Jakub Železný začal na ČT vyhrožovat, že vyhodí ze studia kohokoliv, kdo...

Jakub Železný začal na ČT vyhrožovat, že vyhodí ze studia kohokoliv, kdo se dotkne Milady Horákové! Česká televize už je zprivatizované médium, něco nám uniklo? A kdo doopravdy byla Horáková? Socialistka, poslankyně za ČSNS, hlasovala v jedné linii s komunisty Klementa Gottwalda, založila Svaz přátel SSSR, stala se místopředsedkyní svazu, v roce 1946 v Moskvě v hotelu National utajeně jednala s členy Nejvyššího politbyra ÚV KSSS a chtěla být ministryní zahraničí místo Jana Masaryka! Proč je Pražská havlérka tak fascinována ženou, která obdivovala národní socialismus a měla úzké vazby se Stalinovým politbyrem?

Jakub Železný začal na ČT vyhrožovat, že vyhodí ze studia kohokoliv, kdo se dotkne Milady Horákové! Česká televize už je zprivatizované médium, něco nám uniklo? A kdo doopravdy byla Horáková? Socialistka, poslankyně za ČSNS, hlasovala v jedné linii s komunisty Klementa Gottwalda, založila Svaz přátel SSSR, stala se místopředsedkyní svazu, v roce 1946 v Moskvě v hotelu National utajeně jednala s členy Nejvyššího politbyra ÚV KSSS a chtěla být ministryní zahraničí místo Jana Masaryka! Proč je Pražská havlérka tak fascinována ženou, která obdivovala národní socialismus a měla úzké vazby se Stalinovým politbyrem?

Nikomu zřejmě nemohlo uniknout 70. výročí popravy Dr. Milady Horákové, která byla 27. června 1950 popravena za vyzvědačství a velezradu. Česká televize již od pátku jede nekonečné pásmo pořadů a připomínek k údajné vraždě této bývalé poslankyně Národního shromážděni za Československou stranu národně socialistickou. Původně jsem na toto obskurní a propagandisticky masírované téma nechtěl žádný článek napsat, ale změnil jsem názor poté, co buržoazní synek Jakub Železný, syn bývalého ředitele TV Nova Vladimíra Železného, v roli moderátora České televize, uveřejnil na Twitteru výhrůžku 10 milionům obyvatel České republiky.

Filmové ztvárnění Milady Horákové ve filmu “Milada (2017)”

A to takovým způsobem, že to opravdu zasluhuje pozornost. Otec Jakuba Železného, Vladimír Železný,  v divoké arbitráži v roce 2003 s prezidentem Světového židovského kongresu Ronaldem Lauderem připravili Českou republiku o hezkých 10,5 miliardy korun [1] za zmaření investic Lauderovy americké společnosti CME v ČR. A dnes o 17 let později, jeho synek na veřejnoprávní televizi, který je placen z peněz občanů na základě koncesního výpalného, vyhrožuje těm samým občanům způsobem, že se to nemůže nechat jen tak bez povšimnutí. K čemu tedy došlo?

Moderátor České televize vyhrožuje 10 milionům občanů, že kdo bude mít jiný názor na Miladu, vyhodí ho ze studia

Jakub Železný na Twitteru napsal [2], že kdokoliv se dotkne Milady Horákové v pořadu na ČT, který bude moderovat, tak dotyčného hosta prostě ze studia vyhodí. Není jasné, jestli by Jakub Železný se této úlohy zhostil sám a nepohodlného oponenta v názorech na Dr. Horákovou by chytil za límec a vyvedl ze studia, anebo by zavolal ochranku, hlídače, vyhazovače, nebo jiné opatrovatele Pravdy & Lásky na K(rk)avčích horách, ale tento moderátorův výrok je v rozporu s kodexem ČT, který jasně hovoří o tom, že Česká televize má být nestranná a měla by nechat zaznít všechny názory.

To, že se to tak neděje, to je i důvod, proč poslední volby do Rady ČT dopadly tak divoce a neobvykle, kdy za členy rady byl zvolen nejen Luboš Xaver Veselý, ale i Hana Lipavská. Oba dva jsou od té chvíle terči neustálých útoků ze strany redaktorů redakcí na Kavčích horách a situace houstne každým dnem, dokonce se hovoří o tom, že v ČT se opět bude stávkovat a budou spacáky, pokud nedojde k odvolání obou zmíněných radních. To je prostě válka. A výrok Jakuba Železného do této války dokonale zapadá. Jenže, co je důvodem takové alergické reakce a umanutosti kvůli Horákové? Toto si musíme důkladně rozebrat.

Marxismus vs. Neomarxismus

Pokud čtete Aeronet, tak víte z mých článků, jaký je rozdíl mezi marxismem a neomarxismem. Neomarxismus současného liberálního západního světa není rozšířenou nebo modernizovanou formou marxismu, jak by předpona “neo” mohla matoucím způsobem evokovat, ale je převrácenou hodnotou marxismu. Pokud máte rádi matematiku a orientujete se v ní, potom víte, co je to převrácená hodnota. V politice převrácenou hodnotou je inverze tezí a hodnot, takže nelze mluvit o opaku rámce hodnot, ale o jejich naprosté redefinici v rámci úplně jiných definic.

Jakub Železný, moderátor ČT

Zatímco marxismus prosazoval třídní boj s vedoucí úlohou dělnické třídy, boj proti vykořisťování dělníků a boj proti kapitálu, tak naproti tomu neomarxismus prosazuje genderovou, rasovou a sociálně-kulturní rovnost, přičemž veškerou moc v neomarxismu nedrží žádná ze tříd, ale pouze nejmenované, skryté a globální elity. Jak sami vidíte, převrácené hodnoty marxismu v podobě neomarxismu tak proto nemají s marxismem téměř nic společného, s výjimkou ulice a procesů revoluce a rozvratů z ulice, a společným znakem je i násilí a násilné prosazování cílů.

Milada Horáková byla průkopnicí liberálního socialismu, předchůdce neomarxismu. Hlasovala spolu s komunisty, založila Svaz přátel SSSR

A přesně toto můžeme vypozorovat v procesech České televize a ve vystupování Jakuba Železného. Pokud se někdo dotkne jeho favoritky a modly, okamžitě vyhrožuje represí a chce hosty ze studia vyhazovat. Žádné diskuse, žádné polemiky, ale rovnou ven a pryč ze studia. A tím se právě dostáváme k jádru samotné věci. Proč Pražskou havlérku a moderátory ČT tak silně rozrušuje zrovna Milada Horáková? Jednomu by se zdálo, že Dr. Milada Horáková musela být jakýmsi poválečným demokratickým a západním etalonem kapitalismu a svobody, ale přitom nic nebylo vzdálenějšího pravdě.

Dr. Milada Horáková nebyla demokratka, byla to socialistka, která předstihla svoji dobu a již koncem 40. let minulého století začala razit neomarxismus, i když zatím jen jeho ranou formu. Nebyla totiž v roli pravičáka, ale v roli liberálního socialisty v době, kdy o tezích evropské globalizace nikdo nic nevěděl. Proč se Pražská havlérka klaní Horákové, to je kvůli tomu, že nereprezentovala kapitalismus a demokracii, ale liberální socialismus, předvoj neomarxismu.

Filmové zpracování soudu Milady Horákové (2017)

Jako poslankyně Národního shromáždění za ČSNS hlasovala vždy jednotně s komunisty, nikdy nehlasovala proti nim, dokonce se ani nezdržovala hlasování při komunistických návrzích znárodňování velkoprůmyslu, proti čemuž ostře vystupovali agrárníci, ale ČSNS hlasovala spolu s komunisty. Poválečné znárodňování probíhalo už od roku 1945 s cílem koordinovat zdroje průmyslu při obnově Československa po válce, ale bylo v rozporu se všemi demokratickými a hlavně majetkovými a kapitalistickými principy, kterými se jindy dnešní demokraté zaštiťují. Milada Horáková jako socialistka neměla s hlasováním pro znárodňování žádný problém. A tak v roce 1946 založila Svaz přátel SSSR, jehož se stala místopředsedkyní.

O její smrti rozhodla už 4 roky předtím utajená schůzka s nejvyššími hlavouny Stalinova politbyra v moskevském hotelu National a Noskova StB začala mít obavy o vnitřní bezpečnost strany

Byla proto v témže roce pozvána do Moskvy, kde ji ubytovali v hotelu National, kde jednala s představiteli Nejvyššího politbyra ÚV KSSS a existuje podezření, že mohla být naverbována sovětskou NKVD, která se právě v průběhu roku 1946 již transformovala do KGB. Její poprava v roce 1950 byla oficiálně vedena za vyzvědačství pro západ, ale mezi členy StB po listopadu 1989 dodnes kolují dokumenty a informace, že Noskova StB ji podezřívala, že donášela informace naopak právě na české komunisty do Moskvy. Nemohli kvůli tomu Dr. Horákovou popravit za vyzvídání pro SSSR, to by byl krok proti J. V. Stalinovi, ale mohli ji obvinit ze špionáže pro západ a potom popravit se souhlasem Moskvy jako západní špionku. Přitom Horáková se stýkala hlavně se sovětskými zástupci v Praze a věnovala se sociálním otázkám péče o zdraví, zaměstnanosti a denacifikací české státní správy. Nebyla to žádná obdivovatelka Churchilla.

Hotel National v Moskvě, v roce 1918 dočasné sídlo Leninovy vlády, dodnes jeden z nejluxusnějších hotelů v celé Evropě

Veřejně šířený příběh o tom, že Milada Horáková byla popravena kvůli tomu, co mohla vynést na západ, byla naprostá zástěrka, protože Horáková byla přesvědčená socialistka a měla velmi čilé vztahy se sovětskou diplomatickou misí v Praze, o čemž zjevně komunisté okolo Klementa Gottwalda věděli, a proto na Dr. Horákovou nasadili agentku a důstojnici StB Zdeňku Patschovou, která civilně pracovala jako politička a soudkyně. Horákové de facto dělala řídící důstojníci a snažila se Horákovou přetáhnout z ČSNS do KSČ.

Horáková to odmítala, protože jako členka ČSNS vyčnívala nad ostatní členy strany, ale uvnitř obrovské KSČ by měla mohutnou konkurenci mezi tehdy vyrůstajícími kádry, kteří se drali nahoru k moci. Poté, co ministr zahraničí Jan Masaryk v březnu 1948 vyskočil z okna svého pokoje na Pražském hradě, a podle jiných indicií byl vyhozen, tak Milada Horáková rezignovala na post poslankyně a očekávala, že díky Stalinovi a úzkým vztahům, které v roce 1946 navázala v Moskvě s předáky Nejvyššího politbyra ÚV KSSS, bude jmenována ministryní zahraničí. Jenže, to se nestalo.

Horákové se nešlo zbavit ve chvíli, kdy měla těsné a vřelé vztahy s moskevským politbyrem
Vlado Clementis

Místo Horákové se stal ministrem zahraničí komunista Vlado Clementis, který byl později v procesu s Rudolfem Slánským a dalšími také popraven. Historik Jan Berwid-Buquoy na svém blogu napsal [3] velmi pěkný faktografický článek o Miladě Horákové, ale chybí v něm zásadní poznatek, a to bylo operativní nasazení Milady Horákové. Ze všech svazků StB, které po roce 1989 byly odkloněny a přesunuty do soukromých rukou a máme v redakci možnost čerpat z jejich určitých zdrojů, nevyplývá ani jeden důkaz a náznak, že by StB koncem 40. let tzv. zahájila vyšetřování Milady Horáková pro špionáž ve prospěch západních zpravodajských služeb, ale objevují se tam jiné informace.

Samotný proces byl sice připravený tak, aby se hovořilo o vyzvědačství pro CIA a MI6, ale Noskova StB byla přesvědčena, že Milada Horáková se celou dobu od roku 1945 setkávala pouze s lidmi s extrémně těsnými vazbami na Kreml a tehdejší Nejvyšší politbyro ÚV KSSS. Jestli Horáková mohla představovat v něčem hrozbu pro KSČ, tak to bylo pouze to, že mohla donášet do Moskvy na české komunisty. Z její podezřelé schůzky v říjnu v roce 1946 v Moskvě v hotelu National totiž neexistuje naprosto žádný záznam, protokol, naprosto nic a Horáková o rozhovorech s aparátčíky Nejvyššího politbyra v Moskvě nikdy nenapsala a nesdělila nikomu ani slovo. Noskova StB v červnu 1947 kvůli tomu zřídila dokonce útvar vyšetřování.

StB zahájila Miladu Horákovou jako “ženu s čemodánem”, takže v sekčním rozpracování Noskovy StB jako “donašečku” informací do Moskvy, nikoliv na západ

O dva měsíce později po návratu Horákové z Moskvy, tedy přesně 12. prosince 1946, publikovala článek k výročí československo-sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. Článek nazvala Dějinné jubileum a pěla v něm ódy na Sovětský svaz, varovala před tím, že se Československo nesmí odvrátit v poválečných procesech od východu, ale rovněž apelovala, že Moskva musí pochopit, že české země jsou historicky a kulturně svázány i se západem.

Václav Nosek

V tomto pohledu se projevila jako klasická liberální socialistka, která na bázi socialismu chtěla budovat partnerství na ose Východ-Západ. A to je co? To je agenda globalizace a neomarxismu. V té době tedy neomarxismus v plenkách, protože Horáková tím propagovala sociálně-kulturní rovnost mezi Východem a Západem. V té době to bylo hodně naivní, ale tím, že byla Milada Horáková popravena, se stala mučednicí globalistů a neomarxistů. A právě kvůli tomu je okolo výročí smrti Milady Horákové takový řev na České televizi a dalších MSM médiích.

Největší absurditou okolo Milady Horákové je, že největší hrozbu představovaly její úzké styky s Moskvou a politbyrem ÚV KSSS, čehož se báli komunisté v Praze jako čert kříže. Bylo všeobecně známé, že J. V. Stalin byl paranoidní a všude nasazoval své lidi a informátory, aby měl přehled o tom, co se děje. Horáková si myslela v březnu 1948, že po smrti Jana Masaryka bude ministryní zahraničí, ale že ji Moskva zradila a nezatlačila na komunisty v Praze, aby ji opravdu ministryní jmenovali. Jenže, v této věci se podle všeho Milada Horáková šeredně spletla. Moskva podle našich informací opravdu doporučila Gottwaldovi “zvážit” jmenování Horákové ministryní zahraničí, ale podle svodek StB zasáhl přímo Václav Nosek, tehdejší ministr vnitra a šéf StB, který varoval Ústřední výbor strany před Miladou Horákovou jako před “ženou s čemodánem”. To byla mezi pracovníky StB přezdívka pro lidi uvnitř strany, resp. státu, kteří donášeli anebo byli podezřelí z donášení do Moskvy na české soudruhy v Praze.

Horáková začala představovat vnitřní hrozbu pro Gottwaldovu KSČ ve chvíli, kdy začala přijímat kroky ke svému dosazení do funkce ministryně zahraničí a dovolávala se tlačenky z Moskvy

Noskova StB proto od poloviny roku 1948 rozehrála operaci na likvidaci donašečů informací z ČSR do Moskvy, která ale byla přikryta příběhem na zamaskování. Oficiálně byli vytipovaní donašeči označení za spolupracovníky naopak západních tajných služeb, a to takovým způsobem, aby tomu sovětská KGB ráda a sama uvěřila. Do skupiny obviněných k Horákové tak byli přiřazeni skutečně Moskvě nepohodlní lidé, kteří šli otevřeně proti Moskvě a proti proletariátu, jako např. Oldřich Pecl, bývalý majitel dolů, nebo Záviš Kalandra, který kritizoval marxismus a V. I. Lenina. Milada Horáková ve skupině obžalovaných přitom působila jako zjevení, ale protože byla ve skupině spolu se zjevně protisocialistickými kádry, Moskva žádná podezření nepojala a opravdu byla přesvědčena, že Milada Horáková, věrná a oddané socialistka, začala donášet pro západ.

Jan Masaryk, poválečný ministr zahraničí ČSR

Byla to mezi nimi jediná přesvědčená a oddaná socialistka, která se nescházela s americkými nebo britskými diplomaty v Praze, ani nekoketovala s tehdejší buržoazní kavárnou v Praze, ale byla oddaná socialismu, hlasovala spolu s komunisty a měla těsné vazby s Nejvyšším politbyrem v Moskvě. Chápete? Milada Horáková představovala hrozbu pro KSČ, pokud by se dostala do strany, byla by to katastrofa pro komunisty, a proto byla odstavena. Jenže nebylo snadné vzepřít se Moskvě a nejmenovat ji ministryní zahraničí na přání politbyra v Moskvě. Takže, Noskova StB musela z Horákové udělat vyzvědačku pro západní mocnosti, aby Horáková ztratila ochranu Moskvy. A podle všeho se ukázalo, že Moskva tomu opravdu uvěřila, když byla Horáková včleněna do skupiny protisocialistických kádrů a lidí z buržoazie a tehdejší pravicové inteligence.

O rok později po popravě Milady Horákové začaly v Československu monstr-procesy s předáky KSČ stejně tak jako tak, KGB měla uvnitř KSČ v té době už armádu informátorů. Horáková ale v roce 1946 mohla být první…

Milada Horáková se tak stala obětí vlastních vysokých ambicí. Není nikde důkaz, že opravdu na komunisty do Moskvy aktivně donášela, ale pouhé podezření, paranoia a neexistující záznam a podrobnosti o její schůzce s vysokými kádry Stalinova politbyra v hotelu National v Moskvě v říjnu 1946 opravdu podle všeho dovedly lidi okolo ministra vnitra Václava Noska k rozhodnutí zbavit se Horákové. Buď na základě opravdu nějakých důkazů, nebo jen na základě obav, pro jistotu partaje.

Josif Stalin a Klement Gottwald. Bylo všeobecně známo, že Stalin Gottwaldovi nevěřil a KSČ byla proto mohutně infiltrována donašeči informací do Moskvy již od roku 1946.

Komunisté se v Praze bránili vnitřnímu nepříteli marně, nakonec stejně o rok později v roce 1951 začal monstr-proces se skupinou Rudolfa Slánského, který byl spuštěn na základě nasbíraných materiálů sovětské KGB o rozvratné činnosti uvnitř KSČ. KGB tak opravdu budovala uvnitř Gottwaldovy partaje síť informátorů a sami se snadno domyslíte, že Milada Horáková mohla být, anebo mohla být považována, za jednoho z nich, i když nebyla členkou KSČ, ale měla úzké vazby s Nejvyšším politbyrem ÚV KSSS. Je proto absurdní, že v roce 2020 synkové z buržoazních rodin se čílí a vyhrožují českým občanům, když začnou odkrývat souvislosti okolo ženy, která se nestala soudružkou, ale jinak dělala všechno pro budování socialismu a proletariátu. Takže, jak se to říká? Ano, Česko snese fšecko.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývají 2 dny a zatím jsme vybrali jen cca. 51% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

227
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Veškeré URL linky v komentářích musí být uvedeny s popisem obsahu, např. link na video na YouTube musí v komentáři obsahovat doprovodný popis, čeho se video týká, o čem pojednává. Linky bez popisu budou považovány za spam, off topic odkazy a neplacenou reklamu.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
milda
Návštěvník
milda

Udávala v Terezíně a v čele ŽNR taky intrikovala. Navíc vlastní dceru dala na výchovu sestře a pak jí ani nebylo líto a radši volila smrt před rodinou. manžel Horák s ní nevydržel týden pohromadě, celá rodina Horákova jí nesnášela.

kapitalista
Návštěvník
kapitalista

Co ti na tvuj blábol napsat, jen tolik, jseš VELKÝ CHUDÁK!
To vypadá, že jsi s nima žil v jedné rodině co !!??

Lex DRUID
Návštěvník
Lex DRUID

Horáková se ke všemu přiznala. Mučená nebyla, protože tenkrát ještě nepoužívali demokratické metody – spánkovou a světelnou deprivaci a waterboarding-topení. Taktéž asi nebyla sexuálně zneužívaná a nikdo si s její mrtvolou nedělal selfíčka, jak je moderní u rozsévačů demokracie z USA. Kdyby dostala nakládačku, bylo by to na ní vidět. Navíc byl proces pod drobnohledem jak západu, tak východu. Podle mých informací měla čilé vztahy se Švýcarskem a těmi samými bytostmi, které poslaly do Ruska Lenina. Ten když to tam všechno viděl, tak svým pánům cuknul a neškodil tak, jak původně měl. Vzhledem k tomu, že tyto presszrůdy nad Horákovou lkají stejně, jako když chcípla Tatcherová /to bylo v ČT slz a srdceryvných výlevů mj. i od Železného/, tak to byla stejná svině jako Tatcherová, která ještě kolem roku 1980 nechala střílet do protestujících dělníků, když se rozhodla privatizovat loděnice, doky, železnice a doly a lidé věděli, že tím přijdou o práci a peníze a tím o jídlo a bydlení. Tenkrát jsem si říkal, že střelba do protestujících dělníků v roce 1980!! to se přece nemohlo stát, kór ne na demokratickém západě a že to s tou antikapitalistickou propagandou už trochu přehánějí. Ne! Měli pravdu úplně ve všem a dnes si vážím socialistické ČST, která informovala objektivně a pravdivě. Jasně s mírným vyzdvihováním úspěchů socialismu, ale ještě jednou oproti dnešním lžím a manipulacím informovala ČST /Československá televize/ objektivně a pravdivě!
Oba dva Železné by bylo nejlepší poslat makat na věky věků, protože starší nám ukradl skoro 11 miliard korun, mladší škodí taky jak může a bude po svém vyvoleném fotrovi dědit, ne? Prachy nesmrdí a tomuhle etniku uloupené, ukradené peníze voní o to víc.

JMV
Návštěvník
JMV

MARXISMUS A NEOMARXISMUS mají stejný styčný bod a ne že ne. A je to: “Třídní boj.” Avšak není to třídní boj, jak si mnozí myslí, ale skrytým posláním třídního boje a to nejen u výše uvedených, je boj proti třídě psychosexuálně zdravých lidí a to na celé planetě. I V. Pjakin hovoří o třídním boji v tomto smyslu.
Horáková je jen klasický případ revoluce, která požírá vlastní ocas. viz Fr. revoluce, VŘSR atd…. Prostě degeneráti (revolucionáři) se vraždí mezi sebou v boji o moc a těm kteří prohrají nalepí nálepku kontrarevolucionář. Prostě tak to je, je to jejich povaha.
Čtěte G. Klimova.
Ať se Vám daří,

Boo-G
Návštěvník
Boo-G

OK, a pane, když z nějakého důvodu budu “dán” do té třídy co je proti Vám. Mohu se bránit? Nebo musím pokleknout a políbit Vám lem roucha ?
A pokud mohu a vyhraju, čistě teoreticky ovšem, páč vyhrát nemohu, to je jasný, ale čistě teoreticky pokud vyhraju, mohu Vám potom bránit v rozletu, víte čistě proto aby se to celý znova neopakovalo… někdo by tomu řekl “pomstít se” ??
Jasně že o tom Vy nerozhodujete, máte soudruhy, spolubojovníky , ale mohu?
Pokdu naopak nemohu… proč nemohu?
Co mi zabrání…???

Sarka
Návštěvník
Sarka

Tak;nejenom>že v České republice Dóm Sion rozkrádal co mohl a ještě se drze předvádí svým židovským přístupem -kdo se dotkne M.Horákove ten letí .Drzost Domu Sion je povolena proto<že český národ oslepl a jde na ruku neomarxismum a NWO .Lidé by mêli začít studovat historii nejsem 1.světové války :ake taky 2.světove války a kolik vlastně židů zahynulo.Realita je úplně jiná.A čemadán byl souzen zákonem tehdejší republiky;a opêvovat někoho ;jako hrdinu<když důkazy a fakta jsou jiná -je zločin proti Českému zákonu a Ůstavě.Šárka

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

Omluva mimo tema _ doporucuji ” rozhovor ” v XTV s radoslavem sturmem z milionu chvilek to je tezkej nářez troufam si rici to se jen tak nevidí .Dik za zverejneni .

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Jako udiveny gojim ctu s prekvapenim mnozstvi negativni informace, nenavisti a zla ohledne Milady Horakove. Jako ze to byla zidovka (“Z” ci “z”, muze jeden vseznalek objasnit?), ci ze to byla komunistka, zruda a podobne.

Odkud to mate, ze Horakova byla zidovka? Kdyby byla, tak gestapo by ji zatkli za zidarnu, coz nebyl jeji pripad. Byla veznena z politickych duvodu. Dale co jeden si muze nalezt, pochazela z obycejnych ceskych rodicu, remeslniku, a maminka prosta ceska zena. Zidi se praci nevenovali.

A hazeni spiny na tuto statecnou a hrdou ceskou zenu je ubohe, presne to co chce Satanova Synagoga. Zrejme byla jako mlada idealistka, verila v socialismus ceskeho naroda (utopie, vetsina Cechu okrada jeden druheho), inklinovala k sovetskemu bolsevismu.
To se stava, mlady clovek jako ona byl idealista, ale pozdeji prisla na to co je to za podvod. Nikde jsem se nedozvedel, ze by byla sionistka, jako Slansky – Salzman a jini zidaci z jeho kohorty.

A ted: Vy, kteri Miladu Horakovou napadate, je vam nad 45 let, kdo z vas nebyl v SSM (Socialisticky Svaz Mladeze)?

Napiste mi, neb za me doby cca 95% cs. mladeze bylo nalezle z VYCHCANOSTI, VYPOCITAVOSTI (tj. ne z idealu) v SSM.

Ja s klidnym srdcem prohlasim: Ja NIKDY, ani na stredni ani na vysoke skole v SS Jugend nebyl. To me stalo, ze v 1972 kdyz u prijimacek na techniku z matematiky a fyziky, 300 aplikantu a 100 mist jsem byl zprvu zamitnut, ackoliv skoncil na 1-2 miste .. Bolsevikovi na odvolani jsem slibil, ze teda do ty SS Jugend vlezu, coz po prijeti se nikdy nestalo, namisto toho jsem pred promici vzal “drahu”…

Kdo z vas co napadate statecnou a charakterni zenu Miladu Horakovou, milujici cesky narod, co mate vek a nebyli jste v SSM (ci dokonce z bolsevicke rodiny, “hamty hamty, at mam vic jak tamty”), tak hodte prvni kamenem!
Kdyz neste schopni, tak lepsi zavrit p@cu …

“Cim driv pred 1989 v hajzlu, tim lip. Cim dal, tim jeste lip”.

Dale, od Jude Protektoratu Shabbez Deckel & Knoedel, dale, co nejdale …
Pura vida

Jaris
Návštěvník
Jaris

co na tom zalezi
Tohle je vas nazor na Horakovou nebo nekoho jineho? Nejak mi to neni jasne.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Jaris,
Lituju, ale ze Vam to neni jasne, s tim Vam nejsem schopen pomoci. To jsem si vsiml jiz predtim, treba tema Hebrejci, Bible, Zide, apod., veci Vam nejsou jasne..
Mno, i Kristus dal najevo, ze ne vsichni jsou schopni rozumet, ne vsichni maji usi na slyseni .. Tak to je.
Pura vida
https://lettersofnote.com/2012/09/03/i-shall-always-be-with-you/

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Doufam, ze mnohym, specielne ex-clenu SSM, co hazou kameni a nepodlozenou spinu na Miladu Horakovou, vytryskly slzy kdyz jezibabu Bidermannovou (ci to byl zvyk menit sve jiddish znejici jmena?) – Brozovou-Polednovou si pred lety Satan konecne odnesl do pekla ..

Ludmila Brožová-Polednová: Při popravě Horákové mi bylo špatně

Udělala byste teď něco jinak než tehdy před téměř šedesáti lety?
Dnes je to trochu jinak. Prokurátor si za svou práci ručí sám. Tenkrát jste musel poslouchat, všecko bylo nařízené.

Mohla jste něco udělat jinak? Vyčítáte si něco?
Já si vyčítám jenom to, že jsem poslouchala a že jsem měla takovou úctu k těm kapacitám. U toho Nejvyššího soudu bylo šest nejlepších soudců. Vy si myslíte, že tam nebyla žádná trestná činnost?

Vy si dodneška myslíte, že ten proces byl spravedlivý?
Byl zbytečně přísný. Myslíte si ale, že kdybych si nemyslela, že to není pravda, že bych to dělala?

Věřila jste, že je všechno v pořádku?
To víte, že jo (křičí)! Proto se za to tak biji, vždyť mně už je to prokristapána jedno, jestli mám umřít za půl roku v base nebo tady… Já stejně myslím, že tam nějaká činnost být musela.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

co na tom záleží
v poslední větě je řečeno vše. Takže ten havloidní presstitut akorát utřel hubu. Za ten rozhovor kde se otázkami snažil manipulovat mu páníčcí asi moc nezaplatili. Pokud je ovšem vůbec autentický, protože jestli ho prezentuje lhář jako ty, moc důvěry nebudí.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Jo ty jsi chtěl zase jenom z vychcanosti a vypočítavosti zadarmo vystudovat u komunistů a pak fouknout na západ, ty charaktere.

Co na tom zalezi
Návštěvník
Co na tom zalezi

Placale,
Nejakym “komunistum” nic nedluzim, ti nam v 1948 uloupili statek s poli, lesem, dobytkem, stavenimi, takze az dodnes u “komunistu” mam velky nesplaceny kredit.
Komu dluzim, jsou mi cesti rodice, narodovci, a krestansti predci. Tez jsem vdecny ceskemu narodnimu odkazu a tradicim, s temi nejaci internacionalni zidobolsevici, a zradci uvnitr ceskeho naroda, at jiz nejaci komunisti, dnesni pridrztasky a zlodeji nemaji nic spolecneho.
To ze kvalita vzdelani dnes v me vlasti zapadla do zumpy, to ani nejakym komunistum se nepodarilo, a po pravde, nemohu rici ze by se o to snazili.
Lepsi se podivat do zrcadla, a vzpomenout bud na sva ci rodicu charakterni budovatelska leta v SSM (SS jugend, Socialisticky Svaz Mladeze), nebo dokonce clenstvi v KSC, SCSSP.
V dnesnim Jude Protektoratu (potmesile zvane “Czechia”, redneci v US vyslovuji “Czecija” – mysli si ze je to Cecnyja, “bom’ ‘em all, let god sort ‘em out“) by tradicni veta ve znaku “Pravda vitezi” mela byt nahrazena “Kam vitr, tam plast”.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Co na tom záleží
víš co je tvůj problém, plácale? Že dnes mrdíš bůhví kde protože odsud musels upalovat. Protože tady nýmandům a povalečům pšenka nekvetla. Dnes jseš naštvanej,že sis posral život a tak se nostalgicky vykecáváš na servru země, pro kteropu jsi nejen nic neudělal, nebo dokonce z ní musel zdrhat protože ti kvůli nějaké sviňárně hořela koudel u zadku. Takže nech nás na pokoji ,takoví tady nikomu nechybí. A u “komunistů” máš akorát prd
protože tvůj podíl na budování českého státu si dovedu živě představit.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Zvanis nesmysly. Vsak si vzpomen si jak si chodil na schuze SSM, a kdyz ne ty, tak tvi rodice.
Proc to rikam, protoze 95% cs. mladeze meho veku byla z vychcanosti, vypocitavosti ci posranosti nalezla v SSM: “Mano, tak tam teda vstoupime, at se mame lip, nemusime tolik drit”, – to byla typicka filosofie tech “kam vitr tam plast”, mezi Cechy vedouci sila.
Potrefena husa nejvic kejha.

A ja ze jsem povalec? A posral si zivot? Ha-ha ubozaku. Pracoval jsem poctive 40 let v Jew Es Ej, a trpel za muj cesky puvod. Napr. narcen v praci, a propusten (samozrejme s demokratickou vymluvou) pred 38 lety 2 redneky ze jsem “komunisticky spion”. Nikdy v SSM, jako jediny v mem 1978 rocniku na vysoke skoly ..
A dnes, v bozi vuli, PURA VIDA..

Ceska zavist, zast a nenavist – to byla tez jedna hnaci sila ze jsem vzal drahu, a dnes po zido Velkosametovem Podvodu v 1989 toho absolutne nelituji.

V US jsem potkal dobre Cechy, napr v Texase (cca 1 milion cs. puvodu, z doby pred zidobolsevizaci), ale to byla jina generace nez ty. Potomci ceskych zboznych pracovitych Cechu, predevsim z Moravy. Slusni lide.
Takove hulvati jako ty se jsem mezi nimi nepotkal.

jorg
Návštěvník
jorg

co na tom zalezi

za judr.horakovou lobovali einstein a churchill. to asi na komunisty prilis pozitivne nezapusobilo – einstein v telegramu zadal milost kvuli tomu,ze milada prosla koncentrakem,coz nebyla pravda a od winstona, jakozto architekta planu napadnout valkou oslabene rusko v cervenci 1945 (s pomoci usa a zajateho wehrmachtu), to komunisty – jako jeho potencialni obeti – asi moc nezajimalo.
pani milada ale nebyla zadna mlada naivni idealistka. sice byla inteligentni, vzdelana ale nebyla soudna,hl.proto, ze byla az patologicky ambiciozni. feministky tim dost casto trpej,protoze si svoje psychicky “problemy” snazi resit ve verejnem prostoru,v politice,ve spolcich. prehnane se angazuji. mluvim o prenosu.
myslite si, ze kdyby ji komunisti nabidli ministerstvo zahranici po prave zesnulem j.masarykovi, ze by to odmitla? podle vzpominek jejich blizkych s tim dokonce pocitala.
po slozeni posl.mandatu ji misto do vlady “uklidili” na skolskej urad. a tak se zacala trochu “mstit”.
jo, dvojity agenti nemaj zivot nikdy jistej. mela emigrovat. ale ona chtela bejt na ocich.
nebo ji meli presunout do sssr, cehoz se bala,treba by ji to trochu zmenilo,kdo vi…

Vaclav
Návštěvník
Vaclav

Fakta nezname, ani znat nebudeme. Takze je to o tom co kazdemu subjektivne pripada uveritelne a logicke. Osobne neverim clanku nebo hypoteze ze Horakova byla spion SSSR. Nedava me to vubec zadny smysl proste. Myslim ze to byla doba kdy CR byla v naproste poslusnosti SSSR, a Cesko by si proti SSSR nedovolilo vubec nic udelat, a SSSR to predpokladam melo pod kontrolou. Kdyz se podivate na to ze Horakova byla jedna ruka s Benesem atd, dava daleko vetsi smysl, aspon me teda, oficialni verze a to ze byla souzena za spionaz pro zapad, kterou se i priznala ze provadela. V tomto kontextu je absurdni ze by telegram od Einsteina s par slovy, nebo od Churchilla atd, mel jakoukoli vahu. Kdyby to bylo obracene a USA nebo GB chteli tenkrat popravit spiona, je absurdni si myslet ze by to neudelali jenom proto ze by jim poslal kratky telegram nejaky rusky ci cesky vedec nebo politik, a rekl jim at to nedelaji. Jinak jedna vec – Horakova byla rocnik 1901. Tedy o “naivite mladi” se u cloveka narozeneho v r 1901 da mluvit tak rekneme max do roku 1925. Lide starsi 24 let uz maji rozum, a tenkrat byli lide “dospeli a rozumni” driv. Tedy cokoli Horakova delala od r 1926 kdy ji bylo 25 let a vic, nejde zduvodnit zadnymi idealy mladi, podle mne.

Co na tom zalezi
Návštěvník
Co na tom zalezi

Trik zidu, jako Ensteina, je michat pravdu se lzi. Stejne tomu ucinil i nyni Eisenkraft mladsi (Zelezny), jako na oko stat za Horakovou, pritom to byl jeho satanicky kult (vedeny Salzmanem-Slanskym) co tuto statecnou a charakterni zenu nechal popravit.
Lituji ty gojimy, co doopravdy veri mlademu obrezanemu Eisenkraftovi a zbytecne se vzrusuji, a automaticky a bezduvodne radi Horakovou za byti svine ..
Tech je v dnesnim Jude Protektoratu Shabbez Deckel & Knoedel prehrsle ..

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Co na tom zalezi? Vubec nic. Delate si iluze. Horakova byla to samé, cim je dnesni politicka garnitura. Ona je pouze predstihla v case. Pokud nynejsi rezim (a vy s nim) tolik place nad hrobem Horakové, tak to neni jen tak samosebou. Oni placou z presvedceni. Vy placete z poblouzneni.

A aby bylo jasno, z jisker me vyloucili a do pionyra uz nepozvali. Do SSM… ? Neznam! Nakonec jsem to tam zabalil, protoze jak rikate, vetsina Cechu okrada jeden druhého a sloveso “vyjebat” sklonuji ve vsech padech.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Pravdive vyjadreni:
Vetsina Cechu okrada jeden druhého a sloveso “vyjebat” sklonuji ve vsech padech.
Amen.

A jeste bych dodal: Zavist, neprejicnost a nenavist je “svata trinita” vetsiny tech, co pamatuji z CSSR pred 40 lety, a dnes vidim na tomto schmoozu, ze je to dedicne ..

Nicmene, v exilu, predevsim v Texasu a Oklahome jsem potkal jiny druh Cechu: Treba treti-cvrta generace, slusni lide, krestane. Jejich predci, pracoviti lide, kteri svoji emigraci udelali to nejlepsi co mohli pro svoje potomky udelat: EMIGRACE.
Prikladem byl pan Snokhaus, byv. (idealista) honorarni konsul v Texase. Skvely slusny pan, Cech (rozeny v TX, rodice od Trebice a Ostravy), oddany krestan. Dnes na Bozi Pravde.

Proc si myslite ze Horakova byla to same cim je dnesni garnitura? Tak proc je teda v dnesnim Jude Protektoratu Shabbez Deckel & Knoedel nevesi?
Myslite si, ze pripojena korespondence je nejaky komunisticky podvod? Neco jako jako zapisnicek (psany kulickovym perem, vynalezeno po WW2) Anicky Frankove?
Jak by nejaka bolsevicka svine (podle vseznalku na tomto schmoozu “zidovka”) mluvila o Bohu?
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/dopisy-dr-milady-horakove-z-pankracke-cely-smrti/

Stale slysim komunisti sem, komunisti tam, donaseci Stb, ale pritom ti komuniste a Stbaci se smejou, co je to v Cesku za svoloc, jak s nima dnes manipuluji, a jak tito shabbozgojimi za baksis (stejne jak tomu bylo za bolsevika) jim slouzi a nereptaji!

“Cim driv jeden zmizel pred 1989, tim lip. Cim dal, tim jeste lip”.
Skoda ze jizni polokoule nepokracuje jeste dal pod jiznim polem ..

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Proc si myslim, ze Horakova byla stejna, jako je dnesni politicka garnitura? To bude nejspise tim, ze si o nikom nedelam iluze.

Jak uz jsem popsal vyse, zazil jsem diskriminaci vetsinové spolecnosti uz jako dite …a to ve me zustalo. Tenkrat mi to jeste nedochazelo. To prislo az casem, kdyz jsem zacal poznavat, jaci jsou Cesi doopravdy. Netvrdim ze vsichni jsou spatni. Jsou mezi nami i velice dobri lidé, ale s vetsinovou spolecnosti (~85%) vyjit nelze. Na tuhle skupinu se vztahuje to, co jsem napsal vyse …a to doslova a dopismene!

Tady v Kanade jsem narazil pouze na Cechy z emigracni vlny 68 a po ni. To uz je stejna pakaz, jaka se dnes toci kolem prazské kavarny. Kdyz jsem tady zacinal z niceho a naivne spoléhal na jejich soudrznost, rychle jsem zjistil, ze jim nejde o nic jiného, nez jak zneuzit svizelnou situaci a znalosti nove prichozich k jejich vlastnimu prospechu! Nad zdejsimi Cechy jsem zlomil hul a rychle s nimi skoncil.

Co na tom zalezi
Návštěvník
Co na tom zalezi

“ale s vetsinovou spolecnosti (~85%) vyjit nelze. Na tuhle skupinu se vztahuje to, co jsem napsal vyse …a to doslova a dopismene!”
Amen.

Naprosty souhlas! Zast, neprejicnost, zavist, az nenavist. Hlavne tem a ty, co tato 85% luza citi ze “patri mezi ne”. Ale zlodejum, tunelarum, byv. komousum, Stbakum, pridrztaskam $ podejtaskam tem nezavidi, ty vidi v jine sgere, dokonce o nich rikaji ze “to co maji si zaslouzi” … Hnus.

“Cim driv pred 1989 bejt v hajzlu, tim lip. Cim dal, tim jeste lip”. Dale, od Jude Protektoratu Shabbez Deckel & Knoedel dale, co nejdale!
Skoda ze jizni polokoule nepokracuje jeste dal pod jizni pol..
Pura vida

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

co na tom záleží,
poslyš ty puravide nech si své napadání a poučování kdekoho. Z tvých keců lži lezou každou dírou.Takových co nebylo v SSM byla většina. Ta organizace vůbec neoplývala masovým členství a tvých 95% je blbost. A už vbůbec nebylo “vyžadováno” členství. Nicméně přesto bylo členů spoustu a to zejména proto,že SSM měla spoustu zájmových kroužků kde se mladí mohli realizovat v činnostech které by jinak byly materiálově, či finančně velmi náročné. Stejná blbost je aby ti někdo skočil na nějaký slib “že tam vlezeš” když jsi prolítl u přijímaček. A nemontuj se do slušných rodin, kteří se přičiňovaly poctivou prací aby se měli dobře. A také se ti pracovití a kteří něco uměli dobře měli. Špatně se měli povaleči a nefachčenkové a to bylo naprosto v pořádku.A pokud se týká Horákové, všichni kteří se tady k ní vyjadřovali poukázali na nesporná historická fakta, dobové dokumenty a podobně. Ty jen blbě kecáš z luftu. Moc statečná , charakterní a milující český národ asi Horáková nebyla,když prokazatelně spolupracovala za okupace s gestapem, potom velmi aktivně s komunisty, byla špion a dvojitý agent a svou protistátní činnost proti české republice ostatně veřejně přiznala. Mezi její láskyplné projevy k českému národu patří zejména její nápad aby na česko byla shozena atomová puma, když po několikáté převlekla kabát a momentálně nebyla nakloněna reřimu po r.48. A z i zde doložených dokumentů je zřejmé, že podvratné činnosti bylo více. A z tvého písemného projevu je zřejmé ,že ten “bolševik” ti tvé sliby vstupu do SSM moc neuvěřil a na tu VŠ tě nepustil a zůstal jsi u středního. Ale i jako středoškolák by ses měl stydět za svůj písemný projev.Ostatně jen idiot když neudělá přijímačky by tam pak lezl s takovými sliby. A všem těm rodinám pracovitých lidí, které ubožák jako ty drze nazývá” bolševickými” , nesahají ty havloidní které se rekrutovaly právě z povalečů minulého režimu ani po paty. Nehledě k tomu,že zjevně vůbec nevíš kdo a kde byli bolševici. Za těmi rodinami slušných lidí byly vidět výsledky práce které ještě dodnes zbytky havloidů rozkrádají a sami od r.89 nevytvořili v tomto státě nic.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Hlupaku, prolit u prijimacek?
Na prvnim-druhem miste s 58 body ze 60, matematika + fyzika, 300 aplikantu, 100 mist?
Ani nevis co placas, nejsi ani schopen opakovat co jsem napsal: Po prohlaseni (ktere jsem jsem musel podepsat), rikalo se tomu “vystupni posudek” v poslednim rocniku prazske techniky, cancy ze jsem “tridni nepritel, nepritel pracujiciho lidu, atd.”, pred statnicemi, jsem jednoduse vzal drahu.
A slyse tebe, tve chvastani a placani nekde od Frydku-Mystku, dekuji Bohu ze vedl moji cestu spravnym smerem.

.B.
Návštěvník
minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

To jenom potvrzuje, o cem jsem jiz davno presvedcen. Cernosi jsou paraziti a krome tance a zpevu se nehodi k nicemu.

Seznam pise: « Pierrette Herzberger-Fofanaová je první německou europoslankyní tmavé pleti. Bývalá učitelka, lektorka na vysoké škole a odbornice na lingvistiku a africkou literaturu sedí v europarlamentu od roku 2019. »

To je mi tedy prinos! Krome materského jazyka, nejspise ovlada i nejaky uredni kolonialni jazyk (francouzstinu) a byla schopna si precist neco z chudé a omezené africké literatury. To slunickarum staci, aby z ni ucinili lektorku na univerzite a tim padem ji vynesli az na pudu europarlamentu, aby tam rozhodovala o evropskych zalezitostech!

vanitas vanitatum
Návštěvník
vanitas vanitatum

Je to nehorázná drzost tohoto bezvyznamného spíkříka se vyjadřovat tímto způsobem. Debil zapomíná, že je v pozici veřejného slouhy povinně placeného veřejného mediálního media, jehož povinností je komentovat, a né veřejně deklarovat své soukromé názory. Osobně to mám kdes,neb se nepodílím na existenci této instituce. Je to vůbec ale drzost požadovat poplatky po lidech a za to jim dávat oblbující výblitky. Asi výmysl Bruselu.
Ty politické procesy nepatří k nejsvětlejším stránkám historie vlády KSČ. To jim otřiskávali o hlavu již během tzv. Prařského jara,to je asi 15-20 let po tom. To bylo ještě zadřené pod kůži,to bych bral. Po 89 to byl již politický kalkul dehonestovat komunisty při budování adorovaného kapitalismu s neviditelnou rukou trhu. A nyní po 70 letech, to už netuším, co tím chtěl básník říci. Zoufalost režimu? Ukazat zblbým ovčanům, na oblbování kterých se všechny ty sračkomety aktívně podílejí, jak máme dneska skvělou nestrannou justici, při které by se to, zaboha ,nemohlo nikdy stát.? Takové justiční přešlapy, končící trestem smrti. V jaké krásné společnosti žijeme a jdeme vstříc radostně jasnému budoucnu? Opravdu nevím,komunisti jsou na hranici přežívání v %, jedině mají strach ze sociálního pnutí ,které je před námi a které již klepe polehoučku na dveře. A které tady bude hezky dlouho,asi.

nina
Návštěvník
nina

Jaka zoufalost režimu.Jste schopen vnímat fakta. M, Horáková byla dvojí agent, V pováleční době představovala výrazné nebezpečí, prezentovala se tím, že počítá se třetí světovou válkou. Řekla to v době, kdy se střílelo za velezradu.Víte, co je to po 6 letech zažít občanskou válku.

Josef
Návštěvník
Josef

A co politický vězeň pan Balda!!!!!!!!!!

Okamžitě pusťte z vězení Jaromíra Baldu (73 let), vy zas*aní rozkradači státu Chemický Alí Babiši a ČSSD!

Od 22. 2. 2018 je ve vězení, odsouzen ke 4 rokům odnětí svobody za terorismus, protože v červnu a červenci 2017 pokácel dva malé stromy na koleje u uprchlického tábora Bělá – Jezová plného Afričanů, Afghánců, Pákistánců, aby varoval český národ!

Jaromír Balda:
„Rodiče mi kladli vždycky na srdce: Míro kdykoliv bude hrozit nějaká válka nebo ohrožení našeho národa, tak se braň.“
„Havel byl největší hajzl, americkej špion, chudák, zaprodanec. Chce se mi strašně chcát, jdu se podívat, kde je ta lavička Václava Havla.“

Pan Balda byl přepaden zásahovou jednotkou URNA doma v Malé Bělé v ložnici v noci 22. 2. 2018, od té doby je ve věznici na Pankráci. “Poslední únorový čtvrtek minulého roku (22. 2. 2018) ji (paní Baldovou) v šest ráno vzbudila policistka sklánějící se nad její postelí a konejšivě jí sdělující, ať se neleká, že k ní domů právě vstoupila zásahová jednotka provést domovní prohlídku. Před domem stálo auto s lékaři připravenými zasáhnout, kdyby šok z ranní návštěvy starší manžele nebezpečně rozrušil, dům byl plný policistů, kteří prohledávali všechny kouty a zatýkali jejího muže.”
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/4/jak-se-zrodil-senior-terorista

„Chemický Alí“ Babiš je psychopat, gauner, velkozloděj, podvodník, patří za mříže od roku 1995, kdy ukradl státu Agrofert, dceřinou společnost Petrimexu!

V květnu 2007 zásahová jednotka URNA zatkla v sídle Agrofertu poradce Agrofertu Tomáše Kejlu a polského lobbistu Jacka Spyru na schůzce s Babišem a obvinila je oba z vydírání Babiše. Spyra Babišovi nabízel, že ho za úplatek 10 milionů korun zbaví problémů s polským vyšetřováním Babišovy korupce při privatizaci českého státního podniku Unipetrol do rukou polského státního podniku PKN Orlen. Babišův právník Alexej Bílek nahlásil v květnu 2007 Babišovu příteli, policistovi Markovi Foglarovi, že Spyra a Kejla vydírají Babiše. Na policejní akci se podílel Útvar rychlého nasazení (URNA) a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ, ředitel Jan Kubice). * “Během vyšetřování se však ukázalo, že role Kejly nemusí být vůbec záporná a že ho Spyra mohl jen zneužít. Kejla totiž už léta pracuje pro Babišovo impérium jako analytik. Jistý čas vše fungovalo. Spyra předával Babišovi přes Kejlu zajímavé informace z Polska včetně důvěrných dokumentů PKN Orlen a polské prokuratury. Spyra neuzavřel smlouvu přímo s Agrofertem, ale s Kejlou, měsíčně si přišel na 300 000 Kč. Jenže zhruba od května 2007 se Spyra změnil a začal tlačit Babiše do kouta: buď 10 milionů, nebo nebude beztrestnost.” Polská policie zjistila, že důvodem spojení Orlenu s Babišem byly Babišovy kontakty na Špidlovu vládu a ministra vnitra, místopředsedu vlády Stanislava Grosse. Jak prozradily „důvěryhodné zdroje z polské prokuratury a policie“, Babišovi lobbisté rozdali v Polsku a v Česku v roce 2004 úplatky 42 milionů eur (v přepočtu 1,2 miliardy korun).
V červnu 2007 vytlačila Kejlu na motorce dodávka jedoucí v protisměru, Kejla se zachránil skokem do příkopu. V listopadu 2007 byl Kejla (45 let) nalezen doma mrtev. Podle policie zemřel Kejla “náhle ze zdravotních důvodů” – měl rozbitou hlavu. Kejla celou dobu všem říkal, že se bojí, že ho Babiš zavraždí.

* Podle Foglarova tehdejšího nadřízeného náměstka ÚOOZ Hynka Vlase to byl právě Marek Foglar, kdo přišel se žhavým tipem na vydírání Babiše polským lobbistou Spyrou. „Řekl jsem tehdy Foglarovi: O. K. naberte ten případ, ale pokud to přejde do roviny ,hospodařiny‘ (hospodářské trestné činnosti), tak to přenechte protikorupční policii. My děláme násilnou kriminalitu,“ řekl tehdy Vlas. Vlas se domníval, že by ve skutečnosti mohlo jít o obchodní spor mezi PKN Orlen a Babišem, a proto nabádal své podřízené k opatrnosti. Policista ÚOOZ Marek Foglar o několik let později, v roce 2013, vedl na ÚOOZ také vyšetřovací tým, který svrhnul vládu premiéra Nečase a kantýnské Nagyové. Babiš odmítl jakoukoli svou spojitost s aférou Nagyová a prohlásil, že se s Foglarem již nestýká. Plukovník inženýr Marek Foglar povýšil, v národní policejní centrále se stal šéfem sekce organizovaného zločinu (2016-2017) a od 2017 je bezpečnostní ředitel Vrchního státního zastupitelství v Praze. Jeho manželka Pavlína Foglar Marušincová je od 1. 12. 2018 náměstkyní GIBS pro trestní řízení. Ředitelem GIBS je od 1. 9. 2018 “rychlostudent” plzeňských práv Radim Dragoun.

Babišův muž měl nehodu. Byl to pokus o vraždu? 11.7. 2007
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/babisuv-muz-mel-nehodu-byl-to-pokus-o-vrazdu.A070711_083240_domaci_bar
Lobbista Kejla nalezen mrtev, není vyloučena vražda 17. 11. 2007
http://www.denik.cz/z_domova/lobbista_kejla_mrtev_20071116.html
Babišovi policajti
https://reportermagazin.cz/a/wcyHM/babisovi-policajti
https://www.facebook.com/groups/669020699937315/permalink/894956127343770/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Dragoun

profesor
Návštěvník
profesor

Mě by zajímalo je jestli není střed zájmů řidit tuto zemi a přísahat jí a zároveň být v nějakém Aspen instututu či podobném spolku tam tedy ten střed páni novináři nevidíte ???