Kavárenská Praha a kiskovská “Blava” spojují síly a s chutí truchlí nad...

Kavárenská Praha a kiskovská “Blava” spojují síly a s chutí truchlí nad 50. výročím nezdařeného palácového puče uvnitř ÚV KSČ z roku 1968! To nevymyslíš! Největší “demokrati” lžou národu o pozadí státního převratu 1968, který měl do roku 1975 udělat z ČSSR členský stát NATO! Miloš Zeman pochopil, že 50. výročí převratu není důvod připomínat, protože je připomínkou nezdařeného neomarxistického puče!

Kavárenská Praha a kiskovská “Blava” spojují síly a s chutí truchlí nad 50. výročím nezdařeného palácového puče uvnitř ÚV KSČ z roku 1968! To nevymyslíš! Největší “demokrati” lžou národu o pozadí státního převratu 1968, který měl do roku 1975 udělat z ČSSR členský stát NATO! Miloš Zeman pochopil, že 50. výročí převratu není důvod připomínat, protože je připomínkou nezdařeného neomarxistického puče!

Kulaté 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy se stává s veškerou jistotou nástrojem k mohutnému politickému útoku proti prezidentovi ČR Miloši Zemanovi. Ten před několika dny oznámil, že nebude toto smutné výročí nijak komentovat, protože řečeno už bylo vše a on sám za svůj odpor proti okupaci v roce 1968 byl vyhozen z práce. Jenže toto rozhodnutí vyvolalo doslova alergickou reakci v pražské kavárně a také na Kavčích horách.

Situace zašla tak daleko, že Česká televize se rozhodla, že když nebude k srpnu 1968 nic říkat český prezident, bude alespoň vysílat živý přenos z Bratislavy s projevem slovenského prezidenta Andreje Kisky [1]. Od něho uslyšíme kanonádu útoků proti Ruské federaci, o dnešních údajných ruských hrozbách a o potřebě utužení svazků s americkými vojsky a Severoatlantickou aliancí. Přitom nikdo z pražské kavárny, ani z té bratislavské, si ani na okamžik neuvědomí, že dnešní demokrati pláčou ve skutečnosti na komunistickém hrobě.

Předsednictvo ÚV KSČ v čele průvodu na 1. máje 1968 v Praze. Zleva: Gustáv Husák, Ludvík Svoboda, Alexander Dubček.

Pravda o roku 1968 je největší fackou do tváře všech, kteří usilovali o demokracii a svobodu, protože rok 1968 byl pouze nezdařeným prototypem pozdější a o 21 let realizované Sametové revoluce. Celé Pražské jaro 1968 začalo jako brutální vnitrostranický puč uvnitř Ústředního výboru KSČ, kdy došlo k sesazení prezidenta Antonína Novotného, který byl v březnu 1968 násilným způsobem pod hrozbou likvidace vlastní rodiny donucen k odstoupení z pozice prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČSLA.

Podle dokumentů KGB měl Antonín Novotný odposlouchávaný telefon již od listopadu 1967 lidmi z okolí pozdějších prominentů Pražského jara a k odstavení Novotného z funkce byly použity zpravodajské informace a kompro o propojení Antonína Novotného na generála Jana Šejnu. Ten utekl na počátku Pražského jara 1968 do USA, kde začal pracovat pro americkou CIA a poskytl americké armádě podrobné informace o operačních silách ČSLA, o rozmístění vojsk a poskytl i materiály pro kompro účely na těžbu a získávání informací od českých generálů.

Pražské jaro 1968 odstartoval puč uvnitř ÚV KSČ, který měl za první oběť prezidenta a generálního tajemníka

Generál Jan Šejna utekl z Československa kvůli hospodářské kriminalitě, protože údajně spekuloval s jetelovými semeny [2] vyšlechtěnými Československou akademií věd pro vysoké rostlinné výnosy. Krmivo prudce zvyšovalo produkci laktózy v organismu skotu a tím také masivní produkci mléka. Generál Šejna s těmito experimentálními osivy kšeftoval mimo svoji jurisdikci ČSLA, protože právě armáda měla k osivům přístup pro zkoušky a testy pro vysokou produkci mléka jako strategické suroviny.

Mezi zajímavé parametry patřila schopnost tohoto jetele pohlcovat radiaci, takže se plánovalo s tím, že v případě termonukleární války by tento jetel byl použit na dekontaminaci půdy a zeminy. Jetel tohoto typu se tudíž nesměl dostat do rukou západu. Oficiálně byl generál Šejna obviněn z hospodářské kriminality, že se obohatil tím, že prodal několik tun semen jetele, ale kvůli tomu by komunistický režim nikdy generála trestně nestíhal. Nešlo totiž o obyčejný jetel, ale o vojensky modifikovaný kmen s vysokou schopností absorpce radionuklidů z půdy. Takže šlo o něco jiného.

Generál Jan Šejna, hlavní rozbuška pučistů během Pražského jara. Na fotografii je gen. Šejna zachycen v době, kdy měl ještě hodnost jenom plukovníka.

Symbolicky přesně na den 20. výročí komunistického převratu z 25. února 1948 překročil přes Maďarsko a Jugoslávii hranice do Itálie, kde se ohlásil americkým úřadům a požádal o politický azyl v USA. Ten obratem dostal a na oplátku poskytl americké CIA všechny informace o ČSLA a celé Varšavské smlouvě. Prezident Antonín Novotný o měsíc později odstoupil z pozice prezidenta ČSSR a dokonce i z předsednictva ÚV KSČ. Jeho odstranění bylo vynucené pod hrozbou kriminalizace v souvislosti s kauzou generála Šejny, protože ten měl s Antonínem Novotným soukromé přátelské vztahy. Odstranění Novotného z pozice prezidenta bylo nezbytné pro úspěšné odstartování puče v plné síle, který začal už v lednu 1968. Novotný jako vrchní velitel ozbrojených sil by totiž nedal souhlas s tím, co plánovala později dezignovaná Dubčekova vláda.

“Krásný Tony” byl odstraněn jako první, aby nestál v cestě jako vrchní velitel armády těm procesům, které pučisté plánovali pro Československo v letech 1969 až 1975

Ihned poté, co byl Antonín Novotný, přezdívaný “Krásný Tony”, odstraněn a generálním tajemníkem ÚV KSČ byl jmenovaný Alexander Dubček, začaly v ČSLA mohutné čistky. Z vedoucích funkcí velitelů divizí a oblastních okruhů byli odvoláni lidé spojení s původním mocenským křídlem prezidenta Novotného. Záminkou se stal právě gen. Šejna, a proto bylo prý nutné udělat v ČSLA čistky, a to bez konzultací s Moskvou.

Sovětská vojenská rozvědka o tom podala do Moskvy poprvé zprávu už 11. května 1968, že v Československu dochází po svržení Antonína Novotného ke znepokojujícím změnám na úrovni armády. Spolu s dezercí a útěkem generála Šejny do USA to začalo pro ruskou rozvědku vykreslovat hrozivý obraz infiltrace československé armády americkým nepřítelem zevnitř. Dubčekova vláda toto nekomentovala a oči veřejnosti byly upřeny k demokratizačním procesům, jako byla svoboda slova, otevření hranic pro výjezd na západ a československá rádia začala pouštět americkou a západní hudbu a atmosféra v zemi začala připomínat Jugoslávii.

Prezident Antonín Novotný.

Další znepokojení v Moskvě vyvolala informace ze 14. června 1968. Ruská vojenská rozvědka hlásí do Moskvy, že skupiny ženistů ČSLA začaly na Šumavě na vybraných úsecích a lesních mýtinách odstraňovat protitankové bariéry a protipěchotní zátarasy z ostnatého drátu a ocelových křížů. Ministerstvo obrany ČSSR na toto reagovalo o týden později, že na vybraných úsecích dochází nikoliv k odstraňování zátarasů, ale pouze jejich údržbě a modernizaci, takže staré zátarasy je třeba odstranit, odvézt a potom nainstalovat nové. Jenže ani o měsíc později žádné nové zátarasy na hranici nejsou, mýtiny jsou odkryty pro vstup tanků a pěchoty nepřítele, hlásila sovětská rozvědka 20. července 1968 do Moskvy. “Hrozí eminentní riziko vtrhnutí vojsk NATO skrze otevřené úseky Železné opony na Šumavě do Československa…”, hlásí do Moskvy sovětští zpravodajci. Na druhé straně v NSR přitom probíhají nebezpečné přesuny americké armády.

Za hranicemi na západě se formovala vojska NATO

Ruský generálmajor ve výslužbě Vladimir Bělous, spolupracovník Střediska mezinárodní bezpečnosti Ruské akademie věd (RAV) k tomu uvedl: “USA v letech 1960-1970 shromáždily v Evropě silnou skupinu taktických jaderných zbraní, které měly asi 7000 bojových hlavic. Jenom armáda Německa (Bundeswehr) čítala okolo 500 tisíc lidí. Od samého počátku byl Bundeswehr plně integrován do vojenské struktury NATO a byl podřízen společnému velení aliance. V SSSR byl Bundeswehr nazýván „armádou pomsty“, protože se na jeho vytvoření aktivně podíleli bývalí Hitlerovi generálové.

Například v roce 1957 v něm sloužilo více než 10 tisíc důstojníků, 44 generálů a admirálů, kteří bojovali v nacistických jednotkách. Již v červenci 1968 byly evropské síly NATO uvedeny do stavu částečné bojové pohotovosti. Zvláštní obrněné jednotky americké armády se přesunuly na hranice Československa v Bavorsku. Na výcvikovém polygonu Grafenwöhr v NSR stály tanky NATO v kolonách připravené k okamžitému zásahu. Stovky ocelových hřbetů bylo vidět z československé strany pouhým okem. V noci z 20. na 21. srpna dal generál Parker z velitelství NATO příkaz k zavěšení atomových bomb do letadel. Velitelé leteckých jednotek obdrželi příkazy v zapečetěných obálkách, které měly být otevřeny na speciální signál. Označovaly cíle pro bombardování v socialistických státech.

Alexander Dubček při projevu v ÚV KSČ.

Generálporučík sovětské armády ve výslužbě Alfred Gaponěnko, v těch letech velitel pluku, vzpomíná: „Byl jsem pověřen udeřit svým plukem z boku na vojska NATO, která se pod rouškou cvičení „Černý lev“ soustředila na německém území a byla připravena k invazi do Československa. Byly stanoveny hranice rozvinutí pluku, který měl operovat v sestavě 120. motostřelecké divize jako rezervní pojistka vrchního velitele Sovětského svazu. Do oblasti možných bojových operací měly být jednotky přesunuty přes území Polska.“ V hlavním štábu NATO byla zřízena speciální skupina, která zahrnovala operační komanda. Jejich úkolem byl „československý problém“.

Čelo úderných vojsk americké armády se formovalo v Bavorsku na německé straně Šumavy

Od července 1968 začal v Regensburgu (Řeznu) působit „štáb úderné skupiny“, do něhož bylo přiděleno více než 300 důstojníků výzvědných služeb NATO a politických poradců. Hlavní ústředí NATO dostávalo třikrát denně zprávy o situaci v Československu shromážděné „štábem úderné skupiny“. Jak bylo později upřesněno, pohybovalo se tou dobou v Československu více než 200 specialistů z armády NATO a více než 300 lidí ze špionážních center. CIA a Pentagon věřily, že tolik „specialistů“ bude schopno zabezpečit řízenou činnost pro 75 000 „povstalců“.

Podle amerického ministerstva zahraničí čítal v létě 1968 počet amerických občanů v Československu asi 1500 lidí. Ke dni 21. srpna 1968 se jejich počet zvýšil na 3000. Podle amerického tisku šlo většinou o agenty CIA. Pouze v první polovině roku 1968 překročilo československé hranice více než 368 tisíc turistů z Německa. Tak masivní příliv „milovníků cestování“ ze sousední země neměl obdoby. V západním Německu a Rakousku byly zřízeny střediska pro přípravu výbušnin, pro činnost ilegálních rozhlasových stanic, cvičili se tam špióni a sabotéři, shromažďovaly zbraně a střelivo. V Československu se budovaly skryté muniční sklady. Země byla zaplavena zbraněmi. Od konce srpna spojenecké síly  Varšavské smlouvy vyvážely nákladními automobily z Československa výbušniny, samopaly, pušky, pistole, kulomety, patrony k nim, granátomety a dokonce i lehká děla. Nic z toho nebylo pod kontrolou a v evidenci zbraní a zásob ČSLA.

Americká armáda v Německu, dobové foto 1965.

A již 22. srpna velitel 2. západoněmeckého armádního sboru generálporučík Thilo nařídil vytvoření zvláštního velitelství pro koordinaci „psychologické války“ proti Československu podle pokynů generálního inspektora Bundeswehru. Jeho oficiálním úkolem bylo „udržovat technickou komunikaci“ s Československem. Ve skutečnosti šlo o centrum „informační války“. Činnost velitelství vedl plukovník I. Trench, přední západoněmecký odborník na „psychologickou” diverzi. Zkušenosti s ideologickými akcemi získal během kontrarevolučního povstání v Maďarsku. Téměř všem členům štábu se pod krytím „novinářů“ podařilo navštívit Československo, aby si ověřili nadcházející „psychologické operace“. Tehdy těsně po srpnu 1968 se v ČSSR šířily dezinformace a pomluvy desítkami podzemních rozhlasových stanic, tiskovými médii i televizí.” Zdroj: [3]

Vnitrostranický puč a odstraňování protitankových a protipěchotních zátarasů na Šumavě v Železné oponě vyvolalo v Moskvě paniku

Takový byl předobraz událostí z doby před 21. srpnem 1968. Na jedné straně vnitrostranický puč komunistických aparátčíků uvnitř ÚV KSČ, kteří svrhli prezidenta republiky skrze generála Šejnu, který posloužil pučistům uvnitř KSČ jako nástroj na vydírání a odstranění Antonína Novotného. Bez generála Šejny by žádné Pražské jaro 1968 nebylo. Celá kauza s jetelovým semenem byla zinscenována tak, aby pučisté měli munici proti Novotnému. Generál Šejna dezertoval do USA, a protože syn prezidenta Novotného se přímo s Šejnou přátelil a byl doma u Novotných na návštěvách pečený vařený, měli tím pučisté na Novotného páku, aby odstoupil z funkcí. Poté, co byl odstraněn z pozice vrchního velitele a prezidenta, mohly začít čistky v ČSLA a rozebírání Železné opony na Šumavě. Všechno šlapalo jako na drátkách. Pokud by Dubčekovské Československo dokončilo Pražské jaro, nejpozději do roku 1975 by Československou vstoupilo do NATO, protože neutralitu by Československu ostatní státy NATO a ani Varšavské smlouvy neuznaly a negarantovaly.

V roce 1968 se o prezidentu Novotném dokonce šířila vulgární básnička o útěku generála Šejny do USA a o tom, jak z USA posílá Novotnému do Prahy telegram s tímto zněním:

TELEGRAM

Cesta dobrá, žrádla mraky

ser jim na to, přijeď taky.

Kurev hejna, zdraví Šejna.

A Novotný mu na to odpovídá:

Funkce v prdeli, přijedu v neděli. Tonda!

V celém Pražském jaru 1968 tak šlo o vnitrostranický puč, de facto o palácový převrat, kdy skupina komunistických aparátčíků chtěla provést politické a vojenské změny a přesunout Československo ze skupiny socialistických zemí a z bloku Varšavské smlouvy pod vedením SSSR do skupiny kapitalistických zemí a do bloku NATO pod vedením USA. Pohádka o socialismu s lidskou tváří byla salámovou metodou na občany Československa, kteří by v demokratických volbách pro návrat do kapitalismu tehdy v roce 1968 (zatím) nehlasovali. Právě proto došlo k puči uvnitř ÚV KSČ, protože v rámci Národní fronty a u voleb by pro cestu ke kapitalismu lid vládě mandát v roce 1968 nedal.

Proto je ostudné, že dnešní demokrati horují pro rok 1968, když ten neměl s demokracií nic společného, když to byl proces, který vycházel z komunistického puče uvnitř KSČ, který byl odstartován divokým svržením prezidenta Antonína Novotného, takže majdanizační proces, ale ne z ulice, nýbrž zevnitř politbyra ÚV. Puč byl provázen čistkami v československé armádě a byl odstartován bizarním obviněním a následně útěkem generála Jana Šejny do USA. Všechno bylo nachystáno k tomu, aby Československo se stalo zemí, která se dostane do vlivu USA a NATO. A to by v roce 1968 a poté znamenalo, že vojska Bundeswehru a americké armády by se dostala na východním Slovensku až na hranice Sovětského svazu.

Bez komunistických aparátčíků by nebylo ani Pražské jaro 1968, ani Listopad 1989! Obojí připravily kádry vychované stranou. Takže, jaká demokracie?

A jaká je situace dnes? Česká brigáda AČR z Žatce je pod velením německého Bundeswehru v rámci NATO na čáře doteku v Pobaltí, na hranici s Ruskou federací [4]. Takže, všechno je tak, jak bylo plánováno v roce 1968. Způsobit státní převraty v socialistických zemích, připojit je k NATO a použít jejich země jako nástupní platformy pro armády NATO k hranicím Ruska. Proto v roce 1968 probíhaly procesy, které probíhaly i v roce 1989. Václav Havel také v prosinci 1989 prohlašoval, že není nepřítelem socialismu [5]. Také sliboval občanům v ulicích zachování socialismu jako Alexander Dubček v roce 1968.

Jenže rok 1989 byl součástí státního převratu stejně, jako bylo Pražské jaro 1968. V obou případech převrat spustili aparátčíci, nikoliv občané. V obou případech byli v čele převratů figury, které se zaštiťovaly socialismem, ale které byly pouze loutkami těch, kteří stáli v pozadí. V obou případech šlo o odchod Československa z Varšavského bloku do NATO a v obou případech byl hlavním cílem přístup NATO k hranicím SSSR, resp. Ruské federace. A stejně jako v listopadu 1989 byla spouštěčem pro převrat záminka se zabitým studentem, stejně tak v roce 1968 byla záminka pro odstranění generálního tajemníka a prezidenta kauza generála, který měl na něho těsné napojení.

Americká armáda pochoduje v Estonsku k ruským hranicím. Zatím jen prý na cvičení…

A není náhodou, že bez StB by nebyl žádný 17. listopad a bez ÚV KSČ ani žádné Pražské jaro. Uvědomují si to ti blázni a hlupáci v České televizi, v Bratislavě okolo pana Kisky, že uctívají ve skutečnosti neomarxistický a potažmo trockistický puč, který v roce 1968 proběhl uvnitř komunistické strany? Uctívají proces, který bez mandátu lidu měl v plánu ukončit v Československu budování socialismu a měl zahájit přesun ke kapitalismu pod kuratelu americké vojenské moci, pod jařmo německé moci, k obnově sudetských požadavků na Československo a k nasunutí procesů vedoucích ke konfrontaci s největší zemí na světě, s jadernou velmocí, Sovětským svazem, potažmo dnes Ruskou federací.

Gerogem Sorosem podporovaný slovenský prezident tak bude na České televizi oslavovat komunistický puč z jara roku 1968, který měl urychlit vojenské obkličování Ruska. Kolik zrádců by dnes poslalo zvací dopisy do Washingtonu, kdyby dnes ve vládě došlo k puči a ke snahám o vystupování z NATO a k plánům na nasunování demokracie s lidskou tváří? Ten zvací dopis pro americkou armádu by měl tisíce podpisů.

Vážení čtenáři, pokud se vám líbí naše nepohodlné, necenzurované a faktograficky nekompromisní články, které označují a popisují fakta bez ideologického nátěru, přispějte prosím, podle svých aktuálních možností, do konce tohoto měsíce jakoukoliv finanční částkou na zachování provozu našeho serveru, a to na naší obvyklé darovací stránce zde. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, BitCoinem anebo poštovní poukázkou na účet. Nezávislé a svobodné články nemohou vycházet bez Vaší podpory, protože nás sponzorují a financují pouze čtenáři jako jste Vy. Nemáme za sebou fondy, neziskovky, státní ani evropské dotace. Nemáme granty od zahraničních nadací, bez Vaší pomoci tento projekt nepřežije. Děkujeme všem, kteří již tento měsíc přispěli, moc si vážíme vaší podpory!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jaro
Návštěvník
Jaro

Dobry vecer, mna by zaujimalo, odkial mate tieto informacie, cerpali ste z daakych historickych faktov ale jedna babka povedal, ze na sumave videla nemecke vojska, o tomto som nikde nepocul, nemyslite si, ze by sa tymto branili? :/

Babače
Návštěvník
Babače

Dubček byl vylízaný pako.

Slovan
Návštěvník
Slovan

1967-otevřené hranice, Novotný požádal ÚV aby ho oslovovali pane. Nejen tohle vedlo k vyvolání Pražského jara a svržení Novotného vlády bolševiky.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Organizovaná OKUPACE EVROPY MUSLIMSKÝM BRUSELEM – to bude jiná liga….

“Hlavní město Evropy [Brusel] bude za dvacet let muslimské.” — Le Figaro.
V belgických komunálních volbách bude na podzim kandidovat strana, která prosazuje zavedení islámského práva šaría a segregaci žen a mužů v městské hromadné dopravě.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/belgie-strana-islam-mestska-hromadna-doprava-pravo-saria-oddeleni-muzu-a-zen-1vm-/zahranicni.aspx?c=A180813_420354_zahranicni_aha

https://cs.gatestoneinstitute.org/12242/belgie-islamsky-stat

Neislámské vlády je nutno upřímně nenávidět, píší muslimové v knize vydané v Česku
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/55342/neislamske-vlady-je-nutno-uprimne-nenavidet-pisi-muslimove-v-knize-vydane-v-cesku.html

„Spojovat teroristické útoky v Paříži, ale i téměř každodenní teroristické útoky za hranicemi Evropy se současnou utečeneckou vlnou jako přímou příčinou terorismu je politická manipulace.
http://www.politicke-listy.cz/?clanek=99950-tvrdit–ze-je-kazdy-muslim-potencialne-teroristou–je-hloupe–varoval-prezident-kiska.html

Úvaha závěrem…. mnoho “sluníčkářů a sluníčkářek” se pomalu stává RODIČI!
Doufejme, že přirozené pudy ochrany potomstva jim v DNA výbavě ještě zbyly…..

Bubla
Návštěvník
Bubla

Sluníčkáři prostě konvertují. Nic jiného jim nezbyde. Aspoň bude od nich pokoj.

Iva
Návštěvník
Iva

Pokoj? To nás spíš zabijí.
Toto zkrátka nesmí nastat!

Bubla
Návštěvník
Bubla

Pokoj bude od slunců a buzen. A jelikož budeme všichni musulmani, nezabijí. Jen si budete muset dát slušivé burečky a my mastit plnovousy a žrat skopový 🙁

.lak
Návštěvník
.lak

Jo, pravděpodobně bude běžný jev utínání hlav ženám na ulici oprávěnými za netečného přihlížení schvalujícího policisty jak jinak korán. Případně aktuální atrakce muftího či denní vyhlášení muezína místního imáma.
A politika náboženstvím.
https://echo24.cz/a/w2EdP/70-000-muslimskych-duchovnich-vyhlasilo-fatvu-nad-islamskym-statem
https://www.youtube.com/watch?v=chCMlDlbecY

Bubla
Návštěvník
Bubla

comment image
co máte porád proti burkám ? 🙂
a pro múže olej na vósyská…
comment image
toto prodává Amazon.uk tedy britský amazon jako “customer choise” 🙂
choise asi bude čmoudskou angličtinou choice 🙂

anonym
Návštěvník
anonym

Většina komentářů mi padne pod režim processing, tak zatím aspoň odkaz na film podle skutečné události. Sluníčkářky možná konvertují, ale zůstanou tady, nebo se vrátí, pokud odjedou. Se sebezáchovnými pudy pro potomky moc nepočítám, spíš s rozumem spadlým do rozkroku. Do hlavy se nejspíš navrátí s ukončením příjmu od neziskovky.

https://uloz.to/!uDZ6xfmU9/bila-masajka-cz-dabing-drama-romanticky-nemecko-2005-pres-multiload-cz-avi

anonym
Návštěvník
anonym

Vážený, přirozené ochranné pudy už mnoho žen ztratilo před více jak 50 lety. Pochybuji, že sliníka je mají teď. Nemyslete si, že dříve tu slimáci nebyli. Kdejaká mladá xxxx se vyválela se zde studujícím barevným zahraničním studentem, hlavně proto, že měltuzexové bony, pak tu porodila, některé odjely mimo republiku, ale většina byla do roka nazpět, i s manžílkem. Ovšem už obvykle přestoupila na islám. Měli dost peněz, většinou i nějakou tu státní podporu, o které se za komančů nikomu z obyčejných pracujících ani nesnilo a to ani cikánům ne, jejich děti zde vytudovaly a výsledek máte třeba zde.

https://www.novinky.cz/domaci/481326-boleslavsky-primator-nwelati-z-ods-broji-v-kampani-proti-cizincum.html

Je to vzddělaný chlap, ví moc dobře, že tyhle kecy si může jako míšenec dovolit aniž by ho někdo nazval xenofobem. Přečtěte si diskusi ke článku. Je neuvěřitelné, jak stačí říct slovo “zavedu pořádek” a ti neuvěřitelní lidští hňupové mu fandí a volí ho. Jaký pořádek? Muslimský?
Já pracovala několik let na stavbách Skanska, zaměstnávali převážně Úkáčka, Poláky, někdy i Vietnamce. Jak Úkáčka, tak Poláci nikdy nedělali bordel, pracovali tak, jak se našim lidem ani nesní, že by to šlo. V poledne si vybalili sváču a pytlíky odnesli do koše, včetně plastových láhví od vody. Večer si po třech sedli na bobek a za bránou nebo u marketu vypili dvě tři píva z plechovek. Vše po sobě uklidili. Jen Vietnamci rozhazovali co se dalo po stavbě i venku, dokud je polír neseřval. Žádnej bordel, žádné rvačky, žádné opilství. Občas řvali na Vietnamce, oni jak jsou malí a slbší, tak jim pracovně nestačili a pak bylo zle. Oni totiž ráno vstávají do práce a musí makat, aby vydělali i na jejich kápa a za moožnost si unás vydělat jsou fakt vděční. jiná je oto ovše s ukrajinskými nácky. Ti nemakají, mají zde neziskovky a bodel a domostrace dělají. není jich ale mnoho a jsou převážně v Praze. A takováhle kreatura bude kázat, nulovou toleranci cizinců a hned se přidávají blbečkové. Navíc jedna výhoda. Ti lidé sem nepřijeli na věky věkův. Přijeli si sem vydělat, a pak hurá domů. Většina šetří, aby si doma koupili kus půdy, nebo byty, nechtějí zde zůstat. A platí daně.
Takže se zdravým rozumem, navíc u frustrovaných neziskovkářek bez domorodých chlapů moc nepořídíte.
Druhý odkaz je na film na film, to podle skutečné události, předlohu napsala sama autorka. Lze se podívat, jak to vypadá, kyž ženský spadne rozum do rozkroku v Africe. Někteří tomu říkají láska, ale to je podle mě blbost.

https://uloz.to/!uDZ6xfmU9/bila-masajka-cz-dabing-drama-romanticky-nemecko-2005-pres-multiload-cz-avi

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pozitivní pohled:
Když už má Slovenský Prezident tolik na srdci osud dnešní České Republiky, a evidentně stesk po ČESKOSLOVENSKU, když chce v roli Prezidenta Slovenské Republiky v Praze horovat proti OKUPACI, tak,
KDYŽ TO POŘÁDNĚ “ZMANAŽUJEME” ( jak radí genius Janeček),
pozveme na proslov i bratry Slováky – vlastence (i Kotlebovce),
společně všichni ČESKOSLOVENŠTÍ VLASTENCI vyrazíme na Hrad,
kam pozve NÁŠ pan Prezident Zeman na kafe Slovenského Prezidenta,
s tím, že LID POŽADUJE, jako jeden NÁROD ČESKOSLOVENSKÝ,
REVOKACI ROZHODNUTÍ KLAUS-MEČIAR o ROZPUŠTĚNÍ FEDERACE,
A CHCEME ZNOVU SPOJENÍ OBOU ZEMÍ DO JEDNÉ FEDERACE S NÁZVEM ČESKOSLOVENSKO,
s automatickým převzetím zpět předcházející federální Ústavy ( bez OKUPAČNÍHO čl. 10. 😉 )
Poslední Prezident Československa před sametovým převratem byl Slovák, teď bude Čech.
Takže Zeman 😉 Aby to bylo spravedlivé – Premierem bude Slovák….. tady je to ovšem oříšek 😉
Obrázek je namalovaný – V JEDNOTĚ JE SÍLA!
(EURO atd. jsou jen technikálie – když to šlo tam, půjde to i zpět 😉 )

(To byla pohádka na dobrou noc 😉 )

Bubla
Návštěvník
Bubla

Matičko, Vy jste nepoučitelná. 🙂

Bubla
Návštěvník
Bubla

Náš nový slovenský premiér – Bureš (STB) v análech CIA vedený jako Mr. Peanut- se svým předvolebním autobusem Podzemákem Olejným 🙂
comment image
Tohle myslíte tím oříškem ?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

No…. aktuální Premieři obou NAŠICH zemí jsou totiž Slováci … tak který? 😉

.B.
Návštěvník
.B.

Výlet do Německa může být docela dobrodružný.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/481096-v-drazdanech-byla-znasilnena-ceska.html
“pachatel tmavé pleti” – jak dlouho tam ta poznámka vydrží?

LOSTRIS
Návštěvník
LOSTRIS

A zveřejnit jméno opáleného pachatele ne a ne, že by ho ještě neměli anebo že by měli Mustafu, Ahmeda…jak pak se ten obohacovač bude jmenovat schválně jestli nám to český mejnstrým nezapomene sdělit

anonym
Návštěvník
anonym

Za deset minut to můžete hledat někde v archivu, ale hodně vzadu. kraviny visí na hlavní stránce “novinek třeba tři dny.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Jdu na škopek. Dnes bude zaplavena televize kryptokomunistickým hnojem. Budou vzývat infantilního Dubčeka… jak za něj hrdinní pražáci bojovali na barikádách 🙂 Ještě se dozvíme, že skoro nad CCCP vyhráli… kdyby nebylo těch zrádců 🙂 Jak tohle fekáliště ještě dlouho poteče… nevím.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Od kolegy z sk..comment image

Ereinion
Návštěvník
Ereinion

Jako jo, ale exekutoři byli zavedeni za Zemanovy vlády a Zeman mohl být rád, že tohle téma Drahoš více nehrál v prezidentských debatách…

cdwN
Návštěvník
cdwN

Lidé ale rychle zapomínají, že ten, kdo dopomohl k prvotnímu rozkradení týhle země byl právě Klaus se Zemanem

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

A byl to mj. Miloš Zeman, kdo jmenoval Babišovu vládu. 😉

Bubla
Návštěvník
Bubla

Kdyby jen jmenoval, on ji stvořil. Komouše i socany do ní přímo narval. Ano, dal Babišu “možnost” jít i s SPD, ale to soudruh Babiš s díky odmítl. Tedy Babiš si nezaslouží nic než trable. To jak na něj dneska pískali, mu přeju. Je mi úplně jedno, že ty lidi co na něj pískaj jsou pičky, ale ON si to zaslouží. Kdo se zaplete se socany musí padnout.

Voda
Návštěvník
Voda

Zeman je bývalý komouš, majitel rudé knížky a k tomu modré. Uplně nejhorší kombinace.

hirameki
Návštěvník
hirameki

Pražáci jsou vychcaní všichni do jednoho. rudá a modrá. no jistě, jak jinak.

Mike123
Návštěvník
Mike123

Jestli to nebude tím, že neměl na výběr, když mu voliči takhle rozdali karty. Není přece diktátor, který nerespektuje voliče.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Ještě by to chtělo kiskovou přihlášku do KSS a drahošův osobní spis u stb a seznam jeho cest na západ od celní správy , které stb vymazala. Možná jsou v Moskvě u FSB ha ha…

hirameki
Návštěvník
hirameki

hm, že ten Dubček se vždycky usmíval jako měsíček na hnoju…

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Vynikající Pjakin. Vysvětluje penzijní reformu. Prodloužení odchodu na penzi. 🙂 1/2 Rusů se penze nedožije. Kde jsou prachy vybrané od těch mrtvých? Proč má Rusko 8 biliónů € v žabích kůžích. Pokud budou Rusové blbí, nechají si nadiktovat od MMF zvednutí odchodu na penzi. Pak nesestaví za 20 let armádu. Já se ptám, proč ČR provádí genocidu obyvatel? K čemu jsou ČR žabí kůže v bance na paletě ??
Proč se neuvolní 25 miliard ročně na porodnost 2.1 na matku ?? http://svobodne-radio.cz/2018-08-20-studio-lipa-v-v-pjakin-seminar-v-horskem-altaji-cast-1/

Voda
Návštěvník
Voda

Nemusíte se ptát! Vy to vidíte na vlastní oči, Vy tomu jen nechcete věřit. Podívejte se okolo, do sousedních zemí, sledujte lidmi nafilmovaná videa na youtube a čtěte pod nimi. Genocida jede všude a jako první v likvidaci je bílá rasa. Použiti jsou k tomu barevní. Ale až splní úkol globalizátorů, sami přijdou na řadu, není zájem o ně, to se jim jenom vsugerovává, aby žili nadějí, ale oni půjdou do kelu též!

Proč se ptáte na důvod neuvolnování peněz na porodnost? Při genocidě? To Vám dá logika, ne?

Plán, vytesaý do kamene v Texasu říká, že jen 500 milionů je třeba na planetě!

Roboti umělí a roboti lidští očipovaní tj. ovladatelní, a je to.

hirameki
Návštěvník
hirameki

kde konkrétně je v Tx ten šutr, mohu-li se zeptat?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Zkuste zadat do Goo. nebo YT:
“Georgia Guidestones”
(nove “Desatero” Soudruhu v 8 recech, vytesane do obrovskych kamennych desek v Georgii, US)
zkuste i vyhled. AEN, psali jsme si tady o tom – i s odkazy… 😉

Bubla
Návštěvník
Bubla

neni to spíš v georgii…?