Kauza bratrů Michalákových končí špatně, matka o děti v Norsku definitivně přišla....

Kauza bratrů Michalákových končí špatně, matka o děti v Norsku definitivně přišla. Držitel cestovního pasu je pod ochranou České republiky? Norský Lebensborn v praxi. Co je to “janteloven”?

Kauza bratrů Michalákových končí špatně, matka o děti v Norsku definitivně přišla. Držitel cestovního pasu je pod ochranou České republiky? Norský Lebensborn v praxi. Co je to “janteloven”?

Jak mnozí skeptici předpovídali, případ odebraných bratrů Michalákových v Norsku nebude mít dobrý konec. Dnes norské úřady oznámily, že krajská sociální komise v Norsku poslala mladšího z bratrů k adopci a na staršího syna pozbývá paní Michaláková rodičovská práva [1], což vyjde nastejno, ne-li ještě hůř. Barnevernet odebral před 4 lety oba syny (Denise a Davida) rodině Michalákových, kvůli fyzickému násilí, protože paní Michaláková děti občas plácla přes zadek. Fyzické trestání je podle norských zákonů zločin a důvodem pro okamžité odebrání dítěte. Ovšem Barnevernet navíc uvedl, že se Denis ve školce svěřil, že se ho otec dotýká na přirození. Toto obvinění ale za celé 4 roky norské úřady nijak neprokázaly a rodina byla těchto nařčení zbavena. Přehled celé kauzy je uceleně shrnutý zde. Barnevernet tak připravil tuto českou matku o obě její děti a došlo tak k totálnímu výbuchu především české diplomacie.

Ta neudělala v případu dost, protože spoléhala na jakési nikde nedefinované principy slušnosti Norska, přičemž česká strana dostávala trvalé ujišťování, že děti k adopci rozhodně poslány nebudou. Jak se teď ukazuje, Norsko toto nedodrželo a je otázka, jestli vůbec tento slib chtělo někdy splnit. V této chvíli už není mnoho prostředků, jak děti matce navrátit, pokud pomineme některé akce typu únosu dětí zpět do České republiky.

crop-630230-daviddenis-(1)-54be7f2aebaa8.jpg
Bratři David a Denis Michalákovi

Celý problém má ale úplně jinou rovinu, která umožnila Norsku použít tento postup a je dobré se o tomto zde zmínit. Oba bratři paní Michalákové se narodili v Norsku. Paní Michaláková ale nechala v České republice oba syny zaregistrovat na matrice jako české občany (podle českých zákonů má nárok na občanství každé dítě, které se narodí ženě s občanstvím ČR v den porodu, a to bez ohledu na stát nebo krajinu na světě, kde k porodu dojde), takže z hlediska norských zákonů jde o tzv. “inherited citizenship” (anglicky), tzn. “zděděné české občanství” u obou dětí, jednak po matce, ale také po otci, který sice žije v Norsku od roku 1968, ale o občanství Norska nikdy nepožádal. Norsko tak pohlíží na obě děti jako na rodilé Nory (ale s českými pasy), a to je problém.

V Česku by dětem hrozila újma, je to národ alkoholiků!

Norské úřady argumentují tzv. právem dítěte, které je nadřazeno právům rodiče. Občanství ČR tak nemá argumentační váhu pro posouzení nároku na výchovu dětí z pohledu norských zákonů. Z hlediska Norů jsou oba synové rodilí Norové, a to i když nemají občanství. Už na začátku celého případu někteří odborníci na norské rodinné právo upozorňovali, že mediálně deklarovaná snaha matky o přestěhování do ČR spolu s chlapci by mohla být v Norsku posuzována jako snaha o zavlečení obou synů “do ciziny”, kde se nenarodili a kde nemají k cizině (ČR) žádný vztah.

V Norsku byly zmiňovány obavy, že oba synové by v ČR došli újmě a zástupkyně Barnevernetu vyjmenovávala kauzy ohrožení dítěte v ČR, konzumace alkoholu dětmi v ČR, nedostatečná snaha vlády ČR o zamezení kouření nezletilých, volná dostupnost prodeje alkoholu i cigaret nezletilým, což si prý Barnevernet ověřil ze zpráv norských turistů a školních zájezdů, že norské děti si bez problému v Praze v obchodech nakupovaly nejen pivo a víno, ale dokonce i tvrdý alkohol, především potom na jakési tržnici. Český stát prý nemá důslednou metodiku ochrany dítěte, protože je v ČR tolerována v barech prý i hazardní hra na výherních automatech u nezletilých. Zmíněna byla i jakási studie nejmenované české neziskovky, že zkušenosti s drogami a marihuanou mají už děti vě věku 14 let na základních školách a není výjimkou, že drogy zkoušejí děti ve věku 7 – 8 let.

Ve skandinávských zemích má Česká republika pověst jako země, kam se jezdí za alkoholovou turistikou, podobně jako Thajsko, kam se jezdí za sexuální turistikou. Sice jde o zažité stereotypy, ale bohužel pravdivé, protože norská televize několikrát vysílala záběry z Prahy, kde opilí studenti z Dánska demolovali hotel, musela zasahovat policie a takovéto zprávy jen utvrzují Barnevernet v tom, že ČR je země alkoholového turismu, což dokladuje i nejvyšší spotřeba piva na světě v přepočtu na jednoho člověka.

michalak.jpg
Syn Denis, maminka Eva Michaláková a mladší syn David

Je tedy jasné, že Norsko nemělo důvod vydávat “norské” děti matce, která má v plánu s nimi odjet právě do ČR, kde by na ně čekaly všechny tyto “hrozné alkoholové epizody”. České úřady si do poslední chvíle myslely, že Norsko posuzuje tyto případy českými pohledem, tedy principem zájmu rodiny, ale to je obrovský omyl, kterého se dopustila i česká diplomacie. Norsko sice princip rodiny zohledňuje, ale nejvyšším zájmem je zájem dítěte.

Trvalý život matky i otce v Norsku tak může mít velmi závažné důsledky a skutečnost, že rodina Michalákových nebyla v Norsku jen na návštěvě, ale že tam žila (stále žije), znamená, že norské úřady zcela logicky konstatují, že děti spadají pod pravomoc norského státu, protože rodina v Norsku trvale žila, děti se narodily v Norsku, chodily a chodí tam do škol. Matka žila se synem Denisem v ČR jen pouhý jeden rok [2]. Pokud nastane problém a matka se najednou obrátí o pomoc na české úřady, je to slabá páka. Protože český cestovní pas je používaný hlavně pro účely, k jakému byl vydán, tedy k cestování. Ne k trvalému žití v cizině.

Norsko oprášilo nacistický Lebensborn, pozor na špinavé nehty dětí!

Norsko se rozhodlo jít cestou nacistického modelu Lebensborn, kdy stát si určuje právo na děti. Je ovšem nutné dodat, že celá rodina Michalákových k tomu sama přispěla. Pokud se rozhodli žít v Norsku, děti se jim tam narodily, měli s norskými zákony počítat, protože nevěřím tomu, že by tam žili ve vzduchoprázdnu. Určitě museli vědět o Barnevernetu, který v Norsku odebírá děti jako na běžícím pásu, kauza bratrů Michalákových není jediná, každý rok odebere Barnevernet děti z tisíců norských rodin pro naprosto banální důvody, např. nemoderní oblečení dětí, neobvyklé svačiny z domova, nevhodné písničky v ipodech dětí, dítě chodí do školy pořád v jednom oblečení nebo v jedněch botách celý rok apod.

Problémem mohou být kresby dítěte z hodin výtvarné výchovy, kdy školní psycholog pojme podezření, že v rodině není něco v pořádku, neostříhané nehty, špína za nehty při první vyučovací hodině ráno, což ukazuje na to, že v rodině je problém s hygienou, neobvykle zastaralý mobilní telefon, který ukazuje na kritickou chudobu rodiny, časté chození na záchod ve škole, které ukazuje na onemocnění ledvin, rodina buď v bytě netopí, nebo dítě není dostatečně oblečeno a nastydne na ledviny, jakékoliv odřeniny na končetinách nebo podlitiny na těle, které ukazují na násilí v rodině, i když může jít o důsledky rvaček mezi dětmi atd. Učitelé kontrolují ve školách botníky, jestli některé děti nemají děravé boty, což je ihned signál pro Barnevernet.

norway-national-day.jpeg
Norská politika “janteloven”… teze, že norské dítě je součástí společnosti, ne rodiny. Janteloven je de facto norský stát…

Školní personál sleduje i hovory mezi dětmi, když některé dítě vypráví, že se večer dívalo na v televizi na film pro dospělé pozdě v noci, okamžitě se volá Barnevernet. Když si děti povídají, že místo učení doma budou celý den na počítači zabíjet draky, škola to může opět nahlásit, jako špatnou výchovu v rodině, která vede dítě k násilí. Největším problémem je zápach cigaretového kouře. Mimochodem, kouření je v Norsku nejčastějším důvodem, kdy Barnevernet odebirá děti z rodin. Pokud kouříte a máte děti, vůbec s nimi do Norska nejezděte, protože v Norsku se udává poměrně často, pokud půjdete po ulici s dětmi a budete si vykuřovat, někdo vás udá a policie vás zadrží a zavolají Barnevernet, aby si děti převzali.

V Norsku jsi “janteloven”, tedy jsi náš!

Žít v Norsku znamená přizpůsobit se jejich pravidlům. V Norsku je na dítě a obecně na jedince nahlíženo z pohledu skandinávského principu “janteloven” [3], což je výraz, který znamená, že člověk je vždy součástí sociální skupiny, tedy ne rodiny a osobní úspěchy ve vývoji jedince jsou nežádoucí, protože podle prinicpu “janteloven” se oceňuje pouze rozvoj sociální skupiny, resp. celé společnosti a státu. Sociální skupina je nejprve mateřská škola, potom základní a střední škola a v poslední fází Norsko jako stát. I když jsou to pravidla šílená, doslova zfašizovaná, upjatě hysterická, je potřeba si dávat pozor na děti. Můžete o ně kdykoliv přijít. Je třeba zvážit takové riziko, protože v Norsku dítě nepatří rodině, ale norskému státu. Je třeba se zamyslet i nad tím, jestli život v cizí zemi je to pravé pro děti, zejména malé, které si zcela logicky vybudují psychologický profil Norů a získají vztah k Norsku a norskému způsobu života, protože pokud se tam ty děti narodí a žijí tam, není zcela normální je chtít potom přesunout do ČR.

7SrV3im.jpg
Když se řekne “norský vzor”, vybaví se vám asi pletací vzor pro svetr. Ale v pojetí Barnevernetu a metody “janteloven” jde o likvidaci rodiny a převzetí kontroly státu nad dětmi. Zde zajímavý příklad, norské děti se snaží i v oblékání neodlišovat se během školních a organizovaných aktivit v rámci “janteloven” od své sociální skupiny vrstevníků…

Já jsem žil s rodinou 11 let v USA a náš mladší kluk chodil do americké základní školy a už po jednom roce v této škole se začal nejen chovat jako Američan, ale především myslet jako Američan [4]. Pokud bych to osobně nezažil, tak bych tomu asi neuvěřil, ale je to opravdu tak, že malé děti se integrují do cizí společnosti tak obrovskou rychlostí, že z dětí paní Michalákové musí být teď už po 4 letech Norové. Mají jistě vztah ke své matce, zejména ten mladší chlapec, ale obávám se,  že nikdo z nich by nechtěl odjet do ČR, protože znám moc dobře malé děti, jakmile si někde zvyknou a vytvoří si vazby na kamarády, tak se nikam stěhovat nechtějí.

Norway097.jpg
Zde porovnání se skupinou norských dětí “v civilu”, mimo školu. Princip “janteloven” razí především norský stát ve školách, v mnohém to připomíná socialismus v ČSSR před rokem 1989, kdy o dítě pečovala strana (Jiskry – Pionýr – SSM – Svazarm – KSČ spolu s uniformami, šátky, odznaky). Koncepce “janteloven” je oprášením modelu výchovy socialistického člověka, ale v norském pojetí.

Tisíce českých otců znají tuto situaci, kdy po rozvodu jim ex-manželka brání v kontaktu s dětmi. Myšleno tedy s malými dětmi, které si teprve vytváří sociální vazby (od 4 do 10 let věku dítěte) uvnitř rodiny. A pokud po rozvodu otec odejde z rodiny, kdy je dítěti třeba 5 let a nemá možnost se s ním několik let stýkat, tak po pár letech ho dítě buď vůbec nepozná, anebo sice pozná, ale považuje ho za cizího člověka, v lepším případě za strejdu. Zamezení kontaktu s dítětem je největší zločin na rodičovi, protože dochází k tomu, že mezi dítětem a rodičem nedojde k vytvoření sociálního pouta. A pokud toto pouto se nevytvoří záhy v dětství, později už je to nemožné. V tomto spatřuji ďábelský plán Barnevernetu, který celou dobu usiloval o zamezení kontaktu paní Michalákové s dětmi.

Televizní Lebensborn

Podezření, že se Norsko vzhlédlo v nacistické koncepci Lebensbornu (státem řízené reprodukci), dokazují i televizní pořady pro děti, kde se probírají témata jako masturbace, pohlavní styk, sexuální praktiky a všechno je to doplněno názornými ukázkami. Sexuální výchova je jedna věc, ale norský styl a pojetí této osvěty v televizi je doslova bizarní. Ve videu níže je na dětech prezentováno, jak probíhá puberta a jaké jsou její projevy.

A v dalším videu níže prezentuje moderátorka dětem, co je to pohlavní styk, francouzský polibek (předvedený pro jistotu jen vysavačem!) a další zajímavosti, nad kterými dětem ve věku 7 – 12 let, kterým je vysílání určeno, musí zůstávat rozum stát, i když u chlapců může stát i něco jiného, s čímž autoři tohoto norského pořadu asi prvoplánově počítají.

Vyhoštění norské velvyslankyně nic nevyřeší!

Kauza bratrů Michalákových je tak (zatím) u konce. Naděje umírá poslední a my v redakci AE News přejeme paní Michalákové, aby děti dostala zpátky. Ale je třeba začít i bilancovat. Co dělala česká vláda? Česká vláda na to koukala. Tedy něco málo dělala, abychom nekřivdili, diplomatické apely se však minuly účinkem, nebylo to evidentně dost. Ochrana rodiny by měla být svatá, ale problém je zde v tom, že unést obě děti z Norska, jak navrhují někteří aktivisté, by znamenalo unést ze země děti, které mají už teď vytvořené pouto k norským pěstounům, k Norsku a norskému způsobu života, mají tam norské kamarády ve škole a vytvořené norské sociální vazby.

Tato kauza je tak varováním všem maminkám, aby si důsledně rozmyslely, kde a v jaké zemi chtějí vychovávat své děti, protože dítě v podání modelu juvenilní justice nepatří matce, ale státu. A i když Norsko je vyspělá země, je to jiná kultura a jiné státní zřízení. A případ bratrů Michalákových zůstane varováním pro ostatní, kteří by se chtěli do Norska odstěhovat a zakládat tam rodinu. Česká vláda může sice podat protestní nótu, nebo dokonce vyhostit norskou velvyslankyni v ČR, ale co je to platné, když Norsko zkrátka považuje oba chlapce za svůj majetek a když obě děti ani vlastně z Norska odjet nechtějí.

Rozbití rodiny bylo prováděno systematicky ze strany Barnevernetu, omezení styku matky s dětmi, aby ztratily rodinné pouto, to všechno bylo plánované. Dnešní rozhodnutí je už pouze důsledek. Ale co ty děti? Chtěly by se vrátit k matce? Opustit pěstouny? Opustit Norsko? Opustit své norské kamarády? Tahle otázka visí ve vzduchu a já mám pocit, že každý se vlastně bojí na ní odpovědět, protože už je více než jasné, že odloučení od matky bylo velmi dlouhé. Mladší ze synů by matku ještě prý rád vídal, ten starší už prý nechce. Bohužel, čas pracoval ve prospěch Barnevernetu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Karol
Návštěvník
Karol

Jakákoliv dotační politika je hnus který lze používat k vydírání a k dosahování politických cílů, ař už jde o dotace EU nebo norské fondy. Je to hnus. Vyhoštění norské velvyslankyně je nesmysl který problém nevyřeší, patrně to ona ovlivnit nemůže. Možná kdyby paní velvyslankyně “zmizela” a ČR by jí pak byla ochotna vyměnit za ty děti… Barnervernu jde především o zájmy dětí, má to jedinou chybičku – nikdo se těch dětí na ty jejich zájmy neptá. Vyroste z nich ztracená generace bezcitných Brejviků. Mimochodem i Brejvik byl prý adoptovaný a je tudíž produktem jejich zvrácené ideologie.

Kyros
Návštěvník
Kyros

Přece jejich země, jejich zákony. Kde už jsem to jen slyšel. Už si vzpomínám, bylo to u obhajování nějaké ruské lumpárny, kde se tímto argumentovalo. Ale Norsko není Sovětský …..éééhm Rusko, že?
Čest práci soudruzi!

annahk8
Návštěvník
annahk8

Konečně někdo srozumitelně popsal jádro problému a nehoní si na tom volební kampaň jako všichni ti kapitánové,šojdrové či zdechnuvších. Je jasné,že než proběhne celá ta soudní komedie od jejich vesnického soudu do platnosti nabytí a tedy vykonavatelnost rozhodnutí ze štassburku,budou ty kluci plnoletý,nebudou umět kváknout česky ale budou natolik gramotný,aby si v novinách přečetli kurzovní lístek a tím mít jasno,že norge k životu a do čechaj jedině na flám.Takže Zdechnutej,jestli teda se zase příště chce jako eurohujer nějak zviditelnit by měl Becherovi navrhnout,aby podepsal speciální přezidentskej dekret,kterým zmocňuje všechny český válečný lodě k potápění čehokoliv,co se v českejch výsostnejch vodách objeví s norskou vlajkou.Skol.

Lucie Fifernová
Návštěvník
Lucie Fifernová

Norové evidentně nejsou normální! – – – Je dobře, že se o tomto nahlas mluví a veřejně probírá, alespoň se ví a může se varovat. Je velmi málo pravděpodobné, že by se děti, hlavně cizinců žijících v Norsku, chtělo juvenilní justicí po odebrání vracet co nejdříve zpět k biologickým rodičům i po prokázání jejich neviny. Zřejmý účelový systém úřadu Barnevernet – patogenní = choroboplodný systém. Žít v takovémto státě – království v každodenním strachu…?!

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Jo, jo, fakt skvělý článek. V Norsku by se to tedy dalo jakž takž pochopit – proč tak jednají. Ovšem problém juvenilní justice není jen problém Norska, ale třeba také Británie.
Známý případ: https://www.youtube.com/watch?v=-YiRp0yU7m4
Británie má důvod jaký? A proč v této údajně demokratické zemi je na případy odebírání dětí uvaleno přísné informační embargo.

Třeba se mýlím, ale já v tom vidím součást zničení národních kultur Evropských národů a států – podobně jako umělou imigrantskou vlnu – pokus vytvořit model Evropana bez kořenů, bez vztahu k vlastnímu národu a jeho kultuře, národu, který je vlastně širší rodinou, k níž si vytváří vztahy právě v rodině, kde je (má být) máma, táta, sourozenci, prarodiče, strýcové, tety, bratranci, sestřenice. A k tomu slouží jak masový příliv cizinců, tak rozbití už tak spíše chatrných rodinných pout domorodých národů.

Juvenilní justice také umožňuje diktát státu a jím pověřených institucí rodičům, jak své děti mají vychovávat, co jim smí nebo musí zajistit, jak je oblékat atd. – a rodiče, mající přirozený vztah ke svým dětem a obavu, aby o ně nepřišly, se diktátu podřídí i když věci třeba vidí jinak. Děti pak i vjejich vlastním domově formuje spíše stát a instituce, a ty tak přijímají vytvořený model a stávají se – nebo měly by se stát – lépe ovladatelnými občany.

Můj názor – neperu se za to, ale tak nějak to vidím.

Pozorovatelka
Autor

Británie – kolébka juvenilní justicecomment image?b48fcb
Dne 9. září 1785 soud získal seznam členů, a odhalil cíle Iluminátů, zformulované do šesti bodů:
1. Zrušení monarchie a všech vlád.
2. Zrušení soukromého vlastnictví.
3. Zrušení dědictví.
4. Odstranění vlastenectví.
5. Odstranění rodiny prostřednictvím zrušení manželství, destrukcí morálky a zavedením společné výchovy dětí.
6. Zrušení všech náboženství.
O kořenech juvenilní justice více zde https://aeronet.cz/news/za-pate-odstraneni-rodiny-prostrednictvim-zruseni-manzelstvi-destrukci-moralky-a-zavedenim-spolecne-vychovy-deti-za-pate-prelozeno-znamena-homo-vztahy-pestounstvi-a-adopce-dalsi-pedofilni-ska/

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Díky za odpověď. To by klidně mohl udělat/snažit se o to/ i Antikrist, jenž má podle Biblických proroctví zavládnout a svést mnohé těsně před druhým příchodem Ježíše Krista na zem… zda vzejde z Iluminátů…?…hm – to nevím. Ale mazec to bude – dle Zjevení – pořádnej.

lmimkac
Návštěvník
lmimkac

Neviem, ci to bolo nahodou, technicka chyba, ale moj komentar nepresiel cez filter. Nemyslism, ze som niekedy napisal nieco, co by muselo byt filtrovane… Komenatr som tu dal 2 dni dozadu… cheers!

LIKAN1975
Návštěvník
LIKAN1975

Příjde mi divné, že ti kluci jsou samí blonďáci, jako by se vraceli dějiny s elitní rasou. Norové jsou divní, ale že by byli tak divní. a to prý ten jejich sociálkový systém obdivuje ta naše ministryně.
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7975-podivejte-se-co-se-ted-nove-zavadi-v-ceske-republice-pokud-znate-pripad-sourozencu-michalakovych-radeji-nectete-dal.aspx

albatros
Návštěvník
albatros

To je jako se ptát, proč maj na jihu všichni černý vlasy. Na severu je málo slunečního svitu a aby tělo mohlo produkovat D vitamin ze slunce tak evoluce postupem času prosadí světlý typy. Ještě než mi někdo napálí eskymáky, tak ti konzumují velké množství ryb, kde se vitamín D nachází a proto eskymáci nejsou tak bílý jako třeba ti Noři. Pokud teda si tam ročně nenastěhujou stovky tisíc imigrantů. To pak i Norové budou tak “trochu” jižní typy 😉

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Děkuji autorovi za velice kvalitní článek. Děkuji komentátorovi belsenovi za velmi zajímavé příspěvky, které mi Norsko a jeho lidi postavili do úplně jiného kontextu.
Paní Michalákové je mi nesmírně líto a neumím si představit být v její situaci. Moc bych jí přála, aby své děti dostala zpátky. Nicméně budiž tento smutný příběh pro všechny odstrašujícím příkladem. Je vidět, že chtít po našem státu, aby pomohl, je zbytečné a pokud už se nějaká rodina dostane do takovéhle situace, asi je opravdu lepší jít cestou únosu bez mediálního rozruchu.
Když tak sleduji náš stát a jeho vývoj (nebo spíš to, co z něj zbylo), tak si začínám říkám, proč ještě platíme daně a proč tu lidi ještě respektují nějaká pravidla. Je to dobře, že tu ještě není úplná džungle a že se slušní lidé snaží s ostatními vyjít. Blížíme se bodu, kdy se naše zřízení stane neúnosným a bude naprosto nezbytná velká systémová změna. Lepší by bylo nepříznivý vývoj zvrátit plynule, dokud to ještě jde. Rázné, skokové změny bývají bolestivé.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

PS: Ta videa jsou úchylná, obzvlášť ta část, kdy má moderátorka hlavu mezi jejich nohama/ pod nahým pozadím figurantů. Navíc mi ten edukativní přístup přijde dost nedomyšlený a nevyvážený, protože je sice děsně fajn dětem ukázat soulož, ale už moc nezdůraznili veškeré konsekvence, které to s sebou nese. Dalo by se to udělat o dost lépe (když už mají tu potřebu).
A vůbec, všímáte si, jak jsme se nechali vmanévrovat do situace, kdy se hromadně zabýváme něčím tak absurdním?!? To je součást promyšlené psychologické manipulace, kterou mimochodem využívají i některé mezinárodní firmy u svých zaměstnanců. Protože to, že začneme o něčem přemýšlet, nahlodává naše myšlení a postoje a časem vede k vymytí mozku (popř. k jakési odmítavé “alergické” reakci u jedinců, kteří nejsou dobře manipulovatelní).

lmimkac
Návštěvník
lmimkac

Mam len jediny comment… Vsetko, co je tu je mozno rozumne, ale chyba tomu cit. Viete si vobec predstavit, co ti ludia urobili tej matke a jej detom? Co je viac? Vlastne dieta, alebo nejaka odporna statna mafia a jej zakony… Kolko ludi sa stane extremistami nenavidiacimi bez rozdielu vsetko okolo seba, ked takato statna cvarga nici tolko ludskych zivotov… Konstatovat, ze to vedela ked tam isla nie je velmi fer…

Vabio
Návštěvník
Vabio

Cit se má používat s rozumem a rozum s citem … Norsko jde cestou čistě jen rozumu bez citu a výsledek … to bude katastrofa … pro ty lidi i stát …. čas ukáže.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Souhlasím s Vámi. V jednom dokumentu psychiatr říkal, že zrůdy a násilníci se z lidí stávají pokud v dětství (obzvlášť raném) nezažije člověk to, co by měl (lásku, péči, pozornost, vřelost..) a/nebo zažije něco, co v žádném případě zažít neměl (násilí, zneužití, …). Odebráním kluků matce je nenávratně poškodili, i když si to navenek (vědomě) teď možná nepamatují. Celý život je bude ovlivňovat poškození (špatné vzorce v podvědomí), kterého se už nezbaví. Gratuluji Norům. Zvolili si cestu do pekel (dlážděnou dobrými úmysly).

albatros
Návštěvník
albatros

No tak alespoň podle těch videií ty děti ve druhé třídě už vědí jak správně penetrovat vagínu 🙂 Hlavně pak zas můžou zápaďáci kritizovat klecová lůžka apod. Zajímalo by mě, co na ty videa říkaj muslimské děti a jejich rodiče 🙂