Ideová policie požádala poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k...

Ideová policie požádala poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání za výrok o invazivních druzích, jejich dovozu do EU a o migraci! Poslankyně přitom neudělala nic jiného, než že řekla pravdivý a faktický stav věcí v Evropské unii, kde migranti postupně vytlačují z jednotlivých čtvrtí velkých západních aglomerací původní domácí obyvatelstvo. Spolu s tím dochází ke změně kultury, v obchodech se mění sortiment zboží a služeb odpovídající více potřebám migrantů než potřebám původního obyvatelstva! Místo bufetů s tlačenkou kebabárny, místo zakouřených hospod s pivem šíša bary, místo tradičních trhů arabské bazary! Řekla pravdu a teď půjde sedět?

Ideová policie požádala poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání za výrok o invazivních druzích, jejich dovozu do EU a o migraci! Poslankyně přitom neudělala nic jiného, než že řekla pravdivý a faktický stav věcí v Evropské unii, kde migranti postupně vytlačují z jednotlivých čtvrtí velkých západních aglomerací původní domácí obyvatelstvo. Spolu s tím dochází ke změně kultury, v obchodech se mění sortiment zboží a služeb odpovídající více potřebám migrantů než potřebám původního obyvatelstva! Místo bufetů s tlačenkou kebabárny, místo zakouřených hospod s pivem šíša bary, místo tradičních trhů arabské bazary! Řekla pravdu a teď půjde sedět?

Ideová policie ministerstva vnitra opět začala úřadovat v české malebné a děsivými procesy zahalené kotlině. Včera totiž předala poslaneckému a imunitnímu výboru sněmovny žádost o vydání poslankyně za SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli údajnému přečinu podněcování k nenávisti [1]. Jsme zde svědky naprosto bezprecedentní kriminalizace poslankyně za to, že řekla pravdivý a faktologicky přesný názor, který popisuje současný stav v celé Evropské unii.

Policii totiž vadí, že Karla Maříková přirovnala migranty k invazivním rostlinným a živočišným druhům, které Evropská unie reguluje a zakazuje dovážet a importovat do Evropské unie. Poslankyně za SPD si tedy dovolila to, co si v duchu myslí hodně lidí. Když je možné zakazovat invazivní rostliny a živočichy pro import do EU, měla by být zakázána i migrace cizích etnik. Doslovný a přesný citát jejího výroku z loňského roku totiž zní:

Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.

Za tento výrok, který poslankyně publikovala na svém Facebooku před více než rokem, se o ní začala zajímat policie a ukazuje se, že poslanec v ČR už nemůže říct vůbec nic pravdivého ve vztahu k faktům okolo migrace do Evropy. Karla Maříková žádnou nenávist nepodněcuje, pouze upozorňuje na skutečnost, že je opravdu neuvěřitelné, že Evropská unie se umí bránit proti invazivním druhům rostlin a zvířat, existují na to desítky předpisů a směrnic, ale proti překreslování demografie velkých evropských měst cizím kulturním etnikem a exodus a vytlačování původního obyvatelstva pryč z těchto míst nehodlá Evropská unie udělat naprosto nic. Právě naopak, migrace je Evropskou unií všemožně a maximálně podporována na všech úrovních evropské společnosti.

Kriminalizace poslankyně za SPD kvůli jejímu postoji proti migraci

Vedení SPD logicky odmítá trestní stíhání své poslankyně jako účelové a označuje jej za kriminalizaci postojů poslankyně SPD a potažmo celého hnutí. Migranti se šíří do Evropy podobně jako invazivní druhy rostlin a živočichů a toto tvrzení přesně vystihuje skutečný stav věcí. Výzva k zastavení migrace je legitimním požadavkem politika za SPD a nikdo nesmí být trestně stíhán za vyjádření svého politického a protimigračního postoje. Jenže, to je pouze teorie. Podívejte se, jak zatočili s Tommy Robinsonem ve Velké Británii. A co udělal tak hrozného? Natočil na kameru před budovou soudu přicházející účastníky soudního procesu s gangem arabských obchodníků s nezletilými, kde bylo několik lidí obviněno z kuplířství. Za to, že pořídil záznam, byl uvězněn a důvodem bylo opovrhování soudem. Ten totiž nařídil, že se nesmí nic natáčet ani před budovou sudu, kam ale pravomoc soudu se nevztahuje.

Karla Maříková, poslankyně SPD

Nakonec se zjistilo, že když Tommy záznam pořizoval, stál na schodišti soudu a z katastru vyplynulo, že schodiště patří do majetku justice, není to městský pozemek. Takže i schodiště venku z ulice bylo označeno za součást soudní budovy, kde bylo zakázáno natáčení. A za to byl Tommy Robinson odsouzen a šel sedět. Tu kauzu všichni znáte. Ten soudní zákaz byl kvůli umlčení médií, aby nepublikovaly informace o arabském gangu, který organizoval prostituci, a to nejen uvnitř komunity, ale především pro vysoce postavené klienty a bankéře z londýnského City. To byl pravý a skutečný důvod pro takové utajování onoho soudního přelíčení. Tento případ nám odhaluje, že nemusíte provést nic protiprávního a nemusíte pronést žádný hanebný výrok, prostě jenom něco natočíte nebo řeknete svůj názor na situaci a máte v tu ránu problém.

Česká ústava sice obsahuje garanci svobody slova, ale s výjimkami definovanými souhrnně jako ideové zločiny

Karla Maříková se se svým výrokem dostala i do jedné ze zpráv ministerstva vnitra a na to reagovala slovy: “Nenávist šíří ministr vnitra Hamáček, jelikož lidem omezuje svobodu slova, jsou na sociálních sítích blokováni a stíháni policií za svůj názor, čímž je popíraná ústava.” Ústava v ČR sice opravdu zaručuje svobodu slova, ale pouze limitně s výjimkami, které určuje obyčejný zákon. A to jsou právě ty paragrafy o podněcování, popírání, o xenofobii a dalších ideozločinech, které jsou vyjmuty v ČR ze svobody slova.

Paragraf o podněcování je přitom nejlegendárnějším paragrafem, se kterým se aktivisté za lidská práva a při odporu proti migraci setkávají v ČR nejčastěji. Podněcování je totiž tak gumově vyložitelný a aplikovatelný paragraf, že stačí pouze říct, že nechcete migraci, a pokud to orgán zasadí do příslušného výkladového rámce, např. uvede, že jste výrok řekli v souvislosti s demonstrací za práva migrantů, tak ihned je z toho ideozločin a podněcování k nenávisti.

Toto není Bejrút, ale ulice v londýnském East Endu.

Migrace zcela nepochybně ohrožuje celou bezpečnost Evropské unie. Potvrzují to teroristické útoky, násilí a trestná činnost migrantů. Jenže tím největším ohrožením je právě demografická intifáda, tedy překreslování a dobývání Evropy arabskou a jmenovitě muslimskou kulturou. Migranti si totiž s sebou přinášejí svoji kulturu. A když se řekne kultura, tím se nemyslí divadla a koncerty.

Kulturou je myšlena kultivovanost, tedy soubor pravidel, zvyků a obyčejů, které odlišují jednu kulturu od druhé. A pokud se ptáte, co definuje kulturu, jsou to především náboženské zvyky, s nimi úzce spojená liturgie, dále úzce spojená gastronomie a pravidla, co se smí a nesmí jíst a pít, dále kultura oblékání, a spolu s tím je spojena rovina práva, jak je možné se chovat a jak už ne, a v tom okamžiku už pochopíte, že změna kultury znamená změnu celé civilizace a jednotlivých řídících procesů.

Projekt “Velké výměny” probíhá v celé Evropě, ale málokdo ví, že je to koncept navržený již v 70. letech pod názvem New Age, který se točí okolo myšlenky “kulturní aproximace”

Systém tzv. Velké výměny (The Great Replacement) spočívá právě v tom, že celá evropská populace bude nahrazena smíšenou globalistickou kulturou, která již koncem 70. let minulého století byla označena jako koncept New Age, tedy koncept Nového věku, kde všechny kultury se spojí v jeden obrovský multikulturní monolit, kde nikdo nebude nadřazený, ale nikdo nebude ani vynikat nad ostatní. New Age někdy bývá označován jako světový koncept “zprůměrování kultur”, resp. globální aproximace kultur. Zprůměrování kultur je však v konceptu New Age eufemismus, jedná se o komplexní likvidaci jednotlivých kultur, likvidaci jejich předností a odlišností.

Muslimská rodina v East London pózuje pro britské noviny.

Je to zločinný proces, který lze jednoznačně nazvat “kulturní genocidou” západní civilizace. Použiji přirovnání jako Karla Maříková: Představte si, že provedete aproximaci špičkových plnokrevníků, kteří mají vyšlechtěné genové linie arabských a andalúzských koňů, s pivovarskými koňmi. Výsledkem nebude špičkový kůň, který bude vyhrávat dostihy, ale bude to zprůměrovaný hřebec, který nebude sice zaostávat, ale nikdy nebude vynikat. A přesně toto je koncept New Age, tedy proces aproximace národů do jediné globální kultury, která v ničem nebude vynikat. Dojde tím k zastavení pokroku a následně ke zhroucení civilizací. Kromě těch, které se procesu Velké výměny nebudou účastnit. A pokud znáte principy řízení systémů, tak víte, že společnost může růst a rozvíjet se jedině tehdy, když existuje pokrok.

Teorie pohybu systémů a soustav na ose vpřed je základem rozvoje nebo zhroucení civilizace, ekonomik, bankovních systémů, prostě všeho, co podléhá zákonu hybnosti a stability systémů

Pokud pokrok přestane, dojde k zahájení úpadku a kolapsu civilizace. Civilizace totiž používá princip hybnosti jako na jízdním kole. Civilizace se může rozvíjet jedině tehdy, pokud existuje pokrok, tedy pomyslný pohyb na kole vpřed. Tento pohyb vpřed vám zaručuje, že nespadnete z kola. Je to divné, že? Kolo se musí pohybovat. Je úplně jedno jak rychle nebo pomalu, ale musí existovat pohyb, tedy pokrok.

Pokud se pohyb zastaví a stojíte na místě, z kola dříve či později spadnete, protože to nedokážete dlouho balancovat. Teorie řízení a pohybu systémů funguje stejně. Koncept systémového řízení civilizací jako těles, které se musí pohybovat a rozvíjet vpřed, jinak zaniknou, je popsaný už dávno v sumerských textech o městských státech, kde některá města rostla díky obchodu, stavěly se další a další domy a ulice, a čím více se stavělo, tím více obchodu do města přicházelo.

Dvě ženy v Londýně v muslimských hidžábech. Součásti nasunování cizí kultury je kromě jiného i kultura oblékání.

Pokud město ustrnulo, přestalo se stavět, najednou začal kolabovat i obchod a městský stát se začal hroutit. Systém bicyklu, neboli kola, je dnes uplatňován v moderním konceptu nekonečného růstu v oblasti ekonomik a bankovního sektoru. Růst je vyjádřením pokroku, pohybu vpřed. Všimněte si, že když ekonomiky nerostou, neznamená to, že společnost setrvá v blahobytu, že bylo dosaženo maxima blahobytu. Ne, jakmile se růst zastaví, ekonomika se začne kymácet, padají podniky, padají pracovní místa, padá výběr daní, ekonomický bicykl stojí na místě a nehýbe se, hrozí zhroucení. A tento proces pokroku a hybnosti systému vpřed se právě začíná v Evropě zpomalovat a hroutit spolu s nasunováním migrace a procesem simplifikace ve školství. Proto Karla Maříková pravdivě popsala proces Velké výměny, která probíhá v Evropě. Dovolila si říct pravdu, a teď jí za o chtějí stíhat. Kdokoliv vyčnívá v systému budování aproximované globalizované kultury v Evropě, bude odstraněn.

Nejen o této kauze budeme hovořit dnes od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
aamater
Návštěvník
aamater

No nie? tak už aj v Čechách? To je ono, to je ono, cililing. Utvorte koridor … a teraz sa pozerajte vy teľce sprosté čo ste to sem pustili. Asi tak nejako. Tak za toto ste štrngali na námestiach kľúčikmi? Tak takto si predstavujete slobodu slova? Veď takéto niečo nedokázali ani komunisti!!! A vraj demokracia, ha,. ha, ha … toto je fašistická diktaturá, len aby ste vedel. Asi ste prestali čítať Fučíka a jeho dielo, ktoré bolo prepašované z väzenia. Reportáž psaná na oprátce. Už si to nepamätám.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Všechno nejlepší k Vašemu svátku, žencký sakramentský ! 🙂

Kešo
Návštěvník
Kešo

Maříková povedala pravdu!
https://m.youtube.com/watch?v=zlZHOJSAmE0

Sedlák
Návštěvník
Sedlák

No, když aplikuji zbytky “zdravého selského rozumu”, tak
pokud má u nás větší moc policie než demokraticky zvolený parlament …
… tak nejsme “demokratický stát” ale “policejní stát“.

Jsme demokratická totalita,
nebo totalitní demokracie?
:-/

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Komediantský parlament má větší moc, nemusí poslance policajtům vydat, stojí nad policajty. Druhá věc je vrchnost za scénou, která ty zkorumpované komedianty má na vodítku.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Šéfa socan gestapa hamajdu jebne. V Německu bude stát první pomník Lenina… soud to povolil.. havloidi , pražská kavárna, debil blok v šoke.. .gelsenkirchen..? https://www.dw.com/ru/на-западе-германии-установят-первый-памятник-ленину/a-52667510

anonymka
Návštěvník
anonymka

Konzerva
Tak si nemyslí, že Hamajdu by z toho jeblo. Je stejná líheň. Socan, jako komouš, jedno jest. Němci jsou už tak doleva, že víc už ani být nemohou.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/die-linke-afd-petr-bystron.A200306_173549_zahranicni_jum

Vlk
Návštěvník
Vlk

ANGLIE ZRUŠILA VŠECHNY MUSLIMÁCKÉ ZÁKONY !! . ŠARÍJA JE MIMO ZÁKON.
Mají pravdu ti dva, že se dozvídáme často o méně závažných událostech a jsou toho zprávy plné,
ale o něčem tak průlomovém se u nás mlčí.

ČESKÁ MEDIA MLČÍÍÍÍ !!

https://www.youtube.com/watch?v=x6TJdriiJDo

Krkowitz vonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz vonMilowitz

A i ty židovské kdy skrs centrání benkstry CITY páchj lichvu na GOJIMech ješ si ani nic nepůjčili ?!?a u těch co jo sami se sebou vedou coby NEstraní smírčí soudci rozhodčí řízení !!!

ocún
Návštěvník
ocún

No jo no, jenže už mají “5minut po 12-té”, i tak, jsou už teď v průseru.

Dobroděj
Návštěvník
Dobroděj

Není rok 2015 a dnešní řecko – turecké pohraniční “události” budou mít velikou dohru! Erdogan šlápl do velikého “lejna” , jak na úrovni EU a také NATO. Brexit a Erdogan budou ty faktory , které povedou k velkým změnám v EU a mohou skončit až nějakou formou “rozpadu” EU!

Krkowitz vonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz vonMilowitz

Erdoganovi je EUro-paa a její HOVnoty ješ mu naslibovala hory doli včetně plnohodnotného členství přímo mezi půlkama i s NATO BRUSELským protektorem USArmy ješ mu při jimi zicenovaném převratu z jejich základny přímo usilovali o život a jedinej kdo mu ztěch sr..ček v bodu varu pomoh byl Putin ješ ho nenjen varoval že amíci právě útočí i mu sám nabýdnul že ho jako nejvyšího velitele NATTO armády letecky odveze ze zemně jako to udělal už pro Janukoviče

Anonym
Návštěvník
Anonym

5 hodin zpět v Aténáchcomment image
Je to z Redditu ale nějaké další informace bohužel nemám .

Jaris
Návštěvník
Jaris

Prosim admina, aby uvolnil video s Jirkou Cernohorskym, ktery v jiste prazske ‘galerii’ uvidel urazejici napis na Cechy, Moravaky a Slezany.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Jaris
Objevil v Praze něco, co v Brně visí už 1O let !comment image psal jsem tady o tom už několikrát vč. odkazu a reakce místních “vlastenců ” – 0. V Brně , plném vybrakovaných mozků místních tzv. studentů tzv. Masarykovy – Redlichovy univerzity, Hollanů, Sabatových apod. to samozřejmě nikdo neřeší. Toto je typická ukázka židovské manipulace – vytváření pokřiveného informačního pole a vyvolávání pocitů viny hlavně u mladé generace, která je nezkušená , degenerovaná současným židovským školstvím, neschopná logického uvažování a pochopení rozvité věty . Je to součástí širší strategie a taktiky (změna státního znaku na sportovních dresech, pokusy o zničení hymny, likvidace národních mýtů, celková bastardizace národa a jeho ovládnutí). Jinak “autoři” této mazanice, tzv. skupina ” podebal “, jsou všechno židi. Stejně jako podobní bastardi, např. “stohoven” apod. Všechno samej škůdce, prašivej židák !!!

weissbach
Návštěvník
weissbach

“Je to součástí širší strategie a taktiky (změna státního znaku na sportovních dresech, pokusy o zničení hymny, likvidace národních mýtů, celková bastardizace národa a jeho ovládnutí).”

Tak jest! A je toho po republice plno a už dlouho.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Jaris
Nevím, jestli projde příloha k mému minulému komentáři, pokusím se dát přímo odkaz na stránky uvedené kavárny, a tam už lze dohledat nápis v jejich fotogalerii. https://www.google.com/search?q=kav%C3%A1rna+%C5%A1vanda&sxsrf=ALeKk02z7petWf6aowJsggjrnEXPzmilUQ:1583643563603&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiks7yAjIroAhWGGewKHUsaAmMQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1745&bih=852#imgrc=zcHCpLKOCk62pM

Radek
Návštěvník
Radek
Jaris
Návštěvník
Jaris

Diky Radku, ze jste to sem dal s predstihem. Me to strasne nadzvedlo. Ta neslychana drzost, kdyz vlastne Cesi v mnoha pripadech riskovali sve zivoty a zivoty svych rodin za ukryvani zidaku. A ted tohle!!! Havlovi pohrobci jsou vetsinou zidaci a misto toho, aby sve hostitelske zemi podekovali, jjim vrazi kudlu do zad.
Cesi nehajlovali Nemcum, kdyz prijeli okupovat oklestenou republiku. Cesi plakali a meli zatate pesti. Hajlovali Nemci, kteri zili v Praze a nebylo jich zrovna malo!
Socialismus nebyl spatny a fungoval. Nebyli zebraci, nebyly exekuce, o lidi bylo postarano od narozeni i po duchodu. Skolstvi, lekarska pece zdarma, podpora umeni atd. Ceskoslovensko bylo sobestacne. Tyto havlisticke havarie v zivote nic, zhola nic , nedokazaly! Tahnou se za nima akorat prusery, pomluvy a nevdek.
Drzim palce Jirkovi Cernohorskemu. Skoda, ze takovych lidi neni vic.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Fakani komunistických kolaborantů to nosí na tričkách. Je to o jejich přímých předcích.

Radek
Návštěvník
Radek

Jaris

To mě taky, jako každého opravdového Čecha. Pražští a brněnští Bruselané nejsou Češi ani Moravané, nemají páteř neboť je ovládá Mamon. V některých přepisech Bible, například v evangeliu sv. Lukáše nebo sv. Matouše, je Mamon ztělesňován jako démon a tak tomu taky je.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Je zarážející, co si tady židáci dovolují. Zřejmě se cítí beztrestní, ať udělají jakékoli zlo. Přeji jim, ať se jim každé jejich zlo třikrát vrátí.

Jaris
Návštěvník
Jaris

https://www.facebook.com/jirka.bojovny.5/videos/251567515838776/

na tento zaznam se zcela urcite podivejte, jak havlojdi urazi ceske, moravske, slezske lidi. Davam to sem podruhe, protoze prvni prispevek sezral akizmetek.