Karel Gott: Srpen 1968 byl dohodnutý mezi SSSR a USA, to pouze...

Karel Gott: Srpen 1968 byl dohodnutý mezi SSSR a USA, to pouze dnes se ukazuje jenom na jednu z těch velmocí! Američané chtěli v roce 1969 v Československu normalizaci s lidskou tváří a dočasně otevřené hranice, kdo chce, ať odejde! Karel Gott dál šokuje na mainstreamových médiích a je pouze otázkou času, kdy se dostane na black list neoliberální kavárny!

Karel Gott: Srpen 1968 byl dohodnutý mezi SSSR a USA, to pouze dnes se ukazuje jenom na jednu z těch velmocí! Američané chtěli v roce 1969 v Československu normalizaci s lidskou tváří a dočasně otevřené hranice, kdo chce, ať odejde! Karel Gott dál šokuje na mainstreamových médiích a je pouze otázkou času, kdy se dostane na black list neoliberální kavárny!

Národní umělec a zpěvák lidských srdcí Karel Gott poskytl včera Českému rozhlasu exkluzivní rozhovor [1], ve kterém Martina Kociánová hovořila se zpěvákem o jeho začátcích pěvecké kariéry, ale co čert nechtěl, řeč se postupně stočila na výbušné téma roku 1968 a především 1969, kdy Karel Gott natočil zásadní album Vánoce ve zlaté Praze. Karel Gott vysvětlil jednu z podivností, o které jsem před nějakým časem hovořil v jednom ze svých pořadů na Svobodném vysílači CS, že komunistický a údajně zlý a tuhý normalizační režim nechal po celý rok 1969 otevřené hranice pro občany ČSSR na západ v situaci, kdy mocenské struktury Dubčekovy vlády byly již koncem září 1968 zcela eliminovány a v lednu 1969 už pevně držela procesy v zemi tzv. normalizační klika. Přesto nadále zůstávaly hranice otevřené. Kdo by to čekal, že odpověď na tuto záhadu najdu na mainstreamovém rozhlasu?

Karel Gott

Karel Gott měl velmi blízko k nejvyšším stranickým elitám v KSČ a v ÚV KSČ, protože Pragokoncert, který Karlu Gottovi zajišťoval turné, nejen po republice, ale především v zahraničí, byl výkladní skříní na poli kultury pro tehdejší režim. Naprostá pěvecká výjimečnost Karla Gotta byla pro Pragokoncert a tehdejší režim naprosto nepostradatelná, takže právě Karel Gott měl jako jeden z mála zpěváků přístup k informacím a do zákulisí tehdejší vysoké politiky, to je všeobecně známo. Proto mnoho lidí, zejména tzv. neoliberálů, je dnes zděšeno slovy a informacemi, které od Karla Gotta zaznívají. Jenže právě Karlu Gottovi bychom měli více naslouchat, protože jako jeden z mála lidí s pronárodním ukotvením měl přístup k informacím, o kterých je dnes ochotný mluvit.

Znepokojivá předpověď Karla Gotta již v roce 2001

Karel Gott poprvé na sebe upozornil už v příloze Lidových novin v červnu 2001, kdy ve speciální příloze vyslal sérii vzkazů národu, které předstihly svoji dobu. Video vložil do diskuse pod tento článek jeden z našich čtenářů a je důležité, aby video nezapadlo a viděli jste ho všichni. Níže uvedené video zachycuje hlavní fragmenty článku, které se doslova děsivě shodují s tím, o čem dnes píše zpravodajská alternativa. Karel Gott o těchto věcech přitom hovořil už v roce 2001, kdy se v České republice internet teprve probouzel k životu a nějaká alternativa tehdy vůbec ještě neexistovala, tedy ne v té podobě, v jaké existuje dnes. Co je děsivé, to je především to, že tento článek vyšel 3 měsíce před 11. zářím a Karel Gott v něm již pojmenoval a popsal kroky světa, kam se bude ubírat v nejbližší době. Již tehdy v roce 2001 v článku hovořil o problematice migrace, která tehdy vůbec v Evropě nebyla ještě veřejným tématem, k tomu došlo až o 14 let později po otištění článku.

Mnoho lidí se dívalo na Karla Gotta jako na režimní postavu, protěžovanou v médiích předlistopadové éry, jenže on nezískal slávu kvůli režimu, ale bez ohledu na režim. Nikdy si politicky nezavdal a získal si srdce lidí svým zpěvem. Jeho talent zpívat doprovází i jeho talent pro malbu obrazů, které zobrazují postavy. Nic jiného vlastně Karel Gott ani nekreslí, jen postavy v různých situacích, s odkazy na Bibli, na historii apod. Při pohledu na jeho obrazy ovšem vidím něco jiného, určité symboly a vzkazy, které by přesahovaly rámec tohoto článku. Jeho varování z roku 2001 v příloze Lidových novin je ale opravdu důkazem, že Karel Gott je mnohem víc, než jen zpěvák. Jeho úlohou je ještě jedna role, úloha toho, kdo strhne závěs nevědomosti národa. Lidové noviny po 16 letech dne 16. prosince 2017 (náhoda?) článek z roku 2001 znovu otiskly v elektronické formě a přečíst si ho můžete zde. Určitě to udělejte.

Srpen 1968 byl domluvený mezi dvěma mocnostmi

Právě včera totiž v rozhlase řekl Martině Kociánové, že události ze srpna roku 1968 byly domluveny mezi dvěma mocnostmi, tedy mezi SSSR a USA a Karlu Gottovi vadí, že se dnes v souvislosti se Srpnem 1968 mluví a ukazuje jenom na jednu velmoc (Rusko), a přitom okupace z roku 1968 probíhala za souhlasu USA. Podmínkou této dohody, že USA nebudou sovětskou a spojeneckou invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa považovat za rozvinutí vojskových svazů před invazí na západ, bylo umožnění odchodu mozkových trustů z Československa na západ a sovětské vedení jejich odchodu nebude bránit. A k tomu opravdu došlo, protože po srpnu 1968 do konce roku 1969 odešlo na západ prokazatelně, podle údajů FMV ČSSR na 80 tisíc občanů Československa. Ještě podivnější je údaj o tom, že do konce roku 1989 se toto číslo vyšplhalo až na čtvrt milionu [2].

Srpen 1968 v Praze.

To jsou naprosto děsivá a neuvěřitelná čísla vzhledem k tomu, že nelegální přechody hranic byly prakticky vyloučené, kromě známých případů v médiích, ovšem odchod čtvrt milionu lidí nemohl proběhnout způsobem, jakým je nám dodnes prezentováno. Jednalo se o vývoz mozkových trustů do zahraničí, a to jmenovitě na západ.  Rok 1969 je mnohem důležitější, než byl rok 1968, protože tento normalizační rok se celý nesl v duchu odchodu vybraných kádrů, výzkumných pracovníků, vědeckých elit, profesorů, lékařů a dalších osob na západ, a to nikoliv tajně nebo divokým útěkem přes hraniční pásmo a dráty, ale skrze volně otevřené hranice s obyčejným cestovním pasem. Jestli je někdo tak naivní a takový idiot, že si myslí, že normalizační režim toto jaksi přehlédl a nevěnoval otevřeným hranicím na západ pozornost, tak lituji jeho naivitu.

Srpen 1968 má počátek ve sporu mezi USA a SSSR o status Západního Berlína

Jak právě uvedl Karel Gott v pořadu, okupace ze srpna 1968 byla dohodnuta mezi prezidenty obou velmocí a součástí dohody byl i volný odchod lidí z Československa, který bychom na alternativě mohli pracovně nazvat jako “normalizace s lidskou tváří”, tzn. umožnění odchodu mozkových trustů z Československa, jejich odchod na západ, přičemž v Československu zůstanou jenom ti, kteří tam chtějí zůstat. Okupace ze srpna 1968 tím bude legitimizována v očích západu, protože režim v Praze umožní “laskavě” odchod sympatizantů Pražského jara a vybraných kapacit z průmyslu, školství, vědy a výzkumu na západ. Karel Gott tak odhalil na Českém rozhlasu hlavní chybějící díl skládačky o srpnu 1968. Pokud by opravdu šlo o brutální invazi a o záchranu socialismu s pendrekem a nabitou pistolí v ruce, československá vláda a ani okupační vojska by neumožnila pokračování volného výjezdního režimu z Československa na západ. Proč to ale vůbec komunisté a okupační vojska dovolila?

Západní Berlín, rok 1965.

K tomu je potřeba si vysvětlit situaci a problematiku statusu Západního Berlína. Pokud si vzpomeneme na tzv. Karibskou krizi počátkem 60. let, jednalo se o palčivý problém statusu poloviny Berlína po II. sv. válce. Západní Berlín se stal politicky samostatným územím pod kontrolou amerických, britských a francouzských sborů. Jenže po vypuknutí Studené války začal Západní Berlín doslova děsit sovětskou generalitu, protože vojenská rozvědka hlásila, že americká armáda nasunuje do Západního Berlína zbraně, které rozhodně nejsou určeny pro potřeby policie nebo pro posádku americké armády. Prostor se totiž začal transformovat na vojenskou enklávu NATO v srdci NDR a Moskva začala usilovat o sjednocení Berlína, aby západní vojska odešla. Západ to jednoznačně odmítal, napětí vzrůstalo.

Americké rakety v Turecku odpálily nejen Karibskou krizi, ale ovlivnily i Srpen 1968 v Československu

Počátkem roku 1960 rozmístila americká armáda v tajnosti balistické rakety středního doletu typu Jupiter v severním Turecku na základnách v Izmiru a v Cengli. Sovětská rozvědka se to dozvěděla a začal poplach, Nejvyšší sovět vyhodnotil krok USA jako přípravu útočných pozic proti Sovětskému svazu z jihu, odkud Sovětský svaz do té doby hrozbu neočekával. Nikita Chruščov proto na pokyn předsednictva Nejvyššího sovětu vydal pokyn k rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě. Americká rozvědka a špionážní americké satelity to zjistily počátkem října 1962. Sbor náčelníků amerických ozbrojených sil vyhodnotil rozmístění raket na Kubě jako výchozí platformu k válce, která vypukne do 30 dnů od chvíle, kdy Sověti rozmístí rakety na odpalovací rampy. Prezident John F. Kennedy vyhlásil námořní blokádu Kuby a sovětský gen. tajemník ÚV KSSS kontroval, že pokud jakákoliv americká loď zastaví nebo zaútočí na sovětské plavidlo plující na Kubu, bude to Moskva vnímat jako akt války.

Rozmístěné americké balistické rakety Jupiter v tureckém Cengli, červen 1962.

Situaci se tehdy podařilo na poslední chvíli zažehnat, protože USA se zavázaly ke stažení raket z Turecka a Sovětský svaz ke stažení raket z Kuby, jenže jedna věc vyřešena nebyla, status Západního Berlína, kvůli kterému vlastně v první instanci Američané rozmístili své rakety na severu Turecka. Velení NATO totiž mělo informace, že sovětská armáda po vyčerpání diplomatického nátlaku z Moskvy vojensky vtrhne do Západního Berlína a fakticky ho obsadí. Rakety v Turecku by v tom případě vyletěly na Rusko. To byl skutečný počátek a příčina Karibské krize. A jakou to má souvislost se srpnem 1968? Naprosto jasnou a logickou. Rok 1968 a obsazení Československa bylo pokračováním Karibské krize a používání karty Západního Berlína v mocenském boji USA a SSSR o kontrolu nad Evropou.

Po Evropě se přesunovalo 5 armád Varšavské smlouvy, aniž by NATO vyvolalo pohotovost, mobilizaci a poplach.  NATO a USA věděly, o co se jedná, a proto byly v klidu

Přesun vojsk Varšavské smlouvy nemohl uniknout pozornosti západních rozvědek. Takový hlupák se snad ani nenajde, který by věřil tomu, že pohyb 5 armád a vojskových těles Varšavské smlouvy ve Střední Evropě unikne pozornosti západu. Takový pohyb vojsk by se dal vyhodnotit jako rozvinutí fronty a výchozích pozic vojsk Varšavské smlouvy pro úder a invazi na západ. Moskva tudíž musela informovat západ a USA s tím musely vyslovit souhlas, ale nebylo to zadarmo. Bylo to odsouhlaseno pod podmínkou, že po stanovené časové období ponechá Sovětský svaz v Československu otevřené hranice na západ, aby lidé, kteří nechtějí budovat socialismus, mohli odejít do západních zemí a pracovat pro západ. Ve hře totiž znovu byl status Západního Berlína.

Varšavskou smlouvu tvořilo 7 zemí.

Pokud by americká státní moc intervenovala a dokonce varovala Československo před invazí vojsk Varšavské smlouvy, Sovětský svaz by to vyhodnotil jako pokus o ovládnutí členské země Varšavské smlouvy a sovětská armáda by obsadila Západní Berlín. Američané tak de facto uchránili Západní Berlín před obsazením tím, že umožnili Moskvě přesunout 5 armád Varšavské smlouvy do Československa, USA si to ale podmínili tím, že z Československa bude umožněn odchod elitám. De facto tak celý rok 1969 byl rokem normalizace s lidskou tváří, protože dohoda mezi SSSR a USA obsahovala odchod elit a kádrů z Československa na západ výměnou za to, že západ nebude na pohybu vojsk Varšavské smlouvy reagovat a nepřijme opatření v Západním Berlíně, kde v té době Washington hrozil Moskvě rozmístěním raket. Srpen 1968 se tak stal kšeftem a dohodou, která měla hlavně ochránit status Západního Berlína a na druhé straně celistvost Varšavského bloku, který by se jugoslavizací Československa postupně rozpadl.

Srpen 1968 byl dalším Mnichovem podepsaným mezi SSSR a USA

Rok 1968 se tak stal znovu jakýmsi druhým Mnichovem a dohodou, kdy se opět rozhodlo o Československu o nás a bez nás mezi světovými mocnostmi. Je velmi cenné, že právě Karel Gott má odvahu tyto souvislosti odhalit na veřejnoprávním rozhlasu, protože i samotná normalizace má mnoho podivných souvislostí, o kterých se nemluví, např. podivný a tichý odchod dalších více jak 200,000 lidí z Československa po roce 1970, kdy se volný pohyb přes hranice uzavřel, ale lidé a elity dále odcházeli na západ ve velmi podivně vysokém množství a objemech. Československo se doslova kapacitně a kádrově vyprazdňovalo, ale režim proti tomu nijak nezakročil.

Dnešní realita světa, americké základny ve světě.

Nešlo přitom o odchody na západ během zahraniční dovolené, kdy lidé tzv. na západě zůstali a nevrátili se z dovolené, protože komunisté, až na výjimky, nepouštěli děti a nezletilé s rodiči do západní ciziny, což byla pojistka režimu. Jenže odchod 200,000 lidí by zanechal desítky tisíc sirotků v ČR, a to prostě nebyla a není pravda. Tito lidé tudíž odešli v tichosti, s rodinami, a co hlavně, za souhlasu režimu v době, kdy to prý už nebylo možné. V roce 1977 navíc československá vláda upravila a normalizovala zákon o emigraci, kdy umožnila emigrantům pobyt v cizině, návrat z ciziny bez postihu a vzdání se občanství v cizině po 5 letech [3]. Československo toto přijalo v rámci tzv. Helsinského protokolu o lidských právech. O roce 1968 se nám neříká pravda. Ani o roce 1969. A neříká se nám pravda ani o normalizaci. Je potřeba tedy ocenit Karla Gotta a jeho odvahu mluvit o těchto věcech veřejně v mainstreamovém médiu. Dovedu si představit, že jeho názory budou v jednu chvíli někomu už tak nepohodlné, že i na Karla Gotta dopadne cenzura a umlčování. Tohle mu kavárna neodpustí.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

je tu snaha zaviest udavacstvo a pokutnym sposobom postvat na seba obyvatelstvo aby sa nesustredilo na to najdolezitejsie, ze moc pochadza od nas nie od uzurpatorov moci, vyuzit sa ma uz davno vybudovana nenavist, ktoru media programovo do ludi vkladali tym ze deklarovali ze sa tu bojuje proti nenavisti a to zase len preto lebo sem vedome doviedli vykonstruovane pohromy, toto je absurdne divadlo so zlymi koncami, cele je to len dalsi zlocin vramci vlastizrady, ked nefunguje stat, natupuje obcianska vojna a pravo dzungle, oni tu vojnu zamerne vyvolali a su rozhodnuti ju dalej zivit, lebo vedia ze v ludoch je pycha, zabbelost a s tym manipuluju uplne cielene ako socialni inzinieri so zombiami

keby sa to volalo gestapo a oficialne sa slovensko vyhlasilo protektoratom cez korporatne media tym co este nevedia ze stat davno zanikol, tak to beriem, ale ak takuto ulohu plni policia tak je to tazky zlocin a vlastizrada

jedine coho sa boja je uvedomenie si toho co stat naozaj je, ze to nie je tato dzungla ktoru oni mediami vyhlasuju za pravny stat, zneuzivaju ludske emocie aby obcania sa navzajom likvidovali a policia sa tomu programovo prizera a tazi z toho, to je odporny zlocin, vase deti vas budu preklinat policajti, ak neustupite od tohoto konania, este je cas, potom uz nas to zoemlie vsetkych aj vas, nimkam nik v tomto eruposkom zalari pred tym neutecie, nad sloveskom aj europou su sily ktore aj vas, pani policajti odvrhnu alebo podhodia masam, nechapete to ze sme vsetci ludia ?

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

http://www.infovojna.sk/article/video-policia-hrozi-za-sirenie-hoaxov-na-internete-vazenim

Doba suzenia a vlada Antikrista je tu. Risske gestapo prirupuje k zufalemu cinu a totalnej tyranii. Sirenie myslienok je zakladne pravo, vadia zarty aj slobosne myslienky, kontrola vlastncyh myslienok aby to nebol “podvod”, teda ze obet ma dokazovat svoju nevinu namiesto aby mu bola dokazana vina je prrezumpcia viny, tak co pan Harabin kde ste ako ste nam pomohli, komu sluzite? . V spolocnosti kde sa nezmie zartovat a slobosn emysliet je totalitna. Mozu to akokolvek zaobalovat. A cela alternatova zlyhala, ked doteraz riesila umelo bnastovlovane temy tak teraz uz neurobi nic, len sa pokloni Antikristiovi. Ako celok to nedokazala a ani uz nedokaze. Tie divadelne hry o volbach si moze strcit do zadku. Pretoze v takto totalitom systeme si len blazon mysli ze o niecom slobodne rozhoduje.

https://www.youtube.com/watch?v=DEu-VNJBA50

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

ten policajny herec fabuluje a sam siry hoaxy, hoax je proste nieco vymyslene a spajat to s podvodom je zlocin policie ak to takto stavia, chcu dosiahnut stav ze clovek si dava totalny “pozor” aby nic nevymyslel, ted aby bol totalny idiot a len opakoval co si mysli ze by si mal mysliet – orwell

ten policany saso je neskody a sam je podvodnik ale on nevedome reprezentuje celkoveho ducha ktreho nastolit je tu celosvetovo zamer, takkze nejde ani tak co ta hovoriaca hlava hovori ale za koho//co to tlmoci

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

OT: Tohle slovo “hoax” se mi nelíbí. Zase jsme adoptovali něco nového, pro co už dávno máme jiné, tradičnější a češtější pojmy (i když s původem mezinárodním). Třeba taková kachna:
ze lat. “non testatur” = neověřeno. Používalo se zkráceně N.T. za novinářským sdělením. Čteno pak “ente” čili německy kachna. 🙂

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

tu uz nik nevie co znamena co ale hlavne jazykom sa ovlada myslenie a celospolocenska debata, cize ak nam sugeruju urcite vyjadrovanie a slovnik tak aj myslenie, najvacsi problem je ze sme si nechali vsugerovat ten princip rozdeluj a panuj ze media nam podhadzuju na kazdy “problem” v zasade dve riesenia a sme uplne mimo

my aj ako sa vyjadrujeme si fixujeme podriadenost niecomu co nam nema pravo vladnut, idealne by bolo tieto veci z medii nerozoberat ale tym ze vacsina to aj tak sleduje tak sa neda tomu vyhnut, nesledujem uz “politicky zapas” ani rozne duely na alternative ale to co zvadza policia je na jednej strane zufale ale neda sa to podcenit lebo oni sa snazia zapriahnut do svojej agendy ludi z naroda aby sami seba likvidovali, udavali sa nenavideli a to je vazna vec aj ked ten policajt aj nasa slovensak policia je komediantsky cirkus, ale nad nimi su silnejsie vplyvy a to uz sranda nie je, oni len su predvoj niecoho horsieho

https://climateviewer.com/2014/04/06/the-anatomy-of-political-slavespeak/
ale je to v anglickom jazyku, o kontrole myslenia slovami, napriklad:

Pravidla… jen čeština a slovenština.

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

maju to premakane, na zaciatok vytahuju na svojom korporatno policajnom, facebook kanale hoaxy typu podvodnych loterii (napriklad kupovnovu privatizaciu ale nezmienuju :D) a imych banalit aby si ziskali udavacov formou zabavy a potom prejdu na to co je skutocny ciel, oponentov ilegalnehio rezimu avsak nie lidrov politickych “pronarodnych stran” ti su davno neutralizovani a sluzia rezimu lne ako krovie na rozduchavnie obciaskej vojny, je ot len kulisa na ktoru sa upinaju zufale masy aby si neuvedomovali ze ten teror zasahuje ich osobne nie tych fiktivnych lidrov, nemozu s tym zacat hned ale programuju cielene na to ludi aby kazdy bojoval n a urovni obcana s kazdym a sami sme si boli policiou aj sudcami, oni tomu len davaju lesk legality

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

NWO korporatno fasisticke mediav praxi: (TV NOVA reportuje “nazor” clena Obcianskeho tribunalu):
https://www.youtube.com/watch?v=XesXfo93K00

jozko klanyi povedal ze zanikli sucasna ceska aj slovenska republiky, ich protiustavnym vstupum do EU

a oni to zostrihli tak, ze si jozko uctil ceskolsovensko a pri tom skonstatoval, ze ceskoslovensko zaniklo (lebo divak si domysli ze 1993 vzniklo slovensko), urobili z neho milovnioka ceskoslovenska aj “suverenneho” statu Slovensak republika 😀 Co na tom ze pointa bol anesuverenita a zanik ako Ceskej republiky tak aj Slovenskej

cela akcia tu:
https://www.youtube.com/watch?v=a5x7LR_WTGU

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

je tu niekto kto by sa pozrel na infromacie ohladom riadenia pocasia na planete ktore som zhrnul ?
v principe je to analogia riadenia migracie, dalsia agenda.
zozbieral som nejake zakladne info, ktore takyto sposobom neriesil nik na “alternative”. Nie je to o nikam neveducom koncepte chemtrails vs contrails ktory zamestnaval celu “alternativu” roky a nikam to neviedlo.

V skratke je to umelych oblakoch ktore zasadne mneia na planete, (kedze je pokryta perakticky cela severna pologula nepretrzie umelymy oblakm ) pomery teplotne, potom, co sda tyka vody. Zakladne instrumenty automaticky riadeneho pocasia je sira/uhlik/nejake aditiva (NATO palivo) a samozrejem mikrovlnaa a ionizacna technologia. Na modifiokaciu sa nepozuivaju nejake pilotne projekty (HAARP) ale masovo rozsirene a konvencne prostriedky. Vsetko riadene v principe celoplanetarne (letova prevadzka ale aj anteen technologie). Oblaky mozu neilen ochaldzovat ale aj oteplovat takze “globalne oteplovane” je najvacsi podvod v dejinach, podobne ako je raidena migracia. Samitna NASA toto potvrdila ze oblaky su najkdolezitejsi faktor aj oteplovania, Vsetky linky su tu, je to rozcestnik:

https://oblakyprevaskyho.wordpress.com/linky/

a zakladne dva blogy:
https://oblakyprevaskyho.wordpress.com/blog/

su to veci k torym som dosiel za 3 roky hladania, cele to vycahdza z prace Jim Lee-ho ktory asi jedny znamy toutuber nasiel pointu celeho “problemu”, on ma vely databazu znalosti a ma to vsetko podlozene zdrojmi

co sa tyka Ruda Vaskeho ten ma inspiroval kontrastnym humorom lebo ta tema bola roky tabu tazke som to pouzil na prelomenie infromacneho embarga. Inak ale Rudo aj Martin Dano uz su jednoznacne na strane sionu, k tomu som pisal v tomto fore.

Pozrite to prosim niekto treba to dostat na verejnost lebo migracia je nic proti tejto agende. Ozvite sa na kontakt https://oblakyprevaskyho.wordpress.com/contact/ aby sme to nejak posunuli dalej nefungujem n asocialnych sietach tam je to neucinne a plytvanie energie.

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

radsej bude lepsi kontakt:
https://obranaustavy.wordpress.com/contact/
alebo aj tu vo fore samozrejme

tie oblakyprevaskyho stranky asi prejdu zmenou resp. by sa zmenila aj adresa, cize tie stranky “o pocasi” su koncept asi by bolo to dobre dat pod tu “obranaustavy” stranku ked to prepracujem lebo je to asi najvacsi utok nielen na slovensko to riadenie pocasia na globalnej skale ktore uz minimalne na slovbensku bezi 3 roky na plne pecky co to sledujem, je to agenda OSN ta “klimaticka zmena”, OSN to presadzuje tak ako migraciu, je zamer ovladnut vodny cyklus

cize tu stranku “o pocasi” nemusite sirit mimo aeronetu, ja mam ako som pisal uz problem s Rudom a hlavne kandidatom na majstra, Danom. trvalo mi par rokov na to prist, nemyslim ze sa to zmeni, Dano je dobry kandidat na slobodomurara aj ked sa z toho vysmieva, splna predpoklad a ma ako som tu pisal nizsie aj certifikat od bnaibrith

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

predstavte si to riadenie pocasia analogicky migracii, ked sa sposobi oteplenie, nastupuje analogicky “frontex” – ten plmi opacnu funkciu ako sa delklaruje a bol pripravovany na to, zatial co sa vyrabal problem

ked sa problem objavil, nastupuje “zachrana”, vtedy uz je od verejnosti ziskany suchlas, a vtedy sa do verejnosti zacinaju masivnesjie sirit informacie, ze je potrebne vykonavat masovo operacie na zachranu planety, ved vsetci viete ze v tejto faze uz davno sme

alternativa riesila totalne bludy, vsetci sa zamerali co a ako sa “praskuje” ale nepochopili zakladnu vec, co maju roky priamo pred ocami – oblaky, a su umele, avsak, vyrabaju sa relativne cistou cestou, su tammozno nejake neziadane vedlajsie ucinky (podovne ako farma priemysel) ale to voec nie je to hlavne, hlavne je dostat planetu do stavu “nemoci” a potom ju liecit, t.j. je napriklad mozne sposobit oteplnenie, a opakujem, NASA sam oznamil, ze oblaky maju tisicnasobne vacsi dopad na teplotu ako C)@ alebo cokolvek ine z “ludksej cinnosti”

Zakladom je “NATO single fuel concept”, a jeho zlozenie je zname, zaklad je ze sa tam zvysil ccca 3 nasobne obsah siry (tu propaguje ako jeden zo scenarov “zachrany planety” uz davno David Keith, knieza geoengineeringu, ale ono sa to uz davno pouziva), kalcia, su tam stopove mnozstva liniku, baria udajne pre lepsie horenie, a ine vlastnosti paliva co je pravda ale tieto standardne aditiva pomahaju aj pri geoengineeringu, ale aj vojenskych operaciach, je tam viac agiend, vedlajsi efekt takto masivne prevadzkovanej tvorby oblakov je podla vsetkoho aj nicenie ozonovej vrstvy, je to ako ked pacientovy choremu na rakovinu sa zaroven nici imunita

nejedna so v ziadnom pripade o nejake behzlave praskovanie populacie aby vymrela priamo ,ale o masivnu operaciu umelej zmey klimy (ovladnutie vodneho cyklu), maju tam zaujmy vaicere strany, vojenska, komercna atd, casto su zaujmy a protichodne, napr bipalivo je podvodm prezentuje sa ako nastroj na “redukciu” premanentnych kontrailov, ale je to proti zaujmu armady napriklad, ta napr CBD (carbon black dust) zmienila v materiale “owning the weather by 2025” ako nastroj pre upravu podmienok na bojisku (shoreseni eviditelnosti, uprava mnozstva zrazok), CBD bol zavedeny v roku 2005 tak ako to avizoval ten material

ked je viac zaujmov tak napr v nizsich vrstvach mozu pouzivat na oblbnuti verejnosti aj to biopalivo ale vo vyssich vrstvach to bezi dale, dokonca uz su sposby ako “likvidovat” oblaky, nielen ich tvorit

cele je to mozne s tym ze pocasie je mozne snimat senzormi po celej planete a kdeze sa modifikacia vykonava v podstate konvencnymi prostriedkami (hortenie standardneho paliva plus je mozne, je na ot patent, prepinat medzi viacerymi verziami aj ked je len jedna nadrz, je top riadene v civilnej aj avojenskej sfere autopamticky tak ako je bezny autopilot) tak dostavame system riadenia

komercne firmy v saudskej arabii pouzivaju uz “green technologiu” co je podvod, lebo ak sa niekde na vacsej skale pocasie “zlepsi” tak ina cast planety strada, zakon zachovania, cize nejde o to ci sa pouziva chemicka cesta alebo tato “green”, oni tym zase ziskavaju l;en suhlas verejnosti

pozrite si tie linky a casom sa vam ten obraz spoji nesda sa to vysvetlovat jednoducho hoci princip taky je a hlavne sa netreba hned zahrabat do technicky detailov sam ich spustu neviem, na vsetko su dohladatelne overitelne zdroje, sme v stave totalnej vojny a uvedomte si uz ze volby su bezvyznamny karneval v takomto stadiu, je potrebne informaovat verejnost nie risit politikov tak ako umely problem chemtrails-contrails a bludy typu morgellony

na zaciatyok si pozrite tento clanok, tam je cesta ako sa vymanit z toho doterajsieho konceptu a potom uz sa vam to otvori cele:

https://climateviewer.com/cirruscloudsmatter/

mate tam aj FAQ, tuto linku som vam mal dat ako jedinu, potom uz uvidite cestu, nefixujte sa na to “co praskuju” ale reiste to tzv. reverznym inzinieringom a vychadzajte z toho ze davno sa tu robia masivne umele oblaky a ze sa zamiena pricina s nasledkom

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

a samozrejme ze na konci ovladnutia vodneho cyklu a zavedenia napr kryptomeny (jednotkou je barel vody nie zlato) je totalne zotrocenie, saudska arabia na to ma my nie, my si “dobre pocasie” nenakupime a valstne skoro nik z nas, je to totlana genocida, rusko ma uz dost vyvinute iontove motory pre rakety a elitu caka nova era ludstva a logicky nepotrtebuju 7 miliard otrokov, ale prazdnu planetu kde vsetkly prostriedky a zdroje vlozia aj napr do osildenia nielen zeme, ale aby nas zlikvidovali nepotrebuju to robit tak explicitne ako si to predstavovala pomatena alternativa, a na tej ceste ovladnutia samzrejme superia viacere strany a maju aj protichodne poziadavky, agendy, ten kot je najvysssie ma vzdy vyssiu moznost riadenia, cize aj tie firmy co uz ponukaju v arabii masivnu zmenu pocasia nemusia byt vrchol, oni su len sucastou vacsieho planu

voda je nove zlato ktroe bude repsektovat kazdy, ale pointa je ze tento stav z ludskej chamtivosti a tuzbe ovladat je navdozovany zamerne, ale samorejme aj nevbdome, to zenie ta spomeuta tuzba

http://climateglobal.net/about-us.html

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

ziadne dochodky o 15 rokov nemusite riesit ako ich zabezpecit, pozrite sa na “pocasie” a ani o 5 rokov nas uz ziadne dochodky nebudu zaujimat, voda je zivot a tam stacia 3 dni nie 15 rokov a je koniec a pozrite ake je pocasie aj tento rok a prozmyslajte ci tie umele oblaky po celej planete nie su vacsi faktor ako nase babkove vlady, im nema zmysel nic vysvetlovat, oni o tomto naprikad prevazne vobec nevedia, nasa armada je maketa armady a vobec nevie ako kam a preco nam denne nad hlavami preletia tisicky lietadiel resp letohodin, oni len vedia, ze su to nasi “spojencvi” a o tom ze to prevadzkuje aj civlny sektor to uz netusia vobec lebo je to tak konvwencna technologia ze o tom skoro nik nevie

mozno v britanii je par zasvetenych vo vedeni poitickom ale v krajine typu cesko a slovensko polda mna o tomto nevie nik ani nebude, alebo sa spytajte Tomia a zacne ako magnetefon opakovat (to si musim preverit nemuz takhle okamzite na to reagovat) co cakate na co ?

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

a ponatie porblematiky HAARP je na alternative tiez pomatene, pokial sa hovori napr o vladani mysli, jednak dnes uz zariadenia co pracuju ako HAARP su podstatne konvencnejsie a aj mobilne (vojenske lode a pod.) a jednak nejde o nejake citanie myslienok alebo ich bnucovanie, megahertzovymi vlnami s apomocou ionosfery je mozne generovat vlny s extra nizkymi frekvenciami (ELF, VLF) a tie su v spektre shcumanovej frekvencie planety resp aj mozgu a teda to ma napr cez hormonalny system vplyv, ale to je primarne “len” vedlajsi ucinok, ale moze byt aj zamer

a pokym HAAP mohol fungovat len aljaske su nad nou vhodne podmienky vo vysakch radovo 10tis km, tak sa uz vyuzivaju ine fyzikalne javy ze je to mozne prevadzkovat aj v inych zempisnych sirkach, tie javy su tiez opisane a zozdrojovane v praci Jim Lee-ho, v praktickom zmysle sa extra nizke frekvencie vyzuivaju na komunikaciu s ponorkami a prieskum nerastnych lozisk (3D sken), potom aj oficialne mali sluzit na obranu proti EMP imulzom ale vedlajsi efekt je ze to nici Van Allen Belt a ten je ochrana proti kozmickemu ziareniu

tazkze tu sa uz modifikuje aj “vesmirne pocasie” tam davno bezia toez testy cela planeta je jedno velke laboratiorium technokratickych maniakov

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

ide to do sraciek, tu v mojej lokacii je cez den kludne 20C a stale tu do bytu vchadzaju na vyssom poschodi cely den nejaky typ vacsieho hmyzu co som nikdy v byte za 20 rokov nevidel, posledne roky (cca 3) tu su po skonceni leta masovo rozsirene lienky (beruska), predtym len muchy,komare plus este jeden bezny typ

ide o retazovu rekciu v celom ekosysteme a ide aj o totalne ovladnutie polnohospodarstva, monsanto s tym pocita , napr ich modifikovana bakteria co s bezne nachadza v pode aj v atmosfere (dostava sa tam pomocou stromov) a podiela sa teda na tvorbe zrazok (posobi ako kondenzacne jadro zrazky potrebuju vo vseobecnosti voda+cloud_seed+elektricky_naboj), tak monsato vytvorilo modifikaciu ktora zabranuje aby osivo v zemi zasiate zmrzlo (FROSTBAN), ale negativne to posobi prave na ubytok zrazok, a su tam aj ine dopady

https://www.youtube.com/watch?v=1fIt5GlvnKE

P.S: ked niekto zavadza ze oblaky su len vodna para, povedzte mu ze na zrazky je potrebne voda+cloud_seed+elektricky_naboj a cloud_seed moze byt aj napr spomenuta podna bakteria co je aj v atmosfere, vobec to nie je len o hliniku, je to aj o sire v palive a pod ale hlavne:
https://www.nasa.gov/pdf/135641main_clouds_trifold21.pdf
tam je:
“Even small changes in the abundance or location of clouds could change the climate more than the anticipated changes caused by greenhouse gases, human-produced aerosols, or other factors associated with global change.“

uz chapete preco sa masivne umelo robia oblaky po celej planete ? sami dokalduju ze greenhous-gases su mizivy faktor a teda aj CO2, ze oblaky mozu aj oteplovat to si najdete v praci Jim Lee kdekolvvek nemam to vsetko v hlave ani to netreba, ale jedna z moznosti je vyrabat oblaky v noci, vtedy posobi aopacne lebo teplo sa v noci vzyaruje od zeme od vesmiru, cez den zo slnka na zem, ale je to komplikovanejsie, spravamni eoblakov a ich vznik nie je vedecky nejak totalne zachyteny. ale hra tam pri vzniku rolu aj kozmice ziarenie napr, vznik oblakov sa modeloval myslim aj vo svajciarsku

to ze sa rubu lesy a odvodnuje krajina nie je cela pravda (a ze je na vine CO2 je uz uplne zavadzajuca agenda), ale aj to podporuje zavedeni technokratickejj vlady nad vsetkym na zemi, ciel je asi toto:
https://www.youtube.com/watch?v=eKZyaEwUOHc

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://www.youtube.com/watch?v=u6DiemXoAIk

najnovsie video – NEXRAD (NextGenerationRadar) – najriozsirenejsi standard vykonnych meteo radarov (vyraba myslim Lockheed alebo podobna firma), to je konvencna siet vykonnych radarov ktore, a to si zistite sami podla radrovych map bezne dostupnych, ze pocasie nielen monitoruju ale vytvaraju, primncip si dohladajte, ale v zasade ide o spoluposobenie aerosolov a mikrovln

NEXRAD je statmdard pre USA a asi aj zapadnu europu, okrem NEXRAD pre meteo vyuzitie su aj vylozene vojenske radary v europe najma napr v Britanii, potom v skandinavii je EISCAT myslim, ten neviem ci nejde az do gigawattov a je to novsi projekt ako tern uplne prvy HAARP, s takymi vykonmi je mozne vyrobit umelu polarnu ziaru (neviem presne princip ale pozdlz magnetickych silociar putuju elektrony resp nabite castice co sa bezne nachadzaju vo vyskach radovo 10 az 100 km, aso sim zle uviedol v inom prispevku 10tis km) a stimuluje sa to prave antenami, taky prces je pouzitelny aj na obranu proti EMP, ked vo vyskoycvh vyskach detonuje nulearna naloz, ale vyvin antennych techmnologii mal iny zamer ako obrana EMP, su ovela zaujimavejsie vyuzitia

a potom su na vojenskych lodiach alebo plosinach vykonne radary, udajne n amionitorovanie rakiet ale opat to ma viacucelove vyuzitie

auslander
Návštěvník
auslander

je zvláštní, že ti tyhle kecy nemažou, ale některé jiné slovenské ip-adresy jo!

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

100percent pravdy tam nie je bolo to na rozbnehnutie diskusie, ak je tam len 10 tak som spokojny, ak mas lepsie informacie alebo chces nieco upresnit, urob tak ja na to cakam, ak mas istotu ze pocasie je v sucasnosti na 100 percent od matky prirody a nevidis ze uz sa snim uplne otorene obchoduje a su davno firmy co poksytuju jeho upravu aj na vacsej skale a ze uz vyse 50 rokov sprebiehaju testy a je kopa patentov, tak sa nepozastavuj nad nezmyslami a vaz si ze nie si tak postihnuty ako napriklad ja

videl si uz nejaku technologiu na planete ktora by nebola zneuzita ?

a ak veris ze migracia je neriadeny proces a ze v pripade pocasia tomu tak nebude ked je to spickovy biznios tisicrocia a Lydon Johnsom aj Kennedy to pre dromi ohlasili ako ixh narodnu prioritu, tak sa hlasim do skupiny nepricetyh este raz

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

auslander

tu si pozri napriklad studiu ktora bol avypracovana pre AIR force – Owning th weather by 2025
http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf
uz mas len 7 rokov zivota 😀 a potom umries, je to tam napisane 😀

CBD bolo zavedene v roku 2005 takze roadmap pomerne dobre funguje

https://oblakyprevaskyho.wordpress.com/linky/
P.S: neber to tak vazne, ale skus si naozaj nieco pozriet s tychto linkov j asom pisal ze ja vyzhadzam z prace niekho kto to urobil najlepsie, ak nie ukaz mi lpsi zdroj kde to najdes pokope

tu este raz si pozri firmu v saudskej arabii, a setri si na nakup pocasia, ked tu bude este horsie zaplatis nam jednu rundu, den pekneho pacasia:

http://climateglobal.net/about-us.html

ak je to fake kontaktuj firmu a vyvrat nam to mne to zatial staci ako memento ze tu nieco nesedi

ak sa smiem spytat ako dlho sa snzais vebnovat tejto probl;ematike, mas nejake stranky aby si debunkovval, ja posznam spustu webov ktre by ta dezintegrovali na 100percent ak neznesies ani toto ?

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

auslander

link je asi nekativny na strankach AIR force to mozne premiestnili ale je to aj v kopii napr, to je agenda armady ale nezuajima sa o to len armada, aj spomenute komercne firmy a samozrejme aj OSN, OSN chce dobre pocasie pre cely svet, alebo aspon jedlo a byvanie pre vsetkych, to urcite ak by to pocasie nevyslo

https://archive.org/details/WeatherAsAForceMultiplier/page/n1

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://climate.nasa.gov/news/2601/nasa-test-jet-biofuel-may-reduce-climate-warming-clouds/

a tento link by ta mohol zaujimat uplne najviac, NASA ma starosti aby oblaky ktore prdukuju konvencne lietadla a sposobuju klimaticku zmenu, teda oteplenie sa redukovali

ten test bol o redukcii “soot” teda sadzy resp. jednoducho povedane neico co je v palive resp vznika pri horeni uplne bezne, hlavny faktor tvorby “neziaducich” oblakov ktore otepluju

https://weathermodificationhistory.com/doped-jet-fuel-sulfur-content-fsc-geoengineering/

ponukane riesenie je “two fuels in one tank” teda pepinanie medzi palivami, v nizkych vyskach “bio” a vo vysokych praskat do atmosfery siru ktora v stratosfere posobi ochadzujuco (self levitation efekt opisal znamy geoinzinier, najdi si ktory), vedlajsie ucinky su destrukcia ozonovej vrstvy

http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/aeroplanes-may-be-affecting-ozone-monsoon/article19498497.ece

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/4/4/045108/meta;jsessionid=2F392A16D3EFF9C5C993F557E7673CE2.c4.iopscience.cld.iop.org

P.S: dnes v mojej lokacii bolo 20C a oblakov z letovej prevadzky ze ako kazdy den nebolo vidiet cisty pohlad na viac ako 3km ani par km nad zemou na obzore, neviem preco tie oblaky sa tvoria coarz viac masivne posledne 3 roky, lebo jedno lietadlo dokaze narobit viac oblakov ako 50 lietadiel pred 20 rokmi cize nesuvisi to s narastom poctov letov, hoci tie narastli lebo sa to deregulovalo, je zvlastbne ze pri rozvoji technologii nedokazeme teraz co pred 20 rokmi ja si pamatam ze pred 20 rokmi som talkto ukazy nevidel (pzori si co dokazali v dnocjh po 911 par f16-tiek ked sa zakazali vsetky lety, dokazali pokryt nielolko 1000km2 umelymi oblakmi, bola o tom reportaz CNN a incyh doveryhodnych stanic, sice podrpahovo to smerovali inam, akoze objavili nieco o com nevedeli ale to uz je iny pribeh) a dnes kvoli tomu musi byt vyvijane nejake bio palivo, nie je to len dalsi liek na iny liek a nejaka dopletena spinava hra ?

je na tebe aby si si to zrovnal ci sa tu nezamiena pricina s nasledkom, ja osobne vychadzam zo sedliackeho rozumu a povahy cloveka

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

auslander:

tu je ohladom elektromagnetickeho vlnenia velmi nizkych frekvencii a ucinkov na zcloveka nieco:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4256039/

nie je to nic nepochopitelne, ak to je frekvencia mozgu a mozg riadi vela veci tak jednoducho to musi mat nejaky vplyv, celkom sluzne to moze tym padom narusit aj imunitu, sposobovat tzv. civilizacne nemoci neurciteho povodu, spustat ich a ine veci, ja netvrdim ze to je v momentalnom stav e priorita vyzuitia ELV vln, ale tieto vyskumy vylozene vopjenskeho vyuzitia robi aj Rusko a ine velmoci da sa to dohladat, len proste pojem “mind control” je vemi nepresny, tak je to prtezentovane na alternative mylne

a taktiez mobilne siete a wifi su na takych frekvenciach (nad 1GHZ) ze aj ked to tkanivo neupecie dlhodobe posobenie takych typov signalov, najma ked su digitalne (nemaju sancu s aprirodzene v prirode nikde vyskytovat. su pulzne atd) nie analogove urcite nie je bez dlhodobych ucinkov, ja nehocorim ze je to nejakt vylozene zamer, ale neziadane vedlajsie uciky tam urcite su, a armady vyvijanji mikrovlnne zbrane okrem toho uplne standarden, tam su samozrejme vyssie vykony a ine parametre

co sa tyka NEXRAD to je disutabilnejsie (ale to v suvislosti s pocasim skor, rozhodne to nedokaze usmernovat tornada, mimochodom pomoco CBD (carbon black dust) bolo cca v 1970 asi alebo kedy robeny pokus odklanania tornada, letka dopravnych lietadiel sypala do atmosfery CBD, ten sa slnkom zahrieva – opat mna ten mechanizmus viac nezujima, ale tie pokusy bezia uz desdatrocia), NEXRAD ma podstatne mensi vykon ako zariadenia typu HAARP (ionosferic heaters) a nevyuziva to ionosferu (tie javy sa daju dohladat aj oficilane prebehnuet pokusy)

tu je ze aj cina ma zariadenie typu HAARP a oficialne to sluzi ako zbran na vyradenie elktrickej siete, ale myslim ze zaraodenia s takym,i vykonmi a vyuzivajuce urcite podobne javy mozu aj chranit pred EMP:
https://www.youtube.com/watch?v=JBe9kVPh88A

tu je agenda ze magori by najradsej odstranili Van Allen pas aby boli lepsie podmienky na kozmicke lety zamerom je mat vsetko presne riadene, to je v zloveku zakodovana ta tuzba. vedlajsi efekt podl vsetkeho moze byt zvysenie kozmickeho ziarenia na zemi, nestoji to za zamyslenie, tie testy sa robia, ja nemam kapacitu to vsetko ponat atechnicky vysvetlit len sa snazim dat vec na myslim poriadnu diskusiu, lebo alternativa to neriesi, takze ak je niekto nastvany co to pisem nech spravi o tom stranky alebo nieco ine, a zacne sa zaoberat tymito vecami, lebo rozhodne je to uzitocnejsie ako nejaky CERN opradeny mysterium, toto je vyvijane uz desiatky rokov a vela veci realne funguje a su dobre zdokumentovane:
https://spectrum.ieee.org/aerospace/astrophysics/hacking-the-van-allen-belts
https://climateviewer.com/2015/01/01/ionospheric-heaters-destroying-van-allen-belts/

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Film “Hvezda pada vzhuru” – viz plakat za nim na fotce – vrele doporucuji.
Mnohe uz tehdy, kdy vznikl, odhaloval….

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Karel GOTT /BUH 😉 / je nejenom Narodni Umelec, ale svym ojedinelym postojem je i NÁRODNÍ HRDINA!
Smekám!

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Božskému Karlovi vyčítají havloidi a podobní, že on tohle a tamto. Ale ať tito kritici najdou kdy on lhal. Když řečnil na Antichartě v divadle – copak neměl pravdu? AntiZion zde napsal, že Karel Gott je “zid”, no to je otázka, co je to vůbec “žid”. Již před sto lety Henry Ford napsal že “žid” je hádanka. Karel byl vždy spíš daleko rovnější než křivější. Vemena, která ho kritizují, ať si uvědomí, že Karel je “na scéně” nějakých 60 let. Za tu dobu se svět změnil.
V internetu je jeho jeden z posledních video-písniček, je tam se svými dcerkami, jako milující tatínek, vyjadřuje jim svou lásku, je to krásná písnička.
Karel se neprodal, vždy byl svůj, vsadil na kartu umění a tvrdé práce – a neprohrál.

alzax
Návštěvník
alzax

Odejít mohl v 70. a 80 letech kdokoliv kdykoliv kamkoliv.
Základním předpokladem bylo tzv pozvání – ve kterém se někdo solventní na tzv Západě zavázal mj hradit náklady spojené s pobytem chudého příbuzného z lido-demo enklávy. Kdo tam někoho měl, jezdil běžně. Znám x lidí, jejichž příbuzný emigroval na Západ -nejčastěji do SRN – a jezdili za ním skoro každý rok.
Podminkou zřejmě bylo jen to, že ten kdo zve neprovádí aktivní diverzní činnost proti ČSSR (což hlídala StB). Ovšem kdo tam známé neměl anebo nebyl dost kovaný komouš (rozumněj bafuňář převlečený za komunistu, jak pojem “komouš” automaticky chápe většina nás pamětníků oné doby), měl obvykle smůlu. Taky nešlo s příbuznými v emigraci např získat pilotní průkaz v aeroklubu nebo třeba rybářskou propustku do hraničního pásma. Ovšem jeden známý, poúnorový emigrant, který po r,48 aktivně převáděl a zatčení unikl tím že na poslední chvíli naskočil na oj nákladního vlaku jedoucího do Rakouska, se vrátil na stará kolena domů, a jezdil rybařit do pohraničního pásma běžně, přestože byl v 50.letech v nepřítomnosti odsouzen na doživotí.. Důchod tito předhadrákoví reemigranti pobírali v tuzexových bonech.

Milada
Návštěvník
Milada

No to jsou kecy. Podminka taky byla, ze ti to komousi v zamestnani povolili a kdyz uz se tak stalo, stacilo na pasovy oddeleni zavolar a jel jsi do riti a nebo te dokonce vytahli z vlaku. Kdyz uz se ri to povedlo, tak po navratu k podnikove komisi komousu k vyslechu a pak treba zakaz. Mas informace – jedna baba povidala. Komousi provereni do pateho kolena jezdili na devizovy prislib. Nikdy nedovolili vycestovat na zvaci dopis cele rodine, vzdy musel zustat nekdo doma – zaruka, ze se vrati.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Kdo neměl ostrý rozpor s režimem, nějaké kauzy se státní bezpečností, chvíli to trvalo, ale po dvou – třech letech žádostí devízák a výjezdní doložku do Jugošky na dovolenou dostal – a bylo to, už byl venku, z Jugošky do Itálie, pak do Německa, a dál. Problém neměli ani “dizidenti”, ty na požádání StB odvezli rovnou na celnici služebním vozem, pokud jim ovšem nehrozil kriminál za příživnictví.

alzax
Návštěvník
alzax

My si tykáme? Nevidím nikde že bych psal o vycestování celé rodiny, a hlavně nevím proč by tito lidé někam emigrovali, když se tady dotovaní příbuznýma měli jako králové. Jinak znám dívku z prosté (rozumějme dělnicko-rolnické) rodiny tzv bez konexí, která si požádala v r.1985 o pas a vízum do Rakouska a dostala ho. Jen tak na víkend do Vídně a zpátky. Mne osobně ovšem komouši (=místní bafuňářská sběř ) nedarovali nikdy nic – na zbroják jsem musel počkat až do novelizace zákona o zbraních a střelivu, na zkouškách se komisař divil proč rovnou nežádám o nejvyšší skupinu G, kterou jsem pak automaticky dostal . Tj musel jsem počkat až to nebylo na libovůli nějakého bafuňářsko-komoušského fízlovského zmxda, jinak jsem neměl šanci. Přitom kolem mne dostal zbroják po Hadráku kdekdo proti vychxání do zkumavky… Rozhodně nepatřím mezi ty kdo z předhadrákového režimu profitovali, oba rodiče byli označeni za buržouy (a to se bavíme o polovině 80.let) jediný způsob jak mi bylo umožněno vystudovat maturitní SŠ bylo nejdřív se vyučit (tj udělat si vlastní dělnický původ). To podstatné oč jde je, že zmxdi, kteří jsou dnes “nahoře” jsi přesně ti samí co tehdy, jen jsou jinak překabátění a dnešní systém je ještě mnohem zkuxvenější než tehdejší. Co mne už na základce (přelom 70. a 80.let) zaujalo byla rusofobie většiny těch “komoušů” – skoro všichni “milovali Sovětský svaz”, ale přitom nenáviděli Rusko. Pokud někdo z nás žáků nazval SSSR Ruskem, byl za to -v mírnějším případě- kárán. Bratrancův děda byl v l.1919-23 český rudoarmejec (bojoval na Donu), přesto i on a celá rodina byla těmito “komouši” stigmatizována – a i když ho v r.1977 navštívila limuzína ze Sovětského a velvyslanec předal vysoké vyznamenání, byl dál v místních pseudo-rudých kruzích označen za buržuje, jakýkoliv existenční bonus pro rodinu zůstal absolutně nulový. Ovšem když jim nabídl bývalý převaděč dolarový důchod směněný za bony, to byla jiná – a o tom ve svém příspěvku píšu! Jak potvrzuje -tvá- reakce tragedií tohoto národa, že o tehdejších reáliích ví hoxno, pletou pojmy s dojmy, a chucpe se v diskuzích snaží lidem sugerovat opak.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Alzax

Ja myslim, ze K.Gott zkousel odejit z Ceskoslovenska do USA((Las Vegas). Tam se nechytil, protoze Americani byli zvykli na jiny styl pop music, tak se vratil Od te doby nemel zajeci umysly, protoze vedel, ze ho zde lide znaji a oceni.

Profesor
Návštěvník
Profesor

Dobrý den všem lidem dobré vůle a mistru panu K.Gottovi ,pevné zdraví. Pan Gott nepatří do kategorie bezduchých nemozků a nýmandů jako někteří jiní umělci či sportovci,vyjadřující se ke všemu a kde komu a chybí jim přehled a hlavně nadhled.
Doporučuji ,přečíst knihu Jak to vidí GOTT, Rozhovor na lodi. Rostislav Sarvaš a Karel Gott.

.lak
Návštěvník
.lak

No ano. Mistr to je protože remake se dělá kapacitám i když tedy parody
https://www.youtube.com/watch?v=hR96vp1IqGk

Ladary
Návštěvník
Ladary
Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

Ruska zarizeni jsou pry schopna narusovat a umlcet vojenske systemy NATO. No to by bylo celkem dobre, aby NATO konecne chvili drzelo hubu. Po tom, co zmasakrovalo Irak, Libyji, Syrii a Afganistan (kde umirame dodnes) by moc neskodilo, kdyby tenhle imperialni spolek zeleza nekdo chvili umlcel. Evropu by to sice uz nezachranilo, ta si sve dusledky nese v plne parade, ale ten pocit…☺

mino
Návštěvník
mino

Vypnú GPS a celé velenie NATO je v prdeli.

Volic SPD
Návštěvník
Volic SPD

Agent Bureš dneska opět nezklamal a přiživil spekulace o jeho odstraněné páteři:
„Stahovat z Afghánistánu se rozhodně nebudeme. Nevzdáme se, neodejdeme, naši vojáci budou bojovat proti teroristům, kde je třeba. Nezradíme spojence, budeme plnit závazky,“
https://zpravy.idnes.cz/konference-nase-bezpecnost-neni-samozrejmost-hrad-nato-rusko-p61-/zpr_nato.aspx?c=A181031_120155_zpr_nato_inc

Aldo
Návštěvník
Aldo

S Afganistánem taky nesouhlasím ale budiž mu k dobru když prohlásil, že Česko by mělo odstoupit od paktu OSN o migraci.
Česká republika by měla odstoupit od globálního paktu OSN o migraci. Ve čtvrtek to během interpelací ve Sněmovně prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Od paktu ustoupilo například Maďarsko, Spojené státy americké či Rakousko. Diskuse taky zajímavá.
https://www.novinky.cz/domaci/487943-cesko-by-melo-odstoupit-od-paktu-osn-o-migraci-rekl-babis.html