Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš zvažuje žalobu, na internetu se o něm...

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš zvažuje žalobu, na internetu se o něm šíří výbušný materiál o spolupráci s komunistickou StB. Kopie dokumentů obdržela i naše redakce. Původ informací je neznámý, ale vyvolávají mnoho otázek! Jde o “olovo” nebo o skutečný únik?

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš zvažuje žalobu, na internetu se o něm šíří výbušný materiál o spolupráci s komunistickou StB. Kopie dokumentů obdržela i naše redakce. Původ informací je neznámý, ale vyvolávají mnoho otázek! Jde o “olovo” nebo o skutečný únik?

Celý včerejší a dnešní den se nám schází do redakce emaily s dotazy a žádostmi, abychom se vyjádřili k poslední kauze, která se roztočila v posledních hodinách okolo prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. V průběhu včerejšího dne se začal po internetu a skrze emaily šířit text, který odhaluje podrobnosti o údajné spolupráci Jiřího Drahoše s komunistickou StB [1]. Podle všeho se internetem šíří celkem 3 různé varianty této zprávy, které se liší svým rozsahem. Podle našeho názoru původní zpráva se skládá z textu a několika příloh, fotografií a fotokopií dokumentů, které mají dokazovat obsah zaslaného textu. Část emailů je šířena bez příloh a na sociálních sítích jsou šířeny jen dva odstavce textu. Původ materiálů je neznámý, a protože naše redakce nemůže validitu ověřit, nebudeme fotografie a ani fotokopie zatím publikovat, protože je vysoké riziko, že jde o podvrhy a dehonestaci pana Drahoše, případně o provokaci proti alternativě. Aby čtenáři pochopili, o co se jedná, uvedu zde pouze nejkratší verzi této šířené zprávy, kterou jsme dostali od několika stovek čtenářů z celé republiky i ze zahraničí. Redakce AE News text uvádí tak, jak jsem ho dostali.

Jiří Drahoš, kandidát na prezidenta.
Výbušné kompro nebo “olovo”?

V zaslaných emailech se uvádí: “Podle zápisků kpt. StB ing. Jana Šandy, 2. správa, řídícího důstojníka Drahoše, viz ÚSTR: Drahoš byl v roce 1985 získán Státní bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích. Protože byl důvěrníkem StB, nemusel vstoupit do KSČ stejně, jako i jiní konfidenti StB, jeho řídící důstojníci ho poslali v roce 1985 na roční stáž do SRN. Jeho svazek byl skartován v prosinci 1989, krycí jméno Drahoše – “Bas”, patrně proto, že zpíval ve sboru, někdo tvrdí, že “Akademik”.

Drahoš svým kolegům kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: “Buď budu uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent.” Sluníčkáři byl vybrán pro snadnou vydíratelnost a poslušnost. Lidé z tvrdého bolševického jádra Charty mají k dispozici kopii jeho skartovaného svazku StB. Sluníčkáři ho chtějí vykreslit jako moudrého, národ spojujícího vědce, takového novodobého Masaryka…”

Tolik tedy obsah emailů, které se o prezidentském kandidátovi šíří po internetu a v emailech. Jiří Drahoš označil text za pamflet a pomluvu a hodlá pověřit odborníky na IT technologie, aby pomohli vypátrat, kdo tyto informace rozesílá. Současně na svoji obhajobu uveřejnil kopii svého lustračního osvědčení, které poskytl českým médiím.

Lustrační osvědčení Jiřího Drahoše.

My jsme však do redakce dostali zřejmě původní zprávu, která je mnohem delší a obsahuje navíc černobílé fotografie a přílohy, které mají hlavičky ČSAV (Československá akademie věd) a jméno “J. Drahoš” je tam uváděno v několika instancích jako příjemce plateb.  Vzhledem k tomu, že tento balík nám přišel z anonymní sítě TOR přes náš kontaktní formulář, tak ani my nedokážeme určit, od koho informace pochází. Může jít o práci tzv. “šakala”, který disponuje informacemi, ale nechce je publikovat veřejně pod svým jménem a dostat se do problémů, jako se dostal např. redaktor MF Dnes Marek Přibil poté, co prodal svůj notebook a někdo z něho vytáhl nahrávky s Andrejem Babišem, které teď pouští na pokračování anonymní skupina Julius Šuman. Snahou “šakala” může být ovlivnění prezidentské volby, ale stejně tak opačný cíl, diskreditace alternativních médií, aby hladově skočily na diskreditační podvrh (olovo) a dokumenty uveřejnily, což by se potom použilo jako záminka k represím proti alternativě v ČR.

Drahoš mohl být kádrem rezidentního určení (KRU) jako mnoho jeho kolegů z ČSAV, ale důkazy chybí

Jelikož naše redakce spolupracuje na úrovni novinářského krytí s některými bývalými pracovníky I. a II. Správy SNB (FMV), můžeme zpětně verifikovat určitá tvrzení. V listopadu a prosinci 1989 byly na příkaz tehdejšího náčelníka StB gen. Alojze Lorence zničeny svazky I. Správy SNB (FMV), které obsahovaly operativní assety zahraniční rozvědky. Spolu s nimi byly zlikvidovány vybrané svazky II. Správy, rozpracované assety diplomatických sborů v ČSSR, vybraných PZO (podniků zahraničního obchodu) a především svazky SU (Speciální určení). V nich se nacházely osoby zvláštního určení, které nebyly vedeny v běžném systému svazků. Do svazku SU se dostávaly osoby, které pracovaly pro StB na vedoucích pozicích státu, státní správy, úřadů, organizací, výzkumu, podniků, divadel, televize, rozhlasu atd. Prognostický ústav byl podle našich informací celý ve svazku SU a elitní ČSAV na tom nebyla jinak.

Andrej Babiš a Jiří Drahoš nabídli Georgi Sorosovi přestěhování jeho Středoevropské univerzity z Budapešti do Prahy. Univerzitu vykázal z Maďarska Viktor Orbán.

Jiří Drahoš působil od roku 1985 do roku 1986 na stáži v západním Německu. Československá akademie věd (ČSAV) byla elitním ústavem předlistopadového režimu, ve kterém nemohl pracovat nikdo bez odpovídajícího kádrového prověření. Velká část zaměstnanců ČSAV byla vedena ve svazku SU jako tzv. kádry rezidentního určení (KRU). Úkolem byla jejich příprava pro uplatňování poznatků získaných ze zahraničních stáží. Členství v KSČ bylo zcela nežádoucí, protože při pobytech v západní cizině by jim to bylo na obtíž a znesnadňovalo by to jejich přístup k mnoha informacím na západě. Západní kontrarozvědky by jim šly ve stopách, a to bylo nežádoucí. Kádry rezidentního určení byly připravovány pro dlouhodobé pobyty (rezidentury) v zahraničí. U vědeckých kádrů se rezidentury zkracovaly a střídaly v různých zemích z obav před emigrací vědeckých kapacit. Na zahraniční stáže se v rámci výzkumných ústavů jezdilo na zkoušku nejprve do zemí RVHP. Pokud se vědecký pracovník osvědčil a získal důvěru, byl teprve potom vyslán na západ.

V Malešících nemuselo shořet všechno, o čem estébáci tvrdili, že spálili…

Situaci, kdy ČSAV vyslala s požehnáním KSČ do západní ciziny nestraníka, musela vždy schvalovat StB, obvykle Oddělení rezidentury. Svazky SU obsahovaly hlavně rezidenty pro pobyty a úkoly v zahraničí, přičemž ale osoba musela vědět o spolupráci s StB, protože v zahraničí měli rezidenti ČSAV pravidelné schůzky v konspiračních bytech, kde informovali o průběhu stáže. Používala se i externí místa, restaurace, fast foody a schůzky v zaparkovaných automobilech na parkovišti. Jiří Drahoš má čisté lustrační ověření, které ovšem nepokrývá svazky SU. Ty byly podle oficiálních informací zničeny pracovníky FMV na staveništi tehdy rozestavěné spalovny v Malešicích, kteří tam v listopadu a prosinci 1989 na příkaz gen. Alojze Lorence pálili v sudech vybrané svazky I. a II. Správy SNB (FMV). Podrobnosti o úloze gen. Alojze Lorence jsme psali zde. O skartaci a spálení ovšem nebyl vyhotoven protokol. Není jasné, co skončilo v sudech u malešické spalovny, a co bylo naopak dobře ukryto a schováno. Celý cirkus v Malešicích byl podle všeho výrobou alibi, aby se mělo zato, že všechno shořelo. Aby nikdo nehledal výbušné svazky, které by mohly vrhnout světlo na stovky a tisíce polistopadových kádrů, manažerů, podnikatelů, politiků, diplomatů vedených před listopadem 89 u StB jako kádry rezidentního určení.

Spalovna komunálního odpadu Malešice. Zde v listopadu a v prosinci 1989, kde bylo pouze staveniště, měly skončit tisíce svazků StB, které pracovníci FMV pálili v sudech.

Veškeré tzv. lustrace po roce 1989 byly vyhotovovány kontrolou zbylých svazků, které po skartaci nařízené gen. Alojzem Lorencem zůstaly bez zájmu “spalovačů” ležet v archivech FMV. Jedná se o složky a svazky nízkého určení, o špehování a špiclování mezi občany ČSSR. Z operativního hlediska jde o bezcenné svazky, protože důležité osoby StB nikdy nepověřovala činností sběru informací a donášením na spolupracovníky a občany. Lustrační osvědčení pouze potvrzuje, že osoba XY nedonášela na své spolupracovníky. Nepotvrzuje ale fakt, že by osoba nespolupracovala s StB na úrovni KRU (kádr rezidentního určení), OPZ (osoba pověřená v zahraničí) a R (rezident). Informace z emailů mohou znít jako pamflet a pomluva, ale sepsal je někdo, kdo ví a zná, jak fungovala ČSAV a  také I. Správa FMV a zahraniční pobyty pro akademiky. Pokud by byl Drahoš konfidentem, obyčejným práskačem na spolupracovníky, byl by veden ve svazcích spolupracovníků a konfidentů. Tam jsou stovky tisíc lidí, ale Jiří Drahoš mezi nimi není.

Drahoš považuje referendum za nebezpečné

Jiří Drahoš se dostal letos do hledáčku médií kvůli svému odporu vůči referendu. Lidé jsou prý snadno manipulovatelní, hlavně v době internetu, a proto by jim neumožnil hlasovat v referendu o důležitých věcech, třeba o setrvání v EU nebo v NATO [2]. Zvláštní pohled od člověka, který o sobě říká, že je demokrat. Pokud jde o jeho práci před rokem 1989, moc toho k dohledání není. Je však na tomto místě důležité zopakovat, že do roku 1985 neměl Jiří Drahoš žádnou předchozí stáž a jeho náhlé vyslání na roční stáž v NSR musela schvalovat StB podle tehdejšího nařízení FMV. V textu zaznívá i obvinění, že na spolupracovnících vynucoval své spoluautorství, jinak měl pohrozit, že žádný patent nebude. To je hodně drsné tvrzení.

K tomuto se nemůžeme vyjádřit, pouze můžeme vyzvat bývalé nebo i současné zaměstnance ČSAV a později ČAV, aby se nám ozvali přes kontaktní formulář a třeba i anonymně nám zaslali informace a důkazy o projektech, kterých se to mělo týkat, pokud tvrzení v textu je pravdivé. Problém v obecné rovině je v tom, že takovéto informace zní skandálně, ale je potřeba je něčím doložit. Pokud byl Jiří Drahoš opravdu v hledáčku StB a jeho stáž v NSR měla souvislost s přípravou do role KRU,  potom se jedná o informaci ze svazku SU, který je považovaný za zničený nebo zmizelý a je to zlatý grál pravdy o 17. listopadu.

K tomu je ale potřeba dodat více informací, než jsou vybledlé kopie plateb a nákladů na služební cesty z ČSAV z 80. let a další podklady, které nám anonym z darknetu zaslal. Pan Drahoš sice není a nikdy nebude náš oblíbenec a kandidát na prezidenta, ale takováto výbušná tvrzení musí být něčím reálným podložena, nejlépe svědectvím, jinak jde pouze o spekulace a dehonestaci, která by mohla být zamýšlena i jako provokační nástroj proti alternativě. Pokud existuje svědek nebo svědci, kteří mohou některá tvrzení z textu potvrdit a hlavně doložit, ať se ozvou naší redakci, zaručujeme anonymitu, diskrétnost a utajení informačního zdroje.

Prezident, který vás nechce nechat hlasovat v referendu o setrvání v EU nebo NATO.

Mimo téma článku bych chtěl závěrem požádat a poprosit naše čtenáře, aby v době svých letních dovolených a prázdnin nezapomněli na AE News a podporu naší svobodné a nezávislé žurnalistiky. Do konce měsíce nám zbývá 10 dnů a na zachování provozu našeho projektu na další měsíc jsme zatím vysbírali jen přibližně jednu třetinu cílové částky. Každé málo pomáhá a pokud si to můžete dovolit, přispějte prosím na provoz AE News podle svého uvážení na naší obvyklé darovací stránce zde. Přispět můžete převodem na účet, Paypalem, Bitcoinem nebo poštovní složenkou na účet. Prázdniny jsou pokaždé kritické období pro alternativní servery, protože lidé mají velké výdaje s dovolenými a navíc hezké počasí je důvodem k pobytu u vody, než ke čtení zpráv na internetu. Přesto však bez Vaší pomoci se neobejdeme ani o prázdninách. Nebuďte prosím lhostejní a pokud něco málo neudělá díru do Vašeho letního rozpočtu, zašlete prosím svému oblíbenému serveru i tento měsíc dar na zachování jeho provozu. Děkujeme!

Současně si dovoluji srdečně pozvat všechny čtenáře k pravidelnému pořadu na Svobodném rádiu dnes večer od 19:00 hodin. Budeme hovořit o aktuálních informacích z domova i ze světa a dostane se i na dotazy posluchačů. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu z archivu Svobodného rádia

Download

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Frank
Návštěvník
Frank

Drahoš je typickým příkladem, že tituly před a za jménem nic neznamenají o člověku. A že Drahoš je šmejd, o tom žádná.

crusarder
Návštěvník
crusarder

Vážení, tak Drahoše nikdy. Jistě je vzdělaný a inteligentní, ale zdá se být prozápadní kolaborant. Jdou blejt velebnosti.

terorista
Návštěvník
terorista

Je to svatý muž ten Drahoš, svatý a proto ho VOLi te: https://goo.gl/iKiiV3 Ale pamatujte, já jsem Vás waroval: https://goo.gl/4jzRTt
A až Vám uvidím žebrat o skývu chleba tak Vám řeknu: “Co jsem Vám říkal?”

senil
Návštěvník
senil

Jiří Drahos je typický zástupce našich euroelit. Od kterých nelze očekávat nic dobrého. Potřebovali bychom nějakého alespoň trochu eurorealistického prezidenta jako je Miloš Zeman. Od typických eurolit očekávejte jenom zlo.

http://www.epshark.cz/clanek/100/bezdetni-evropsti-lidri-nas-jako-namesicni-vedou-do-katastrofy

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Lustracni osvedveni, vydane neexistujicim statem plati v Ceske Republice?

Jan Žižka
Návštěvník
Jan Žižka

Karty jsou rozdány jasně vážení volme SPD nebo bude to co napsal Forever Slav. A drahoš ať jde k šípku Český kiska. Když nebude Zeman tak volím vlastence Okamuru.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Nemohu se zbavit dojmu že Okamura je z relevantních kandidátů na vstup do sněmovny jediný, kdo se po volbách nepo… před nátlakem Bruselu. Možná že se mýlím, ale u těch ostatních ani nedoufám.
Proto dostane můj hlas. A ať dělá co umí, nemalá část národa ho podpoří.
Tváří v tvář polovičnímu Japonci bude pro bruselské sráče poněkud obtížné tvrdit, že jsme národ xenofobů a rasistů neochotných přijmout cokoliv cizího.

RRR
Návštěvník
RRR

Drahoše budou volit studenti … je to přece “akademik”. I Bára možná vystoupí na Václáváku na podporu.

.lak
Návštěvník
.lak

Tak dřív se říkalo dětmi nezatopíš a starý nehoří. Korporátníci tyhle dvě skupiny vyřadili z plánů zisku a zprostředkovaně jimi ovládané “ziskové státy. Tedy 2/3 obyvatel zkulturalizovaného kapitalismu penězi. A užitečné idioty s kterými zaroštují si vychovají pro otrokárny a ještě se s nimi nechají zvolit. comment image

PK2
Návštěvník
PK2

Problém s Ing. Drahošem není v tom, zda byl/nebyl člověkem, spolupracujícím s StB, ale v jeho současné politice. V roce 2016, přesněji 3.5.2016 poslal všem ústavům AV ČR mail, ve kterém vyzývá ke spolupráci s NAS Ukrajiny, přestože musel vědět, jak na tom dnešní Ukrajina je (ekonomický kolaps) a že po faktické stránce nebude moci být spolupráce naplněna (nemají na platbu za elektřinu, propustili techniky laboratoří a vědečtí pracovníci pracují na poloviční úvazky i za poloviční mzdy). Ledaže by tato “bilaterální spolupráce” byla jen zástěrkou pro špionáž nebo pro formální odškrtnutí políčka v kolonce.
PK2

Dr. Zdeněk Moravčík
Návštěvník
Dr. Zdeněk Moravčík

Problém se spolupracovníky tajných služeb na akademických pracovištích je ten, že jejich činnost za dlouhá desetiletí nevedla k výraznému povznesení československé vědy a vzdělanosti, právě naopak, jejich činnost záměrně brzdila snahy těch, kteří se snažili něco prospěšného udělat. Typický spolupracovník je osoba mdlého rozumu, kterou na pracovišti poměrně snadno rozpoznáte (typicky otázka typu “co tady takový člověk ještě dělá?”). Takoví lidé velice snadno dělají kariéru a vláda je dosazuje a udržuje prostřednictvím tajných služeb do vedoucích funkcí. Zkuste si tipnout kolik vedoucích NENÍ spolupracovníky?
Jakkoli jsou agenti lidé většinou odporného charakteru, často životní zoufalci, skutečností je, že tajnou službu úkoluje vláda.
Jestliže jste chodili do průvodu s transparenty “věda a vzdělání”, skutečný pokrok byl tajnou službou i v socialismu záměrně brzděn. A to byl prosím režim, který se aktivně hlásil k podpoře vědy a vzdělanosti. Proto také bez nových radikálních technologií soudruzi zákonitě zkrachovali.
Nyní v kapitalismu se politik na západě netají tím, že podpora vzdělanosti ho nezajímá. Zisk na úkor toho druhého je hybnou silou společnosti. Vás ve škole neučili, že kapitalistovi jde o pokrok až na posledním místě?
Ti agenti, kteří měli dříve budovat vědu, ji dnes záměrně rozbíjejí, protože agent je jako voják a jen plní rozkazy.
Řešením tohoto závažného celospolečenského problému je donutit vlády k rozvoji vzdělanosti a pokroku. Jinak jsme jen potápějící se loď. Jestli to lze bez další revoluce, to já nevím.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Tak ukazuje se že s Ruskem sou domluveni Evropa a EU protože nic si z toho nedělej ty Protirusská prasata placená G.Sorosem u nás v ČR když vyšlo na jevo že Havel je agent KGB Konfident K1 tak vůbec ho neuraži a nic o něm neříkají placení Trolové se západu vše je to podvod na národy sankce nejsou proti Rusku ale proti Evropě

albatros
Návštěvník
albatros