Jižní Morava se mění v polopoušť a voda k pití bude brzy...

Jižní Morava se mění v polopoušť a voda k pití bude brzy na příděl! Hrůzostrašné vize programovacích videí Hollywoodu se naplňují, obrazy Syndikátu předznamenávají počátek příčin úprku z povrchu naší planety nahoru, dolu a k singularitě! Vrtaná artézská studna je dnes investicí jistější než zlato, na nic nečekejte! Voda na příděl, kapkové zalévání, model života “Izrael” a posun subtropů o tisíc kilometrů na sever!

Jižní Morava se mění v polopoušť a voda k pití bude brzy na příděl! Hrůzostrašné vize programovacích videí Hollywoodu se naplňují, obrazy Syndikátu předznamenávají počátek příčin úprku z povrchu naší planety nahoru, dolu a k singularitě! Vrtaná artézská studna je dnes investicí jistější než zlato, na nic nečekejte! Voda na příděl, kapkové zalévání, model života “Izrael” a posun subtropů o tisíc kilometrů na sever!

Je to tady, už není pochyb a všichni můžete konečně otevřít oči a začít vnímat procesy, které popisuje 6. kapitola Syndikátu. Ti z vás, kteří sledují moje články na téma Syndikátu, tak vědí, že některé informace potřebují určitý rámec, informační polygon, v jehož prostoru se příjemce informace dokáže orientovat. Považuji proto za důležité uvolnit některé další informace, abyste se dokázali v nastalé situaci orientovat. A je mi jasné, že to nebude pro čtenáře snadné. Nicméně čas nadešel a je potřeba se připravit na to, co čeká náš životní prostor a národy v celé Evropě, tentokrát nejen z hlediska migrace, ale především klimatických změn, které jsou přímo odvislé od termonukleárního energetického výkonu naší hvězdy, Slunce. Každý další rok, každé další léto a sezóna za sezónou přináší změny, které už jsou viditelné všude okolo nás.

Tvorba polopouště, nedaleko Berlína.

Včera vyšel poprvé v ČR velmi alarmující článek, který znepokojil tisíce lidí. Mainstream uvolnil hrozivé informace ministra životního prostředí Richarda Brabce [1], který uvedl děsivé informace o tom, co čeká Českou republiku. Česká republika čelí nedostatku pitné vody. Zprávy, které přichází od zemědělců a klimatologů, jsou nejhorší z Jižní Moravy. Podle informací klimatologů se Jižní Morava a její rozlehlé části začínají měnit v polopoušť a voda zmizela. Do hloubky 30 metrů pod zemí není žádná voda. Klasické kopané studny už jsou na mnoha místech vyschlé, ale pro zabránění paniky obyvatelstva se to zatím maskuje. Jakým způsobem? Cisterny pravidelně přiváží do postižených obci a měst vodu a z cisteren ji přelévají do městských a obecních vodojemů. Nikdo o tom nemluví, aby se nerozšířila panika. Ministr Brabec to však včera v rozhovoru pro iDnes.cz přiznal, tato praxe opravdu probíhá.

Konec zavlažování a kropení, ke slovu přijdou izraelské metody hadiček s vodou

V souvislosti s tím chystá vláda legislativní změny. Kromě více peněz na změnu rázu krajiny, jako je obnova lužních lesů a meandrů pro zachytávání vody, je už dnes podle ministra zcela jasné, že toto stačit nebude, protože prší málo a vodní deficit je obrovský. Budou se muset proto přijmout i nepříjemné restriktivní kroky, jako jsou plošné zákazy napouštění bazénů, zákaz zalévání zahrad a zahrádek, zákaz hospodářského zalévání sadů a vinic. Zemědělci, kteří budou chtít pěstovat rostliny náročné na vodu, jako např. hlávkové zelí, ale i ovocné stromy, budou muset přejít na tzv. kapkové zavlažování, které nejlépe na světě zvládli Izraelci na svých hydroponických farmách uprostřed Negevské pouště. Voda je přiváděna ke každé rostlině nebo kmenu stromu pomocí hadiček, ze kterých kape voda přímo do půdy a nestihne se tak odpařit.

To není scifi, to je teplotní mapa z 1. srpna 2018 v Evropě a Skandinávii. Všimněte si teplot na severu Skandinávie, která je už za Polárním kruhem.

Náklady na hydpronické pěstování půjdou do desítek miliard korun, které zemědělci nedokáží vynaložit a prostě skončí. Ministr Brabec připouští, že voda se bude muset dovážet z jiných míst republiky do těch oblastí, kde už dnes čelí polopouštním klimatickým procesům. Hrůzná vize z hollywoodských programovacích filmů Syndikátu jako jsou filmy Interstellar a Elysium se začínají naplňovat. Tímto se otvírá obraz Kapitoly 4 a 6 Syndikátu, o kterém nyní můžeme už otevřeně hovořit. Na povrchu planety Země za několik desítek let zůstanou jen autonomní systémy a populace lidí uvyklých a přizpůsobených životu v poušti. A kdo v posledních letech přichází do Evropy? Kdo že to má zkušenosti s přežitím v poušti? Ano, jsou to Arabové a Černoši. Jsou to Apoštolové a Zvěstovatelé procesu zániku mírného klimatického pásu Evropy.

Energetický výkon naší hvězdy nás postupně zbaví vody a posléze vzduchu kvůli kolapsu fotosyntézy. My se toho už nedožijeme, ale naše děti…

Energetický výkon Slunce se postupně navyšuje, nejde o dramatický nárůst, ale je trvalý. Jenže i mírný nárůst má vliv na proudění vody v mořích, na systém mořského výměníků, které ovlivňují i vzdušné tlakové níže a výše. Jen malá změna výkonu naší hvězdy stačí na to, aby se proudění vzduchu a vody v mořích změnilo a posunulo o několik stovek kilometrů. Je to nový fenomén, který dosud vědci a klimatologové neznali. Dosud se mělo za to, že problémem je roztávání ledovců v Antarktidě a také v Arktidě, ale nové studie ukazují, že pro katastrofální změny klimatu není potřeba změnit teplotu na planetě o několik stupňů, protože stačí jenom to, když dojde ke změně proudění vzduchu a tlakových výší a níží nad Evropou. A k tomu nejsou potřeba globální změny mohutného ohřevu planety.

Tmavá místa jsou tradiční oblasti v ČR, kde jsou největší problémy s vodou.

Na severu Norska a Švédska, na úrovni Polárního kruhu, panují tropy v těchto dnech. Došlo ke zhroucení tlakových systémů, které bránily pronikání teplého vzduchu na sever a výsledkem jsou klimatické změny, které vedou ke změnám v přírodě, ale především k výpadkům dodávky vody z dešťových srážek. Podle ministra Brabce je už 70% celé republiky ve stavu mimořádného sucha.

Vláda plánuje do roku 2020 přijmout nové zákony, které dají vládě nástroje pro omezení odběru a spotřeby vody v ČR. Jedním z mechanismů má být i právo na povinné sdílení soukromých vodních zdrojů v případě sucha, kdy by stát mohl vstoupit na soukromý pozemek a čerpat ze soukromého zdroje vodu pro obyvatelstvo, tedy podobně jako v případě války, kdy stát rekvíruje soukromý majetek pro potřeby státu [2]. Pokud by bylo vody opravdu málo, bude podle novely vodohospodářského zákona mít vláda právo omezit a regulovat i odběr vody na pití, což by bylo nejkritičtější opatření ve chvíli, kdy už by prostě voda nebyla.

Rovník se posunuje až o 1500 km na sever, musíme se tomu přizpůsobit

Globalisté říkají, nemějte děti. Nebudete mít pro ně vodu. Tohle není úplně přesné, protože ve chvíli, kdy bude vody tak zoufale málo, se to projeví mnohem dříve v jiných odvětvích průmyslu. Nejvíce to zasáhne potravinářství, kde je spotřeba vody obrovská, a to hned od prvovýroby. Mléko je typický příklad. Pro výrobu mléka je potřeba kráva, jenže ta je obrovským konzumentem vody a stejně tak trávy, která ale ke svému růstu potřebuje hodně vody, protože jakmile není vláha, tráva usychá. Kráva ji sice dokáže sežrat, ale v tom případě zemědělec musí přistavit pro krávy cisterny s vodou. Nasucho krávy vypijí obrovské množství vody. Ministr Brabec tak upozorňuje, že velký počet chovatelů dobytka skončí.

Krásná tropická Evropa?

Klimatologové začínají hovořit o tom, o čem se dosud jenom spekulovalo. Dochází k posunu rovníkového podnebí o zhruba 1000 až 1500 km na sever. V Evropě to znamená, že pás subtropů Středomoří se posunuje do Střední a Západní Evropy a jedná se mohutný posun, který zasahuje až do prostorů severní Skandinávie. S tím souvisí přesun fauny a flóry na sever, proto stále více najednou čtete, jak se v ČR objevují tropické čeledě pavouků, hmyzu, ale i rostlin a vegetace. Spolu s tím ale přichází sucho a systém polopouští. Toto všechno zachycují obrazy Kapitoly 4 a 6 Syndikátu. Muž zahodil knihu a matematická skripta, do ruky vzal motyku a šel pěstovat jídlo. Toto je obraz z filmu Interstellar, lidstvo nepotřebuje vědce, potřebuje farmáře, protože planeta Země umírá kvůli suchu, po něm následuje nedostatek vody, po něm umírání stromů, po nich zastavení fotosyntézy a výroby kyslíku na povrchu planety.

Vrtané studny a změna podnebí udělají z Evropy Palestinu

Pokud jste neviděli film Interstellar, potom je třeba to urychleně napravit. Film popisuje kapitolu 6 a kapitolu 24 Syndikátu, nás teď zajímá kapitola 6, obraz projektoru zobrazující umírající lidstvo, které lapá po vzduchu a vraždí pro nádobu s miskou vody. Na ně hledí tři skupiny osob. Jedna skupina z oběžné dráhy ve skafandrech (směr nahoru), druhá skupina periskopem z hlubokého bunkru (směr dolů) a třetí skupina se na to dívá z pozice těch, kterým je to už jedno, z pozice kyborgů (lidé po singularitě). Pokud máte dům, na nic nečekejte a nechejte si urychleně na zahradě vyvrtat artézskou studnu, je to investice k nezaplacení. Hloubka vrtu by měla být alespoň 80 metrů, pokud bude hlubší, je to větší jistota. Podpovrchová voda začne v Evropě postupně mizet a kdo nebude mít artézskou studnu na hlubokou vodu, bude bez vody.

Tohle se už brzy stane důležitější než zlato.

Postupně se Evropa stane novou Palestinou, nejen složením obyvatelstva a kvůli migrantům z arabských zemí, ale především kvůli klimatickým změnám. Právě Palestinci mají nedostatek vody na svých územích a i to jeden z důvodů sporu s Izraelem. Nemyslete si, že Izrael se mermomocí snaží držet Jeruzaléma, protože nejde jenom o náboženské a historické důvody. Jeruzalém totiž leží na největší podzemní vodní laguně v celém Izraeli. Kdo kontroluje Jeruzalém, kontroluje vodu. Jeruzalém vznikl právě na místě s dostatkem vody, ve starověku to ani jinak nebylo, města vznikala jen tam, kde byly silné vodní zdroje.

Pamatujte si, že když už ministr veřejně mluví o polopouštích na Moravě a o změnách zákonů směrem ke konfiskacím vodních zdrojů, potom to znamená, že obraz programovacího videa Interstellar se právě teď naplňuje. A v takovém světě nebude místo pro raketové vědce a kosmonauty, ale pouze pro zemědělce, kteří ze suché země dokáží vyrvat jídlo. Proto ve filmu je zachycen další obraz Syndikátu, simplifikace vzdělání. Není důvod mít vzdělané lidi, je potřeba mít jenom farmáře. To je budoucnost z projektoru, která se právě teď naplňuje.

Nejen o změnách podnebí v Evropě budeme hovořit dnes od 19:00 hodin v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme všechny události z domova i ze světa za uplynulý týden. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Uno Universus
Návštěvník
Uno Universus

Snazit se ze suche pudy vyrvat jidlo je blahove. Vyrvat vodu ze vzduchu, z mori a s pod pisku v Africe je pravdepodobne. Pod piskem v Africe je ji urcite hodne, proto tam bude jednou dobry prumysl a zivot. Evropa, kde byl dlouho zivot si bude muset odpocinout a a jit ladem. Transformace tel bude znamenat velice malou spotrebu jidla, mozna dve kapsle alternativnich doplnku a je. Vody mozna sklenicku nebo trosicku. Tam kde bylo sucho bude voda a tam kde byla voda, bude poust. psali kdesi kdysi. Vsechno je OK.

buback
Návštěvník
buback

no tak si zkuste navrtat vodu co je pod saharou a postavit k tomu vodovod! Poslední kdo to zkusil byl Kaddáfí a jak s ním zatočili!

anonym
Návštěvník
anonym

comment image
Tady ještě odkaz na tu fotku – Cheb

anonym
Návštěvník
anonym

Já se omlouvám všem, tohle je úplně mimo mísu, k tomuto článku příspěvek nevede, jenže mi to tak pobouřilo, že bych ráda, aby se na to podívali i další lidé. Z nedostatku čtiva jsem prohlížela Fotogalerii IDnes a uhodil mi do očí obrázek s textem o německém hřbitově. Tak oni si udělali Sudeťáci v Chebu hřbitov svých vojáků padlých ve druhé světové válce na našem území. Místním patrně vůbec nevadí, že u nás vraždili, popravovali, že za protektorátu lidé umírali na přepracování v německých fabrikách, no atd. většina z vás to nejspíš vidí jako já. Je to hnus, co už si dovolí, nechápu, proč si Němčouři ty své mrtvé nácky neodvezou domů. I toto se provádí za peníze daňových polatníků, ani údržba takového hřbitova není zadarmo. Na hroby Rudoarmějců, kteří za naše osvobození skutečně položili životy dnes každý plive, ale náckům se udržují hřbitovy.
Otázka zní: Je tohle normální svět?

styx
Návštěvník
styx

Vdaka za informaciu. Cize ked Fico zakazal vyvoz vody zo Slovenska vedel preco. Ked sa zacal zblizovat s Izraelom vedel preco.
Takze mne ostava len jedno. Vykaslat sa na barak. Kupit si expedicne vozidlo, alebo off-road, popripade SUV, kupit aspon za 5000 Eur zlato a striebro a je vystarane. Kam pojdem uz viem

Dan
Návštěvník
Dan

Pane VK co takhle kdyz napisete A tak napsat i B. Cely clanek je velmi tendencni a zkratka jedouci na vlne ‘euforie’ z horka. Verim, ze o nadchazejici zmene insolace Slunce vite, jen se Vam jaksi nehodila do vyzneni clanku 🙁

Skutecnost je takova, ze insolace Slunce je poslednich jiz temer 10 let na sestupne tendenci a posledni slunecni cyklus je extremne silne zpomaleny, s minimem slunecnich skvrn. Deje se tak ne nahodou, pochopitelne. Nybrz Slunce ma krom 10ti letych cyklu spousty dalsich mene znamych cyklu.
200 lety cyklus kteryzto se opet zacina naplnovat jest zacatkem vyraznych zmen. Misto predlouhych horkych roku nas naopak cekaji velmi tuhe zimy a destiva studena leta. Zkratka a dobre se pomerne rychle dostavame do male doby ledove. Nasledky pravdepodobne budou mnohem neprijemnejsi nez je aktualne teple klima, kterezto je spise zivotadarne (nepocitame-li panujici sucho). Plesnive, nedozrale plodiny, hlad a k tomu zaplavy pripadne i sucho.
Zmeny v osvitu se zacnou promitat se zpozdenim, jelikoz zde hraje roli spousta faktoru resp. zpetnych vazeb a obri zasoba naakumolaveneho tepla v podobe oceanu.
Je samozrejme otazne jak se nazrcadli dany markantni ubytek slunecniho zareni v nasem svete ve zdejsim, kteryzto ma silne zaneradenou atmosferu. At uz exhalacemi ale take ruznou chemii – chtenou ci nechtenou …

http://www.osel.cz/3201-v-kratke-dobe-nas-postihne-mala-doba-ledova.html

Tento clanek je z roku 2008 !!!
Tzn. ze jiz 10 let se vi kam smeruje slunecni vyvoj. Nicmene se stale dokola hlasa o globalnim oteplovani, kterezto jest nastrojem k vymlacovani penez z kapes beznych Marenek a Jenicku.

Preji hezky den

H.L
Návštěvník
H.L

Podľa mňa je to židácky podvod naplánovaný v 80-tych rokoch. Tie tajné americké dokumenty sa volali Harvardský projekt alebo Houstonský projekt. Tam bol uvedený smelý plán “posunúť hranicu polopúšte o1 km/ ročne na sever”. Počasie dnes sa vyrába umelo. Chemtrails elektrochemicky naviaže vzdušnú vlhkosť, aby ju potom mohli odfúknuť kam potrebujú. Potom tu máme HAARP a nie jeden. Táto mikrovlnka žiarením vyrába tlakové níže a výše. A stačí si večer pozrieť predpoveď počasia tak možno vám ukážu obrovský tlakový úútvar z Európy až do Afriky. A vedľa neho či cez tento tlakový útvar lifrujú horúci africký vzduch do Európy. Potom používajú miestne mikrovlnky-radary ktoré sa poodobajú vežiam mobilných operátorov. Tie používajú na posúvanie mračien vykurovanie v lete ( u nás v meste je teplejšie ako v Bratislave aj keď sme severnejšie. Čo nikdy predtým nrbolo). Oceánologovia tvrdia že teplta morí sa cca 15 rokov znižuje. Písaval o tom orgonet, ale niekto ho “presvedčil, aby s tým prestal.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Promiňte mi ten anglický výkřik, ale v jiném postu se vyjadřuji k tomu, že jsem se mýlil a pan VK měl znovu pravdu. MISTER VK FOR PRESIDENT!!! Vážený pane VK, obdivuji vaši míru informovanosti a schopnost analyzovat dostupné informace a děkuji za Vaši práci. Zůstávám s úctou.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Vážený pane VK, milí čtenáři, omlouvám se za svůj mylný názor, který jsem pod článkem prezentoval – byl to první diskusní příspěvek, takže je asi úplně vespod – jsem na dovolené, už se na venkově krade i voda, stačí hodit sousedovi nebo obci do jeho (její) vody čerpadlo s hadicí. Děje se to před domem, který jsem si na dovolenou pronajal. Omlouvám se. Ale děsí mne to. Myslel jsem, že i Aeronet a pan šéfredaktor VK se může mýlit. Bohužel, nemýlí se. Takže, vážený pane, VK jen do nás s dalšími informacemi. Slíbil jste velká odhalení, předem Vám za ně děkuji. Zůstávám s úctou a děkuji za vaši práci.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Rothschildové založili v 19. století jak Veolii (1852, akcionář James de Rothschild upsal nejvíce akcií, 5000 akcií Compagnie Générale des Eaux), tak Suez (1858, Lionel de Rothschild) pro výstavbu Suezského průplavu.
Generální ředitelka dnešního Suezu (ENGIE) je Isabelle Kocher, bývalá zaměstnankyně Compagnie Financière de Rothschild. A tak podobně.
Fr. koncerny Veolia a Suez ovládají většinu vodárenství v Česku a hrabou mnohamiliardové zisky ročně, zatímco vodárenské sítě chátrají a jsou na hranici životnosti.

Petr Schnur, 12. 10. 2011: “Libye odstartovala impozantní projekt „Great Man-Made River“, jehož cílem je zásobovat vodou těženou z obrovských vodních zásob ležících pod Saharou pobřežní města. 4 000 km vodního potrubí již dnes přivádějí ke spotřebitelům 6,5 milionů kubických metrů vody. Zásoby vody jsou gigantické. Území Německa by se jimi zaplavilo do hloubky 1000 metrů, a podle výpočtů vystačí na několik tisíc let. Uvidíme, za jak dlouho se na scéně objeví francouzské koncerny Veolia, Suez a nebo SAUR.”
http://www.czechfreepress.cz/afrika/petr-schnur-poznamky-ke-zniceni-libye.html

V červnu 2011 rakety NATO vybombardovaly „Great Man-Made River“, který Libye budovala 40 let a v Guinnessově knize rekordů 2008 je zapsán jako největší zavlažovací projekt na světě.

https://www.youtube.com/watch?v=tUgVlMDbyl4

Aldo
Návštěvník
Aldo

Bude li suché počasí – klima může opravdu dojít k nejhoršímu tzn.postupný nedostatek potravin. Naše zemědělství už dávno není sobestacne, mnoho potravin se k nám dováží. Postačí když dojde l vypadku dopravy-zásobování a my nebudeme mít co žrát. Čím je společnost vyspělejší, o to více je zranitelná!
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/O-zemedelstvi-primo-z-provozu-Maslo-za-100-Muze-byt-hur-Prasata-pryc-dobytka-malo-Vzpomente-na-Katerinu-Jacques-546652

Aldo
Návštěvník
Aldo

Další varování od zemědělců – od příštího roku se ceny potravin budou zvyšovat – není čím krmit skot. Mnoho zvířat jde na vynucenou porážku !
https://byznys.lidovky.cz/misto-pastviny-sahara-chovatele-posilaji-dobytek-na-predcasnou-porazku-pristi-rok-nebude-mleko-ikl-/moje-penize.aspx?c=A180806_183117_moje-penize_ele

tehu
Návštěvník
tehu

Problém je v jedné širokým obloukem obcházené skutečnosti, neboť je zdrojem obrovského businessu. Jde o mikrovlnné technologie. Už Německý Wermacht, blahé paměti, při přípravě operace Barbarosa, testoval mikrovlnné technologie pro ohřev jídla pro své armády utočící v SSSR. Vyhodnotil tuto technologii jako nebezpečnou a sám A. Hitler zakázal její používání. Bývalá Akademie Věd SSSR na provedla ověření výsledků výzkumu Německa a v bývalém SSSR byly mikrovlnné technologie zakázány zákonem…

Dne jsou mikrovlnné technologie všude kolem nás (Mobilní telefony, WIFI, mikrovlnné troby… ) a ohřívají vše okolo sebe a to velmi intenzívně…

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=438:zpsobi-mobily-zanik-lidstva&catid=61:zdravi&Itemid=85

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=257:mobily-opravdu-zpsobuji-rakovinu&catid=61:zdravi&Itemid=85

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=330:uinky-mikrovlnnych-zaizeni&catid=61:zdravi&Itemid=85

http://www.matrix-2012.cz/index.php/component/search/?searchword=wifi&searchphrase=all&Itemid=85