Jojo Rabbit: Žádní slabí Židé nejsou! Jsme potomci těch, kteří válčili s...

Jojo Rabbit: Žádní slabí Židé nejsou! Jsme potomci těch, kteří válčili s anděly a zabíjeli obry! Byli jsme vyvoleni Bohem! Citace z Talmudu a židovské ortodoxní Bible ve filmovém pojetí pro západní mládež? Děsivé programovací video Hollywoodu pro americké děti vykreslující Židy jako nadlidi, nacisty jako pomatence a Adolfa Hitlera jako milého imaginárního strýčka a přítele kluka z Hitlerjugend! Snímek má prý za cíl odbourat předsudky formou satiry proti nenávisti! Američtí vojáci jako osvoboditelé, Rusové jako bezcitní vrazi střílející zajatce!

Jojo Rabbit: Žádní slabí Židé nejsou! Jsme potomci těch, kteří válčili s anděly a zabíjeli obry! Byli jsme vyvoleni Bohem! Citace z Talmudu a židovské ortodoxní Bible ve filmovém pojetí pro západní mládež? Děsivé programovací video Hollywoodu pro americké děti vykreslující Židy jako nadlidi, nacisty jako pomatence a Adolfa Hitlera jako milého imaginárního strýčka a přítele kluka z Hitlerjugend! Snímek má prý za cíl odbourat předsudky formou satiry proti nenávisti! Američtí vojáci jako osvoboditelé, Rusové jako bezcitní vrazi střílející zajatce!

V poslední době na Aeronetu intenzivně probíráme téma poválečného nacistického resentimentu a revizionismu v Evropě, který vede v ČR nejen k odstraňování pomníků sovětských osvoboditelů a maršálu, ale i k odhalování pomníků kolaborantům s nacisty, a dokonce česká nakladatelství vydávají kalendáře s fotografiemi představitelů III. Říše. Všichni, kteří sledujete a čtete Aeronet, tak o tomto procesu revizionismu víte

Probíhá v celé Evropě i v USA a cílem není nic jiného, než vymazat z paměti lidí pravdivou podobu dějin a nahradit ji přepsanou historií, která vykreslí oběti jako útočníky, a naopak okupanty a nacisty jako spasitele před bolševismem. Bohužel, tento proces posunování Overtonovského okna směrem k akceptaci nacismu jako legitimní cesty ochrany před bolševismem se neustále urychluje a hlavním znakem tohoto procesu je relativizace a rozostřování obrysů toho, kdo byl útočník a kdo osvoboditel. Je to základní krok, který je nezbytný k plné rehabilitaci nacismu v Evropě a v USA.

Oficiální plakát filmu Jojo Rabbit

Minulý rok v září přijal Evropský parlament usnesení o paměti evropských národů, který označuje Sovětský svaz za spoluviníka rozpoutání II. sv. války. Za vinu je Sovětskému svazu kladena smlouva o neútočení Molotov-Ribbentrop. Jenže, už v roce 1934 byl podepsán Pakt o neútočení Pilsudski-Hitler mezi Polskem a Německem. Tento pakt později v říjnu 1938 vedl k obsazená českého Těšínska polskou armádou v návaznosti na Mnichovský protokol.

Doslova by se tak dalo říct, že spolupachatelem vypuknutí II. sv. války je Polsko a již v roce 1934 s Hitlerem podepsalo pakt o neútočení stejně, jako podepsal Sovětský svaz až 30. srpna 1939 v Moskvě. Nicméně, nikdo Polsko z paktování s Hitlerem neobviňuje, že? Samozřejmě, protože to není účelem. Hlavním účelem současných procesů je relativizovat vinu Německu tím, že dojde k rozostření definice viníka. Toto rozostření tak automaticky sejme z Německa část viny a čím více se vina Německa dále rozostřuje v médiích, tím více viny se z Německa snímá a přenáší na někoho jiného. A na koho? Na Sovětský svaz!

Programovací video pro děti na přepsání historie o Německu od režiséra s židovským původem

Je to nevídaná zrůdnost, když si uvědomíme, co Němci prováděli při operaci Barbarossa během tažení v SSSR. Na rozdíl od operací Wehrmachtu v Západní Evropě zněly rozkazy jasně, vyčišťovat dobyté území! Jednalo se o masové vyvražďování celých ruských měst a vesnic, byla to vyhlazovací válka. Sovětský svaz za celou dobu této války zaplatil životy 40 milionů svých občanů, jiné zdroje uvádí dokonce 60 milionů. Jednalo se nejen o vojáky, ale hlavně o civilisty, ženy, starce, děti.

Vyhlazovací tažení nacistů se zastavilo až u Stalingradu. A dnes, 75 let poté, se potomci těchto nacistů v Evropském parlamentu, v tomto hnízdě zmijí, snaží pomocí relativizace přenést vinu za tuto strašlivou nacistickou válku na Sovětský svaz. A když zjistíte, že pro toto usnesení v EU parlamentu hlasují i europoslanci SPD, stejně jako europoslanci Marine Le Pen a Mattea Salviniho, tak si najednou uvědomujete tu hrůzu, tu bezmoc, a tu situaci, jak daleko tyto procesy zašly. A dnes se dozvíte, že ty procesy jsou ještě dál. Snaží se totiž relativizovat obraz nacistů i v hlavách našich dětí.

Adolf Hitler a malý Jojo.

Režisér židovského původu Taika Daivd Cohen z Nového Zélandu, který používá pseudonym Taika Waititi, natočil minulý rok pro americký Hollywood satirickou komedii s dramatickým podtextem pro děti s názvem Jojo Rabbit. V české distribuci [1] se tento film šíří jako Králíček Jojo. Režisér tohoto filmu má židovské předky, jeho dědeček z matčiny strany byl ruský Žid a babička z matčiny strany byla Irka. On sám se považuje za člověka pocházejícího z Polynésie, ale tyto informace o původu jsou nutné kvůli pochopení toho, proč natočil pro děti a mládež právě to, co natočil. Jojo Rabbit je totiž programovací video Hollywoodu jako řemen a po jeho zhlédnutí mi doslova spadla brada. Film v sobě obsahuje hned několik nástrojů a vzkazů, které si musíme popsat a vysvětlit.

Propagace Hitlerjugend a židovské dívky, která se skamarádí s obdivovatelem Adolfa Hitlera

Tento film je především reklamou na relativizaci nacismu a Hitlerovy mládeže Hitlerjugend. Celý film je o malém 10-letém chlapci, který je členem Hitlerjugend a miluje Adolfa Hitlera, který se mu zjevuje jako imaginární přítel, se kterým zažívá spoustu zábavy. Matka chlapce skrývá v jejich domě židovskou dívku, která se schovává v dutině za zdí v pokoji. Je to klasický leit-motiv na Anne Frankovou z Holandska, film se to ani nijak nesnaží skrývat. Téměř dospělá dívka se ukrývá před nacisty a matka v ní vidí svoji zemřelou dceru, která rovněž byla členkou Hitlerjugend jako její syn.

Matka chlapce je tajně zapojena v odboji a nakonec to s ní nedopadne dobře. Židovská dívka však chlapci vypráví všechno o Židech a on se pomalu odvrací od nacismu, přestává obdivovat Adolfa Hitlera a na konci války vyjde i s židovskou dívkou ven z domu. Samotný příběh nemá konkrétní obsahovou linku, ale zato je brutálně prostoupený symboly a vzkazy. Nejsilnější moment se nachází zhruba ve třetině filmu, kde malý Jojo promlouvá v pokoji k židovské dívce těmito slovy:

Jak se opovažuješ, Žide? Jsi slabá jako řasa. Já jsem zrozen z árijských předků. Má krev je barvy jasné rudé růže. A oči mé jsou modré.

V tom okamžiku židovská dívka chlapce chytne pod krkem, začne ho dusit a říká mu do ucha:

Osvoboď se, velký Árijče! Žádní slabí Židé nejsou! Jsme potomci těch, kteří válčili s anděly a zabíjeli obry! Byli jsme vyvoleni Bohem!

Tato scéna z pokoje je ve filmu velice intenzivní, ale většina lidí vůbec netuší, odkud tato slova pochází. Slova o barvě árijské krve pochází z přísahy Hitlerjugend, ale výroky dívky o tom, že je potomkem těch, kteří válčili s anděly a zabíjeli obry, pochází z Talmudu a z židovské ortodoxní Bible. O tom, že žádní slabí Židé nejsou, se totiž píše v Talmudu, kde malověrní proklínají osud a Bůh jim praví, že žádní slabí Židé nejsou a neexistují, protože vy jste vyvoleni mnou a já jsem svěřil svoji moc ve vás, a mne nelze porazit, ani mne zranit.

Následující zmínka o tom, že dívka je potomkem těch, kteří válčili s anděly a zabíjeli obry je odkazem na židovskou ortodoxní Bibli na epos Davidova boje s Goliášem, ale rovněž i odkazem na hebrejské svitky o bojích proti padlým andělům z nebes, kteří kradli židovské ženy z obydlí, odváděli je k sobě na nebesa, tam je zneužívali a potom jejich těla shazovali z nebes, když andělé už ženy nechtěli. Židé se proti nim vzbouřili a bojovali s nimi. Tyto události se přitom datují do doby zhruba 10 000 let před Kristem na konci doby zalednění. Těmto andělům Hebrejci říkali Ankh-hanan, v kannánských textech potom jako Anun-nakkah. Přímo ve filmu tak v jedné scéně zaznívají citace z Talmudu a hebrejských svitků o tom, že Židé byli vyvoleni Bohem a o tom, že bojovali s anděly a obry.

Adolf Hitler a malý Jojo při cvičení Hitlerjugend
Američtí vojáci jako osvoboditelé, Rusové jako vrazi střílející německé zajatce

Nejdrsnější manipulace přichází v závěru, kdy město, ve kterém Jojo bydlí, je osvobozeno ze západu Američany a z východu Rusy. Nastává scéna, kde Jojo jde po náměstí v uniformě Wehrmachtu, okolo jsou američtí vojáci v džípech, nikdo si ho nevšímá, pohoda, idylka. Vzápětí ale přejde ulici a všimne si ho ruský voják, který ho okamžitě zatkne, odvede do dvora a tam ho chtějí Rusové zastřelit spolu s ostatními, zdůrazňuji zajatými vojáky Wehrmachtu.

Dobrotivý voják z Wehrmachtu, který vedl oddíl Hitlerjugend, mu však pomůže utéct. Strhne mu uniformu Wehrmachtu a začne na něho naoko křičet, že je Žid, aby ho Rusové pustili. A opravdu malého Joja propustí, protože si myslí, že je opravdu Žid. Malý Jojo potom slyší z ulice, jak ti zlí Rusové ve dvoře právě dávkami ze samopalu zastřelili německé válečné zajatce. Hrozivá a děsivá scéna, která ve filmu pro děti okamžitě naočkuje nenávist proti Rusům. Zlí Rusové, kteří zastřelili dobrotivého velitele Hitlerjugend a vojáka Wehrmachtu, který malému Jojovi pomohl nejen utéct, ale předtím dokonce pomohl zmíněné židovské dívce utajit před Gestapem její identitu, čímž je dětem vyslán opět podprahový vzkaz, že vojáci Wehrmachtu byli čestní a dobrotiví, pouze to Gestapo bylo hnusné.

Matka a Jojo na náměstí.

Sami vidíte, že opět se zde jedná o další proces rozostřování viny. Wehrmacht nebyl tak špatný, protože špatní byli gestapáci. Američané byli osvoboditelé, ale Rusové byli vrazi, kteří na dvoře stříleli německé zajatce. Po zhlédnutí filmu Jojo Rabbit získá malé dítě novou informaci a pocit, že Hilterjugend byli hrdinové, protože děti bojovaly veskrze proti těm zlým Rusům, vojáci Wehrmachtu pomáhali židovským dívkám před Gestapem, Rusové jsou vrazi, protože střílí zajatce a hodné velitele Wehrmachtu a Židé nejsou slabí, protože jejich předci válčili s anděly a zabíjeli obry. Přesně tyto informace si děti v USA a v Evropě zafixují po zhlédnutí tohoto filmu. Zcela opominu vykreslení Adolfa Hitlera ve filmu jako milého strýčka, veselé hajlování, hákové kříže a oběšené rodiče dětí na náměstí, když Jojo drží nohy své matky pod šibenicí.

Děti po zhlédnutí filmu začnou milovat Hitlerjugend, litovat vojáka Wehrmachtu a nenávidět Gestapo… a Rusy!

Celý film relativizuje nacismus, snímá vinu z Wehrmachtu, z Adolfa Hitlera a ponechává ji pouze na Gestapu a na zlých Rusech střílejících německé vojáky. To je přesně ten posun Overtonovského okna, resp. rozostření viny Německa na válce. Dítě, které zhlédne tento film, bude nenávidět gestapáky a Rusy. Zato bude fandit Hitlerjugend, který ve filmu zaštítil malý a sympatický Jojo, bude fandit správňáckému Wehrmachtu, jehož velitel zachránil židovku a na Hitlera se bude dívat jako na veselého a strýčka, který sice je pořád nasáklý nacismem, ale ve filmu ani na moment nevypadá tak zle, jako naopak vypadá ten ruský voják se samopalem, který malého Joja odvleče do dvora a další dva Rusové kopou ve dvoře do dalšího zajatce.

Malý Jojo v uniformě.

Taika David Cohen tak natočil velice brutální propagandistické dílo, jehož jediným úkolem je relativizace a rozostření viny Německa na II. sv. válce a přenesení viny za její hrůzy exkluzivně pouze na Gestapo a Rudou armádu. To je hlavní účel tohoto filmu, který v nezletilých divácích vyvolá hrůzu právě při scéně s oběšenou matkou malého Joja na náměstí, kde skončila poté, co Gestapo zjistilo, že roznáší letáky proti válce. Vina za tyto hrůzy se tak zužuje pouze na Gestapo a i když nikde nelze ve filmu najít slova chvály pro Wehrmacht nebo Hitlerjugend, tak to ve skutečnosti ani není potřeba, protože malým divákům to vyplyne z kontextu.

Snímek Jojo Rabbit s pobíhajícími dětmi z Hitlerjugend, s Adolfem jako strýčkem a s hákovými reáliemi válečného Německa tak současným dětem nabídne pokřivený pohled na Německo jako pachatele a viníka II. sv. války. Mnoho dětí od té chvíle bude mít problém identifikovat Německo a Němce jako viníky války, protože vina se postupně vytěsní na jedince, členy Gestapa a Rusy. A přesně o to ve skutečném důsledku jde Domu Sion. Není nic lepšího než film, ve kterém děti uslyší, že Židé byli vyvoleni Bohem, válčili s anděly a zabíjeli obry. Německo se postupně, krok za krokem, zbavuje viny za II. sv. válku a už to očkují i dětem. Tento děsivý proces je k nezastavení.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývají 3 dny a zatím jsme vybrali jen cca. 47% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
kaktus
Návštěvník
kaktus

nakoniec este vsetko zvedu na dvoch Japoncov Samo a Sato

Henok
Návštěvník
Henok

Trump je ten, koho podporuje Noe a jeho rodina. Lidé od toho, kdo je první popsán v Genesis, ne od toho, kdo z Adama udělal muženu a dal mu ji za ženu, jsou vraždění těmi, kteří své pohlaví nemají. Tito booti jsou tedy popsání již v Bibli a starých textech. Musk a další, kteří sahají na lidský genom, čili porušují TABU, se všemi možnými způsoby snaží odletět že Země. To jsou ti nesmrtelní, kteří vraždí malé děti a mučí je, aby měli to, co se nazývá bílý králík, čili adrenochrom. Bible je složena z více knih tak, jak kněží a církev chtěla. To znamená, že informace byly neustále měněny. Jenže pokud je měněna Bible, celá planeta musí prožít to, co je tam napsáno. Tato kniha nikdy nebyla přesně datována. Je v ní tedy popsáno stvoření světa jako absolutní událost, kdy však Na počátku nebylo nic, jen Slovo. Pokud tam tedy je napsáno, že Země byla stvořená v šesti dnech, nemohou to být dny pozemské. Slovo může existovat však pouze ve hmotě, která se rozkmitá a Slovo je slyšet. Pak je tedy to slovo slyšet v plynech. Ty plyny spíš odpovídají apokalyptickým událostem konce Bible. Co tedy bylo dřív, výbuch nebo Slovo ? Víte z vlastní zkušenosti, co voláte, když jste v úzkých. Jaké to Slovo asi tak mohlo být ? Do frasa .. ?

Josef151
Návštěvník
Josef151

Velmi zajímavý názor, co se týče Bible a prožití jejího obsahu.

Lynn
Návštěvník
Lynn

To jsme to tedy dopracovali! Béčkový film dokáže ovlivňovat děti a mládež! Mladí lidé přestávají přemýšlet, přemýšlejí jen reaktivně, povrchně. Je to důsledek odpadnutí od Boha. Každý z nás je vyvolený Bohem bez ohledu na to, zda je či není žid. Pán Ježíš po,ožil svůj život za každého z nás a tím každému z nás otevřel možnost žít věčný život v nebi. Bůh má zájem o každého z nás, Je pouze na nás, jak Mu odpovíme. Chodit do kostela je dobré, to však nestačí. Je třeba se modlit, navázat a upevňovat osobní vztah s Bohem, poslouchat HO a chtít Mu dělat radost. Požadavek milovat Boha celou duší, celou myslí a celým srdcem je stále aktuální pro každého z nás. Vztah s Bohem je naše jistota, o kterou se můžeme opřít. A nejen to, Křesťané, kteří skutečně spojili svůj život s Bohem jsou odvážní, rádi pomáhají druhým, na rozdíl od naivních sluníčkářů dokážou rozlišit, kdo jejich pomoc skutečně potřebuje a kdo se chce je chce jen zničit, zotročit, kdo považuje jejich pomoc za jejich slabost. Dokážou také číst mezi řádky, dobře se orientují v této době. Nenechají se zblbnout a už vůbec ne nějakým béčkovým filmem, připomínajícím telenovelu a červenou knihovnu,

Pobavilo, když jsem četla, že padlí andělé brali ukradené židovské ženy na nebesa. Od svého pádu, kdy se vzepřeli Bohu, svému Stvořiteli a odmítli Mu poslušnost, byli sraženi z nebes. O tom, že se tam vrátí, si mohou nechat leda zdát. Jer to jejich bláznivý sen. Moc dobře vědí, že se do nebe nikdy nedostanou a že na rozdíl od nich máme my, lidé šanci. Tu nám nesmírně závidí a dělají vše pro to, aby nám ji zničili a naším věčným údělem bylo peklo. Ne to pohádkové, vymyšlené, ale to, které skutečně existuje, místo věčných bolestí, utrpení, hrůzy a zoufalství.

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Běž do …. s těmi bláboly o bohu, jak si vůbec dovoluješ mluvit za ostatní? Kdo jako odpadl od boha, který neexistuje? Nikdo, tak si nech to množné číslo. Podle žádného boha se nikdy a nikde nežilo, jen se o tom kecalo, ať se podíváš do kterého konce světa chceš.
Klidně běž agitovat na náboženské weby, ale tady tento k nim nepatří.

Pořád s tou poslušností, jak může někdo vyžadovat poslušnost a přitom dávat svobodu volby? Vždyť je to průhledná manipulace a že ji ty žereš, tak si posluš, ale nás ostatní nech na pokoji, jo?

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

pvodatvp9h

Vážený, běžte s těmito pokryteckými řečmi řečnit někam jinam. Tady jste na špatné adrese.

Karlos
Návštěvník
Karlos

Souhlasím s Lynem. Pokud by jste se zajímali o Boha, kterému vděčíte za naprosto všechno, byly by jste šťastní a uměli rozlišit i to, že zlo plodí jen další zlo – žádný demonstrace, domobrany. Stačí si přečíst Bibli, všechno ze starého zákona po nový zákon se vyplnilo. Teď žijem v POSLEDNÍ kapitole Bible (zjevení) a vše se dle toho odehrává. Po nepokojích přijde na řadu falšený Mesiáš – budete se k němu modlit i vy, ikdyž ted říkáte, že v nic nevěříte, ale bude mocný. Uvidíte sami, vaše představa o světě bez Pána je velice smutná a najivní. Kupujte s Bibli a chvalte Boha, svět a lidstvo končí.

Jan Lana
Návštěvník
Jan Lana

Doporučuji film shlédnout a názor si udělat sám bez ohledu na předžvýkané slátaniny publikované v článku.
Tedy pokud nejste ovce, které potřebují vědět co si mají myslet.

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Podívej, já jsem ten viděl kousek ještě před datem, než vyšel tento článek, který z nějakého důvodu odsuzuješ. A můj koment si můžeš přečít. Nedalo se na to dívat, je to prostě od schizoušů pro nové schizouše. Hnus, který jsem po 6 minutách vyhodnotil, že mi nestojí za můj drahocenný čas, takže si tu tvou poznámku o ovci hezky strč, dobře víš kam.

Anna
Návštěvník
Anna

Včera jsem o tom filmu slyšela poprvé, když o něm hovořil na Sv.vysílači pan VK. Tak jsem se začala o to zajímat a vyhledala jsem si k tomuto filmu různé články a překvapilo mě, že v diskuzích tento film všichni diskutéři chválili, jak byl super a jak se nasmáli a diskutující, která napsala svůj názor, že se jí film nelíbil, protože relativizuje nacismus, tak se do ní hned ostatní nevybíravě pustili. No a film chválila i filmová kritička Spáčilová. Film jsem neviděla, ale co jsem o něm četla v komentářích, vč. od Spáčilové, tak se přikláním spíš na stranu pana VK. No a do kina na toto tendenční dílko určitě nepůjdu.

pochybovač
Návštěvník
pochybovač

Na tom filmu jsem byl. Se ženou, ne s dětmi. Ten film není pro děti. Je celou dobu o přerodu cca 10letého nácka v kluka, který začne používat svůj rozum. Ta krátká scéna s Rusy na konci filmu divákovi neutkví. Utkví mu to, že genocida Židů byla zvěrstvo stejně jako nacistická manipulace malých dětí.

Jaris
Návštěvník
Jaris

pochybovac
Vy zrejme take patrite k tem, kteri za par let budou budou tvrdit, ze v koncentracich zahynuli pouze ubozi nevinni zidaci, pak dlouho nic a pak opet zidaci. a nikdo jiny.
Zadruhe si pamatujte, ze Rusu ve druhe svetove valce zahynulo pres dvacet milionu! Vycisleno pres 20 000 000!
Vyhlazene a vypalene vesnice, mesta, blokada Leningradu. Na kdejakem strome se houpal Rus – zmasakrovany byli zeny, deti, starci, stareny, zatimco muzi byli zabijeni na fronte. Spousty Rusu rovnez zahynuly v koncentracnich taborech. Bylo dikazano, ze tech sest milionu zidaku je znacne nafouknute cislo a proti ruskym ztratam, je to jen mala kapka. Slysime kazdy den pripominku o ztratach ruskeho lidu, Lidicich, Javoricku, Lezaku v Cechach? NE! Za to o tech zasranych zidacich je v mediich pripominka kazdy den.

Valduk
Návštěvník
Valduk

Jenže většina by jich zařvala stejně, tak či onak. Nesmíme zapomínat že židokagal SSSR řídili šílený zločinci, pohrobci vraha a genocidisty Zederblůma a Hitler se pokusil tento kagal povalit především proto, aby dal samotným árijským Rusákům šanci se spasit! – https://www.stalose.com/item-28425-v%C3%A4zenie-n%C3%A1roda-%C3%BAsvit-rusi-oper%C3%A1cia-barba

WINSTON SMITH
Návštěvník
WINSTON SMITH

Film KRÁLÍČEK JOJO (2019) jsem rovněž zkouknul a po jeho shlédnutí jsem tehdy dospěl k podobnejm názorům a závěrům jako pan VK. Je to zkrátka děs, ale my vo něco starší víme, jak to s II. světovou válkou dovopravdy bylo. Nás již nepředělaj!! Ale mohou nás pozabíjet…

Korunaminus
Návštěvník
Korunaminus

Sorry Mr. SMITH, mohou nás zkusit pozabíjet!

veverlík
Návštěvník
veverlík

stačí počkat

Dilma
Návštěvník
Dilma

Na starší propaganda sere, cílem je postupně předělat mládež, což už se podařilo, jak vidíme u Pirátů.

Armica
Návštěvník
Armica

Kdyby byla Tóra pravdivá, že židé byli udatný národ, který bojoval proti padlým andělům a obrům, pak by musely umělecké baroktní a renezanční kresby zobrazovat judejce s mečem v ruce a všechny velká evropská města a metropole by byly ozdobeny obrovskými bronzovými a pískovcovými monumenty a sochami udatných židů. Ale neexistuje ani jeden monument na podstavci, který by odkazoval na udatného židovského vojevůdce či knížete.
Místo toho jsou po celé Evropě monumenty slovanských králů a knížat ve zbroji s tasenými zbraněmi a jejich věrnými překrásnými koni. Najdeme je opravdu všude po evropských metropolích. Dále sochy archanděla Michaela, který vráží meč do srdce draka či mu seká hlavu jako náš Bajaja, symbolicky odkazuje na fakt, že to byl někdo z nebe, kdo ukončil slavně nekonečnou bitvu s nepřítelem lidí, a drak odkazuje k národu , který měl ve znaku toho draka. Jako jiné národy mají i dnes orlice, jednorožce, medvěda, lva atd. Bohemie měla lva na červeném poli jak říká Bible : ” Hle,
zvítězil lev z pokolení Judova ” a v Praze máme na mohyle udatného vojevůdce sv. Václava ve zbroji. Z bronzu! Dějiny píšou vítězové a tak se nebudu vyjadřovat k tomu, proč nám ho tam postavili až koncem 19. stoleti. Bylo by to na dlouhé povídání. Ale právě Praha lehla popelem po velkých bitkách kupodivu nejvíce ze všech. Proč asi ? Že by obyvatelé židé měli chuť ten svůj Mahral zasvinčit sochami
slovanskými svatými učenci ?

Nechci být šťoural, ale není mi nic známo o tom, že by měli židé ve svém erbu lva a někde zobrazované své velikány . Pokud bojovali proti obrům, tak proč tu nemáme nějaké sochy s boji židů s obry ?! Asi proto, že obři jsou také ti známí velikáni, blonďatí Atlanťané. Tedy jde o jedny a tytéž obry. A ti nebojovali proti lidským trpaslíkům Jak známe z řeckých bájí. Lidská výška byla do 160 cm. Tedy trpaslíčci, ne ? 🙂

A tak, tu je názorná ukázka toho, kam vede přepisování dějin po generace. Udatnost vlastního národa neznáme, protože i Bible prý lže a díky talentovaným penězoměncům jsme se nikdy lépe neměli ! Průmyslová revoluce ž/ Ž spasila prý lidi od práce . D,-) Vlastně jednou jedinkrát nám nelhali. Bez práce jsme ve většině. A má být hůř.

Že se začiná zobrazovat Hitlerovo nacistické Německo v takových šílených filmech, jako ten Jojo Rabbit ,to mi nějak naznačuje, že mimo jednotné oblečení dle výkonu povolání, jim ještě chybí nasoukat do jednotlivého oblečení děti gójů a strčit je na výchovu do nějaké organizace. Jako byla Hitlerjungend či komunistů pionýři a svazáci . Jen to nějak vnutit jako krásné a záživné.

aragonit
Návštěvník
aragonit

Jozef Flávius bol takým bojovníkom čo bojoval proti Rímu hrdinsky do posledného muža až ostal len sám a Rimania si ho ako velitela pevnosti Jozapat ktorú chceli dobyť za týždeň no trvalo im to celé mesiace veľmi považovali. Oblúbil si ho dokonca sám Vespasián. Jezefus s malou vojenskou posádkou zabránil postupu Rímskych vojsk na Jeruzalem a oddialil tak jeho obliehanie a pád o celý polrok

Jaris
Návštěvník
Jaris

aragonit
Josephus byl zid s rimskym obcanstvim a tak neni divu, ze branil Jeruzalem. Zidi nenavideli rimskou nadvladu a delali problemy. Jeruzalem byl oblehan par let pred totalnim znicenim Rimany v r.70 AD.
Jednoho dne se rimske vojsko zvedlo a odeslo. Zidi to pokladali za sve velke vitezstvi nad Rimem. Jenze rimske vojsko se v r. 70AD vratilo, obklicilo Jeruzalem palisadou, ze tam ani mys neproklouzla. Nechali obyvatelstvo Jeruzalema vyhladovet tak, ze pozirali sve deti.
Toho roku byl Jeruzalem definitivne porazen a lezel v sutinach. Nebylo v planu znicit jejich chram, protoze uz tenkrat to byla architektonicka pamatka. Chram vsak ve vrave boju chytl a s nim shorely veskere dokumenty vsech zidovskych linii.

Henok
Návštěvník
Henok

Lev zvítězil z rodu ne Judy, ale Judith. Její příběh je popsán v Apokryfech Bible Kralické, dříve Královské. Proč asi lev se dvěma ocasy a proč lev a Judith ? Lvice leží jako sfinga u těch blonďatých hrobek faraónů, jejichž posmrtné masky jsou odlišné od těch blonďatých. Judith ve svém příběhu zachránila celý svůj rod před velkým vojskem s tím, že její snad Bůh, snad anděl strážný ji vedl. Vojsko odtáhlo, lev z rodu Judith zvítězil.

Duch Svatý
Návštěvník
Duch Svatý

Dokázal by zde někdo vysvětlit předzvěsti nacistického harašení v amerických novinách počátku 20. století? Viz úryvky z předních amerických deníků v následujícím videu v čase 1 hod. 41 min. 23 sec.

https://youtu.be/T8WlHx_NcPU

konzerva
Návštěvník
konzerva

Znáte tohle, někde jsem to četl přeložené. Pokud je to pravda tak je to děs? Rozhovor s rabínem Abrahámem Finkelsteinem . https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nCmS6dKPEd0&app=desktop např. Už po staletí vymýváme lidem mozky. A zvláště posledních pár stovek let. Oni uvěří čemukoli, co jim řekneme. Hodně se bavíme kolem Pesachu (židovských velikonoc), kdy krademe sto až tři sta tisíc dětí ročně pouze v USA?

WINSTON SMITH
Návštěvník
WINSTON SMITH

Tohle video (rabín Abraham Finkelstein) znám a je až děsivý!

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Není tam nic jiného a navíc než jak je to v Protokolech.

Jaris
Návštěvník
Jaris

konzerva
I kdyby slo pouze o falesnou nahravku, vsechno to, co Finkelstein rika muzete sam videt, ze jde bohuzel o skutecnost. Pak zidi breci, ze jsou bili proti nim. Ovsem PROC, to uz zapomenou dodat.

Radek
Návštěvník
Radek

comment image
Odhalení spiknutí 2.sv.války
Čtvrtá fáze:
Vztah mezi novou vládou a angloamerickými vládnoucími kruhy se stal nesmírně benevolentní. Když Hitler odmítl pokračování v placení reparací, ani Británie nebo Francie nenutily Hitlera k zaplacení reparací. Poté, co šéf Reichsbank Hjalmar Schacht odcestoval v květnu 1933 do USA, aby se setkal s prezidentem a hlavními bankéři Wall Street, Amerika poskytla Německu nové půjčky v celkové výši 1 miliardy dolarů, poté Schacht ještě požádal v Londýně o další půjčky ve výši 2 miliard dolarů, jakož i o snížení a případné zastavení platby ze starých půjček. Nacisté tak dostali něco, co předchozí vláda nemohla.
V srpnu 1934 americký ropný gigant Standard Oil koupil v Německu 730 000 akrů půdy a vybudoval velké ropné rafinerie, které zásobovaly nacisty ropou. Současně USA tajně poskytly Německu nejmodernější vybavení pro letecké továrny, které pak vyráběla letadla pro Luftwaffe. Německo obdrželo velké množství patentů od amerických firem Pratt & Whitney, Douglas Aircraft Co. Například bombardér Junker-87 byl vyroben za použití výhradně americké technologie. V roce 1941, kdy byla 2.sv.válka v plném proudu, dosáhly americké investice do německé ekonomiky 475 milionů dolarů, Standard Oil investoval 120 milionů $, General Motors 35 milionů $, ITT 30 milionů $, Ford 17,5 milionů $.
Tajná finanční a ekonomická dohoda mezi angloamerickými elitami a nacisty byla přímou příčinou vedoucí k 2.sv.válce!
https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwarcomment image
Zdroj:comment image
Dnes, když se nosatí pustili do plánu “Velké hospodářské krize 2.0”, je nezbytné identifikovat jakou klíčovou roli hráli v minulosti při organizování zločinů proti lidskosti, proto by jste neměli bagatelizovat film Králíček Jojo, protože jste jak ta pověstná vařená žába.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Syndrom_va%C5%99en%C3%A9_%C5%BE%C3%A1bycomment image
https://youtu.be/tOidZtmqHiIcomment imagecomment imagecomment image

Josef
Návštěvník
Josef

Standard Oil = Rockefeller

Rosťa
Návštěvník
Rosťa

Bush, Mengele, Bormann, Skorzeny, Gahlen. Jaká je historie a pozadí té fotky?
Kde se vzal americký prezident Bush v rodinné idylce s Mengelem a spol?
To je šílený, tam už chybí jenom Hitler!

hmm
Návštěvník
hmm