Jak utopili hodného kulaka. Kdo byli kulaci?

Jak utopili hodného kulaka. Kdo byli kulaci?

Jak utopili hodného kulaka. Kdo byli kulaci?

Byli kulaci nejpracovitější, nejschopnější, a proto i nejbohatší obyvatelé ruských vesnic, jak se všeobecně traduje? A jak zlý Stalin tyto skvělé zemědělce „rozkulačil“, tj. zlikvidoval? Kulak znamená rusky „pěst“. Slovo kulak si nevymysleli bolševici, vzniklo mnohem dříve než bolševické hnutí. Je známé od začátku 19. století.

Vznik kulaků v 19. století

Na venkově existovali velkostatkáři, drobní rolníci, obdělávající obecní půdu, obecní půda a půda, kterou po svém zbohatnutí skupovali kulaci. Půjčovali drobným rolníkům na obživu, setbu i pronájem pozemků, půjčovali koně. Za vysoký úrok. Poté od lidí vymáhali peníze zpět, často násilím, „pěstmi“, z čehož si vysloužili pojmenování kulak.

Kulaci skupovali půdu částečně od zkrachovalých velkostatkářů, částečně od zadlužených obcí, částečně ji získávali místo peněz za úvěry. Vesničané se zpočátku proti lichvě bránili, často si na lichváře počkali, např. ho utopili v rybníku a četníci na viníka nikdy nepřišli.

kulak, jak jej vnímali vesničané.jpg
Kulak

Postupem času si kulaci začali najímat tzv. podkulačniky, tj. žoldáky, kteří jim zajišťovali bezpečnost i vymáhání pohledávek. Dnes se podobným nájemným vymahačům říká gorily. Podkulačnici se chovali k rolníkům velmi brutálně, lámali jim ruce, nohy, znásilňovali jejich dcery, ženy, někdy je i zabíjeli.

Kulaci po VŘSR

V době VŘSR už téměř všechna půda patřila velkostatkářům a kulakům, obce ani rolníci neměli nic. Bolševici půdu velkostatkářům i kulakům sebrali a rozdělili ji mezi zemědělce. Nedali jim půdu do vlastnictví, ale jen do užívání. Znamenalo to přerozdělení půdy podle počtu obyvatel, ti s ní ale nesměli obchodovat, prodat ji, koupit. Pozemky však byly roztříštěny, rolníci na nich sotva uživili sebe a své rodiny. Tento problém Stalin později řešil kolektivizací, aby výnos byl větší.

Po bolševickém přerozdělení půdy však kulaci i podkulačnici ve vsích zůstali. O půdu přišli, proto začali s lichvou znovu. Za pytel zrní na osivo chtěli z úrody dva. Zase začali vydírat dlužníky, násilně vymáhat dluhy a situace se vrátila jako před revolucí.

Jak kulaci porušovali zákony SSSR

Tentokrát však kulaci jednali protizákonně, převody půdy byly zakázány. Bylo zakázáno také vykořisťování člověka člověkem, využívání námezdních sil. Rolníci museli pro kulaky pracovat námezdně, aby se uživili a splatili dluhy. Lichvu bolševici zakázali též. Kulaci tedy porušovali mnoho zákonů SSSR. Kolektivizace a kolchozy byly hlavním nepřítelem všech kulaků. Měli stále ve vesnicích velký vliv, proto proti sjednocení zemědělství burcovali. Přesvědčovali vesničany i násilím, mnozí rolníci raději utekli do města. Podkulačnici přepadávali milicionáře, předsedy i členy kolchozů a často je vraždili i s rodinami.

Co bylo Stalinovo rozkulačování/odkulačování

Rozkulačení bylo vlastně osvobození vesničanů od kulaků, podkulačniků a od násilí. Nejdříve byli kulaci rozděleni do kategorií. V první kategorii byli kontrarevolucionáři, tj. organizátoři teroristických akcí a povstání. Druhou kategorií byli nejbohatší kulaci a polostatkáři (kulaci, kteří ovládali celé vesnice). Neorganizovali povstání, nezabíjeli, ale kradli a šmelili ve velkém. Do třetí kategorie patřili kulaci, kteří vykořisťovali námezdní síly a zabývali se lichvou.

podkulačnici vymáhají dluhy.jpg
Podkulačnici vymáhají dluhy

První kategorie byla i s rodinami vysídlována, většinou za Ural. Děti do 10 let a velmi staří lidé mohli být zanecháni u příbuzných. Komu byl prokázán zločin vraždy kolchozníka nebo milicionáře, byl zastřelen. Druhou kategorii vysídlovali samotně, bez rodin. Třetí kategorii vysídlovali v rámci kraje, o několik vesnic dál apod.

Počet kulaků v SSSR

Celkem byl vysídlen 1 milión 800 tisíc občanů, započítáni jsou i rodinní příslušníci, kteří se museli odstěhovat. Z toho bylo mužů asi 450 000. Vzhledem k počtu vesnic v SSSR (500 000) to vychází na necelou 1 rodinu na vesnici. Celkem bylo v SSSR asi 120 miliónů rolníků, z toho bylo rozkulačeno 1,8 miliónu = něco přes 1%. NKVD trestala i vlastní zaměstnance, pokud během vysídlování a transportu pod jejich dohledem docházelo k úmrtí.

Stalinova kolektivizace zemědělství

Hlavním důvodem Stalinovy kolektivizace zemědělství a zakládání kolchozů byla snaha o zvýšení zemědělských výnosů. Malý zemědělec si nemohl dovolit traktor, kolchoz ano. Malý zemědělec stačil uživit sotva sebe a rodinu, v rámci kolchozu mohl produkovat i pro druhé a pro stát.

Západ zavedl embargo a sankce proti SSSR jako odpověď na rušení koncesí na těžbu surovin, které západním podnikatelům a spekulantům rozdal počátkem 20. let Trockij (viz článek Ukrajinský hladomor). SSSR musel jako důsledek sankcí platit veškerou západní techniku pouze obilím. A SSSR byl nucen industrializovat zemi, aby dosáhl suverenity, obstál v konkurenci a zajistil svým občanům obživu. Potřeboval také tisíce lidí budujících průmysl.

Industrializace SSSR

Budovatele magistrál, železnic, průmyslových podniků a elektráren, díky menší potřebě zemědělců v kolchozech, získával Stalin stěhováním lidí z vesnic do měst. Při společné kolchozní práci s technikou vyprodukovalo méně rolníků více produkce a uživilo sebe, rostoucí města a zbylo i na export. Kolchozy rovněž nesměly půdu prodávat nebo kupovat, pokud by se někde vyskytl další kulak, jednal by opět protizákonně. Kolchoz sám rozhodoval, kolik a čeho bude pěstovat, chovat, kolik čeho prodá a za co utržené peníze utratí.

Potomci kulaků

Jedním z nejznámějších potomků kulaků byl bývalý ruský prezident Boris Jelcin. Jako všechny děti kulaků, které se neúčastnily zločinů svých otců, mohl odjet po dovršení 16 let na studia i přesídlit do jiného města, vesnice. Boris Jelcin vystudoval Uralskou technickou univerzitu ve Sverdlovsku, pracoval jako stavbyvedoucí, později se díky členství a funkcím v KSSS dostal do Moskvy.

V letech 1991-99 byl prezidentem RF a pokračoval v trockistické politice rozdávání koncesí, zdrojů a surovin Západu. Pokračoval vlastně v kariéře svého otce – kulaka, kdy z Ruska znovu učinil nádeníka, otroka a dlužníka západního kapitálu.

Novodobí kulaci a lichváři v ČR

Dnes obce i města, lidi bez rozdílu věku, terorizují exekutoři. Za pokutu v MHD nebo haléřový nedoplatek vymáhají desítky tisíc na poplatcích. Dokonce s požehnáním státu a mnohých politiků, kteří sami, nebo jejich rodinní příslušníci, v exekutorské branži podnikají. Aby byli novodobí lichváři a jejich politici ještě bohatší, ještě mocnější a ještě arogantnější.

Totalita musí držet občany zkrátka, v napětí a strachu. Denně je zahlcovat zbytečným balastem, a to důležité zamlčovat. Denně v nich podporovat nenávist a zlobu proti všem, podporovat jejich vlastní hloupost, slabost a bezmoc. Ano, čím více nenávidíme – levičáky, pravičáky, katolíky, ateisty, důchodce, mládež, cikány, muslimy a kohokoli jiného, tím víc jsme slabí a bezmocní. A tím víc si pak systém mne ruce nad dobře vykonanou prací.

– Valerij X –

Zdroj: rozhovor s historikem Borisem V. Julinem (Další Goblinova výzvědná akce, tentokrát s historikem Borisem Julinem na téma Kulaci Titulky CZ) https://www.youtube.com/watch?v=3wZzhu4J6Lk

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Nemám ráda soudruhy
Návštěvník
Nemám ráda soudruhy

Ještěže nám autor v závěru objasnil, jak to chodí dnes. Jinak bych si myslela, že čtu Rudé právo 70. let. Bravo, soudruhu!
Velké zklamání z Aeronetu…

Stanislav Furda JUDr.
Návštěvník
Stanislav Furda JUDr.

Rusi ( ZSSR ) sa za 20 rokov ( 1920-40) zo zaostalej krajiny museli dostať na takú úroveň že dokázali odolať fašistickému Nemecku ktoré za 2 roky 1938-40 ( napríklad Francúzsko ako veľmoc Nemci porazili za 6 !!! týždňov atd. ) OVLÁDLO celú Európu. Pri vojne proti Rusku Nemci využívali CELÝ potenciál vyspelej a porazenej Európy a “hlúpi a zaostalí” Rusi porazili túto fašistickú svoloč a ich prisluhovačov s celou ich výbavou… Spojenci otvorili druhý front AŽ V LETE ROKU 1944 !!!. V.Británia nebyť viazanosti fašistických vojsk v Rusku by nikdy Nemcom neodolala.
Skrátka, Rusko bolo vždy podceňované a napadnuté v čase, kedy bolo najslabšie. Ale aj “slabosť” Ruska bola a BUDE vždy silnejšia ako sila akéhokoľvek agresora.
Rusko v histórii vždy zachránilo národy Európy a nebolo to len v I, II, sv. vojne, či napoleonských vojnách. Vďaka bohu za Rusko, bez ohľadu, že aj oni občas urobili chybu (1968 ČSSR, Afganistan ), lebo bez Ruska nebude civilizácia bez ohľadu na to ako sa to komu páči či nie. Bola by civilizácia v Európe národov ktoré tu žijú keby Rusi nedajbože prehrali napr. II.sv vojnu? A keď áno koho by to bola “civilizácia” a kto by zdochol ako podradná rasa ??

Valerij
Návštěvník
Valerij

Děkují za komentář. Souhlasím s vámi a věřím, že i dnes Rusko proti útokům amorálního, dekadentnímu a krvelačného Západu (včetně českých politiků) odolá. Pravda a morálka musí zvítězit, jinak je konec celé lidské civilizace.

jik
Návštěvník
jik

Tento popis vcelku odpovídá mým zjištěním. Sepsal jsem o tom knihu, teď probíhá jazyková korektura. Co se týče Trockého, to je hodně zajímavý případ. Trockij se pokusil po smrti Lenina získat pozici vůdce, mezitím se však strašlivě zkompromitoval ‘vývozem zlata’ – na své a strejdovy účty v cizích bankách. Stalin nejen jeho od toho korýtka odstřihl, tak si můžete představit, jak se Trockij a ta sebranka na Stalina dívali.
A co se týče československé kolektivizace, tu prováděli vlastně Stalinovi oponenti. Ono to má víc aspektů, ale v dlouhodobém výhledu českoslovenští rolníci na tom až tak moc dobře nebyli a kolektivizace, přes všechna negativa, byla požehnáním. Není to ani černé ani bílé.

POSLEDNÍ RYTÍŘ
Návštěvník
POSLEDNÍ RYTÍŘ

A co se týče československé kolektivizace, tu prováděli vlastně Stalinovi oponenti. Ono to má víc aspektů, ale v dlouhodobém výhledu českoslovenští rolníci na tom až tak moc dobře nebyli a kolektivizace, přes všechna negativa, byla požehnáním. Není to ani černé ani bílé.
To je věc názoru, kolik z toho jsi zažil sám na vlastní kůži? Já víc než bych si přál. Když budu hovořit jen o tom, co bezprostředně pamatuji tak je to příběh teroru a krve kterému je dnes těžko uvěřit. Kolektivizaci dělali – prováděli vždy psichycky nemocní lide lačnící po majetku a moci. V mládí v kostele pak hnědé košile poté spolupracovník /udavač/ fašistů pak osídlenec pohraničí pak zakladatel kolchozu v jejich rukách přes podporu MNV ONV KNV třikráte krach!
Kolika lidem pomohli do krymu ,ze škol, na hřbitov. Děda dostal nástup do nemocnice kde mu naočkovali tuberkulózu se kterou ho léčili dokut nepodepsal přihlášku. Po deseti letech začali hospodařit s tátou znovu. Tátovi vypíchli oko hospodářství znovu znárodnili tržby převedli na kolchoz a sedlák může chcípnout …
Aby v Československu mohla proběhnout kolektivizace tak se sem vozily potraviny z Polska od soukromníků. Československé poválečné zemědělství bylo na vysoké úrovní jak v lidech tak rychlou aplikací strojů a technologií. Naše máslo se vozilo do Holandska.
Vše je v lidech. A pokut mlčí většina tak vládne ?
Jediný způsob jak to co se nám nelíbí změnit je práci na sobě.
Nelituji nikoho a ani sebe náš život je naší školou!!!
Pokut se nepoučíme, prožijeme vše znovu
S LÁSKOU POSLEDNÍ RYTÍŘ

Montisan
Návštěvník
Montisan

Tomu se říká pokrok! Nad tím lze sotva hořekovat. Když chtěli lidé osídlit severoamerický kontinenet, nemohli se chovat jinak! Tam bylo moc vypíchnutých očí, a taky skalpů! A neštovice – daleko účinnější než TBC! Miliony musely zemřít ošklivou a násilnou smrtí, aby stamiliony mohly žít! S tím se nedá NIC dělat – zákony matematiky! Je jasně nade vší pochybnost prokázáno, že paleolitické sběračství a mezolitické kopaničářství doplněné lovem divé zvěře – byt v hojném počtu se vyskytující neužíví na celé Zemi více jak 200 milionů lidí! Z toho na Severní Ameriku připadá asi 35 milionů – tedy zhruba obyvatele Kanady. Jen pastevectví je schopné uživit na území tohoto kontinentu až 100 milionů osob! A kde je těch dalších 400 milionů co tam dnes žije? To už dokáže jen a pouze obdělávání půdy! A toho nebyli Indiáni při vší úctě schopni, proto museli ustoupit historicky těm, kteří byli. To je dialektika dějin! A s ruským, čínskými i indickými (Zelená revoluce) rolníky to bylo podobné, protože kolektivní zemědělství umožňující plnou mechanizaci je účinnější než privátní políčkachudých rodin s ruční prací a zvířecím pohonem. Jak píšu – dialektika dějin! A tu správně pochopil pan Stalin! Nesprávně pak pan Mao, páč se chytil Pearlmutterovských keců “o dohnání a předehnání” a tím poslal úsilí 50. let do kopru, když vyhlásil v roce 1958 politku Velkého skoku (do pr ..), bohužel … ale jinak čínská revoluce víc lidí zachránila a to mnohonásobně, než zahubila. A hlavně víc dobrých lidí – a o to go …

Valerij
Návštěvník
Valerij

Děkuji, pane jik, za komentář. Přeji vaší knize hodně čtenářů. Sám si ji rád přečtu. O souboji Trockého se Stalinem, včetně role Lenina než zemřel, připravuji článek. Bylo to, jak píšete, Trockij se viděl diktátorem SSSR. Ale to nechtěli ani Lenin ani Stalin. A naštěstí tomu, po smrti Lenina, Stalin zabránil. Souboj vyvrcholil tzv. Velkým terorem 30. let – likvidací trockistů, masových vrahů a zločinců 20. let. Zatímco teror 20. let se decentně zamlčuje, popravy jeho strůjců dnešní trockisté vykládají jako velké Stalinovo zlo.

Belzebub
Návštěvník
Belzebub

Ať vás straší všichni zemřelí a zavraždění ze Stalinova teroru. Více jak 10 milionu lidí má na svědomí . Věřím, že se smaží v Pekle společně se svými soudruhy.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Zemřelí za Stalinova teroru měli sami na rukou mnohem více krve než on. Brzy vyjde článek, který objasní teror 20. let, teror 30. let a jak se vzájemně zaměňují. Až si přečtete jména hlavních strůjců teroru 20. let a vrahů skoro 20 miliónů Rusů, pochopíte i proč se o této události dodnes tak lže.

Pavel
Návštěvník
Pavel

leninuv NEP byl na vine..objevilo se mnozstvi vetsinou zidovskych kseftaru a spekulantu se vsim hlavne s jidlem , kteri rychle zbohatli a take s tim se musel Stalin vyporadat…

Hox
Návštěvník
Hox

Mě spíš straší neznalost historie, opakování kultových mýtů a lenost pochopit, co se tehdy ve skutečnosti dělo, ze strany drtivé většiny dnešní populace.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Těch lumpů bych se nebál! Ani jejich počtů – mnozí se opakujou!:)))) Jako když židáci sčítali vězně z gulagu, tak došli k čílsu 18 milionů – jenže! 3 miliony bylo navrátilců! tedy recidivistů nebo těch co utekli a byli tam navráceni! Ti ostatní většnou přežili ve zdraví, na rozdíl od vězňu amerických koncentráků na Filipínách, nebo britských v Jižní Africe či Malajsii nabo nizozemských v Indonésii a francouzských v Indočíně či Alžírsku, že? ěkteří dosáhli i na vysoká státní vyznamneání za kvalitní práci! Třeba při kopání bělmořsko-balstského průplavu, kdežto americký otroci co prokopali panamskej průplav dostali maximálně pár banánů a kopanec do pr …! A co jich tam v zájmu kapitálu chcíplo! Navíc v cizí, neyekeejský zemi! Ta drzost! Popravených se v SSR uvádí asi 1 milion (francouzský antiomunistický dokument o Stalinovi! Jinak stainské zdroje hovoří o asi 700 tisících) – samý fašousnká pakáž a svoloč! Asi příbuzní Belzebuba, že? Ať oni hnijou v zemi kde jako humus jsou aspoň krapet užitečný, páč peklo byl leda zasmradili, šmejdi mizerný …

Montisan
Návštěvník
Montisan

Tady je ta slátanina! Na čase 00:20 uvádí 1 milion popravených, 18 milionů vězňů, tj celkem 19 milionů (jak jsem psal, 3 miliony byly repeťáci!), a prý “způsobil hladomor” který zahubil prý 7 milionů lidí (k tomu jen že jkich byla sotva polovina, ale 7 milionů chcíplo vinou židáků v USA za Velký krize – proč si ti mrzáci sami nevyndaj kládu ze svýho oka než začnou hledat třísku v oku jiných!) – https://www.youtube.com/watch?v=Ri9nVqSy0to
Celekm teda počítám 26 milionů postižených lidí – údajně! V reálu necelý milion popravených, asi 3 miliony obětí hladomoru, ale způsobeného terorem trockistů řízených těma samema mrzákama co umořili 7 milionů ameirckých proletářů a možná pár set tisíc lidí nepřežilo gulag, páč se tam chovali jak dobytek, místo aby poctivě makali na svým polepšení a těch není škoda! takže asi 4 miliony mrtvých vinou buď svou, nebo svých zločinných psiskovodců z eall streetu! A thle slintáci se nesydí svalovat vinu na pana Stalina dík němuž žijou miliony Židů doslova slezlých z esesákovy lopaty! Těch ˇXidů, který tihle obřezaný mrzáci s klidem obětovali! Jak a kde berou tu drzost?!?

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Můžu jen nějaké informace nebo odkazy ohledně Trockého a rozpoznávání státního majetku? Většina klasických zdrojů naopak tvrdí, že Trockij byl v ramci strany až levicový radikál, který byl jednak velmi krutý a také chtěl větší centralizaci státu, byrokracie a průmyslu. Dokonce ani na ruské wiki jsem nic moc o tomto tématu nenašel.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Zdroj je uveden po článkem dole. Boris Julin patří k největším odborníkům na zemědělství v SSSR. Ale konkrétně o Trockém se v článku nehovoří. Ani v rozhovoru jsem to nepostřehl.

Více o rozdávání půdy se dočtete spíše v informacích o NEP (Novaja ekonomičeskaja politika). To byl více méně Leninův projekt, lehce tržní hospodářství a Trockij byl proti. Tento článek byl psán hlavně o kulacích.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Vzhledem k tomu, že moji prarodiče zažili s plnou silou kolektivizaci a o kulaky se rozhodně nejednalo, zažili dost hrozné věci. Byl to státní teror proti konkrétní skupině obyvatelstva se vším všudy co k tomu patří:
1/zastrašování
2/kriminalizace
3/perzekuce

Článek proto nelze označit jinak, než jako snahu překrucovat zločiny minulosti.
Omlouvání teroru a glorifikace jeho původců je cesta do pekel!

Dušan
Návštěvník
Dušan

Lenže ty hovoríš o československu, kde to nebolo v tomto zmysle zlé ako bolo v rusku.
Bohužial sa sem čiastočne a hlavne za pomoci trockistov nainštalovali rovnaké aplikácie ako “príklad” od našeho brata (dogmatizmus). Napríklad slánsky bol odsúdený oprávnene, ale nikde sa nehovorí prečo.
A potom čo myslíš prečo zomrel náš prezident potom ako prišiel z pohrebu Stalina.

Dušan
Návštěvník
Dušan

http://nadhlad.com/content/kagan-jeho-bek

A ešte taká “drobnosť”. Pozri si vydávané zá-kony prezidenta a národnej rady od 1945 (sú tam samé prekvapká. Dokonca úkaz/zákon prezidenta odsťahovaní nemcov a maďarov tam je. Mimochodom To odsťahovanie odsúhlasili víťazné mocnosti. Ináč by sme si to nemohli dovoliť.

Dušan
Návštěvník
Dušan
Hox
Návštěvník
Hox

“Kagan a jeho bek” je dezinfo, produkt informační války proti Rusku, Žukov a Chruščov byli trockisti, mající na svědomí postupnou likvidaci a zahození všeho, co se podařilo ve stalinské epoše. Viz http://leva-net.webnode.cz/products/cas-pro-stalina-pohovorit-/

weissbach
Návštěvník
weissbach

To je jiné téma a k článku se nevztahuje…

weissbach
Návštěvník
weissbach

Boje uvnitř kliky jsou jiná věc. Jde o to jak systém definuje nějakou skupinu lidí. Jak označí někoho jako vnitřního nepřítele. Momentálně se to děje na Ukrajině, děje se to u nás se seznamy proruských aktivistů atd. Sice jsem psal o Československu, ale pochybuji, že by to bylo jiné v SSSR a jiných zemích. Pravda je taková, že kdo se zpěčoval vstoupit do kolchozu byl onálepkován jako kulak. A to je běžná zastrašovací akce někoho onálepkovat a pak na základě nálepky proti němu štvát ostatní, kterým se dostává pouze odfiltrovaných informací. V jádru vždy šlo o to dostat lidi pod kontrolu.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Kulaci a statkáři byla verbež! Viděl jsem film podl vzpomínek pamětníků a pak imperialistický pseudodokument – nebe a dudy! Nejdřív ten dokument – když líčili “Maovy zločiny” tak tam ukazovali jakési muže v sanbenitech na hlavách, jak je vesničané vedou v řetězech a ukazují jim prstama až do xichtu a prý je takto mučili a zabíjeli – prý “nevinné rolníky”! O.K. Pak jsem ale shlédl film Red Detachment of Women – s angliskými titulky zde – https://www.youtube.com/watch?v=X0PRfeIYxaI
Je o dívce, který u takového netvora byla v otroctví! Její rodiče netvor Nan Batien, statkář a stoupenec Kuomintangu přivedl do bídy a zahubil, aby mohl od nich vzít dceru jako jednu z mnoha otrokyň ve svém paláci! Při jednom mučení se ale vysmekla a uprchla. Dostala se k rysým partyzánům a tam se z bezmocné lidské ubohé trosky stala hrdou bojovnicí Rudé armády a komunistkou! Zpočátku ale byla hloupá a chtěla se jen pomstít Nan Batienovi a málem přtm přivedla do neštěstí i své druhy. Nan Batien byl zajat a nasadili mu to sanbenito (jako v tom dokumentu), ale k nevinnému roníkovi měl teda fakt dost daleko! Chtěli ho soudit, ale on záludně utekl podzemní chodbou, když šel jako na záchod. Pak zverboval vládní síly a došlo k bitvě, ve které byl zajat milý dívky – poltruk RA. Nan Batien ho mučil a chtěl donutit podepsat rozkaz ke kapitlaci partyzánů, ale on se mu vysmál a tak ho nechal zaživa upálit u stromu! Ona vše viděla a pak pověděla dívkám! Dívky se za´tatými pěstmi šly do boje jako na bohoslužbu! Nan Batien intrikval až do hořkého konce! Výstřel Mauser Brunhandela od boku dívky jeho prašivý život ukončil! Otroci a otrookyně z paláce byli svobodní a masově přešli k RA! Na konci měla krásný projev proti všem Nan Batienům a apk přišel slavný pochod děvčat RA – některé s malými bojovníčky v šátcích na zádech a puškou v druhé ruce! Brečíš a pochopíš, až shlédneš …

weissbach
Návštěvník
weissbach

“Kulaci a statkáři byla verbež!”
Mnozí nepochybně byli verbež. Problém je v tom, že takto byli označeni a pronásledováni i ti, kteří verbež rozhodně nebyli. Jen se vešli bez vlastního přičinění do škatule s nálepkou kulak.
Byli takto onálepkováni systémem, což je běžná praxe manipulace s populací. Bylo třeba vytvořit nepřítele a vyvolat strach pomocí exemplárních příkladů. Strach pak napomůže podvolení se.
Čína je trochu jiný level. Tamní poměry si těžko dovedeme představit. Ale i tam se vylilo s vaničkou i dítě…

Valerij
Návštěvník
Valerij

Strachem jsme ovládáni i dnes. Bububu Rusko, bububu Putin, bububu Noční vlci. Nálepkování taky – Putinovi agenti, agenti Kremlu. Je to od vládnoucích elit stejné jako tehdy, jen jste asi dnes na té “správné” straně barikády.

V dobách kolektivizace to muselo být těžké a věřím, že se děly i nespravedlnosti. Stalin i Rusko byli v těžké situaci – kvůli rozkradení země za Trockého, kvůli občanské válce, přípravě války Západem a sankcím ze Západu. Stalin musel vyvážet téměř všechno vypěstované obilí, aby mohl industrializovat. Potřeboval taky desítky tisíc lidí z venkova na stavby železnic, podniků, měst. Více v článku o hladomoru “na Ukrajině”.

Kolektivizace umožňovala menší počet zemědělců, společné využití drahé techniky a vyšší výnos. Na export, pro města, pro stavby i pro vesnice. Určitě to byla těžká doba. Já se ji jen snažím popsat podle ruských zdrojů a dokumentů. Ne podle mainstreamu, ať už dříve komunisticko-trockistického nebo nyní z americké ambasády.

Vaši prarodiče byli určitě hodně stateční lidé, že to vše zvládli a zvládli i vychovat děti. Všechna čest.

weissbach
Návštěvník
weissbach

“Strachem jsme ovládáni i dnes. Bububu Rusko, bububu Putin, bububu Noční vlci. Nálepkování taky – Putinovi agenti, agenti Kremlu. Je to od vládnoucích elit stejné jako tehdy, jen jste asi dnes na té „správné“ straně barikády.”
Jsem na straně obyčejných lidí, kteří jsou solí země. Ne na straně systému a jeho vládců a udržovatelů. A už vůbec nejsem rusofob a nevěřím mainstreamu i když ho občas sleduji abych věděl co s námi zamýšlejí. To, že nemám rád Stalina nijak nesouvisí s tím, jak vnímám Rusko atd. To je bohužel časté nálepkování, jen z té druhé strany.
Rusko jako feudální a agrární země se ztrnulou správou společnosti prošlo od roku 1917 obrovskými změnami. To, že tyto změny provázelo neobyčejné utrpení prostých lidí bylo způsobeno zasahováním jiných velmocí, které sledovaly své politické a ekonomické cíle a aktivně podporovaly různé skupiny a to i zcel protichůdné /problém-řešení/. Podobný obraz dnes vidíme na Ukrajině, která se díky globálním zájmům USA /finančních gangsterů, kteří USA vlastní a používají jako kladivo/. Trockij byl nepochybně gangster financovaný FEDem /zjednodušeně vyjádřeno/ a Lenina podporovala německá tajná služba a pravděpodobně i britská /už tehdy pracující v zájmu Rothschildů/, která se přímo podílela na zavraždění Rasputina knížetem Jusupovem. Když se podíváme na agónii Ruské říše od druhé poloviny I.světové války vidíme množinu finančních globálních zájmů, separované politické zájmy jednotlivých velmocí, aktivní účast zednářských lóží atd.
Rusko bylo medvědem, který žil s dinosauřím ocasem, který se hemžil škůdci. Medvěd svůj ocas snědl, aby se uzdravil a od té doby zažívá křeče. Ale vypořádá se. Pokud se dokáže poučit z minulosti. Pro ruskou společnost je velice těžké vypořádat se s mučivou minulostí. Proto je jisté, že se hledají také cesty jak bagatelizovat nepříjemné události. Jednou z nich je mýtus o spravedlivém Stalinovi a zlých rádcích. Toto se opakuje již po několikáté. Skutečnost je taková, že žádná společnost nedokáže bez újmy dlouhodobě žít v permanentní revoluci. O tom se nakonec přesvědčil i Mao zmíněný v Montisanově příspěvku…
Nicméně ruská společnost dle mého názoru je mnohem zdravější než ta americká a západně evropská. To jsou již mrtvoly, které spáchaly duchovní sebevraždu. Vnitřní rozvrat je neodvratný, protože jsou odmítány jeho příčiny, respektive není vůle je uznat a tím stav napravit. Oligarchický a elitářský systém, který je na vzestupu je neklamným symptomem úpadku a hroucení.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Vylivani ditete je samozrejme vec, ktera nesmi nikdy nastat a musi se udelat vsechno pro to aby se tak nestalo, pripadne chyby opravit. Nicmene ta voda se musi vylit. Existenci teto nutnosti nelze bagatelizovat logickym klamem.

weissbach
Návštěvník
weissbach

Nesmí, ale nastává pravidelně. Mrtví, věznění a zničené lidské životy celých rodin nejsou logický klam. Bagatelizace logickým klamem je omlouvat jedno zlo jiným zlem. Podstata problému tkví v budování budoucího ráje, kterému dejme tomu v jednom období budeme říkat komunismus, v jiném nějak jinak /občanská společnost, národní socialismus, liberální kapitalismus/ atd.. To není až tak podstatné, jak se utopie pojmenuje. Ospravedlňování má svou vnitřní logiku, ale je to jen snaha něco omluvit ex post. Já tomu sice rozumím, ale proto se v mých očích zlo nijak nezmenšuje. Důležité je se s ním vypořádat pro budoucnost a vzít si poučení. Jinak hrozí další opakování.