Hynek Blaško: Evropská unie je nereformovatelná a nedemokratická! Vlastenecký český europoslanec za...

Hynek Blaško: Evropská unie je nereformovatelná a nedemokratická! Vlastenecký český europoslanec za SPD po návratu ze Štrasburku podal děsivé svědectví, nový předseda Evropského parlamentu prý řval od pultíku jako Mussolini a velké frakce vybudovaly proti národním silám v EU parlamentu “Sanitární koridor” na odstavení alternativních stran od veškerých funkcí! Hynek Blaško varuje před možným tlakem EU ke zrušení Benešových dekretů! Bernd Posselt ihned loboval přímo ve Štrasburku!

Hynek Blaško: Evropská unie je nereformovatelná a nedemokratická! Vlastenecký český europoslanec za SPD po návratu ze Štrasburku podal děsivé svědectví, nový předseda Evropského parlamentu prý řval od pultíku jako Mussolini a velké frakce vybudovaly proti národním silám v EU parlamentu “Sanitární koridor” na odstavení alternativních stran od veškerých funkcí! Hynek Blaško varuje před možným tlakem EU ke zrušení Benešových dekretů! Bernd Posselt ihned loboval přímo ve Štrasburku!

Český europoslanec za SPD, generál a vlastenec Hynek Blaško se ve čtvrtek vrátil z úvodního plenárního zasedání EU parlamentu ve Štrasburku a nestačil se divit. Hned druhý den v pátek uveřejnil na svém Facebooku informace [1] o tom, co probíhalo v Evropském parlamentu za procesy a jeho poznatky a nálezy jsou děsivé, zdrcující, ale pro nás na Aeronetu v podstatě nijak překvapující.

Generál Hynek Blaško podle svých vlastních slov získal ihned po prvním zasedání v EU parlamentu pocit, že Evropská unie je nereformovatelná a nedemokratická. Tento výrok si zaslouží zvláštní pozornost, protože jak jistě všichni víte, Hnutí SPD kandidovalo do Evropského parlamentu právě s cílem prosadit reformu EU do přijatelnější podoby. A byl to právě Aeronet, který už dopředu varoval, že Evropská unie je nereformovatelná. Když nyní slyšíme potvrzení našich slov přímo od Hynka Blaška, cítím jasné zadostiučinění.

MUDr. Ivan David a gen. Hynek Blaško v evropském parlamentu ve Štrasburku.

Současně jsme velice rádi, že jsme pana generála v Evropských volbách podpořili, protože se ukazuje, že pan Hynek Blaško se nijak nebojí říkat pravdu a popisovat události a věci pravými jmény. Ano, Evropská unie je a zůstane zcela nereformovatelnou a je potřeba znovu zopakovat, že národní státnost a suverenitu lze budovat jen zevnitř národů, z domova, stejně jako to dělají v Maďarsku, protože ochranu národních zájmů z Bruselu nečekejte.

Vzpomeňte si na Věru Jourovou, která chtěla prosadit zákaz dvojí kvality potravin na ochranu národních zájmů spotřebitelů, ale nakonec to bylo v Evropské unii zamítnuto, a to i na základě hlasů poslanců Marine Le Pen, protože francouzský potravinářský průmysl profituje z výroby a produkce dvojí kvality potravin. První jakost z výroby jde do Německa a na západní trhy, druhá jakost francouzských potravin jde do zemí bývalého Východního bloku.

Vlastenecká frakce v EU parlamentu čelí mohutné izolaci

Oba europoslanci za SPD (pan generál Hynek Blaško a pan doktor Ivan David) jsou začlenění v evropské frakci s názvem Evropská aliance lidu a národů (EAPN) [2], která má v Evropském parlamentu celkem 73 křesel z celkových 751 europoslanců, což je necelých 10% všech hlasů. Jenže, přesto dříve bývalo zvykem, že jednotlivé frakce měly své členy v evropských orgánech a frakce se tak spolupodílely na řízení Evropského parlamentu, jednotlivých výborů atd. Jenže, po těchto eurovolbách je všechno úplně jinak.

Gen. Hynek Blaško v Evropském parlamentu.

Velké frakce v EU parlamentu, jako jsou např. Evropští lidovci a Socialisté, se totiž rozhodly zcela izolovat frakci EAPN a úplně ji vynulovat a odstavit od procesů rozhodování. Pamatujete si, jak jsem přesně o tomto hovořil na Svobodném vysílači CS před evropskými volbami? Hovořil jsem o tom, že po volbách čekají SPD a další národní strany pouze dva možné procesy: Buď naprostá izolace a odstavení vlastenecké frakce od procesů v EU parlamentu, anebo zkorumpování a zapojení do procesů reformy podle představ Německa a Francie, tedy podle formátu Aachenu. Svědectví Hynka Blaška tak de facto potvrzuje, že nastala první varianta, tedy izolace.

Sanitární koridor, žádné funkce v EU parlamentu, nulová demokracie

Generál Hynek Blaško však přinesl i konkrétní detaily o tomto izolačním procesu. Podle jeho informací má tato izolace dokonce svůj vlastní název, v Evropském parlamentu prý izolaci frakce EAPN říkají “Sanitární koridor”, což je de facto termín používaný v oblasti zdravotnictví a infekčních oddělení, kdy jednotlivé přechody mezi karanténou a běžným zdravotnickým zařízením jsou odděleny tzv. sanitárními koridory.

To jsou de facto místnosti, kde probíhá desinfekce oblečení, ochranných pomůcek, pohyb dovnitř a ven je monitorován. Lidovci a socialisté se tak dohodli, že vlastenecké a pronárodní partaje působí v EU parlamentu jako infekce, kterou je potřeba izolovat. A dámy a pánové, takhle si oni představují tu demokracii. Jakmile někdo nesouhlasí s politikou Německa a Francie ve vztahu k budoucnosti EU, je okamžitě izolován a uvržen do karantény. Doufám, že je vám jasné, že reforma v naivním pojetí Marine Le Pen o návratu EU před Lisabon je naprostá utopie.

David Sassoli z Itálie, nový předseda Evropského parlamentu.

Sami si přečtěte slova pana generála a budete možná překvapeni, že v podstatě čtete moje vlastní slova z mých článků a pořadů na SVCS. Hynek Blaško vnímá skutečnou podstatu a tvář Evropské unie jako pravý vlastenec, a tudíž nemůže nalézt jiná slova pro tuto instituci než ta, která použil. Evropská unie je nereformovatelná a je nedemokratická ve všech svých aspektech.

Proto hlavním úkolem českých vlastenců v EU parlamentu musí být reprezentace vlasteneckých postojů ve vztahu k domácí politické scéně v ČR více, než ve vztahu k procesům uvnitř EU, na něž frakce EAPN zjevně nebude mít naprosto žádný vliv. Generál Hynek Blaško byl správnou volbou do Evropského parlamentu a je dobře, že se nebojí popisovat realitu procesů v EU tak, jak doopravdy je. Zpráva pana generála o tom, co zažil ve Štrasburku, je níže.

Svědectví generála o situaci v Evropském parlamentu po evropských volbách

Vážení přátelé, včera jsme se s p. Davidem vrátili ze Štrasburku. Odvezl jsem si pocit, že EU je za současného stavu rozložení politických sil nereformovatelná a nedemokratická instituce mající sice plná ústa demokracie, rovnoprávnosti atd., ale praxe je zcela jiná. Dokladem toho je, že Katalánsko si zvolilo 3 poslance a ti nesmí být v EP, naše frakce ID je zcela vytěsněna z rozhodujících orgánů na které má nárok.

Otevřeně se mluvilo ještě před tímto zasedáním o vyhloubení “sanitárního koridoru” proti této frakci a je vyhlouben. O tom hovořil ve svém inauguračním projevu i nový předseda [3] (pozn. David Sassoli). Tento projev socialisty byl pro tento akt zcela zásadní. Hovořil celkem normálně až do chvíle kdy začal o jednotné Evropě, o jejích občanech které je nutno chránit před nacionalisty a dalšími nezdravými projevy těch, kteří nesouhlasí a že musíme být solidární…. Bla,bla a další socanské žvásty, které jsou už mantrou.

Jenže to už nemluvil, on přímo řval do mikrofonu. V tu chvíli jsem vypnul a vytanul mi na mysli obrázek “Duceho” řvoucího z balkonu. Jednotná Evropa? To nám neustále perou do hlav a tady u nás se přizvukuje. Najednou je Masaryk spíše škůdce než tvůrce národní samostatnosti, a co ty tisíce mrtvých občanů ČSR jako daň boje za vlast ve 2.SV?

Evropa musí být jednotná, vyzdobená těmi správnými principy spravedlnosti, práva, solidarity a do této Evropy se nehodí, aby v ČR existovalo něco jako Benešovy dekrety, co hyzdí tu idylickou tvář nové Evropy. Proč to píšu? Ve St a Čt jsem viděl Berndta Posselta, předsedu Sudetoněmeckého landsmanchaftu vždy obklopeného lidmi. Kladu si otázku, jak dlouho ještě bude trvat než dostaneme příkaz ZRUŠIT Benešovy dekrety a vrátit co bylo “ukradeno”.

Hynek Blaško má obavy z procesů v Evropském parlamentu, očekává i vznesení požadavků na zrušení Benešových dekretů. Bernd Posselt nelenil a loboval dva dny v EU parlamentu ve Štrasburku

Pan generál to vidí úplně stejně jako já a jsem rád, že chápe souvislosti a vztahy mezi současnými procesy v EU a posilováním role Německa, která nevyhnutelně povede k oficiálnímu vznesení požadavků na zrušení Benešových dekretů. Ta slova o tom, že co bylo ukradeno, to musí být vráceno, to jsou známá slova Miroslava Kalouska ve vztahu k církevním restitucím. Co je ovšem děsivé, to je svědectví pana generála, že ve středu a ve čtvrtek přímo v EU parlamentu loboval Bernd Posselt, šéf Sudetoněmeckého landsmančaftu. Byl prý obklopen mnoha lidmi, on sám byl 20 let eurposlancem a má jistě bohaté kontakty ve Štrasburku.

A jak už jsem před 2 týdny na SVCS zdůrazňoval, začíná se postupně ukazovat, že stejná mantra je postupně uplatňována i na vracení majetků sudetským Němcům a na prolamování Benešových dekretů. Znovu se používá fráze o tom, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Přičemž je to naprostá lež, protože německé majetky nebyly ukradeny, ale byly znárodněny na základě Postupimských dohod vítězných velmocí, z nichž následně až teprve poté vzešly Benešovy dekrety jako důsledek Postupimi.

David Sassoli během projevu.

Reforma EU podle představ vlastenců se konat nebude, místo ní je připravena jiná reforma Evropské unie, která bude natolik děsivá, že nic podobného se k tomu ani nedá přirovnat. Aachenská úmluva podepsaná 22. ledna tohoto roku mezi Německem a Francií je zakládajícím dokumentem de facto 4. Říše, která se bude opírat o odkaz Karla Velikého. Postupně bude likvidován Schengen a bude nahrazován Aachenem. Současný Schengen je postaven na provázanosti s NATO, což je pro globalisty již nežádoucí.

Právě proto Aachenská smlouva počítá s vytvořením Evropské armády, společného daňového a fiskálního prostoru, společného školství a společného sociálního systému. Postupně všechny dnešní země Schengenu budou přinuceny, aby přistoupily k Aachenu. To bude konec národních států, konec státních rozpočtů, konec státních důchodů, konec státních daní. Rozpočty, důchody i daně bude určovat Nová Evropa. A to je ten hlavní rámec reformy EU. Proto není divu, že pronárodní strany v EU se najednou ocitují za sanitárním koridorem v naprosté karanténě a izolaci. Globalisté si nenechají rozvracet své plány na světovou vládu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
BigBoss
Návštěvník
BigBoss

Benešovy dekrety jsou dávno zrušeny. Precedent nebo judikát, říkejte tomu jak chcete, byl nastaven.

Vlkodlak
Návštěvník
Vlkodlak

Já si myslím že v E.U. nemáme co dělat. Sjednocuje se jen západní Evropa a my východní nemáme žádná práva.
To co se děje v v E.U. je jasným přiznáním pravdy že Benešovi dekrety přestanou existovat.

kasspar
Návštěvník
kasspar

Já bych si dovolil se na celou situaci podívat poněkud z vyšší perspektivy.
Za prvé, poněkud unikl pozornosti papež Bergoglio, který se spojil se Šiíty i se Sunnity v Iránu i u Saudů kteří jej přijali skoro jako mesiáše. S protestanty v Evropě i USA Lutherány i našimi “husity” kteří jsou husity jen podle jména, získal ohromnou autoritu, – ale to je vše již přeci psáno v Danieli 2.k 7.k 8.k a 12.k Stává se tak hlavou nejen křesťanů, ale i Muslimů Hindů, Lámů – vedených Dalajlámou a je to celkem síla celé jedné třetiny lidstva. Nedávno byl v Itálii prezident RF Vladimir Putin a jak jinak nejdříve navštívil světovou šelmu papeže Bergoglia. Totéž by udělal i prezident Miloš Zeman a bezpochyby každý monarcha, neboť je to tak psáno ve zjevení sv..Jana tzv.Teologa, v 17. a 18. kapitole. Již ve středověku nazval tam popsanou “Matku smilnic sedící na šelmě”, jadrnějším názvem Die HURE, protože s ní měl osobní zkušenosti. Proč se ale odvolávám na Bibli a nikoli na Korán když Mohamed předpověděl, že celý svět propadne Islámu? Protože Mohamed leží doposud v hrobě, zatímco Pán Ježíš Kristus po svém ukřižování třetí den z hrobu povstal a jako vzkříšený panuje ve všech sedmi církevních věkách, přičemž ten sedmý Laodicenský byl tak pyšný že jako jediný JEJ z Jeho panství vystrčil. Očekává se soud přesně podle Zjevení kapitola 6 verš 12-17. Ten začíná těmi to slovy:” A pohleděl jsem a když otevřel Pečeť šestou, a hle, přišlo zemětřesení veliké, slunce zčernalo jako žíněný pytel již při svém východu a měsíc se stal krvavým. A nebeské hvězdy padaly na Zem jako zralé fíky ve vichru….. a končí …..A křičeli k horám, skalám : Padněte na nás a skrejte nás před tváří Toho, který sedí na trůnu a před hněvem Beránka, protože přišel veliký den Jeho hněvu. ”
Za druhé, Někdo může namítnout: Jak to můžeš dokázat, že Bůh existuje a že se to stane? a) S Bohem mám již 42 let svou osobní zkušenost a poznám Jej jako svého nejlepšího Přítele Rádce Utěšitele a Záchrance vše provázeno nadpřirozenými divy. b) od roku 1933 do roku 1965 existovala světově známá v Malachiáši 4,5. předpovězená služba Páně. Započla 1933 slovy: Tak jako Jan Křtitel předešel prvnímu příchodu Krista podle Písem, tak tvá služba předejde druhému příchodu Krista. Pak přišlo sedm známých proroctví, která se dokonale naplnila. Ve službě toho světoznámého evangelisty se děly statisíce, ne-li miliony nadpřirozených zázraků po celém světě.
Za třetí, proč to svět neví? Zeptejte se církví proč to zatajily a střežili se vám o tom podat jakoukoli informaci? JK

tazatel
Návštěvník
tazatel

o koho se jedná v bodu b) o jakého evangelistu?, pokud to tedy není tajné…

Blackthorne
Návštěvník
Blackthorne

Všechna čest pane VK opravdu jste to dopředu jasně říkal. Z prolomení Benešových dekretů mám celkem obavy, aby to naši současnou už tak rozkradenou kolonii kolonii neuvrhlo ještě do větší bídy

Bezejmenny
Návštěvník
Bezejmenny

Bída je to že už tak zlomený národ si nechá s*rát na hlavu nejen nepřáteli a vlastizrádci ale i vlastními dětmi převychovanými těmi to psychopaty v satanovu riť vlezlími

Angel
Návštěvník
Angel

všude vidíte nezvedené spratky vřískat a třískat hračkama v restauracích do stolu , v mhd sedící dětičky ,, roztomile,, mávají nožkama a kopou do sedících naproti nim, v obchodech jezdit na koloběžce a narážet do lidí … a když se ozvete, sesypou se na vás jejich rodiče se slovy : vždyť to je dítě, vy to nechápete ? ne, nechápu, proč je neumí vychovat , proč mají nedospělí jedinci děti …. to je ta nevýchova, která sem přišla ze západu , sklízíme její plody, nevychovaní blbouni s přebujelým egem bijí učitele a volí piráty a sami sobě si pletou smyčku na krk , nacpali jim do hlav, že kdo je 50 a více je dement bez práva volebního a na život ….. tak to je….vzpománím na slova písně Věry Špinarové : doma řezali je málo.. ! možná to ještě zachrání dobře mířené facky aby se jim rozsvítilo …!

Xerigordon
Návštěvník
Xerigordon

Jsem z tzv. Sudet a znovu zdůrazňuju všem Velezrádcům: Jen přes moji mrtvolu!!

weissbach
Návštěvník
weissbach

Určitě jste si všiml, že mrtvola sem, mrtvola tam je při realizaci plánu ten nejmenší problém.
Jen chci dodat, že je škoda každého poctivého a užitečného člověka…

Drtikol
Návštěvník
Drtikol

Po odsunu Nemcu tam stejne zustal jen povl. A to trva prevazne do dnes.

Marcello
Návštěvník
Marcello

To nebude problem zaridit 🙂 Evropska armada te odsune, ze si ani nestihnes pobalit zubni kartacek :-)))

nick honolulu
Návštěvník
nick honolulu

Pro Bohuse !
To co te zaujalo toci podrztaska Globalistu !
Jmenuje se Alec Baldwin, ktery se porval v New Yorku na E. 110, kvuli parkovisti pred jeho domem a policie zatkla jak “umelce” (Baldwina), tak nasilnika, ktery Baldwinovi napraskal ! Oni se porvali nejen na ulici, ale i ve vytahu.
Tomu se zasmala cela Amerika. a nejvice president Trump.
Samozrejme, ze Globaliste vyplatili Baldvina a jak to dopadlo s tim druhym, to nikoho v New Yorku nezajimalo !
Srandy j kopec je i v Americe.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Jak to bylo doopravdy
Když se řekne jezuité, řadě lidí se vybaví pouze pálení knih a období údajného temna. Skutečnosti jsou ovšem zcela odlišné, právě jezuité přispěli mimořádnou měrou k rozvoji kultury a více v dnešním Jak to bylo doopravdy. Pořad připravila a moderuje Ivana Chmel Piča Denčevová
Pozval je sem “náš” král Ferdinand I. Habsburský *1503 Alcalá de Henares – +1564 Vídeň. Pořad je oslavou Jezuitů. Propagovali omezení informací žákům, aby nebyli přetěžováni. To známe z moderní doby, že?
Vysíláno 8. července 2019 20:05 – 20:30 http://www.rozhlas.cz/plus/jaktobylo

Milada
Návštěvník
Milada

Mi uplne staci, ze jezuita je dnesni Francek ve Vatikanu Tovarysstvo Jezisovo.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Franta je satanita.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Jezuita Franc si natruc italskému odmítání africké “neziskové” invaze pozval “uprchlíky do Vatikánu na Mši pro uprchlíky – “bratry v nouzi”.
Bohu žel, po předání “Slova Božího” žádná jiná pomoc nenásledovala – hezky šupky zpátky do lágru. Přitom ve Vatikánu je tolik prostorných pokojů, všechny s postelemi 220×220!
Mnoha uprclíkům by mohl pomoci doopravdy, kdyby tu “bratrskou lásku” myslel vážně. 😉

weissbach
Návštěvník
weissbach

Vidím, že se snaží… Ona vlastně i inkvizice a hony na čarodějnice byly fajn věci….

Ruprecht
Návštěvník
Ruprecht

Já znám papeže Františka, coby Jezuitu- služebníka satanského NWO a jezuitu pátera Koniáše, který se o vědu zasloužil tak, že pálil stohy knih. Tož fajni synci ti jezuiti. Žádné další už neznám a znát radši nechci.

nick honolulu
Návštěvník
nick honolulu

Pane Generale Blasko a Dr. Davide !
Vy tam mate nekde v Bruselu spojence, ktery je trnem v oku Globalistum !
Jmenuje se S. K. BANNON !
Znama osobnost v New Yorku a ve Washingtonu !
Americane o nem rikaji, ze nebyt jeho, tak president Trump by nevyhral volby.
Tento byvaly namorni dustojnik je nadany strategist a byl jeden cas, velicina cis. 2 v Bilem dome !
Hned po presidentovi !
Proc je ted v Bruselu nevim, ale vim, ze tam kde je on, tak Globaliste maji bolehlav.
Ma kamaradskou povahu a nepotrpi si na nejaky protokol ! T. z., ze by vam mohl byt cennym spojencem !
Doporucuj ho najit a skontaktovat.
On zna vsechny ty, kteri usiluji o svetovladu ! Tento dustojnik je chodici encyklopedie !
A neni snob.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Bannon je žid a blázen.

Babuš
Návštěvník
Babuš

Jen aby bylo jasno já Bannona miluju, ale zde je pěkný skeč který natočili SNL (ty globalistické děfky 🙂 a ty Bannona k smrdi nenávidí
o vztahu DJT a Bannona 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=pZOF9q5fzfs

jara
Návštěvník
jara

Jaryn
Komisař, politruk, StBák, VUML…

IvaS.
Návštěvník
IvaS.

Ale houby!

Nademese
Návštěvník
Nademese

Česká republika musí znovu obnovit přísnou, 24 hodinovou ostrahu státních hranic se západními zeměmi. Prostředky, které jsou k tomu nutné, bohužel zadržují Židé, stejně jako sionisté, především američtí.