Je tohle ještě pořád novinařina anebo už děsivá manipulace? CNN Prima News...

Je tohle ještě pořád novinařina anebo už děsivá manipulace? CNN Prima News po medializaci kauzy na Aeronetu přistoupila k neuvěřitelnému kroku, k přepsání rozhovoru s ředitelem ÚZIS tak, aby článek vyzněl pro-vakcinačně a úplně jinak než ten původní smazaný rozhovor! Porovnali jsme oba texty a nestačili jsme se divit, takže jsme svědky neuvěřitelného damage control anebo rovnou manipulace? A potom se novináři diví, že tradiční mainstreamová média už několik let ztrácí důvěru veřejnosti! Nová doba, host vyhazuje vrchního, anebo nová doba, rozhovor se přepisuje podle smazaného prvního?

Je tohle ještě pořád novinařina anebo už děsivá manipulace? CNN Prima News po medializaci kauzy na Aeronetu přistoupila k neuvěřitelnému kroku, k přepsání rozhovoru s ředitelem ÚZIS tak, aby článek vyzněl pro-vakcinačně a úplně jinak než ten původní smazaný rozhovor! Porovnali jsme oba texty a nestačili jsme se divit, takže jsme svědky neuvěřitelného damage control anebo rovnou manipulace? A potom se novináři diví, že tradiční mainstreamová média už několik let ztrácí důvěru veřejnosti! Nová doba, host vyhazuje vrchního, anebo nová doba, rozhovor se přepisuje podle smazaného prvního?

Okolo skandálu smazaného rozhovoru s ředitelem ÚZIS prof. Ladislavem Duškem na webovém serveru CNN Prima News se rozpoutala neuvěřitelná hysterie hraničící až s mediální manipulací. O celé kauze jako první v pátek informoval náš server a po uveřejnění našeho článku [1] zahájila televize podle všeho neuvěřitelný damage control, který v historii českých médií nemá obdoby.

Několik hodin po publikování našeho článku se totiž CNN Prima News rozhodla, že smazaný [2] rozhovor s ředitelem ÚZIS na svůj server vrátí, jenže v naprosto překopané podobě. Televize zejména změnila nadpis článku, který už nezní “Bez roušek a opatření? Covid je na čase brát jako normální nemoc, myslí si Dušek”, ale nově má článek nadpis “Dušek: Odpovědnost musí být na lidech. Ať se proboha zamyslí a nechají se očkovat”. A co víc, nový článek si ponechal původní znění URL linku [3] v adresním řádku webového prohlížeče. Jenže, to zdaleka není všechno.

Vlevo původní znění článku před smazáním, vpravo přepsaný článek

Když jsme byli včera do redakce pozdě večer na tuto změnu upozorněni, mysleli jsme si, že televize pouze změnila nadpis, což se bohužel někdy stává, protože v mnoha redakcích nejsou titulky článků v dikci autora textu, ale o titulky se stará titulkář, tedy jiná osoba než autor rozhovoru či textu. Obvykle to takto mají zařízené velké zpravodajské, ale také bulvární servery. Jenže, jak jsme včera záhy zjistili, nedošlo jen ke změně nadpisu. Redaktorka CNN Prima News a autorka rozhovoru s ředitelem ÚZIS, Dáša Šamanová totiž rozhovor s panem profesorem velmi zásadním způsobem přepsala a pozměnila.

Po smazání rozhovoru přišla další pecka, přepsání rozhovoru do nové podoby

Není jasné, jestli iniciativa vzešla z její strany, či to bylo na přímou žádost samotného Ladislava Duška, ale výsledkem zkrátka je přepsaný rozhovor s úplně jinými slovy, s jinými větami, vypuštěnými větami, doplněnými větami, změněnými výroky. A to už je problém, protože něco takového už balancuje na hraně mediální manipulace s veřejným míněním. Rozhovor je rozhovor a nelze na něm nic měnit.

Je přípustné pouze publikovat addendum a doplnit upřesnění, doplnit názory, opravy, tedy přidat postřehy či upřesnění k původními textu rozhovoru. Ano, to je korektní postup, koneckonců, lidé dělají chyby, ale v tomto případě jsme byli svědky něčeho velice děsivého. Jeden z uživatelů [4] Facebooku zavčas pořídil zálohu [5] webové cache Google a můžeme tak porovnat obě verze rozhovorů vedle sebe.

Uživatel na Facebooku Petr Steinbauer odmítl manipulaci

Zopakujme si, jak to celé začalo. Televize CNN Prima News v pátek publikovaný rozhovor po několika hodinách smazala bez udání důvodu. Lišta webového prohlížeče hlásila na původním URL linku, že článek byl depublikován. Na ostatních českých zpravodajských serverech, které přebírají tzv. feed stanice CNN Prima News, se lidé v diskusích a komentářích začali ptát, co se stalo s rozhovorem s panem Duškem, kde souhlasil s názorem redaktorky, že je potřeba si na nemoc COVID-19 zvyknout jako na normální nemoc, a že je potřeba přestat nosit roušky.

Lidé se ptali na diskusi Seznam Zprávy, co se stalo s článkem, kam zmizel?

Pan ředitel ÚZIS na to reagoval slovy v původním rozhovoru, že to je jeho řeč, že tedy to je jeho stejný názor a doplnil svůj pohled, že ČR není policejní stát, který by vynucoval očkování. Jenže, v novém přepsaném rozhovoru již po policejním státu není ani čárka a paní redaktorka doplnila do rozhovoru vysvětlení, k čemu údajně došlo. A čtěte pozorně:

Ladislav Dušek tímto vyjasnil nedorozumění v odpovědi, zda je načase koronavirus začít brát jako normální nemoc. Na první otázku původně odpověděl: „To je moje řeč.“ Odpovídal však na první část otázky, která se týká zodpovědnosti – pozn. red.

Jenže toto vysvětlení je velice podivné. Ředitel Dušek totiž odpovídal na přímo položenou otázku, přičemž vyslovil názor, že v Česku očkování nefunguje policejně, že by očkování někdo nařizoval, tedy odpověděl na to ve stejném smyslu, že když ostatní očkování na ostatní normální nemoci je dobrovolné, tak i očkování proti koronaviru by mělo být dobrovolné, tedy mělo by se přistupovat ke COVID-19 jako k normální nemoci, proti kterým se očkuje normálně, svobodně, bez omezení, bez nařízení, bez rozestupů a bez roušek.

Porovnání obou verzí článků a textových změn

A je sympatické, že paní redaktorka v původním rozhovoru se nebála rozhovor vést tímto směrem. Pokud by pan ředitel nesouhlasil, nereagoval by na to větou “To je moje řeč” a nezdůrazňoval by, že očkování není řízeno policejně. V novém přepsaném rozhovoru ale o policejním přístupu už není ani slovo a klíčové odstavce rozhovoru jsou od základu přepsány, věty vypuštěny, nové doplněny. Na připojených obrázcích jsme připravili informační grafiku, kde jsme zvýraznili nejkřiklavější zásahy do původního obsahu rozhovoru.

Damage Control anebo manipulace?

Výsledkem je pocit čtenáře z manipulace, sorry jako. Původní článek vyzníval rozumně, logicky a pan ředitel přistupoval k očkování s rozumným náhledem. V přepsané verzi se jedná o rozhovor, který nepřipouští jinou cestu, než je očkování. Jedná se sice o podobné rozhovory, které ale po redakčním zásahu a přepsání vyznívají úplně protichůdně. Jestliže vytvoříte rozhovor, který slušný a solidní novinář dá nejprve zpovídanému hostu ke kontrole a k případnému doplnění předtím, než je text publikován, tak jakýkoliv pozdější zásah lze považovat už jen za jednu ze dvou věcí.

Porovnání obou článků, vlevo smazaný článek, vpravo přepsaný

Buď jde o damage control, kdy host se zděsil veřejné kritiky na své postoje či se dočkal nevůle od nadřízených, anebo jde o mediální manipulaci s cílem změny vyznění původního narativu článku, který si veřejnost vyložila nežádoucím způsobem ze strany publikujícího média. V obou případech je přepisování odstavců v rozhovoru naprosto, ale naprosto za hranou novinařiny.

Smazání rozhovoru s hostem je facka čtenáři z levé strany. A přepsání odstavců rozhovoru a publikování znovu pod stejným URL linkem, ale s jiným nadpisem a pozměněným obsahem, je facka čtenáři z pravé strany. A profackovaný čtenář se probudí, přestane číst mainstream a běží si stěžovat k nám na Aeronet. Takový je proces, který do značné míry vysvětluje krizi dnešních mainstreamových médií.

Koronavirus tady bude i za 20 let stejně jako chřipka. Mazat články, které už dnes vyzývají k normalizaci pohledu na koronavirus, je krátkozraké. Ale přepisovat články do nového vyznění, to je masakr!

V dnešní době se rozhovory publikují způsobem, že hostu se otázky posílají emailem a může na ně v klidu odpovědět. Pokud rozhovor probíhá na telefonu, po přepisu je standardem zaslat hostu finální podobu přepsaného rozhovoru. To samé se týká živého rozhovoru. Pokud server smaže již publikovaný rozhovor, potom to vysílá děsivý vzkaz cenzury. Je-li potom smazaný článek obnoven, ale v pozměněné podobě, potom to vysílá vzkaz manipulace. Cenzura a manipulace. Necháme teď úplně stranou, kdo udělal chybu. Jestli paní redaktorka špatně přepsala rozhovor, anebo někdo dostal kartáč od nadřízených, jak minimálně včera nás informoval do redakce náš zdroj.

Původní headline smazaného rozhovoru

Jediným výsledkem kauzy je potvrzení, že tisíce čtenářů se znovu a opět přesvědčily, že v současné době není dovoleno, aby se na mainstreamových médiích komukoliv dovolilo propagovat kolektivní imunizaci a normalitu ve vztahu ke koroně, jako k jakékoliv jiné nemoci, proti které se lidé dobrovolně, bez nátlaku covidových pasů a omezení, bez testování, bez opatření zdramini a bez roušek mohou očkovat, pokud chtějí, anebo nemusí, pokud nechtějí.

Covid tady zůstane s velkou pravděpodobností i za 20 let. A bude mutovat celých těch 20 let. A pořád bude část populace nenaočkovaná, zatímco jiná část naočkované populace bude ležet v nemocnici, protože vakcína na ně nefungovala. Snažit se vymýtit covid je stejně pošetilé, jako snaha o vymýcení chřipky, anebo jakékoliv jiné respirační choroby. Lidé budou umírat na chřipku a její komplikace při vysoké komorbiditě klinického stavu pacienta, a budou umírat i na COVID-19.

Databáze FIT ČVUT potvrzuje absurditu v českých nemocnicích. Na JIP odděleních leží a umírá téměř stejný počet neočkovaných jako očkovaných

A budou umírat letos, i za těch 20 let. Právě v této chvíli leží [6] v českých nemocnicích na JIP odděleních skoro stejně velká skupina očkovaných jako neočkovaných. Za uplynulý týden ulehlo na české JIPky celkem 48 neočkovaných a spolu s nimi 41 očkovaných, buď plně, částečně, anebo dokonce s posilující dávkou. A za uplynulý týden zemřelo 34 neočkovaných, ale spolu s nimi 28 očkovaných. Z empirického hlediska tedy i tento týden leží na českých JIP odděleních téměř stejný počet neočkovaných jako očkovaných. Jak je to možné?

Co kdyby se jednalo o pacienty očkované proti žloutence nebo obrně? Jak by média vysvětlila, že na JIPky v ČR za poslední týden ulehl skoro stejný počet očkovaných proti žloutence a obrně, jako je počet neočkovaných. Co by to znamenalo? To by znamenalo vyšetřování, žalobu na farmaceutickou firmu, že její vakcína nefunguje. Představte si, že by každý týden ulehaly na JIPky desítky dětí s obrnou, proti které přitom jsou děti očkované?

Počty očkovaných a neočkovaných na českých JIP a počty zemřelých za posledních 7 dní k datu 23. 10. 2021

A přitom neočkovaných dětí by na JIPky každý týden ulehalo jen o pár procent více? Víte, jaký by to byl skandál, že vakcíny proti obrně nefungují? Tohle je skutečný obraz společnosti. Grafy a data o tom, jak na JIPkách leží prakticky stejné počty neočkovaných jako očkovaných. A když televize smaže a přepíše rozhovor s ředitelem ÚZIS, lidé to nerozdýchají. Možná před rokem a půl by rozdýchali, ale dnes už ne. Takže, co říct závěrem?

No, snad jen to, že držíme paní redaktorce Šamanové ze CNN Prima News palce, protože v prvním rozhovoru se nebála položit správnou otázku panu profesorovi o normalizaci nemoci a o rouškách, ale všechno ostatní, co potom proběhlo, smazání a přepsání článku, to je horor. Doslova by se zde hodila parafráze z jednoho českého filmu, resp. otázka v parafrázi. Nová doba, host vyhazuje vrchního, anebo nová doba, rozhovor se přepisuje podle smazaného prvního? Tohle je prostě jenom ukázka stavu covidizace ve společnosti. Takže normalizace nemoci covidu je podle všeho nadále na indexu. Dobré vědět!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 43% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 7 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Zdislav
Návštěvník
Zdislav

Tak od 1.ledna se prý ruší označení matka ,otec,budou jen nepohlavní rodiče. Kde je kolega Plumbum,ten navrhoval rázné řešení.

Plumbum
Návštěvník
Plumbum

Zdravím,…..všechny návrhy jsou k ničemu,pokud je nikdo nechce REALIZOVAT!

Tady platí doslova a několikanásobně: Škoda každé rány,která padne vedle!!! Jenže v situaci ,do které lidi po mnoho let pomocí lží,klamu a podprahových signálů dostali,tento uměle navozený bezútěšný stav totální rezignace a apatie vůči vlastní existenci a vlastnímu životu,je každé opravdu účinné řešení od počátku nerealizovatelné!

Nelze pomoci někomu,kdo pomoc odmítá a navíc se jí brání!
Ti,jenž podlehli kultu smrtihlava a jali se vozit vlastní zánik na alegorickém voze si svůj zánik poprávu zaslouží.

Tyto opíchané a omotané zoombie ale zcela nevědomky či zcela záměrně stáhnou s sebou do pekla i miliony lidí osvícených a statisíce nevinných dětí.

Protagonisté genocidy,tzv. lékaři,kteří jsou hlavní složkou,která celý genocidní podvod zaštiťuje a poskytuje mu krytí,policie,justice,ochránci zločinného režimu,stupidní ouřadové a jiné přisluhovačské entity satana se však svému osudu zničení také nevyhnou!

Dojde na Vás řada také,nebojte se. Také se Vás zbaví,sice později ale zcela jistě! Když vše skončí podle jejich krvavých not,poté vás již nebudou potřebovat,stanete se obtížnými,nepotřebnými,jako ti lidé,které dnes pomáháte svoji servilitou a loajalitou zločinorežimu likvidovat a kryjete jejich sprosté vraždění – viz tzv. lékaři apod. .
Tančíte na svých vlastních hrobech,neuvědomujíce si absurdnost situace,k jejímuž vzniku aktivně napomáháte!

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Článek u pana Hájka:
Valentin Katasonov přibližuje dokument Světové banky z dubna roku 2020, podle něhož první fáze “boje proti covid-19” potrvá do roku 2025, a pak následuje fáze číslo 2.

https://www.protiproud.cz/politika/6095-pandemie-uz-navzdy-svetova-banka-resila-covid19-jeste-pred-who-bankeri-vedeli-vic-nez-odbornici-v-medicine-plan-zni-jasne-koronaviru-se-jen-tak-nezbavime-preformatovani-sveta-na-pochodu-o-zdravi-nejde-o-prachy-ano.htm

Jana
Návštěvník
Jana

Petr Ludwig chválí dubajskou vládu za trestání “šíření dezinformací o covidu” pokutami ve výši víc než 100 000 Kč
https://youtube.com/watch?v=2jXVJJd6EAM&feature=share

Před pár lety se Ludwig ve své kanceláři po poučování /rád poučoval důchodce/ o kritickém myšlení a hledání zdrojů na internetu silně rozrušil, když jsem vytáhla nějaký materiál k 11. září s tím, že také používám kritické myšlení a dohledávám si zdroje… okamžitě jsem musela odejít, absolutně to nevydýchal…

Stal se milionářem, když se 4 nakladatelství v New Yorku přetahovala o autorská práva k jeho knize Konec prokrastinace…

sileotum
Návštěvník
sileotum

Omlouvám se za inzerát. Hledám na Rakovnicku antivax společníka pro společnou práci nebo podnikání. Malou firmu mám, ale časy se mění, je potřeba změna a kolega na pomoc. Odmítám v této šílené době hledat práci v systému, takže jediná záchrana je vlastní firmička a se stejně smýšlejícím kolegou. Prosím, žádné fanatické židobijce a nenávistníky proti amíkům nebo rusům, nebo ufonům fakt nehledám. Nemám na to náladu, něco takového pořád poslouchat. Potřebuji si s tím druhým rozumět, věřit si atd. Třeba zde někoho najdu. Nevím kde jinde hledat.
Omlouvám se ostatním, které tento příspěvek bude otravovat

Zdravý rozum
Návštěvník
Zdravý rozum

Ten inzerát musíš dat na synagogu tam najdeš talentovaných ale zmrdov

Uďo
Návštěvník
Uďo

zato zde najde netalentovaných dobráků.

fretka
Návštěvník
fretka

Je to dobrý nápad, já pro změnu práci hledám, ale bohužel nejsem chlap…tak nic…

karpiCz
Návštěvník
karpiCz

nepsal jste o jakou práci by mělo jít…

Jaris
Návštěvník
Jaris

sileotum
Zkuste Hamacka, ten je ted zrovna bez prace. Kanadske vyslanectvi mu pry padlo a podle vasich kriterii je prozidovsky, promuslimsky, prorusky a kdo vi, co jeste.

angel
Návštěvník
angel

co tady žebráš , velkej rypáku, dej si inserát mezi svoje , na shekel .cz .

Aldo
Návštěvník
Aldo

Za situaci, která nyní vládne na území ČR si můžeme jenom MY!
Pořád zde čtu jenom pláč nad hroznou situací u nás, jak nás utiskuji, jak budou pouštět do práce jenom očkováné, jací to jsou zmrdi atd. Ano souhlasím. A proč nikdo nenavrhne radikální a úspěšné řešení? Proč si třeba nevezmem příklad z Itálie nebo Ftancie, už i v Austrálii se lidi bouří.
Jediné VELKÉ masové protesty, VELKÉ masové stávky můžou zastavit chuť psychpatu v pokračování národní genocidy! Pozor, s jídlem roste apetit – diskriminace se bude stupňovat, protože není žádný odpor!
Tím, že si zde, ve virtuálním světě vylejeme vztek si vůbec nepomůžem.
Jsme ve válce a musíme konat dokud je aspoň nějaká naděje na změnu v náš prospěch, pak už bude definitivně pozdě. Stačí se podívat na zástupy oveček na aplikací preparátu. Ti lidé nakonec kapitulovali, vzdali se. Tak mocný byl tlak a vydírání zločinců, kteří nám vládnou.
Ano, jinak je nazvat nelze, jsou to zločinci. Sice na sobě mají módní hadry, ale nic to nezmění na faktu, že se z nich stali masovi vrazi.
Politiky i s novinářskou žumpou poslat na doživotí na Mírov!

fretka
Návštěvník
fretka

Tak navrhujte…

Aldo
Návštěvník
Aldo

Můj navrh jsem už napsal. Číst umíte?

fretka
Návštěvník
fretka

Popsal jste jak eventuálně nato…ale jak to dát dohromady? Já to tedy nevím, proto se ptám…

Špear
Návštěvník
Špear

Prieskum SAV: Viac ako 61 percent Slovákov súhlasí s aspoň jednou konšpiračnou teóriou o covide.

Respondenti v dotazníku vyjadrovali na päťbodovej škále súhlas či nesúhlas so šiestimi konšpiračnými výrokmi o súčasnej epidémii. Najpopulárnejším z testovaných výrokov je tvrdenie, že hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú umelo nadhodnocované.
Približne 40 percent respondentov súhlasí so štyrmi najpopulárnejšími konšpiráciami o koronavíruse. S aspoň jednou súhlasí 61,2 percenta respondentov. Súhlas s konšpiráciami výrazne ovplyvňuje zaočkovanosť, až 81 percent respondentov, ktorí nesúhlasia so žiadnou konšpiráciou, je zaočkovaných, medzi tými, ktorí súhlasia so všetkými uvedenými konšpiráciami, je zaočkovaných iba 8,3 percenta.

https://www.infovojna.sk/article/prieskum-sav-viac-ako-61-percent-slovakov-suhlasi-s-aspon-jednou-konspiracnou-teoriou-o-covide

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

-VK-
“…Pfizer je samozřejmě židovská organizace, to je židovská farmaceutická společnost, vlastněná tedy židovskými podnikateli. Židovskou rodinou řízená. A to samé Moderna, to samé Johnson jsou všechno v rukách těchto rodin. Všechny banky, které je financují jsou v rukách židovských rodin.”
(Svobodný vysílač, 23. 7. 2021)

“Zednářstvo je nástrojem kabbalistického židovského centrálního bankovního kartelu. Abyste uspěli ve veřejné sféře, musíte se k němu doslova připojit: v politice, zábavě, podnikání, náboženství, armádě, školství a médiích.Tato tajná síť oportunistických uctívačů ďábla a zrádců je způsob, jakým se jim daří uskutečňovat podvod s covidem a depopulaci světa, vyvlastňování a otroctví, tj. agendu OSN 2030.”
(Henry Makow)

Covidový a vakcinační teror je prostředkem talmudsko-kabbalistického, sionistického Židovstva (Satanovy synagogy/globalistů) k totálnímu zotročení lidstva (a jeho částečné likvidaci) a ustavení univerzální světové vlády!

“Když odvedeme dobrou práci s vakcínami, dokážeme snížit populaci o 10 až 15%.”
(Bill Gates)

“Dnes stojíme doslova a do písmene před naprostým vyhlazením křesťanství a totálním zotročením lidstva ze strany mezinárodního mocenského Židovstva.”
( http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com )

comment image
comment image
comment image
Sefardský Žid Albert Bourla, šéf farmaceutické společnosti Pfizer se zednářskými signálními gesty.
comment image
!OČKOVÁNÍ PROTI KORONĚ JSOU ŽIDOVSKÉ JEDY!
comment image
Žid Bill Gates s vakcinačními roztoky.
comment image
Na zastávkách městských autobusů v Białystoku (Polsko) byly vylepeny plakáty: Vakcína zabíjí !!! Pandemie je židovský podvod !!!

Ulrich Fleischhauer; PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ – Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Prave_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

Johannes Rothkranz; SVĚTU VLÁDNOU SUPERLÓŽE
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Svetu_vladnou_superloze.pdf

comment image
Johannes Rothkranz; Světu vládnou superlóže

igi
Návštěvník
igi

Musíte si uvědomit, že tito lidé většinou ani nejsou židé, ale schovávají se za timto titulem, aby byli nedotknutelní. Potom se všechno hází na ně. Tento národ se potom stává jako jeden z prvních nárazníků. Stejně jako zednáři, římský klub, řád maltezských rytířů atd. Ale kdo skutečně za tím stojí v klidu jako by nic jsou jezuité. Ti vládnou všem těmto řádům a skrze ně i politikou a většinou i umělé vyvolanými konflikty. Jsou ve světě protistrany, ale hrají za stejný tým. Obyčejní lidé jsou potom obětí válek atd. Vše je již pod jednou pokličkou. Všichni hrají to, co si přeje papežství i když to tak nevypadá. Ne nadarmo se říká: Všechny cesty vedou do Říma.

nepisteminic
Návštěvník
nepisteminic

Ten ksindl je v propadlišti dějin, ale ještě vykřikuje nenávist a hrozí terorem slušným lidem . Hnus co je to za úchylného ne/člověka. Máme to tam svoloč a ještě horší bude.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ministr-vnitra-hamacek-po-jednani-ustredniho-krizoveho-stabu-40375939#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=pzvEkpAffM6-202110251313&dop_id=40375939&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
. „Případné testy by si musel hradit zaměstnanec. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje výklad příslušného paragrafu zákoníku práce za tímto účelem,“ uvedl.
A pokud by nebyl zaměstnanec potvrzení o bezinfekčnosti schopný předložit, tak by to znamenalo překážky na straně zaměstnance,“ doplnil