Juvenilní justice podle ČSSD: Hamáčkovo vnitro chystá zavedení občanských průkazů pro děti...

Juvenilní justice podle ČSSD: Hamáčkovo vnitro chystá zavedení občanských průkazů pro děti již od 6 let! Za změnou zákona stojí lobbing exekutorské komory a provozovatelů MHD v celé republice, kterým jezdí desítky tisíc dětí školního věku načerno a děti nechtějí při kontrole jízdenek sdělovat své identity! Po zavedení povinných občanských průkazů od 6 let však bude možné děti zadržet policií a převézt na služebnu ke ztotožnění, pokud dítě nebude mít občanský průkaz u sebe! Změnu uvítají i exekutoři, dluh dítěte bude nezpochybnitelný!

Juvenilní justice podle ČSSD: Hamáčkovo vnitro chystá zavedení občanských průkazů pro děti již od 6 let! Za změnou zákona stojí lobbing exekutorské komory a provozovatelů MHD v celé republice, kterým jezdí desítky tisíc dětí školního věku načerno a děti nechtějí při kontrole jízdenek sdělovat své identity! Po zavedení povinných občanských průkazů od 6 let však bude možné děti zadržet policií a převézt na služebnu ke ztotožnění, pokud dítě nebude mít občanský průkaz u sebe! Změnu uvítají i exekutoři, dluh dítěte bude nezpochybnitelný!

Lidový dům nepřestává šokovat a přicházet s bizarními novelami, které doslova vyráží dech. Ministerstvo vnitra na úterní 14. hodinu svolalo tiskovou konferenci a náměstek ministra vnitra Petr Mlsna oznámil novinářům další návrh z dílny Hamáčkova resortu. ČSSD pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka chce totiž do poslanecké sněmovny předložit novelu zákona o osobních dokladech, kterou se změní věk pro vydávání občanských průkazů, a to celoplošně a povinně pro všechny občany na území České republiky. Podle této novely budou občanské průkazy vystavovány povinně již dětem po dosažení věku 6 let [1], tedy v době jejich nástupu do základních škol, kdy děti ještě neumí ani číst a psát, pokud tedy rodiče neposílají děti do předškolních soukromých ústavů.

Jan Hamáček, ministr vnitra za ČSSD.

Pokud nad tím kroutíte hlavou, proč tak najednou někoho napadla myšlenka vydávat občanské průkazy i negramotným prvňáčkům, tak to v žádném případě není ani jeden z těch důvodů, který zazněl na tiskové konferenci. Z úst pana náměstka zaznělo několik důvodů a údajných výhod pro rodiče, např. jednoduchost prokázání identity dítěte, když cestuje spolu s rodiči po Schengenu a police na dálnici třeba v Německu rodinu zastaví a legitimuje. Jenže, jak sami správně tušíte, tohle je docela chabá výmluva, protože děti přece už od roku 2011 musí mít svůj vlastní cestovní pas, takže když rodina někam cestuje, děti už dávno mají své cestovní pasy. Takže, proč zavádět proboha občanské průkazy pro děti od 6 let, když ještě ani neumí číst a psát?

Děti budou mít povinně občanské průkazy od 6 let v rámci zavádění juvenilní justice v ČR a zjednodušení udělování pokut dětem a zahajování exekučních řízení

Odpověď nenápadně zazněla přímo na tiskovce, protože náměstek Petr Mlsna ji uvedl jako jednu z dalších “výhod”. Podle jeho slov nebudou děti muset průkaz nosit, nicméně budou mít jisté výhody, například v MHD. Zároveň řekl, že doklad neříká dítěti pouze to, jak se jmenuje a kde se narodilo, ale je to doklad o tom, že je občanem České republiky, uvedl náměstek ministra. A tímto výrokem bylo odkryto celé pozadí této akce.

Vystavení občanského průkazu pro děti od 6 let nemá vlastně nic společného s tou kartičkou a dokladem jako takovým. O tu kartičku vlastně vůbec nejde. Jde totiž o změnu pravomocí policie a provozovatelů MHD ve vztahu ke ztotožňování nezletilých osob a k jejich ztotožňování na služebně policie. A hned druhým důvodem je lobbing exekutorské komory, která se v poslední době dostala do ostré kritiky kvůli exekucím dětí, resp. dluhů, které děti vyrobí v dětství, mnohdy ve velmi útlém věku a rodiče se o dluhu vůbec nedozví, protože dopravní podnik rodičům nic neoznámí a čeká, až díte bude plnoleté a tomu to potom naúčtuje i s penále a obrovskými úroky. Je to neuvěřitelný business. A vydávání občanských průkazů dětem tuto praxi prostě jen zlegalizuje. Občanský průkaz rovná se ztotožněný dlužník k exekuci. To je celé. Vítejte v realitě.

Odznak revizora pražské MHD.

Revizor v dopravním prostředku musí černého pasažéra nejprve ztotožnit, ale to bývá u dětí problém, protože buď děti neřeknou, jak se jmenují, anebo řeknou falešné jméno a falešnou adresu. Aby se revizor dozvěděl pravdu, tak dosud nemá žádné prostředky, jak zjistit identitu dítěte. Jediným řešením je přivolání státní policie, která ale může udělat jen jednu věc, že se pokusí zjistit, kam děti chodí do školy a totožnost dítěte potom policie získá od školy.

Vymáhání pokuty za jízdu dítěte načerno je potom opět zákeřné, protože revizor není povinen informovat rodiče o dluhu dítěte, takže i když se revizor dozví pravou identitu 6-letého prvňáčka, který jel načerno, protože mu maminka zapomněla nabít Krnačku (pozn. předplacená karta v pražské MHD), tak není povinen kontaktovat rodiče. Dopravní podnik to nechá vyhnít celých 12 let, úroky naskakují a potom v 18 letech dítěte, které dospěje, se z toho stane exekuce za 100 000 Kč jako v případě popsaném v článku zde.

Na novelu podle informací nejvíce tlačí dopravní podniky velkých měst v ČR, exekutoři a v neposlední řadě magistráty a městské úřady, které budou moci udělovat pokuty i nezletilým skrze městskou policii

Dopravní podniky a exekutoři proto dlouho tlačili a lobovali na vnitru za tuto novelu, aby občanské průkazy musely mít už i děti. A ten věk 6 let je nastavený logicky a úmyslně, protože právě v tomto věku děti začínají používat městskou hromadnou dopravu při cestách do školy a ze školy. Takže, v čem tedy spočívá ten zakopaný pes? No, je to jednoduché. Jakmile novela tohoto zákona vstoupí vlastnost, dojde ke změně pohledu na školní dítě z pohledu vymáhání dluhů a operací exekutorské komory.

Jakmile je dítě zadrženo při cestě načerno v MHD, revizor nově dítě vyzve k legitimaci a předložení dokladu totožnosti. Malé negramotné dítě, které sotva nastoupilo do 1. třídy ZŠ, o nějakém občanském průkazu ani vědět nebude, takže revizor zavolá Policii ČR. Ta již ale nebude zjišťovat po školách totožnost dítěte, ale namísto toho nezletilce zadrží a převeze na služebnu, kde podle databáze a evidence obyvatelstva ztotožní dítě podle fotografie v databázi.

Městská policie kontroluje cyklisty, jestli mají povinnou výbavu a jestli nepožili alkohol.

Dopravní podnik se tak od policie dozví skutečnou totožnost dítěte a exekutorské úřady budou moci vymáhat pohledávky již daleko přesněji a lépe. Pokud totiž dnes dítě z některých etnických rodin pošle revizora do háje, slušně řečeno, tak revizor nesmí na dítě sáhnout. Po zavedení občanských průkazů i pro děti se však toto změní, protože pokud dítě odmítne totožnost zdokladovat průkazem, revizor bude moci zavolat policii za účelem provedení úkonu ztotožnění a policie po příjezdu už bude mít jednoduchou práci, dítě převeze na služebnu, dítě vyfotí a fotografii nahrají na server vnitra, který provede digitální morfologické porovnání vzorku fotografie ze služebny se stovkami tisíc fotografií ostatních dětí, které budou v databázi občanských průkazů. Policii se tak zjednoduší ztotožňování dětských delikventů pro účely zlepšení vymáhání dluhů pro dopravní podniky a exekutorské úřady. Vítejte ve světě juvenilní justice.

Vnitro se pokouší v ČR zavést juvenilní agendu tzv. “věkové slučitelnosti”, kdy dítě zodpovídá za své dluhy již od věku 6 let, ale vymahatelnost spolu s úroky se odkládá až na plnoletost, takže dítě slaví 18. narozeniny jako novopečený dlužník, který nedosáhne na úvěry, na hypotéku, na půjčky, na nic…

Možná si řeknete, že to je přece správné, že děti z cikánských rodin se už nebudou moci vyhýbat splácení dluhů za jízdu načerno, ale tohle je fatální omyl, který zatím mnoha lidem nedochází. Všichni víte, že děti nejsou zodpovědné za své činy, za jejich činy a škody, které způsobí, zodpovídají rodiče. Jenže v poslední době se nejen v ČR, ale v celé Evropě zavádí princip tzv. “věkové slučitelnosti”, který je součástí agendy juvenilní justice. Tento princip de facto usiluje o to, že i dítě může být dlužníkem a může být proti němu vedena exekuce, ale právě s ohledem na věkovou slučitelnost.

Pokud nevíte, co si pod tím máte představit, tak to prostě znamená, že je to systém, kdy dítě v době nezletilosti vytvoří dluh, ale až v dospělosti dojde ke sloučení s exekučním titulem pohledávky a vymáhání. To je tzv. věková slučitelnost. Dítě bude zodpovídat za dluhy a pokuty samo, bez účasti rodičů, vymahatelnost dluhu se ale přesune až na dospělost dítěte, spolu s mamutími úroky. Dítě tak nedosáhne v dospělosti na úvěry, půjčky, na hypotéku, dokud mamutí dluhy z útlého dětství spolu s úroky nesplatí.

Pokuta za jízdu na chodníku, za 12 let čeká dívku exekuce za bezmála 100 000 Kč, včetně úroků.

Dítě v nezletilosti provede spoustu věcí, které dnes nejsou, ale mohly by být vymáhány. Pokuta za přeběhnutí na červenou na přechodu. Pokuta za jízdu na kole bez odrazek a povinné pumpičky. Čmárání křídou po chodníku v soukromém vlastnictví. Pošlapání soukromého trávníku. Poškozování cizí věci, např. pošlapání nevzrostlého obilí nebo plodin na poli zemědělce při pouštění draků. Jízda na kole po chodníku. Jízda bez přilby na kole. Porušení dopravních předpisů dítěte v roli chodce nebo při jízdě na kole.

Ve všech těchto a podobných případech se dosud o těchto věcech mluví jako o “klukovinách”, které prostě jsou součástí chování dětí, protože to jsou děti. Jenže, systém juvenilní justice z Hamáčkova vnitra toto dokonale změní. Policie po schválení novely bude moci pokutovat děti adresně, protože bude znát jejich totožnost. A nebude to vymáhání pokut po rodičích, ale dluhy budou vymáhány podle doktríny věkové slučitelnosti, tedy v dospělosti dítěte. A pozor, zdaleka nejde jen o státní policii.

Děti s občanským průkazem se stanou terčem lovu městských policistů a radnic, pokuty uvalované dětem se stanou významným příjmem do rozpočtů radnic

Široké portfolio pokut bude uplatněno proti dětem ze strany městské policie. V každém městě jsou stovky vyhlášek radnice, které děti porušují. Např. zákaz jízdy na kolech po parku a po trávníku v parku. Zákaz jízdy na skateboardech na vybraných pozemcích města. Zákaz jízdy na kolečkových bruslích. Zákaz sezení na schodech před radnicí, před kostelem, u kašny na náměstí. A děti, které ještě neumí v 6 letech číst, si tam sednou. A šup, pokuta. Dlužník je vyroben! Díky tomu, že děti budou mít občanské průkazy již od 6 let, bude možné dětí zadržovat a ztotožňovat policií a následně proti dítěti vést pohledávkové řízení s odkladem do věku dospělosti, nic totiž nebude nutit organizace, úřady a instituce, aby pohledávky za dětmi vymáhaly na rodičích dítěte. Proč?

Takovým malým dětem chce Hamáček vydávat občanské průkazy, aby na ně mohli lépe exekutoři a vymahači dopravních podniků?

No přece na základě hlavního faktoru juvenilní agendy, že totiž dítě je osobnost a samostatně myslící jedinec již od svého narození a je potřeba s ním jednat jako s dospělým. Takže dítě v 6 letech bude mít občanský průkaz ne kvůli tomu, aby dítě mělo vyšší respekt, ale aby dítě bylo možné zadlužit a vymáhat po něm pohledávky již v nejútlejším věku. Proč čekat do dospělosti, kdy lidé už mají nějaký rozum a dávají si pozor na dluhy. Ne ne, je třeba učinit děti zodpovědnými za dluhy a pokuty v celé šíři, aby to sypalo, až děti dospějí. Je vidět, že členství Jana Hamáčka v Bakalově Aspen Institutu nese ČSSD své plody. Takže po nápadu s novelou azylového zákona o strpěncích tu máme pro změnu novelu o občanských průkazech pro děti jako vystřiženou z agendy juvenilní justice. A opět je za tím ČSSD a Hamáčkovo vnitro.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývají 2 dny a zatím jsme vybrali jen 62% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
D.T.
Návštěvník
D.T.

Hamáček dostal zřejmě rozkazem podpořit exekutorskou mafii.
Přijde asi brzy doba, kdy lidi budou na Hamáčka a exekutory pořádat hon. A nejenom na ně. Začíná dost přituhovat!

Sybila
Návštěvník
Sybila

Občanský průkaz je hlavně čip a dokument s fotografii. Takže se organizovaný zločin na orgány a pedofílii s obchodem dětí zjednoduší. Výběr podle fotografie a údaje s adresou a nakonec čip s identifikací . Fantazie a nebo sci-fi? Dost možná, ale taky ne. Korupce je v politice i ve státním aparátu. Poučme se ze zahraničí.

BONACO
Návštěvník
BONACO

A k tomu ještě přibude registr pacientů, který má shromáždit neanonymizovaná data o všech pacientech, jejich nemocích, ale i sociální situaci nebo pracovním zaměření a kruh se uzavře.

Zmrdistán
Návštěvník
Zmrdistán

Dělají z téhle země naprosto neobyvatelnou, nenávistnou nepřátelskou, nesnášenlivou, … bažinu, džungli, ….

Děcka vždycky jezdily občas načerno. Řešili třeba dilema pojedu načerno a koupím si zmrzlinu.

I jako studenti jsme jezdili načerno. Aby bylo na pivo 🙂

Z dětské/studentské lumpárny dělají důvod k emigraci.

Až ti IDIOTI (velcí idioti) zjistí, že tady mají statisíce obyvatel jenom “papírově”, “de jure”, a že “de facto” se jim obyvatelé stěhují ven a budují si záložní existenci v nějakém přátelštějším prostředí, tak bude pozdě!

Zjistí že zaplatili školy dětem, které pak před nimi zdrhli pracovat a platit daně někam, kde se neplatí pokuty a nedělají exekuce 🙂 A kde se nemusí bát mít sami děti.

V Itálii jsme měli zaplatit dálniční poplatek, ale karta nefungovala, tak sme dostali účtenku k zaplacení. Když sme se pak v restauraci ptali Itala, kde to máme zaplatit, tak to zmačkal a hodil do popelníku se slovy “To je v pořádku, ste v Itálii” 🙂 Po takové zkušenosti máte úžasnou motivaci učit se Italsky a jezdit tam častěji, případně tam pracovat 🙂 To bylo ještě před okupací migrantama.

Jana
Návštěvník
Jana

Myslím, že brzy přijde zákaz anonymity na sociálních sítích… 60 letá “Mařena” se vydávala za mladičkou dívku:
…”Desítky policistů a záchranářů z několika krajů hledaly ve středu mladou sebevražednici Denisu. Její úmysl zabít se oznámil policistům muž, který s ní komunikoval na sociální síti. Policisté nakonec našli 60letou Marii, která se policistům s flaškou rumu vysmála.”…
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/desitky-policistu-hledaly-mladou-sebevrazedkyni-denisu-misto-ni-nasli-marii-s-rumem-40302046

Alahu akbar
Návštěvník
Alahu akbar

A není to příprava na nezletilé manželky imigrantů?

anonymka
Návštěvník
anonymka

Alahu akbar
No, možná jste to trefil, bez OP nelze podat ohlášky.

Lidožrout
Návštěvník
Lidožrout

Je fakt zajímavé, že jsou najednou všichni ochránci dětí potichu. Ještě nedávno kvičeli o nedotknutelnosti osobní integrity dětí a dnes, kdy osádlovaný politruk zavádí buzerující mašinerii proti zájmům děcek, najednou zařezaně mlčí, jakoby se propadli do země. Kde jsou, sakra?

LIKAN 1975
Návštěvník
LIKAN 1975

Hamáčku, Hamáčku! Ty jsi chuj jak lampa! Kdyby si řešil něco prospěšného a ne krávoviny.
Co takhle abys ještě uvalit daň z hlíny a emisní limity na kremaci, když máme ty dušičky na krku.
Ať si příbuzní rozhodnou co budou platit! Tak čau Honzíku ty blboune!

anonymka
Návštěvník
anonymka

LIKAN 1975
neříkejte 2x o jakoukoliv daň, ještě jim dáte inspiraci, vláda stejně už neví, co by zdanila. Před desítkou let, nikdo nevěřil, že Poláci platí daň z dešťové vody na střeše, a už jí tu máme několik let taky. (Zahrnutá do odpadní vody-stočné). V Polsku se platí zvlášť, podle výměry domu.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Tak manipulátoři sdělili, že máte pobočku na slovensku .. svobodný vysilač/nebo obráceně/ , a že jste majetkově propojení. A soudruh kovaný plzeňský socan a přítel hamamiho pláče na své kose a chce, aby se mu eurobolševik cemper omluvil.

tomáš
Návštěvník
tomáš

Tady s Aeronetem nesouhlasím ,moje děti mají občanku už nějakou dobu,proč? byla levnější a rychleji udělaná než pas a na naše občasné výlety po zahraničí to stačí.V OVA bude mít zařízení občanek velkou podporu.Proč? “Bo cdRomové” Co se týče “lítačky” v OVA “Odisky” ta tu funguje už pár let a většina dětí jí má.Kdo jí nemá?CdRomové.AlHamjdu vůbec nemusím ale zde bude podpora asi velká

zajic
Návštěvník
zajic

to je blábol, do 15 let osoba není trestně odpovědná a tudíž nemůže dostat ani pokutu. A na tom nezmění nic ani občanka

Administrator
Admin

Dítě nedostane pokutu, ale způsobí škodu v majetko-právní rovině, která je pokutována ve chvíli, kdy dosáhne právní způsobilosti. Názvosloví je nepodstatné, podstatné je pouze uvalení dluhů na nezletilé osoby.

Lidožrout
Návštěvník
Lidožrout

A co institut promlčitelnosti? Ve většině případů se jedná o 3 roky. Pokud do té doby nebude zákonný zástupce dítěte vyrozuměn, celá věc bude promlčena. Pakliže se dovršením 15 let objeví, jedná se o trestní čin ze strany žalobce. Je vidno, že hodně lidí ještě nepochopilo, že čeští právníci z nás dělají idioty a zneužívají svých pozic. Pokud bude tato mafie v čele s Hamajdou stíhat děti jako trestně odpovědné, musí být také řádně postaveny před soud !!! NIC takového se neděje, ale po 15 letech se na ně exekutoři vrhnou. Bez ohledu např na promlčecí lhůty. U dospělých promlčecí lhůty existují a u děcek by neměly být?

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Jasně, ale po zákoných zástupcích jí nevymůžou, tak se překrucovači práva s exekučnim komandem hojí na dětech peníze jsou přece až na prvním místě

erika
Návštěvník
erika

Keď sme zjednocovali naše právne normy s európskymi, netušili sme aké zrůdnosti z toho vyplynú.
Príde čas, keď siahnu aj na našu Ústavu a my sa staneme otrokmi vo vlastných štátoch a všetko bude diktovať jedno Centrum Moci. Diablovo oko na vrchole pyramídy.
Vybudujeme Ministerstvo pravdy a lásky a zatočíme s každým rebelom. Vlastne ho ž máme.
Povedal by snáď niekto pred 30 rokmi, že zvrhlosť sa u nás stane normou a postúpi rovno medzi
európske hodnoty?
Že okrem práv homosexuálov sa budú riešiť aj práva pedofilov a civilizovaní spolu s výnimočnými dokonca začnú koketovať s myšlienkou na kanibalizmus?
Že rodič môže svojvoľne žiadať o zmenu pohlavia svojho dieťaťa? Bodaj by nie. Veď celý špás si hradí každý sám a aj následnú celoživotnú hormonálnu liečbu…O tom to celé je. O prachoch.
A o nasprostastých rodičoch, ktorí chcú byť svetoví, cool a IN…
Úbohé dietky.

Pevel Chudoba
Návštěvník
Pevel Chudoba

Jedna možná blbá otázka? Jak bude vymáháno právo např. v případě nezletilých Afghánců, kteří v ČR již pobývají nejen v Praze a jezdí hromadnou dopravou zdarma? Po kom budou dopravní podniky vymáhat vzniklé dluhy? Co nastane v případě, že se zjistí, že těmto údajným nezletilcům je třeba 40 let? Jak je bude Vláda ČR hledat, až budou plnoletí? Budeme dluhy vymáhat po Evropské komisi, izraelském parlamentu, nebo Senátu USA?? Možná ty budoucí dluhy za své občany zaplatí vláda Afghánistánu, když tam tolika pomáháme….pod pláštíkem NATO.