Kdo nevěřil, teď pochopí: Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO...

Kdo nevěřil, teď pochopí: Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO na svém území! Novela branného zákona v ČR najednou dává smysl i těm, co zabořili hlavu do písku. Armáda ČR bude mít jednotku pro boj s vnitřním nepřítelem!

Kdo nevěřil, teď pochopí: Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO na svém území! Novela branného zákona v ČR najednou dává smysl i těm, co zabořili hlavu do písku. Armáda ČR bude mít jednotku pro boj s vnitřním nepřítelem!

Netrvalo dlouho a uplatňování koncepce útočné doktríny Steel Rose, o které jsme exkluzivně nedávno informovali [1] díky našemu bruselskému zdroji,  začalo nabývat reálných obrysů. Došlo ke spuštění válečného mlýnku a NATO má nyní formálně otevřenou cestu pro zahájení rozmisťování svých vojsk na hranici doteku s Ruskem. Před několika okamžiky totiž přinesla média informaci, že představitelé všech tří pobaltských států zaslali na centrálu NATO zvací dopis s žádostí o trvalé rozmístění spojeneckých armád NATO v Pobaltí [2].

Z počátku by mělo jít o kontingent přibližně až 5,500 vojáků, což je dosud největší přesun sil NATO na obranu členského státu na území aliance v celé její historii. Trvalé rozmístění cizích vojsk v Evropě na území jiného státu v rámci vojenské aliance proběhlo naposledy 21. srpna 1968. Od té doby žádná vojenská aliance nebo seskupení nemělo rozmístěná svá vojska na území spojence v takovém počtu. Do tohoto nejsou zahrnuty okupační armády (americká okupační vojska rozmístěná dosud v Německu po II. sv. válce) a armády rozmístěné na základě jiného mandátu než aliančního statusu NATO (např. americká vojska rozmístěná v Kosovu na vojenské základně Bondsteel). Krok pobaltských států jsme na AE News předpovídali už před půl rokem a bude zajímavé teď sledovat, jestli dojde k uplatnění článku 5 Washingtonské smlouvy, který je za současné situace nepoužitelný.

000_dv1388610.jpg
Pobaltské státy požádaly o trvalé rozmístění vojsk NATO na svých územích

Předpokládáme, že dojde k rozmístění vojsk NATO v Pobaltí podle koncepce doktríny Steel Rose, to znamená na základě vyhlášení časově neomezeného cvičení/pobytu v Pobaltí. V rámci smluv NATO nelze rozmístit kontingent cizích vojsk na území jiného členského státu NATO bez souhlasu parlamentů všech zúčastněných stran. Znamená to, že velmi brzy po této žádosti států v Pobaltí můžeme očekávat v poslanecké sněmovně žádost armády o vyhlášení souhlasu s další zahraniční misí pro české vojáky, tentokrát ale už bez legrace natvrdo na čáře doteku s Ruskem. Přesun vojsk a trvalé rozmístění NATO v Pobaltí bude signálem pro Moskvu, že NATO opravdu zvažuje otevření severní fronty s Ruskem v případě náhlé eskalace ukrajinského konfliktu. Rusko zvažuje rozmístění jaderných zbraní na Krymu [3] a pokud dojde k rozmístění invazních vojsk NATO v Pobaltí, nic jiného Rusku ani nezbude.

Novela branného zákona stažena z poslanecké sněmovny… kvůli vnitřnímu nepříteli?

Média přinesla před týdnem informaci, která docela bez zájmu zapadla nepovšimnuta mezi ostatními zprávami, že ministerstvo obrany překvapivě a náhle stáhlo z projednávání poslanecké sněmovny návrh novely branného zákona [4], o kterém jsme už psali a proti kterému vzniklo dokonce sdružení odpůrců z řad vojenských záloh [5]. Dostali jsme do redakce několik dotazů, jestli to znamená, že se vláda zalekla občanů a případného odporu vůči odvodům. Odpovědí vás bohužel zklamu. Vláda ani ministerstvo se nezalekli, pouze si uvědomili, že novela musí být přepracována, aby obsahovala mechanismy trestů a postihů proti odmítačům služby a lidem, kteří odmítají zahraniční mise.

O tom, že armáda to myslí vážně, svědčí i skutečnost, která nás v redakci docela zarazila, že armáda ČR nově chystá vytvoření jednotky pro boj s vnitřním nepřítelem [6]. Oficiálně půjde o útvar pro boj se specializací na hybridní válku, to znamená na boj s polovojenskými jednotkami, které se skládají z vojáků i civilistů současně (hybridní útvary) a je to zřejmě rychlá reakce na vznik výše zmíněné skupiny “Českoslovenští vojáci”, kteří představují v očích současného generálního štábu bezpečnostní hrozbu a de facto vnitřního nepřítele.

Režim pochopitelně neočekával, že se mezi občany v ČR zvedne takový odpor vůči zahraničním misím a odvodům vojáků pro jiné účely než je obrana vlasti a že lidé nebudou chtít, aby jejich synové a dokonce i dcery skládaly slib nejen vlastní zemi, ale i cizí alianci, a tím pádem i cizím velením a cizím vojenským štábům. S tím pochopitelně novela branného zákona nepočítala, že takový odpor v zemi vznikne, takže novelu bude potřeba přepracovat, a proto byla z projednávání sněmovny stažena.

o0uE9-1343Y.jpg
S přísahou a pod cizím velením, už brzy i pro české vojáky…

To však rozhodně neznamená, že by velení NATO pozastavilo realizaci nové útočné doktríny v Evropě. Jakmile přijde do poslanecké sněmovny žádost NATO o schválení české části kontingentu pro Pobaltí, uvidíte, jak nikdo ani nemrkne a bude s vysláním vojáků souhlasit. Už dopředu vám doporučuji, abyste zavolali svým poslancům a zeptali se je na postoj, jak budou hlasovat. Jak se postaví k tomu, že NATO žádá o trvalé rozmístění vojsk v Pobaltí na hranici s Ruskem. Samozřejmě, že kontingent 5,500 vojáků není tak velký, aby se nedal pokrýt z řad profesionálních vojáků, k tomu nejsou povinné odvody branců “zatím” potřeba. Zdůrazňuji ale to slovo “zatím”, protože tady vůbec nejde o to, jestli těch vojáků tam bude teď 5,000 anebo 50,000 za dva roky. Jakmile totiž dojde k rozhodnutí, že někde bude trvale rozmístěn kontingent, znamená to vybudování infrastruktury, systém komunikace, logistiky, zázemí, ubytování atd.

Trvalé rozmístění vojsk NATO v Pobaltí je přípravou na válku

Pobaltí zašlo dokonce tak daleko, že ani nehovoří v žádosti o dočasném rozmístění vojsk, které jsme znali z roku 1968 v ČSSR po okupaci armádami Varšavské smlouvy, ale na rovinu hovoří o trvalém rozmístění. Čili o vybudovaní trvalých základen NATO ve třech pobaltských státech. A teď kontrolní otázka: “Jak myslíte, že na toto zareaguje Moskva?” Myslíte si, že bude trvalé rozmístění vojsk považovat za obrannou iniciativu pobaltských zemí? Samozřejmě, že ne a bude na to reagovat adekvátně tak, že rozmístí jaderné nosiče na Krymu, vybuduje nové vojenské základny a přesune k hranicím s pobaltskými státy více divizí a raketových vojsk. Opakuje se zde scénář z Vietnamu, kdy Američané přesouvali do oblasti zbraně, jednotky a lodě a poté si “vyrobili” Tonkinský incident pro zahájení války. V případě přesunování vojsk NATO na hranici doteku s Ruskem jde o stejný model. Incident, který zahájí III. sv. válku s Ruskem se dá očekávat poté, co v Pobaltí bude vybudováno zázemí pro kontingent NATO.

135024_97327370754d4cfd7a5b70_big.jpg
Zahraniční mise v Pobaltí? Trvalý pobyt vojsk? Pro české vojáky už brzy realita, a nejen v Estonsku!

Model války s Ruskem leží na stole v Pentagonu už delší dobu. Jde o přesvědčení americké generality, že válku s Ruskem lze vyhrát pozičně bez použití jaderných zbraní. Putin je spatřován jako silný politik, ale slabý velitel, který by nedal rozkaz k použití jaderných zbraní jako první. To na jedné straně je Putinovi ke cti, ale pokud je to pravda, potom zde nastává hrozba, že v případě napadení Ruska by Putin byl zřejmě v Kremlu svržen a nahrazen někým. A tady nastává ta největší hrozba. Kreml je plný oportunistů a západně smýšlejících lidí, hovořil o tom i Valerij Pjakin v několika svých přednáškách. Takových Michailů Gorbačovů a Borisů Jelcinů je Kreml plný. Pentagon proto uvažuje, že palácový puč by v Kremlu ovládl pro-západní směr. Nicméně je zde velké riziko, že v Kremlu by namísto palácového puče proběhl vojenský převrat a moc by převzali ruští jestřábi a generálové. V takovém okamžiku by Rusko nespoléhalo na zastavení agrese NATO poziční obranou pozemními vojsky a čekání na útok nepřítele, ale došly by na řadu ofenzivní kroky prvního úderu a operačně-taktické nukleární zbraně a v poslední fázi i zbraně strategické.

Pentagon věří, že může válku s Ruskem vyhrát bez spuštění jaderné výměny

Dostáváme do redakce dotazy, jestli opravdu USA by konflikt s Ruskem, který by mohl přejít v jaderný, stál za to. Odpověď je jednoznačná, ano, válka s Ruskem by USA stála za to, protože Pentagon si věří, že by válku vyhrál dříve, než by došlo na nukleární výměnu strategickými zbraněmi mezi USA a Ruskem. Situace v Kremlu je jiná, než třeba v 60. letech minulého století. Mnoho představitelů ruské moci je úzce propojeno se západním vlivem, propojení ruského a západního businessu je obrovské, vliv západních zájmů v Kremlu je pořád velký a hlavně sám Putin není svým vystupováním a jednáním typickým politikem sovětského neústupného stylu tvrdé pěsti, který by v OSN mlátil do stolu vztekem svojí polobotkou a vyhrožoval invazí anebo odpálením raket na všechno živé na západ od Ruska.

maxresdefault.jpg
Už nejde o cvičení, od této chvíle se už hraje o trvalé rozmístění vojsk v Pobaltí

Putin se úzkostlivě brání tomu, aby byl zahnán do pozice, kdy bude muset dát tvrdé rozkazy, které nechce, to znamená rozkazy k mobilizaci, invazi nebo použití raketových vojsk. Pokud by místo Putina byl v Kremlu u moci Leonid Brežněv a jenom by se doslechl o zlomku toho, co probíhá v NATO ve vztahu k Pobaltí, už teď by burácela ruská tanková vojska ulicemi Kyjeva, Vilniusu, Rigy a Talinu a nad hlavami by nám létaly rakety. Západ by měl být za Putina vděčný, protože drží na uzdě obrovskou armádu, která je prostoupena sovětskými kádry a myšlení velitelů vojsk není vždy na stejné vlnové frekvenci s Putinem. To zdaleka není.

Kritika v ruském tisku se často týká toho, že Putin nereaguje na agresi NATO razantněji, ta zaznívá především od veteránů, ale i od některých současných vysokých politiků v Rusku. Zatím pochopitelně o nic nejde, protože Putina nelze v této situaci svrhnout, protože za ním stojí národ. Ale to se může časem změnit, Putin může třeba onemocnět, nebo dokonce mu někdo k nemoci může dopomoci. V sovětském systému byl odchod z funkce ze zdravotních důvodů velmi častý, protože režim si nemohl dovolit oblíbeného politika jen tak odstranit z veřejnosti násilně.

Eskalace napětí a tlak NATO má destabilizovat Putina a vyvolat puč v Kremlu

Současné nasouvání vojsk NATO na hranici s Ruskem má podle všeho za cíl vyvolat v Kremlu napětí a nervozitu ruských generálů a rozkol mezi Putinem a vojenským štábem do takové pozice, aby ruská armáda ze strachu z aktivit NATO a bezprostředního ohrožení země podnítila sesazení Putina z funkce kvůli jeho slabosti a nerozhodnosti. Samozřejmě, že tohle nemusí vůbec vyjít a výsledkem bude přesný opak, kdy Putin vydá rozkazy k aktivaci armády a začne dělat tvrdou a bezohlednou politiku sovětského stylu, a to ne z nějaké radosti, ale z vědomí toho, že kdyby se tak nezačal chovat, stálo by ho to funkci prezidenta a svržení jeho moci v Kremlu a převzetí vlády radikály.

Žádost pobaltských státu o rozmístění vojsk NATO na svém území je však bod zlomu. Od této chvíle už nejde jen o nějaké cvičení a poté návraty vojsk domů, teď už jde o přípravu na rozmístění vojsk pro poziční válku s Ruskem, která kdykoliv může přerůst v obrovský konflikt, od pádu kremelské Putinovy vlády, přes destabilizaci Ruska až po jaderný konflikt globálního rozměru.

– VK –

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
valkaamir
Návštěvník
valkaamir

Je to spravne myslici clanek a ti co jenom si mysli ze to neni jeste tak spatne ,tak ad se vrati od vetnamske valky jak pokrocilo NATO a rozsirovani USA vlivu az k ruskym hranicim .USA porad doufa ze postve zapad se svym NATO proti rusku bez toho ze se to americkeho kontinentu dotkne.Vyvolavaji zast a agresivitu ve vsech EU statech a vi jako na strednim vychode ze mistni silly pomali pripravi ve spolupraci techto vlad vyvolat konflikt proti rusku .
U nas a vsech EU statech jsou zradci naroda a fanatikove privrzenci politiku Bruselu a washingtonu a pozici poslancu a vlad aby tento plan byl realny.
Proti me stve ze takovi pisalkove co pisi ze se to nestane a omlouvaji tuto agresivni politiku zapadu jsou veskutecnosti pohodlni a zradni utesovatele a preji si aby se to vse vyplnilo proti normalne myslicimu obyvatelstvu EU .Takto volime nase poslance ??? 90% techto smejdu jen kyve Bruselu a NATO ale nazory obyvatelstva ktere je zvolilo neprosazuji.

NoName
Návštěvník

Teď to alespoň vypadá, že se situace uklidňuje a velmoci se spolu dohodly:
http://www.zvedavec.org/komentare/2015/05/6454-dalsi-diplomaticke-vitezstvi-ruska.htm
Asi američané pochopili, že Rusko porazit nedokáží a tak ze sankcí nenápadně vycouvají. Jen bojechtiví nacisti na Ukrajině budou ponecháni svému osudu a to znamená nesmírnou bídu do které se nakonec Ukrajina propadne.
Ale podobný scénář už zde pozorovatelka naznačila.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Osobně mi článek přijde hodně přitažený za vlasy. Vidím tady několik přehlédnutí.
Žádost pobaltských zemí ještě nebyla projednána v NATO a není jasné jestli a v jakém rozsahu by byli alianční vojáci v Pobaltí umístěni. Případně jestli by šlo čistě o US vojáky nebo nějaký mnohonárodnostní kontingent (což by patrně některé parlamenty dle mě neschválily).
Každopádně i kdyby se několik tisíc vojáků v Pobaltí rozmístilo, tak jde spíš o symbolickou a psychologickou podporu, tito vojáci by nedokázali pobaltské státy v případě napadení Ruskem ani ubránit (maximálně útok zpomalit), natož aby mohli sloužit k pozemnímu napadení Ruska. A to nemluvíme o případné porážce Ruska, na to by neměly ani spojené armády evropské části NATO. Ruská armáda má cca 840.000 vojáků a velmi kvalitní vojenskou techniku, takže vojska NATO by musela být v nástupních prostorech v počtu minimálně 350.000, aby byla alespoň nějaká šance na úspěch. Vojenská technika Ruska a NATO je většinou srovnatelná, pouze v některých oblastech má NATO převahu, ale ne takovou aby to dokázalo výrazně zvrátit situaci bez početní převahy. No a rychlý úder by musel počítat s momentem překvapení, což se dá díky díky dnešním možnostem špionážní techniky prakticky vyloučit. Ono utajit přesuny statisíce vojáků i s technikou je prakticky nemožné. To snad v případě ruských dobrovolníků (i s technikou) na Ukrajině, kde se jednalo o max. tisíce vojáků v jednom okamžiku a to bez označení. Ale i tak byly k dispozici fotografie a videa, která ukazovala projíždějící techniku RA (v typech, které UA nemá) ať už blízko hranic na ruském území, tak i na území opolčenců.
A to nemluvím o tom, že třeba naše novela branného zákona (jak jste napsal, byla stažena a není jasné jestli a v jaké podobě bude schválena) počítala s možností zvolení “Civilní služby”, takže teoreticky by nemusel do armády narukovat nikdo, protože by si všichni mohli zažádat o civilní službu a to bez jakéhokoliv postihu.
——
Takže ano, v případě Ukrajiny (a jinde) jde o geopolitickou hru mocností, ale většinou jde spíš o finanční, logistickou nebo informační podporu. Takto se ale chovají všechny velmoci, nejde tvrdit, že by jedna byla čistě bílá a jiná černá.

miki
Návštěvník
miki

tak mi napíš, ktorú voj.techniku ma lepšiu NATO

miki
Návštěvník
miki

chcem vedieť ktorá natovská zbraň resp. systém je omnoho lepší ako ruský analóg

tomas
Návštěvník
tomas

Česká protichemická jednotka v pandurách – to rozseká nejen nepřítele, ale i spojence…

Valerij
Návštěvník
Valerij

Myslím si, že náš systém už je tak prohnilý, že v případě nějaké vzpoury proti němu vypustí i desítky tisíc vězňů. Stejně se choval Trockij, když potřeboval zlikvidovat kontrarevoluci. Vděční propuštění vězni pro něho bez skrupulí za peníze vraždili ruské rolníky, ženy, děti, starce, kteří se postavili bolševikům. A snad i Jaceňuk vyzval k boji proti Ukrajincům vězně, kterých desítky tisíc vypustil do ulic – aby měli občané jiné starosti než co dělá jejich vláda. Možná že i tato klauzule v novém návrhu zákona o boji proti vnitřnímu nepříteli bude.

Frank
Návštěvník
Frank

Takže naši mocipáni jsou posraní strachy už z našich občanů?

Ja
Návštěvník
Ja

zatiaľ nie, ale mali by byť, treba po jednom navštíviť osobne v mieste bydliska každú sviňu, čo za to zahlasuje, a pohovoriť…. toto je asi jediná cesta.

Martin
Návštěvník
Martin

Ty Americký podržtašky ve vládě si snad myslí,že když dají tvrdší tresty pro lidi co za žádných okolností nevstoupí do armády nebo se nenechají odvést,byť by to byl povinný odvod nebo co by si usmysleli,tak že tím jako někoho zastraší jo a on teda půjde.. 😀 Naivky 😀 Vím,že monitorují tyto stránky o tom není pochyb,tak to Vám rovnou vzkazuji kluci ubozí,že ať si vymyslíte cokoliv,moment já Vám to vyhláskuju – CO-KO- LIV a pěkně nahlas a zřetelně si to vyhláskujte před monitorem, tak Vás pošlu někam a ještě Vám ukážu prostředníček, (omlouvám se,musel jsem to napsat velice jednoduchou a slangovou formou, to pro ty opice na hoře,aby to dobře chápali)

Chuchvalec
Návštěvník
Chuchvalec

Koukám, že historie se opakuje. Máme půlku měsíce a redakce má nasbíráno nějakých 17%. Co s tím budete dělat?

Administrator
Admin

Ano, situace je podobná jako minule, lidé průběžně přispívají a jsme za to moc vděční, ale zřejmě budeme muset opět nějakým způsobem zopakovat onu adresnou výzvu směrem ke čtenářům s prosbou o příspěvek, abychom dokázali pokrýt potom náklady na provoz na měsíc červen z toho, co se vybere teď v květnu. Já věřím, že nás v tom naši věrní čtenáři nenechají a do konce měsíce se podaří příspěvky posbírat. Samozřejmě, že je jasné, že kdybychom měli sponzora, dýchalo by se nám snadněji, ale rozhlédněte se okolo sebe, v médiích, ta kampaň proti nezávislým serverům a proti Rusku je tak mohutná, že sponzoři jen tak nespojí své jméno firmy jako sponzora s našim projektem.

Zbývá nám jenom skutečně ta přímá vazba se čtenáři a jejich dobrovolnými příspěvky, které si mohou finančně dovolit poskytnout a zároveň v dostatečném počtu dárců se poté podaří tu sumu vybrat i bez velkého sponzora. Tento model financování je do jisté míry model “přímé žurnalistiky” na bázi “přímé demokracie”, kdy čtenáři sami rozhodují, jestli udrží server nad vodou finančně anebo ho pošlou ke dnu. My se snažíme o to, aby každý den byl na serveru zajímavý článek a téma ke kvalitním diskusím a jestli se nám to podaří, to zjistíme na konci každého měsíce na finančních příspěvcích. Taková je prostě realita.

Chuchvalec
Návštěvník
Chuchvalec

Děkuji za odpověď. Mám ještě jednu otázku. Existuje nějaký způsob jak se prostřednictvím e-mailu spojit s “Pozorovatelkou”. Mám pro ní velmi zajímavý návrh, který by jí asi velmi potěšil.

Administrator
Admin

Zaregistrujte se na našem portálu a nahoře na webu v černé liště klikněte na volbu “Private Messages” a můžete jí poslat soukromou zprávu.

Nobody
Návštěvník
Nobody

Před 5 minutami jsem Vám poslal přes PayPal € 25.00. Confirmation number: 7AB37041P9930572H. Bohužel, z mého důchodcovského příjmu 12.000.- korun tvrdé české měny, nemohu poslat více. Přejí mnoho úspěchů a hezké jarní dny.

Administrator
Admin

Donaci jsme zaregistrovali a velice za Váš příspěvek děkujeme. Každá částka nám pomůže a oceňujeme, že v rámci svých možností jste nám přispěl, a pokud se dobře dívám na emailový identifikátor, přispěl jste nám už i minulý měsíc. O to větší dík a uznání zasluhujete. Ještě jednou velké díky!

Anonymous
Návštěvník
Anonymous

Pánové ve vládě si asi neuvědomují prostou věc.

Pokud člověk nesouhlasí s tímto konfliktem a už vůbec nemá zájem bojovat na straně USA
Jeho život se po obdržení povolávacího rozkazu radikálně mění.

Má několik možností:

1) Jít bojovat – tzn smrt
2) Jít sedět – za to, že má odlišný názor :-/
3) Útěk ze státu – inu proč nejít zrovna k tzv “nepříteli”

Takový člověk má v zásadě zkažený život a nemá co ztratit !

em
Návštěvník
em

presne tak….a este ma aj dalsiu moznost, a to ist bojovat, vykonat kazdy nechutny rozkaz, ktory dostane, co samozrejme z dobreho cloveka vytvori moralnu trosku ktora po ludskej stranke uz tiez nema co stratit, avsak ak to nahodou cele prezije a vrati sa domov, vykona spravodlivost v mene svojich nezmyselnych obetivcudzej krajine takym sposobom,ze vykruti krk tym, ktori ho tam prinutili ist?!?!?!a buum mame vytvoreny precedens a moznost vykupenia z vojnovych hriechov….no ako by asi nasledne konali nasi zakonodarci…co poviete je mozne nieco taketo???samozrejme tuto logicku dedukciu pridavam len ako dalsiu moznost k predoslemu prispievatelovi….

mareciino
Návštěvník
mareciino

ano presne tak….a este ma aj dalsiu moznost, a to ist bojovat, vykonat kazdy nechutny rozkaz, ktory dostane, co samozrejme z dobreho cloveka vytvori moralnu trosku ktora po ludskej stranke uz tiez nema co stratit, avsak ak to nahodou cele prezije a vrati sa domov, vykona spravodlivost v mene svojich nezmyselnych obetivcudzej krajine takym sposobom,ze vykruti krk tym, ktori ho tam prinutili ist?!?!?!a buum mame vytvoreny precedens a moznost vykupenia z vojnovych hriechov….no ako by asi nasledne konali nasi zakonodarci…co poviete je mozne nieco taketo???samozrejme tuto logicku dedukciu pridavam len ako dalsiu moznost k predoslemu prispievatelovi….

Pepa
Návštěvník
Pepa

Kdo chce mír, nechť se připravuje na válku.

Slyšeli jste to vůbec někdy? Rusko si přivlastnilo Krym a podporuje proruské separatisty na východní Ukrajině. Co máme jako dělat (NATO)? Máme sedět a doufat, že Krym bude Rusku stačit a dál se nevydá? To by bylo asi jako doufat, že si Hitler nechá jen Sudety. Nebo máme dokonce omezit výdaje na zbrojení, nechat Američany stáhnout se z Evropy a doufat, že nás Rus nechá na pokoji? Inu, v to před válkou doufala třeba Francie, SSSR, koneckonců i Velká Británie. A všichni víme, jak to dopadlo.

Potřebujeme mít armádu, která bude v Evropě srovnatelná s armádou Ruska, a která bude schopná proti němu Evropu bránit. Teď ji nemáme.

Lovec debilů
Návštěvník
Lovec debilů

A teď vyskoč, Pepku.

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

A co použít vlastní oči, uši a vlastní šedou kůru. Chápu že dnes není v kurzu hledání souvislostí a souvislé intenzívní přemýšlení. Jedno přísloví říká: Ne vše co se třpytí je zlato, a druhé: Ďábel je ukryt v detailu. Tak to zkus.

Změna je život
Návštěvník
Změna je život

Myšlení je vysoká kvalifikace. Původce tohoto výroku to myslel v souvislosti s výkonem povolání a pracovní činností, ale platí to všeobecně. 🙂

Administrator
Admin

Normálně na trolly nereaguji, ale jaksi vám uniklo, že Krym nebyl anektován, ale demokratickým plebiscitem v referendu (které uznalo i OBSE) začleněn (na základě vůle drtivé většiny krymského obyvatelstva) do Ruské federace, což je v souladu s Chartou OSN o právu národů na sebeurčení. Na Vašem místě bych o Sudetech pomlčel, protože o ty jsme přišli ne kvůli Německu, ale kvůli zradě našich spojenců, kteří k tomu dali Hitlerovi souhlas a jsou mimochodem našimi spojenci i dnes a nikdo nepochybuje o tom, že kdyby jim někdo dnes přiložil nůž na krk jako tehdy Hitler (např. Obama, který vydírá Merkelovou), že by nás zradili i podruhé. V Sudetech proběhlo několik pokusů o vyhlášení referend ve 30. letech, všechny byly pražskou vládou zakázány. Sudety se staly fakticky českým územím paradoxně až po vysídlení Němců po konci II. sv. války, ale v té době už nešlo logicky o Sudety, když v nich nebyli Němci.

Stažení amerických vojsk z Evropy je základním předpokladem pro udržitelný mír a spolupráci v Evropě, protože většina válek ve světě od konce II. sv. války byla rozpoutána Američany, včetně Majdanu a současné situace na Ukrajině, včetně vyzbrojování opozice v Sýrii v roce 2011 a 2012, ze které vznikl ISIL a Islámský stát. Nepotřebujeme mít v Evropě armádu srovnatelnou s Ruskem (to ani není možné bez jaderných zbraní). Potřebujeme takovou armádu, která se bude starat o obranu naší země a ne o zahraniční mise v dalekých zemích, kde nemáme co pohledávat (Afghánistán, Irák, Sýrie, Libye, Ukrajina).

Karel
Návštěvník
Karel

Admin – naprostý souhlas. Dějiny se opakují a bohužel zřejmě se budou opakovat znovu.

Pepa
Návštěvník
Pepa

Referendum pod dozorem zelených mužíčků nemá s demokracií či právem národů na sebeurčení nic společného.

Nechápejte mě špatně, nepochybuji o tom, že většina obyvatel Krymu si skutečně přála (přeje) být součástí Ruska. V referendu uspořádaném legitimně (bez účasti ruských vojáků) by nepochybně lidé z Krymu rozhodli stejně.

Vlastně o docela zajímavý právní problém. Vy sám upozorňujete na Chartu OSN. Na mezinárodní právo. Nezapomínejte prosím, že Rusko se zavázalo garantovat teritoriální integritu Ukrajiny – i to je součást mezinárodního práva. Stejně jako princip nevměšování se do vnitřních záležitostí třetích zemí (a prosím nereagujte na to slovy, že Američani to dělají – to totiž není důvod, proč my bychom tam měli činit také).

Ale to ponechme stranou, a prosím, odpovězte mi na jedno. Myslíte si, že by referendum o připojení k Třetí říši uspořádané v Sudetech v roce 1938 bylo legitimní? Případně za jakých podmínek by legitimní bylo, a za jakých ne?

Mimochodem nejsem žádný troll. Na Váš web chodím studovat názory, kterou mi snad ani nemohou být vzdálenější. To ovšem neznamená, že by mne nemohly nějak obohatit, a že bych je měl všechny apriorně odmítat.

Honza
Návštěvník
Honza

Někdo bezpečnost při referendu zajišťovat musel.Na vybranou byly jen dvě možnosti /vzhledem k tomu že OSN se odmítlo podílet/.Bezpečnost mohli zajišťovat buď rusové,nebo mírové jednotky Jarošova pravého sektoru.
OSN navíc uznalo,že ruští vojáci referendum nijak neovlivňovali.

Administrator
Admin

Referendum v Sudetech v roce 1938 by bylo legitimní podle dnešního mezinárodního práva z pohledu Charty OSN. Sudety byly totiž v roce 1918 připojeny k novému útvaru na mapě Evropy s názvem Československo na základě dvou faktů: 1) Historického (Karel IV. a pozvání Němců do Čech skrze Vévodu Bavorského k osídlení pohraničí) a 2) Snahou vítězných mocností o co největší oslabení Německa, aby už se nemohlo postavit na nohy nikdy v budoucnu a nemohlo rozpoutat další válku. Pozor, Sudety byly jen malou epizodou ve srovnání s tím, co provedly vítězné mocnosti Německu na základě Versailleské smlouvy. Kromě likvidačních reparací, které přivedly Německo v letech 1920 až 1922 k hladomoru v Porýní, k hyperinflaci, k největšímu počtu potratů v důsledku podvýživy rodiček a největšímu počtu úmrtí dětí do 15 let, ztratilo Německo téměř 3/4 svého německého historického území, které připadlo Polsku. Versailleská smlouva byla počátkem vzestupu Adolfa Hitlera v Německu, byla příčinou jeho úspěchu u nejchudších Němců, protože to byla koncem 20. a počátkem 30. let de facto volební většina, dokonce i opozice a sociální demokracie v Německu neskrývala obdiv k Hitlerovi.

Problém nespočíval v Sudetech, ale v celém vzniku Československa, které bylo promícháno s německým obyvatelstvem. Všimněte si, kolik dodnes má českých rodin německá příjmení, buď v původní podobě (Schwarz) anebo počeštěné (Švarc). Příčinou byl jednak Karel IV. a jeho pozvání Němců do Čech, ale především potom předání české koruny Habsburkům. Tam je ten první důvod germanizace českého území. Vznik II. Republiky a její obsazení Wehrmachtem 15. března 1939 bylo způsobeno tím, že Český stát byl i po odtržení Sudet prostoupen německým obyvatelstvem, ovšem v menší míře, než bylo 50%. Některé obce, ač ve Středočeském kraji, měli běžně i 40% Němců. Když si vezmete, kdyby dnes v nějakém městě bylo 40% nějakého etnika, určitě by se hlasitě dožadovalo svých práv.

A tady přichází odpověď na váš dotaz: Vláda 1. Republiky nechtěla Němcům přiznat autonomii, o kterou Němci žádali. Chtěli na úřadech dvojjazyčnost, chtěli dvojí nápisy na cedulích, dvojjazyčné jízdní řády, dvojjazyčné formuláře atd. Benešova vláda to nechtěla splnit, protože autonomie by byla cestou k federalizaci a následnému odtržení Sudet od Československa tak jako tak. Doporučuji toto video s Hitlerem a Henleinem v Chebu, kde Henlein hovoří, že Němci nechtěli žít v této zemi, do které nechtěli. To je přesně ten problém, který se teď reflektoval jako přes kopírák na Krymu.

Etničtí Rusové tam nechtěli žít v té zemi (myšleno v rámci Ukrajiny), do které se dostali kvůli Chruščevovi. Rusko vyslalo na Krym zelené maskované vojáky, ale ti tam nepřijeli rozpoutat válku, ti tam přijeli na žádost představitelů Krymu (etnických Rusů), aby Rusko ochránilo Krym před Pravým sektorem a fašisty, kteří v té době přebírali moc v Kyjevě, obsazovali úřady a lynčovali úředníky ruského původu. Tady jde skutečně o to, že Rusové na Krymu pochopili násilný puč v Kyjevě, svržení prezidenta a rozehnání parlamentu ozbrojenci z Majdanu, že sliby ochrany Rusů a ruské flotily v Sevastopolu již nejsou garantovány Kyjevem, kde došlo k brutální likvidaci demokratického procesu, a proto slib garance územní celistvosti Ukrajiny z počátku 90. let již není závazný. Putin o tom hovořil jasně a přesně v těchto intencích, když pro televizi Rossia 1 uvedl, že v Kremlu přišlo rozhodnutí vyslyšet žádost obyvatel Krymu o pomoc z Ruska poté, co se v televizi objevily záběry veřejných lynčů v Kyjevě, kde ozbrojenci Pravého sektoru mlátili etnické Rusy a nutili je líbat obraz Stěpana Bandery.

Ztráta Krymu byla pro Ukrajinu jasná v tom smyslu, že ukrajinské kasárny na Krymu dostaly z Kyjeva rozkaz zůstat na místech, odebrat vojákům zbraně a vyčkat na odsun. Kyjev tedy věděl dopředu, že o Krym přijde a jak sám Putin uvedl, měl pocit, že západ na to čekal, až se Krym odtrhne, aby ihned poté mohly být na Rusko uvaleny sankce. Jako kdyby Krym byl obětován Kyjevem na něčí příkaz právě pro tento účel, neodpustil si Putin poznámku. Způsob, jakým byli Ukrajinci připraveni Krym opustit, byl až příliš okatě a dopředu naplánovaný, kasárny byly vystěhované, počítače odvezeny předem, veškerý nábytek z kanceláří byl pryč. Když Rusové přebírali kasárny, nestačili se divit, jak jsou prázdné od veškerého vybavení a doslova přichystané na předání Rusům ještě předtím, než zelení mužíčci na Krym vůbec přijeli. I to stojí za úvahu, nakolik Kyjev opravdu ten Krym postrádá anebo jde jenom o nějakou hru.

mareciino
Návštěvník
mareciino

absolutne plny suhlas!!!!

jsk
Návštěvník
jsk

Jako bzch slz3el Hitlera

Robert
Návštěvník
Robert

Nezlobte se, Admine, ale je tristní, že ve věci Sudet máme tak neskonale špatnou argumentaci. Tohle by se mělo snad speciálně učit na ZŠ!

1. Váš argument č. 1: “(…) Sudety byly totiž v roce 1918 připojeny k novému útvaru na mapě Evropy (…)” je úplně špatně postavený a je to naprosto zásadní omyl (příšerná mezera ve Vašem vzdělání!). Vy sice dodáváte, že jde o historickou konzistenci – ale – kristepane! – Vy mluvíte o konzistenci ve smyslu německéhe etnika na českém území! Jakobyste říkal, prostě tu Němci od doby Karla IV. žili (byvše stále a odněpaměti Němci a takovými i zůstali) spolu s Čechy a my jsme je pak donutili být v Československu československými občany. To je nebetyčná blbost, která vysloveně souhlasí s argumentací Heinleina!

Němci od doby Přemysla Otakara I., Karla IV. a jiných panovníků, kteří je do Čech pozvali, byli vnímání a především oni sami sebe vnímali o značovali jako poddané a příslušníky českého státu – zemí Koruny české (tak jako čeští kolonizátoři německých území). Tehdy se neuvažovalo (až do 19. století) VŮBEC o národnostním aspektu (nebo jen zase v souvislosti s jinými atributy jako bylo náboženství a rozdílnosti v mentalitě) a vždy se člověk posuzoval podle příslušnosti k MÍSTU původu. Němečtí obyvatelé Čech se proto označovali celá staletí jako Böhmen (tedy v podstatě “Češi”) – žádní Deutsche!!! Čeští Němci uznávali a také i bojovali za českou státnost v průběhu staletí, protože to pro ně bylo přirozené místo jejich domova, které NIKDY NEBYLO NĚMECKO, ale ZEMĚ KORUNY ČESKÉ nebo prostě ČECHY či MORAVA.

2. V 19. století probíhalo v Čechách 50 let národní obrození a v rámci něho probíhal obrovský a zásadní boj o tento charakter státu. My, Češi, jsme prosazovali teritoriální, historickou, kontinuitu zemí Koruny české, tak jak se přirozeně za staletí vyvíjela. V podstatě jsme prosazovali uchování multinárodního historického celku, který v rámci Rakouska-Uherska získá příslušnou autonomii, podobně jako Maďaři (rakousko-uherské vyrovnání 1867). To zcela konvenovalo císařské ideové linii už od doby Josefa II., která usilovala vytvořit funkční osvícenecký model státu, kde nebyl prostor pro národností otázky, ale naopak pouze pro loajalitu k institucím Rakouska-Uherska. V rámci rakousko – českého vyrovnání jsme usilovali o práva pro VŠECHNY příslušníky zemí Koruny české (tedy i pro Němce). Nebránili jsme představě, že čeští Němci budou mít v Čechách možnost mluvit na úřadech německy jako úředním jazykem, že budou mít vlastní školy, atd.

Sudetští Němci ale po vzedmutí vlasteneckých nálad v Německu, po Frankfurtském sněmu (r. 1848), atd., doslova “zešíleli” a naprosto popřeli staletou společnou historii, v níž nebylo nikdy státního útlaku českého etnika či panovníka vůči německému. V následujících desetiletích začali sudetští Němci působit jako nejradikálnější opozice vůči všem sebeumírněnějším českým obrozeneckým požadavkům. První vyvolali ducha nacionalismu (v nenávistné poloze) a přejali ideje nadřazenosti Germánů nad Slovany, šířené odjinud. Sudetští Němci přejali velkoněmeckou, pangermánskou koncepci a začali se prohlašovat za historické Němce – naprosto v rozporus realitou.

3. V roce 1918 zvítězila česká – teritoriální, NENACIONALISTICKÁ, historická, přirozenoprávní – koncepce a v rámci ní byli SAMOZŘEJMĚ čeští Němci (Böhmen) včlenění do Českoslovesnka. Představte si, co by se stalo, kdyby zvítězily v 1. světové válce centrální mocnosti! Češi by možná šli na Sibiř už tehdy a sudetští Němci by byli pro! Vývoj o dvacet pozdější MĚL SVOU ZÁKONITOU HISTORICKOU LOGIKU!

4. Srovnání s Krymem proto naprosto nesedí. Žádné referendum nepřipadalo v úvahu, protože na něj Němci neměli jednoduše právo! Poprvé totiž zradili svoji staletou vlast již v 19. a na začátku 20. století! Byli ochotni ponížit svoje staleté sousedy a bratry a nechat je klidně zlikvidovat. To byl ten hlavní důvod, proč československá vláda nechtěla Němcům umožnit referendum. Nebylo o čem jej konat.

5. A právě tato historická neznalost umožňuje ta ahistorická srovnání. Krym byl PO STALETÍ PŘESNĚ NAOPAK RUSKÝ! Zde bylo o čem konat referendum, protože žádná historická Ukrajina v těchto hranicích nikdy neexistovala (myslím po nějaký historicky relevantní časový úsek) a už vůbec ne ukrajinský národ. Právě NAOPAK, na tomto teritoriu bylo historicky vždy Rusko a žilo tam vždy převážně ruské etnikum.

Administrator
Admin

Váš problém je, že posuzujete nárok na Sudety z hlediska historie. Takhle ale dnes mezinárodní právo nefunguje, viz. Kosovo. Právo na území je dnes podle Charty OSN definováno demograficky, tedy složením obyvatelstva. Kdo koho pozval do Čech osídlit pohraničí, který panovník a král, komu tehdy území patřilo nebo ne, kdo byl majitelem území a kdo jenom hostem na něm, to není z hlediska dnešního mezinárodního práva podstatné, uvědomte si to.

Brusel i Washington mají s Krymem problém, protože Krym se odtrhl od Ukrajiny stejně, jako se odtrhlo Kosovo od Srbska, čímž vznikl mezinárodní precedens, o kterém mluvil i Vladimir Putin při oslavách 1. výročí znovusjednoceni Ruska s Krymem. Kosovo tehdy pro své odtržení uplatnilo demografický klíč, článek Charty OSN o právu národů na sebeurčení a mezinárodní společenství tento klíč uznalo. Karel Schwarzenberg o tomto horlivě hovořil několikrát v televizi, že právo kosovských Albánců podle Charty OSN bylo nezpochybnitelné.

Absurdní na situaci je, že Kosovo ani zdaleka nebylo tak jednobarevné etnicky v době svého odtržení od Srbska, na rozdíl od Krymu a jeho obyvatelstva. Historický klíč práva na území je velmi slabý, daleko silnější je právo válečné, překreslení hranic v Evropě, ale i v Africe a v Asii po I. a II. sv. válce je toho nejlepším důkazem. Moderní mezinárodní právo používá demografický klíč podle Charty OSN proto, že z hlediska lidských práv má národ, resp. etnická majorita na daném území, právo na sebeurčení. Z toho plyne hrozba muslimské imigrace do Evropy, překreslování demografických map v některých evropských městech atd.

Plkal
Návštěvník
Plkal

Právo na území dané demograficky podle Charty OSN je cesta do pekel. Tuto cestou bude za půl století celá Evropa muslimská. Staneme se součástí Libye, Alžírska, Sýrie, Pákistánu nebo čeho?

Administrator
Admin

Pokud dojde k překreslení demografické mapy Evropy, čeká nás zánik západní civilizace. Ale z hlediska historie to není neobvyklé. Takto zanikla Asyrská říše, Perská říše, Římská říše, Osmanská říše, Mayská říše, Aztécká říše. Mementem je zejména zánik Říma, který byl převálcován divochy a barbary a celý prostor Evropy byl po pádu impéria, z hlediska vývoje a kultury, vržen zpět téměř o tisíc let. Zatímco v roce 50 před Kristem stavěl Řím paláce z mramoru a budoval knihovny a vyučoval technologické vědy, po pádu Říma (1. pol. 4. století n.l.) až do období Renesance (časový úsek cca. 1,000 let) Evropa pořád stavěla barbarská dřevěná města, dřevěné mosty a technologie oborů byly zapomenuty a musely být znovu objeveny a nejbohatší šlechtici stavěli své hrady téměř monoliticky z posbíraných a nahrubo opracovaných kamenů. Pád Říma byl tedy katastrofou pro vývoj Evropy, který přinesl stovky let temna, přičemž Itálie měla největší zásluhu na zachování technologií Říma během této dlouhé doby, přebudování Evropy během Renesance a zachování odkazu Říma, nejen z pohledu stavitelství, ale i filosofie, obchodu a práva.

Současný příliv “barbarů” na člunech z rozvrácené Libye a Sýrie je počátkem toho, co zažil Řím okolo roku 100 po Kristu, když Řím začal vést války proti všem okolo říše a na několika frontách, přičemž spoléhal na sofistikovanou válečnou techniku a nadřazenost nad divochy a barbary z lesů. Ta situace se povážlivě opakuje v případě US armády, která byla poražena v Afghánistánu i v Iráku, ani nejmodernější zbraně nezajistily Američanům trvalé vítězství a naopak, ty země jsou teď v držení nepřítele, který je silnější, než kdykoliv předtím a jeho rasa zaplavuje Evropu. Historie se opakuje. Memento osudu Říma je na dohled. Cesta do pekel to bezesporu je, ale otázkou je, zda-li s tím ještě něco můžeme udělat a zastavit to. Inkluze v českých školách, degenerace školství, snižování latěk, přizpůsobování se menšinám, pozitivní diskriminace, multikulti politika, kvóty na běžence z muslimských zemí, to všechno vede k překreslování demografické mapy státu.

Robert
Návštěvník
Robert

Můj problém není posuzování nároku na Sudety z hlediska historie. Tento pohled byl jediný možný, byla to totiž a je stále realita. Sudety byly vždy historickou součástí Čech stejně jako Bavorsko bylo součástí Německých zemí. Proč o tom pochybujete?
Srovnání s Kosovem je úplně mimo. Právě proto, že jde o úplně jiný případ. Zde šlo o právo na sebeurčení odůvodňované upíráním základních lidských práv kosovskému národu. Tedy dvě podmínky, které v případě Sudet chybí. Jednak sudetští Němci nebyli národ a jednak jim nebyla upírána žádná základní lidská práva. Právě naopak. Sudetští Němci se sice sami začali v průběhu 19. století prohlašovat za zvláštní národ (což bylo v rozporu s realitou), nicméně nejenže jim nebyla upírána žádná práva, ale naopak oni upírali práva české majoritě. A právě upírání práv či násilí ze strany majority jsou jediné důvody, které DNEŠNÍ mezinárodní právo uznává jako důvod pro tzv. secesi (odchod) národa z původního historického státního útvaru. To je případ Kosova. Případ Sudet je ale přesně opačný.
Původní otázka Pepy zněla: “Ale to ponechme stranou, a prosím, odpovězte mi na jedno. Myslíte si, že by referendum o připojení k Třetí říši uspořádané v Sudetech v roce 1938 bylo legitimní? Případně za jakých podmínek by legitimní bylo, a za jakých ne?”

Jedině správná odpověď zní: Legitimní by nebylo. Němci na něj neměli nárok ani podle tehdejšího mezinárodního práva, ani podle dnešního. A neměli na něj nárok ani podle práva morálního.

Referendum na Krymu legitimní bylo, neboť a) historicky byl nárok (Krym tradiční součástí Ruska), b) byla ohrožena základní lidská práva obyvatel Krymu.

Černý Jan
Návštěvník
Černý Jan

Kdyby Beneš vydal zákon, který zakazuje používání němčiny… jak by to asi dopadlo? První zákon, který nový parlament Ukrajiny odsouhlasil, byl zákaz ruštiny. Kurz nové vlády Ukrajiny byl jasně protiruský. Takže zpět – kdyby to udělal Beneš, západní mocnosti by Československo prohlásily za zločinný stát a okamžitě by se přidaly na stranu Německa. Čím to, že v případě Ruska jednají přesně opačně?

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Jenže zákon používat v úředním styku ruštinu nebyl schválen dočasným prezidentem, takže nikdy nevstoupil v platnost a nikdo o jeho další prosazení už neusiloval. Tím. Ukrajina ukázala, že je rozumná. Ruskojazyčné regiony se začaly bouřit až následně.

legie
Návštěvník
legie

Ruskojazyčné regiony se začaly bouřit hlavně po Korsuňském masakru v únoru 2014,o kterém se u nás vůbec neinformuje.40 mrtvých neozbrojených lidí stačilo,aby bylo jasné co je “Nová ” Ukrajina zač.

zombie
Návštěvník
zombie

Ještě k těm sudetům-za to,co se tam dělo si z velké části mohli češi sami,protože prvorepublikové Československo bylo národem čechů a slováků-všechny ostatní národnostní menšiny byli občané druhé kategorie,včetně němců,maďarů,rusínů…A ačkoliv se německá menšina dost velkou měrou podílela na hospodářství ČSR(protože bez těch germošů by československo bylo v ještě větší prdeli než bylo,nebylo totiž vůbec za první republiky tak vyspělí,jak se nám dnes snaží namluvit),neměli v podstatě žádný práva,to by asi sralo každýho-jinak se tomuto také říká čechoslovakismus a byla to největší blbost,co multinárodní umělej slepenec jménem ČSR mohl udělat…

venny
Návštěvník
venny

V otázce “méněcenných menšin” na území ČSR se pletete. Pokud nechcete chodit po archívech tiskovin a dokumentů z prvorepublikového Chebu, Liberce či Mostu, shlédněte pár filmových dokumentů (či dostupných dobových snímků) z té doby. Zjistíte, jak byla méněprávnost německého národa naplňována např. nápisy na veřejných prostranstvích a popisy obchodů např. v K.V., M.L., Jablonci… Češtinu pomalu nenajdete.
Naopak, v rámci mocnářství byla preferována německá (maďarská) národnost např. i při obsazování funkcí v úřadech, školství, v armádě, policii, státní správě, dopravě… Po vytvoření ČSR najednou tito nad- přestali být nad-. Začal zcela pochopitelný a neodmyslitelný proces výměny těchto “bývalých” za nové, státu samozřejmě loajální funkcionáře ve správách, školství, armádě… Co je ovšem neoddiskutovatelné – jazyková, kulturní a etnická odlišnost menšin nebyla potlačována, pokud samozřejmě nebyla namířena na samu podstatu státu. Tedy Němci, Poláci, Maďaři, Rusíni měli své tiskoviny, své zájmové spolky, svou kulturní činnost. Především měli svůj jazyk. Srovnáme-li se situací hlavně slovanských zemí v rámci R.-U., nebyly projevy národního uvědomění nijak drasticky omezovány, zvláště srovnáme-li situaci v ČSR se situací těchto německých či maďarských menšin v jiných sousedních státech. Paradoxně – německé obyvatelstvo žilo v demokratičtějších poměrech než jejich sousedi v Německu.
Co se týče Podkarpatské Rusi – zde byl statut poněkud jiný, protože vlastně nebyla součástí ČSR, ale ČSR zde vykonávala z pověření Společnosti národů jakousi správu. Jistě to zde někdo vysvětlí blíže. Proto zde na Podkarpatsku sloužili čeští četníci, vojáci, učitelé, vyšší úředníci…

jsk
Návštěvník
jsk

Ten plebiscit byl ale až poté, co ruská armáda Krym obsadila, navíc vojáci nebyli označeni, což je hrubé porušení mezinárodního práva! Plebiscit probíhal BEZ mezinárodní a veřejné konrtroly apod halvněmi rudkých zbraní! Rusko jde dnes jen oto, aby oddělilo USA a evropu a rozilo transatlanticku aliaanci. Bez ní bude Evropa snadným cíle pro ruskou armádu! Ani se nbude muset bojovat, stačí jen pohrozil raketami středníh doletu, které Rusko dále vyvíjí a vyrábí i kdy USA všechny Pershingy II dávno zničily! Strategie ruska je jasná a vraci se do počátku 80tých let: poselství pro USA: vás necháme na pokoji použijeme jen zbraně středního doletu, které míří an Paříž, Berlín, řím atd. vy swe do toho nepleťte, eto naše delo!!
Úplně stejně postupoval pan Hitler..
rEWDy

Administrator
Admin

Bez označení operují běžně Navy Seals i Delta Force (jejich haiku #1), proč by museli mít označení ruští speciálové na Krymu? Porušují tedy i Američané mezinárodní právo potom? A když už jsme u toho mezinárodního práva, měli povstalci z Majdanu právo rozehnat ukrajinský parlament loveckými puškami a bejzbolovými pálkami a svrhnout prezidenta? Proč paní Nulandová z amerického ministerstva zahraničí krmila koláčky ozbrojence na Majdanu? Nebylo to snad vměšování představitele cizí mocnosti do vnitřních záležitostí Ukrajiny? Kde zůstalo mezinárodní právo? Řeknu vám kde: sedělo s podlitinami zmlácené v koutě a plakalo…

Bez mezinárodní a veřejné kontroly probíhalo i odtržení Kosova (ruští ani srbští pozorovatelé nebyli vpuštěni do země), znamená to tedy, že máte problém i s Kosovem? A proč tedy Brusel Kosovo uznal i tak, ale Krym ne?

Rusku nejde o oddělení Evropy od USA (jak by to proboha asi Rusko mohlo dokázat a co by tím získalo?), ale USA jde o vražení klínu mezi Rusko a Německo, protože spolupráce Berlína a Moskvy začala po hospodářské krizi vyvolané krachem amerického hypotekárního trhu v roce 2008 ohrožovat americkou dominanci dolaru a vliv v Evropě.

Rusko začalo znovu vyvíjet rakety středního doletu kvůli skandálnímu odstoupení USA od smlouvy ABM, víme? Její naplňování bylo přitom podmínkou letitého moratoria na vývoj raket středního doletu. Takže pláčete na špatném hrobě, volejte spíš do Bílého domu.

Lubomír Čáslava
Návštěvník
Lubomír Čáslava

Ruská armáda Krym neobsadila. Lžete. Ruská armáda, zde již přítomna byla dávno a zcela dle mezinárodní smlouvy

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

Jako pro Pepka.
Používat vlastní mozek. Zjišťovat fakta, porovnávat informace z různých zdrojů a hlavně přemýšlet. Nebrat neověřené podvrhy jako dogma. Jinak ukázkový příklad úspěšné mediální masírky. 1*

Lucie Nováková
Návštěvník
Lucie Nováková

Koukala jsem u dědy na mapu, kde byly poměry národností v jednotlivých sudetských městech před válkou, takže myslím, že to referendum by dopadlo ve prospěch německého živlu. Ale já chápu, že to referendum nepovolili. Pohraničí bylo důležité z hlediska bezpečnosti celého státu. Navíc z hlediska historického kontextu by to bylo paradoxní – český král pozval Němce, aby to území osídlili, a ne aby za pár stovek let přišli s právem na sebeurčení a o to území nás obrali. Navíc autonomii Henleinovi nabídli. To by byl rozumný kompromis. Jenže o to tady nešlo. Tady šlo o to anektovat naše území, zabrat naše zbrojovky. Hned po vyhlášení protektorátu nám sebrali zlaté rezervy.

Administrator
Admin

Benešova vláda nabídla Henleinově straně samosprávný status Sudet, nikoliv ale autonomii ve smyslu, v jakém požadoval Henlein. Policie a armáda v Sudetech měla zůstat česká, státní úředníky by dále jmenovala Praha s tím, že Němci by měli své německé přepážky na úřadech, ale vedení úřadů by zůstalo v českých rukách, školy by nabízely výuku v němčině, ale maturita by se musela vedle němčiny skládat i z češtiny. Podmínky nebyly pro Henleina akceptovatelné, ten chtěl autonomní území s vlastní zemskou správou, ale po Anšlusu Rakouska už bylo cílem pouze odtržení od republiky a nabídka v Kramářově vile z července 1938 na místo zemského zastupitele pro německé záležitosti na úrovni ministerské pozice pro Henleina už byla nedostatečná, resp. přišla pozdě. Karel IV. nemohl tušit nic o Henleinovi ve 20. století, ani o změně mezinárodního práva, které zavrhne historický klíč práva na území a nahradí ho klíčem demografickým.

Snaha o uplatnění demografického klíče na právo na území namísto klíče historického byla mezinárodním společenstvím zakotvena paradoxně právě Mnichovskou zradou, která vytvořila precedens. Je to krutá ironie, ale po válce se myšlenka demografického klíče zakotvila do mezinárodních smluv, včetně Charty OSN a nejhorší na té věci je fakt, že je to opravdu nejspravedlivější klíč z hlediska lidských práv. Nikdo nemůže etnickou většinu nutit na území X k tomu, aby se podřídila menšině, chápete? To by bylo v rozporu dokonce i s principem demokracie.

Je to tzv. “demografická past”, že právo na určení a sebeurčení v demokracii je definováno svobodnými volbami a většinou, ale když ta většinu přijde odjinud, z jiné kultury, kdo má právo určovat běh státu potom? Pozvaní hosté, kteří se stali mezitím občany a většinou anebo domorodá menšina, která nemá ve volbách už šanci nad cizinci vyhrát? Chápete tedy, co je to ta demografická past? V tomto ohledu měly Sudety nárok na samostatnost a odsun Němců byl zahájen po válce právě kvůli vyčištění území, aby demografický klíč nemohl být už nikdy použit na území Československa ze strany Němců.

Naprosto alarmující je situace ve francouzském Lyonu, kde Muslimové získali už autonomii takového rozsahu, která dávno přesahuje tu, kterou požadoval Henlein v první polovině 30. let po vládě ČSR. Vlastní muslimská policie, čtvrtě s právem Šaríja, vlastní úřady, školy, úřední formuláře, jednojazyčné (tzn. arabské) orientační tabule, zákazy alkoholu, zákazy plakátů na ulicích s tvářemi osob, jednobarevné základní a střední školy (čistě arabské), vlastní zastupitelstvo. Lyon je zkumavka multikulti v Evropě.

Historický klíč v Evropě nikdo nechce vytahovat, ten by totiž zažehl ještě větší spory, než ten demografický. Kdo měl a neměl jaké území, který pra-pra-pra-děda měl šlechtické právo na jakém území, kdo o jaké území přišel ve válce, která válka byla spravedlivá, která útočná, které území sporné, které dědičné… to by byla v Evropě za chvíli “válka o trůny” a do toho nikdo nepůjde, protože každý by něco ztratil, nebo získal na úkor souseda.

Evropa musí zastavit demografické překreslování své populace arabským etnikem, to je jediná cesta, jak se nedočkat opakování Sudetského syndromu.

NBK
Návštěvník
NBK

No neboj za chvili budes mit moznost jit k odvodu, bo se rovnou pak dej do armady a tahni do pobalti, Ukrajiny nebo nekam jinam tvorit mir. Nikdo ti v tom nebrani supajda …

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Tihle … se na žádné odvody nechystají. Hezky to všechno rozvrtají a vy si to ve své vlasti vyžerete.
Oni využijou pozvání do své země zaslíbené: „Židé jsou znovu vražděni jen proto, že jsou Židé. Tato vlna útoků bude pokračovat, stejně jako vražedné antisemitské útoky. Židé si zaslouží bezpečí v každé zemi, ale my říkáme našim židovským bratrům a sestrám, že jejich domovem je Izrael,“ sdělil Netanjahu. _Zdroj: http://www.lidovky.cz/netanjahu-vyzval-po-utocich-v-kodani-k-masivnimu-stehovani-zidu-do-izraele-1ux-/zpravy-svet.aspx?c=A150215_125528_ln_zahranici_mmu

Martin
Návštěvník
Martin

Pepku, dostáváš jedničku s hvězdičkou a velkou pochvalu,taková demagogická propaganda se vidí jenom na novinkách,iDnesu.cz a ČT… Přesně podle Amerických notiček,tak jako mainstream média a jejich političtí slouhové,nádhera,bravo,tleskám,krása…. ovečka vystřižená jak z žurnálu a nebo je to úmysl? Tak to už,ale tvoje věc…

romgator
Návštěvník
romgator

Ano, je docela možné, že tam Rusko něco posílá. Jenže USA, EU to dělali taky, určitě ne tak otevřeně jako teď, ale skrytě. Dal bych hlavu na špalek, že mezi ukrajinskými dobrovolníky byli i profesionálové z USA nebo NATO, popřípadě soukromé armády jako BlackWatter apod. Vždyť na to koluje celá řada snímků na youtube. Stačí hledat.

Tomaha
Návštěvník
Tomaha

No Ty máš dost. Další co slepě věří našim médím a ČT…..

oblivion
Návštěvník
oblivion

Rusko si neprivlastnilo žiadny Krym, žiadne ruske vojska na ukrajine nie sú. Všetko je to práca amerických tajných služieb. Je to cele zinscenovane, aby prinutili rusov k nejakemu prvemu uderu. USA potrebuje za kazdu cenu vyvolat nejaku vojnu, aby si zachranili svoj padajuci printdolar. O nic ine tu nejde.

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

Je vyloženě frustrující sledovat jak si vůdčí elity myslí, že jsme jejich nesvéprávní poddaní. Frustrující na tom je také to, že svým chováním jim to umožňujeme a utvrzujeme je v jejich neochvějném statutu. POZOR! Byli zvoleni ve volbách na základě volebních programů. Tedy mají plnit volební sliby. Volební sliby reflektovaly předpokládané priority voličů. Pokud se zvolení ZÁSTUPCI výrazně odklánějí od svých slibovaných programů, pokud jejich činnost jde proti legitimním zájmům obyvatelstva, pokud jejich legislativní činnost jde proti nezadatelným právům člověka deklarovaných listinou práv a svobod ve prospěch cizích zájmů je nejvyšší čas je upozornit, že nejsou bozi, otrokáři ani knížaty. Je třeba je důrazně upozornit, že jejich činnost nese znaky počínající diktatury. Diktatury, která mává praporem demokracie, má plnou hubu demokracie, ale vytváří realitu vpravdě nedemokratickou a nehumánní. Je to jen na nás, kde postavíme mantinely a řekneme dost. Je jen na nás jestli přivedeme luxusně placené a námi zvolené zastupitele k zodpovědnosti. Volby nemusí být až za 4 roky. Republika od svého vzniku prošla již několika proměnami a nikde není psáno, že současný stav je vrcholem evoluce. Naopak, zákonitosti evoluce platí minimálně pro veškeré dění na planetě zemi, tedy i pro naší Českou kotlinu.

Administrator
Admin

Tento problém by řešila přímá demokracie, tedy model švýcarských referend. Jenže kdo formuje názory obyvatel v případných referendech? Opět média. A kdo je vlastní v ČR? Američané, Bakalové, Babišové… takže nejsem si jistý, že by přímá demokracie, jak jí prosazuje Okamura, něco změnila. Ovčané v ČR jsou velmi snadno zmanipulovatelní a média je ovládají. Švýcarsko má jinou mentalitu, tam se názor formuje bez závislosti na médiích a televizi. I proto si stát v ČR udržuje tak velkou veřejnoprávní televizi s tolika kanály a rozpočtem 7 miliard ročně, protože se to státu vyplatí. Lidé si zvykli v Česku televizi věřit a politici to vědí, proto si jí vydržují (z kapes občanů a daní).

Pepa
Návštěvník
Pepa

Jestli Vám tedy správně rozumím, jsou volby v ČR vždy snadno zmanipulovatelné. Takže jaké je vaše řešení? Diktátor? Demokracie není ideální, ale je to to nejlepší, co máme.

Administrator
Admin

Často se říká, že nejlepším politickým zřízením je “osvícený diktátor”, v jiné verzi “osvícený panovník”. Do jisté míry se s tím dá souhlasit. Panovník nebo diktátor není zkorumpovatelný, protože nikomu nepodléhá, má veškerou moc, disponuje obrovským majetkem a nemá potřebu tudíž sdírat občany z kůže. Dobrým příkladem, že to funguje, jsou knížectví nebo království typu Lucembursko, Lichtenštejnsko, Bahrajn a některé další. Země se vyznačují minimálními zásahy státu do podnikání, minimálními daněmi, téměř žádnými armádami a vysokým blahobytem obyvatelstva.

Demokracie je takový podvod na voliče. Demokracie se ráda staví do pozice, že nic lepšího není. A přitom dává na výběr jako alternativu komunismus, nacismus nebo fašismus. Ve srovnání s nimi je demokracie asi nejlepším systémem, to ano, ale třeba v porovnání se socialismem už to třeba neplatí, nebo to není tak jednoznačné. Česko je přesnou ukázkou toho, že socialismus v ČR zakotvil v myšlení lidí, a to i u bohatých lidí, kteří by měli myslet pravicově. A nejen ČR, však celá EU je založena na socialismu, de facto trockismu, na přerozdělování, kvótách, předpisech, nařízeních, komisích, dotacích atd. A socialismus je jedna z forem demokracie, což je dobré vědět. Problém je v tom, že demokracie je založena na plebiscitu a plebs (veřejnost) je manipulovatelný. Nejčastěji médii. Takže v důsledku, panovník a diktátor je jediný, kdo není ovlivnitelný médii, protože žádné volby ho nemůžou ohrozit a tudíž média nemají v takovém systému žádnou moc, aby manipulovaly veřejným míněním s ohledem na volby a převzetí moci nad zemí.

Česku pomůže posílení vlivu a úlohy rodiny ve výchově a kvalitě vzdělání dětí a zmenšení úlohy státních škol na výchovu jedince. Současný trend debilizace školství (inkluze, snižování standardů, komercionalizace vysokých škol) je hlavní příčinou lehké manipulovatelnosti národem pomocí médií, kdy ze škol vychází lidé, kteří neznají historii naší vlasti a tudíž se snadno nechají zmanipulovat médii a rodina není schopna jim tyto informační mezery vyplnit.

Crow G.
Návštěvník
Crow G.

Zmíněná knížectví a království jsou poměrně malá. Myslím, že to, co platí tam, by nefungovalo zde. Jinak souhlasím s tím, že osvícený diktátor je lepší než ta západní rádoby demokracie, neznám však Čecha, kterého bych chtěl za svého diktátora. Například současný prezident má dobré názory, ale nejsem si jist, zda jsou zcela z jeho hlavy, a chybí mi u něj nějaký zastřešující rámec těchto názorů a stále neprojevil moc odvahy v míře nezbytné pro diktátora. Jinak, krom Zemana, o současné i bývalé ještě žíjící české politické elitě netřeba ani mluvit. To rakušani umí čechům vládnou lépe, než češi sami. A upřímně bych se novému Rakousku-Uhersku ani moc nebránil, rakouská politika je vedle švýcarska (to má však jiné možnosti nastavené globální elitou) z evropských státu asi nejnormálnější.
A zrod nové diktatury ve středu Evropy není příliš reálný a takový český diktátor by byl stejně něčím vazalem.
Zde již pomůže, pokud ne Putin (nemůžeme ale čekat, až naše problémy vyřeší ruský vůdce vedlejším efektem jeho snah zabránit válce a rozebrání Ruska), tak jen black-out – aspoň tak na měsíc. Třeba na konci léta, ať má šanci přežít co nejvíce lidí. Po odpojení od médií se probudí mnoho lidí – věřím tomu.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Lidi jsou analfabeti – nenaučili se číst za dva a půl tisíce!!! let: “Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.”
Sokrates

Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

Ale celé je to o rovnováze. Současné rozdělení světových zdrojů a majetku vytváří tu nerovnováhu. Pokud se nacházíš na horní straně houpačky tak vidíš vše z vysokého nadhledu a myslíš si jak jseš hepy. Ale součástí toho je, že tě protiváha dostala nahoru. Když to protiváhu přestane bavit a z té hry odejde……. Tak co se asi stane!