Hrozba korespondenčního hlasování visí už i nad Českou republikou, šéf ČSSD a...

Hrozba korespondenčního hlasování visí už i nad Českou republikou, šéf ČSSD a ministr vnitra chystá razantní novelu volebního zákona, která může otevřít cestu pro stejné manipulace s volebními hlasy jako v Rakousku při prezidentské volbě! Získali jsme exkluzivní a přesný popis návodu z Rakouska, ovlivnění výsledků parlamentních voleb v ČR v roce 2021 skrze korespondenční systém je na stole! Schéma je naprosto dokonalé, nenapadnutelné a nezpochybnitelné! Podivné výpadky sčítacích serverů během voleb a lepidlo obálek, které nelepí, to není zdaleka ta největší hrozba! Známe podrobnosti!

Hrozba korespondenčního hlasování visí už i nad Českou republikou, šéf ČSSD a ministr vnitra chystá razantní novelu volebního zákona, která může otevřít cestu pro stejné manipulace s volebními hlasy jako v Rakousku při prezidentské volbě! Získali jsme exkluzivní a přesný popis návodu z Rakouska, ovlivnění výsledků parlamentních voleb v ČR v roce 2021 skrze korespondenční systém je na stole! Schéma je naprosto dokonalé, nenapadnutelné a nezpochybnitelné! Podivné výpadky sčítacích serverů během voleb a lepidlo obálek, které nelepí, to není zdaleka ta největší hrozba! Známe podrobnosti!

Všichni si určitě pamatuje na podivnou taškařici před 3 roky v Rakousku. Tamní ústavní soud totiž dne 1. července 2016 zrušil [1] předchozí výsledek prezidentských voleb. Svobodná strana Rakouska (FPÖ) podala ústavní stížnost na nesrovnalosti korespondenčního hlasování rakouských občanů, které měly za následek porážku Norberta Hofera ve druhém kole o necelých 31 tisíc hlasů, což vedlo k vítězství nezávislého kandidáta a bývalého předsedy Zelených, Alexandera van der Bellena. Prezidentských voleb se totiž korespondenčně zúčastnilo mamutí množství občanů, více než 570 tisíc Rakušanů hlasovalo korespondenčně. Jenže volby ve druhém kole provázely podivnosti a nesrovnalosti.

Korespondenční hlasovací obálka (wrapper) zaslaná z ciziny během rakouských prezidentských voleb.

Když skončilo druhé kolo dne 22. května 2016, tak se ukázalo, že volby jsou natolik těsné, že se bude muset počkat na sečtení korespondenčních hlasů z domova a z ciziny. Během tohoto sčítání se ale přišlo na to, že tisíce obálek z rakouských konzulátů a ambasád po světě jsou rozlepené, resp. lepidlo jaksi nelepilo. Předplacené obálky pro zaslání volebního hlasu se rozlepovaly, což znamenalo porušení volebního soukromí a utajení, takže Ústavní soud Rakouska květnové volby zrušil a nové vypsal na prosinec roku 2016. V nich již s naprostým přehledem vyhrál Alexander van der Bellen, stal se zázrak a voliči po půl roce prý Norberta Hofera opustili. Alespoň tak to tvrdila rakouská média, ale nespokojení Rakušané objevili skulinu a obrovskou hrozbu, kterou ztělesňuje právě korespondenční hlasování. Vůbec totiž nejde o lepidlo a rozlepené obálky, to je pouze maskírovka a odvádění pozornosti. Ta skulina spočívá přímo v architektuře korespondenčního hlasování.

Volby v Rakousku rozhodují korespondenční obálky zasílané letecky z ciziny, které nemají odesílatele, logicky, protože volby jsou tajné… ale…

Do redakce jsme totiž dostali od naší čtenářky z Rakouska kompletní popis a schéma, jakým způsobem v roce 2016 probíhalo v Rakousku falšování výsledků obou prezidentských voleb a upozornila nás, jestli prý o tom víme, že ten samý model nyní chce v České republice zavést ministerstvo vnitra v chystané reformě volebního zákona [2]. Tuto reformu má na starosti Jan Hamáček, předseda ČSSD a šéf resortu vnitra. Reforma mění počet volebních dnů, nově to bude už jenom pátek od 7:00 do 22:00 hodin, v sobotu se již volit nebude.

Jenže, k tomu přibude volení v předstihu, již v pondělí a ve středu po omezenou dobu několika hodin, kdy lidé budou moci vhazovat lístky do speciálních uren. To je ještě horší varianta, než byla dosud. To ale není to, o čem je tento článek. Když jsme v redakci zjistili, že novela volebního zákona v ČR má uzákonit dokonce i korespondenční hlasování, které vehementně propaguje [3] na svém webu TOP 09, tak jsme si najednou uvědomili, k čemu se schyluje. Níže vás tedy seznámíme se způsobem, jakým se v Rakousku pomocí korespondenčních lístků údajně falšují volby.

Rozložená korespondenční hlasovací obálku v Rakousku.

Celé schéma spočívá ve znalosti počtu voličů, kteří nechodí k volbám. Celý podvod je vystavěný právě na tomto faktoru. V Česku např. pravidelně nechodí k volbám do parlamentu okolo 40% lidí. Je ale možné z nich udělat uměle “korespondenční hlasy” a za chvílí vám popíšu, jak to funguje. Rakousko rovněž nevede evidenci osob, které se fyzicky a dlouhodobě zdržují v cizině, ale nemá ani přehled o krátkodobých pobytech. Podle odhadů rakouského statistického úřadu je to dlouhodobě asi 1 až 1,2 milionu Rakušanů, anebo cizinců s uděleným rakouským občanstvím. Pokud by tito lidé volili v Rakousku ve volebních místnostech, museli by se osobně dostavit do místa svého volebního okrsku svého nahlášeného bydliště a tam by se prezentovali dokladem totožnosti a mohli by odvolit. Korespondenční hlasování ale funguje jinak.

Neexistuje žádné spárování mezi korespondenčními hlasy z ciziny a skutečnými žijícími Rakušany v cizině. Není to možné spárovat, kvůli absenci živého člověka s lístkem v ruce u volební urny

Rakouský občan v Rakousku požádá svůj volební okrsek o zaslání volební obálky pro korespondenční hlasování. Obálka přijde v doporučeném dopise, tedy zabalená v jiné obálce, protože adresa nesmí být uvedena na samotném hlasovacím dokumentu, protože volby jsou samozřejmě tajné. Příjemce vyjme hlasovací obálku z poštovní obálky, hlasovací obálku rozloží (je totiž skládací), označí zvoleného kandidáta nebo stranu a celé blanket znovu složí a zalepí. Je to tzv. wrapper. Tato hlasovací obálka je předplacená rakouskou vládou a lze ji poslat odkudkoliv z Rakouska.

V případě zahraničí je to jinak. Zatímco korespondenční obálky vydávají v Rakousku jednotlivé okrsky, v cizině to jsou potom rakouské ambasády. Poštovné potom hradí rakouské velvyslanectví v dané zemi.  Zatímco korespondenční obálka odeslaná v Rakousku jde zpátky na volební okrsek, kde se započte hlas, tak obálka obdržená z ambasády pro korespondenční hlasování se posílá letecky předplacenou poštou do okrsku v Rakousku, kde má údajný volič trvalé bydliště.

Rozlepený wrapper při rakouských volbách.

Celý rakouský korespondenční systém má jeden zásadní a vysoce nebezpečný faktor. Zatímco vydané korespondenční lístky na okrscích svým občanům, kteří cestují v den voleb po Rakousku, jsou dokonale spárované v poměru 1:1 a nelze nic vymýšlet, v případě korespondenčních hlasů z ciziny nastává problém. Není totiž možné dokázat, prokázat a prokazatelně doložit, že hlasy započtené z rakouských ambasád jsou hlasy živých osob, a že nejde o mrtvé duše.

Návod na falšování voleb totiž uvádí, že rakouské ambasády nearchivují žádné kopie dokladů totožnosti rakouských občanů žádajících o korespondenční hlasovací lístky, protože je to zakázané. Nic tak nebrání rakouské vládě falšovat výsledky voleb skrze korespondenční lístky ze zahraničí, protože volební okrsky v zahraničí nejsou žádné okrsky ale rakouské ambasády, z jejíchž členů se skládají volební komise na rakouských ambasádách. A tito zaměstnanci ambasád jsou zaměstnanci rakouského státu. A jak je možné, že to funguje?

Volební hlasy z ciziny se integrují do volebních okrsků údajného bydliště údajného žadatele, který si od ambasády vyžádal leteckou korespondenční obálku. Výsledkem je účast přes 100% ve vybraných obvodech

Celý systém funguje díky tomu, že volby jsou tajné a hlasovací lístky nesmí nést žádná jména nebo identifikátory voličů. Aby byla zaručena tajnost volby, nesmí být volební lístek zpětně dohledatelný ke konkrétnímu voliči. Jenže, tahle výhoda tajné volby je i její hlavní nevýhodou, snadnou manipulovatelností výsledků voleb. Ambasáda v cizině totiž může do Rakouska nahlásit jakékoliv údaje o počtu vydaných korespondenčních lístků, které si vymyslí, protože uvede, že na ambasádu napsalo a rovněž osobně přišlo tolik lidí, kteří uvedli při kontrole totožnosti svá trvalá bydliště v Rakousku tam a tam. Rakouská volební komise nemá právo po ambasádách požadovat důkaz, např. kopie pasů těch osob, to by bylo dokonce protiústavní. A tím se vysvětluje, proč některé rakouské volební okrsky měly volební účast 103 nebo dokonce 127% a nedávalo to smysl.

Detail korespondenčního wrapperu.

Tato volební účast přes 100% je způsobena právě situací, kdy volič v cizině, který tam údajně žije již dlouho, nahlásí své trvalé bydliště v daném okrsku, i když okrsek v Rakousku již občana neeviduje v evidenci voličů. Jediné, co se archivuje v rakouských volbách, jsou hlasovací lístky. Není tedy možné zpětně dohledat, jestli opravdu rakouské ambasády ve světě vydaly ty desítky a stovky tisíc korespondenčních hlasovacích lístků živým a skutečným žijícím rakouským občanům v cizině, anebo ambasády vydaly hlasovací korespondenční lístky na tzv. mrtvé duše, které nikdy ambasádu o vydání lístků nepožádaly. Není totiž podle rakouských zákonů ukotveno, že ambasády musí vést archiv ofocených pasů žadatelů o vydání korespondenčních lístků. I kdyby však rakouské ambasády takové archivy vedly, tak nemají žádnou hodnotu a vypovídající záruku, protože ambasády mají přístup k evidenci pasů rakouských občanů a můžou si ty pasy vytisknout, resp. ofotit z databáze.

Nikdo nemůže zpochybnit ověření úředníka a zaměstnance ambasády, že špatně ověřil totožnost, anebo vyrobil mrtvou duši

Rakouské ambasády mohou vyžadovat ověření totožnosti oskenovanou kopií pasu připojenou do emailu nebo do dopisu ambasádě, pokud rakouský občan v cizině požádá o vystavení a zaslání korespondenčního hlasovacího lístku na dálku, a to právě na základě žádosti podané dopisem nebo emailem, ale při osobní návštěvě ambasád a konzulátů nic takového potřeba není a nikdo na přepážce žádné pasy nefotí a neskenuje, dokonce ani nesmí, ale pouze je úředník zkontroluje a vydá korespondenční hlasovací lístek. Ambasáda ve Washingtonu tak např. zašle do Vídně 50 tisíc korespondenčních hlasů, většina z nich volila trockistu Alexandera van der Bellena. Neexistuje způsob, jak zjistit, kolik Rakušanů si přišlo doopravdy vyzvednout na rakouské konzuláty a ambasády ve světě korespondenční lístky, jestli jich bylo fyzicky opravdu přes 570 tisíc, anebo to bylo desetkrát méně a ambasády prostě vyrobily hlasy pro Alexandera van der Bellena.

V opakovaných volbách v prosinci 2016 již Norbert Hofer neměl nárok. Korespondenční lístky rozhodly rozdílem půl milionu hlasů. Hádejte, odkud.

Nelze totiž zpátky dohledat nic jiného, jenom ty hlasy, nikoliv osoby, které hlasovaly. Jelikož rakouské ambasády v cizině řídí výdej korespondenčních lístků pro leteckou poštu a rovněž jejich příjem od Rakušanů žijících v dané zemi, pokud je osobně odevzdají na ambasádu, a vzhledem k tomu, že nejsou známy přesné počty žijících občanů v těchto zemích, tak nelze zjistit, kolik skutečných občanů Rakouska si na konzulátech o vydání korespondenčních lístků zažádalo doopravdy, a kolik z nich jsou mrtvé duše vyrobené ambasádami a státními úředníky na ambasádách, kde úředník napíše do výkazu, že za dnešní den si přišlo vyzvednout korespondenční lístek 400 rakouských občanů, totožnosti jsem ověřil, richitg. Dalších 800 občanů zažádalo písemně, totožnosti jsem ověřil, richtig. Ale ve skutečnosti nepřišel nikdo a nikdo nenapsal a nikdo si nepožádal o vydání korespondenčních lístků. Slovo a zápis úředníka nikdo nemůže zpochybnit. Ten člověk tu byl, já ho viděl, ověřil jsem ho a vydal jsem mu korespondenční lístek.

Hlasy z ciziny v roce 2017 pomohly i TOP 09, lidé ale přišli osobně volit na české ambasády. Korespondenční hlasy však vytvoří úplně jiné výsledky voleb a jinou realitu

Vzhledem k tomu, že korespondenční lístek není vhazován do urny skutečnou a živou fyzickou osobou, představuje korespondenční hlasování nebezpečný nástroj státu pro falšování hlasů, navyšování počtů hlasů pro strany, které by se jinak hlasy z domova nikdy nedostaly do parlamentu, je to nástroj pro měnění výsledků voleb, protože korespondenční hlasy do voleb mohou dodat přes půl milionu hlasů a tím rozhodnout a změnit volby. V roce 2017 se např. TOP 09 dostala do parlamentu rovněž i díky hlasům ze zahraničí [4], kde lidé přišli na ambasády a tam prý volili TOP 09. Kalouskova strana ovšem nejvíce těžila v Praze, díky hlasům z Prahy zůstala strana v parlamentu. Velké obavy vzbudil i DDoS útok [5] na volební sčítací servery ČSÚ při volbách do sněmovny v roce 2017. Tomu sice můžeme věřit, že TOP 09 byla tak úspěšná v cizině, ale důkaz pro to nenajdeme. Stejně tak ten výpadek serveru nemusel být jen předmětem DDoS. A každému je jasné, že Miloš Zeman by se nikdy nestal prezidentem, pokud by bylo již v době jeho druhé volby v roce 2018 zavedeno korespondenční hlasování.

Alexander van der Bellen slaví vítězství.

Rakousko má jen 8,8 milionu obyvatel a v roce 2016 ve volbách korespondenčně hlasovalo údajně 570 tisíc lidí. Mnoho okrsků mělo více jak 100% volební účast po přiřazení korespondenčních lístků z ciziny do jednotlivých okrsků. Doufám, že už chápete, proč Jan Hamáček a hroutící se ČSSD chce prosadit korespondenční hlasování. Naše redakce tímto vyzývá SPD, KSČM a Hnutí Ano k vypuštění korespondenčního hlasování z návrhu novely volebního zákona. Doufám, že každý chápe, jaké hlasy a pro koho a hlavně proti komu by chodily z ciziny na korespondenčních lístcích. Toto odhalení z Rakouska je nejvýbušnějším materiálem vůbec o tom, jak snadno, lehce a naprosto čistě lze měnit stovky tisíc hlasů z ciziny. Tak snadno lze měnit výsledky voleb, až se z toho tají dech. Kontaktujte své poslance, aby usilovali o vypuštění korespondenčního hlasování z reformy!

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 8 dní a zatím jsme vybrali jen 39% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Judokracie
Návštěvník
Judokracie

Jít k volbám, znamená přistoupit na HRU, že ať zvoli kohokoli, tak vy budete “držet hubu a krok”.

ONI tím jen získávají LEGITIMITU s námi vymrdávat.

Dobře to vysvětloval Pjakin na volbách na Ukrajině.

Volby by měli smysl jen tehdy, kdyby zednáři, think tanky, advokátní a exekuční mafie, židovládky, a jiné obřezané spolky, nepraktikovali strategii/taktiku INFILTRACE do polytických stran blbých gójů.

Jenže to by zase museli povinně nosit hvězdu.

I v Československu vyšel na konci první republiky (za Beneše!) zákon “O poměrném zastoupení židů v justici”.

Před pár lety ho advokátní komora veřejně odsoudila. Hlasováním, čili nadpoloviční většinou! Dá se to dohledat v jejich bulvárku (Bulletin Advokacie) na webu Advokátní komory.

Bytost
Návštěvník
Bytost

Říkám to už dlouho, a to že poslední volby který dopadli skutečně jak lidi volili byli ty poslední komunistický,tam jim totiž nic jiného nezbylo. Další takzvaný demokratický volby jsou podvod. Myslíte si že zrůdy co rozkradli a zničili tuhle zem a chtějí zničit i nás že by nebyli schopní zfalšovat volby ve svůj prospěch? Vždyť kde se dozvídáme výsledek voleb,pouze v prolhaných médiích.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Bytost
prosím vás, nebuďte trapný. Komoušů bylo v Československu zhruba necelé tři miliony, ale volilo je 99,9 % obyvatel. Samozřejmě demokraticky. Jak jinak, na to si komouši dost potrpěli. Samozřejmě žádný, kdo měl byť i jen trochu slušnou práci si nedovolil k volbám nejít, a kdo jen někde otročil za pár šupů zas doufal, že když ho u voleb nadřízení uvidí, dostane se na lepší. Což se stejně obvykle nestalo. Posty si komouši rozdávali jen mezi sebou.
Tím ovšem nechci říct, že by to v současnosti bylo nějak u voleb růžové. Jen je třeba si minulost neidealizovat. S takovouhle masou lidí je jedno, jestli máte demokracii nebo ne, budou volit stejně to, co se jim navrčí do hlavy.

Bezejmeny
Návštěvník
Bezejmeny

Seš mladý kuře ,podle toho co píšeš si v minulým nežila maximálně jako malé nic nechápající dítě,škoda že ses nechala zblbnout kecama rudých sion kavárníků a jejich školstvím.

Bernard
Návštěvník
Bernard

ČT? Jsme okrádáni o miliardy. Lži občanům. Rada ČT má úkol oklamat veřejnost. Poslanec Volný zjistil zajímavé věci

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/CT-Jsme-okradani-o-miliardy-Lzi-obcanum-Rada-CT-ma-ukol-oklamat-verejnost-Poslanec-Volny-zjistil-zajimave-veci-600666

anonymka
Návštěvník
anonymka

Bernard
Pěkný prd a ne okrádáni o miliardy. Přesně vyjádřeno jim ty miliardy dobrovolně dáváte. Nikdo vás nenutí mít doma televizi a platit jí. Ovšem stádo čumí, oblbovat se nechá a ještě platí.

Xerigordon
Návštěvník
Xerigordon

Jeďme 17.11. na Wenzelplatz na demonstraci za práva Obyčejných lidí. Můžeme cinkat v sáčku mincemi, protože někteří z nás už klíče od bytu nemají.

Semtex
Návštěvník
Semtex

Nejlepší by bylo, kdyby se hlasování ze zahraničí zcela zakázalo. Když chci volit, nemám problém si to naplánovat a do Prahy zajet. S tou TOP09 bych celkem věřil, že ji v zahraničí volí většina občanů ČR, protože tím, že v ČR nežijí, jsou úplně mimo mísu. Co znám Čechy žijící v mé lokalitě (u belgických hranic), tak všichni buď TOP09 nebo Piráty. Já s KSČM jsem mezi nimi jako černá ovce.

Další problém je, že když občan ČR vycestuje dlouhodobě do zahraničí, tak stát o tom vůbec nemá žádnou evidenci. Například Italové se musí do 6 měsíců nahlásit na patřičném konzulátu a do pasu je jim endorzována aktuální adresa v zahraničí. Mají to propojené také na berňák. Protože je logické, že když Ital doma nepracuje, není registrován jako podnikatel ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti, musí pracovat jinde. Toto by se mělo také zavést v ČR.

Fuck
Návštěvník
Fuck

Ale PIČU. Tady se to už několik let nazývá EXEKUSTÁN.

Lidi mají v prvé řadě “základní lidské právo” se nějak uživit a přežít. A to bez neustálého lezení do prdele úředníkům na sociálce. Poníženě škemrat o sociálku je možná právo, ale rozhodně ne povinnost. Ale ty židovské kurvy to tak asi vydí.

Vy byste platil daně zmrdům, kteří vás o všechno obrali, udělali z vás doživotního otroka, ….

Platil byste daně státu ve kterém nesmíte nic vlastnit? Pozemky, vlastní bydlení, auto, počítač, … pasou i po smartphonech.

Mimo toho, že vám rozbili rodinu, vaše děti poštvali proti vám, vydírají vás pomocí dětí? S pravděpodobností kolem 20%, když jste chlap…

Asi jste hodně dlouho “venku”. Proč jste odsud zdrhnul vy?

Nečtete Aeronet? Už i “nevhodné” emaily se nám ztrácí. S tichým souhlasem joudů v packamentu.

Milada
Návštěvník
Milada

Co komentar, to nesouhlas s volbami, proc tedy chodime volit?? Za komousu jsem volit nesla, dolezli za mnou az do baraku s urnou, aby meli 99,9 %. Jak by se asi tvarili stranici vsech stran, kdyby k volbam prislo 20 % volicu?? Pocitam, ze takovy je soucet vsech clenu stran. At se jdou zvolit sami! Jenze chybi ta jednota, obcanska neposlusnost je nezname slovo.

malostranska
Návštěvník
malostranska

Politici se klidně zvolí sami. Kdo nevolí, podpořil vítěze voleb:
Náš volební systém hlasy těch, kteří se voleb nezúčastní, přerozdělí podle metody zvýhodňující strany s největším volebním ziskem. Naše neúčast tedy nakonec není ani protestní, protože místo oslabení těch, jež nechcete volit, přímo posilujete ty, kteří získali nejvíc. Možná si říkáte, že to je tím pádem stejně jedno, silní jsou jen o něco silnější, ale poměry se nemění. Není to pravda. Nevoliči můžou snadno udělat ze strany, která potřebuje k vládě dohodu o koalici, stranu s nadpoloviční většinou mandátů. A ta pak může vládnout pohodlně sama! ..

Jestli čekáte, že to je analýza Tomia, tak se mýlíte, toto je od Cempra z
https://manipulatori.cz/osudu-zeme-zrejme-rozhodne-pocet-nevolicu-nove-kampane-cili-prvovolice-i-starsi-generaci/

Jaris
Návštěvník
Jaris

malostranska
Takze se opet jedna o dalsi podvod. No kvuli tomu bych uz vubec k volbam nesla.
Nevolicum nikdy nebude dovoleno vladnout, protoze jsou proti systemu. Je to vsechno lez jako vez.
Proti chazarskemu koblihari Babisovi/Buresovi bylo ze zacatku hodne lidi. Jsemzid Zeman se ho zastaval tak dlouho, az ho silou protlacil jako kolecko do trojuhelniku.

maori
Návštěvník
maori

Ano, ale volby nebudou mít legitimitu. Budeme je moci označit za “samozvance” a odstranit je klidně i násilně.

maori
Návštěvník
maori

Ten součet je podstatně nižší. Hádám, že počet členů všech stran dohromady bude do 100 t.

Lukáš M.
Návštěvník
Lukáš M.

Když někdo opustí tuto zemi a rozhodne se žít v cizině, neměl by mít právo tady volit ! Volby hezky jenom pro ty, co zde skutečně žijí.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Díky “korespondenčnímu” hlasování smrdí ještě v tomto volebním období ve sněmovně ožralej “tibetskej nalejláma” Kalous. 5 minut před skončením hlasování mu připsali imaginární “korespondenční hlasy”,prý občanů za zahraničí, aby to nešlo ukontrolovat. V normálním právním státě by takové svinstvo nemohlo projít, jenže tady právní stát skončil listopadem 89.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Demogracie je ILUZE.

Thom
Návštěvník
Thom

Je mi zle zo slova demokracia. Už som na to slovo háklivý..

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Hamáček těmito nesmyslnými návrhy které nejsou nic jiného než snaha vytvořit prostor pro volební podvody, jen dává jasně najevo, že socani si jsou vědomi,že to mají za pár. V příštích regulérních volbách ani hlas. Tak vymýšlí lumpárny.