Kdo jsi, když se stydíš říct, že chceš bílou vlast? Proč muslimové...

Kdo jsi, když se stydíš říct, že chceš bílou vlast? Proč muslimové nebo černoši neplivou na vlastní rasu, ale běloši plivou na vlastní soukmenovce a nadávají jim do rasistů? Goyos dostali do své genetické výbavy sebedestrukční mechanismus, měli byste o něm vědět!

Kdo jsi, když se stydíš říct, že chceš bílou vlast? Proč muslimové nebo černoši neplivou na vlastní rasu, ale běloši plivou na vlastní soukmenovce a nadávají jim do rasistů? Goyos dostali do své genetické výbavy sebedestrukční mechanismus, měli byste o něm vědět!

Bílá rasa je výjimečná. Ne, toto není citace z nějaké německé propagandistické knihy ze 30. let minulého století, to je faktické a v důsledku smutné konstatování podložené historií. Bílý muž dovedl civilizaci k vědecko-technickému pokroku, dokázal opustit povrch planety a dostat se do vesmíru, ovládl jadernou technologii, překonal rychlost zvuku, naučil se létat atd. Bílý muž ovšem toto všechno dokázal pouze za posledních zhruba 150 let. Jenže najednou se něco stalo. Má to souvislost s koncem kosmického programu Apollo, když Američané museli skončit a zničit veškerou dokumentaci k raketovým motorům, veškeré technické nákresy, záznamy Wernera von Brauna a americký kosmický program byl omezen pouze na nízkou oběžnou dráhu okolo planety Země a na nepilotované lety sond k dalším tělesům sluneční soustavy. Jaký to úpadek kosmonautiky. Jenže tento moment odstartoval mnohem hrozivější procesy na planetě Zemi.

Bílí se mlátí mezi sebou kvůli právům černých. Autodestrukční sekvence DNA bílé rasy. Něco takového nedělá žádný jiný živočišný druh.

Přesně se skončením projektu Apollo se začaly v USA projevovat procesy na podporu a legitimizaci LGBT skupin. Došlo ke zrušení vojenského draftu, americká armáda se profesionalizovala. Cílem byla implementace homosexuality do americké společnosti a její rozvrat. Ale k tomu se ještě dostaneme. Právě v této době se nejen v USA začínají formovat neziskové organizace, think-tanky a myšlenkové trusty, které jsou prostoupeny liberalismem, feminismem a multikulturalismem. I když mnoho lidí přičítá tyto procesy éře 60. let a Martina Luthera Kinga, ve skutečnosti počátek těchto procesů přichází v roce 1973, krátce po skončení posledního letu Apollo 17. Oficiální důvody konce projektu Apollo jsou směsí technických, rozpočtových a projektových důvodů, především potom oficiální stanovisko NASA, že se chce věnovat jiným směrům průzkumu kosmu. V bývalém Sovětském svazu vyvolal tento krok obrovské obavy, protože vzápětí po Američanech totiž ÚV KSSS rozhodl v dubnu 1974, že ukončuje veškeré snahy o vyslání posádky na povrch Měsíce.

Proces autodestrukce bílé rasy začal v roce 1974

Sovětský svaz měl v té době v projektovém programu plány na největší a nejsilnější raketu, později nazvanou Energia, se kterou mohl Sovětský svaz bez problému měsíční program zahájit. Namísto toho byl program Energia ukončen dříve, než vůbec začal, a to vzápětí po skončení amerického programu Apollo. Ovšem projekt Energia byl nakonec počátkem 80. let obnoven, protože raketa byla potřebná k vynesení raketoplánu Buran. Nicméně dodnes nikdo nezná důvody, proč Sovětský svaz ihned po konci projektu Apollo zrušil vzápětí i své vlastní snahy o dosažení měsíce.  Stejně jako NASA, i sovětský vesmírný program se soustředil po roce 1974 už jenom a pouze na pilotované lety na nízkou oběžnou dráhu země a na lety sond. Proč Američané po více jak 40 letech musí kupovat od Rusů raketové motory na kapalné palivo, když ještě počátkem 70. let disponovali nejsilnějšími raketovými motory Wernera von Brauna pro rakety Saturn V pro měsíční program?

Bílá rodina protestuje v Baltimore, že jiná skupina bílých chce pro bílou rasu stejná práva, např. právo na svobodu projevu, právo na zachování historických památníků a vlastní historie. Nazývají je za to fašisty. A používají i své děti. “Další dítě proti fašismu”, aniž by tušili, co to fašismus je.

Otázek ovšem přibývalo. Sovětům někdo nebo něco ničilo sondy vysílané k Marsu. Nejznámější je tzv. Phobos incident [1] z března 1989. Sovětská akademie věd v létě roku 1988 vyslala k Marsu dvě sondy, Phobos 1 a Phobos 2, které měly zdokumentovat dva marsovské měsíce Phobos a Deimos (latinsky “Strach” a “Hrůza”). Ve skutečnosti nejde ani tak o měsíce, jako spíš o asteroidy nebo asteroidální tělesa, které zachytila gravitace Marsu a staly se tak oběžnými satelity. Obě dvě tělesa jsou poněkud záhadná, může jít o zbytky masivního asteroidu, který zničil život a atmosféru na povrchu Marsu a způsobil mohutnou jizvu na jeho povrchu, tzv. kaňon Valles Marineris a stejně tak akademii věd zajímal povrch těchto těles. Přestože šlo o projekt sovětské akademie věd, sondy a jejich řízení mělo na starosti vrchní velení sovětských kosmických sil a jejich operační náplň byla utajená.

Sovětský svaz dostal v roce 1989 u měsíce Marsu důrazný vzkaz od Syndikátu

Phobos 1 byl vinou chybného řízení ztracen už na cestě k Marsu, takže do cíle nakonec dorazil jen Phobos 2. V lednu 1989 sonda Phobos 2 byla navedena na oběžnou dráhu Marsu a jejím cílem bylo přiblížení a srovnání letové dráhy s měsícem Phobos. Vzápětí po zaparkování sondy v blízkosti měsíce došlo k přerušení komunikace s řízením letu na Zemi. Co se stalo, je dodnes záhadou. Jenže sonda Phobos 2 vyslala několik sekund před ztrátou komunikace dva děsivé snímky, které vrchní velení Sovětského svazu nařídilo utajit. Snímky se nakonec dostaly v roce 1991 na veřejnost, sovětská akademie věd uspořádala tiskovku a odhalila několik šokujících fotografií. Zachycují neznámý doutníkový objekt, který vrhá stín na povrch Marsu, stejně tak další snímek ukazuje velmi dlouhý a úzký objekt, který míří k měsíci Phobos. Zajímavé je, že Wikipedia smazala veškeré informace o této tiskové konferenci a pravidelně je maže, pokud informace chce někdo doplnit. Incident Phobos 2 je součástí odpovědi na to, proč Američané museli skončit s projektem Apollo a proč i Sověti udělali ve vztahu k Měsíci stejný krok.

Sovětská akademie věd na tiskové konferenci v roce 1991 ukazuje odtajněné materiály. Poslední fotografie sondy Phobos 2 několik sekund před ztrátou komunikace.

Lidstvo se nesmí dále technologicky rozvíjet, nebo bude zničeno. Vzkaz Syndikátu směrem ke správcům planety, progos (židům). Proto všechny procesy po roce 1974 vedou k degeneraci, debilizaci, regresi, simplifikaci a genetickému úpadku bílé rasy. Záměrně neříkám lidstva. Bílá rasa je pracovní rasa. Genom DNA bílého člověka je zušlechtěn, především sekvence DNA ovlivňující abstraktní myšlení, matematiku a myšlenkové projekce. Proto věhlasní malíři, umělci, hudební skladatelé a sochaři byli všechno pouze běloši, ne černoši, ani Asiaté, protože nemají v DNA tyto sekvence pro abstraktní myšlení.

Bílý člověk je naprogramován tak, aby důsledně následoval systém hierarchického řízení a aby byl snadno ovladatelný se smyslem pro pevný řád. Jenže žádná jiná rasa na planetě nemá v sobě sebedestrukční mechanismus. Všimněte si, že všechny nejhroznější války lidstva probíhaly mezi bílými lidmi. Bílý člověk má v genetickém kódu DNA zabudovaný sebedestrukční mechanismus, který se projevuje tím, že člověk je ochoten za cizí chyby nést následky. Žádná jiná rasa nemá tak vysokou úroveň sebevražd, jako právě bílá rasa. Žádná jiná rasa nedisponuje tak vysokým rozsahem vzdělání a tak obrovskou potřebou příjmu informací. Žádná jiná rasa nemá tak vysoký podíl obětování času pro práci na úkor rodiny a svých potomků. Rasa goyos, otroků.

Bílá rasa byla zušlechtěna pokročilou DNA manipulací, odlišuje se od všech ras na Zemi a projevy chování, zejména ve vztahu k reakcím na hrozby vlastního zničení

Určitě jste si všimli, jak v Charlottesville v USA během demonstrací bílí lidé skandovali proti jiným bílým lidem, kteří prosazují právo na životní prostor pro bílého člověka. Když běloch dnes řekne, že chce okolo sebe bílé lidi a okolo svých dětí bílé děti, je okamžitě označen za rasistu. Když černoch řekne bělochovi, co pohledává v černošské čtvrti, ať vypadne, není to rasismus. Když do vás začnou strkat v muslimské čtvrti, že jste běloch, že tam nemáte co dělat, není to rasismus. Když přijedou muslimští migranti do Evropy a po určité době obsadí čtvrť a vyženou místní Němce se slovy, ať táhnou pryč, tak to není rasismus. Když to udělá běloch, bude mít štěstí, když ho stát nezavře do kriminálu. Otázka proto zní: Kde se bere bělošská autogenocida? Jak to, že běloši protestují proti jiným bělochům? Proč neprotestují černoši proti černochům, kteří ve svých rapových písních šíří rasismus proti bílým? Proč muslimové neprotestují proti muslimům?

Druhá fotografie sondy Phobos 2 ukazuje záběr na podivný obrovský stín vržený z vesmíru na povrch Marsu přibližně 72 sekund před ztrátou komunikace.

Odpověď je v DNA bílého člověka. Jde o program na 5. prioritě řízení. Možná jste už slyšeli o toxoplasmě. To je jeden z nástrojů řízení, ale v tomto případě jde o něco jiného. Bílý člověk byl naprogramován Syndikátem jako otrok. Jdi do práce. Jdeš. Pracuj tam. Pracuješ. Pracuj za směšnou mzdu. Pracuješ. Protože si vyděláš málo, běž si půjčit. Jdeš. Splácej splátky. Splácíš. Kupuj. Kupuješ. Spotřebovávej. Spotřebováváš. Zadlužuj se. Zadlužuješ se. Když ti někdo činí příkoří, mlč. Mlčíš. Nezpochybňuj zákony elit. Nezpochybňuješ. Věř médiím. Věříš. Bez práce nejsou koláče. Věříš tomu. Dluhy se musí platit, i kdybys měl být bezdomovcem. Věříš tomu.

Proč se bílí lidé chovají tak divně a nelogicky ve vztahu ke svým právům, své rase, autoritám a hrozbám, na rozdíl od muslimů nebo černochů?

A teď se podívejte na černou a muslimskou rasu. Jdi do práce. Nejde. Pracuj tam. Nešel do práce. Pracuj za směšnou mzdu. Nepracuje, bere dávky. Běž si půjčit. Není třeba, dostane vše grátis nebo skrze sociálku. Kupuj. Jak kdy, většinou si to vezme, když to chce. Spotřebovávej. To ano, to dělá. Zadlužuje se. To ano. Když ti někdo činí příkoří, mlč. No, to ani náhodou, jak se někdo dotkne černocha nebo muslima, hoří ulice. Nezpochybňuj zákony elit. Jedinou elitou je korán. A ten si vysvětlí každý po svém. Věř médiím. Muslim věří imámovi. Černoch své mámě. Bez práce nejsou koláče. To platí jenom pro gojímy. Dluhy se musí platit, i kdybys měl být bezdomovcem. Migranti, muslimové, černoši dluhy neřeší. Když běloch nepracuje, je z něho bezdomovec. Když migrant nepracuje, dostane v ČR měsíční plat 21.000 Kč měsíčně.

Zvětšený záběr poslední fotografie sovětské sondy Phobos 2. Podlouhlý doutníkový objekt míří k měsíci Phobos. Objekt vrhl na povrch Marsu obrovský stín, viz. předchozí fotografie. Phobos měsíc měří 22 km, takže dlouhý objekt musel mít minimálně 24 km na délku, ale pozor, záleží na perspektivě. Vzhledem k obrovskému stínu vrženému objektem na povrchu Marsu se těleso nacházelo daleko za měsícem Phobos. Dlouhý objekt tak ve skutečnosti musel mít stovky kilometrů délky.

A teď se zeptám. Proč nehoří ulice? Proč běloši nevyjdou do ulic a nepožadují stejné benefity jako muslimové, migranti, černoši? Proč nehoří města v ČR, když stát lidem, kteří pracují v potu tváře, zakázal kouřit v hospodách, to jediné potěšení, co měli? Dovedete si představit, co by provedli muslimové nebo černoši, kdyby jim zakázali v jejich ghettech kouřit v jejich ethno klubech? Proč bílý člověk uvažuje jako otrok, chová se jako otrok, žije jako otrok, myslí jako otrok? Protože Syndikát má s bílým člověkem plán, roli. Pokud ale překročí hranice, přijde zásah zvenčí. Viz. konec projektu Apollo, viz. Phobos incident. Vzhledem k chemickým polutantům ale dochází k poruchám DNA u bílých lidí. Jde o poruchy chování, poruchy programu DNA.

Bílý muž vybudoval moderní civilizaci v roli otroka, nyní ale degeneruje a vede sám sebe k zániku. Stále více lidí si toho všímá. Proč se to děje?

Výsledkem jsou osoby, lidé, kteří tzv. prozírají systém řízení progos a Syndikátu. Je to chyba řízení na 5. (biologické) prioritě. Lidé si pokládají otázky, proč tolik věci okolo nich ve vztahu k jednání bílých lidí a bílé rasy nedává smysl. Proč běloši jdou proti sobě, proč bojují proti sobě, proč plivou na vlastní rasu. Každý živočišný druh chrání sám sebe. Viděli jste vlka, že by měl deprese kvůli tomu, že sežral ovci? Nebo že by tygři protestovali proti jiným tygrům, že nejsou vegetariáni a žerou maso? Viděli jste někde, že by černoši svolali demonstraci proti tomu, že 2Pac gangsta rapper jel texty proti bílému odpadu a propagoval rasismus? Jak to, že hudební služba Spotify včera oznámila [2], že odstranila hudební alba neonacistických skupin, vyzývajících k rasismu, ale černošské rappery, jejichž texty písní jsou prostoupené rasismem proti bílým, Spotify ve své službě ponechává? Diskriminace bílého muže. Kálí snad ptáci do vlastního hnízda? Na vlastní potomky? Bojují vlaštovky za práva koček, které je žerou? Ale proč tedy bílí lidé demonstrují za migranty, muslimy, kteří je dodávkami přejíždí a zabíjí v Evropě? Proč bílé Němky skandovaly za přijímání migrantů, i když je muslimové znásilňují?

Zpráva o odtajnění fotografií z Phobosu 2 v americkém tisku.

Bílá rasa je postupně naprogramována ke svému vlastnímu zničení. Autogenocidě. Nesmíme na Měsíc, ani do blízkosti jistých měsíců Marsu. Bezpečný průchod mají jen projekty a lety, které garantuje Syndikát a jeho marionety na Zemi. Po roce 1974 začal proces degenerace bílé rasy, programování na biologické a chemické úrovni. Tam, kde bílý muž dříve zvedal zbraň za svá práva, vyrážel do ulic, protestoval, tam dnes zůstalo jenom syčení a držení huby a kroku. Evropa a Severní Amerika bílého muže se rozpadá a nikdo nemá sílu, až na výjimky, postavit se silou na odpor. Každý se bojí říct, že bílý muž potřebuje bílou Evropu a bílé obyvatelstvo, bílé děti. Ne kvůli rasismu, své nadřazenosti, ale kvůli svému přežití v konkurenci s ostatními rasami, které si také úzkostlivě chrání svoji rasu, ale plus k tomu obsazují prostor a území bílého muže. Kradou mu ho! A bílý muž se nebrání, dokonce jim v tom pomáhá. Proto je třeba říct: Ne barevným cizincům, ne barevné inkluzi ve školách, ne barevnému multikulti, ne homoagendě, ne zániku tradiční rodiny. Bílý muž vybudoval civilizaci. Jako otrok se však nikdy nezbavil své DNA. Ta se dnes aktivuje a sebedestrukční mechanismus je započat. Všude to vidíte okolo sebe.

Pohled za zrcadlo vlastní rasy

Tento text popisuje informace z Kapitoly I a II Syndikátu. V této chvíli maximum toho, co mohu pustit ven. Základy informací máte před sebou a musíte nad nimi přemýšlet a pochopit je. Podívejte se do zrcadla, hluboce, na 3 minuty a potom si projděte svůj život zpětně. Kolik rozhodnutí v životě bylo svobodných a dobrovolných? Kolika lidem jste řekli, že chcete bílou Evropu? Kolika lidem jste řekli, že se cítíte jako otrok? Kolika lidem jste odhalili, že být hrdý na svoji rasu není součástí extrémismu, ale otázka přežití rasy? Proč vám říkají, že chtít školu jen pro bílé děti je rasismus?

Německý antifašista, výsledek autodestrukce bílé rasy v Německu.

Proč do blízkosti vašich dětí instalují cikány, muslimy a další etnika? Proč se bojíte o svoji budoucnost, když platíte daně? Proč se nebouříte, když ministr oznámí, že v budoucnu důchodci místo důchodu budou sekat trávu? Jaký smysl má práce, která vás neosvobodí, pouze vám umožní přežít do další výplaty? Proč migranti a muslimové mají výhody, ale bílý člověk končí dokonce pod mostem jako bezdomovec? Tak končili ve starém Římě… otroci, kterých se majitel zbavil kvůli jejich nemoci. Už totiž nemohli pracovat… O těchto věcech přemýšlejte. Postupně přijde čas na další informace, které rád uveřejním.

O tématu pádu bílého muže a nastartovaného autodestrukčního DNA protokolu bílé rasy, o událostech v Charlottesville a o teroristickém útoku v Barceloně budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném rádiu v mém pravidelném pořadu.

Záznam pořadu z archivu Svobodného rádia

Download

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
miki
Návštěvník
miki

Pán VK. Citujem: Odpověď je v DNA bílého člověka. Áno správne. Ale existuje ešte väčšie tabu ako syndikát. To tabu je samotné dielo syndikátu. Tretí chrám už dávno majú za sebou. Koľko ľudí sa vie rozpoznať či sú ešte slovanskí alebo židovskí židovskí podľa telesných znakov. Existuje publikácia, ktorá to popisuje. Správame sa ako slovania. Naozaj? Sme dobrosrdeční? Sme tesne spjatí s krajinou a pôdou kde žijeme? Všetci tak nejako premiešaní. Na obrázku je tiež chlapec so židovskými rysmi.

Kari
Návštěvník
Kari

http://zahranicni.eurozpravy.cz/asie-a-australie/198764-torpedoborec-usa-se-srazil-s-tankerem-deset-namorniku-je-pohresovano/
mimo tema. Pouze pro upresneni a symboliku. Vite jak se jmenoval americky torpedoborec s rizenymi raketami na palube, ktery se srazil s tankerem? (Uz zase. Teda ti Americane, to jsou ale jelita, co ?). Ten torpedoborec, co ho odzbrojil obchodni tanker se jmenoval John McKain ??.

Kari
Návštěvník
Kari

A vubec pane VK, Vy rostete ☺. Drive jste rasisticke clanky nepsal. Copak copak, zmenily se Vam noticky? ??

gonoss
Návštěvník
gonoss

Být hrdý na svou rasu a mít náležitou sebeúctu není žádný rasizmus! A máme být na co hrdi!
A ukázat drzým parazitům jejich místo, už vůbec!
To jenom pomatení levíčáci pojem rasizmu zcela překroutili!

A. W. Shollim
Návštěvník
A. W. Shollim

Nevím, proč bych měl být hrdý na svou rasu. Mohu být hrdý na NĚKTERÉ její příslušníky, jako byli třeba Albert Einstein, Marie Curie-Skłodowská, František Křižík, Nikola Tesla, Albert Schweitzer, nebo třeba Pete Seeger či Edith Piaf. Mohu být hrdý na příslušníky jiných ras, jako byli třeba Louis Armstrong, Abebe Bikila či třeba Martin Luther King či třeba Habib Koité.
Naopak mám – mírně řečeno – pramálo úcty k takovým lidem ze “své” rasy, jako byl Adolf Hitler, Iossif Vissarionovič Džugašvili, Olga Hepnarová, Alžběta Báthoryová či manželé Stodolovi? Mám si v rámci “hrdosti na svou rasu” snad vážit i jich?
Lidi lze hodnotit podle mnoha kritérií, barva jejich kůže je ovšem pro mě na jednom z posledních míst.

Radek
Návštěvník
Radek

A vubec pani Kari, Vy rostete. Drive jste byla jen protiamericka a nyni uz i protibělošská. Copák copák , zněnily se Vám notičky ? 🙁

gonoss
Návštěvník
gonoss

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/ten-vybor-chce-odskodnit-romy-i-za-genocidu-v-dobe-komunismu/
Když Okamura vyhraje volby a stane se premiérem, tak by udělal fantastický tah, kdyby ministerstvem práce a sociálních věcí pověřil MIRKA SLÁDKA!
a jemu bych doporučil jako první krok ve funkci- sehnat dostatek autobusů na vyvezení všech cikánů směr Berlín, Brusel, Kodaň, Oslo, Stockholm! Tak by je jistě s velkou láskou a radostí přijali jako oběti genocidy od českého bílého občana!

styx
Návštěvník
styx

nie len biela rasa ma gen na samoznicenie. Staci sa pozriet ako sa rodila Cina. kolko milionov zivotov stalo jej zjednotenie. Kolko tisicov stalo zjednotenie Japonska. Co klanove vojny v Afrike? Zulu vs. Thutsi a pod. Cela populacia na planete Zem ma autodestrukcne sklony. Technologicky sme sa vyvynuli, ale mozgovo nie. Nevyuzivame technologie na to aby sme sa mali primarne lepsie, ale primarne na to, aby sme jeden druheho zabili. A stacilo by vazne tak malo, len ich otocit proti tej hrstke, ktora zenie masu ovci na vzajomnu porazku. Ale tuzba po moci je vramci stada vzdy silnejsia.

Kari
Návštěvník
Kari

Presne tak. Lidska povaha je priblizne stejna, stejne tak veskere schopnosti vsech ras. Historie to jednoznacne dokazuje. Clanek je rasisticka blbost. V Nemecku jsou nejvetsi vitaci migrosu, protoze maji pocity viny za hruzy druje svetove valky. Tak jdou do druheho extremu sebezniceni, cehoz, jako vzdycky , vyuzivaji bezcharakterni americti politici vcetne vycuraneho Trumpety.

Radek
Návštěvník
Radek

jasne, a kdyz uz sme u teho vycuraneho trumpety, tak zde je obrázek jak to vypada v realu, takovy vycurany trumpeta…
https://www.nyx.cz/?l=market;l2=4;id=173845;wu=102536
a stejne si porad rikam, tisice let to slo bez nej a najednou je to prakticky doplnek kazde moderni zeny. Soucast jeji vysoce organizovane a vonave kabelky… :*/

Jaris
Návštěvník
Jaris

Kari, schopnosti ras jsou ruzne. Bili lide stoji dnes za vyvojem veskere civilizace, kterou barevni dnes maji k dispozici DIKY belochum. Navic belosi podporuji barevne ve vsech smerech.
V Australii je Aboriginalum hrazeno vzdelani, lekarska pece a ubytovani plus spousta dalsich vyhod o kterych se bilym ani nezdalo.
Kdyz to vezmu od podlahy, tak se ptam, co vymyslel cernoch, indian. V Cine byly objeveny mumie se svetlymi vlasy. V Jizni Americe take. Byli vytlaceni do hor barevnymi, kteri je systematicky vrazdili. Na internetu je o tom hodne informaci.
Rasy proste existuji, Kari, a kazda rasa je jina jak vzhledove tak charakteristikou. Bila rasa zatim dosahla nejvetsich objevu, o tom zadna. Bez bile rasy by nebyl Michelangello, Kepler, Bruno, Mozart, Beethoven, Bach, Tesla, Shakespeare, Tycho de Brahe, Karel IV. Pasteur, atd, atd.
Barevni meli dostatek casu, aby take prispeli se svou troskou do mlyna a par zavratnych invenci hodit ve prospech civilizace. Je pravda, ze Cinani a Japonci se snazi a maji za sebou uspechy. Ovsem cerni a rudi stagnujou na svem vyvoji. Predstava symfonickeho orchestru slozeneho z cernochu a Indianu jak hrajou Beethovenovu Devatou, ve mne vyvolava huronsky smich.

A.W.Shollim
Návštěvník
A.W.Shollim

Ad “Predstava symfonickeho orchestru slozeneho z cernochu a Indianu jak hrajou Beethovenovu Devatou, ve mne vyvolava huronsky smich.”: budiž Vám přáno – smějete se pouze své vlastní nevědomosti, a jak se říká, blahoslavení jsou ti, kdo se dokážou smát sami sobě, protože ti se nikdy smát nepřestanou.
Zde je symfonický orchestr z Kinshasy: https://www.youtube.com/watch?v=JtyUdfgLMpY
A zde ještě jednou: https://www.youtube.com/watch?v=UA0MPjjuc9k

A mimochodem bez “černé” rasy bychom neměli jazz.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Nicmene je to michany orchestr, kde je vice bilych muzikantu nez tech cernych. Ale zaplatpanbu za ty dary.
A jazz? Ten se da poslouchat chvili, protoze za nejaky cas, zacne byt monotonni. Clovek ma pocit, ze pozitek z improvizace maji akorat ti muzikanti.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Davam plus.

Wenger
Návštěvník
Wenger

Toto je tak ubohy a plytky clanok, aky som uz davno necital. Autor zjavne nerozumie tomuto sbvetu a ide po ruke, mediokratom, ktori nam presne toto myslenie chcu vnutit do nasich mozgov. Vsetko bolo a je inak…

M.C.
Návštěvník
M.C.

Se podívejte na Novinky, to je výkvět naší žurnalistiky.
Titulek článku:
Řidič narazil do dvou autobusových zastávek v Marseille. Jedna mrtvá

To ti mazalové snad dělají schválně. Nebo už tam zaměstnávají taková paka?
Čím déle ty naše novináře sleduju, tím více se ztotožňuju s názorem prezidenta.

Vedista
Návštěvník
Vedista

Ale no tak co to tady pisete zadny genom zniceni bile rasy nebo co neni kazdy nese zodpovednost sam za svuj zivot a za sva rozhodnuti , clanky jako tenhle davaji lidem akorakt vymluvu ze za nic nemuzou misto toho aby hledali vinika sami v sobe…takze pokud je nekdo duchovni mrzak a necha se zmanipulovat aby se obratil proti svemu rodu a puvodu tak je to jeho problem, no a pokud ostatni jen prihlizeji s vymluvou ze to je tak v genech tak je to skoro to same..no vsak to dale znate karma je zdarma 🙂

LIKAN 1975
Návštěvník
LIKAN 1975

Včera jsem viděl demonstraci v SSa za podporu těch jejich debilních stran.
Nad palicemi jim tam vlála vlajka s duhovými proužky a a všichni byli pěkní, neozbrojení.Kázal tam nějaký černoch a bílí mu tleskali, jak pěkně mluví o rasismu bílé rasy a že to musí skončit. Vše co to připomíná zničit.
Běžte s tím do prdele! Já jsem bílej, ty jsi bílej tak co tu řešíš.
Známá která je Němka mi, řekla: V Německu to nevypadá, jak je to líčeno v mediích!
No v SSa asi taky ne! Hold jiná doba. Nabrousit nože, koupit zásoby a čekat na rozkaz.
Jenže ten co mám ve vojenské knížce už dávno postrádá smysl. Z kasáren co mám se hlásit je už nějakou dobu soukromý subjekt.

.lak
Návštěvník
.lak

Proč se tak chovají? Mají tak morbidní a hrůzný istitucionální rasizmus trable gengů lokálních pašalivých kmotrů že se bojí projevit jako svobodní lidé a ne jako otroci což je důsledně vyžadováno existenčně celkově. Jak prosté milý Watsone. Nehledejte v tom žádnou vědu ale vše prostupující strach ze zběsilých dřístalů které peklo cíleně dělat umí a také jsou zjednaní a na dráby si hovniválové co by koníčka rádi přisadí takřka cokoliv s gustem primadon a vím to od bratra podnikatele kdy byl pozvaný na sešlost místní smetánky ale záhy utekl když slyšel paničky velkomožných co pletou na holotu s gustem. A ještě když se mu poté ozval tak mu řekl že ho nechce už vidět a ať ho už nezve mezi naprostý morální odpad nebo že si dojde pro protézu.

nesehnutý
Návštěvník
nesehnutý
M.C.
Návštěvník
M.C.

S mým hlasem může Okamura počítat.
Doufám, že to SPD dotáhne přes 10%.