Když se nepodaří naočkovat 75% populace, členská země EU nedostane miliardy EUR...

Když se nepodaří naočkovat 75% populace, členská země EU nedostane miliardy EUR z evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize! V dokumentech Evropské komise byl nalezen skrytý ďábelský plán, který de facto podmiňuje čerpání z balíku 673 miliard EUR objemem proočkování obyvatelstva! Čerpání z fondu je totiž navázáno na obnovu ekonomik po skončení virové krize, která je ale v dokumentech definována jako stav po dosažení 75% proočkovanosti! Dokud není stav naplněn, potom úředně je země považována za stát, kde pandemie ještě neskončila, obnovu nelze zahájit a tudíž ani čerpat z fondu! A je to venku!

Když se nepodaří naočkovat 75% populace, členská země EU nedostane miliardy EUR z evropského fondu obnovy a rozvoje pro krytí následků virové krize! V dokumentech Evropské komise byl nalezen skrytý ďábelský plán, který de facto podmiňuje čerpání z balíku 673 miliard EUR objemem proočkování obyvatelstva! Čerpání z fondu je totiž navázáno na obnovu ekonomik po skončení virové krize, která je ale v dokumentech definována jako stav po dosažení 75% proočkovanosti! Dokud není stav naplněn, potom úředně je země považována za stát, kde pandemie ještě neskončila, obnovu nelze zahájit a tudíž ani čerpat z fondu! A je to venku!

Slovenský právník a lidskoprávní aktivista Peter Weis před několika dny publikoval [1] na svém blogu zajímavý postřeh o tom, že pokud na Slovensku nebude proočkováno alespoň 75% obyvatelstva, tak Slovensko nebude moci čerpat z evropského mamutího fondu obnovy a rozvoje, ze kterého má země pod Tatrami získat zhruba 6 miliard EUR. Slovenské konzilium odborníků před dvěma dny uvedlo [2], že na Slovensku je potřeba zvýšit proočkování o 30% a velice mně tato informace zarazila, proč právě bylo uvedeno toto číslo. Podle informací [3] slovenského tisku je na Slovensku naočkováno oběma dávkami zhruba 42% obyvatelstva a dalších skoro 7% už má i třetí dávku [4].

Špičky EU na jednání o Evropském fondu obnovy

Dohromady tedy má Slovensko necelých 50% naočkovaných. Nebudu teď řešit, jestli jde o zfalšovaná a nafouknutá vládní čísla, jak se na Slovensku mezi lidmi šíří a proslýchá, anebo jestli jde o realitu, to teď není podstatné. Konzilium vyzvalo k naočkování dalších 30% obyvatel, kteří ještě nemají ani jednu dávku. Pokud by se to povedlo, Slovensko by překročilo hranici 75% naočkované populace. Proč je to tak strašně důležité? Proč nestačí 70% anebo proč nestanovit cíl třeba na 85 nebo 90% populace? Státu nebude vadit, že 25% populace, tedy každý čtvrtý, že nebude naočkovaný? Dnes je všude hysterie a policie mlátí pendreky i důchodce povaleného na zem za to, že neměl roušku, a tady máme věřit tomu, že někomu stačí 75% naočkovaných ke zdraví populace?

Evropská rozvojová banka a její poradci odhalili, proč ke konci roku nastává teror proti neočkovaným v evropských zemích

Tohle samozřejmě zavání macatým chucpe, je v tom nějaká čertovina a fígl. V pátek jsem si ale všiml zajímavého komentáře na jednom slovenském webu, kde bylo zmíněno, že těch 30% lidí, o kterých mluvilo slovenské konzilium odborníků, je ve skutečnosti přesně tolik, kolik chybí slovenské vládě k dosažení hranice potřebné ke spuštění čerpání miliardových objemů EUR z evropského fondu obnovy. A to mně opravdu zaujalo, a tak jsem začal po této věci pátrat. Na blogu Petera Weise je to sice jasně napsané, ale je tam i odkaz [5] na velice zásadní blog a dokument, jehož autorem je Renato Giacon, jenž je hlavním poradcem pro záležitosti EU v oddělení politiky a partnerství místopředsednictví Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a je absolventem Harvard Kennedy School.

Evropská komise navázala čerpání z Fondu obnovy na ukončení pandemie v členských zemích. A za ukončení se považuje hranice 75% naočkovaných obyvatel

Spoluautorem textu je Corrado Macchiarelli, jenž je vedoucím výzkumu globální makroekonomie v Národním institutu ekonomického a sociálního výzkumu, a rovněž je docentem financí a ekonomie na Brunel University v Londýně a hostujícím pracovníkem Evropského institutu Rothschildovy LSE. Jedná se tedy o autory napojené na Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, což je hlavní garant tzv. Fondu Evropské unie pro obnovu po virové pandemii, který dostal zvláštní název jako Recovery and Resilience Facility [6], i když mezi aparátčíky v Bruselu se mu neřekne jinak než EU Recovery Fund, čili Evropský fond obnovy. Minulý rok Evropská komise schválila vytvoření tohoto fondu ve výši 672,5 miliardy EUR plus nějaké drobné, které to zaokrouhlují na 750 miliard.

Země EU musí naočkovat 75% občanů, jinak nebudou moci čerpat z Evropského fondu obnovy

Jenže v článku obou autorů z Evropské banky se uvádí, že byrokratičtí aparátčíci v Bruselu navázali čerpání z fondu na neuvěřitelně absurdní podmínku, totiž na konec virové epidemie, což teoreticky zní rozumně, ale v praxi je to nesmysl. Z tohoto fondu obnovy totiž mají být čerpány peníze na obnovu. Logicky ale obnovu nelze zahájit, dokud trvá stav ohrožení a zvyšování škod. Krize je jako válka, musí nejprve skončit a teprve poté je možné zahájit obnovu, že? Stejně jako za války nelze nic obnovovat, protože dokud padají bomby, nemá smysl zahajovat proces obnovy a otevírat fondy pro obnovu. To všechno zní logicky.

Rozdělení balíku Fondu obnovy

Jenže, aparátčíci EU byrokraticky do podmínek čerpání fondu stanovili exaktní definici konce krize, a tím oficiálním koncem pandemie je, věřte nebo ne, dosažení hranice 75% proočkované populace dané konkrétní země, která chce z fondu čerpat. Dokud tedy země nebude mít naočkovány tři čtvrtiny obyvatel, nebude moci čerpat z fondu vůbec nic, a to ani úvodní zálohu ve výši 13% z celkového alokovaného balíku pro danou zemi.

Byrokraty z EU tak nezajímá, kolik lidí je nemocných, kolik jich je v nemocnicích na JIP, zajímá je pouze počet proočkovaných obyvatel. Takže doufám, že už chápete ten teror proti obyvatelstvu ze strany zkorumpovaných vlád a politiků. Jedná se prostě o obrovský tlak na splnění limitu 75% proočkovaného obyvatelstva, aby si hoši napojení na vlády a politiky mohli sáhnout do balíku Evropského fondu obnovy. Z dokumentu obou autorů vybírám tuto zásadní citaci:

Z nedávno zveřejněných údajů Národního institutu pro ekonomický a sociální výzkum (NIESR) vyplývá, že po první hluboké recesi v první polovině roku 2020 se eurozóna podle prognóz vrátí na úroveň před pandemií až koncem roku 2022. Váha třetí vlny infekcí a problémy na straně nabídky v přístupu k očkovacím látkám způsobily, že většina ekonomik EU zaostává za některými velkými obchodními partnery, jako jsou Čína a USA.

Předstihové ukazatele, jako například konečné údaje indexu PMI společnosti IHS Markit pro eurozónu, však dávají naději, že současná recese by nemusela přesáhnout toto čtvrtletí, neboť index PMI vzrostl na nejvyšší úroveň od roku 1997 a v dubnu 2021 se vyšplhal na 62,9 bodu. Zrychlující se tempo očkování v celé Evropě a známky toho, že poslední vlna nákazy Covid-19 již zřejmě dosáhla svého vrcholu, podporují naději na oživení ekonomiky v důsledku poptávky ve druhém čtvrtletí letošního roku a zejména po létě, kdy se očekává, že budou některým zemím vyplaceny počáteční prostředky z Nástroje pro obnovu a odolnost.

Na základě současných trendů zavádění vakcín v EU a průměrných denních dávek vakcín v období od ledna do května pro jednotlivé země jsme získali číselné odhady očekávaného pokrytí populace na konci září i na konci prosince 2021; námi získané údaje jsou v zásadě v souladu s prognózami agentury Bloomberg.

Ve většině členských států EU bude pokrytí vakcínami vyšší než 75 % celkové populace již na konci září 2021, tj. v době, kdy se očekává, že Komise vyplatí první tranši z nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti, zatímco několika zemím soudržnosti ve střední a východní Evropě, tj. v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Lotyšsku a Rumunsku, v současné době hrozí, že budou zaostávat.

Při výhledu do konce roku 2021 zůstanou při současné míře proočkovanosti pod hranicí 75 % pouze Bulharsko a Irsko, přičemž většina členských států EU dosáhne 100% proočkovanosti (obrázek 1). To nám umožňuje posoudit, které členské státy EU budou moci plně využít první vyplacené finanční prostředky EU, protože zavádění vakcín postupuje.

V tabulce níže jsou uvedeny odhady čerpání prostředků z nástroje pro obnovu a odolnost, rozdělené na granty a půjčky, spolu s odhadovanými měsíci potřebnými k dosažení 75 % celkové populace pokryté vakcínami Covid-19, což je – podle nejvyšších představitelů v oblasti infekčních nemocí – hranice umožňující návrat k normálnímu stavu.

Očekává se, že rozhodnutí Komise o tom, které členské státy EU obdrží prostředky z nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti jako první, bude založeno na zásluhách, které zahrnují jak načasování předložení, a tedy schválení plánů obnovy, tak jejich soulad s 11 kritérii stanovenými v nařízení o nástroji pro obnovu a zvýšení odolnosti, včetně především ekologických a digitálních cílů.

Jak ukazuje tabulka 1, Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Španělsko postupují kupředu jak z hlediska zavádění očkovacích látek – k 17. květnu 2021 jim chybí maximálně pět měsíců k dosažení cíle 75% pokrytí celé populace očkovacími látkami -, tak i z hlediska stanovení svých klíčových priorit včasným předložením příslušných plánů obnovy a plánů odolnosti.

To následně pravděpodobně uvede do pohybu vyplacení 13 % předběžného financování již na konci třetího čtvrtletí roku 2021. Očekává se, že z těchto zemí pouze Itálie, Řecko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko využijí plnou palebnou sílu ozdravného balíčku nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti tím, že požádají o půjčky na doplnění stávajícího přídělu grantů. To se může změnit, protože členské státy, jako například Španělsko, mohou ještě zvážit podání žádosti o půjčky z nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti až do konečného termínu v srpnu 2023.

Na druhou stranu z deseti členských států, které ještě nepředložily své plány obnovy a zvýšení odolnosti, jsou Bulharsko, Česká republika, Finsko, Estonsko, Irsko a Rumunsko rovněž pozadu, pokud jde o zavádění vakcín. To bude mít dopad nejen na schopnost jejich ekonomik rychle se zotavit, ale tato situace by také mohla ohrozit časový rámec pro vyplacení 13 % předběžného financování daleko za třetí čtvrtletí roku 2021.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že načasování prvních výplat z Fondu EU pro obnovu v létě 2021 – za předpokladu, že předložené národní plány budou schváleny v očekávaném termínu a že ORD bude ratifikován ve všech členských státech EU – se bude pravděpodobně náhodně a ne zcela plánovaně shodovat s opětovným oživením většiny ekonomik EU díky nedávnému náběhu zavádění evropských vakcín, což je dobrým znamením pro efektivní a včasné využití evropských fiskálních zdrojů.

Jestliže Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko vyvolávaly největší obavy trhů a evropských politiků v době evropské dluhové krize, tentokrát by tytéž jihoevropské země mohly jít v EU příkladem. A to nejen pokud jde o jejich nedávné zintenzivnění zavádění očkovacích látek, ale zejména pokud jde o to, aby vzaly vážně požadavky Komise na přidělení finančních prostředků EU na zelené a digitální priority budoucnosti a zároveň poskytly úplné podrobnosti o požadovaných reformních programech.

Zatímco se po celou dobu pandemie Covid-19 a zavádění vakcíny EU věnovala velká pozornost západní Evropě, jen málo pozornosti se věnovalo střední a východní Evropě, kde je situace mnohem diferencovanější, přičemž některé země v regionu stále zaostávají, pokud jde o realizaci zavádění vakcíny EU na vnitrostátní úrovni a/nebo připravenost fondu EU na obnovu.

Po pandemii Covid-19 se Evropa musí dívat na východ, nejen na jih. Bude to důležitá zkouška pro instituce EU, a to nejen z hlediska významných a nezbytných transformací v oblasti strukturálních reforem, klimatu a digitálního přechodu, ale především z hlediska politických důsledků pro stabilitu evropského projektu jako celku.

Politici si skrze firmy a akciovky chtějí sáhnout na mamutí balík z evropského Fondu obnovy

Jak tedy vidíte v dokumentu od obou autorů napojených na Evropskou rozvojovou banku, naprosto jasně v dokumentu vysvětlili, že plán obnovy je byrokraticky zjednodušen do primitivistického modelu, že když se dosáhne 75% proočkování, daná země bude považována za stabilizovanou, kde skončila pandemie, a kde lze tedy logicky zahájit obnovu a čerpání z Fondu obnovy. Najednou to dává děsivý a současně logický smysl. Globalčiky nechají vlády a politiky v těchto vládách si sáhnout na obrovský balík peněz, který se rozmočí a utopí v projektech kamarádů politiků, jejich firem, eseroček a akciovek na Kypru atd.

Čerpání z fondu navíc bude určeno hlavně pro zelené zdroje energií a pro digitalizaci, takže to znamená více fotovoltaických elektráren solárních baronů, více obnovitelné řepky do paliv (Agrofert bouchne šampus), více digitální ekonomiky a více aut na baterky. Ve skutečnosti nepůjde o žádnou obnovu něčeho starého, zničeného virovou pandemií, ale půjde spíše o transformaci, resp. reset. Peníze tak nepůjdou do obnovy, ale do projektů Velkého resetu, tedy do transformačních programů celé ekonomiky.

Happy Bill Gates. Vakcinační mogul má radost, všechnu se mu daří

Globalisté tak tímto mamutím balíkem zaplatí zkorumpované vlády za zavedení lockdownů na jaře 2020, za vyvolání krizí, za likvidaci malých a středních živností, za upřednostnění nadnárodních řetězců a nadnárodních online prodejců. Všechny vlády, včetně té ruské a izraelské, s výjimkou Alexandera Lukašenka, se nechaly uplatit a zavedly covidový teror a vakcinační procesy s cílem zavedení covidových pasů a trvalého sledování a monitorování obyvatelstva. Všechny vlády světa ochotně vypnuly vloni na jaře své ekonomiky, zničily své HDP produkty, jako sebevrazi, zdálo by se. Jenže ne, bylo to dohodnuté, že to nebude zadarmo. Politici dostanou za tyto vlastizrady nasypáno v podobě přístupu k Evropskému fondu obnovy!

V celé Evropě jedině Lukašenko se nenechal koupit a uplatit globalisty na jaře 2020, když mu nabídli peníze za to, že zavře ekonomiku a lidi do lockdownů

Politici si založí eseročky a akciovky, ne přímo na sebe, ale přes kamarády a stáje bílých koniků a kobyl, které budou dřít. Za likvidaci národních států, za násilnou transformaci ekonomik, za zotročení lidí do náhubků a apartheidu, za nepřetržité monitorování, sledování, testování a očkování občanů a jejich dětí, za omezování svobod, za to všechno dostanou politici vývary z evropského fondu obnovy.

Pouze Lukašenko návrhy globalistů na své zkorumpování odmítl. A proto vloni v srpnu mu globalčiky a západní tajné služby včetně těch českých rozpoutali v Minsku protesty a pokus o státní převrat. Jenže k těm penězům se zkorumpovaní politici dostanou jen tehdy, pokud napíchají do lidí ty roztoky od Pfizeru a několika dalších firem ovládaných globalistickým Domem Sion.

Alexander Lukašenko, běloruský prezident

Teror se tak v zemích střední a východní Evropy bude zvyšovat, protože vlády budou tlačit na urychlené dosažení hranice 75% proočkování populace, aby si politici a firmy jejich kamarádů a kobyl mohli sáhnout na ten obrovský balík peněz v Bruselu. Ono totiž nestačí vakcíny jen nakoupit a potom někam vylít do odpadu, jako se to udělalo před více jak 10 lety s vakcínami proti prasečí chřipce.

Ne ne, tentokrát nejde jen o vývar z nákupu vakcín od farmaceutických firem. Tentokrát ty hlavní a obrovské peníze pro politiky a jejich firmy přijdou za něco jiného, za skutečné naočkování obyvatel. A proč se to tentokrát liší? Proč nestačí jen vakcíny nakoupit, zaplatit se státního rozpočtu a tím se napakovat? Protože tentokrát globalisté usilují o zavedení Total Control procesu řízení veškerého světového obyvatelstva.

Dříve stačilo vakcíny nakoupit a potom vylít do kanálu. Dnes už to nejde, globalisté nařídili politikům, že vakcíny musí napíchat do lidí, zanést do databází a lidi sledovat

Každý naočkovaný člověk se totiž ocitne ve státní databázi očkovaných. A každý očkovaný bude muset nosit aplikaci v mobilu, která bude napojena na tuto státní databázi. A kamkoliv naočkovaný člověk půjde, tak od této chvíle už napořád bude muset ukazovat svůj mobil s tou aplikací. A ta aplikace v telefonu bude člověka monitorovat a trasovat jeho pohyb, permanentně, 24 hodin denně. Prostě Total Control.

A protože státní databáze očkovaných jsou propojeny do mezinárodní sítě, potom to znamená, že globalisté budou znát polohu s přesností na 1 metr čtvereční každého žijícího a očkovaného, testovaného či překonaného člověka na této planetě. Zatím toto sledování zajistí mobily, bez kterých se lidé nikam nepohnou. Později přijdou na řadu čipy a embodenty, které budou komunikovat se sítěmi 5G. Potom už mobily nebudou potřeba ke sledování pohybu očkovaného (anebo testovaného) obyvatelstva. A na konci budou koncentrační kempy pro ten zbytek obyvatel, kteří tomu budou odporovat do poslední chvíle a globalistům se nebude dařit je zlomit. Na ty budou čekat koncentrační tábory pro neočkované a neoznačkované, čili nesledované, neočkované, nepřekonané a netestované osoby.

Covidový pas se sledovacím zařízením v jednom. V podobě chytrého telefonu.

Tento teror a sledování lidí by nikdy neprošel v žádném referendu, kdyby nebylo příběhu o zlém viru a kdyby média a politici nerozehráli za ten rok a půl takovou obrovskou hysterii, která teď dokonce vrcholí i za pomoci českých herců, kteří inscenují oboustranný zápal plic na JIP oddělení a vesele textují z mobilu do médií, jak se prý mýlili svým odmítáním očkování, a jak od teď už budou každému očkování jen doporučovat.

Takto nedůstojnou propagandu českého herce, které může uvěřit snad jen člověk s IQ tykve, používají diktátorské režimy na posílení morálky a propagandy na podporu vakcinačních roztoků a zanesení více obyvatel do státní očkovací databáze, aby více lidí bylo nuceno nosit mobily s aplikacemi na sledování a povolování pohybu. Peníze vládnou a umí si koupit všechno, včetně politiků, vlád a celých států. Takže dokud nebude 75% lidí naočkováno, očekávejte každodenní propagandu a citové vydírání různými najatými herci v televizích, více herců v rolích nemocných na jednotkách JIP, očekávejte více teroru a vyhrožování občanům ze strany politiků. Taková je realita.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 62% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 2 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash a Ethereum, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Democracy dies
Návštěvník
Democracy dies

Dnes v oficiálnych médiách vyšla správa, že kto sa nedá v Rakúsku povinne zaočkovať (návrh zákona) tak mu hrozí pokuta až 7200 EUR ak odmietne dve dávky. Alebo štyri mesiace väzenia.
Predpokladám že za nejaký týždeň alebo dva to bude na Slovensku. Povinné očkovanie všetkých od 12 rokov., už boli správy v médiách. Hoci mám vážnu zdravotnú kontraindikáciu na genetickú injekciu, u nás nechcú uznávať nič a len narvať to hlava nehlava do každého. A tak sa rozhodujem či sa dám zavrieť do väzenia ako zločinec alebo požiadam Lukašenka o politický azyl. Chvalabohu po rusky viem.

angel
Návštěvník
angel

nelze léčit všechny stejným lékem, je to na každém příbalovém letáku , viz , příkladně PIL k Penicilinu , jasně tam stojí, že se nesmí dávat dalšímu člověku i když má stejné příznaky …

V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA
tablety phenoxymethyl­penicillinum kalicum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

v čem je rozdíl u tzv. vakcíny – genové terapie, momentálně nazvané MRna …

braňte se , držím vám palce !

Raul
Návštěvník
Raul

Za války se podařilo velké skupině asi tisíc lidí přežít několik let nacismu uprostřed bažin. Taky uvažuju o útěku druhým směrem než většina.

Jo…migranty z Jihu nebodají, to by nikdo nemigroval – to platí v Bidenově režimu a asi i v EU.

Jan
Návštěvník
Jan

S veľa vecí súhlasím ale odkiaľ beriete tie bludy o školských ockovaniach a že rodičia ktorí nie sú očkovaní nesmú vodiť deti do škôlky?? Vodim 2 a nič také sa nedeje …zas neklamte len kôli čitateľnosti každá lož bude odhalená a čo píšete je nezmysel

Nok
Návštěvník
Nok

Už sa to deje v trenčine skolka lienka p riaditelka dala papier len ocko prekonan ak nie tak nahrada ,smutné dnes som na to natrafil na fb .

JaroJr
Návštěvník
JaroJr

Používate slovo neklamte, čo Vás radí do čeľade. To že sa to nedeje tam kam vodíte svoje deti, neznamená že sa to nedeje inde. Prestaňte používať slovo “neklamte”.

Administrator
Admin

V našem článku máme fotografie webových stránek celkem 3 slovenských mateřských školek, které přijaly opatření zakazující neočkovaným a netestovaným rodičům vstup s dítětem do budovy. Pokud tomu nevěříte, zavolejte si telefonicky do kterékoliv z těch školek a ověřte si stav.

https://aeronet.cz/news/delta-zemrela-at-zije-omicron-nejvice-naockovana-zeme-eu-zavedla-nouzovy-stav-protoze-jip-oddeleni-v-portugalsku-pretekaji-naockovanymi-pacienty-umirajicimi-na-agresivni-zapaly-plic/

Macy
Návštěvník
Macy

Bydlím v Belgii à ve vedlejsim Holandsku napr. Neockovani rodice nesmi s dětmi aby se koukly na Mikulaše…….ja bych rekla ze je to skoro srovnatelé…..
Ty rozhodnuti drive ci pozdeji prijdou všude…..otazkou je jen kdy…….a zaonacit to tak ,aby to vypadalo, ze jsme si to vlastne vybrali vetsinove sami spasí nás to.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Dnešní můj příběh, tentokrát s nadpisem : Já nechci skončit na Úřadu práce ( a řečeno to bylo skoro se vzlykem ).

Do místního Globusu chodím už dlouho a od podzimu 2020 bez roušky či respičátoru. Proběhlo několik konfrontací, které jsem zde popisoval a skončily včetně s policajty tím, že mne nechávají na pokoji. Byl jsem si dnes dokoupit jen máslo a chleba a při odchodu jsem zašel do jejich restaurace ( dřív jsem tam chodil poměrně často, tentokrát nikoliv jíst, ale zjistit, jestli mi bude bráněno tam jít. Už jsem tady psal, že pokud mne někdo bude tlačit k nasazení držkykrytu nebo mámit info o tom, jestli jsem očkován, dostane záhul.

U vchodu stál děda ( malý prcek ), co mi přišel naproti a říká, že podle nařízení vlády…. blablabla.

A já mu říkám: Víš ty vůbec, co děláš? Dopouštíš se zločinu vůči mně hned podle několika zákonů, přisvojuješ si protizákonné pravomoce a provozuješ apartheid, což je zločin trestný i mezinárodně, provozuješ teror, víš to? On: já jenom dělám, co mi nařídili. Aha, a tvoje svědomí s tím souhlasí? Necháváš si platit za gestapáckou činnost. Určitě jsi viděl nějaké filmy z 2.světové, kde žid nesměl do restaurace, no a dnes to není žid, ale tvůj neočkovaný soused, podstata je stejná. Užíváš si ubližovat jiným jako gestapák!
Ten chlap se úplně rozsypal, když jsem mu řekl, že svůj mozek nabídl fašistům. Řekl, že jsou tady všude kamery – já odpověděl, že to vím a že není první, kdo na mne takto v Globu útočí, že je mi to fuk a tak začal vyťukávat na mobilu s poznámkou ke mně ( se sklopenýma očima) , že za mnou přijdou. Říkám mu fajn, počkám. Měl jsem prostor nejméně 5 minut ( než někdo přišel ), do něj hučet.
Moje řeči tady už znáte, já mám tytéž pro každého. Chlap se mi vyzpovídal, jak mu volali, aby tu práci vzal, ale jen do konce roku to slíbil a už toho má dost, že už jsem dnes čtvrtá osoba, která mu zvedla tlak, a on to nemá zapotřebí. ( Podotýkám, že jsem na něj nebyl ani z desetiny drsný, jak mne tady znáte, ale ten člověk neunesl ani mé pohledy a záměrné trhání tělem).

Přišel starší “balí”k, o něco vyšší než ten prcek, co už na mne resignoval… a začal mi dělat instrukčně nacvičenou přednášku. Já mu říkám, zadrž, kdo jsi mne zajímá. A on že je šéf gardů.A já mu říkám, že nemá nárok se se mnou vůbec bavit, že chci někoho z managementu. On mi řekl jenom to, že ať si kontakt najdu na internetu. On se řídí jen pokyny od svého zaměstnavatele a zákony nezná, nezajímají ho, protože je k životu nepotřebuje!!! Tak jsem mu řekl, že je vůl a i tak skončí.

Po návratu domů jsem zjistil, že místní Globus číslo už a internetu není. Ještě vloni tam bylo. Jen na ústřednu do Prahy. Tak jsem tam zavolal a slečna nebyla ochotna mi ho sdělit, protože je tam prý od toho, aby odpovídala na dotazy zákazníků. Tak jsem jí řekl, že jsem ochoten, pokud zná Ústavu. A pokud ano, ať mi řekne jenom to, co je v Hlavě první. Neznala. Tak jí nezbylo než ustoupit a dát mi to číslo. Protože jednoduše doufám, že šéfstvo ty znalosti má.

Ačkoliv nebylo víc jak 5 odpoledne, paní ředitelka Čechmanová už tam nebyla ( jestli vůbec, že). Na otázku, kdy ji zastihnu jsem dostal odpověď, že možná mezi 9 a 10 ranní, některé dny ( určitě má zaúkolované lidi, aby se předem zeptali, jestli mohou říct, že tam je.

Ale milý hlas mi sdělil, že jestli mám konkrétní dotaz, ať jí řeknu k čemu a určitě mne spojí s někým, kdo mi odpoví. Takže jsem se následně bavil bez pár vteřin 10 minut s vedoucí restaurace.

Že tak dlouho vydržela se mnou mluvit, bylo pro mne důkazem, že vše, co jí říkám, v sobě cítí jako fakt. Mohla ten hovor kdykoliv típnout. Souhlasila s tím, co jí říkám. Ale prioritou jejího chování je přesně to, co jsem dal do nadpisu a ona to skutečně řekla.

Takže jaké je řešení, vážení? JENOM to, že si vzájemně nabídneme pomoc k přežití, bez ohledu na to, že nás bude třeba 5 v jedné místnosti a budeme jít jen chleba a vodu! Tak to je, přátelé.

Připomenu, že jsem tady už psal, že mám za sousedku Ukrajinku. Je jí 68a maká jenom na noční směny v Globusu, kde čistí pece. A jednou jsme se ve dveřích potkali a bavili se o kytkách a bylinách, kterých mám vždy nejen plný balkon, ale i byt a ptal jsem se jí, jestli zná araukariu. Neznala, tak jsem ji pozval, aby na ni podívala. Nádherná rostlina. A ona se na ni ani nedívala, po vejítí mi řekla, že tady mám mnohem více místa než ona a že by se sem vešlo mnoga! Tehdy jsem nereagoval nijak, ale dnes si sakra uvědomuji, že nás ta situace Ukrajiny čeká. Počítáno na roky určitě ne.

Pan a znalec práva Hlásenský byl dnes za zrůdou Vondrákem ( hejtman našeho kraje). Ještě nemám info, jak to dopadlo, ale lockdown od 5.12. zažehnat bez násilí nepůjde, pan Hlásenský je láskyplný tvor, a pořád věří v mír. Respektive ve smír.
Taky bych chtěl, aby láska vítězila, ale o tom náš život není, bohužel, nebuďte blci, kromě svého života nic nevlastníme a ani to nejmenší zvíře se svého života nevzdá bez boje. HOWK.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

To se Ti podařilo. “ svůj mozek nabídl fašistům”… 🙂

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

PaVo díky, a k té Ukrajince, když jsou zvyklí bydlet jak cikáni, to je jejich problém

Jana
Návštěvník
Jana

Je to snad kvůli těm dotacím? Protože Švýcarsko není členem EU ??

“Proč ale podle vás kromě Švýcarska jiné evropské země protilátky neuznávají?

Nechci říct, že je to politika. Nástroj k politice však jde většinou z úrovně vakcinologů a epidemiologů, který používají trochu jiná schémata na posuzování této záležitosti. Imunolog a virolog se k epidemii často staví jinak. Vidí virus i člověka jako jednotku. Vakcinologové více vnímají populaci a berou to víc globálně. Je pro ně výhodnější řešit to direktivním přístupem a nesledovat dílčí trendy. To je ale můj subjektivní názor. A proč to dělá jen Švýcarsko? Těžko odpovědět. Možná kdyby k tomu přistoupily další dva tři státy, tak to bude silnější precedens a ostatní se přidají. Nikdo nechce udělat první krok.”

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-zajem-o-testy-protilatek-je-enormni-neuznavani-je-nefer-zni-z-laboratore-181859

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

dotace? ne ne ne…..
pouze fejkova mantra, pod kterou se ukryva pravy duvod a to genocida na zlatou miliardu…

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Jana

Problem je v tom, ze lidi jsou lini/nemaji cas MYSLET a VZPOMINAT, a opravdovi LEKARI pomalu vymiraji, a dnesni “Doktori” uz jsou vychovani na jinych hodnotach, nez LECIT Lidi k UZDRAVENI.
V dnesni DIGITALNI dobe je otazkou 1 DIGITu/doteku ( ctrl+Del a ctrl+V) vymazat a prepsat nejenom informace, ale i Dejiny … malokdo dnes cte tistene KNIHY, ktere nelze vygumovat, obzvlaste pak mladi do 30 let.
Vzpomente, jaka byla pracovni napln hlavniho hrdiny 1984 …
Par kliku, a je to – NOVA REALITA, NOVA “PRAVDA”.

Kdo ze zaprodanych, nebo mladych DOKTORU rika VEREJNE, ze kdyz jednou prodelate nejakou infekcni nemoc, tak se vam vytvori PROTI ni PROTI-LATKY NA CELY ZIVOT (informace o patogenu a postupu proti nemu se ulozi v pameti tela – imunitnim systemu), takze touto nemoci jiz neonemocnite, nebo vyjimecne a velmi mirne, protoze vase telo uz vi, jak na to, jak ten patogen eliminovat, aby neskodil.

Nebo si snad nekdo mysli, ze treba takove nestovice, ktere i u nas prodelavaji rocne tisice deti, pak kazdy clovek muze dostat znovu kazdy rok? 😉

Muj pohled: ANO, PROTILATKY FUNGUJI V TELE DOZIVOTNE,
ale brani i velkemu byznysu a ziskum globalnich FarmaFirem!
To je ten hlavni PROBLEM PROTILATEK.

Dobryden
Návštěvník
Dobryden

Pro NEVEDOMCE !

Nic z toho co SE deje neni nelegalni podle vykladu chtonismu – uctivacu krve ,hmoty a nevedomosti a zakonu tedy toho co je za Konem v byti v pritomnosti tady a ted , ve svetle

1. pilir – shivaismus
2. pilir – zido krestanstvi
3. pilir – merovejska rise ( frankove ,brusel )
4. pilir – Vatikan a rimske pravo
5. pilir – Anglo saske pravo
6. pilir – namorni pravo – Marx korporatni

Na vsechno co Delaji maji zakony ( act ) a tez NIC neskryvaji. To ze neumite globalni Anglictinu jazyk farizeju ,jidasu a smejdu to jim Jen nahrava a pomaha k udrzeni vaseho otroctvi tak jako kdysi zidaci kazali latinsky a svet Jim nerozumel.

V ceske republice neplati ustava CR protoze vlada je vlastnena Vatikanem ,Londynem ,Washingtonem ktera SE Ridi starymi feudalustickymi zakony od dob co k nam zidokrestani prinesli z Merovejci jejich civilizaci korupce,lzi a uctivani krve. Vlada a stat jsou konstrukty degenerace kterou vnesli do Nasi spolecnosti.

Proto jsou pravne nedotknutelni

Zmena lze dovolit Jen probuzenim a sjednocenim jednotlivcu

Prelizte si toto a sirte to
https://societyandnature.org/cqv.pdf

Na slovensku v Lidlu byli probuzeni lide zadrzeni za protesty …..

SLAVA A ZDAR SLOVANUM

anonymka
Návštěvník
anonymka

Článek na IDnes samozřejmě o ničem, ale jde o fotku. Takže Zeman se nám nakazil coronáčem, já se ptám jak pak to, vždyť je očkovaný. Hlavně je mi ovšem s podivem, že k jednání s fialou je ve skleněném akváriu a k tomu navrch má ještě roušku. na co asi, aby náhodou nespolkl rybičku? To samé Fiala před akváriem, též tlamohadr, když Zeman je v akváriu, tak na co asi. Abych řekla pravdu, tak už mi ta vládní šaškárna přestala děsit, nabírá to prvky grotesky. Tahle fotka mi opravdu pobavila, jen tak bokem mi napadlo, jestli Zeman už není náhodu vosková figurína.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-zeman-petr-fiala-internet-jmenovani-premier-covid-19.A211129_095639_domaci_imat

Já vím, bude hůř, na děti si netroufnou násilím, využijí jen počet blbých matek a mírnější tlak na děti, co se chtějí bavit, ale to jim požadovaný počet očkovaných nedá.

Tlaky na důchodce a možná i lidi nad padesát jsou už zjevné, padesátníci jsou nejvíce ohroženou skupinou lidí, co se týká ztráty práce a nalezení nového zaměstnání, budou se bát, aby nepřišli o práci a nakonec pod jehlu půjdou, aby měli klid.

S neočkovanými důchodci si nějak poradí. S těmi v důchoďácích určitě, budou se bát, aby nedostali výpověď, většina z nich nájemní byty dávno odevzdala státu, ztrátou sociálního místa jsou pod tlakem. Důchodce co si chodí pro léky k obvoďákům budou zpracovávat felčaři a nakonec jich mnoho podlehne též, protože oni těm svým chemovrahům, co jim píší desítky let různé chemikálie věří.
Nakonec zbude 20% skalních neočkovaných. Možná.

Pavel
Návštěvník
Pavel

anonymka
Sára, necpou se neustále mezi slušné lidí.
A co se týče Jsem Žid, ano, byl napíchán židojedy. Přesto se váš Jsem Žid údajně nakazil.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Všichni se nyní nechávají záměrně nakazit Curvidem, aby nemuseli na třetí tečku.

Zeman, Adam, Cvrčinová, .. a další nosatí zmetci, protože už nevěří ani vlastním.

Junoslav
Návštěvník
Junoslav
Jaris
Návštěvník
Jaris

Junoslav
Zadni Izraeliti to nejsou. Je to novodoba lez a jde o naplaveniny chazaru v ukradene Palestine. Jsou to vrazi puvodniho obyvatelstva a nemaji tam co pohledavat. Izrael je sionisticky projekt a je jedno jestli se perou sionisti s pseudo ‘izraelcema’. Je to naprosto stejna zidacka vrazdici verbez.

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

Prodejny čechačku chazar to vy/ebal tvou matku. To jsou MIZRAHI a Palestincy im rikali Jahaudy.
A koukni se do zrcadla a neplivej na jine SLAVANY protože v Bohemi to Slavany nebo jinak AR1Any třeba hledat ze svicou, po Bile Hore to zůstali téměř jenom R1B a jejich dozorcy J1.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Junoslav
Propana, co to melete! Ja o zadnych Slavanech nepisu. Nespletl jste si me s nekym jinym? 😀

Barel
Návštěvník
Barel

Nahrál jsem si do mobilu fotku Svrčinové a budu ji ukazovat v hospodě, pokud budou chtít vidět potvrzení o bezinfekčnosti. Pokud někdo nepochopí, vo co gou, holt mu pak poskytnu odborný výklad.

Lynn
Návštěvník
Lynn

Stačí dostatečně silný odpor lidu, odborníků (lékařů, právníků..) i policie a covidová diktatura půjde do kytek. Nesmíme se bát, nejhorší je se podvolit, musíme jim to co nejvíce ztížit. Kromě neočkovaných se bouří čím dál více očkovaných, dochází jim totiž, že byli podvedeni. Poslušnost je cesta do otroctví. Včera na Letné nás byly tisíce a to i přes nepřízeň počasí. Tohle ti zmetci nevyhrají. Musíme ze všech sil bojovat, jde nám o všechno.

nicema
Návštěvník
nicema

Ještě podobné téma Q, ale s jinou razancí:
https://kresadlo.com/q/
„Tak především je potřeba si uvědomit, že celé alternativě by mělo jít o společnou věc a tou je osvobození národa od fašistické diktatury! K tomu je potřeba udělat pár nezbytných věcí, jako je likvidace kompletně celé vlády, jak té staré, tak té nové, likvidace vakcinačního apartheidu, farmaceutické lobby, podpora vlastenectví a okamžité zrušení všech vazeb na EU a NATO.

Dobře si to prosím přečtěte!!! Kdo nesplňuje všechny tyto výše uvedené body, měl by se z alternativní scény rychle vypakovat, překabátit a přejmenovat, protože to není vlastenec, ale zrádce národa. Takhle je to jednoduché a není tady možná žádná diskuze. Tady neplatí „já mám jiný názor!“ a „pluralita názorů“ a další nesmyslné liberalistické žvásty. Buď jsi vlastenec nebo jsi hajzl a zrádce! Tady nemůže být nic mezi!“