Jak je to s tím Islámem, proč dolar může zachránit pouze 3....

Jak je to s tím Islámem, proč dolar může zachránit pouze 3. světová válka a co s tím můžeme udělat?

Jak je to s tím Islámem, proč dolar může zachránit pouze 3. světová válka a co s tím můžeme udělat?

Část tohoto článku jsem zveřejnil již před více než rokem na jednom slovenském webu. Bylo to v době, kdy Kyjevská junta páchala na východě Ukrajiny taková zvěrstva, že to, že Putin dokázal zachovat chladnou hlavu a doopravdy nezaútočil, aby Novorusii neosvobodil, bylo až k nevíře. Rok se sešel s rokem a máme zde imigrační Armagedon. Většinu obyvatel zachvátila panika. Když si ale promluvíte s lidmi, kteří sami aktivně nesledují světové dění, o celkové situaci, například s kolegy na pracovišti, nebo se svými sousedy, významný počet z nich vám odpoví, že jde to invaze odjakživa agresivního islámu, nebo že je to důsledek jakési nejasné války muslimů mezi sebou.

Bohužel pouze jeden z dvaceti občanů ČR je v obraze o pravých příčinách a vinících současné imigrační vlny, kdy těch devatenáct mimo to tvrdí, že i Rusko je agresivní netvor, že nás může zachránit jedině hodné USA, a že zde řádí ruská propaganda. Dva roky probíhající intenzivní masáž slaví úspěchy. Nikdo z těch devatenácti si vůbec nechce připustit, že opak je pravdou a už vůbec ne to, že jsme na pokraji katastrofy ještě horší, možná konečné. Zde musím zmínit nejprve něco o těch muslimech. Nejde o důsledek jakési nevysvětlitelné války mezi jimi samotnými, ale ano, je pravdou, že jde o džihád těch nejagresivnějších islámských skupin, které za posledních 10 let giganticky zmohutněli.

635723913283188551-ap-fed-bank-stress-tests-71364600.jpg
Americké banky úzce provázané s FEDem

Základním principem islámu je cesta života, kterou jako první šel Mohamed, kdy jej na ní provázel bůh. Na té cestě jej bůh konfrontoval s různými ponaučeními. Základní pravidlo dané Mohamedovi bohem pro jití touto cestou života znělo: „Cokoli na této cestě potkáš, přijmi to jako dar a porovnej s tím jak jsi činil ty sám doposud. Pokud to nové bude lepší než to staré, co jsi používal, začni používat to nové. Pokud to nové bude horší, odmítni to a kráčej tak jak jsi kráčel doposud.“ Své životní zkušenosti sepsal Mohamed v Koránu, podle nějž kráčí jeho následovníci. Po smrti Mohameda se islám rozdělil na ty, co následovali prvního jeho pobočníka (kněze) a ty co následovali nejbližšího jeho pokrevního příbuzného (Šíity a Sunnity).

Obě větve následovníků se řídí ponaučeními koránu a dalšími novými ponaučeními, která vyhlašují v každé generaci právě jimi uznaní vůdci, „praví“ následovníci proroka Mohameda. Tímto je v Islámu zaručena stálá a kontinuální názorová modernizace. To na rozdíl například od Bible nebo nikdy neměnných pravd sepsaných například Marxem v jeho materialistickém pojetí světa. Právě z tohoto důvodu se Islám kdysi mezi tehdejším lidem tak masově šířil, zejména proti katolickému křesťanství, které v té době již působilo zkostnatěle, kdy bylo navíc mocensky zneužito, respektive využito.

Islám byl původně v principu mírumilovný. Do doby než oběma jeho větvím dali zásadní ponaučení křižáci, vyslaní římsko katolickým papežem do Jeruzaléma. Tito jej zcela vyvraždili (bylo to celé trochu složitější, nyní nechci zabíhat do detailů). To nové ponaučení znělo: „Cokoli potkáš na cestě původem křesťanského, z principu odmítni, křesťané jsou bezvěrci a vrazi, s každým zabitým křesťanem se přiblížíš více k bohu!“ Po stoletích, kdy se tato rozkol uklidnil a hrany předepsaná nenávisti k západu se jakž takž ohladily, přišli novodobí křižáci a ponauční z dob vyvraždění Jeruzaléma před 800 lety, znovu nabylo na obludné pravdivosti! Krvavá pomsta západnímu světu, v tuto chvíli, srší každému následníkovi Mohameda z očí. Nepředstavitelný 10 let trvající zmar, vyprodukoval ohromnou muslimskou armádu všehoschopných. Těch co na tomto světě nemají již co ztratit, a kteří jsou z hloubi duše přesvědčeni, že svými udatnými činy v boji se západním zlem, získají jízdenku přímo do nejvyšších pater muslimského ráje.

Zde je si třeba položit otázku, proč se toto vše děje, kdo za vším stojí a kam to vše ve skutečnosti spěje. Pánové Konvičkové a jim podobní zcela správně říkají, že v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než se tvrdě rvát za „Islám v ČR (EU) nechceme“. Aby se ale vše zastavilo i do budoucna, je třeba nalézt pravou hydru, která nás Evropany, ale i arabský svět do této situace dostala, pochopit proč tomu tak učinila, a že v současnosti nemá již jinou volbu, než vše dotáhnout do pro ni zdárné zkázy. Je nutné useknout nejprve její skutečná chapadla, kdy po té odumře i hlava. Správné heslo totiž zní „Cizácké nevládky v ČR (EU) nechceme, US army v ČR (EU) nechceme, dolar v ČR (EU) nechceme“, kdy s tímto heslem a všemi souvislostmi je třeba seznámit těch devatenáct sousedů a kolegů z práce.

Na nás Evropany se neženou jen hordy vykonavatelů krvavé boží pomsty, ale právě my všichni jsme krok za krokem, všemi možnými kanály, manipulováni k tomu, abychom zaútočili na hlavní, hydře životu nebezpečné konkurenty, kteří její chapadla již usekali. Ta hlavní hydra a její nohsledové nás manipulují, abychom pod falešnými hesly obrany svobody, humanity a demokracie (pravdy a lásky), odtud z Evropy napadli své východní sousedy a rozpoutali 3. světovou válku všech proti všem.

FedRes-printing_dees%20(2).jpg
Peníze jsou v původním pojetí poukázky na směnu za hodnotu uloženou v bance… dnes ale tyto poukázky představují hodnotu samy o sobě bez krytí… stačí jen tisknout nové poukázky

Zde bych si dovolil vložit výše zmíněný již pře rokem publikovaný článek, který měl název: Dolar, respektive USA, může zachránit pouze 3. světová válka. Úvodem tohoto článku bych rád nejprve podotkl, že jeho závěry vycházejí ze skutečností, které jsou dohledatelné na internetu a některé literatuře, kdy však v žádném případě nelze zaručit, zda-li plně odpovídají realitě. Jak se věci v minulosti naší historie skutečně seběhly je soudit velmi rozporuplné, jelikož se řada věcí odehrála před značným časovým odstupem, kdy jednak dějiny, jak je známo, píší vždy vítězové a navíc, kdy ani ti nejpoctivější historikové nikdy nebyli přítomni na žádné z tajných porad vlád a společenství, kde se spřádaly plány jak a proč, v tehdejší době hodlaly ty či ony státy, armády, banky, korporace, politické strany postupovat a jak hodlaly lidu prostému již proběhnuvší události správně politicky vyložit.

Podívejme jenom na současnost, například aktuální Ukrajina. Koukne-li se kdokoli na mainstreamový-proamerický, mainstreamový-proruský a tzv. nezávislý-konspirační web proto, aby zjistil co se stalo před několika dny na tom či onom místě, musí zákonitě dojít k závěru, že jakoby se jednalo o 3 naprosto jiné události. Jak potom primárně můžeme důvěřovat výkladům o událostech, které se staly před 10, 70, 100,2000 a více lety? Tedy pokud primární informace nejsou zcela zaručené, můžeme při vyvozování toho, co se asi skutečně stalo, děje a bude dít, postupovat podobně, jako detektiv řešící zapeklitý kriminální případ, kdy se pokouší dostihnout sériového vraha, za kterým je již řada obětí, ale který stále a stále uniká.

Co dělá takový detektiv. Jako první hledá motiv a ptá se “v čí prospěch (proč) se stalo (děje) to či ono”. Dále se snaží najít v činnosti takového vraha podobnosti, minimálně z důvodu, aby byl schopen identifikovat, byla-li ta či jiná, právě nalezená oběť, jeho dílem nebo ne. Jako poslední se snaží vysledovat v časové ose činnosti vraha různé trendy, ze kterých se snaží odvodit jeho další kroky. Tímto způsobem detektiv skládá jednotlivé, zdánlivě i nesouvisející události, kamínek po kamínku, do doby, než mu vyjde mozaika logických, na sebe navazujících skutečností, na základě kterých, je schopen příslušného podezřelého identifikovat. Pakliže se mu podezřelého podaří zatknout, následuje proces dokazování, protože i ten nejpodezřelejší podezřelý nemusí být ve skutečnosti hledaný vrah. O dokazování můj článek není. Můj článek je o skládání mozaiky.

Podíváme-li se z výše uvedeného pohledu na dění okolo nás, proč západní média, ne že překrucují pravdu, ale již lžou třikrát přes závit a dvojí metr používají takovým způsobem, že i malé dítě musí být v podezření, že něco není v pořádku, vyvstává zcela oprávněná otázka, co že se to vlastně děje. Děje se to, že dolaru, respektive světové říši USA, přesněji její bankovní oligarchii, zvoní hrana a před totálním krachem je může zachránit pouze 3. světová válka. Tedy děje se válečná propaganda na plné otáčky.

USA svůj dovozní deficit a dluhy dotují dotiskem dolaru zcela mimo pravidla hry, kdy toto se zatím neprojevilo hyperinflací pouze jen díky tomu, že je dolar emitován v objemu celosvětového platidla za ropu a jiné základní zdroje. Jakmile dostatečně významná část světa (a o to se nyní BRICS velmi aktivně snaží) od dolaru, jako světové měny, odstoupí, zbudou z něj jen zelené papírky na podpal.

Hlavní důvod proč to chce BRICS udělat, lze dovozovat v tom, že kromě toho, že se FED soukmenovci nyní aktuálně dotiskem dolaru snaží pozavírat své vlastní mrtvoly ve skříni (hypotéční krize, dluhy státního aparátu USA, atd…), čímž tuto měnu neplánovaně znehodnocují, ale zejména ve skutečnosti, že se, za kdykoli je třeba dotištěné falešné dolary, snaží skupovat skutečné hodnoty, jak na území BRICS států, tak i zdroje jinde na světě, které tyto země pro svou ekonomiku přirozeně potřebují.

Zatím to fungovalo tak, že US-army dohlížela na všechny země světa (nejlépe malé a nejednotné), aby za svou ropu a jiné suroviny, ale i výrobky přijímaly pouze dolary. K tomu navíc slouží politici-agenti (CIA, USA-nevládní organizace, atd … – ve finále placení dle potřeby opět kdykoli FEDem dotištěnými dolary), kteří jsou dosazeni do loutkových demokratických vlád a zároveň spřátelení diktátoři. Státy – producenti, které chtěly od dolaru odstoupit (nebo jej nechtěli přijmout), byly doposud vždy humanitárně rozbombardovávány (Irák – chtěl Euro, Libye – chtěla Zlatý dinár, ale i Jugoslávie, Afganistan, atd…) s následným dosazením FED loutek do nově zřízených demokratických vedení západního stylu.

dd395-FED-s.jpg
FED parazituje na celé samotné podstatě existence USA, které vznikly na jiných ideálech, než je dluh…

Kromě výše uvedeného horkého dobývání nových území, byly organizovány četné barevné revoluce. Ty byly financovány vždy “humanitárními” nevládními organizacemi made in CIA, které manipulovaly místní páté kolony, zejména z řad naivní a nezkušené mládeže (U nás “Volím Kala! Proč? Protože je cool!” a to pod patronací agentur jako je “Člověk v tísni” a jí podobných).

Vnitřní nepřátele, kteří soukromý FED ohrožovali jako například J.F.Kennedy (chtěl tisknout dolar jako státovky), byli odpraveni, kdy počínaje Reaganem, pro jistotu, začali dosazovat do rolí presidentů přímo profesionální herce (u nás Havel). Rozpínání dolaru výše uvedeným způsobem, se postupem doby zpomalilo, k dnešku prakticky zastavilo. Naopak nepovedeným Syrským, jakož i Ukrajinským převratem, začaly země BRICS, velmi intenzivně realizovat to, o čem doposud pouze předběžně “akademicky” jednaly (Zdá se, že útok USA-Gruzie na Jižní Osetii, v době zahájení Olympiády v Číně a podvod s bez-letovou zónou, prosazenou v OSN pro Libyi, byly posledními kapkami, již přetékajícího poháru, kdy se svět, zejména Rusko a Čína, začal aktivně formovat proti dolaru).

Dnešní nově nastupující ekonomičtí tygři, s již nezvratitelně nově zformovaným protipólem tzv. západní demokracie, představovaným Brazílií, Ruskem, Čínou, Indií, Jižní Afrikou a dalšími státy, které se chtějí zbavit dolarového diktátu, jsou pro FED-soukromé bankéře, kteří prakticky celý západní svět od konce 1.SV vlastní a ovládají, největší hrozbou od počátku 2.SV (FED plně ovládá USA přes 100 let, nyní zprostředkovaně, zejména skrze dosazené úředníky Evropské komise, prakticky i celou Evropu).

Vyprovokovanou 1.SV se bankéřům okolo FEDu podařilo, tak jak pravděpodobně plánovali, na území Evropy svrhnout čtyři císařství a od stolu je následně rozkouskovat na mnoho malých lehce ovladatelných státečků (včetně administrativního vzniku tehdejšího Československa). Po této válce však nedokázali udržet plně pod kontrolou úplně celou Evropu a zejména Rusko. Nejprve se jim vymkl z kontroly Stalin, který jim zlikvidoval Trockisty (Trockého do Ruska spolu s cca 100 profesionálními revolucionáři za 1.SV vyslal realizovat revoluci Rockefeller), následně se jim postavilo Španělsko a Itálie, ale zejména Hitler, když odstřihl marku od světových měn. Lze se však domnívat, že Hitlera zprvu sami podpořili s cílem dosáhnout toho, aby se vzájemně Německo a Rusko zničily.

V devadesátých letech západ vyhrál ve studené válce i proti zbývajícímu konkurentovi SSSR (Čína se jim zdála pod bezpečnou dolarovou kontrolou – tu již v té době několik let vesele ekonomicky vykořisťovali). Celosvětový diktát dolaru byl díky Jelcinovi na spadnutí. To se však díky Putinovi nestalo, ba co víc, v době, kdy se ekonomika USA začala pro řadu chybných rozhodnutí hroutit, kdy museli majitelé FEDu dotisk dolarů (kvantitativní uvolňování) nad rámec pravidel chtě-nechtě spustit, tedy v době, kdy by tento dotisk nanejvýš potřebovali rozpustit do celého světa, nejenom že stále ještě neovládají to proklaté na suroviny bohaté Rusko, které již měly před 15 lety na lopatě, ale aktuálně jim ještě hrozí, že od dolaru v nejbližší době odstoupí z iniciativy zejména Ruska přes půl planety. A to je pro ně smrtelná rána.

fed-rothshilds.jpg
Výměna bezcenných poukázek za zlato…

Vše je nyní pouze hra o čas. Životnost dolaru je přímo úměrná datu zprovoznění finanční unie BRICS. Proto ty trvalé provokace na Ukrajině. FED je v křečích, a tak je schopen prohlašovat skrze svá média i o nejbrutálněji vraždících fašistických bojůvkách, které se de-facto hlásí přímo k Hitlerovi, že jde o pokojné demokraty a humanisty, vše pod heslem “hlavně ať někdo už konečně zničí tu krvavou saň Putina”. Chudáci Ukrajinci (zejména ti západní) jsou, aniž by si to uvědomovali, pouze figurky ve velké hře, jak vyprovokovat Rusko, aby vojensky neuváženě zasáhlo na ochranu svých rusky mluvících bratrů žijících na Ukrajině s následkem demonstrování celému světu Rusa, jako zlého agresora, kterého je třeba zastavit útokem NATO.

Osobně se domnívám, že buď se USA (Respektive několika rodinám okolo FEDu, kteří, skrze jimi placené loutky, tento stát ovládající – aktuálně Obamou, ale pravděpodobně celým jimi dosazeným kongresem.) do dvou let podaří vyprovokovat 3.SV (Do které se přirozeně pokusí plně zatáhnout na své straně i EU – zase prostřednictvím svých loutek – a i přes to, že EU válku i přes své problémy vůbec nepotřebuje!), kterou by asi ve finále i za cenu totálního Armagedonu (opět zejména zde v Evropě) vyhráli (Sami přežijí ve svých bunkrech spolu s dostatečným počtem soukmenovců a budoucích otroků.), nebo se jim do dvou let dolarové panství zhroutí jako domeček z karet. Pokud by měla být 3.SV, tak čím dřív chlapci z FEDu začnou, tím pro ně lépe. Mohlo by se jim totiž stát, že s otálením Rusko a Čína dostatečně dozbrojí, na tolik, že by také mohli tu 3.SV prohrát.

Tedy přátelé, nevidím to vůbec růžově. I když k 3. SV nedojde, v což pevně doufám, jsme tu bohužel na straně západu, a pád dolaru = pád Eura (i s Korunou to nebude nijak růžové) = velká bída v USA i v EU, rozvrat, nepokoje, občanská válka. Třeba to vše bude jinak, i když vše nasvědčuje spíše ve výše uvedené prognózy. Naděje pro Evropu existuje. Ne všichni politici jsou agenti bankovních oligarchů. Totální nástroj masáže občanů (média) již díky internetu také 100% neovládají. Nadějí je informovanost občanů, z toho vyplývající tlak zdola a politici, kteří jsou v obraze a kteří se nebojí ze svých pozic veřejně, proti USA zavčasu vystoupit – viz například “Finský diplomat vyzývá všechny evropské národy k odporu proti USA” (článek je z 15.5.2014, tedy z doby, kdy byly takovéto výzvy velmi ojedinělé).

A zcela závěrem, kdo že s největší pravděpodobností jsou ti, v jejichž zájmu je tu 3.SV rozpoutat. Kdo jsou ti, kdo na západě skutečně vydávají rozkazy a Obamové a jemu podobní slouhové je potom hlava nehlava prosazují, to za podpory dalších loutek z řad dolary placených novinářů, státních úředníků, pedagogů a pracovníků humanitárních nevládek, tak, aby zblbli celou populaci k nenávisti proti Rusku a nyní již i proti Číně. Oni ti vojáčci musí mít nejprve nějaký motiv, proč by měli vzít na Rusa flintičku. Jestřábi z Pentagonu by do toho šli hned, je to jejich celoživotní sen, zaválčit si, ale nejdřív jim musí média, nevládky a školský systém zblbnout všechny ty zatím neužitečné civily.

Vlastnictví 80% New York Federal Reserve Bank (ta zcela nejmocnější pobočka FEDu) má v rukou jen osm rodin, půlka z nich sídlí v USA a půlka v EU. Jsou to:

USA:
– Goldman Sachs – New York
– Rockefellers – New York
– Lehmans and Kuhn Loebs – New York

EU:
– Rothschildové – Paříž a Londýn
– Warburgs – Hamburg
– Lazards – Paříž
– Israel Moses Seife – Řím

Viz: Kartel Federálních rezerv – Osm rodin (I. díl) (zde)

nuklearni-valka-kolaz02-sire700

Zde si dovoluji vložit video, které bylo přeloženo do Češtiny a uloženo na internetu 1.2.2013, tedy v době, kdy se teprve připravovaly polské výcvikové tábory pro „pokojné“ majdanisty a o problémech na Ukrajině, nebo „agresivním“ Rusku zatím nebylo ani slechu, nota-bene o nějakém BRICS, AIIB, TTIP nebo dedolarizaci na teritoriu půlky naší planety. Ano permanentní poštvávání samozřejmě existovalo. Jak se mají ti homosexuálové pod putinovým diktátem zle, co že si to dovolili zavřít ty kreativní disidentky za nevinné vystoupeníčko v pravoslavném chrámu. Ty co následně prezident Zeman nazval pravým jménem. Média nás v té době krmila, jak probíhá skvěle to krásné arabské jaro, že vše klape jak má, EU prosperuje, finanční krize ustupuje, USA nás svou moudrou politikou otcovsky chrání a jiná další pozitiva a pozitiva. Zveřejnění takového videa v té době se rovnalo takřka trestnému činu „šíření poplašné zprávy“.

Posuďme však video dnes, v létě 2015. Kromě toho, že v něm naleznete řadu nezpochybnitelných svědectví z úst různých politických špiček, ne jenom o tom jak to s tím dolarem přesně bylo a proč jsme na pokraji celosvětového válečného konfliktu, je tam i srozumitelný návod co je třeba dělat, aby k válce nedošlo.  Začněte hned zítra, situace je nanejvýš vážná a rozhodně, už jen nechat situaci přerůst do ve videu zmiňované poslední fáze odporu, by nebylo nic hezkého.

To video již shlédlo ke 180.000 osob, dobré to však bude, až jej spatří na území Slovenska a Čech alespoň 1 milión  800 tisíc diváků! Přátelé nepřipusťme, ať současné dění skončí tak, jako na níže uvedeném obrázku, a to by ještě byla dobrá varianta budoucnosti, vzhledem k tomu, co na nás všechny dolarové panstvo chytá! To samé, co je uvedeno u výše odkazovaného videa, platí o krásných a odvážných slovech pana profesora Piťhy.

Přátelé, pohovořte si doma se svými potomky, a prověřte si, co a kdo je v jejich školách učí. Pohovořte se svými kolegy na pracovišti a sousedy a pokuste se je přesvědčit, ať si porovnají to, co říkají v televizi s tím, co se píše na nezávislých, ale i těch v Češtině nebo Slovenštině vycházejících ruských a čínských webech. Tlačte na vámi volené politiky skrze jim adresované dotazy a výzvy, ať prověří pravdivost informací na těchto webech presentovaných, nechť k nim zaujmou jasné stanovisko. Tlačte na politiky, ať vypracují a přijmou zákony, které v ČR zamezí řádění dolarových nevládek a různých stejně placených grantových organizací. Ať prověří redaktory médií, kteří evidentně nehájí zájmy lidu ČR (SR), ale ani lidu celé EU – evidentně lžou. Ať dosadí do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání takové osobnosti, které zaručí, že zejména státní televize bude občany informovat objektivně a nezávisle. Tlačte na politiky, ať prověří, jaké mají naše bezpečnostní služby kompetence vůči agentům CIA, které dle uniklých informací, mají zakázáno jakkoli sledovat a už vůbec nepřípustné je proti nim zasahovat.

Jsme Evropané, nebo kolonie USA-pohůnků, které ovládá pouze několik arogantních klanových asociálů, kteří nás hodlají obětovat ve válce prospěšné pouze jejich egoistickým zájmům? Na Ukrajině se jim to již podařilo dokonale. Chceme skončit stejně, respektive podstatně, ale podstatně hůře?

Václav Kytička

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
xmart
Návštěvník
xmart

Zajímavé vysvětlení vzniku islámu od bývalého jezuitského kněze http://spirituallysmart.com/the_prophet.html

A také jeho zajímavý osobní příběh oboje formou komiksu http://www.scribd.com/doc/6016302/Alberto

Jak správně říká autor článku, po staletích se dá ověřit pravost jen málo čeho, ale uváděné informace v sedí do dalších širších kontextů, třeba že Jesuité jsou ti, co ovládají katolickou církev

Martin
Návštěvník
Martin

ten jezuita má 100% pravdu… začal jsem hledat důkazy pro jeho tvrzení a ony existují… i když jsou utajovány… spojením střípků vám vznikne dobrý obraz…

Martin
Návštěvník
Martin

Zfalšování Kristova učení i stvoření islámu bylo provedenou stejnou silou za účelem ovládnutí lidského myšlení. Proto dnes Vatikán islamizuje Evropu. Loutkářům je totiž jedno, jak vás budou ovládat. Pochopte prosím, že papeži na Kristově učení nezáleží

Vatikán je nejen tím, kdo islámskou migrační invazi do Evropy veřejně podporuje, je současně i tím, kdo stvořil islám…hned poté co zlikvidoval původní Kristovo křesťanství. Věděli jste, že Kristovo učení bylo zfalšováno? Věděli jste že Mohamed měl katolického učitele? Věděli jste že islámská džihádistická ideologie je pouze vylepšenou kopií Augustinovské teologie katolického „džihádu“? Přesně té teologie, podle které katolická církev jela v podstatě celý středověk, než byla pod tlakem lidí donucena od ní ustoupit, podobně jako od otroctví a nevolnictví. Jinak by tyto ďábelské praktiky podporovala dodnes…

Martin
Návštěvník
Martin

je to tak, chování papeže je důkaz

Vatikán už odložil masku a prozradil se, že je ve skutečnosti podporovatelem tzv. Nového Světového pořádku, NWO » a také tím, kdo hodlá islamizovat Evropu » pod záminkou pseudo-křesťanské humanity …a ZDE MÁTE DŮKAZY:

http://www.ragauian.cz/je-to-tady-antipapez-frantisek-se-svlekl-a-definitivne-prozradil-jezuitske-zamery-s-lidstvem-je-mozne-aby-papez-lhal-a-porusoval-kristovo-uceni-zname-pravdu/

Jerry
Návštěvník
Jerry

Autor je totálně mimo. Jak 19 lidí z dvaceti tvrdí, že je Rusko agresor, tak 19 lidí z dvaceti tvrdí, že imigrační politika je špatná. Autor je pravděpodobně frustrovaný levičák s nulovým sebevědomím.

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Pan Kyticka se pokusil pouze vyjadrit svuj nazor a nevim proc vyvolal takovou bourku. Osobne jsem presvedcen (coz mohu potvrdit sam – pracovne jsem prisel do styku s muslimy od Turecka az po Indonesii) ze islam neni pouze IS a Al Kajda (coz jsou deti Talibanu, zalozenym Kissingerem & Brzezinskym, tedy take pouze na objednavku). Kdo veri ze vsichni muslimove pouze rezou krky a znasilnuji tak je pri tom nechte. Je celkem prirozene ze CR muslimy nechce (urcite lepe pro obe strany) ale obavam se ze s tim nic moc udelat nepujde alespon pokud existuje EU v podobe v jake je nyni.Ceska spolecnost velmi snadno propada masove hysterii (medialni brainwashing) ale pritom rada zije ve sladkych snech. Totiz ty hlasky typu ‘vystoupit z EU a NATO’ me prijdou sice lakave ale tezko proveditelne – v dobe kdy prazsti radni staveji metro za unijni penize a republika je v NATO a je cela rozprodana tak si dovedu realne predstavit takove snahy pouze vedouci k dalsimu ‘internacionalnimu osvobozeni’, tentokrate ze zapadu. Jinak zbyvaji asi pouze ony 2 (horsi) moznosti – totalni financni kolaps anebo ta uplne posledni. Na zaver si neodpustim malou poznamku: jak by asi vypadal dnesni svet kdyby byli Chazari tehdy (pred r.1000 n.l) prijali namisto judaismu islam?

Dunsun
Návštěvník
Dunsun

Bohuzel s Vami souhlasim. Vystoupit z EU nebo NATO v aktualni situaci je zcela mimo realitu. Pokud bychom vystoupili resp. chteli vystoupit z NATO muzeme ocekavat do par dnu takovu jizdu Dragounu o ktere se nam ani nesnilo. A pro vystoupeni z EU neni nic jednodussiho nez svuj zrak nasmerovat na Recko. Jsme v podstate kolonie Nemecka potazmo USA a jsem si jist, ze to tak i zustane az do chvile s velkym CH (rozumeji Chazarske valky).
Pravda nekteri lide se i zacinaji probouzet, ale je jich tak priserne malo az je mi z toho do breku. Delam v pomerne velke evropske firme v IT – vse vzdelani a chytri lide.
No nicmene podobne smyslejicich a zvidavych jich je mozna tak 10% a i to bych rekl, ze je moc). Obrovsky nepomer.
Penize a moc se postaraji o to, ze tento pomer zustane zachovan ….

V.Kytička
Návštěvník
V.Kytička

Ještě zapomenutý zdroj citátu z wikipedie:
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C3%8Dr%C3%A1nu

a zapomenutý odkaz na stránku, kde jsou vysvětleny zákonitosti sociologické struktura společnosti a to jak té ateistické, vědecké, židovské, křesťanské, islámské jakož i třeba sdružení dobrovolných hasičů ve vaší vísce. Definice STUPIDITY, ale i banditismu, užitečné dementnosti a sociální inteligence:
http://blisty.cz/art/34902.html

Nechápající
Návštěvník
Nechápající

Pokud autor nemá nejmenší tušení, jakým zpsůobem se islám od úplného počátku šířil, pak od něj těžko můžeme očekávat byť jen jedinou smysluplnou větu. Je to smutné, když podobné slátaniny píší lidé bez jakékoliv znalosti historie. Islám se šířil úplně stejně jako každé jiné naboženství, tedy terorem a vražděním. Autor by si měl především zjistit, kdy se islám poprvé setkal s křižáky, kdy vznikl a kolik zemí mezitím zlikvidoval, zejména Persii. Pak by mu mohlo spousta věcí dojít. Je to opravdu děs vidět někoho, kdo předkládá úplné bludy.

V.Kytička
Návštěvník
V.Kytička

Jak již jsem výše v diskusi uvedl. Ne opravdu neznám vše a pakliže si vědomosti i díky podnětům z takovéto diskuse, jaká probíhá nyní zde na této webové stránce, své názory bez reptání vždy zreviduji. Od toho diskuse přece je.

Výše pan Vedoucí kolotoče velice dobře rozvinul problematiku otevřeného, necentralizovaného Islámu, který má metodu “upgradů” zakotvenu v Koránu jako svou stěžejní myšlenku.

Jak mezi Křesťany, tak i Židy, jakož i Muslimy se v každé době vždy existují skupiny zastávající názory od fanatiky extrémistických po velmi pozitivně progresivní, bez ohledu na centralizaci nebo decentralizaci jejich církví, nebo přímo zakotveného nebo nezakotveného “upgradu” svých učení ve jejich stěžejních svatých knihách. I katolíci vždy jednou za čas vždy svolali sněm, kde po diskusi a probrání všech nových faktů v poznání okolního světa, následně provedli upgrade svého učení do podoby aby odpovídalo aktuálnímu stavu společnosti, poznání přírodních zákonitostí a hrozících nebezpečí, byť podstatně zkostnatělejším tempem nežli právě Islám.

Proměny v Islámu reagující na proměny okolního světa jsou podstatně akčnější nežli v jiných náboženstvích. Tato skutečnost jej ale vystavuje, umocněno jeho decentralizací, velkému nebezpečí, že oscilace mezi všem velmi prospěšných postojů a postojů destruktivně fanatickým probíhají v jejich většinové společnosti velmi rychle, takříkajíc ode zdi ke zdi.

Zde musím trvat na svém, že Islám jako princip společenských hodnot je velice zajímavý a progresivní (prakticky zamezuje stupiditě – o ní více zde ), ale jeho výchylky do záporné škály, jsou zdrcující jak jemu samotnému, tak i veškerým ostatním kulturám.

Já zde především poukazuji na to kdo tu šílenou zápornou výchylku Islámu vyvolal. Částečně z hlouposti, neuváženosti, arogance a “vohnoutismu”, ale zejména z chamtivosti a jako lék na své aktuální kořistnické problémy s následky jim hrozící ztráty více než stoleté hegemonie!!! Zde děkuji diskutujícímu 0^n za odkaz na velice podnětný film https://www.youtube.com/watch?v=5Nh-qvN_Vmo , byť s jeho rasistickým podtextem nesouhlasím, jelikož to vše co se nyní děje je dílo sionistů – tedy velmi malé oligarchické skupiny extrémistických “následovníků” Mojžíše, nikoli celého židovstva.

Jako podnět k ucelení si názorové mozaiky Vám doporučuji například tento nedávno publikovaný článek: http://svobodnenoviny.eu/rozdel-a-panuj/ .

Jednou z největších katastrof Islámu bylo zničení Kaddáfího džamilie, jím definované v Zelené knize, která když začala jako velmi kladný a vysoce funkční hodnotový Islámský systém růst (pronikat) v rámci celého Afrického kontinentu, který se začal díky tomu ekonomicky vzmáhat a osamostatňovat, rozdrtili FED asociálové spolu s nepřemýšlejícími FEDu podřízenými zejména Francouzi, kteří nechtěli zaplatit Lybii své dluhy za ropu.

Jinak k Vašemu argumentu o působení “zlého” Islámu v jeho raném stádiu při opanování Persie zde přikládám citaci z wikipedie:

“Sásánovská říše zanikla v letech 636–651 pod náporem arabské (muslimské) expanze, Írán se stal součástí chalífátu a byl v relativně krátké době islamizován. Přesto sásánovské tradice v oblasti přežívaly hluboko do středověku.

Začlenění do rozsáhlé muslimské říše s centrem v Medíně a později v Damašku a Bagdádu neznamenalo pro íránské oblasti v žádném případě počátek úpadku. Naopak – perští úředníci a učenci hráli již v prvním století arabské nadvlády značnou roli ve státní administrativě, kterou původně polokočovní Arabové téměř postrádali. Skutečnost, že výraz vezír, označující prvního ministra, pochází z perštiny, není rozhodně náhodná.

Poměrně rychle získali Íránci v říši výjimečné politické postavení. Byl to Peršan Abú Muslim, kdo roku 747 zahájil vzpouru abbásovského rodu proti umajjovským chalífům, obviňovaným z příliš světského přístupu k vládním záležitostem. Arabští panovníci si často vybírali své ministry mezi Peršany a perským guvernérům se dostávalo značné autonomie. Roku 821 vyhlásil místodržitel Chorásánu Táhir ibn al-Husajn nezávislost a založil novou perskou dynastii Táhirovců (821–875). Další dynastie (Saffárovci a Zijárovci) měly sice stejně jako Táhirovci přechodný charakter, ale Írán byl opět pánem svého osudu.

Během 9. a 10. století proběhly také kulturní změny. Došlo k oživení perské národní identity, která se nestavěla proti identitě islámské, ale proti arabizaci muslimského světa. Toto období se zásluhou Persie a perských učenců stalo islámským zlatým věkem. Persie byla v té době světovým centrem vědeckého bádání, ať už šlo o filozofii, historii, matematiku, astronomii či medicínu. Tehdy získané poznatky později ovlivnily rozvoj evropské vědy v období renesance. Díky Avicennovi (Ibn Sína) se podařilo zachránit některá díla Aristotelova, jehož ideje pak hrály značnou roli v muslimském filozofickém myšlení.”

Jaris
Návštěvník
Jaris

Je treba si priznat, ze svet je momentalne v zidovskych rukou. Vsechny vyse jmenovane osoby jsou zidi, kteri hybou pakou dnesnich dejin. Jsou to jednoduse receno paraziti a pokud se jich nezbavime, lepe nebude.

Žid z Ostravy
Návštěvník
Žid z Ostravy

Ty brďo, to musím říct doma, že vládneme světu. 🙂 A já zatím platím hypotéku za byt, jak mourovatý, počítám každou korunu. A přitom jsem nevěděl, že vládnu světu. To je něco. Ale jo, jinak se mám dobře a jsem rád, že jsem Žid.

V. Kytička
Návštěvník
V. Kytička

Bratře člověče,
židé jako celek nevládnou, ale několik asociálních rodin, jejichž významná část je právě židovského vyznání, kdy tyto se navíc důsledně řídí protokoly sionských mudrců, ačkoli ty většina rabínů odmítá jako falzifikát (alespoň doufám).

Uvědom si, že v době, kdy obrovské množství židů umíralo v Osvětimi, při nelidském otročení v IG-Farben, které formálně provozovalo nacistické Německo, si část jeho tajných asociálních majitelů, rovněž židovského původu, v poklidu z poza oceánu v USA pěkně mnulo ruce, jak se jim sypou prašule, kdy to dokázali navíc navlíknout tak, že za všechno to utrpení svých soukmenovců nese kůží na trh Hitler a o nich, velmi významných pachatelích toho zla, svět naprosto netuší.

Po válce, když vše prasklo, si zase ti samí židovští ultrabandité udělali z holokaustu, přes různé spravedlnické lidskovprávní, židovským utrpením se zaštiťující odškodňovací organizace, super kšeft, kdy těm skutečně trpícím židovským rodinám v Osvětimi se dosávají jen drobné, nebo vůbec nic. Naopak vyplouvá na povrch řada případů, že majitelé těchto židovských “bohulibých” neziskovek čerpají “odškodné” za to, co ti Němci nikdy ani neudělali, na černé duše (dokonce narozené až po válce!), kdy výnos jde výhradně do jejich zlodějských kapes.

Tedy zejména židi by si měli udělat ve svých řadách pořádek a zbavit se svých pijavicí, co nás všechny, běžné židy, křesťany, muslimy, ateisty, ale i obyvatele celé Asie podněcují do celosvětových jatek.

Zkoumej bratře člověče, komu tu hypotéku vlastně platíš, respektive úroky z ní spojené a rozlišuj lidi na sociálně inteligentní, bandity, užitečné blbce a stupidy, bez ohledu na jeho vyznání. (pokud by jsi nerozuměl v předchozí větě užitým pojmům, zde je vše vyloženo http://blisty.cz/art/34902.html .) Nakonec právě vzdělaný bandita (což převážná většina židů je) je podstatně svému okolí nebezpečnější nežli primitiv, co Ti maximálně šlohne peněženku v tramvaji.

Ona i taková vražda jedné dvou osob, spáchaná primitivním bláznem, není nic proti tomu, když jiný, vzdělaný a vysoce postavený hajzl, mírumiluvně, v pravdě a lásce mluvící, pošle ze své mocenské pozice pár stihaček nad město, kde zemřou naráz obyvatelé hned několika obytných čtvrtí. Ukázkovou Zástupkyní takových hajzlů je například největší Havlova kámoška krvavá Merry (Madeleine Albrightová). A to ještě nic není, protože zde popisuji popravdě pouze to “humanitární” bombardování. Co teprve jaderná válka v plném rozsahu. Nakonec na čí popud byl proveden na konci války holokaust uprchlíky přeplněných neprůmyslových, lázeňských Drážďan?!? Přes 200.000 mrtvých civilistů (zraněných vojáků, žen a dětí) během jednoho týdne, to nebyl holokaust?!? A nebyly to jen Drážďany!

Tedy bratře člověče – žide, zreviduj své názory a buď nápomocen všem normálním lidem ve zbavení se těch nejhorších a nejnebezpečnějších, právě ve velké míře židovských megahajzlů.

——

Ještě k příspěvkům předchozím o muslimech. Je třeba si uvědomit, že v době kdy křižáci roku 1099 vyvraždiuli Jeruzalém, panoval v Evropě temný středověk ve své nejbrutálnější podobě, kdy tento křesťanský džihád provedli zfanatizovaní a nevzdělaní primitivové (Kdo v té době uměl v zejména katolickém světě číst a psát? Toto tenkrát neuměla ani vládnoucí šlechta!!!) jejichž úroveň odopovídala současným radikálním muslimům. Naopak v té samé době v islámském světě vládnul rozkvět, vzdělanost a kultura!

Parmenidés z Eleje
Návštěvník
Parmenidés z Eleje

Vážený pane, nic jste nepochopil! Žádný křesťanský džihád neexistuje! Jestliže v historii kterýkoliv křesťan někoho zavraždil (vražda = úmyslné zabití neviného člověka) je podle své víry zatracen! Rozumíte tomu? Doporučuji si přečíst šestidílnou historii křesťanství (A History of Christendom) od Warrena H. Carrolla, bohužel česky nevyšlo. Máte zmatek v hlavě a své emoce směřujete špatným směrem, křesťanství není tou příčinou současného úpadku.

V.Kytička
Návštěvník
V.Kytička

Pane Parmenidés z Eleje, tady dochází trochu k nedorozumění. Jde o technický problém, kdy něco napíři jako reakci na něčí názor, a než se to objeví na webu, zak zase Vy reagujete na něco víceméně již neaktuálního, respektive na něco se Vám zdá, jako že si stále tvrdím svou písničku, kdy Váš předchozí názor jsem se mohl ale dočíst až po té co jsem do diskuse napsal ten svůj. Neignotruji Vaše názory, jen jsem neměl možnost, díky zpoždění jeho zobrazení na této webové stránce, jej ještě přečíst. Tedy z més trany v žádném případě nejde o žádné emoce. Jsem strohý analytik a emoce jsou mi při této činnosti naprosto cizí.

Tedy mějme toto v patrnosti při naší podnětné diskusi. Tedy nejprve:

Velice mne překvapil váš názor, že talmudský judaismus reagoval až na křesťanství. To jsem nevěděl a ani jsem nevěděl o existenci nějakého Šulchan aruchu. Opravdu v těchto otázkách nejsem až takový odborník, kdy své analýzy stavím přirozeně pouze na faktech mne známých, kdy jsem schopen lec co domyslet ze souvislostí, ale pokud jsou některé mé vstupy zcela špatné, tak je jasné, že i závěr bude zkreslený a musím provést revizi O tom žádná diskuse z mé strany není. Tedy děkuji za upozornění, již jsem si o tom něco málo dohledal.

Pakliže zde ale uvádíte něco o křesťanském džihádu, je nutno rozlišovat pojmy křesťanaský a katolický (církevní). Učení Kristovo založené na vzájemné, skrze boha prostupující všeobjímající lásce všech lidí navzájem považuji za velice silný a správný hodnotový systém, dle kterého bychom měli žít i nadále.

Ne zcela správně však uvádíte, že islám byla reakce na křesťany. Byla to reakce na v roce 600 temnou vládu katolíků (tedy církve), kteří dogmaticky učení Krista zneužili-využití k mocenského zotročení všech občanů jimi ovládaného území. Tedy reakce na římské-katolictví, v menší míře i na byzancký výklad slov Krista, kdy i když k velkému schizmatu došlo až roku 1054, rozdíly výkladu tohoto učení mezi Byzancí a Římem existovaly již od roku 600, kdy se obě říše plně jazykově rozdělili (Řečtina a Latina) a to i včetně liturgie.

Navíc zejména západo římská říše i po roce cca 320, kdy skončilo pronásledování křesťanů, byla nadále v morálním rozkladu, což završili o sto let později Vizigoti jejím vypleněním. V roce 600, kdy Mohamed začal hlásat svá proroctví byl již mezi konstantinopolí a již germánským temným středověkým katolickým Římem významný rozdíl ve výkladu učení Krista, kdy přávě tento západ říše byl v té době primitivní, dogmatický a utlačující zřízením hlásajícím zejména pokoru a přijetí sociálního postavení každého jedince v té podobě jak mu byla od narození z boží vůle určena. Západní Katolický svět v ledech narození Mohameda teprve začal stavět na troskách původního Říma kulturní společnost, která se ještě mnoho století svou vyspělostí ani trochu nedokázala přiblížit antického rozkvětu.

Následovníkům Mohameda se návrat ke slávě dob minulých, díky “otevřené teorii božích ponaučení”, podařil naopak ve velmi krátké době. Na to vpadli římsko-katoličtí křižáci do Jeruzaléma, kdy Islám tento barbarský čin rozdýchával dalších 200 let. Ten vpád bych proto ani já nikdy neozančil za křestěnský džihád, ale nadále musím trvat na pojmu, že šlo o katolický džihád nevzdělanců a zmanipulovaných fanatiků proti v té době značně kulturně výše stojícímu Islámskému světu. Tedy ještě jednou zřetelně. Plně s Vámi souhlasím, že křes%tanský džihád neexistuje a ani v tomto smyslu nikdy neexistoval. Římskokatolický džihád prvně vyhlášený 1095 ale existoval a to ještě několik století, nežli-li křižáci s tím Jeruzalémem vzdali. Ony nakonec křížové výpravy pro Českému království v době po upálení Husa a následné vzpouře pražské posádky pod velením Jana Žižky s tím, že si slovo krista budem v Čechách vykládat po svém a nikoli po vůli Papeže (v té dově nebylo ani jasné kterého – zda-li toho co seděl v Římě nebo toho ce seděl ve Francii), tak to byl rovněž slušný katolický džihád proti bezvěrcům!

V té době, kulturně rovněž, jako islámský svět vyspělá Byzance, stála v tomto konfliktu trochu stranou, kdy své v té době primitivní souvěrce ze západu (ačkoli spolu již do té doby několikrát válčili) proti Islámskému světu pouze podpořila (její loďstvo je tam přepravilo), kdy jí bylo Římské katolictví přirozeně bližší nežli zcela jiný výklad boha ze strany následovníků Mohameda, kdy přirozeně Islámský svět Konstantinopoli mocensky i kulturně přímo konkuroval. Konstantinopol padla až po roce 1400, kdy ale své značně otevřené učení Krista (Pravoslaví) mezi tím dokázala rozšířit dále na severo východ do celého východo slovanského světa. Západní Slované byli zpět k Římu připojeni až následně postupným splýváním s germány, kdy prakticky mimo jiné proti pravoslavé, zejména Rusi ve jménu Říma prakticky celý zbývající středověk, především polským mečem, útočili.

Kolego Parmenidés z Eleje, je nutno důsledně sledovat CHRONOLOGII veškerých událostí a důsledně rozlišovat Islám PŘED a PO vypleněním Jeruzaléma (1099). Ano máte pravdu, že se Islám hned od počát šířil významně i ohněm a mečem, kdy se tak dělo z Mohamedova “ponaučení” že bůh pravil, že úděl jeho následovníků je nikoli pokorně svůj osud přijmout, ale za své štěstí i aktivně bojovat. Ten boj byl proti křesťanským církvim ne proti Kristovu ušení o lásce, kdy byli následovníci rovněž “ponaučeni”, že Kristus byl významnou osobností, ale jen dalším prorokem boha jeho doby, nikoli jeho vtělením, jak křesťané věří. Argumentovat Jan III. Sobieski, který žil v letech 1600 je naprosto mimo mísu, pakliže řeším původní Islám z let 600 až 1099 a následný “ponaučený” Islám z let 1099 až řekěněme 1980-2000, kdy byl ještě většinově umírněným a opět znovu “brutálně ponaučený” Islám po roce 2000 do současnosti! Jinak první výboje Islámu do střední Evropy odrážel u Vídně již náš Václav I spolu s německými rytíři okolo roku 1200! Ale to byl již ten Islám “v Jeruzalémě velmi významně ponaučený”!

S tím Talmudem je to ale zajímavá věc. To kdyby jste více rozvinul, kdyby jsete byl ochoten napsat snad i nějakým samostatným článkem, bylo by to dobrým přínosem pro rozkrytí našich skutečných dějina a všeobecné osvětě, která je v současnosti nanejvýš důležitá. Já žil v domění, že Talmud existoval, jako jakýsi židovský soupis pravidel vzájemných vztahů, již souvěžně se starým zákonem. Dále je zde otázka židovské Kabaly, jakož to duchovní nauky v umění empatie, jež je základem převážné většiny současných moderních způsobů manipulace.

Rovněž je zde ale i otázka původní křesťanské mystiky, kterou právě katolická církev někdy po roce 140O zcela ze svého učení vytěsnila, kdy řada jejích projevů byla vyložena jako posedlost ďáblem s následným upálením na hranici. V principu jde o hlubokou křesťanskou láskou prostupující modlidbu až do stejného stavu, jako prožívají při meditaci jogíni. Tedy mysticismus, kterého se zejména východní náboženství nikdy nevzdaly, kdy jsou jejich stálou a nedílnou součástí cesty k bohu. Zejména katolická církev po vytěsvění své mystiky sklouzla k pouhé formální liturgii, kdy soustava kostelů, které musli všichni alespoň jednou týdně navštěvovat, následně sloužila pouze k mocenskému ovlivňování poddaných jak se postavit k aktuálním skutečnostem a zpětné vazbě skrze zpovědnice o stavu nálad v říši (Svaté říši Římské).

Jinak závěrem, pro zajímavost, k té křesťanské mystice, nedávno jsem někde na diskusi zachytil rozpravu (já o ní vím již řadu let od jedné hluboce věřící osoby), jak si jedna věřící duše, duchovně vzdělaná a praktikující v rámci kléru, postěžovala, že při svých motlitbách dosahuje hlubokých mystických stavů (vystupuje ze svého těla, kdy popisovala, že je tak schopna prostupovat zdmi a vidět co je na druhé straně!), kdy se však mezi svými souvěrci (katolickými kněžími) o tomto nemůže ani zmínit, jelikož by ji byli schopni exkomunikovat jako posedlou. A to se píše rok 2015! Má ještě i dnes co napravovat ta katolická círjkev. Jinak problematikou se zabývá i moderní medicína a psychologie – viz autegonní trénink nebo hypóza.

0^n
Návštěvník
0^n
0^n
Návštěvník
0^n
I nejlepší gój musí být zabit
Návštěvník
I nejlepší gój musí být zabit

Ty buď hlavně rád, že můžeš psát Žid s velkým Ž, protože se z vás stal národ díky Norimberským zákonům. Takže panu Hitlerovi můžeš opravdu poděkovat.

lubajs
Návštěvník
jip
Návštěvník
jip

Chyba v obrázku! FED nebyl založen 2013, ale 1913.

Vedoucí kolotoče
Editor

Dovolil bych si pár slov k článku. Islám od svého počátku považuje “jinověrectví” za hřích a “bezvěrectví” za hřích dokonce smrtelný. Jinověrec podle Islámu může konvertovat. Pokud to odmítne, musí platit “džizju”, což je daň uvalená na jinověrce v islámském světě.

Nejhorší situaci mají bezvěrci, ateisté v islámu. Bezvěrci jsou podle islámu služebníci Satana a musí být zabiti. Ve Španělsku v Seville v muzeu věnovaném Reconquistě je celé oddělení věnované okupaci Španělska Araby a mimochodem je tam i dobový dokument, který žoldnéřům ze severských zemí bojujícím na straně španělské koruny doporučuje, že v případě zajetí mají mít u sebe křížek anebo Bibli, aby nebyli označeni za bezvěrce, ale měli možnost si zachránit život jako jinověrci konvertováním k Islámu. Bezvěrci byli mučeni a zabíjeni.

Zabíjení bezvěrců vychází ze samotného počátku islámu, objevuje se poprvé v polovině 8. století našeho letopočtu a v různých variacích zůstává v Koránu dodnes. Jak je správně v článku uvedeno, Islám a svaté písmo islámu se neustále vyvíjí a mění, na rozdíl od křesťanství, takže Arabové mohou celkem rychle odkazovat na různé výtisky a různé verze a výklady Koránu. Těch výkladů je bezpočet a co Imám, to jiný výklad.

V Islámu nemá hlavní slovo kniha, ale ten, kdo předčítá a káže písmo. Nejvyšší autoritou v Islámu není centrální postava (jako např. papež v případě katolíků), ale jednotliví místní duchovní.

Např. Al Kajda používá stejnou organizační strukturu svých teroristických buňek jako islám samotný, tedy decentralizaci. Každý Imám (místní kněz, resp. farář) je nejvyšší autoritou pro místní lid. Systém ajatolláhů v Íránu není pro islám přirozený, je to pokus íránské revoluce, jak skloubit sekulární vertikálu moci s islámem. Přirozeným systémem vládnutí v islámu ale byla Kaddáfího džamahírije. Byla decentralizovaná, jako islám samotný, ale Tripolis měl centrální moc skrze klanové vazby, sňatky apod.

Psát tedy v článku o tom, že islám je v principu mírumilovný, je zavádějící, protože islám nemá centrální výklad ani centrálního garanta, pane Kytičko, ale má nekonečné množství interpretací a garantů a většina z těch interpretací neumožňuje rovné postavení muslimů, jinověrců a bezvěrců ve společném islámském státě. Tzv. “umírněné” výklady Koránu uvalují džizju i na jinověrce, radikální výklady ale rovnou vyzývají k zabíjení bezvěrců. A to se píše rok 2015 a rozhodně nejsme ve středověku. Ovšem můžeme se do něho brzy vrátit, pokud islám začne přeměňovat Evropu k obrazu svému.

Parmenidés z Eleje
Návštěvník
Parmenidés z Eleje

Naprosto s Vámi souhlasím, v textu není nic, co by neodpovídalo pravdě a přesto budete označen za extrémistu, přinejmenší za člověka, který se nebezpečně vymezuje vůči Islámu,
což je chrakteristické pro současný stav naší civilizace. Kdyby opravdu došlo k nepokojům doprovázeným invazí, existuje nějaká vůle k obraně? Za co jsme ještě schopni položit životy? Všudypřítomný materialismus to asi nebude.
Karel Martel u Poitiers a Jan III. Sobiesky u Vídně měli jinou motivaci, proto vše dopadlo, jak dopadlo.

b.k
Návštěvník
b.k

Tahle země není pro muslimy
blog muslima žijícího u nás – Hatem Berrezouga
http://berrezouga.blog.idnes.cz/
Stojí za přečtení…
a
http://www.novinky.cz/domaci/375127-cesti-islamofobove-pritvrdi-varuje-vnitro.html
takže všichni zdá se – jsme rasisti,xenofobové,islamofobové a já nevím co ještě…smutné

V.Kytička
Návštěvník
V.Kytička

Pro pana pana Vedoucího kolotoče, potažmo Parmenidése z Eleje

Prve děkuji za doplnění některých informací z doby deislamizace Španělska (Reconquisty). Španělsko začalo být dobýváno po roce 700. Zdroje uvádějí, že už po roce 900 tvořilo islámské Španělsko vyspělý státní útvar, jenž kulturní a vzdělanostní úrovní převyšoval většinu soudobých evropských států. Jeho města se vyznačovala rozvinutou řemeslnou výrobou a obchodem, pokročilou architekturou a městskou zástavbou. Deislamizace Španělska započala roku 1085, završena byla roku 1212, kdy od islámu bylo Španělsko zcela očištěno až okolo roku 1300.

Ve svém článku jsem nepsal že islám „je“, ale že „byl PŮVODNĚ“ mírumilovný.

Rovněž jsem v článku zřetelně napsal, že k brutální radikalizaci, došlo až po vyvraždění Jeruzaléma křižáky (1099). T.j. k návratu k nejbrutálnějším ponaučením původnímu Mohamedovu Koránu z doby prvotního prosazování tohoto náboženství, což se bez bojů přirozeně, stejně jako v případě předchozích výkladů slov boha všemohoucích (Židy i Křesťany) neobešlo (v závěru tohot příspěvku zde uvedené ještě upřesňuji). Tehdy až po roce 1099 došlo k návratu islámu zpět, do doby roku 600, t.j. určitého islámského barbarství. Vše nasvědčuje tomu, že islám byl do roku 1099, velmi moderní (stále se k lepšímu modernizující), tím pádem velmi prosperující a rovněž se stal značně tolerantním k okolnímu světu. Pokud mají být mé myšlenky v článku pochopeny širší čtenářskou obcí, ve zkratce uvádím:

V boha jediného všemohoucího (podotýkám jednoho a toho samého – dále jej budu označovat zklatkou JHWH ) věří minimálně tři základní světová náboženství.

O vůli JHWH, dle které by se měli řídit, v něho věřící, v minulosti zvěstovali 4 významní proroci. Cronologicky poslední dva v pořadí však jeho slova vyložili značně odlišně, nežli ti první dva původní. Otázkou je který prorok vlastně zvěstuje pravá slova JHWH?

Abrahám v době exodu z Babylónu a Mojžíš v době následného exodu z faraonského Egypta – tvrdili, že JHWH miluje pouze národ vyvolený, tedy jen židy?

Po té Kristus v roce “nula” našeho letopočtu – řekl, že JHWH miluje všechny lidské bytosti bez rozdílu? (pravděpodobně to ale jako první byl Jan Křtitel)

Jako poslední v pořadí Mohamed okolo roku 600 se od JHWH dozvěděl, že život je (jak jsem v článku uvedl) cesta, po které člověk kráčí a on JHWH mu na ní dává různá ponaučení tak, aby je tento člověk přijal jako dar, který má vyzkoušet, poučit se z něj a dále jednal dle lepší varianty (tedy nadále tak jak jednal – postaru, nebo po novu, bylo-li ponaučení přínosné)?

Křesťanská církev dokonce pojala Krista jako syna božího ve své trojjedinosti, proroka pasovala přímo na vtěleného boha (to se stalo ale až cca 100 let po Kristově smrti prostřednictvím později následníky sepsaných evangeliích, kdy postupně ze svaté literatury zmizel pravděpodobně skutečný autor Kristovo myšlenky, Jan Křtitel (zbožtění proroka přirozeně přineslo podstatně větší autoritu v pravdivost celé ideologie). Zejména katolická církev následně základní myšlenku o lásce k bližnímu a k bohu využila ke svým mocenským císažsko-papežským zájmům, kdy JHWH nás tady také prý jen zkouší. Na rozdíl od Muslimů, ale i to největší příkoří musíme, přijmout s láskou a pokorou, a že až po smrti se nám JHWH odmění. No a kdo tomu v minulosti nevěřil, na ty jako bubáka následně (cca roku 300) vymyslela církev čerta a oheň pekelný. Zarputilejším nevěřícím předvedla ten pekelný oheň již na tomto světě – na hranici.

Ti co následují Mohameda, ti dostali patřičné ponaučení v momentě, kdy je do jednoho vyvraždili v Jeruzalémě křižáci (roku 1099), které tam neposlal JHWH, ale papež z Říma za logistické spolupráce Byzance, když zjistili, že výklad slov toho samého JHWH dle Mohameda, se líbí stále více všem těm, co se přestávala zdát smysluplnost výkladu slov JHWH prostřednictvím katolické ale i byzancké kazatelny (jinak byzancký výklad kristova učení byl a do současnosti stále je rovněž svým způsobem decentralizovaný. Obdobně jako je v islámu a oproti důsledně centralizovným katolíkům).

Nyní, kdy ještě nedávno následovníci proroka Mohameda již vcelku zapomněli na to, co jsou křesťané zač a ve svých zemích si v poklidu žily své životy, se jim tam doslova “nasrali” novodobí křižáci, které tam poslala novodobá církev dolaru, jejíž nejeden soukmenovec navíc věří, dle Abraháma a Mojžíše, ve výjimečnost svého druhu nad ostatním lidem (Pjakin říká globální prediktor).

Takže nyní zde máme znovu ponaučené následovníky proroka Mohameda, že západ, tedy i my jsme nekonečné zlo, které zabít je přímou letenkou do muslimského ráje. Další skutečností je, že kromě slovl, které jsem popsal výše pod příspěvkem pana Parmenidése z Eleje, v současném islámském světě vyrůstala přes 15 let celá jedna mnohamilionová generace mladých mužů, které díky válkám USA, bídě a rozvratu nebylo umožněno poskytnout ani základní školní vzdělání, kdy tito masově nevzdělaní jedinci měli moužnost své nahlížení na svět získat jedině v mešitě. To je gro současných zfanatizovaných bojovníků, kteří vřadě případů vraždí i muslimy, kteří jsou vzdělaní a tudíž umírnění. Jinak k těm Šítům a Sunitům, tak ti se vzájemně povraždili v Jeruzalémě cca 50 let před vpádem křižáků. Od té doby se vzájemně zradikalizovali i oni, kdy do té doby se plus mínus tolerovali. Nyní se ten vzájemný mezimuslimský útisk, boj a radikalizace, skrze rozvrat dovezenú USA, opět obnovil.

Současného radikálního islámu se bojí ne jen Evropané, ale i sami muslimové (ti ještě stále normální). Jediná cesta je se s ním radikálně vypořádat a to ihned. O tom není pochyb a poslouchat licoměrné humanisty pravdy a lásky skrze novodobé kazatelny (televizi), kterou na západě stále plně ovládají dolaroví škůdci, je sebevražda – navích pokud nás trvale štvou proti Rusku a nyní již i Číně.

Zde bych si dovolil vložit jeden z možných scénářů, o co v současnosti dolarovým škůdcům jde a kam to hrajou. Významná skupina zejména Texasanů, se velice obává průběhu, důsledků a pravých příčin právě probíhajícího, velmi prapodivného, vojenského cvičením na celém jihu USA. Více například na http://protiproud.parlamentnilisty.cz/ . Jedním z důvodů tohoto cvičení může být, že až to tady ti nyní “někým placení” imigranti pořádně teroristicky rozjedou, právě na tomto prapodivném, dva měsíce trvajícím, americkém vojenském cvičení vyškolení US-army bojci, budou do EU pozváni, aby ty islamisty od tud, v rámci bratrské pomoci, vyklepli. Jak to ještě sehrají s tím Ruskem a Čínou je sporné. Rozhodně zde ale můžeme mít, po této akutní pomoci, nasáčkované amíky, s právem se tu producírovat s ostrými po ulicích a beztrestně zastřelit každého, o kom budou v podezření, že je islámský terorista. V rámci kolaterální ztrát potom také zmizí řada nepohodlných blogerů, politiků a jiných individuí, kteří v minulosti zpochbňovali vládu dolaru nad světem! Potom to na ty Rusy budou tito Amíci moci ohnout z jedný vody. Paradoxně může být naším spojencem například i takový ukrajinský “pravý sektor”, který již v současnosti prokouknul, jak to sním USA-FED-ukrajinšní oligarchové sehráli a třeba jim i dojde, že jejich nepřítelem nikdy nebyl Rus, ale americký zaprodanec a FED-manipulátor.

Úplně závěrem ještě k těm náboženstvím.

Původní barbarství židovské: Jak to bylo, když utíkali z Babylonu, to nevím, ale jak to bylo když utíkali z Egypta, tak to začalo brutální teroristickou válkou proti faraonům a jejich lidu, kde dle exodu, významnou část těch nejbrutálnějších akcí, provedl přímo JHWH. Ono by toho bylo víc (rituální vraždy, protokoly – možná platné, možná falsifikát, ale FED-elita podle nich jede jako podle jízdního řádu).

Puvodní barbarství katolické: Dohledejte si jak se katolizovali ve Francké říši (severní části Galie a jižní Germánie). Takhle zpravidla, zčista jasna, do vesnice dorazilo vojenské komando spolu s knězem. “Od zítřka jme křesťané!” “Druidové a ti co se nechtějí pokřtít k lesu, ti co souhlasí k řece!” V řece každého potopili dovody s instrukcí, že od zítřka budete poslouchat tohoto právě dovezeného kněze (Ten pak průběžně dostával v papežských a biskupských listech instrukce co je třeba aktuálně kázat. Zpět šly zase informace ze spovědnic o náladě v regionu). U lesa došlo k přeškolení váhajících špalkem a sekerou. No a co indiání z Jižní Ameriky, ale to bylo ještě OK, ty po odstranění původních mocenských struktur katolíci ke kristu obrátili, ale protestanti v Severní Americe, v té době již velmi kontaminovaní Mojžíšovo dolarovým lidem. Tam ty indiány rovnou všechny vyvraždili.

Takře zde máme nyní Upgradeované barbarství islámské, ale co je to proti líbivě znějícímu, stále se zaněco schovávajícímu, současnému barbarství FED-sionistickému. Kolik mrtvol všechna ta humanitární bombardování za poslední 30 let to již vlastně celkem vyprodukovala??? Ale pozor, to v žádném případě nebyl žádný terorismu proti neviným, jen občas nějaká ta bombička nedopadla tak ne úplně přesně, ale to byly všechno nehody. Něco jako ty normální, dopravní.

Parmenidés z Eleje
Návštěvník
Parmenidés z Eleje

Pane Kytičko, při vší úctě, takhle opravdu ne! Islám i talmudický judaismus vznikly jako reakce na křesťanství a obě náboženství se ostře vůči křesťanství vymezily. Což lze doložit jak texty v Koránu, tak texty v Talmudu nebo později v Šulchan Aruchu. Islám hned od svého počátku se začal šířit ohněm a mečem, bez lítosti. Vždyť muslimové se dostali až k Vídni a nebýt Jana III. Sobieského,
tak by se naše dnešní debata pravděpodobně ani neuskutečnila a naše manželky by měly zjednodušený šatník. Dovedete si představit, že by Ježíš Kristus pronesl: ” A když se střetnete s nevěřícími udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!” (súra 47:4). Když vycházíte ze špatné premisy, tak se nemůžete dobrat pravdy. A co teď s tím naším křesťanstvím? Proč naším? Protože je to jeden z fundamentů naší civilizace opředen mnoha mýty, vylhanou historií a bohužel také v dnešní době dost opovrhovaným. V Novém zákoně nenajdete nic podobného (násilné vymezení,dvojí morálku), co najdete v Šulchan Aruchu nebo v Koránu. Jestli se někdy někdo rozhodl šířit křesťanství násilím, tak jednal proti Boží vůli. Cítíte ten rozdíl? I v křesťanství došlo k prohřeškům, ale opět to bylo proti samotnému učení! Lidé jsou lidé a selhávají, křesťané však za to nesou odpovědnost!
Vůbec se nedivím, že se lidé v této otázce neorientují, vždyť samotná katolická církev se od II. Vatikanského koncilu nachází v hluboké krizi. Bez znalosti kořenů naší civilizace, nejsme schopni pochopit problémy dneška a budeme se stále točit v kruhu. Pane Kytičko, ohledně Vašeho popisu moderní historie od Velké francouzské revoluce do dneška, nejsme ve sporu, také se domnívám, že bude muset jednou dojít k přepisu školních učebnic. Je tady však jeden důležitý moment, který je třeba si uvědomit. Ty tajné spolky, služby, prediktoři, banksteří protknuté oblíbeným machiavelismem ideově už nemají s křesťanstvím nic společného a přitom je to největší bolest současnosti! Na co se dnes budeme vymlouvat? Nedokonalost demokracie? To už věděl Aristoteles! Neomarxismus a další ismy, které byly, jsou a budou a přijdou další, možná i pomatenější…pro mnohé pořád lepší než “zkostnatělé” křesťanství. Takže jaká jsme dnes civilizace a jakou máme budoucnost? Odpovídám slavným citátem Fjodora Michajloviče Dostojevského: “Bez Boha bude vše dovoleno” !

Parmenidés z Eleje
Návštěvník
Parmenidés z Eleje

Pane Kytičko, při vší úctě k Vaším politickým analýzám, s tím Islámem jste to trošku přehnal.
Když budete naprosto chladně a bez emocí sledovat aktivitu islámu od jeho zrodu, tak se logicky nemůžete dostat k tezi ” Islám je v principu mírumilovný”.
Doporučuji shlédnout následující video.

https://www.youtube.com/watch?v=SO5_QQVYlpA

V.Kytička
Návštěvník
V.Kytička

Pane Parmenidés z Eleje, v článku jsem nepsal “je”, ale “byl PŮVODNĚ”. Bližší odpověď naleznete pod příspěvkem pana Vedoucího kolotoče, to abych to nemusel psát dvakrát. V současnosti mírumilovný není ani náhodou.

Článek je ale zejména o tom, kdo jej znovu krajně a masově zradikalizoval, kdo podporoval a proč, ty jeho nejextrémnější skupiny (Afhanistán proti SSSR, Čečna, ISIL – respektive jeho předchůdci, proti Sýriíi, Vraždící komanda – mírumilovných demonstrantů na východě Lybie, atd, atd.) Té hlavní pijavice se musíme zbavit, jak my Evropané, tak i muslimové, jakož nyní aktuálně i radikámních muslimů s pojetím světa ve stylu temného středověku. Pak je naděje na vzájemný mír a toleranci. Bohužel v současném stavu islámské radikálnosti a vzrůstající, přirozené radikálnosti Evropanů, vůči němu, je to na nejméně celou jednu generaci.

Otázkou je kdo se směje a tahá za drátky. To samé se dělo již za francouzské revoluce a následně Napoleona – jedna banka Rothschildů v Paříži, druhá v Londýně, To samé před 1. světovou, To samé před a za 2. světové. Nejprve byli Hitler a Stalin kamarádi a světový tisk (my víme v čích byl převážně již v té době rukou) psal o Stalinovi jako o líté sani stejně jako o Hitlerovi. Nakonec kdy vyhlásil světový židovský kongres válku Hitlerovi, hned jak nastoupil k moci, kdo veřejně prohlašoval od roku 1933 až do roku 1940, my tomu Hitlerovi tu válku vnutíme (A to byl Hitler v té době celosvětově oslavován jako muž roku! – viz nejenom jeho Olympiáda, ale jeho hospodářský zázrak).

Pak za podivné války po napadení Polska poštvávání Francia a Německa navzájem tak dlouho, až se vše rozběhlo naplno. Válka Německu byla formálně vyhlášena, ale rok se nic nedělo, proto podivná. Tím si spojenci totiž odbyli veškerou slíbenou pomoc Polsku – které mimo jiné po 1. SV na mapě namalovali v hranicích, které mu již přes 300 let nepatřili, kdy před touto válkou již 100 let vůbec neexistovalo. Proti tomu například Čechy a Morava v rámci Rakouska Uherska existovaly i přes Bílou horu jako kontinuální království od Václava 1.!]).

O tom, zda-li Stalin následně plánoval útok na Hitlera, aby hrdinně osvobodil celou Evropu a zároveň hladce, jako vítěz nad zlem, zavedl všude jeho bolševismus, nebo zda-li jej Hitler napadl jen tak z rozpínavého plezíru, se historici nesmiřitelně přou minimálně posledních 30 let (například Suvorov).

Podstatné ovšem je, kdo financoval obě strany IG-Farben, největší koncern Německa, v jehož polských filiálkách otročili vězni z Osvěštimi, vlastnili američtí oligarchové, to samé firmu Opel (patřila General Motors). Na druhé straně ale zbrojní a jiné dodávky Stalinovy, jakož i Britům šly opět z USA! Kdo do obou válek vojensky vstoupil vždy až, když bylo rozhodnuto, kdo bude vítězem, to proto, aby mu neunikl podíl na kořisti.

Nakonec proč zaútočili Japonci na Havaii? To už se jaksi v učebních osnovách neobjevuje, že právě Havaiiská námořní základna důsledně Japosnko blokovala od surovin, kdy se traduje, že to loďstvo, co Havaii přepadlo, mělo benzín a naftu tak na doplutí tam a zpět, kdy se navíc proslýchá, že o útoku vláda USA moc dobře věděla, jen potřebovala takové tehdejší 11.září, aby chtěli normální Američani v té 2.SV bojovat!. Ostatní, zejména o islámu níže, jak jsem shora uvedl.

V.Kytička
Návštěvník
V.Kytička

Ještě doplním k té 1.SV. Následníka trůnu zavraždili srbští radikálové, kteří s Srbskem neměli nic společného, které však zorganizovala a k činu zmanipulovala Britská tajná služba. Následně, když nabylo RU přesvědčení, že za atentátem stojí Srbsko a že jej tedy vojensky spolu Německem srovnají bylo Británií a Francií (rozuměj Rodhschildovskou bankou London a Paříž) RU a Císařskému Německu, že pokud se na obranu Srbska postaví Rusko, tak, že se do té lokální Srbské války nebudou nikterak montovat. V momentě, kdy Rusko zmobilizovalo proti RU a válka Srbska a Ruska proti Německu, RU a Itálii se rozhořela, vstoupila do ní jak Francie, tak i Anglie, kdy Itálii bylo slíbeno, že když své spojence opustí, dostane jako odměnu Jižní Tyroslsko a celou jižní oblast RU až k Terstu, což se také stalo.

Nakonec se před koncem války, která se jevila velmi nerozhodně, přidalo FED-USA, které skrze Rockefellerem dovezenou revolucí odpravila již dříve Carské Rusko, hlavního nepřítele bankéřů, kdy je již dříve na konferenci ve Vídni, Car Mikuláš jasně vypakoval, k čemuž se následně přidalo právě i zprvu nakloněné RU a Císařské Německo.

Tedy poštvat právě Rusko proti Německu a RU, aby se vzájemně zničily, bylo v životním zájmu bankovní mafie. Ta do té doby ovládala již Británii, Francii a USA, ale zbývající Evropské mocnosti se jí začaly velmi účinně bránit, kdy navíc začaly nebezpečně ekonomicky růst.

Contratrolling
Návštěvník
Contratrolling

“Základním principem islámu je cesta života, kterou jako první šel Mohamed, kdy jej na ní provázel bůh”.

Hnusnější fake jsem letos ještě nečetl, a to máme už pololetí za sebou…