Italský národní zdravotní institut oznámil, že na COVID-19 zemřely v Itálii jenom...

Italský národní zdravotní institut oznámil, že na COVID-19 zemřely v Itálii jenom necelé 4 tisíce osob namísto oficiálně uváděných 130 000 lidí! To je o 97% obětí méně, než kolik uvádí italská vláda! Je to méně obětí, něž kolik jich má chřipka! Vyšetřování odhalilo, že italské nemocnice označují za oběti COVID-19 svévolně kohokoliv, kdo jim umře na posteli nebo na sále! Mají totiž od pojišťoven astronomické úhrady za covidové pacienty i mrtvoly! Jako v Česku, jako na Slovensku, jako všude! A společnost, která pro Pfizer prováděla klinické studie v roce 2020 před schválením vakcín FDA, falšovala záznamy a manipulovala výsledky klinických studií! Bývalá ředitelka promluvila o praktikách, Pfizer i FDA prý věděly o falšování!

Italský národní zdravotní institut oznámil, že na COVID-19 zemřely v Itálii jenom necelé 4 tisíce osob namísto oficiálně uváděných 130 000 lidí! To je o 97% obětí méně, než kolik uvádí italská vláda! Je to méně obětí, něž kolik jich má chřipka! Vyšetřování odhalilo, že italské nemocnice označují za oběti COVID-19 svévolně kohokoliv, kdo jim umře na posteli nebo na sále! Mají totiž od pojišťoven astronomické úhrady za covidové pacienty i mrtvoly! Jako v Česku, jako na Slovensku, jako všude! A společnost, která pro Pfizer prováděla klinické studie v roce 2020 před schválením vakcín FDA, falšovala záznamy a manipulovala výsledky klinických studií! Bývalá ředitelka promluvila o praktikách, Pfizer i FDA prý věděly o falšování!

Italský deník Il Tempo přinesl již 21. října tiskovou zprávu [1], že Italský národní zdravotní institut publikoval již v červenci bez jakéhokoliv zájmu médií vyšetřovací zprávu, ve které uvádí, že v Itálii prokazatelně zemřelo na COVID-19 jenom necelých 4 000 osob namísto oficiálně uváděných více než 130 000 Italů. To je o 97% méně. Podle deníku zpráva uvádí, že je to způsobené tím, že italské nemocnice chybují ve výkaznictví zemřelých pacientů a do státní databáze jako příčinu udávají COVID-19 u prakticky všech pacientů, kteří jim zemřou na lůžkových odděleních, anebo na sále při operacích.

Italský národní zdravotní institut

Stejně jako všude jinde v Evropě nebo v USA, tak stejně tak i v Itálii je obchod s covidovými pacienty pro nemocnice doslova zlatým dolem moderní doby. Nemocnice dostávají za covidové pacienty a covidové mrtvoly obrovské platby od pojišťoven, takže nemocnice jsou de facto motivovány k tomu, aby hlásily do státního systému co nejvíce pacientů jako obětí COVID-19. Nemocnice tak administrativně vyrábí oběti COVID-19 z lidí, kteří zemřou na infarkt, na cukrovku, nebo dokonce na rakovinu. Italský list k celé věci napsal toto:

Velký nepořádek v reportech o úmrtích. Podle Italského národního zdravotního institutu nebyla většina úmrtí způsobena nemocí Covid

Podle nové zprávy (která nebyla od července aktualizována) Istituto Superiore di Sanità o úmrtnosti v důsledku Covidu virus, který srazil svět na kolena, zabil mnohem méně lidí než běžná chřipka. Zní to jako obskurní tvrzení od neočkovaných lidí, ale podle statistického vzorku lékařských záznamů shromážděných institutem bylo pouze 2,9 % úmrtí zaznamenaných od konce února 2020 způsobeno virem Covid-19. Takže ze 130 468 úmrtí, které oficiální statistiky zaznamenaly v době přípravy nového reportu, bylo pouze 3 783 úmrtí způsobeno samotnou silou viru.

Všichni ostatní Italové, kteří přišli o život, totiž trpěli jednou až pěti dalšími souběžnými nemocemi, které jim podle italského Národního zdravotního ústavu již nedávaly příliš velkou naději. Celých 67,7 % mělo více než tři nemoci dohromady a 18 % alespoň dvě dohromady. Podle Italského národního zdravotního institutu mělo 65,8 % Italů, kteří již nejsou mezi námi poté, co se nakazili Covidem, vysoký krevní tlak. Dále 23,5 % bylo také dementních, 29,3 % mělo cukrovku a 24,8 % fibrilaci síní. A to není všechno: 17,4 % již mělo nemocné plíce, 16,3 % v posledních pěti letech prodělalo rakovinu, 15,7 % trpělo srdečním selháním, 28 % mělo ischemickou chorobou srdeční, 24,8 % fibrilací síní, více než desetina byla také obézní, více než desetina prodělala mrtvici a další, i když v menším procentu, měli vážné problémy s játry, byli dialyzováni a trpěli autoimunitními chorobami.

Covidové mrtvoly vydělávají nemocnicím v Itálii pohádkové zisky

Jak sami vidíte, v Itálii je obchod s covidem obrovský kšeft stejně, jako je tomu ve všech zemích západního světa řízeného zkorumpovanými politiky. Nemocnice dostávají za každého pozitivního pacienta 3x a dokonce až 5x vyšší úhrady od pojišťoven, v Itálii dokonce až 20x vyšší úhrady, a dokonce i za covidové mrtvoly dostávají nemocnice velké platby.

Např. za zemřelého pacienta, který má v úmrtním listu jako příčinu smrti COVID-19, dostane italská nemocnice přibližně 13 000 EUR namísto 850 EUR vyplácených na logistiku a manipulaci s tělem člověka zemřelého bez diagnózy COVID-19. Je to přesně tak, jak nedávno napsal spisovatel a publicista Henry Makow, že nemocnice jedou v podvodu COVID-19 ochotně se zkorumpovanými vládami, protože ty vlády dávají příkazy pojišťovnám, aby vyplácely nemocnicím horentní úhrady za péči o covidové pacienty. Je to de facto korupční mafiánský systém, který připomíná stvůru Ouroboros, tedy mýtického hada, který tlamou požírá svůj vlastní ocas. Přesně tomu odpovídá současný stav, kdy nemocnice hlásí skoro každého, kdo se jim dostane pod ruku, jako nakaženého covidem, což vede k nárůstu čísel nakažených ve společnosti, což vítají farmaceutické firmy a jimi řízení a zkorumpovaní politici, kteří na oplátku nemocnicím přiklepnou horentní úhradové vyhlášky a přikáží pojišťovnám, aby nemocnicím vyplácely pohádkové sumy.

A protože nemocnice dostávají obrovské částky, motivuje je to reportovat a hlásit více a více nakažených pacientů a mrtvol, takže politici mají více a více čísel nakažených a mohou více a více omezovat obyvatelstvo a kumulovat moc, takže politici nařídí pojišťovnám posílat ještě více a více peněz na zvládání této jako krize, takže nemocnice mají více a více peněz, takže mají motivaci hlásit více a více nakažených. Chápete?

Covidová hysterie je živena sama sebou a připomíná samopožírajícího se hada

Je to uzavřený kruh připomínající hada, který požírá svůj vlastní ocas, protože vláda, pojišťovny a nemocnice se požírají a živí mezi sebou navzájem v nekonečném kruhu. Chcete, aby pandemie skončila? Šlápněte na hada v jakémkoliv místě a samopožírání se rázem zastaví a začne jekot, kvičení, naříkání a mafiáni začnou panikařit. Šlápněte na vládu, na pojišťovny, nebo na nemocnice. Jenže tyto tři části hada se chrání navzájem, protože vláda je hlava hada, nemocnice jsou ocas a pojišťovny, to je spojka, všechno to mezi hlavou a ocasem.

Naváděcí tabule k očkování v Londýně. Čím více očkovaných, tím více nakažených

Pouze národní a vlastenecká vláda by byla schopna šlápnout na covidového hada, jenže to by voliči nesměli být chovatelé hadů. U voleb si zvolili, že chtějí hada chránit, krmit, ochraňovat, velebit, uctívat a hlavně na slovo poslouchat. Takže had bude při chuti a bude v samopožeru pokračovat. A pokud jde o ochranu před nemocí, žádná není potřeba. Stačí to vyležet v posteli a vypotit se, čímž získáte super imunitu. A pokud se někdo nechal očkovat, měl by mít o sebe obavy. Protože na Pfizer se provalila další špína. Podle všeho se zdá, že Pfizer falšoval klinické schvalovací testy a data, aby FDA jeho vakcínu schválila bez průtahů a co nejrychleji. Skandál publikovala [2] jako první německá sekce ruské televize RT Deutschland.

Bývalá šéfka firmy testující vakcínu Pfizer při klinických studiích uveřejnila skandální informace o falšování klinických zkoušek vakcíny Pfizer Comirnaty

Regionální ředitelka výzkumné organizace Ventavia Research Group oznámila časopisu British Medical Journal (BMJ), že během klíčové studie vakcíny Corona americké farmaceutické společnosti Pfizer došlo k falšování údajů. Například pacienti nebyli tzv. “zaslepeni”, věděli totiž, jestli v kliniceké studii dostali vakcínu anebo placebo, byli zaměstnáni nedostatečně vyškolení očkovatelé a nežádoucí účinky hlášené v klíčové zrychlené studii fáze III společnosti Pfizer byly sledovány pomalu. Poté, co společnost Ventavia Research Group, která pro společnost Pfizer studie prováděla v zastoupení, na tyto problémy opakovaně upozorňovala, zaslala regionální ředitelka společnosti Ventavia Brook Jacksonová oficiální stížnost americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Společnost Ventavia ji v odvetě ještě téhož dne propustila.

Ventavia se zabývá testováním vakcín a léků pro velké farmaceutické firmy v jejich zastoupení

Jacksonová poskytla BMJ desítky interních dokumentů společnosti, fotografií, zvukových záznamů a e-mailů, které mají obvinění dokládat. Podle dokumentů porušila společnost Pfizer vědecké a etické normy v několika oblastech, včetně řízení laboratoří, bezpečnosti pacientů a integrity údajů. Personál ani pacienti nebyli v placebových studiích “zaslepeni”, což znamená, že mohli vědět, zda dostávají vakcínu nebo placebo. Odpovědné osoby nebyly schopny vyčíslit příslušné chyby. Kromě toho se vyskytly problémy se zadáváním údajů o závažných nežádoucích příhodách, pacienti nebyli dostatečně sledováni, protokoly o následné kontrole byly špatné a laboratorní vzorky byly někdy nesprávně označeny.

Ředitelka vynesla šokující svědectví, zaměstnanci byli instruování, jak falšovat klinické zkoušky vakcíny Pfizer

Jacksonová řekla časopisu BMJ, že během dvou týdnů, kdy byla v září 2020 zaměstnána ve společnosti Ventavia, opakovaně informovala své nadřízené o špatném řízení laboratoře v rozporu se všemi normami ISO, o obavách o bezpečnost pacientů a problémech s integritou dat. Jacksonová uvedla, že před nástupem do společnosti Ventavia měla více než 15 let zkušeností s koordinací a řízením klinického výzkumu. Byla rozčílená tím, že společnost Ventavia problémy neřešila, zdokumentovala během jedné noci několik zákroků a pořídila fotografie mobilním telefonem. Fotografie, které má BMJ k dispozici, ukazují, jak se balíčky vakcín s identifikačními čísly účastníků studie povalovaly na volném prostranství, což nemuselo účastníky anonymizovat ve vztahu ke srovnávací skupině s placebem.

Pfizer

Na záznamu schůzky Jacksonové se dvěma řediteli koncem září 2020 je slyšet, jak vedoucí pracovník společnosti Ventavia vysvětluje, že společnost není schopna vyčíslit typ a počet chyb, které zjistila při přezkoumání dokumentů studie kontroly kvality. Podle e-mailu společnost také údajně neprovedla následné kroky v souvislosti s dotazy týkajícími se zadávání údajů. O problémech se však prý vědělo již několik týdnů: V seznamu rozeslaném mezi vedoucí pracovníky společnosti Ventavia na začátku srpna 2020, krátce po zahájení studie a před přijetím Jacksonové, jmenovala jedna z vedoucích pracovnic společnosti Ventavia tři zaměstnance, s nimiž měla “projednat problém s elektronickým deníkem a falšováním údajů atd.”. Jeden z nich byl podle poznámky “ústně napomenut, aby měnil údaje a nezaznamenával pozdní záznamy“.

Americká FDA namísto prošetření stížnosti ředitelky zavolala správní radě firmy, aby ředitelku vyhodili

Na schůzce koncem září se také diskutovalo o možnosti, že by FDA přišla na kontrolu. Druhý den ráno, 25. září 2020, Jacksonová zavolala do FDA, aby upozornila na neseriózní postupy při klinickém hodnocení přípravku Pfizer společností Ventavia. Poté se o své obavy podělila v e-mailu zaslaném agentuře FDA. Ještě téhož dne odpoledne společnost Jacksonovou propustila poté, co FDA oznámila dozorčí radě společnosti Ventavia, že její ředitelka “dělá vlny” kvůli zrychlenému testování vakcíny Pfizer. Podle všeho tak americký federální úřad FDA spolupracoval s Ventavií na zfalšování klinických studií vakcíny Pfizer, což je federální zločin, kterým se dnes v pátek již podle informací začala zabývat FBI.

Albert Bourla, generální ředitel Pfizeru zapaluje svícen Menorah během oslav Hanuky

Několik hodin poté, co Jacksonová 25. září zaslala FDA e-mail se svými obavami, obdržela od FDA odpověď, že se FDA nemůže vyjádřit k případnému vyšetřování. O několik dní později si Jacksonovou zavolal inspektor FDA, ale sdělil jí, že jí nemůže poskytnout žádné další informace. Agentura se k její zprávě dále nevyjádřila. V dokumentech, které společnost Pfizer předložila na zasedání poradního výboru FDA dne 10. prosince 2020, kde se projednávala žádost společnosti Pfizer o mimořádné schválení vakcíny COVID-19, se společnost o problémech v závodě Ventavia nezmiňuje. Následující den FDA vakcínu schválila.

Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím více nakažených, tím více očkování… systém samopožeru

Covidová mafie je jako chobotnice, která ovládá farmaceutické firmy, testovací firmy provádějící ověřování a zkoušky vakcín, federální orgány schvalující vakcíny, politiky propagující a vynucující očkování těmito vakcínami a média propagující vakcíny a zesilující narativ a covidovou hysterii. Všechny tyto části chobotnice tvoří jedno jediné tělo globalismu řízeného světovými sionisty a jejich rodinami a domy. Nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušil hladké schválení Pfizeru. Když si ředitelka stěžovala, že se porušují pravidla při klinických zkouškách, FDA namísto prošetření zavolala dozorčí radě firmy, aby problémovou ředitelku vyhodili. Ano, takto se chová mafie, která ovládá jak soukromé firmy, tak i státní a federální úřady a jejich úředníky. Mají pod palcem naprosto všechno.

Ředitel Pfizeru říká, že se nenechá očkovat, aby nepředbíhal ve frontě. To je velmi podezřelé…

Samopožer musí totiž pokračovat za každou cenu. Krize je živena sama sebou. Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím více nakažených, tím větší tlak na očkování. A tím více nakažených. Tím více peněz pro nemocnice, tím větší vývary nemocnic. Tím větší čísla. Tím větší omezení svobod. Tím větší růst cen. Tím větší inflace. Tím větší výpadky v dodávkách zbožích. Tím větší potřeba ustanovení světové vlády pro konečné řešení všech řešení. Jinými slovy samopožírající se had globalismu, který tvoří zužující se kruh jako škrtidlo, ve kterém uprostřed jsou gójské národy. A had, čím více se požírá, tím více se kruh zužuje a omezuje pohyb a svobody národů uvězněných v kruhu mýtického hada.

Nejen o těchto souvislostech budeme hovořit dnes od 19:30 na Svobodném vysílači CS v pravidelném pořadu. Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
dav friend
Návštěvník
dav friend

Natočil jsem hudební video o velkém probuzení.
Je v něm znázorněno: otroctví dětí ve školském systému, který je programuje na ovce. Obchodování s dětmi, manipulace skrz symboly zábavního průmyslu, následné probuzení díky světlým silám, odpoutání se z matrixu, pomsta a záchrana děti včetně planety.
Prosím sdílejte, likujte, odebírejte.
Video je věnováno všem dětem. Nebo-li nám všem.
https://www.youtube.com/watch?v=aoxmrEQd7rg

Jana
Návštěvník
Jana

Asi hodně lidí zemřelo na “ventilátory” … to zmínila i Soňa Peková, že to jejich srdce nezvládlo – ty tlaky… a jinde o tom taky psali, že to byl příkaz shora, a neměli s tím leckde zkušenosti, asi to pouštěli moc silné …

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Jana
ventilátory byly nakoupeny a užívány slouhy židofašistů na pokyn od žida. Přitom věděli dobře, že jestliže napojí na ventilaci člověka, který má problém z dýcháním díky krevním sraženinám které covid způsobuje a které způsobuje hlavně také to falešné “očkování” které není ničím jiným než pokračováním toho sprostého útoku biologickou zbraní, tak pokud mu nejsou dopředu podány léky na ředění krve, tak toho člověka plicní ventilátor zabije. Nažene mu totiž ty krevní sraženiny pod tlakem do cév a způsobí infarkt myokardu. A ta “covidová centra” co tak ochotně zřizují na základě falešných čísel, mají úplně jiné zadání než lidem pomoci, natož jim pak podávat nějaké účinné léky. Je třeba rychle uvolňovat místa pro další, kteří jsopu označeni za “coviďáky”, protože za ty přece pojišťovny platí trojnásobné platby, než za běžné pacienty. Takže interní směrnice nemocnic ten “rychlý obrat” na nich přímo nařizují. Takže ta se vyrábí ta “hrozivá” čísla.
A ruku v ruce s tím, potom jde odmítání povinné a plánované péče, operací a vůbec
poskytování zdravotnické péče, kterou si člověk celý život platí.. A to má samozřejmě za následek další zbytečná úmrtí lidí

Zdravý rozum
Návštěvník
Zdravý rozum

Ventilacia na neexistujuci koron hoax je rozsudok smrti

IKO
Návštěvník
IKO

Už melou o čtvrté dávce a o přeočkování každý rok. Hrůza.
Ten kdo přežije deset dávek dostane plaketu v provedení ovce 🐑 pozlacená kočičím zlatem.
Kdo přežije padesát dávek tomu Bourla věnuje osobně devíti ramenný svícen s věnováním.🙂

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

IKO
a koho budou “přeočkovávat” ten každý rok ? Ty očkované? Ti už tu dávno nebudou. A
kdo ta “přeočkování ” bude provádět, ti zdravotníci kteří se nechali, většinou za pomoci
vydírání a pod pohrůžkami ztráty zaměstnání “naočkovat”? Ti už tu nebudou také. A pochybuji, že tu bude i ten židofašistický parchant z Pficru, Bourla a celá ta parta těch hajzlů kteří za tím sprostým biologickým útokem stojí.

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

https://newspunch.com/uk-health-secretary-says-people-must-get-booster-jabs-to-avoid-restritions-over-christmas/
“Britský ” ministr zdravotnictví Sajid Javid varoval, že lidé musí dostat své posilovací dávky Covid v rámci „národní mise“, aby se vyhnuli omezením přes Vánoce.

Zdravý rozum
Návštěvník
Zdravý rozum

Sajid Javid a vianoce? Tu nieco nesedí

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

https://www.naturalnews.com/2021-11-07-cdc-manipulated-definition-vaccines-covid-jabs.html
CDC zmanipulovalo definici „vakcín“, aby zahájilo útoky na dobytek.
Nově zveřejněné interní e-maily ukazují, že americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) záměrně změnilo definici toho, co je „vakcína“, při přípravě na injekce Wuhanského koronaviru (Covid-19), protože vědělo, že nebudou způsobilé. .

1. září soukromá společnost vydávající se za federální agenturu změnila definici vakcíny z:

“Produkt, který stimuluje imunitní systém člověka, aby vytvořil imunitu vůči konkrétní nemoci a chrání osobu před touto nemocí.”

Na:

“Přípravek, který se používá ke stimulaci imunitní reakce těla proti nemocem.”

Změna je poněkud nenápadná, ale všimnete si, že „vakcíny“, alespoň pokud jde o federální vládu, již nemusí vytvářet skutečnou imunitu. Jediné, co musí udělat, je nějakým způsobem „stimulovat“ imunitní systém.

Těsně před změnou zaměstnanec CDC připustil, že starou definici používali „pravicoví popírači pandemie COVID-19… k argumentaci, že mRNA vakcíny nejsou vakcíny“.

Překvapivě tyto objevené interní e-maily CDC obsahují jazyk naznačující, že definice „vakcíny“ od doby, kdy koncept poprvé vznikl, byla nesprávná, protože popírači covidu ji „překroutili“, aby tvrdili, že stávající vakcíny proti COVID-19 nebyly vakcíny, protože pouze bránily těžká nemoc.”

Když je politika vytvářena pomocí emocí spíše než faktů, je to výsledek
Dne 19. srpna Alycia Downs, hlavní specialistka na zdravotnickou komunikaci pro CDC, poslala zprávu jednomu ze svých kolegů, že je třeba aktualizovat definici „vakcíny“, „protože tyto definice jsou zastaralé a někteří je používají k označení COVID-19. vakcíny nejsou vakcínami podle vlastní definice CDC.

Downs neobdržela odpověď na tento konkrétní e-mail, a tak to příští týden zkusila znovu s prohlášením, že stará definice „vakcíny“ je „problematická“, protože „lidé ji používají k tvrzení, že vakcína COVID-19 není vakcína. na základě naší vlastní definice.”

Trvalo až do 1. září, než Valerie Morelli, další představitelka CDC poháněná spíše emocemi než fakty, schválila tvrzení Downse.

„Pokud je to pro širokou veřejnost, jsem se změnou spokojený,“ napsal Morelli.

Právník Travis Miller získal tyto tajné e-maily prostřednictvím žádosti o zákon o svobodě informací (FOIA). CDC jejich pravost nezpochybnila.

Falešná federální agentura odpověděla na dotaz The Epoch Times , obsahovala však stejný jazyk jako dřívější odpověď, která byla zaslána na začátku roku 2021.

CDC trvá na tom, že tyto velké změny jsou pouze „nepatrnými změnami ve formulaci“, které „neovlivnily celkovou definici“ toho, co je vakcína.

Předchozí definice, dodala agentura, musela být změněna, protože „by mohla být interpretována tak, že vakcíny byly 100% účinné, což nikdy nebyl případ žádné vakcíny, takže současná definice je transparentnější a také popisuje způsoby ve kterých lze vakcíny aplikovat“.

Vzhledem k tomu, že změny byly provedeny emocionálně a za běhu, určité části webových stránek CDC stále obsahují starou definici. Jinými slovy, CDC je obrovský politický nepořádek.

„Odstranili část, která uznává, že člověk získá ochranu“ z vakcíny, napsal jeden komentátor v The Epoch Times . “Čistá manipulace, jasná a jednoduchá.”

„Takže nyní pravidlo účinně říká, že i když jste se očkovali, nemusí vás to nutně chránit. Obrovský rozdíl!”

Další vyzval lidi, aby si přečetli knihu Plandemic od Mikkiho Willise, protože nastiňuje velkou část přípravných prací, které je třeba provést, aby se připravila půda pro vše, co nás přivedlo k tomuto bodu.

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

https://humansarefree.com/2021/11/new-world-order-is-now-here.html
Nový Světový Řád, Před Kterým Jsme Byli Varováni, Je Nyní Tady A Amerika Už Nikdy Nebude Stejná.
Rok 2021 měl být skutečným otevřením očí těm, kteří Independent Media varovali před „NWO“ neboli Novým světovým řádem , kde vzniká chaos, jen aby ho radikální politici mohli využít k „vytvoření řešení“, které omezuje ještě více práv a svobod v Americe. ……….• Veřejné vzdělávací systémy dozrály pro indoktrinaci a zdánlivě blázniví učitelé nyní ovlivňují studenty národa, jak ukazuje video níže: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LyBiR91GbpM&feature=emb_logo

rosi -SPR
Návštěvník
rosi -SPR

Je to tak 14 dní co jsem vyděl letět ve formaci 2 letadla ve výšce zhruba 2 až 5 kilometrů vzdálenost 10km od sebe,Vojenské letadla poznáte dle khaki nátěru,vypadalo to c 2 herkules .Mrzí mě že jsem neměl foták ani mobil.Byl to pohled jak kdyby měly něco shazovat,Na flaeru nic,měly asi vyplý transpordér.Co asi dělaly a ted nová akce covidu.Mrzí mě že to nemohu ukázat a hlavně dokázat,Válka bude moji chlapci .Nébvím co dělala a proč .Možná to bylo cvičení .Ale na náhody jsem moc zkušený.Občanská válka na dosach nebo fašistický režim.jenž už tu je.Listina základních práv a svobod je jen cár papíru a to samé se dá říc o ůstavě.Vždy se najdou poskoci.

Teror končí!!!
Návštěvník
Teror končí!!!

Kterým směrem letěli?

karpiCz
Návštěvník
karpiCz

někdo si ho najde, jenmo aby to netrvalo moc dlouho..
Já si teda musel dát dva panáky, když jsem to sčetl..

Ileen
Návštěvník
Ileen

Tak já jsem se počínaje dneškem začala dobře bavit. Shlédla jsem začátek zpráv na CNN Prima, kde ukázali sestřih z dnešních besed politiků a odborníků na nám už notoricky známé téma. A musela jsem se smát, jak se všichni úporně snaží, jak tlačí na pilu, jak lžou, jak se kroutí, když jim někdo sdělí pravdu, fakta. Tohle už nemůže vydržet dlouho.
Říká se, že každý režim a jeho protagonisté padnou, když si z nich lidi začnou dělat srandu, když se jejich slovům a činům už jen smějí. Ať přitvrzují, jak přitvrzují, třeba aktuálně vyhrožují brutální očkovací kampaní, lidi jen mávnou rukou a řeknou, vždyť jsou to šašci, loutky, sociopati, zločinci, podplacení zloději.
A vypnete-li zvuk a jen sledujete výrazy v jejich obličejích, musíte se smát o to víc a radostněji 😆

karpiCz
Návštěvník
karpiCz

A co dvojčata?
Dvojčata nehledáš Vojtěchu?