Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti Covid-19 a za škody? Výrobci vakcín...

Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti Covid-19 a za škody? Výrobci vakcín to nejsou, zodpovědnost nenesou ani vlády, ani očkující lékaři! Ale když se nechcete nechat naočkovat, začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Robert Fico a Jaromír Jágr oznámili, že se nenechají očkovat! A už se na ně řve, že nejsou zodpovědní! Mezi vakcínami jsou placeba, zbytek jsou experimentální látky! Placebo poznáte zapalovačem, známe návod! V zednářské vile La Grange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti USA a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších zednářských lóží! Žádné roušky, žádné lokty!

Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti Covid-19 a za škody? Výrobci vakcín to nejsou, zodpovědnost nenesou ani vlády, ani očkující lékaři! Ale když se nechcete nechat naočkovat, začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Robert Fico a Jaromír Jágr oznámili, že se nenechají očkovat! A už se na ně řve, že nejsou zodpovědní! Mezi vakcínami jsou placeba, zbytek jsou experimentální látky! Placebo poznáte zapalovačem, známe návod! V zednářské vile La Grange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti USA a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších zednářských lóží! Žádné roušky, žádné lokty!

Možná jste se v poslední době dostali do konfliktu se svými příbuznými, s kamarády, s přáteli, se spolupracovníky, s dětmi, s vnoučaty, s rodiči či se sourozenci, když jste začali hovořit o hrozbách očkování. Velká část populace má tendenci přejímat stádové řízení. Jakmile se začne očkovat, mnoho lidí má tendenci stoupnout si do fronty na jehlu, protože tam stojí všichni ostatní. Funkce stáda je v lidském genomu umístěna na 3. chromozomu a pochází z hlodavců, se kterými lidský genom sdílí část své DNA.

Pokud jste někdy viděli stádo krys, potkanů, myší, obvykle ve filmech, kde se potápí loď a myši a krysy utíkají jedním směrem instinktivně na palubu, tak přesně to je stádové řízení. Obvykle dochází k aktivaci řízení davu v kritické či chaotické situaci, kdy lidský mozek přepne do nouzového režimu a začne používat elementární protokoly pro přežití, mezi kterými je i funkce stáda, resp. davového řízení. A v okamžiku tohoto řízení dojde k zajímavému jevu, vypnutí logického uvažování a vyšších rozlišovacích a kognitivních funkcí.

Vtipná a výstižná koláž ze slovenské alternativy

S lidmi v režimu davového jevu není rozumná řeč, odmítají diskutovat nebo akceptovat logiku či argumenty, se stoickým výrazem ve tváři s pocitem nepřítomnosti hledí skrze vás a nevnímají, co říkáte. Jejich jediným cílem je program davu, který má jediný cíl, dostat do sebe jehlu s tekutinou. S těmito lidmi je naprosto zbytečné diskutovat, protože jsou součástí davového stimulu, který je plně kontroluje. K indukci davového řízení stačí přitom málo, obvykle vyvolání mediální paniky a hysterie v médiích. My se však budeme zabývat jinou věcí, která je přitom klíčová a zásadní, ale dosud o ní nikdo nechce hovořit.

Otázka stojí takto: Kdo nese zodpovědnost za vakcíny a za škody, které způsobí? Tato zásadní otázka se přitom může stát dokonalým argumentem všech odmítačů vakcín jako neprolomitelný argument, kterým můžete v argumentační rovině odporovat vakcinaci, bez jakéhokoli subjektivního motivu. Když řeknete, že se nechcete nechat očkovat, protože nevíte, kdo nese zodpovědnost za škody, tak nikdo vám takový argument nedokáže uspokojivě vyvrátit. Celé očkování je totiž vedeno v režimu Fiat Vax, tedy Budiž vakcína! Jediné, o co se vakcíny opírají, je důvěra, nikoliv zodpovědnost.

Výrobci se vzdali zodpovědnosti a nechali si na to podepsat papír, indemnitu!

Kdo tedy zodpovídá za bezpečnost a případné škody způsobené vakcínami? Výrobci vakcín to nejsou, ti totiž mají v USA i v Evropské unii podepsané výjimky z právní zodpovědnosti za škody způsobené jejich vakcínami, jedná se o tzv. indemnity, tedy dokumenty o nežalovatelnosti. Indemnita znamená, že když vám vakcína způsobí zdravotní újmu, nemůžete výrobce vakcíny žalovat, ani po něm požadovat náhradu.

Výrobci jsou si vědomi toho, že vakcíny jsou experimentální látky, které nebylo možné testovat po dobu obvyklých 10 let, aby se zjistila možná rizika, takže výrobci si nechali od vlád podepsat indemnity, tedy dokumenty zaručující nežalovatelnost. Hopkinsova univerzita uvádí na svém oficiálním webu, že běžné klinické zkoumání a studie bezpečnosti nové vakcíny trvá za normálních okolností 5 až 10 let, někdy však i mnohem déle. 

Donald Trump a Vladimir Putin v Helsinkách. Atmosféra zdaleka nebyla tak přátelská jako dnes v Ženevě.

Takže by se mohlo zdát, že za vakcíny nesou zodpovědnost vlády jednotlivých států, že? Bohužel, ani vlády zodpovědnost nenesou. Jediné, co vlády nesou, je finanční odškodnění těm osobám, kterým vakcíny způsobí újmu, ale pouze v případě, že očkovaný jedinec nepodepsal tzv. informovaný souhlas. Pokud člověk podepíše informovaný souhlas, bere na vědomí, že podstupuje rizika, takže v případě škody mu budou uhrazeny pouze léčebné náklady, ale nikoliv odškodné. Jenže odškodné není zodpovědnost. Ani vláda nenese zodpovědnost za vakcíny a jimi způsobené škody.

Vakcíny obsahují i placebo šarže, lze to ověřit zapalovačem

Takže vás napadne, že zodpovědnost nese očkující lékař. Jenže ten rovněž nenese zodpovědnost, protože mu podepisujete informovaný souhlas. Berete na vědomí, že látka, kterou vám lékař vpíchne, může způsobovat vedlejší účinky a může vás i zabít. Lékař tudíž rovněž nenese zodpovědnost za vakcínu. Takže, kdo nese zodpovědnost? Odpověď je prostá, zodpovědnost nenese nikdo! Je to dáno už samotným počátkem celého problému.

Vakcíny byly uvolněny široké veřejnosti pouze pod podmínkou indemnity pro farmaceutické firmy, tedy pod podmínkou, že farma společnosti neponesou zodpovědnost za vedlejší následky či smrti. A všechno ostatní je už pouze o tom, kdo je zodpovědný za rozhodnutí plošně očkovat obyvatelstvo i přesto, že nikdo za vakcíny a škody nenese zodpovědnost. A když se člověk odmítne na základě tohoto zjištění očkovat, tak co se stane? Začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Bože, takové chucpe!

Vila La Grange

Všechny vakcíny v EU mají pouze podmínečné schválení do prosince 2023, do kdy musí farmaceutické společnosti dodat výsledky plošných klinických studií. Více informací o podmínečném schválení vakcíny Pfizer v EU najdete v článku zde. A představte si, že tyto plošné studie jsou prováděny v ostrém provozu. Část očkovaných lidí v populaci opravdu dostává pouze placebo, protože fungují jako porovnávací referenční skupina. Na americké alternativě se už v minulých dnech objevil návod, jak poznat lahvičku Pfizeru s placebem od lahvičky se skutečnou mRNA vakcínou. Nemám přístup k vakcínám, nezkoušel jsem to.

Placebo obsahuje pouze biologický roztok, nic víc, ale ostrá vakcína obsahuje kromě mRNA i další látky a stabilizátory, které obsahují hliník a další pomocné látky. Pokud lahvičku zahřejete zapalovačem na bod varu, v lahvičce s vakcínou se na dně objeví lehce zčernalé krystaly, to je reakce hliníku s biologickými látkami v roztoku. Pokud se na dně neobjeví nic, jedná se o biologický čistý roztok, placebo. Podle informací z americké alternativy představují placebo vakcíny asi 10% všech očkovacích lahviček na trhu. Probíhá tak na celé planetě mamutí klinický test, kterého se logicky každý účastní s vědomím, že nikdo za tento klinický trial nenese zodpovědnost.

V zednářské vile v Ženevě došlo k vrcholnému summitu atlantické a halachistické lóže

Jaromír Jágr to ví moc dobře, proč by se neměl očkovat [1], protože čte pravidelně americké servery, čerpá informace zejména z amerického tisku, a ne nezbytně jenom mainstreamového, takže ví moc dobře, o co se jedná. Stejně tak to ví i herec Jaroslav Dušek, který se odmítá vakcinovat [2]. A ví to samozřejmě i bývalý slovenský premiér a současný předseda SMER-SD Robert Fico, který rovněž prohlásil [3], že se očkovat nenechá, protože veřejnost nemá dostatek informací o těchto vakcínách, přičemž ani do této chvíle není jasné, odkud virus pochází.

Ale poslední informace naznačují [4], že virus pochází z vojenského výzkumu rekombinantních biologických zbraní, což začíná pomalu vyplouvat z okolí Anthony Fauciho a jeho Národního zdravotního institutu v USA. Určitě jste dnes viděli záběry z vrcholného summitu Putin – Biden v zednářské vile La Grange v Ženevě. Oba dva neměli roušky a podali si ruce [5]. Žádné hadry na hubě, žádné lokty, prostě normálně, bez roušek a podání rukou. Média byla v šoku. Jak je to možné!?

Žádné roušky, žádné lokty, jen samé úsměvy.

Oba dva představitelé se setkali ve vile La Grange jako svobodní zednáři na 33. stupních. Vladimir Putin je bývalým kádrem atlantické lóže Royal Arch, ale v současnosti je velmistrem Velké lóže Ruska, která je označována jako Lóže Chrámové hory. Jejími členy jsou všichni Putinovi muži, naprosto všichni jsou oddáni Izraeli a ochraně Jeruzaléma. Jedná se čistě o židozednářskou lóži, do které smí vstoupit jen halachim a současně purim. Podmínkou je jarmulka a slib ochrany Jeruzaléma a Chrámové hory, druhou podmínkou je krevní purim, po matce anebo po otci. Na rozdíl od lóží ve Střední Evropě neumožňuje Velkolóže Ruska vstup goyim po ritu, pouze po stuze (po krevní linii halachim), na goyim a chasarim se pro změnu specializují pražská lóže Ordo Pragensis a vídeňská velká lóže Grenzlogen.

Symboly otroctví, rouška a useknutá ruka

Joe Biden je členem Illuminati a nemá ritovou příslušnost. Jeho pozice je eklektická, protože Illuminati dosazují do svého čela na 33. stupni nejmocnějšího ze světské moci ze svých řad, obvykle tedy úřadujícího amerického prezidenta, ale rovněž i britskou královnu, dnes již ale ne tak často, vzhledem k jejímu věku a kvůli úpadku reálné moci Britského impéria. Illuminati zastřešují a hájí dva atlantické pilíře Londýna a New Yorku. Setkání Putina s Bidenem v zednářské vile La Grange v Ženevě tak bylo okultním setkáním atlantického a halachistického nejvyššího ritu.

Proto neměli roušky a podali si ruce, protože rouška je symbolem otroctví a umlčení goyim, a lokty značí useknuté ruce neposlušných otroků, kterým se utínali na úrovni loktu. Zdravení lokty je vůbec nejpotupnější forma ponížení a důrazně varuji i české a slovenské politiky, aby toto gesto nikdy nepoužívali, protože jde o nebezpečný okultní symbol tzv. znetvořených. v okultní rovině.

Vladimir Putin a Joe Biden ve vile La Grange v Ženevě

Všechno, co je spojeno se svobodu člověka, je nyní člověku odebíráno a odepíráno. A goyim mlčí. Goyim musí mít znamení otroků, hadry na ústech a zdravit se jen useknutými lokty, když už se chtějí zdravit. A proto jehla s tekutinou nemůže nikdy mít nikoho, kdo za ni ponese zodpovědnost. Za ni nese zodpovědnost každý sám a za sebe, ale v horším případě i za své dítě.

Velmistři se proto jako jediní smí stýkat svobodně, vždyť oni jsou svobodní zednáři. A svoboda není dána předpisem či zákonem, ale ritem. A stejně tak zednář nestaví zdi, ale nový světový řád. Building back better! Vybudovat svět znovu a lépe! To je dnes jejich agenda. A to “lépe” znamená lépe pro tyto okultní elity, ne pro goyim. Ti se měli podle nich dobře už moc a moc dlouho. Proto odmítnutí vakcíny znamená více. Je to odmítnutí budování Nového světového řádu! Je to osobní boj každého člověka. Je to kampf každého člověka na jeho domácí frontě. Je to politická otázka, ne zdravotnická! A politické chápání vakcín je základním předpokladem konceptuální gramotnosti.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dixi
Návštěvník
Dixi

Moc hezky zpracovany clanek ! Dekuji autorovi, ktery si musel dat praci a skutecne si najit informace. Pro ty, ktere problem zajima vice do hloubky doporucuji skutecne vzit si doma do ruky Bibli a zacit studovat ( neplest s chozenim do katolickeho kostela prosim , to po vas nikdo nechce a nic se tam nedozvite stejne…) Protoze to co se deje kolem nas neni nahoda. Kdo chce rozumet, musi cist …

Blanka
Návštěvník
Blanka

Omlouvám se všem, pokud jsem mimo debatu. Nechce se mi jí celou číst. Ale nechápu jednu věc… ptala jsem se několika lidí co se opíchat nechali jestli podepsali papír o tom, že s tím souhlasí…. NE, žádný papír nepodepisovali, žádný souhlas – NIC.

Vrtá mi to hlavou…. je to jen studie a s tou prostě musíte souhlasit. Jako mladá asi 25 – let žena jsem byla prostě na gyndě na kontrole a lékařka mi nabídla jestli nechci se účastnit lékařského výzkumu a brát nějaké “léky”, no poslala jsem jí do prdele a změnila jsem lékaře ihned!

Jak je možné, že tady probíhá testovací kolo a NIKDO nemusí nic podepsat???????

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

Byl jsem osobně v očkovacím centrum v zimě, kde píchali důchodce. Stáli nejprve řadu na dotazník. Ten si po převzetí od sestry vedle v místnosti na stole vklidu vyplnili. Pak ji informovaný souhlas-dotazník odevzdali. Potom vytvořili řadu do jiné místnosti, kde už se očkovalo. Doktor je předvolával po jednom, podepsaný dotazník už mu ležel na stole, dal jim 2 min. poučení. Důchodce pak poodešel pár kroků na jinou židli, sedl a sestra mu to píchla.

zajímavé
Návštěvník
zajímavé

Někde si ho musíte vyžádat.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Blanko,
jestli se registrovali online, tak – jak řekl Covid-IT-kriplík, který systém “online registrace pro očkování” prezentoval v TV – speciálně důchodcům (“chápeme, že důchodci s tím mohou mít problém” – tak konejšil: ” stačí jenom zakliknout políčko SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI – JE TO JEDNODUCHÉ, JAKO ONLINE SHOPPING” … !!!
a pokud jim do toho onlajnu pomáhalo potomstvo, neziskovčíci, nebo telefonní asistent (a pomoc byla doporučována!), tak ten senior už nic nemusí podepisovat, jelikož už je hotovo – jednoduché, jako online shopping … a mnohdy o tom vůbec ani neví.
Měli by všichni ti Covid Mafiáni dávno minimálně sedět na doživotí!

Historik
Návštěvník
Historik

Těžko říct, co “vakcíne!” trumfne. Ruští výsadkáři na Ruzyni? Ne blbost…jo už vím, musíte odevdzat auto, je totiž fuj. A kdo je očkovaný a má 3.dávku, smí si ho nechat. Na chvíli.
Ale Ženeva samozřejmě není náhoda. A nejde jenom o banky.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Pozor! Už lidem “nenápadně” sdělují, že na každou novou mutaci covidu bude do 100 dní vyvinuta nová fuckcína!

To je jednoznačně sdělení, že do vás budou píchat jedy až zhebnete!!! Žádné mutace covidu nebudou, jen masírka z ministerstva zdravotnictví o OBROVSKÉM počtu NOVĚ nakažených!

Já říkám, lidi, pošlete na všechny vládní emailové adresy jednu větu: KURWA DOST!

Posílám Vojtěchovi varování, aby ani náhodou nezkoušel další lockdowny na základě vymýšlených čísel nějakých “nakažených” na stole v kanclu, jak to dělal Blatný, a pokud na podzim přijde s jakoukoliv “novou” virovou mutací, bude dokládat přesná místa, kde se testovalo a zjistilo onemocnění, protože jsme dali dohromady tým, který to bude přímo na místech ověřovat a ať nezkouší podvádět, protože za to bude potrestán.

Kdo jste na sociálních sítích, šiřte tuto informaci.

3,14ča
Návštěvník
3,14ča

Varování? Co tohle je za naivitu? To je v hierarchii jen malinkatej mopsíček, ten si nemůže ani štěknout, natož aby mohl mít vlastní názor, či snad udělat dobrý skutek.
Trošku zpátky do reality pane..

orka
Návštěvník
orka

Skvělé info ,jen aby vás k tomu pustili,ty kurvy se budou ohánět gdpr, jen u testování zaměstnanců a dětí jim žádné gdpr nevadilo!!!!

qipeorm
Návštěvník
qipeorm

comment image
Ale plebs bude muset mít roušku v MHD i přes letní vedra. Dělají si z nás prdel…

Dr. Mo
Návštěvník
Dr. Mo

Jistě, dělají si z gojim prdel asi tak 5780 let.

Sivul
Návštěvník
Sivul

Dr. Mo……palec nahoru.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Roušky nosí dobrovolně i ve vedru. Jak nesvepravni jedinci se dusi s hadrem na slunku a v MHD. Co na to chcete říct? Vždyť to jsou debily debilní. Biologové jim říkám.

JOCHEN
Návštěvník
JOCHEN

Od same zacatku, vazeny pane!

zazracnedieta
Návštěvník
zazracnedieta

Zavolej mi do klubu ☎️📞📱
comment image

Karolina
Návštěvník
Karolina

Sleduju teď video jedné lékárnice tady z USA, která pracovala roky pro řetězec lékáren CVS. V něm říká, že se rozhodla z práce dobrovolně odejít, protože tady tyto lékárny teď nutí své zaměstnance vyhledávat staré lidi a jim vnutit vakcínu. CVS za to všem nabízí – a teď se podržte: 6.500,- USD týdně ! Paní je ale na správné straně a byť jak ve videu říká, nedisponuje mnoha úsporami a peníze by se jí hodily, tak toto šílenství vědomě zabíjet starší lidi odmítla. Tady je link, článek a pod ním to video.
https://vaccineimpact.com/2021/pharmacist-quits-cvs-job-over-refusal-to-kill-people-with-covid-19-shots-and-becomes-a-whistleblower-video/
Je to šílený, co se děje …

Andrej
Návštěvník
Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Zločinne zákony vytvořené zločinci nejsou zákony, ale pro dobré lidi návodem že přišel čas stinani hlav.

Antireptil
Návštěvník
Antireptil

Odmítnutí vakcíny znamená, odmítnutí budování nového světového řádu. Moc dobře zakončené.
Proto mě strašně štvou lidi co se nechají napíchat, hlavně kvůli toho, že to celé vede k NWO.
Kamarád se naočkoval aby mohl do Egypta, jeden známí aby prý mohl normálně fungovat.
Nebudu mu kazit dovolenou, ale až přijede a bude mi chtít dát suvenýr z Luxoru, řeknu že s ním končím.
Prostě já se ze sračkama bavit nebudu. Všem jsem to říkal, snad se pak nebudou divit.
Jsme ve válce a kvůli těmhle lidem prohrajeme, nemám k nim už žádný respekt.
Nevím jestli dělám dobře, ale prostě už se s nimi nechci stýkat, klesli u mě hodně hluboko. Zajímavá doba.
Nedávno jsem řekl kamarádce že jak se naočkuje tak s ní prostě končím, tak se vynervovala, že se sní už nedalo mluvit. Taky jsem z jistil že za 17 měsíců neví vůbec nic o tom co se dějě, ji to prostě nezajímá a já už mám takových lidí dost. S největší pravděpodobností 99 % je všechny pošlu do prdele.
Já jedu až nadoraz a jestli se naočkuješ, klesl jsi a jsi pro mě hovno.
Já si dávám takové ultimáta, jak se tento a příští rok někdo naočkuje, do prdele s ním.
Zajímá mě jak to máte vy.

Jotar Jablatar
Návštěvník
Jotar Jablatar

Odmítnutí “vakcíny” naopak znamená zajistit si účast v NWO.

Antireptil
Návštěvník
Antireptil

Jotar Jablatar, to mi příjde jako nesmysl, můžeš mi to prosím tě vysvětlit? Rád se na to podívám i z jiného úhlu.
No a já mám v okolí hodně lidí co říká že na to nepůjde, varuju je v kuse už minimálně deset let, když jsem to do nich ty dlouhé roky neustále hustil, jim to časem začalo docházet, máma, brácha, hodně přátel a známých, opravdu hodně, ale nevěřím že dlouho vydrží, oni nemají moc pevnou vůli, věřím jen bráchovi a mámě na sto procent, potom přátelům které spočítám na jedné ruce tak na 90 % a ostatní se brzy podvolí, ale stejně to je málo, přesvědčuji lidi tak dlouho a opravdu dneska mi dává skoro každý za pravdu. Myslel jsem si, že když lidi budou vědět co se stane, že se nenechají osrat, ale na konec nezáleží na tom, jestli člověk věděl co příjde, záleží jen na tom, jak je člověk u vnitř silný, jen na tom záleží, na ničem jiném. Bohužel přiznejme si to, lidstvo už není silné jako v minulosti, třeba chlapi mají čím dál tím méně testosteronu, dnes chlap co má hodně testosteronu, byl v minulosti ten co ho měl nejméně. Skončí to tak že chlapi budou na úrovni ženských. Věřím že za to můžou ty sojové výrobky a určitě další svinstva. Kdysi se muž od ženy lišil hodně, dnes to někdy ani nejde poznat a někteří se cítí být mužem v ženským těle.
Muži začínají být slabší fyzicky a všichni slábnem duševně, jak ženy tak i muži.
Nepochybuji, že to je jeden z jejich cílů. Všem zničit silného ducha a muže snížit na fyzickou úroveň ženy. Jak pak lidé budou bojovat proti zlu, když z nich budou sračky? No prostě nijak.

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Antireptil
jsou to chcípáci….děláš dobře,že jsi se z toho vymanil..u mně začali s podobnýma praktikama o mé(!)bezohlednosti,když nepůjdu pod jehlu…že budu vyřazená ,no co to budu opakovat…mně je to jedno.
Mám svoji práci a v případě,že by se se mnou něco stalo,tak jsou další 2 nevinne ( nemocne)osoby bezdomovci anebo zaočkované v ústavu ,bez všech práv.Já to tu hlídám a obstarávám
a tak –
přes moji mrtvolu.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Mám to stejně, už jsem úplně sám a baví se se mnou jen jedna skvělá a dobrá víla, kterou znám odsud a pak děti ve městě, kde bydlím, ty mne berou a zdraví, jinak jsem čím dál víc agresivní na očkované lidi. Ne proto, že mne to baví, ale proto, že oni se chovají nadřazeně, a to já nepřijímám. Budu bojovat až do konce, bez ohledu na šance úspěchu, je to moje rozhodnutí, ale rozhodně se nenechám ukecat nikým a na násilí odpovím dvojnásilím.

santusof
Návštěvník
santusof

právě jsme se poslali s kámošem vzájemně do prdele- on, celník, rok na homeofisu, unuděný- to snad ne- udělal napodruhé bakaláře a ptám se jej, co očkovačky… on , že už má po prvním kole pfajzra a volit prý budou asi šlachtu….. poslal jsem mu pár věcí na probuzení…… je vypnutý… jen jsem mu napsal, až procitneš, ozvi se….

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

SOUVISLOSTI

-VK-
“V zednářské vile La Grange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti USA a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších zednářských lóží! … Oba dva představitelé se setkali ve vile La Grange jako svobodní zednáři na 33. stupních. Vladimir Putin je bývalým kádrem atlantické lóže Royal Arch, ale v současnosti je velmistrem Velké lóže Ruska, která je označována jako Lóže Chrámové hory. Jejími členy jsou všichni Putinovi muži, naprosto všichni jsou oddáni Izraeli a ochraně Jeruzaléma. Jedná se čistě o židozednářskou lóži, do které smí vstoupit jen halachim a současně purim. Podmínkou je jarmulka a slib ochrany Jeruzaléma a Chrámové hory, druhou podmínkou je krevní purim, po matce anebo po otci. Na rozdíl od lóží ve Střední Evropě neumožňuje Velkolóže Ruska vstup goyim po ritu, pouze po stuze (po krevní linii halachim), na goyim a chasarim se pro změnu specializují pražská lóže Ordo Pragensis a vídeňská velká lóže Grenzlogen.”

Za kulisami nám oficiálně předváděné politiky to často může velmi silně zaskřípat a zapraskat, aniž bychom to zpozorovali, resp. věděli, jak a proč. Může to však být také přesně naopak: na chviličku panuje veliký rámus a povyk na scéně, zatím co za kulisami je již dávno svorně a definitivně rozhodnuto o všem, co se má stát … jako třeba o nynějším „běženeckém drama“.
A skutečně také demonstrativním státním návštěvám, vrcholným konferencím a podobně vždy předcházejí přísně tajné porady, úmluvy a rozhodnutí v pra-lóžích. Například ještě před odletem kancléřky Merkelové do Moskvy za Putinem, aby tam s ním vedla „oficiální“ rozhovory o „nejnovějším vývoji“ v „ukrajinské krizi“, se oba v ultratajné pra-lóži již pečlivě domluvili spolu s mnoha – dílem ještě (finančně) mocnějšími – lóžovými bratry a sestrami ze všech možných koutů světa, takže „přípravy návštěvy“, „rozhovory“ a následná „tiskové prohlášení“ resp. „tisková konference“ byly už jen inscenací pro „obyčejný“ lid. A přirozeně i pro jejich obrovské štáby spolupracovníků, které vedle zednářsky zasvěcených do různých stupňů a vedle parazednářů zahrnují také velké množství „profánních“. Aby zvláště ti poslední již svět nechápali, sehrává se jim zastaralá komedie o internacionální diplomacii a politice, kterou Benjamin Disraeli (viz výše!) již před více než 150 lety – skrze zednářstvo! – považoval za překonanou.
Že „demokratická veřejnost“ musí být v tom směru absolutně držena v nevědomosti, platí také pro skutečné, namáhavě vybojované kompromisy v tajném přetahování lanem mezi dvěma až třemi různými frakcemi pra-lóží. Vždyť všichni jsou na jedné lodi a se stejným cílem plavby, „Jedním světem“, který nesmí být národům v žádném případě neskrývaně známý, než jej bude nakonec dosaženo na jeden nebo na druhý, tj. „progresivní“ nebo „reakcionářský“ způsob (ve skutečnosti na oba!).
(Johannes Rothkranz; Světu vládnou superlóže, str. 97)

comment image
Vladimír Putin a Angela Merkelová jsou vysoce postavení zednáři superlóže „GOLDEN EURASIA“!

Johannes Rothkranz; SVĚTU VLÁDNOU SUPERLÓŽE
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Svetu_vladnou_superloze.pdf

comment image
Zednářská superlóže “HATHOR PENTALPHA” a někteří její členové. Nejsou
komplet. Tato nejkrvežíznivější superlóže ze všech 36 superlóží má na svědomí
(mimo dalších zločinů) 11. září 2001.

comment image
Někteří další členové superlóží “MAAT”, “GOLDEN EURASIA”, “DER RING”, “PARSIFAL”,
“PAN-EUROPA”, “THREE EYES”, atd.

karpi
Návštěvník
karpi

Je to tady každej den to samý, přes půl stránky.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Me to je uz vsechno jedno oni satanisti maji vsechno penize atd, co ja jako jura z Moravy proti tomu zmuzu nic….

Jotar Jablatar
Návštěvník
Jotar Jablatar

Jediné, co si lze zachránit je tvoje duše, dej ji Bohu a satanisté tě nemusejí zajímat.

Lukáš 12:4-5 Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Ty jsi magor, ale rád si poslechnu, jak jsi upsal duši bohu. Jak se to dělá, odpovíš?

Jaris
Návštěvník
Jaris

PaVo
Proc Jotarovi nadavate do magoru?
Pridat se na stranu Boha je soukroma vec kazdeho. Jezis Kristus to popsal ve znamem Otcenasi. Samozrejme je to model a kazda modlitba ma byt jina, nikoli opakovat porad jedno a to same. (Matous 6:5-13)

Josef
Návštěvník
Josef

Bohu se duše “neupisuje”. Když Ho ale člověk hledá z touhy Ho poznat, dá se poznat (kdy on chce). Ale poznat Stvořitele má doživotní důsledky. Není to jako poslechnout si další báchorku, jak si někdo pozapaluje kolem sebe svíčky a pak si něco mumlá… Takže pokud to nemyslíš vážně, zapomeň, žes tohle četl.
Jo, a pokud máš přístup k Bibli, tak to bez ní nejde.

Jotar Jablatar
Návštěvník
Jotar Jablatar

Ano, to jsem si myslel také o sobě, není to ale tak, že jsem se rozhodnul jen tak věřit. Byl jsem jako ty. Ve velké stručnosti, člověk musí mít otevřenou mysl a pak postupně zjistí, že svět má duchovní pozadí a ti, kterým svět věnuje čas, jsou jen loutky a svět jsou jen nějaké kulisy. Nakonec zjistíš, že i rotchildové a spol jsou také jen loutky, které uctívají někoho, kdo je nad nimi, A proto je jim propůjčena moc, kterou nikdo na světě, nikdo, neporazí. Nakonec při svém hledání zjistíš, že jsi sám jen loutka, která si myslí, že má svobodu, která něčemu věří, neboť obraz světa, který vidí i optikou alternativy, mu dává smysl tomu danému věřit. Ano, alternativa dokáže vytrhnout lidi z té největší falše, ale svět je jako cibule, takže lidé z alternativy se jen posunuli o několik vrstev blíže k pravdě. Takže již vidí jisté falešnosti tohoto světa a už si myslí, že jsou „venku“. Ale nejsou. Neboť další vrstvy lze prorazit už jen duchovně. Člověk musí mít otevřenou mysl … a být ochoten se pokořit a přidusit své ego. Musí si přiznat, že když už si myslel, že už rozumí světu, že to byl pořád ještě klam. A tak postupným zkoumáním dojde k tomu, že Ježíš Kristus je cesta, pravda a život.
Vzhledem k tomu, že běh světa nezastavíš, budeš dále tímto padlým světem stále více deptán a nakonec tě to zničí. Pamatuj na to. A satan si rád udělá další zářez.

Korintským 1, 2:14
Neduchovní člověk nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím a nemůže pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně.

Efeským 6:10-17
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo

Víc pro tebe nemohu udělat