rakovině),
  • drancování přírodních zdrojů jako další důsledek všeobecné dekadence, do níž byl člověk uvrhnut svými vlastními slabostmi,
  • a celkově – že člověk je zkrátka chybou systému, kterou je potřeba odstranit.

Je to globální tmářství, které právě teď mělo vyvrcholit a vrcholí! Výsledek toho, když člověku vládne člověk.

Na individuální úrovni se stalo to, že nejen tvůrci mediálních zkratek, ale skrze jejich nakažlivé zvrácené uvažování, se i jejich čtenáři, posluchači a diváci odnaučili přemýšlet. Doslova zrobotizovali. Lidé si postupem času v rozhodující míře v zájmu mašinérie redaktorů, falešných celebrit, expertů, analytiků, komentátorů, moderátorů, zpěváků, herců a dalších „osobností“ nechali vyoperovat zdravý úsudek. Takový člověk pak jen kompiluje již napsané a není schopen kritického odstupu a nadhledu. Kupecké počty a selský rozum byly až do odvolání zamčeny ve věži, kterou stráží barák, lepší auto, každoroční dovolená, kariéra, elektronika jdoucí s člověkem až do postele a živí v člověku strach, že když o to všechno přijde, nebude pro co žít. Dokonalé otroctvo.

jan-hus-hranice.jpg
Upálení mistra Jana Husa

Role novináře je přesně opačná, než kterou sehrávají tradiční média. Novinář se má vyznat ve složitosti světa, nikoli přepsat zprávu západní agentury a kompilovat již předložené. Jestliže němečtí vydavatelé přihlíželi selekci novinářů na ty správné a ty, kteří přemýšlejí, nechali odejít a vyhazovat, pak se nemohou divit, že jim ti druzí dnes ukazují, jak se to dělá správně. Ale i to je součástí jediného plánu, který vyjde.

Nemá smysl popisovat dál, co lépe popsali jiní. Jde zejména o již profláklé neziskovky pana Černého (Schwartz György), jeho korupční novinářské ceny a indoktrinovanou agendu (zde, zde, zde a zde – čest výjimkám, které již obrátily, anebo se nenechali zkorumpovat) a jimi společně realizované neautentické barevné revoluce a po nich nastolování protinárodní agendy (začalo to už naší cinknutou revolucí „Sametovou“). V zemích, kde byl takto touto metastází zmaru zamořen informační prostor, pak právě vypadáme jako bychom spadli z Venuše a jestliže chce někdo tuto pyramidovou hru popsat (a tím zničit), na toho je brán mediální pohrabáč „oceněnými“. Momentálně je jím postarší, ale hrdý a odhodlaný muž o holi.

Zeman se „jen“ chová jako správný prezident

Výsledkem takovéhoto šíření chaosu a náhlému neústupnému postavení se mu ze strany přirozeného vůdce je čím dál tvrdší konfrontace mezi jednotlivými aktéry. Lidé začínají díky alternativním médiím pomalu chápat ne, že je všechno jinak, ale v principu zcela naopak. Tento proces se díky popisované krystalizaci urychlí, aby nakonec pochopili všichni, kdo nemají srdce z kamene.

V dnešním všeobecném společenském rozpolcení, je podle mého názoru již dostatečnému počtu lidí také zřejmé, že nejde o omyl či chybu systému, ale jde o to, aby lidé na osobní úrovni dokázali nejen přijít k sobě, ale rozhodnout se podle srdce, nikoli podle rozumového kalkulu – zda stojí na straně všeobecné falše nebo tíhnou k pravdě. To, že Klaus, Zeman a jejich spolupracovníci, tedy především psavci, ještě pro někoho vypadají jako blázni, neznamená, že to tak je. Měli nás dovést do stavu, kdy monopol na informace bude prolomen novými, neznačkovými, zato kvalitnějšími internetovými, „darebáckými“, konspiračními, „proruskými“ a neplacenými weby. Je v nich také spousta balastu a nesmyslů, ale podstatné události nezamlčují, což v celku slouží k vyladění a rozpoznání cesty ode lži k pravdě. A to nemůže za čtenáře udělat nikdo jiný, jedině on sám. Tudíž žádná reklama, ale dokonce i jistá dávka sebezpochybnění.

LVA6307b5_9313092002_10206430710590194_1928806.jpg
Michal Hašek s Nočními vlky na brněnském ústředním hřbitově při oslavách květnových dnů tento rok.

Tato média, často dělaná na koleni a za pár šupů (vedle sedmimiliardové ČéTé), dávají svým čtenářům jasné sugestivní otázky: Na čí straně stojíš? Necháš se dál vést do bahna, protože seš na jejich „produktu“ nějak závislý? Anebo toužíš po pravdě, ať je jakákoli? Chceš jistotu, která tě jak čím dál víc lidí vidí, vede do záhuby, anebo už jsi alespoň toto prozřel?

Jde o probuzení člověka k pokoře a očekávání věcí příštích

V tomto punktu bych rád citoval jednoho z největších současných myslitelů a vzorného Husova žáka Miloslava Ransdorfa, který nikoli náhodou tolik vadil a nakonec byl z cesty odstraněn. „Není možné, abychom měli pravdu jako nějaký statek, jako něco, čím můžeme disponovat. Nemáme pravdu, ale pravda má nás. Pravda není statický bod, pravda je proces, pravda je vektor. Aby se pravda prosadila, musí za ní být lidské nasazení. Pravda se děje, a děje se v čase. Je historickým fenoménem a historii také utváří.“ „Jen“ dodávám, že čím je zvědavý a hledající pokornější, otevřenější a odmítá médii tak promazaný stroj na mamon, tím více pravdy – tedy skutečného stavu a děje – se mu odhaluje, protože člověku očištěnému od falešných představ o světě se rozšiřuje vědomí daleko za hranice jeho současné představivosti. Je to obrovská příležitost pro všechny! Dnes bojujeme o svobodu, abychom se vůbec mohli poznat. To poznání nevede skrze mediální církve, truhlíky vyprávějící na přednáškách o hodných mimozemšťanech, metodách prozření nebo o zkazkách, že všichni jen lžou, a to i za tisíce korun za biletku. Ani náhodou, naším Učitelem je život sám! To, co bylo popsáno v Bibli, my rovnou prožíváme, nemusíme studovat žádné knihy. „Jen“ to vnímejme s otevřeným srdcem a hledím a nevyhýbejme se životním zkouškám. Ti, kdo toto vnímají, jsou přesně tam, kde mají být.

Příští dny, měsíce a roky budou fatální pro celé lidstvo!

Tvůrci pro někoho pořád podivně vyhlížejících webů jsou skuteční kněží doby. Bez hábitů, zato s argumenty jako zvon. Mají nás dovést k onomu kruciálnímu bodu obrácení do svého svědomí. Koho táhne srdce tence, zato intenzivně a spolehlivě od (falešných) jistot do onoho (tisíce let známého) neznáma, brzy pochopí, kdo je té písničky autor – „Kdo není se mnou, je proti mně. Kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“ Rozhodnutí je to buď, anebo. Třetí cesta není!

Výsledkem našich dnešních českých dní je nácvik první výzvy ke skutečnému pokání, anebo oddělování zrna od plev. Je to jakási generálka na to, co přijde později a „bude to jako za dnů Noemových“. Tentokrát je to ještě nanečisto, aby ti, kteří prolhanou mediální mašinérii udržují při životě nevědomě (nejen v médiích!), měli možnost poznat skutečnost a odvrátit se od ní („Opusťte Babylón, aby vás nestrhly jeho hříchy!“). Také se musejí dostat k moci přirození vůdcové národů a být lidem stvrzeni, aby národy byly semknuty kolem jasně definované myšlenky, protože každý národ hraje svou nezastupitelnou roli v celém globálním orchestru.

Českou a československou národní myšlenkou není nic jiného než jeho vlastní nezamlčovaná, nezpochybňovaná a nevysmívaná historie, která je spolu s ruskou vzorem pro celý svět. Myšlenkou Země zaslíbené jsou oběti knížete Václava a Mistra Jana Husa! A všech jejich pokračovatelů a vyznavatelů (viz. zde), kteří se raději dají zabít, než aby šli proti vlastnímu přesvědčení. Proti vlastnímu srdci, kde sídlí poklad nepodléhající zkáze. Tento vzkaz je vyryt nejen do srdcí všech generací Čechů, ale je uložen v české krajině, jejích kopcích a hlavně na místě, jehož sláva hvězd se dotýká. Historie Čech, Čechů a Československa je důkazem, komu tato země patří. V jiném měřítku se týká právě také Ruska. V Čechách a na Krymu jsme převzali kříž od Soluňských. Ať se to někomu líbí nebo ne!

14319-praha-metro-andel-1200x900.jpg
Stanice metra Anděl (dříve Moskevská) symbolizuje slovanské souručenství mezi Československem a tehdejším SSSR. Zajímavé je, že dodnes ve vstupní hale zůstala původní plastika s názvy obou měst.

Jaká podobnost s tradičním osvoboditelským národem, tak úzce příbuzným právě s Čechy a Slováky. Rudá armáda zachraňovala svět ve dvacátém století před podobným pseudobuddhistickým šílencem, s jakým se v říjnu 2016 vydal na ideový souboj český prezident, který ví, že láska k vlasti a národu je posvátná! Nejde zde ani tak o Čínu a byznys, ale primárně o to zabránit šíření rozkladných myšlenek a posilování páté kolony a jejích prolhaných médií. Hra skončila!

Po ovoci poznáte je. Ne náhodou přijal Dalajlámu člověk, který otevřeně podporuje Sudetské sdružení a církevní restituce a předkládá svatý prostor jiným jako nějaký hadr. Chce zase hnát lidi na panské, přitom by měl sám vysvětlovat (zde). Vodí tu člověka, který přijímal peníze ze stejného Západu jako Hitlerova NSDAP a nacistický zabijácký průmysl. Mezi medovými řečmi a činy však mnohdy zeje veliká propast, čehož výsledkem je absolutní nepochopení, neúcta a vědomé popírání faktů (příklad s opravdu přiléhavým titulkem zde a podobný zde).

Dobrá rada na závěr

Vy mediální přeplacení překladači slov, přestaňte mrhat talentem. Děláte špatnou věc a nejspíš to ani nevíte. Přivedli jste na svět „bankéře“ a exekutory, tento celosvětový mafiánský lichvářský syndikát. Ještě nikdy se nekradlo a neničili se tak „civilizovaně“ lidé tak, jako nyní. To vy jste skutečným autorem církevních restitucí, které neslouží Církvi (skutečné, ne vatikánské), ani nejsou restitucemi – další legální krádež majetku, pro který se v minulosti vedly krvavé války. Jste matkou paralelního světa neziskových organizací, které privatizují to, co mělo být zapovězeno – státní moc a suverenitu! Přivedli jste na svět státy ve státě, na které se nesmí sáhnout – zbytečné a nekontrolovatelné úřady a bílé koně a královnu antispirály – ČéTé.

Nepomůže vám už žádná sebevětší celebrita a už ani ten Dalajláma. Jeho magie vyčpěla, jediný důvod jeho návštěvy je, aby podpořil poslední zbytky mediálního falešného proroka, tohoto univerzálního separatistického a rozkladného ničitele národů. A kdo ničí lidi a jejich národy, ničí Boží dílo a měl by už důrazně být upozorněn, že zhoršuje jen a jedině svou osobní situaci. Špatné činy půjde čím dál hůře schovat.

jarvis_5809092a498e26a5e300f13c.jpeg
Dalajláma a ministr kultury Daniel Herman.

Proto se proti Dalajlámovi na základě vyšší míry informovanosti zvedá odpor. Proto je nutné udržet proti dalajlámistům a vatikánistům (což stále více splývá právě skrze osobu odpadlého kněze) vybojované informační pozice a neuhnout před pátou kolonou, která ho sem na svou podporu přitáhla. Proto jsou ti, kteří nepřijdou na Hrad podpořit 2,7 miliónem lidí zvoleného Miloše Zemana, když ne vědomí traviči rybníka, tak prachobyčejní zbabělci či lidé, kterým moc rozhodovat nepatří do rukou! Chováte se jako nevychované děti!

Nejsilnější mediální deka je ne náhodou v ČR (asi hned po Severní Koreji, ale tam je to z jiného důvodu). Tady končila světová válka, tady skončí i ta informační. Praha byla magická, byla centrem kabalistů, kejklířů a černokněžníků, kteří její úlohu v budoucnu znali, proto jí stínovali a ještě se snaží stínovat skrze média. Světlu, které jí ale bylo souzeno a pak i prorokováno Libuší, nezabrání žádná pozemská moc. Teď přichází ke slovu síly, před kterými se neschová žádný mocipán, a to ani v tom nejodolnějším bunkru. A o to už jde i dnes na pražském Hradě!

Příští dny, měsíce a roky budou fatální pro celé lidstvo a Čechy v tom sehrají ústřední roli! Není se ale čeho bát, naopak! Konec jednoho je začátkem druhého. Poražme v sobě myšlenky na zlo, odmítněme falešné autority a podporujme ty pravé. Zejména zdůrazňuji, že nejhorší ze všeho je, když člověk lže sám sobě.

Kdo má uši, slyš. Už svítá.

A upozornění pro rozumbrady závěrem: Toto není romantický článek z řady, nýbrž konstatování a dobře míněné rady. Nemalujte čerta na zeď a raději pozorně čtěte a přemýšlejte. Jde především o vás. Uvedené řádky nehaňte předem, mohlo by se to otočit proti vám. Ze všeho nejdříve je konfrontujte se sebou samým.

-Jiří Fencl-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Bogass
Návštěvník
Bogass

Zdravím a plně souhlasím to co zde popisujete a jsem přesvědčen že ostatní se kladně připojí neboť i já mám opravdu obavy o dění okolo Miloše Zemana jako štvavé a nepodložené a dávám plnou podporu aby jsme dali najevo svou nespokojenost.

bendralog
Návštěvník
bendralog

patřím k těm co si článek přečtou, ale moc se nevyjadřuji. dnes dělám výjímku protože si myslím že je načase aby všichni začali být aspoň malinko aktivní třeba vyslovením názoru. Je neuvěřitelné, co si tu píšete za blbosti poté co nás Zeman zaprodává číňanovi. Jak vám nemůže nevadit, že za náš národ, draží češi, posílá sebe-ponížující a lokajské dopisy. VY S TÍM SOUHLASÍTE ????? potom co jsme si prožili po mnichovu, po roce 68, následně devadesátá léta ??????? Kde máte rozum ? Jak může toto nevidět a místo toho plkat nějaké “obhajující” bláboly. Mě se na Zemanovi také líbilo, že se postaví proti USA propagandě, ale to, co teď udělal, nemá omluvy. To je přes čáru. To je rovno vlastizradě, a to by se tolerovat nemělo. Pokud váš web bude toto přecházet, a dělat jako že nic, sám se odepíše. dk

Občan
Návštěvník
Občan

Uklidni se bendralogu, zbytečně si to dramatizuješ.
1. Čína je daleko, a určitě sem nepřijede s tanky
2. Dříve jsme žili v zemi zaprodané SSSR, a teď už žijeme 26 let v zemi zaprodané USA
( oba tito kolonizátoři přítomni na našem území i s těmi tanky!)
3. Máme strategickou polohu uprostřed, a když teď nebudeme podléhat těm hrám různých Hermanů, Šapirů a Babišů, máme dobrou naději být v budoucnu jazýčkem na vahách, kterého si budou všichni hýčkat. Jen neztratit hlavu a hrdost ( kterou už bohužel mnozí prodali)
4. Prezident Zeman, jako m.j. prognostik, si je tohoto dobře vědom, a jestli poslal nějaký dopis (já jsem ho ještě neviděla, tak jestli ho máte, prosím, vložte – zajímal by mne také), tak to udělal pouze z protokolárních důvodů, a pro udržení dobrých mezinárodních vztahů s Čínou, se kterou obchodujeme, když jiní (Herman – ministr Vlády ČR a spol.) přijali na oficiální úrovni někoho z území, které Čína považuje za svoje výsostné území, a zavařili naší republice na mezinárodní průser.

Dovedete si představit, že by ministr ruské vlády přijal zástupce Kalifornie na vládní úrovni s tím, že Kalifornie se chce demokraticky oddělit od USA, a že Rusko je v jejich snaze podporuje? To by asi Obama, pokud by nedostal oficiální omluvu od Putina za takové jednání svého ministra, už dávno zatápěl pod Pershingama…

Pro mě spíš není omluva pro ty rozvraceče a štváče z “Podhradí”, kteří burcují lidi proti sobě, a k útokům na 17.listopadu. To je mnohem více nebezpečné.

bendralog
Návštěvník
bendralog

čína ted rozjiždí tuším 4tou kulturni revoluci, nebo jak tomu říkají. Boří kostely a lidé umírají zasypání v jejich sutinách. Dnes v těchto dnech se toto děje. Jak má člověk zůstat klidný? Myslí si Zeman že nás snad čína ekonomicky spasí ??? Nikdy nikdo nám čechům nepomohl, nebo snad ano ? Proč by to dělali ? Nemyslím si že by toto bylo Zemanovou motivaci pro jeho “zvací dopis” . Spíš se bojím že mu jde skutečně jen o nějaký drobek co upadne pro jeho prezidentskou kampaň.
Jinak děkuji, že aspoň někdo – Vy, jste klidná a vidíte to pozitivně 🙂
dk

Jaris
Návštěvník
Jaris

Cine take moc neverim. Momentalne se jevi jako mirumilovny stat, ovsem kteremu jde pouze o jeho vlastni prospech. Nesmi se zapominat, ze Cina je zrava a v budoucnu, az skoupi co se da, stane se panem. Obavam se ze se naplni predpoved Karla Capka o zlutych mravencich z knihy “Ze zivota hmyzu”. Zadna velmoc se v historii nechovala pratelsky a myslim, ze Cina nebude jina.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Pojem vlastizrada označuje něco jiného.
Jak je níže uvedeno, Zeman je profesí prognostik, na rozdíl od těch šašků umí vyhodnocovat informace a vytvářet prognózy, co vzejde z použití takových nebo makových opatření a postupů.
Když je třeba, dovede svůj postoj přehodnotit. Viz názorový obrat v názoru na události na Ukrajině mezi jarem 2014 a jarem 2015.
Zeman se nás snaží vytáhnout z potápějícího se Titaniku, na jehož palubě ještě hraje hudba, ale do podpalubí se už valí voda.

Čtenář
Návštěvník
Čtenář

Zajímavé souvislosti… Snad se každopádně nepodaří sesadit Zemana ani přes ten dryjáčnický lynč. Zemanofobním komediantům chystajícím stávku bych chtěl vzkázat: “Budiž po vašem, stávkujte si – nejlépe neomezeně a navždy, to bude to nejužitečnější, co pro národ uděláte”: http://www.petice24.com/kavarno_stavkuj_navzdy

Lostris
Návštěvník
Lostris

Osobně určitě uposlechnu výzvy diletanta a jakéhosi ” slavného zpěváka” Vojty Dyka(dlouhá páteř – krátký rozum) a komedianta Bartošky. Začala jsem s tím co navrhují – s rebelantstvím a to právě proti rádobyumělcům jako ti dva pánové – nehodlám investovat už ani korunu do jakékoliv kulturní akce kde by se kdokoliv z té “elity” od Krause z Primy objevil. Všimněte si, že skuteční umělci jako Lucie Bílá, Gott a jiní se té vlastizrádné taškařice vůbec nezůčastnili

M.C.
Návštěvník
M.C.

Podle skutků jejich poznáte je.
Jen ať se projevují hodně nahlas. Ať víme kdo za koho kope. .

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Milý pane Fencle, děkuji za podnětný článek, a dovolím si na oslavu Svátku naší země přiložit i další podnětný kousek – proslov našeho ex Prezidenta:
https://youtu.be/qVwQZ54C440

K tomu Metru: při východu z metra na stanici I.P.Pavlova jdete proti stěně, na které jsou dva staří, kamenní Lvi – náš symbol. Možná starší strážci, než je to metro…

A kdybych věděla, jak se vkládají do komentů fotky, také bych jednu přiložila ;-).
Zdravím vás.

Martin
Návštěvník
Martin

K panu autorovi nic osobního, ale měl by si uvědomit že to co on považuje za křesťanství, je jen jeho zfalšovaná nefunkční napodobenina…

Uvědomme si prosím že cézaropapežský katolicismus ve 4. století zlikvidoval původní Kristovo učení o POZNÁNÍ SAMA-SEBE. Katolicismus byl překroucen v nástroj na ovládání mas ovčanů… stejně jako islám…

Ptejme se tedy především: Komu slouží tato náboženství jako nástroje ovládání lidí… k jakému účelu?

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

Martin
Návštěvník
Martin
Melvin
Návštěvník
Melvin

Kdo by to byl řekl, na iDnesu v diskusi nevidím snad žádný souhlasný příspěvek. Buď se začínají dít zázraky, nebo tu šaškárnu lidi začínají vážně chápat… http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A161028_122611_domaci_cen

okal
Návštěvník
okal

Pan profesor Klaus řekl v roce 1990, že se musí každý starat sám o sebe a tak na základě tohoto moudra, zde odstartoval za pomoci svých modrých soudruhů, největší zlodějnu v dějinách Českého národa, nazývanou privatizací s pomocí krále zlodějů Koženého, protože jeho ekonomické blbosti neuspěli, hodil se do role nacionálního zachránce národa.

Kandelábr
Návštěvník
Kandelábr

Komediantská lesklá bída už vyzívá k revoluci:
https://www.youtube.com/watch?v=_VQX0JvS9As
Jen tak dál a brzo budu mít plný ruce práce a nebudu stíhat, ale s váma!

vedomi
Návštěvník
Thom
Návštěvník
Thom

Aby sa vám ten Majdan nevymkol z ruky. Dokonca je možne ze sa to obráti proti vám. Tak si to radšej p. Bartoška rozmyslite.

Kandelábr
Návštěvník
Kandelábr

Bartoška bude viset mezi prvníma, aby dřív nechcípnul na rakovinu.

Jajka
Návštěvník
Jajka

Bartoška by měl mlčet do konce svého života, zavinil smrtelnou autonehodu, a nyní nás poučuje. Fuj.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Zuřící židé žádají záchranu ztraceného židovského ztátu:
„Žádáme všechny politiky, aby jasně prosazovali ideály demokracie, svobody a masarykovské humanity, na nichž byl náš stát před 98 lety založen a ke kterým jsme se před 27 lety vrátili.“
http://zpravy.idnes.cz/vyzva-k-obcanskemu-neklidu-dde-/domaci.aspx?c=A161028_122611_domaci_cen
http://www.petice24.com/tydny_obcanskeho_neklidu