Izrael ve válce s Globalisty: Globalisté vs. judaismus. Katar, Hamas, Hizballah a...

Izrael ve válce s Globalisty: Globalisté vs. judaismus. Katar, Hamas, Hizballah a hlasování v OSN proti Izraeli. Macron – Euroasijské křídlo GP

Izrael ve válce s Globalisty: Globalisté vs. judaismus. Katar, Hamas, Hizballah a hlasování v OSN proti Izraeli. Macron – Euroasijské křídlo GP

Tento článek je pokračováním mého článku ZDE a je dopověděním toho, co se mi do předchozího článku nevešlo.  Připomenu, že pointa předchozího byla v tom, že v současnosti běží válka mezi sionisty a Chabadem a že prohlášení prezidenta Miloše Zemana v Jeruzalémě v den, kdy Chabad slavil Nový rok, bylo stejným signálem, jako když o rok dříve totéž učinil D. Trump – že to byl vzkaz Globalistů o tom, že sionisté (neoconi) už nejsou žádoucí.

A z článku ocituji část, na kterou dnes chci navázat:

“... jako v dobách Hitlera, i nyní by sionisté v rámci tažení na Rusko jako první obětovali židy Ukrajiny, Běloruska, Ruska. Jenže tady sionisté narazili a narazili proto, že svět se změnil a 21. století už nebude stoletím USA/stoletím sionistů. A tento obrat popisuje mnou výše napsaná věta:  “A co teprve v situaci, kdy mocní světa rozhodnou, že ti, co dosud byli vlivní, už vlivní nebudou a naopak ti, co dosud vlivní nebyli, se naopak vlivnými stanou?” . Jinak řečeno: Globalisté už nechtějí sionisty a do boje proti nim postavili Chabad/chasidy – východoevropské židy (a jak jinak, když na všech vlivných místech napříč světem jsou židé…)  Což ale jinak řečeno znamená, že bez židů Globalisté žádné změny dělat nemohou…”

V té části jsem totiž napsala zásadní informaci a sice tu, že židé na obou stranách světa jsou řízeni. Což přeloženo znamená, že i nad židy stojí ještě nějaká jiná moc a že židé jsou pro ni pouze nástrojem. Všeobecné označení pro tuto moc je “Globální prediktor” a je to pojem, který už je téměř zprofanovaný proto, že nikdo neví (a nikdo neřekne), kdo to ve skutečnosti je. Od tvůrců KOB existuje informace, že jde o okultistickou vládu nad světem, kde v čele je “22 nejvlivnějších”, a to spolu s několika nejvlivnějšími rodinami světa – starobylými židovskými rodinami, kam m.j. patří i Rothschildové.

Dávno tomu jsem přestala pátrat, kdo tedy ve skutečnosti ten “Globální prediktor” je, když jsem ale před časem narazila na článek od ruského analytika Fursova “Rothschildové se opět chystají překreslovat svět” či ještě předtím na článek “Rothschildové a Rockefellerové, to je danajský chlapeček – čtyři ruce jedna hlava”, přestala jsem pátrat, kdo ten “Globální prediktor” je a za mnohem důležitější začala považovat to Pjakinovo “Sledujte procesy”.  Tehdy jsem usoudila, že než pátrání po identitě “GP”, že mnohem důležitější je chápat scénář. A že naprosto nejdůležitější je ten scénář nabourávat – tzn. nedovolit realizaci naplánovaných procesů!  Ale že k jejich pochopení jednak je třeba sledovat především Rothschildy – byť je Pjakin nikdy nejmenuje (což stále více vnímám jako taktiku v tom smyslu, že Pjakin nemůže polopaticky sdělovat/odhalovat “šachové tahy” Putina).

A podívejme se na současnost právě Pjakinem doporučovanou optikou “Sledujme procesy”. A podívejme se touto optikou především na boj “sionisté vs Chabad” a hlavně a především na Izrael a jeho roli v boji, kde smát se má až ten třetí (a jestli to bude Rusko nebo Rothschildové a spol, o to právě běží).

Když ale myslím optiku Pjakina, tak nemám na mysli časový horizont týdnů, měsíců či roku, ale časový horizont několika let.

Pjakin v roce 2012: “Globalisté (GP) vpustili do hry vyššího hráče, Katar. Izrael vstoupil do plné konfrontace s Globalisty (GP)”

Citované věty Pjakina jsou z videa z roku 2012, tzn. z doby, kdy v českém prostoru ještě nebyl překládán a já jsem na něj narazila v době, kdy jsem hledala více jeho názorů na dle něj připravovaný finální holokaust židů. Ale příležitost to video připomenout a vložit jsem našla až v době, kdy 1) se o Kataru začalo velmi hovořit a 2) v Íránu došlo k protestům, pro které nikdo neměl vysvětlení – stalo se před rokem, tzn. až o pět let (!) později, viz článek i psaný překlad videa s názvem “Záchrana Izraele” zde

K připomenutí onoho videa z roku 2012 mě ale ještě předtím navedla jiná událost z roku 2017 – událost, která se rovněž velmi týkala Kataru. Tehdy šlo o to, že Katar byl vyveden zpod vlivu Spojených států a převeden pod vliv Íránu, ale i na stranu Ruska, a zasloužil se o to D. Trump (člověk Globalistů – psala jsem o tom zde, kde m.j. doporučuji odkazy od T. Spencerové o tom, jak mocné je propojení Kataru a Británie).

Základní myšlenka, která mi v souvislosti s Katarem z roku 2017 utkvěla v hlavě byla ovšem ta, že převedení Kataru pod íránský vliv znamená přesně to, co Pjakin řekl už v roce 2012:  “Globalisté (GP) do hry (rozuměj: proti Izraeli) vpustili vyššího hráče, Katar”. Jinak řečeno: antiizraelské organizace Hamas a Hizzballah mají nového, velmi bohatého sponzora – ale co je nejdůležitější: ten sponzor pracuje pro zájmy Británie. Ale přesnější je – pro zájmy Rothschildů, protože jak jinak si vysvětlit, že podzim letošního roku přinesl takovou událost, že v britském London City (a zdůrazňuji London City!) došlo mezi Británií a Katarem k uzavření mnohamiliardových kontraktů (viz zde)

T. May – Katar a Velká Británie

Listopad pak přinesl další zprávu – v Izraeli odstoupil ministr obrany a to z toho důvodu, že podle něj Izrael v konfliktu s palestinským Hamásem příliš ustupuje.  A k tomu ustupování cituji:

“Izrael udělal bezprecedentní vstřícné kroky – v pátek pomohl Kataru dopravit do Gazy 15 milionů dolarů v hotovosti, z nichž zhruba 60 000 zaměstnanců Hamásu, včetně členů ozbrojeného křídla, dostalo 60% dlouho nevyplácených mezd. Stejnou částku chce Katar rozdávat šest měsíců, celkem 90 milionů dolarů.” Více v mém komentáři zde

Kromě toho ale podzim v souvislosti s Katarem přinesl ještě dvě důležité informace:  První byla o tom, že Katar vystupuje z OPEC a informaci jsem označila jako zprávu s velkým “Z”. Přičemž souhlasím s názory odborníků, že tento krok fakticky nemá velký význam, ale že má význam politický – a mým pohledem ten, že totiž země OPEC již na Katar nemohou vykonávat žádný případný nátlak a že ten se zcela stal nástrojem ve službách Británie. Avšak především nástrojem antiizraelské politiky Británie/Rothschildů.

Hlasování OSN o Hamásu skončilo v neprospěch Izraele

Nebylo proto žádným překvapením, když v reakci na tento krok Izrael požádal o takovou rezoluci OSN, která Hamás odsoudí jako teroristickou organizaci. A tady přišla další zpráva, kterou jsem označila jako s velkým “Z” – v hlasování OSN rezoluce v neprospěch Hamásu neprošla. “Hamás, který od roku 2007 vedl proti Izraeli tři války, výsledek hlasování označil za „facku“ do tváře Trumpově administrativě a za „potvrzení své legitimnosti“. – viz např. tento odkaz , více o hlasování zde

Tady je ale důležité zdůraznit, že hlasování mohlo být zkreslené tím, že návrh ve skutečnosti nepředkládal Izrael, ale Spojené státy prostřednictvím N. Hallyové. A že tím lze vysvětlit, proč Rusko hlasovalo proti rezoluci – Izrael na straně sionistů není v ruském zájmu, čas 00:50 vloženého videa

Ale tak či tak – vítězem hlasování je Hamás=Katar=Británie a poraženým je Izrael. Ale s prohrou Izraele je poražených mnohem více – a teď se podívejme na to, kdo a proč si přeje zachování Izraele a komu se naopak Izrael už nehodí. Protože až tím se dostaneme k tomu, proč souboj “sionisté vs Chabad” má ještě jinou rovinu.

Kdo potřebuje Izrael – kdo se hlasováním v OSN stal poraženým?

V prvé řadě Izrael potřebují židé, obzvláště pak ti, kteří v něm žijí. Ale jsou tady ještě jiné zájmy. Izrael vznikl jako nástroj sionismu, ideologického směru z druhé poloviny 19. století, jehož duchovním otcem je Theodor Herzl. Když ale v pátrání po sionismu půjdeme dále, tak dojdeme k tomu, že sionismus je také název pro vrcholný kapitalismus, jehož představitelem se obzvláště pro 20. století staly Spojené státy. A protože kapitalismus dovedl svět do stavu, který je pro planetu nadále neúnosný, má být “nekonečný růst” ala Pax Americana nahrazen “udržitelným růstem” ala Čína. Jinak řečeno: kapitalismus má být nahrazen komunismem.

Protože však kapitalismus Západu po celé 20. století stál především na blízkovýchodních energetických zdrojích a protože Izrael byl vytvořen jako hlavní hlídač těchto zdrojů pro USA, ten hlavní subjekt, který nadále Izrael potřebuje, jsou Spojené státy/sionisté/neoconi.

Ale protože ta doba je dávno pryč a 21. století už nebude americkým stoletím, ale stoletím Číny, Izrael coby nástroj sionistů ztratil svůj smysl.  Ale jde zde jiný smysl – smysl, který Izrael má pro židovský národ v duchovní rovině. A tento zájem představují ortodoxní židé – chasidé a Chabad. Chasidismus je starší než sionismus – jeho kořeny sahají do druhé poloviny 18. století, konkrétně takřka do stejné doby, do jaké spadá vznik Spojených států (náhoda?). A z popsaného můžeme dedukovat, že je-li existence Izraele již bezpředmětná pro sionisty, rozhodně není bezpředmětná pro Chasidy/Chabad.

A teď se vrátím k tomu, o čem jsem psala v předchozím článku a k tomu, co zdůrazňuji v úvodu dnešního: Že totiž 1) Jak sionisté tak Chabad jsou řízeni ještě jinou mocí, mocí “GP” a 2) K informaci z roku 2012, že Globalisté proti Izraeli vytáhli zcela novou zbraň – Katar.

A to vše můžeme shrnout do sdělení, že jak sionisté tak Chabad mají prostě smůlu, protože Globalisté už si další existenci státu Izrael nepřejí! A největší smůlu v tom má Izrael, protože jeho další existence je nežádoucí bez ohledu na to, jestli chce nadále sloužit sionistům či přejít do služeb Chabadu. A teď si položme základní otázku: Kdo bude zlikvidován společně se státem Izrael? Odpověď je jednoduchá: budou to obě skupiny, které Izrael potřebují, tzn. budou to sionisté i Chabad. A v souhrnu všichni ti židé, kteří byli právě postaveni do boje proti sobě (a v historii to není žádná novinka).

Když se dva perou, třetí se směje

A tady zopakuji svou větu z úvodu: Bude tím, kdo se bude nakonec smát, Rusko anebo Rothschildové? A myslím, že tím hlavním, kdo o tom může rozhodnout, je – Chabad.  Současná situace je taková, že Rothschildové (a spol) upřednostňují Chabad proti sionistům/neoconům. Ale! Ale vzhledem k tomu, jak Rothschildové právě likvidují sionisty – má Chabad věřit, že je nepotká stejný osud? A v případě Chabadu obzvláště pak zopakovaný osud východoevropských židů z doby Hitlera, placeného Rothschildy i Rockefellery ??

Já to vidím tak, že židům se po všech těch pogromech, které na ně byly páchány, právě mohou velmi otevřít oči. A že ve volbě Rothschildové vs. Rusko mohou zvolit správnou stranu tak, aby tím, kdo se bude smát nakonec, bylo Rusko. A dění kolem Izraele a kolem Kataru rozhodně nahrává tomu, aby se tak stalo.

Atlantické a Euroasijské křídlo Globalistů – role Macrona

Teď odbočím zdánlivě úplně jinam, ale ono to dle mého všechno souvisí. Zapomeňme na chvíli na Rothschildy ala London City a vraťme se do doby, kdy Rothschildové (nikoliv pouze britští) přepisovali hranice nejen Evropy, ale – v souvislosti s objevem ropy – hlavně hranice Blízkého východu a severní Afriky. A to je doba první světové války, jejímž hlavním výsledkem byl rozpad všech monarchií  a místo nich vytváření republik (a občanů).  Kromě rozpadu Rakouska-Uherska tehdy došlo především k rozpadu Osmanské říše. Součástí Osmanské říše do té doby bylo území, kde později vznikl m.j. “britský mandát Palestina”. Ale to není celé, protože v této oblasti vzniklo i území, spadající pod mandát Francie  – a je to území, které známe m.j. jako Sýrie a Libanon

Ale Francie, to jsou rovněž a opět Rothschildové! A teď se znova ptejme: Přeje si Sýrie a Libanon, tito hlavní spojenci Íránu, další existenci Izraele? Odpověď je jednoduchá: Rothschildové, ať už britští či francouzští, si další existence Izraele nepřejí a nepřejí si ji ruku v ruce s tím, jak si nepřejí judaismus bez ohledu na to,jestli je reprezentován sionisty či Chabadem!

Judaismus je totiž náboženstvím biblickým a je proto nadále nežádoucí stejně, jako křesťanství (a jako celá Bible, která má být nahrazena Koránem).

Opět jednou se mi do článku nevešlo všechno to, co jsem chtěla sdělit a v závěru se pokusím už jen zdůraznit, proč mým pohledem je tak důležité to Pjakinovo “Sledujme procesy”. Proces, který totiž v současnosti vidím jako zásadní, to je likvidace Izraele.

A v souladu s tímto procesem běží naplno i řízená antižidovská rétorika –  a jaký to div, jeden z nejvýznamnějších hlasů zní z Francie z úst velmi vlivného žida (!), m.j. poradce všech novodobých francouzských prezidentů a ten hlas říká: “Likvidací judaismu zlikvidujeme i křesťanství a kapitalismus, jejichž základ tvoří židé”. K tomu ve Francii ani v Evropě žádný antisemitismus nevidí a mnohem hůř jsou na tom muslimové.

Jacques Attali a francouzští prezidenti, více zde, česky viz “Rothschildové a Macron

Závěrečné shrnutí

V současnosti naplno běží boj mezi sionisty a Chabadem.  Mám-li to pojmout tak, že Rothschildové jsou přinejmenším důležitým představitelem globální moci/GP, pak mi vychází, že jejich snaha o odstavení sionistů/neoconů od moci se shoduje se zájmy Ruska a že v tomto směru se zájmy “Globalistů” a Ruska shodují. Zcela jiná je ovšem situace v případě Chabadu, kde se zájmy obou stran rozcházejí: Rothschildové chtějí Chabad využít k tažení na Rusko a pak jej obětovat stejně, jako dnes likvidují sionisty, zatímco Rusko chce Chabad získat na svou stranu a spolu s ním se postavit proti plánům Rothschildů/Globalistů. A že právě v tomto smyslu právě běží šachová partie “Kdo z koho”. Přičemž mediálně vítězí Rothschildové, protože davy napříč světem naplno přijaly žádoucí antižidovskou rétoriku (a když kdysi Pjakin řekl, že mnozí budou placeni za to, aby nadávali na židy, tak miliony dolarů, které do této kampaně investuje “náhodou” právě Katar, nevyznívají jako překvapivá informace).

Globalistům nejde ani o sionisty ani o chasidy, proto ani ani o Izrael, nejde jim ani o judaismus jakožto jedno ze tří monoteistických západních náboženství – jim totiž ve skutečnosti nejde o vůbec žádné náboženství a všechna náboženství mají pouze jako nástroj k ovládnutí celého světa.

A tady je nutné zdůraznit, že Globalisté mají dvě křídla moci: atlantické a euroasijské a zdůraznit proto, že dokud bylo upřednostňováno atlantické křídlo, hodil se judaismus, křesťanství i islám – ten navíc má být spojnicí mezi atlantickou a euroasijsou stranou světa. Jakmile ale bude atlantická strana od moci zcela odstavena (a to islámem), stane se nepotřebným i islám samotný a nastoupí náboženství blízká Číně a především Indii (indickým kastovním systémem má totiž být celý proces globalizace završen).

Rothschildové se jeví být hlavními aktéry/vykonavateli likvidace Izraele/sionismu. A sionismus si nepřejí proč? Protože do plánů o globalizaci se sionismus nehodí a nehodí proto, že sionismus ve skutečnosti je vrcholný kapitalismus a ten má být právě zničen a nahrazen “udržitelným růstem” – komunismem, v jehož čele má být Čína. A tomu procesu velí právě Rothschildové (a spol), a to stejně, jako dosud veleli kapitalismu, v jehož čele stály USA.

Aby nebylo málo, tak můj názor je, že Rothschildové (a spol) řídí i Chabad a právě tady vzniká v chápání něco na způsob schizofrenie: Rothschildové potřebují odstavit sionisty a v tom si jdou s Ruskem na ruku, současně ale potřebují, aby jim Chabad posloužil v rozkladu Ruska. A tady už se zájmy rozcházejí, protože Putin se snaží získat Chabad na svou stranu a tím z něj učinit prostředek, kterým zabrání globalistickým plánům – tzn. islamizaci a v její rámci i likvidaci jak křesťanství, tak judaismu (biblické kultury) – ale současně získá i spojence k ochraně Ruska. “Nepřítel mého nepřítele se stává mým přítelem”….

A hlavní myšlenka mého článku je tato: Za zásadní prostředek, jak bojovat s mocnými světa, považuji to, že nebudou naplňovány jejich plány=budou nabourávány procesy, které k těm plánům vedou. A protože v současnosti jako jejich veliký plán vidím likvidaci judaismu a křesťanství (biblické kultury), pak antižidovskou rétoriku nevnímám jako nabourávání plánů Globalistů, ale naopak jako napomáhání těm plánům. 

Ještě jeden závěr zcela “pod čárou” a jen pro ty, které to zajímá

Do článku, na který navazuji, jsem vložila video Eduarda Chodose, ve kterém banderovce školí k tažení proti chazarům/”chazarům”. Eduard Chodos je původně ukrajinský rabín, který v roce 2014 konvertoval k pravoslaví a z této své nové pozice Ukrajince/banderovce vyzývá k likvidaci ukrajinských židů. V červenci letošního roku přinesl video o tom, jak Pjakin a KOB škodí Rusku. Reagoval tím i na to, že Pjakin jej v roce 2014, tedy hned po Majdanu, v jednom ze svých pořadů označil za antiruského a za člověka, který slouží pražskému i dněpropetrovskému centru židů. Jde o video Pjakina, které se s českými titulky nikde neobjevilo, ale kde v čase od 5:40 hovoří o tom,  že světová esoterická/okultní moc si jako centrum své moci ponechá Prahu (“hlavní letiště”), ale že Dněpropetrovsk obětuje jako zcela nepodstatnou “leteckou základnu”. V. Pjakin tehdy odpovídal na dotaz : “Kdo ve skutečnosti je Eduard Chodos”

Připomínám, že video je z roku 2014. Eduard Chodos reagoval už v roce 2015, ale s hlavní reakcí přišel až v červenci letošního roku:

Nechávám na každém, ať si sám pro sebe probere, komu z těch dvou věřit, jen ještě vložím video, kde si E. Chodos bere na paškál i D. Trumpa

Všechna ta videa znám už nějaký čas, jak ten čas ale plyne a jak se mi stále více potvrzuje to, co v roce 2012 řekl Pjakin o Kataru a co ve spoustě jiných videí říká o finálním holokaustů židů, tak se stále více obávám, že tak, jako onen konvertovaný žid Chodos slouží Rothschildům (Globalistům?), tak do stejné pozice byla navedena i celá světová veřejnost. A že alternativa plní přesně tu roli, která se od správné “opozice” očekává – že spolu s Katarem/islámem a s Rothschildy jede na vlně antisemitismu…

A už jen doplním, že každé dění na Ukrajině se týká Izraele a každé dění kolem Izraele se týká Ukrajiny – mým pohledem jsou to spojené nádoby v tom smyslu, že porážka jednoho znamená i porážku druhého. Ještě jinak – dokud není válka na Ukrajině, žije i Izrael a dokud žije Izrael, žije i Ukrajina (a tím Rusko obzvláště!)

-Pozorovatelka- 09.12.2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
rosco
Návštěvník
rosco

Jako obvykle, kapitalni blaboly israelske trollky. Snaha, vyvolat dojem ze pejzata mafie je mezi sebou rozhadana a Israel jsou ti dobri. Obvykle muppet show pro blbecky kteri nechapu ze Kosher Nostra vzdy a vsude infiltruje oba poly politickeho spektra.

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Pozorovatelka

…zdravím a zasílám celé video O-O VVP ze dne 11.8.2014 – v tomto videu je Eduard Chodos v čase 21:30:

https://www.youtube.com/watch?v=eudAMcjRuUA
Obsah témat je na začátku textové části po videem (nad komentáři – kliknout na “ZOBRAZIT VÍCE”).

Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/products/okultnim-strediskem-svetoveho-sionismu-je-praha/
(obsahuje odkaz na video, část přeloženéhotextu a odkaz na Chodose ze Zvědavce)

jmv.
Návštěvník
jmv.

POZOROVATELKO
GP = SATAN

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

…usrknutí z “Ranní kávičky Terezy Spencerové 14.12.2018”:

→ americký Senát vůbec poprvé odhlasoval konec americké účasti ve válce, kterou neschválil Kongres… konkrétně konec americké účasti v saúdské agresi proti Jemenu… není ale jasné, zda se rozhodnutí zhmotní v zákon… Senát přidal i „přesvědčení“, že je korunní princ Muhammad bin Salmán „zodpovědný“ za vraždu Džamála Chašúgdžího… Pentagon mezitím napravil „chybu“ a předložil Saúdům a Emirátům účet na 331 milionů dolarů za doplňování paliva jejich útočícím letadlům…
→ mírové rozhovory o Jemenu skončily ve Švédsku dohodou o zastavení palby v přístavu Hodejdá, přes který může do země proudit humanitární pomoc… další kolo jednání je prozatím stanoveno na konec ledna…

→ izraelský Knesset zamítl návrh zákona o „rovných právech pro všechny občany“… na okupovaných palestinských územích to mezitím začíná znovu vřít, ztráty hlásí obě strany…
→ Rusko a Izrael prý dospěly k „porozumění“ ohledně íránské vojenské přítomnosti v Sýrii… která beztak kulminovala někdy v roce 2016… v čem si tedy „porozuměli“?

→ ukrajinská armáda protivzdušnými systémy S300 „zavřela nebe“ nad Donbasem…

…zdroj a vnořené odkazy zde: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/svet-pri-patecni-ranni-kavicce-terezy-spencerove-1

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jéňa
“…Rusko a Izrael prý dospěly k „porozumění“ ohledně íránské vojenské přítomnosti v Sýrii… která beztak kulminovala někdy v roce 2016… v čem si tedy „porozuměli“?”

No, to uvidíme, ale v této souvislosti tady máme další velmi důležitou zprávu:
https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/243176-lukasenko-se-obul-do-ruska-obvinil-ho-z-pokusu-o-anexi/

Sonata
Návštěvník
Sonata

Pozorovatelka

QAnon vůdce generál Mark Milley se připravuje na zavedení stanného práva v USA. Bude v USA vojenský převrat?

Karin
Návštěvník
Karin

Píšete: ……..A hlavní myšlenka mého článku je tato: Za zásadní prostředek, jak bojovat s mocnými světa, považuji to, že nebudou naplňovány jejich plány=budou nabourávány procesy, které k těm plánům vedou……

Tak nám tedy vysvětlete, jak chcete dosáhnout toho “nabourávání procesů” ???

Tou vaší “osvětou” to půjde asi těžko. To byste musela nejdřív napsat jak svrhnout současnou vládnoucí třídu, zrušit soukromé vlastnictví a vyměnit kapitalistický výrobní způsob za něco lepšího.
To se zatím, jak víme, ještě nikomu nepovedlo.

Takže hodně zdaru!

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Karin
Za dveřmi opět je Hitler = opět plán na likvidaci židů (který ovšem je předstupněm k dalším plánům) a podporovat tento plán znamená SLOUŽIT PROCESŮM! Já se ten proces snažím nabourávat tím, že varuji, varuji a varuji před antižidovskou rétorikou, ve které – k mé lítosti – se AE dokonce stal vůdčí špičkou.

A Vaše: “To byste musela nejdřív napsat jak svrhnout současnou vládnoucí třídu, zrušit soukromé vlastnictví a vyměnit kapitalistický výrobní způsob za něco lepšího” – to všechno je bezpředmětné, dokud běží ten proces, který právě běží, resp. bude bezpředmětné, pokud ten proces nezastaví Putin (a k mé litosti AE nabral i antiputinvský směr).

Informace znamenají moc a kdo je nemá, ten slouží těm, kteří vědí více – o tom to je a proto až na výjimky vždy platilo a platí, že alternativa/”alternativa” vždy procesům SLOUŽÍ, nikoliv naopak! (proto také je v každé době “opozice” velmi žádoucí – někdo přece musí přinášet “správně” potřebné informace a vést davy “správným” směrem….).

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Karin

…k té “osvětě znalostí” si opět vypomohu citací Pjakina:

“Znalosti DVTR a KSB umožňují nejen porozumět spletitosti řízení, ale i svému běžnému životu…
…Tyto práce vám poskytnou znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, na jejichž základě můžete bránit zájmy své a své rodiny. Potom se dokážete vyznat ve všech propletencích světové politiky a nebudete vnímat svět…ploše, černobíle a nebudete řízení chápat pouze z hlediska jeho programové varianty…
…Tím, že podporujete jedny procesy řízení a nepodporujete jiné, vytváříte masové statistiky a pracujete tak pro zájmy své a své rodiny.”

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-03-12-2018/

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Na podporu Ukrajiny EU dnes údajně zrušila North Stream 2
http://www.rosbalt.ru/world/2018/12/12/1752735.html

A když se k tomu zítra Porošenko sejde se Stoltenbergem
https://russian.rt.com/world/news/581963-gensek-nato-vstrecha-poroshenko
a Merkelová podpořila další sankce proti Rusku, tak to znamená, že napětí stoupá.
A já to stále více vidím tak, že je to kvůli Izraeli.

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Pozorovatelka

…jen doplním, že tomu už dnešnímu setkání generální tajemníka NATO Stoltenberga s Porošenkem předcházela 12.12.2018 schůzka náčelníka Generálního štábu RF Valerie Gerasimova s nejvyšším velitelem spojených sil NATO Curtisem Scaparrotti v ázerbájdžánském Baku (a tomu předcházelo zasedání Putina s Generálním štábem RF):

https://russian.rt.com/world/news/582276-vstretilis-voenachalniki-rossii-nato
“Vojenští vůdci si vyměnili názory na situaci v oblasti evropské a globální bezpečnosti. Strany se navzájem informovaly o hlavních operačních aktivitách plánovaných v roce 2019.”

…domnívám se, že s “notami” z tohoto setkání Stoltenberg bude jednat s Porošenkem.

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

…a ještě doplněk k Izraeli – včera také představitelé ruských a izraelských ministerstev obrany diskutovali na nejvyšší úrovni o situaci na Blízkém východě a Sýrii během rozhovorů v Moskvě:
https://russian.rt.com/world/article/582316-voennye-rossiya-izrail-siriya

Setkání dvou vojenských delegací se konalo poté, co ruský prezident Vladimir Putin a izraelský premiér Benjamin Netanyahu uspořádali telefonní rozhovory. Proběhly 8. prosince z podnětu izraelské strany. Během setkání důstojníci izraelské armády také ruským kolegům řekli o operaci Severního štítu prováděné na hranicích s Libanonem.

…probírala se Operace Northern Shield…Hizballáh…a další…

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jéňa
“NATO dodá Ukrajině zařízení pro šifrovanou komunikaci” – to je zatím celý závěr jednání, takže ve skutečnosti schůzka měla efekt jen “jako” podpory Porošenka
https://russian.rt.com/world/news/581963-gensek-nato-vstrecha-poroshenko
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/491953-nato-poskytne-ukrajine-zarizeni-pro-sifrovanou-komunikaci.html

Jednání “Izrael – Rusko”, odkaz ladí s těmi, které jsem i já vkládala níže a celé mi to zapadá do scénáře, o kterém je právě můj poslední článek, ale o víkendu to dopovím i s ohledem na spoustu dalších souvislostí.

Jinak dnes o přípravách Kyjeva na Doněck už mluvila i Zacharová
https://iz.ru/823242/2018-12-13/v-mid-rossii-zaiavili-o-podgotovke-vsu-k-nastupleniiu-na-mariupol

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Související:
https://cz.sputniknews.com/svet/201812128690525-nemecko-zide-utoky-antisemitismus-evropa/
Opět Německo v čele… A opět spojení “hákový kříž a islámský meč”, jen tentokrát lépe ošetřeno, než za Hitlera
https://www.valka.cz/14637-Muslimske-divize-Waffen-SS
A “Sláva Ukrajině!” – volá Balkán
https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-reprezentace-ms-fotbal-2018/339711/slava-ukrajine-chorvatsky-hrdina-drazdi-rusy-i-po-viteznem-zapase.html
……….
Na místě už jsou i chemické látky
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/porosenko-musi-spustit-valku-zbyva-mu-uz-jenom-13-dni/
Více zde
http://rusvesna.su/news/1544696867
Na 24.12. je naplánováno odříznutí Luhanska
http://rusvesna.su/news/1544700628

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

“S Evropou je konec”, známý právník opouští Británii a odchází do Izraele
http://www.zvedavec.org/vezkratce/15963/

Evropská unie:
Již v roce 2017 napsala OSN Mezinárodní organizace pro migraci IOM:
“S 244 milióny lidí na pochodu je migrace nevyhnutelná, nezbytná a ŽÁDOUCÍ.”
A tak tomu skutečně pro OSN IOM je. Protože OSN IOM + OSN UNHCR jsou pověřeny globální organizací migračních toků v rámci Globálního kompaktu pro migraci. Jejich pobočky jsou již nyní připravené téměř ve všech státech světa.
http://www.zvedavec.org/vezkratce/15979/

A kdo tuto ŘÍZENOU A PRAVIDELNOU MIGRACI / INVAZI FINANCUJE?
Hle ! :
Píše se na slovinském webu Nova24tv:
“Uživatelé sociálních sítí nás upozornili, že nelegální migranti při čekání na povolení
pokračovat v jejich cestě do západní Evropy jsou financováni pomocí bankovních karet
společnosti MasterCard s logem Evropské unie a agentury pro uprchlíky Organizace
spojených národů UNHCR. (!!!) Co je znepokojující, je skutečnost, že na bankovních kartách
nejsou žádná jména a příjmení. (!!!) Financuje tak EU přímo penězi daňových poplatníků násilí,
které islámská invaze s sebou přináší do evropských zemí?”
(fotka karty mi bohužel nejde vložit – v případě zájmu pošlu red. mailem…)

Za OSN pak pro Projekt “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”
Marrakech (10 – 11 December 2018) (Globální OSN organizaci bezpečné, spořádané a pravidelné INVAZE a osídlování vyspělých zemí Araby a Afričany) opět zresuscitovala “naša” nesmrtelná akční krvavá Soudružka Madla:
……. Keynote remarks: Ms. Madeleine Albright, Chair of Albright Stonebridge Group
http://undocs.org/en/GCMIGRATION%20Journal%20No.%201

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Zvědavá matko,
cituji z Vašeho prvního odkazu:
“Situace je pro Židy ve Velké Británii i v celé Evropě stále více nejistá a není to chyba “krajní pravice” – je to chyba muslimských migrantů.
A tato rostoucí židovská nenávist je vítána mezi britskou levicí.”

A cituji proto, že to je o tom, co tady už dlouho píšu – je to všechno o islamizaci, o tažení na Rusko a křesťany/Slovany a o Británii, která to řídí včetně likvidace Izraele (a židů). A až křesťanům dojde, čemu antižidovským tažením slouží, bude pozdě tak, jako za Hitlera … to už proti nim poběží totéž, po čem volají v případě židů…

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Ve Štrasburku se dnes střílelo – Izrael ve válce s Globalisty?

Ke 14. prosinci vydal Doněck “Naléhavé prohlášení”
http://rusvesna.su/news/1544436617
Píšu, že Izrael a Dněpropetrovsk považuji za spojené nádoby a že padne-li jedna strana, bude to počátek holokaustu

14. prosince je za tři dny, dnes je 11. a ve Štrasburku se střílelo, zatím 4 mrtví a 11 zraněných

Pro židy je Štrasburk černá můra (a to téměř doslova), protože 14. února 1349 ve Štrasburku došlo k prvnímu velkému pogromu na židy, po kterém byli v tomto městě zcela zlikvidováni. Důvodem mělo být, že roznesli černý mor, proto byli zabíjeni a upalováni, viz dobová malbacomment image?w=592&h=402
https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_massacre

Myslím, že dnešní zpráva je především pro židy, co je ale víc – ona stejně tak může být varováním pro Rusko právě před 14. prosincem (spojenectví Putin, Izrael, Chabad/Dněpropetrovsk zřejmě boří plány, PROCESY a tu Ukrajinu ne a ne dostat do války s Ruskem…)

Navíc Štrasburk – město EU, odkud pro židy (a s nimi i pro křesťany) dnes může přicházet zcela jiná symbolika “černého moru” ….

PS: Kdo slyšel posledního Pjakina, tak velmi nadával, že Rusko propustilo Savčenkovou – což je logické, když ta spolu s Chodosem nadává na židy…

PS2: Je 00:28 a změna: mrtví jsou 2, zraněných 12 – no, uvidíme, jaké bude závěrečné číslo

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Pozorovatelka

…sleduji a děkuji Vám za uvedení a osvětlení souvislosti se “Strasbourg massacre” – dne 14. února 1349.

Dovolím si sem připojit jedno z prvních ohlášení z médií do informačního pole pro veřejnost neboť jak říkává VVP – první oznámení a jejich popis mají nejblíže k reánému průběhu akce/děje a v dalších hodinách mohou být upravovány/měněny/přizpůsobovány v zájmu ovlivnění a modifikování informačního pole:

https://cz.sputniknews.com/svet/201812118686014-Strasburk-Francie-strelba/
((aktualizováno 22:29 11.12.2018) – copy/paste:

– Na videu lze zaznamenat 5 výstřelů. Místní novinář Bruno Poussard podle BBC tvrdí, že na své ulici v centru města slyšel několik desítek výstřelů.

– Telička tvittuje:
K situaci ve Strasburku – dle poslední zprávy, co mám od příslušného parlamentního útvaru, který je v permanentním kontaktu s policií, útoku bylo podle všeho souběžně několik.

“sledujme procesy”

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jéňa
Díky za odkaz, já jsem detailům prozatím pozornost nevěnovala – kromě počtu obětí. A v odkazu nakonec je 2 mrtví a 11 zraněných a totéž teď hlásí i čt, tak po všech těch úpravách nakonec už teď správný počet je na světě.

Uvidíme, jaký závěr z toho bude udělaný, já ale myslím, že podstata je “místo Štrasburk” a čísla” 2 mrtví, 11 zraněných”. A myslím, že není žida, který by nevěděl, co v jejich historii znamená Štrasburk

A když se to ještě spojí s tím, co se děje kolem brexitu – tzn. že všechno stojí, protože Írán je brzděn Izraelem, tak to do sebe zapadá
(Pjakin z 26.11. – je tam dotaz-výčitka, že pořád tvrdí, že žádný brexit nebude a brexit už je hotový – a Pjakin se opět nemýlil a platí to, co říká od první chvíle
http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-26-11-2018/ )

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Pozorovatelka

…narychlo od boku dle mého laického :
Vzkaz židovstvu dle místa to je. A taky probíhá souboj státní elita USA versus GP prostřednictvím globalčiků o vliv v Evropě, neoconi přitápějí na všech frontách – jde jim o vše, GP v tom má taky prsty, ale v této chvíli není asi v jeho zájmu rozesrat Evropu, když nestíhá s Iránem a s tou Čínou to taky moc nemá hladký průběh. Likvidace židů měla proběhnout až po přeformátování Evropy na nové státy a národy pomocí islamizace i s jeho centrem v Iránu jako nového centra koncentrace řízení. Přes Irán měla začít likvidace židů,
Nastalo zpoždění´ – Rusko vstoupilo do globálního řízení – to se projevuje čím dál víc očividně. Myslím, že teď právě probíhá okolo těchto plánů fáze, kterou předminule v O-O vzpomínal VVP – tj. fáze dle schéma Prediktor – Korektor. Obě strany reagují na vzájemné akce.
“BUM BUM tu máš” – “BIM BÁC tu máš ty” Mydlí se mezi sebou a ještě manévrují/korigují/reagují/upravují dle akce a reakce. Tož tak nějak to vidím, lépe to vyjádřit a popsat neumím a taky toho moc nevím – čas ukáže.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jéňa
“Vzkaz židovstvu dle místa to je” – otázka ovšem je, kterému, že ano… A souhlasím s Vámi, že “taky probíhá souboj státní elita USA versus GP prostřednictvím globalčiků o vliv v Evropě, neoconi přitápějí na všech frontách – jde jim o vše, GP v tom má taky prsty, ale v této chvíli není asi v jeho zájmu rozesrat Evropu”

Když bychom to vzali tak, že akce “žluté vesty” je akcí neoconů proti Macronovi (který už ale mezitím pochopil, kde je jeho místo), tak střelba by mohla být vzkazem sionistům, ať od Evropy už dají ruce pryč

Když to ale vezmeme tak, že Globalisté potřebují zrušit Izrael ve prospěch Íránu, tak by střelba mohla být vzkazem veškerému tomu židovstvu, které si zachování Izraele přeje – a to jsou jak sionisté, tak Chabad…

Jenže pak jsou tady ještě taková fakta, že když na Rusko nemají táhnout sionisté (o Pax Americana definitivně zájem není!), tak ten zájem samozřejmě neustal (a mockrát jsem o tom psala) – a tady vidím za hodné pozornosti, že Porošenko právě dostal prostor na Fox News, což je tv Globalistů (a Trumpa) a vystoupil tam s projevem “Putine, tohle je válka”
https://www.youtube.com/watch?v=5lQUeQWJXUc
http://rusvesna.su/news/1544585378

A dále že americký kongres schválil (podle hlášení Ukrajiny) uznání hladomoru na Ukrajině (Dněpropetrovsk) jako genocidu
https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/
http://elise.com.ua/2018/12/12/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8/

Ale to už jsem napsala jenom jako takové přemýšlení nahlas – v základu trvám na tom, že židům i Izraeli zvoní hrana, protože do plánů s Íránem se Izrael (a židé) Globalistům nehodí. A jinak souhlasím, že vysvětlení střelby ve Štrasburku přinese až čas (a Pjakin 🙂 – ač on to hlavní nemůže sdělovat jinak,než pouze mezi řádky… )

JFZ
Návštěvník
JFZ

Zajímalo mě, kdo je vlastně Jacques Attali, jehož fotky jste dala do článku. A dobloudila jsem až ke krymskému městu Feodosija /Theodosia/ Kefe. Na Wikipedii se píše, že r. 1345 tato vpodstatě obchodní výspa Janova zažila první “použití biologické zbraně” , když tatarští obléhatelé házeli do města mrtvé, pomřevší na mor. Janované prý tehdy totálně zdecimovaní nakonec odpluli domů a mor rozvezli po celé Evropě. Byli to z velké části takzvaní karaité, karaitští židé. /podle sympatií pana Attaliho k Maimonidovi má k nim blízko/. Když jsem se dívala na Feodosiji v Ottově slovníhu naučném, posunuje tuto událost k roku 1475, stejně jako Encyclopedia Britannica, 11. vydání z r. 1910. Přitom ale se ani v jedné encyklopedii o moru nic nepíše…. Divné, někomu záleží na tom, aby morovou vlnu popsal jako import z Krymu, import janovskými obchodníky / karaitskými židy. Jak jinak si vysvětlit, že se “sekl” o 140 let.

ondrej
Návštěvník
ondrej

Neviem či ste zaregistrovali informáciu, bolo to asi včera a bolo to vyhlásenie bezpečnostných orgánov Doneckej republiky. Tieto udalosti spolu podľa všetkého súvisia a zhoduje sa aj dátum kedy to má začať. Jednalo sa o vyhlásenie, že Ukrajina pripravuje ofenzívu v oblasti Mariupolu s cieľom prebiť sa k ruskej hranici a tým pádom odrezať republiky od Azovského mora. Ofenzíva má začať 14.12. a v správe bolo uvedené o počtoch vojakov a jednotkách, ktoré sa toho zúčastnia. Približne v rovnakej dobe bola zverejnená informácia o presune ruských armádnych jednotiek na Krym. Jediné čo neviem zaradiť je ruská odpoveď na ukrajinské kroky. Neviem presne kto to povedal, resp. za koho hovoril alebo ho tlmočil, ale povedal, že Rusko v prípade útoku vojensky odpovie rovnako ako USA v prípade Kosova a Porošenka čaká osud Saakšviliho. Mohli by ste to okomentovať? Pokročil proces do ďalšej fázy, alebo je to skúšobné vrčanie zbraňami?

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Ondrej
Já to částečně komentuji v komentáři nahoře o střelbě ve Štrasburku, kde píšu:

“Ke 14. prosinci vydal Doněck “Naléhavé prohlášení”
http://rusvesna.su/news/1544436617
Píšu, že Izrael a Dněpropetrovsk považuji za spojené nádoby a že padne-li jedna strana, bude to počátek holokaustu”

Za tažením na Doněck musíme vidět tažení na Dněpropetrovsk – tažení na ukrajinské židy. A tím tažení hlavně proti Izraeli – momentálně totiž Putin nejvíc vadí tím, že ochranou Izraele brzdí proces předání blízkovýchodní moci Íránu. Proto Porošenko, který má být koněm tažení na ukrajinské židy, stále má dostatečnou podporu EU i přesto, že EU je proti neoconům!

A proces pokračuje tak, že zítra bude mít Porošenko schůzku se Stoltenbergem
https://russian.rt.com/world/news/581963-gensek-nato-vstrecha-poroshenko
na což Putin reagoval tak, že brzdí podporu Sýrie a Íránu proti Izraeli
https://vz.ru/news/2018/12/12/955038.html
čímž především Globalistům míchá plány!

A ta akce “žluté vesty”, to ve skutečnosti je akce “žluté hvězdy” – viz protesty v Izraelicomment image

A ač to byla akce sionistů, nad kterými Putin potřebuje zvítězit, tak přesto je důležité, jaká na akci “žluté hvězdy” přišla odpověď – Štrasburk a připomínka prvního velkého pogromu židů…
https://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg_massacre
Což byl vzkaz i Izraeli a Putinovi.
Pjakin se s finálním holokaustem nemýlí a Putin ví, že ochranou židů (i Izraele) naplno vystupuje proti Rothschildům/Globalistům

Slávek
Návštěvník
Slávek

Paní Pozorovatelko děkuji za článek.