Jiří Mádl znovu řval na Andreje Babiše na náměstí v Českých Budějovicích,...

Jiří Mádl znovu řval na Andreje Babiše na náměstí v Českých Budějovicích, vyčítal mu čerpání evropských dotací pro zemědělské farmy holdingu Agrofert! Samotný Mádl však čerpá dotace od českého státu na svoji filmovou tvorbu! Od českých daňových poplatníků inkasoval na dotacích 7 milionů korun pro celovečerní film! Jaká je pravda o českém zemědělství? Bez Agrofertu by se řada farmářů už ekonomicky položila, známe podrobné detaily, které odhalují zločinné procesy v 90. letech!

Jiří Mádl znovu řval na Andreje Babiše na náměstí v Českých Budějovicích, vyčítal mu čerpání evropských dotací pro zemědělské farmy holdingu Agrofert! Samotný Mádl však čerpá dotace od českého státu na svoji filmovou tvorbu! Od českých daňových poplatníků inkasoval na dotacích 7 milionů korun pro celovečerní film! Jaká je pravda o českém zemědělství? Bez Agrofertu by se řada farmářů už ekonomicky položila, známe podrobné detaily, které odhalují zločinné procesy v 90. letech!

Situace s protesty proti Andreji Babišovi v ČR neustávají a je již zcela jasné, že pěkné počasí odstartovalo v ČR letní “Majdan” s cílem svržení vlády Andreje Babiše. Jenže při těchto demonstracích dochází k neuvěřitelným scénám, které stojí opravdu za pozornost a musíme si je rozebrat. Do centra pozornosti se opět dostává Jiří Mádl, herec a režisér, který se netají svým odporem a nenávistí vůči Andreji Babišovi.

V Českých Budějovicích dnes proběhla na náměstí menší demonstrace [1], které se Jiří Mádl také zúčastnil a jako místní rodák promluvil k občanům. Celý jeho proslov byl tepáním a pranýřováním Andreje Babiše, že je de facto zloděj a podvodník, protože čerpá dotace. V roce 2017 prý Agrofert čerpal z evropských fondů přes 2 miliardy korun, a protože Andrej Babiš je trestně stíhaný, neměl by prý Agrofert čerpat žádné dotace.

Jiří Mádl

Andrej Babiš prý čerpá dotace z kapes těch nejchudších v ČR a v celé Evropské unii, což je prý další důvod k tomu, aby vláda Andreje Babiše padla. Hysterické výpady Jiřího Mádla na Andreje Babiše jsou v jedné věci naprosto bizarní. Samotný Jiří Mádl totiž čerpá dotace, a to nikoliv od Evropské unie, ale přímo z českého státního rozpočtu. V roce 2016 si totiž Jiří Mádl zažádal [2] o dotaci ve výši 7 500 000 Kč pro svůj celovečerní film Na střeše.

Žádost o dotaci byla postoupená Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tento fond kontroluje Ministerstvo kultury ČR a rozpočet fondu schvaluje vláda, přičemž o poskytnutí objemů peněz pro fondy, které ministerstvo kultury spravuje, rozhoduje ministerstvo financí. A právě v roce 2016 byl ministrem financí Andrej Babiš, který Jiřímu Mádlovi dotaci schválil ve výši rovných 7 000 000 korun. A uběhnou 3 roky a Jiří Mádl řve na Andreje Babiše, že je lump.

Přemluv bábu k Majdanu?

Jiří Mádl v minulosti vstoupil do povědomí v ČR díky propagační volební agitce natočené spolu s Marthou Issovou. Agitka se jmenovala “Přemluv bábu!” a burcovala mladé voliče, aby šli k parlamentním volbám v roce 2010 a volili pravici, protože levice je fuj. Ve volbách sice zvítězila ČSSD vedená Jiřím Paroubkem, ale protože zvítězila jen s malým náskokem před pravicovými stranami, nebyl Jiří Paroubek schopen složit koalici a rezignoval na funkci předsedy strany.

Vládu potom sestavovaly pravicové strany v čele s ODS a Petrem Nečasem. Už tehdy se Jiří Mádl vyprofiloval jako politicky angažovaný představitel tzv. kulturní fronty v ČR a jeho současná aktivizace proti Andreji Babišovi není náhodná. Je to součást procesu tzv. Demobloku s cílem svrhnout Andreje Babiše, ignorovat výsledek posledních voleb a vytvořit v České republice systém rozvratu a chaosu, který povede k Majdanu jako koncem roku 2013 v Kyjevě. Jenže o Mádlovi bylo napsáno už mnoho článků a není potřeba jeho profil rozebírat, všichni jej znají. Co však většina lidí neví, to je role Agrofertu pro české zemědělství.

Agrofert a jeho klíčová úloha pro přežití těch zemědělců, kteří ustáli rozvrat zemědělských družstev počátkem 90. let

Server Aeronet přináší jako první server v ČR nezaujatý pohled a analýzu na vývoj českého zemědělství po roce 1989. O těchto souvislostech, které vám předložíme, jste ještě zřejmě neslyšeli. Je načase pochopit jiné procesy řízení, které zůstávají utajeny. České zemědělství se po roce 1989 dostalo do stavu naprostého chaosu. Celé to začalo rozpady zemědělských družstev v roce 1990, které kvůli restitučnímu zákonu začaly ze dne na den hospodařit na cizích pozemcích, v cizích budovách, za komerční nájemní ceny, které 99% družstev nebylo schopno uspokojit, protože družstva si na nájmy nedokázala svojí produkcí vydělat. Do konce roku 1993 zanikla prakticky všechna jednotná zemědělská družstva. Tradiční JZD organizace zmizely, desítky tisíc lidí přišly o práci.

Agrofert supluje ekonomickou úlohu JZD, která byla po roce 1990 zlikvidována.

Jenže, to nebylo všechno. Družstva JZD provozovala nejen rostlinnou výrobu a sklízení pícnin z polí a luk, ale měla i výrobu živočišnou. Ta byla vitálně a přímo napojena na rostlinnou výrobu, protože skot v kravínech a telata v teletnících potřebovala siláž, prasata potřebovala brambory a krmné směsi, a když byl přijat restituční zákon v roce 1990, družstva zanikla a spolu s nimi rostlinná výroba.  Kravíny a teletníky neměly z čeho krmit krávy, z čeho vyrábět siláž na zimu, kruh se uzavřel. V roce 1990 bylo proto zahájeno v ČR největší masové vybíjení krav, dojnic a plemenných býků v celé historii Evropy.

Největší masové vybíjení krav v dějinách Evropy proběhlo v polistopadovém Česku

Od roku 1990 do roku 2007 bylo vybito přes 2 miliony dojnic a plemenných býků, protože zvířata by trpěla hladem, protože je nebylo čím krmit, pole a louky byly rázem kvůli restitucím v soukromých rukách a družstva nemohla platit komerční ceny za pronájem půdy. Děsivý dokument [2] ukazuje mnoho čísel, ze kterých přechází zrak, co Havlova zločinná garda po roce 1989 spáchala s českou prvo a druhovýrobou. Restituční zákon uplatněný na pozemky, na kterých hospodařila zemědělská družstva, byl zločin objednaný tehdejší skupinou členů tzv. Transformační komise vlády, která chystala malou a velkou privatizaci. Zájem na likvidaci zemědělských družstev v ČSFR měla především Německá asociace výrobců potravin a francouzská Asociace pracovníků v zemědělství. Jejich zástupci v lednu 1990 hostili Václava Havla na rautu na Francouzské ambasádě v Praze. K tomu chystáme extra článek.

Vývoj skotu a výroby mléka v Česku.

Likvidace zemědělství byla dokonána v roce 1993. Od tohoto roku přestalo české zemědělství existovat a transformovalo se do něčeho, co se ani nedá popsat. Je to doslova zemědělský “Frankenstein”. Část zemědělců začala podnikat na vlastní triko za pomoci bankovních úvěrů v roli soukromých farmářů, tedy rodinných farem, které nemají se zemědělskými družstvy nic společného. Ministerstvo zemědělství začalo poskytovat dotace různého typu, např. zelenou naftu (neplatí se z ní spotřební daň), různé garanční úvěry apod. Jenže už v polovině 90. let bylo jasné, že Česká republika vstoupí do Evropské unie, protože vláda Václava Klause podala přihlášku do EU a začal maraton nekonečných vyjednávání a tzv. kapitol o přístupu ČR do EU. Šéfem vyjednavačů českých podmínek vstupu byl Pavel Telička. A tady se začíná odehrávat hlavní osa zločinu.

Čeští zemědělci se stali obětí neschopnosti českých vyjednavačů pro přístup ČR do EU

Zatímco Poláci si vymohli v přístupových rozhovorech skvělé podmínky pro zemědělce včetně povolení subvencí a dumpingu pro polské zemědělce, Teličkova vyjednávací skupina odkývala Bruselu prakticky úplně všechno a pro české zemědělce nevymohla naprosto nic, ale vůbec nic. Dokonce se Brusel podivoval nad tím, že z Prahy přišlo od Teličkova týmu ke kapitole zemědělství pouze strohé stanovisko, že Praha nebude uplatňovat v kapitole zemědělství žádné ochrany, limity, státní subvence, prostě nic. Díky tomu se podařilo kapitolu rychle uzavřít a Teličkův tým hlásil, že Česko má splněno a brzy bude členem EU. Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 již nebylo možné českým zemědělcům poskytovat státní subvence, na rozdíl od Polska, které si vymohlo výjimky na 10 a dokonce 15 let. Čeští zemědělci v té době byli na pokraji bankrotu. A tady si to musíme vysvětlit.

Pavel Telička, hlavní vyjednavač ČR pro přístupové rozhovory do EU.

Destrukcí živočišné a rostlinné výroby v ČR po spuštění restitucí byl nastartován proces, kdy najednou už čeští zemědělci nemohli vyrábět jídlo, tedy potraviny na polích. Supermarkety byly v 90. letech zaplaveny francouzskými a německými zemědělskými produkty, od mléka, přes pečivo, až po maso. A nejen z Německa a Francie, ale také z Polska, a to paradoxně právě kvůli silné ochraně zemědělců v Polsku. Z této ochrany polští zemědělci profitují dodnes. Výsledkem bylo, že katastrofálně klesly výkupní ceny potravinových plodin.

Bez dotací dnes zemědělské podniky a farmy nepřežijí. A Jiří Mádl by chtěl českým zemědělcům zakroutit krkem, ani o tom možná neví, kolik farmářů na Agrofertu závisí

Český farmář to pochopil velice rychle. Záchrana však přišla z míst, odkud to nikdo nečekal. Z Bruselu. Koncepce ochrany ovzduší a ekologického rozvoje z dílny Evropské komise vymyslela “zemědělský hladolet” a přinesla nápad poskytovat dotace na pěstování řepky olejky, plevelnaté rostlinky, jejíž olejnatý extrakt se může přidávat do paliv. Vznikly tak evropské dotační tituly, které rázem umožnily zemědělcům v ČR generovat profit.

Právě od té doby je Česko pokryté žlutými poli. Je to čistě ekonomický důvod, který drží farmáře nad vodou. Řepka v palivech ničí motory, řepka pylem zamořuje široké okolí, ale bez řepky by padly zemědělské farmy a celé odvětví by v ČR skončilo. Dotace jsou motorem zemědělství. A existují dvě možnosti: Vystoupení z EU a ochrana zemědělství v ČR před dovozem (celní tarify a obchodní válka s EU), včetně garancí výkupních cen pro zemědělce, anebo setrvání v EU a čerpání dotací. Nic mezi tím pro zemědělce dnes neexistuje.

Andrej Babiš, premiér ČR.

A tím se dostáváme k Agrofertu. Hlavní úlohou Agrofertu pro stabilitu zemědělství v České republice je zajištění obchodně-výrobních vztahů mezi farmáři, zemědělci a zpracovateli rostlinné, ale i živočišné výroby, čímž Agrofert supluje a nahrazuje skandálně a zločinným způsobem zlikvidovaná JZD počátkem 90. let. Konglomerát Agrofertu zajišťuje stabilitu českého zemědělství, a to je možné realizovat jen na základě čerpání evropských dotací. Ti šmejdi na náměstích v Praze, v Českých Budějovicích a v dalších městech si neuvědomují, že útočením na Agrofert útočí na české farmáře a zemědělce, pro které je Agrofert v mnoha případech jediným obchodním partnerem a odběratelem. Nemusíte Andreje Babiše milovat, ale pro zemědělce udělal v ČR více, než všechny zkorumpované vlády po roce 1990.

Buď vystoupení z EU, anebo pokračování v čerpání dotací

Čerpání dotací pro zemědělské podniky je dnes v EU naprosto nezbytné. Platí to ve všech zemích EU, bez dotací dnes zemědělství nepřežije, protože ceny potravin a vstupních plodin jsou natolik už nízké, že bez dotací by nebylo možné generovat jakýkoliv zisk a profit, nebylo by možné zaměstnávat lidi na venkovech na farmách, zemědělství jako odvětví by zaniklo a orná půda by zůstala ladem. Proto se vymyslel řepkový hladolet pro východní země a farmáře v bývalých socialistických zemích, aby se zemědělci nebouřili a měli co pěstovat.

Tyto firmy a jejich zaměstnanci jsou v ohrožení, pokud lidé jako Jiří Mádl uspějí s tažením proti Agrofertu.

Vyčítat Agrofertu dotace je stejné, jako plivat na zemědělce za to, že se snaží na dotacích přežívat a zaměstnávat dál lidi v zemědělství. Celé to má úplně jiný náboj. Pomalu to vypadá, že vlastně ani nejde o svržení Andreje Babiše, ale někdo usiluje o likvidaci Agrofertu, aby se zhroutilo to málo, co z českého zemědělství po roce 1989 zůstalo. Někdo usiluje o další krizi v zemědělství a propouštění tisíců lidí, pokud skončí dotace pro Agrofert, který je obchodním partnerem pro stovky farem v celé České republice. Nejde o Babiše, chtějí podříznout krk českému zemědělství, ještě jednou, naposledy a definitivně. A tohle se od Jiřího Mádla nebo Mikuláše Mináře opravdu nedozvíte. Konceptuální vnímání procesů je proto nezbytné neustále prohlubovat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petr Lopocký
Návštěvník
Petr Lopocký

ono není čerpat jako čerpat… mádl čerpá dotace na to aby lidi bavil… a pomáhal… no a babiš ten čerpá proto aby nás ničil… takže ano dát peníze někomu kdo mě pobaví je ok … ale dát někomu peníze kdo zničí půdu zruší malé podnikatele… nekalímy praktikamy… krom toho mádl vyčerpal 7M pro naše potěšení a babiš miliardu pro to aby tu přebral zemědělstvý a zničil půdu na sračkách si nagabal…

p.s. jsem dizlektik a autista … tudíž pokud mám v mém projevu gramatické chyby je to správně… nebylo by tomu tak … bylo by něco špatně…

MilinaK
Návštěvník
MilinaK

Tak jednak všichni “umělci” žijí povětšinou z dotací, různých příspěvků a grantů a dále všichni žvanící havloidi a Pithartové a podobní taktéž. Nějakou normální profesí nejsou schopni se živit. Za bývalého režimu komunista už nevěděl co s nimi, tak jim dal k dispozici, alespoň ty kotelny, kde mohli v klidu spát, protože jsou jakékoliv normální práce neschopní. Dnes říkají, že jim tehdejší režim nepřál, ale pravda je ta, že jsou práceneschopní. Tihleti mají dnes dotace na své přežívání, kážou, jak se máme chovat, co si máme myslet apod. A chtějí ten spravedlivý svět a přerozdělovat po jejich a pro všechny. A pro ty, co nepracují, pro ty hlavně. Jenom žvanit, to je jejich styl. Jestli měl Babiš doposud mezi voliči své nevoliče, tak mnozí z nich budou jeho příštími voliči. Než aby v Čechách vládla nekvalifikovaná sluníčkářská lůza, tak raději Babiš se vším všudy.

Janek
Návštěvník
Janek

Malá poznámka: všimli jste si, že všichni “umělci”, kteří vystupují na demonstracích, dostali, dostávají a asi budou dostávat granty, příspěvky, od ČT? Co by komediant pro korunku neudělal…

MilinaK
Návštěvník
MilinaK

Zavřít těm šaškům peněžní konoutky. Ať ukážou, jestli lidi za to jejich šaškování zaplatí ze své kapsy.

Adam
Návštěvník
Adam

Takový drzý Mádl by měl jít makat rukama, aby poznal tu dřinu zemědělství. Otevírat sprostou hubu na náměstí, měl by přes ni dostat. Co dokázal kromě šaškování.

mila
Návštěvník
mila

Jsem z Českých Budějovic Mádl nic nedokázal at to zkusí v Jihočeském divadle tam ho vypráskají a ti dva zrzouni jeden z Vodnan druhý řve v Praze at jdou makat je třeba lidi na kombajny. Dnes jsem na TV Seznam omylem slyšela Slonkovou a dva podnikatele, kteří pojedou z Valašských Klobůk na Letnou asi nemají moc práce já mám doma tři podnikatele živnostníky , že by jeli na Letnou na to nemají čas

voto
Návštěvník
voto

Mádl je kkt

Jan Čáka
Návštěvník
Jan Čáka

No každému hrajou jenom chvilku.Po tom milionovém chlívku jednou neštěkne ani pes.Tyhle celebrity se jen ztrapní.Nedosáhnou svého cíle.Nepodaří se jim odvolat ani našeho prezidenta ani premiera,ani Marii Benešovou. TY DEMENTI NEDOSÁHNOU NIČEHO.

yarmil
Návštěvník
yarmil

Roli vlastizrádce Teličky jsem vůbec netušil a neznal,ale je fakt že kdysi jsem četl komentáře jak nám velmoci nabízejí mnohem lepší potraviny než si produkujeme sami a spousta lidí tleskala.

EMA
Návštěvník
EMA

Nechci pana Mádla obhajovat, protože pravdou je, že zvolený styl jeho proklamací může být poněkud zavádějící ve výkladu a vést právě k takovýmto závěrům, jaké vyznívají z článku výše. Ale pokud vezmu v potaz jeho zcela laický projev poukazující na to, že Agrofert čerpá dotace a neměl by, pochybuji, že toto své prohlášení postavil na svém přesvědčení, že by tyto dotace této firmě a dokonce snad všem zemědělcům, měly být zapovězeny obecně a zcela. V takovém kontextu jeho vlastní využití zákonné možnosti získat podporu na svou činnost v podobě jemu přiznané dotace vyznívá pro něj opravdu hodně hloupě a to nevěřím, že až takový prvoplánový hlupák skutečně je. Jednoduše dal, ne bez důvodu, najevo svůj názor, který nesdílí jen sám, a to , že Agrofert by tyto dotace neměl čerpat proto, že je jeho majitel ve střetu zájmů. Se nedivím, že všichni ostatní zemědělci na Agrofertu visí, když ten je majoritním hráčem na trhu s výhodami, o kterých se běžnému zemědělci ani nesní. Nedělám si iluze o tom, že zákon džungle lze z lidské společnosti zcela vymýtit, ale aspoň nějaká základní civilizovaná pravidla, která tato primitivní trochu usměrní, by se měla dodržovat. Pan Babiš je jednoznačně překračuje. Chová se jako predátor a za každého, kdo jeho mocenské tažení obhajuje s tím, že jinde jsou dravci ještě dravější, mluví asi v řadě případů pochopitelný, ale obyčejný strach. Tomuhle týpkovi alespoň nelze upřít odvahu, byť ze své pozice spíše štěká, než kouše. Jenže víc takových a stokrát nic porazilo slona, jak se říká, takže když nic jiného, tak aspoň přispěl svou troškou do mlýna.:)

okam
Návštěvník
okam

zde se mažou komentáře které nevyhovují vk, jen jsem slušně napsal,že vk byt chce byt jakoli chytře vypadat ,tak o zemědělství má představu jak já o kosmonautice ale umí to pěkně podat.tak to zkusím ještě znovu a ve zkratce,když tu mluvíme o chudých zemědělcích tak mě ukažte jednu chudou rodinu,která vlastní bývalé jzd, statek atd,nebo kdo z akcionářů chce prodat podíl? zato každý kdo mít pole ví,že mu tihle chudáci nakupují odkup pozemků ,za pronájem posílají drobné,které pokryje sotva dan ale auta v ceně milion a výš má každý člen rodiny,nové bydlení,dovolené xkrát ročně ,studia v zahraničí-to jsou ti chudáci o kterých se zde píše,že by bez babiše zkrachovali.lépe by bylo napsat,že společně s babišem ničí naši krajinu,protože jsou za to božsky dotováni.netýká se to pouze těch menších dobrodruhů,kteří to stavěli od píky jako rodinné farmy ale bývalí komunisté co dostaly celé statky a jzd do chřtánu ojeli staré hloupé lidi a ukradli jim majetky za m2 koruna rozhodně chudáci nejsou.dodnes tak drancují zbytky vesnic a vyhledávají osamělé lidi,pokud je nepředeženou šmejdi nebo lichváři s exekutorem-tož tak asi pane vk

Administrator
Admin

Systém vám maže komenty, protože vás považuje za bota, autoskript, případně generátor náhodných vět. V poslední době se testují systémy AI na diskusních webech, kde nediskutují živí lidé, ale počítače umělé inteligence. Obvykle se to projevuje mizernou českou gramatikou, chybějícími pravopisnými návyky, chybějícími velkými písmeny na začátcích vět, nesmyslně stavěnými podměty a přísudky, chybějícími mezerami po interpunkcích apod. Váš příspěvek byl na 87% vyhodnocen jako text umělé inteligence. Vanguard vám tudíž komenty automaticky maže. Piště komenty česky, s českým pravopisem a dodržujte základní pravidla konstrukce českých vět. Věty začínají velkými znaky. Za čárkou ve větě se vkládá vždy mezera. Stejně tak za tečkou na konci věty. Podmět se staví na první místo ve větě před přísudek v ohebném tvaru, není to jako v německém nebo anglickém neohebném infinitivu s pomocným slovesem “být” nebo zvratným “se”. Mezi větami v souvětí se vkládají interpunkce, jinak se to ani nedá číst. Toto se týká nejen vás, ale i některých dalších diskutérů tady na AEN, kde máme podezření, že jde o programové boty umělé inteligence, kteří vkládají náhodné věty ze slov poskládaných za sebe, které nemají nic společného s českým jazykem. Jelikož se to v poslední době rozmáhá, Vanguard tyto komenty obsahující “random-češtinu” bude mazat.

Tres
Návštěvník
Tres

Ma psani bez diakritiky velkou vahu?

Zdeněk Dymáček
Návštěvník
Zdeněk Dymáček

Není chlapci shůry dáno. Český komediant, až na čestné vyjímky, je intelektem zcela mimo rámec normálně myslících lidí. On neví, že se shazuje před miliony lidí.