Kdo nevěřil, teď pochopí: Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO...

Kdo nevěřil, teď pochopí: Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO na svém území! Novela branného zákona v ČR najednou dává smysl i těm, co zabořili hlavu do písku. Armáda ČR bude mít jednotku pro boj s vnitřním nepřítelem!

Kdo nevěřil, teď pochopí: Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO na svém území! Novela branného zákona v ČR najednou dává smysl i těm, co zabořili hlavu do písku. Armáda ČR bude mít jednotku pro boj s vnitřním nepřítelem!

Netrvalo dlouho a uplatňování koncepce útočné doktríny Steel Rose, o které jsme exkluzivně nedávno informovali [1] díky našemu bruselskému zdroji,  začalo nabývat reálných obrysů. Došlo ke spuštění válečného mlýnku a NATO má nyní formálně otevřenou cestu pro zahájení rozmisťování svých vojsk na hranici doteku s Ruskem. Před několika okamžiky totiž přinesla média informaci, že představitelé všech tří pobaltských států zaslali na centrálu NATO zvací dopis s žádostí o trvalé rozmístění spojeneckých armád NATO v Pobaltí [2].

Z počátku by mělo jít o kontingent přibližně až 5,500 vojáků, což je dosud největší přesun sil NATO na obranu členského státu na území aliance v celé její historii. Trvalé rozmístění cizích vojsk v Evropě na území jiného státu v rámci vojenské aliance proběhlo naposledy 21. srpna 1968. Od té doby žádná vojenská aliance nebo seskupení nemělo rozmístěná svá vojska na území spojence v takovém počtu. Do tohoto nejsou zahrnuty okupační armády (americká okupační vojska rozmístěná dosud v Německu po II. sv. válce) a armády rozmístěné na základě jiného mandátu než aliančního statusu NATO (např. americká vojska rozmístěná v Kosovu na vojenské základně Bondsteel). Krok pobaltských států jsme na AE News předpovídali už před půl rokem a bude zajímavé teď sledovat, jestli dojde k uplatnění článku 5 Washingtonské smlouvy, který je za současné situace nepoužitelný.

000_dv1388610.jpg
Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO na svých územích

Předpokládáme, že dojde k rozmístění vojsk NATO v Pobaltí podle koncepce doktríny Steel Rose, to znamená na základě vyhlášení časově neomezeného cvičení/pobytu v Pobaltí. V rámci smluv NATO nelze rozmístit kontingent cizích vojsk na území jiného členského státu NATO bez souhlasu parlamentů všech zúčastněných stran. Znamená to, že velmi brzy po této žádosti států v Pobaltí můžeme očekávat v poslanecké sněmovně žádost armády o vyhlášení souhlasu s další zahraniční misí pro české vojáky, tentokrát ale už bez legrace natvrdo na čáře doteku s Ruskem. Přesun vojsk a trvalé rozmístění NATO v Pobaltí bude signálem pro Moskvu, že NATO opravdu zvažuje otevření severní fronty s Ruskem v případě náhlé eskalace ukrajinského konfliktu. Rusko zvažuje rozmístění jaderných zbraní na Krymu [3] a pokud dojde k rozmístění invazních vojsk NATO v Pobaltí, nic jiného Rusku ani nezbude.

Novela branného zákona stažena z poslanecké sněmovny… kvůli vnitřnímu nepříteli?

Média přinesla před týdnem informaci, která docela bez zájmu zapadla nepovšimnuta mezi ostatními zprávami, že ministerstvo obrany překvapivě a náhle stáhlo z projednávání poslanecké sněmovny návrh novely branného zákona [4], o kterém jsme už psali a proti kterému vzniklo dokonce sdružení odpůrců z řad vojenských záloh [5]. Dostali jsme do redakce několik dotazů, jestli to znamená, že se vláda zalekla občanů a případného odporu vůči odvodům. Odpovědí vás bohužel zklamu. Vláda ani ministerstvo se nezalekli, pouze si uvědomili, že novela musí být přepracována, aby obsahovala mechanismy trestů a postihů proti odmítačům služby a lidem, kteří odmítají zahraniční mise.

O tom, že armáda to myslí vážně, svědčí i skutečnost, která nás v redakci docela zarazila, že armáda ČR nově chystá vytvoření jednotky pro boj s vnitřním nepřítelem [6]. Oficiálně půjde o útvar pro boj se specializací na hybridní válku, to znamená na boj s polovojenskými jednotkami, které se skládají z vojáků i civilistů současně (hybridní útvary) a je to zřejmě rychlá reakce na vznik výše zmíněné skupiny “Českoslovenští vojáci”, kteří představují v očích současného generálního štábu bezpečnostní hrozbu a de facto vnitřního nepřítele.

Režim pochopitelně neočekával, že se mezi občany v ČR zvedne takový odpor vůči zahraničním misím a odvodům vojáků pro jiné účely než je obrana vlasti a že lidé nebudou chtít, aby jejich synové a dokonce i dcery skládaly slib nejen vlastní zemi, ale i cizí alianci, a tím pádem i cizím velením a cizím vojenským štábům. S tím pochopitelně novela branného zákona nepočítala, že takový odpor v zemi vznikne, takže novelu bude potřeba přepracovat, a proto byla z projednávání sněmovny stažena.

o0uE9-1343Y.jpg
S přísahou a pod cizím velením, už brzy i pro české vojáky…

To však rozhodně neznamená, že by velení NATO pozastavilo realizaci nové útočné doktríny v Evropě. Jakmile přijde do poslanecké sněmovny žádost NATO o schválení české části kontingentu pro Pobaltí, uvidíte, jak nikdo ani nemrkne a bude s vysláním vojáků souhlasit. Už dopředu vám doporučuji, abyste zavolali svým poslancům a zeptali se je na postoj, jak budou hlasovat. Jak se postaví k tomu, že NATO žádá o trvalé rozmístění vojsk v Pobaltí na hranici s Ruskem. Samozřejmě, že kontingent 5,500 vojáků není tak velký, aby se nedal pokrýt z řad profesionálních vojáků, k tomu nejsou povinné odvody branců “zatím” potřeba. Zdůrazňuji ale to slovo “zatím”, protože tady vůbec nejde o to, jestli těch vojáků tam bude teď 5,000 anebo 50,000 za dva roky. Jakmile totiž dojde k rozhodnutí, že někde bude trvale rozmístěn kontingent, znamená to vybudování infrastruktury, systém komunikace, logistiky, zázemí, ubytování atd.

Trvalé rozmístění vojsk NATO v Pobaltí je přípravou na válku

Pobaltí zašlo dokonce tak daleko, že ani nehovoří v žádosti o dočasném rozmístění vojsk, které jsme znali z roku 1968 v ČSSR po okupaci armádami Varšavské smlouvy, ale na rovinu hovoří o trvalém rozmístění. Čili o vybudovaní trvalých základen NATO ve třech pobaltských státech. A teď kontrolní otázka: “Jak myslíte, že na toto zareaguje Moskva?” Myslíte si, že bude trvalé rozmístění vojsk považovat za obrannou iniciativu pobaltských zemí? Samozřejmě, že ne a bude na to reagovat adekvátně tak, že rozmístí jaderné nosiče na Krymu, vybuduje nové vojenské základny a přesune k hranicím s pobaltskými státy více divizí a raketových vojsk. Opakuje se zde scénář z Vietnamu, kdy Američané přesouvali do oblasti zbraně, jednotky a lodě a poté si “vyrobili” Tonkinský incident pro zahájení války. V případě přesunování vojsk NATO na hranici doteku s Ruskem jde o stejný model. Incident, který zahájí III. sv. válku s Ruskem se dá očekávat poté, co v Pobaltí bude vybudováno zázemí pro kontingent NATO.

135024_97327370754d4cfd7a5b70_big.jpg
Zahraniční mise v Pobaltí? Trvalý pobyt vojsk? Pro české vojáky už brzy realita, a nejen v Estonsku!

Model války s Ruskem leží na stole v Pentagonu už delší dobu. Jde o přesvědčení americké generality, že válku s Ruskem lze vyhrát pozičně bez použití jaderných zbraní. Putin je spatřován jako silný politik, ale slabý velitel, který by nedal rozkaz k použití jaderných zbraní jako první. To na jedné straně je Putinovi ke cti, ale pokud je to pravda, potom zde nastává hrozba, že v případě napadení Ruska by Putin byl zřejmě v Kremlu svržen a nahrazen někým. A tady nastává ta největší hrozba. Kreml je plný oportunistů a západně smýšlejících lidí, hovořil o tom i Valerij Pjakin v několika svých přednáškách. Takových Michailů Gorbačovů a Borisů Jelcinů je Kreml plný. Pentagon proto uvažuje, že palácový puč by v Kremlu ovládl pro-západní směr. Nicméně je zde velké riziko, že v Kremlu by namísto palácového puče proběhl vojenský převrat a moc by převzali ruští jestřábi a generálové. V takovém okamžiku by Rusko nespoléhalo na zastavení agrese NATO poziční obranou pozemními vojsky a čekání na útok nepřítele, ale došly by na řadu ofenzivní kroky prvního úderu a operačně-taktické nukleární zbraně a v poslední fázi i zbraně strategické.

Pentagon věří, že může válku s Ruskem vyhrát bez spuštění jaderné výměny

Dostáváme do redakce dotazy, jestli opravdu USA by konflikt s Ruskem, který by mohl přejít v jaderný, stál za to. Odpověď je jednoznačná, ano, válka s Ruskem by USA stála za to, protože Pentagon si věří, že by válku vyhrál dříve, než by došlo na nukleární výměnu strategickými zbraněmi mezi USA a Ruskem. Situace v Kremlu je jiná, než třeba v 60. letech minulého století. Mnoho představitelů ruské moci je úzce propojeno se západním vlivem, propojení ruského a západního businessu je obrovské, vliv západních zájmů v Kremlu je pořád velký a hlavně sám Putin není svým vystupováním a jednáním typickým politikem sovětského neústupného stylu tvrdé pěsti, který by v OSN mlátil do stolu vztekem svojí polobotkou a vyhrožoval invazí anebo odpálením raket na všechno živé na západ od Ruska.

maxresdefault.jpg
Už nejde o cvičení, od této chvíle se už hraje o trvalé rozmístění vojsk v Pobaltí

Putin se úzkostlivě brání tomu, aby byl zahnán do pozice, kdy bude muset dát tvrdé rozkazy, které nechce, to znamená rozkazy k mobilizaci, invazi nebo použití raketových vojsk. Pokud by místo Putina byl v Kremlu u moci Leonid Brežněv a jenom by se doslechl o zlomku toho, co probíhá v NATO ve vztahu k Pobaltí, už teď by burácela ruská tanková vojska ulicemi Kyjeva, Vilniusu, Rigy a Talinu a nad hlavami by nám létaly rakety. Západ by měl být za Putina vděčný, protože drží na uzdě obrovskou armádu, která je prostoupena sovětskými kádry a myšlení velitelů vojsk není vždy na stejné vlnové frekvenci s Putinem. To zdaleka není.

Kritika v ruském tisku se často týká toho, že Putin nereaguje na agresi NATO razantněji, ta zaznívá především od veteránů, ale i od některých současných vysokých politiků v Rusku. Zatím pochopitelně o nic nejde, protože Putina nelze v této situaci svrhnout, protože za ním stojí národ. Ale to se může časem změnit, Putin může třeba onemocnět, nebo dokonce mu někdo k nemoci může dopomoci. V sovětském systému byl odchod z funkce ze zdravotních důvodů velmi častý, protože režim si nemohl dovolit oblíbeného politika jen tak odstranit z veřejnosti násilně.

Eskalace napětí a tlak NATO má destabilizovat Putina a vyvolat puč v Kremlu

Současné nasouvání vojsk NATO na hranici s Ruskem má podle všeho za cíl vyvolat v Kremlu napětí a nervozitu ruských generálů a rozkol mezi Putinem a vojenským štábem do takové pozice, aby ruská armáda ze strachu z aktivit NATO a bezprostředního ohrožení země podnítila sesazení Putina z funkce kvůli jeho slabosti a nerozhodnosti. Samozřejmě, že tohle nemusí vůbec vyjít a výsledkem bude přesný opak, kdy Putin vydá rozkazy k aktivaci armády a začne dělat tvrdou a bezohlednou politiku sovětského stylu, a to ne z nějaké radosti, ale z vědomí toho, že kdyby se tak nezačal chovat, stálo by ho to funkci prezidenta a svržení jeho moci v Kremlu a převzetí vlády radikály.

Žádost pobaltských státu o rozmístění vojsk NATO na svém území je však bod zlomu. Od této chvíle už nejde jen o nějaké cvičení a poté návraty vojsk domů, teď už jde o přípravu na rozmístění vojsk pro poziční válku s Ruskem, která kdykoliv může přerůst v obrovský konflikt, od pádu kremelské Putinovy vlády, přes destabilizaci Ruska až po jaderný konflikt globálního rozměru.

– VK –

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
valkaamir
Návštěvník
valkaamir

Je to spravne myslici clanek a ti co jenom si mysli ze to neni jeste tak spatne ,tak ad se vrati od vetnamske valky jak pokrocilo NATO a rozsirovani USA vlivu az k ruskym hranicim .USA porad doufa ze postve zapad se svym NATO proti rusku bez toho ze se to americkeho kontinentu dotkne.Vyvolavaji zast a agresivitu ve vsech EU statech a vi jako na strednim vychode ze mistni silly pomali pripravi ve spolupraci techto vlad vyvolat konflikt proti rusku .
U nas a vsech EU statech jsou zradci naroda a fanatikove privrzenci politiku Bruselu a washingtonu a pozici poslancu a vlad aby tento plan byl realny.
Proti me stve ze takovi pisalkove co pisi ze se to nestane a omlouvaji tuto agresivni politiku zapadu jsou veskutecnosti pohodlni a zradni utesovatele a preji si aby se to vse vyplnilo proti normalne myslicimu obyvatelstvu EU .Takto volime nase poslance ??? 90% techto smejdu jen kyve Bruselu a NATO ale nazory obyvatelstva ktere je zvolilo neprosazuji.

NoName
Návštěvník

Teď to alespoň vypadá, že se situace uklidňuje a velmoci se spolu dohodly:
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/05/6454-dalsi-diplomaticke-vitezstvi-ruska.htm
Asi američané pochopili, že Rusko porazit nedokáží a tak ze sankcí nenápadně vycouvají. Jen bojechtiví nacisti na Ukrajině budou ponecháni svému osudu a to znamená nesmírnou bídu do které se nakonec Ukrajina propadne.
Ale podobný scénář už zde pozorovatelka naznačila.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Osobně mi článek přijde hodně přitažený za vlasy. Vidím tady několik přehlédnutí.
Žádost pobaltských zemí ještě nebyla projednána v NATO a není jasné jestli a v jakém rozsahu by byli alianční vojáci v Pobaltí umístěni. Případně jestli by šlo čistě o US vojáky nebo nějaký mnohonárodnostní kontingent (což by patrně některé parlamenty dle mě neschválily).
Každopádně i kdyby se několik tisíc vojáků v Pobaltí rozmístilo, tak jde spíš o symbolickou a psychologickou podporu, tito vojáci by nedokázali pobaltské státy v případě napadení Ruskem ani ubránit (maximálně útok zpomalit), natož aby mohli sloužit k pozemnímu napadení Ruska. A to nemluvíme o případné porážce Ruska, na to by neměly ani spojené armády evropské části NATO. Ruská armáda má cca 840.000 vojáků a velmi kvalitní vojenskou techniku, takže vojska NATO by musela být v nástupních prostorech v počtu minimálně 350.000, aby byla alespoň nějaká šance na úspěch. Vojenská technika Ruska a NATO je většinou srovnatelná, pouze v některých oblastech má NATO převahu, ale ne takovou aby to dokázalo výrazně zvrátit situaci bez početní převahy. No a rychlý úder by musel počítat s momentem překvapení, což se dá díky díky dnešním možnostem špionážní techniky prakticky vyloučit. Ono utajit přesuny statisíce vojáků i s technikou je prakticky nemožné. To snad v případě ruských dobrovolníků (i s technikou) na Ukrajině, kde se jednalo o max. tisíce vojáků v jednom okamžiku a to bez označení. Ale i tak byly k dispozici fotografie a videa, která ukazovala projíždějící techniku RA (v typech, které UA nemá) ať už blízko hranic na ruském území, tak i na území opolčenců.
A to nemluvím o tom, že třeba naše novela branného zákona (jak jste napsal, byla stažena a není jasné jestli a v jaké podobě bude schválena) počítala s možností zvolení “Civilní služby”, takže teoreticky by nemusel do armády narukovat nikdo, protože by si všichni mohli zažádat o civilní službu a to bez jakéhokoliv postihu.
——
Takže ano, v případě Ukrajiny (a jinde) jde o geopolitickou hru mocností, ale většinou jde spíš o finanční, logistickou nebo informační podporu. Takto se ale chovají všechny velmoci, nejde tvrdit, že by jedna byla čistě bílá a jiná černá.

miki
Návštěvník
miki

tak mi napíš, ktorú voj.techniku ma lepšiu NATO

miki
Návštěvník
miki

chcem vedieť ktorá natovská zbraň resp. systém je omnoho lepší ako ruský analóg

tomas
Návštěvník
tomas

Česká protichemická jednotka v pandurách – to rozseká nejen nepřítele, ale i spojence…

Valerij
Návštěvník
Valerij

Myslím si, že náš systém už je tak prohnilý, že v případě nějaké vzpoury proti němu vypustí i desítky tisíc vězňů. Stejně se choval Trockij, když potřeboval zlikvidovat kontrarevoluci. Vděční propuštění vězni pro něho bez skrupulí za peníze vraždili ruské rolníky, ženy, děti, starce, kteří se postavili bolševikům. A snad i Jaceňuk vyzval k boji proti Ukrajincům vězně, kterých desítky tisíc vypustil do ulic – aby měli občané jiné starosti než co dělá jejich vláda. Možná že i tato klauzule v novém návrhu zákona o boji proti vnitřnímu nepříteli bude.

Frank
Návštěvník
Frank

Takže naši mocipáni jsou posraní strachy už z našich občanů?

Ja
Návštěvník
Ja

zatiaľ nie, ale mali by byť, treba po jednom navštíviť osobne v mieste bydliska každú sviňu, čo za to zahlasuje, a pohovoriť…. toto je asi jediná cesta.

Martin
Návštěvník
Martin

Ty Americký podržtašky ve vládě si snad myslí,že když dají tvrdší tresty pro lidi co za žádných okolností nevstoupí do armády nebo se nenechají odvést,byť by to byl povinný odvod nebo co by si usmysleli,tak že tím jako někoho zastraší jo a on teda půjde.. 😀 Naivky 😀 Vím,že monitorují tyto stránky o tom není pochyb,tak to Vám rovnou vzkazuji kluci ubozí,že ať si vymyslíte cokoliv,moment já Vám to vyhláskuju – CO-KO- LIV a pěkně nahlas a zřetelně si to vyhláskujte před monitorem, tak Vás pošlu někam a ještě Vám ukážu prostředníček, (omlouvám se,musel jsem to napsat velice jednoduchou a slangovou formou, to pro ty opice na hoře,aby to dobře chápali)

Chuchvalec
Návštěvník
Chuchvalec

Koukám, že historie se opakuje. Máme půlku měsíce a redakce má nasbíráno nějakých 17%. Co s tím budete dělat?

Anonymous
Návštěvník
Anonymous

Pánové ve vládě si asi neuvědomují prostou věc.

Pokud člověk nesouhlasí s tímto konfliktem a už vůbec nemá zájem bojovat na straně USA
Jeho život se po obdržení povolávacího rozkazu radikálně mění.

Má několik možností:

1) Jít bojovat – tzn smrt
2) Jít sedět – za to, že má odlišný názor :-/
3) Útěk ze státu – inu proč nejít zrovna k tzv “nepříteli”

Takový člověk má v zásadě zkažený život a nemá co ztratit !

em
Návštěvník
em

presne tak….a este ma aj dalsiu moznost, a to ist bojovat, vykonat kazdy nechutny rozkaz, ktory dostane, co samozrejme z dobreho cloveka vytvori moralnu trosku ktora po ludskej stranke uz tiez nema co stratit, avsak ak to nahodou cele prezije a vrati sa domov, vykona spravodlivost v mene svojich nezmyselnych obetivcudzej krajine takym sposobom,ze vykruti krk tym, ktori ho tam prinutili ist?!?!?!a buum mame vytvoreny precedens a moznost vykupenia z vojnovych hriechov….no ako by asi nasledne konali nasi zakonodarci…co poviete je mozne nieco taketo???samozrejme tuto logicku dedukciu pridavam len ako dalsiu moznost k predoslemu prispievatelovi….

mareciino
Návštěvník
mareciino

ano presne tak….a este ma aj dalsiu moznost, a to ist bojovat, vykonat kazdy nechutny rozkaz, ktory dostane, co samozrejme z dobreho cloveka vytvori moralnu trosku ktora po ludskej stranke uz tiez nema co stratit, avsak ak to nahodou cele prezije a vrati sa domov, vykona spravodlivost v mene svojich nezmyselnych obetivcudzej krajine takym sposobom,ze vykruti krk tym, ktori ho tam prinutili ist?!?!?!a buum mame vytvoreny precedens a moznost vykupenia z vojnovych hriechov….no ako by asi nasledne konali nasi zakonodarci…co poviete je mozne nieco taketo???samozrejme tuto logicku dedukciu pridavam len ako dalsiu moznost k predoslemu prispievatelovi….

Pepa
Návštěvník
Pepa

Kdo chce mír, nechť se připravuje na válku.

Slyšeli jste to vůbec někdy? Rusko si přivlastnilo Krym a podporuje proruské separatisty na východní Ukrajině. Co máme jako dělat (NATO)? Máme sedět a doufat, že Krym bude Rusku stačit a dál se nevydá? To by bylo asi jako doufat, že si Hitler nechá jen Sudety. Nebo máme dokonce omezit výdaje na zbrojení, nechat Američany stáhnout se z Evropy a doufat, že nás Rus nechá na pokoji? Inu, v to před válkou doufala třeba Francie, SSSR, koneckonců i Velká Británie. A všichni víme, jak to dopadlo.

Potřebujeme mít armádu, která bude v Evropě srovnatelná s armádou Ruska, a která bude schopná proti němu Evropu bránit. Teď ji nemáme.

Lovec debilů
Návštěvník
Lovec debilů

A teď vyskoč, Pepku.

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

A co použít vlastní oči, uši a vlastní šedou kůru. Chápu že dnes není v kurzu hledání souvislostí a souvislé intenzívní přemýšlení. Jedno přísloví říká: Ne vše co se třpytí je zlato, a druhé: Ďábel je ukryt v detailu. Tak to zkus.

Změna je život
Návštěvník
Změna je život

Myšlení je vysoká kvalifikace. Původce tohoto výroku to myslel v souvislosti s výkonem povolání a pracovní činností, ale platí to všeobecně. 🙂

NBK
Návštěvník
NBK

No neboj za chvili budes mit moznost jit k odvodu, bo se rovnou pak dej do armady a tahni do pobalti, Ukrajiny nebo nekam jinam tvorit mir. Nikdo ti v tom nebrani supajda …

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Tihle … se na žádné odvody nechystají. Hezky to všechno rozvrtají a vy si to ve své vlasti vyžerete.
Oni využijou pozvání do své země zaslíbené: „Židé jsou znovu vražděni jen proto, že jsou Židé. Tato vlna útoků bude pokračovat, stejně jako vražedné antisemitské útoky. Židé si zaslouží bezpečí v každé zemi, ale my říkáme našim židovským bratrům a sestrám, že jejich domovem je Izrael,“ sdělil Netanjahu. _Zdroj: http://www.lidovky.cz/netanjahu-vyzval-po-utocich-v-kodani-k-masivnimu-stehovani-zidu-do-izraele-1ux-/zpravy-svet.aspx?c=A150215_125528_ln_zahranici_mmu

Martin
Návštěvník
Martin

Pepku, dostáváš jedničku s hvězdičkou a velkou pochvalu,taková demagogická propaganda se vidí jenom na novinkách,iDnesu.cz a ČT… Přesně podle Amerických notiček,tak jako mainstream média a jejich političtí slouhové,nádhera,bravo,tleskám,krása…. ovečka vystřižená jak z žurnálu a nebo je to úmysl? Tak to už,ale tvoje věc…

romgator
Návštěvník
romgator

Ano, je docela možné, že tam Rusko něco posílá. Jenže USA, EU to dělali taky, určitě ne tak otevřeně jako teď, ale skrytě. Dal bych hlavu na špalek, že mezi ukrajinskými dobrovolníky byli i profesionálové z USA nebo NATO, popřípadě soukromé armády jako BlackWatter apod. Vždyť na to koluje celá řada snímků na youtube. Stačí hledat.

Tomaha
Návštěvník
Tomaha

No Ty máš dost. Další co slepě věří našim médím a ČT…..

oblivion
Návštěvník
oblivion

Rusko si neprivlastnilo žiadny Krym, žiadne ruske vojska na ukrajine nie sú. Všetko je to práca amerických tajných služieb. Je to cele zinscenovane, aby prinutili rusov k nejakemu prvemu uderu. USA potrebuje za kazdu cenu vyvolat nejaku vojnu, aby si zachranili svoj padajuci printdolar. O nic ine tu nejde.

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

Je vyloženě frustrující sledovat jak si vůdčí elity myslí, že jsme jejich nesvéprávní poddaní. Frustrující na tom je také to, že svým chováním jim to umožňujeme a utvrzujeme je v jejich neochvějném statutu. POZOR! Byli zvoleni ve volbách na základě volebních programů. Tedy mají plnit volební sliby. Volební sliby reflektovaly předpokládané priority voličů. Pokud se zvolení ZÁSTUPCI výrazně odklánějí od svých slibovaných programů, pokud jejich činnost jde proti legitimním zájmům obyvatelstva, pokud jejich legislativní činnost jde proti nezadatelným právům člověka deklarovaných listinou práv a svobod ve prospěch cizích zájmů je nejvyšší čas je upozornit, že nejsou bozi, otrokáři ani knížaty. Je třeba je důrazně upozornit, že jejich činnost nese znaky počínající diktatury. Diktatury, která mává praporem demokracie, má plnou hubu demokracie, ale vytváří realitu vpravdě nedemokratickou a nehumánní. Je to jen na nás, kde postavíme mantinely a řekneme dost. Je jen na nás jestli přivedeme luxusně placené a námi zvolené zastupitele k zodpovědnosti. Volby nemusí být až za 4 roky. Republika od svého vzniku prošla již několika proměnami a nikde není psáno, že současný stav je vrcholem evoluce. Naopak, zákonitosti evoluce platí minimálně pro veškeré dění na planetě zemi, tedy i pro naší Českou kotlinu.