Homosexuální aktivista a zaměstnanec Českého Rozhlasu kritizuje AE News kvůli Prague Pride....

Homosexuální aktivista a zaměstnanec Českého Rozhlasu kritizuje AE News kvůli Prague Pride. Co na to říká jeho zaměstnavatel, posluchači a koncesionáři?

Homosexuální aktivista a zaměstnanec Českého Rozhlasu kritizuje AE News kvůli Prague Pride. Co na to říká jeho zaměstnavatel, posluchači a koncesionáři?

Do redakce nám přišlo upozornění od jednoho z našich čtenářů, že zaměstnanec Českého Rozhlasu, pan Miloslav “Kombajn” Hamřík [1], celkem nevybíravým způsobem uráží náš server a v neposlední řadě i mně [2]. Kritika se na nás snesla za článek [3], ve kterém odpovídám na dotaz jedné z našich čtenářek ohledně homosexuálního průvodu Prague Pride. Pan Miloslav Hamřík je podle informací homosexuální aktivista, který se spolu se svými dvěma bývalými partnery zúčastnil Prague Pride [4].

luci0208-2-4e46a78f0c402_518x345.jpg
Homosexualita nebo spíš exhibicionismus?

Není zcela jasné, jestli je opravdu pan redaktor Hamřík homosexuál anebo jenom exhibicionista, kterého vzrušuje promenádování se v průvodech homosexuálů, ale dovolím si reagovat na několik jeho poznámek na facebookovém profilu. Nevím, o jakém spamování pan Hamřík hovoří, do diskusí na webu ČRo jsem nikdy komentáře nedával, takže nevím, jak bych mohl spamovat. Svobodný Vysílač CS je náš partnerský web a pokud někdo z redaktorů SVCS uveřejní promo příspěvek na některý z mých pořadů na SVCS, tak je to aktivita někoho jiného, ne moje. Ovšem docela by mne zajímalo, co tomu říká zaměstnavatel pana Hamříka, že se jako zaměstnanec státního rozhlasu, který funguje z daní a koncesionářských poplatků občanů ČR, účastní homosexualistických nátlakových akcí proti tradiční rodině, které pořádají a financují zahraniční ambasády, fondy a nátlakové organizace:

Kdo je partnerem Prague Pride? No to je ale překvapení…
 • Open Society Foundations (nadace pana Sóroše)
 • U.S. Embassy (ta nesmí chybět na žádné akci českých neziskovek a think tanků)
 • Mossier Foundation (nadace podporující homosexuální adopce)
 • Izraelská ambasáda
 • Švédská ambasáda
 • Ministerstvo Kultury
Kdo financuje Prague Pride?
 • Nadace Open Society Fund Praha (dceřinka Sórošovy Open Society Foundations)
 • Norské fondy (EEA/Norway Grants – propagace juvenilní justice a podpora adopcí dětí homosexuály)
 • Nadace rozvoje občanské společnosti (sponzoři opět Norské fondy, Karel Janeček, ČT a další [5])

Kompletní seznam partnerů a donátorů Prague Pride najdete zde.

Já se tedy ptám, zda-li panu Hamříkovi není divné, že poletuje v homosexuálním průvodu za peníze americké ambasády, za peníze pana Sóroše, za peníze českých daňových poplatníků skrze podporu ze strany Ministerstva Kultury a České televize, jestli mu nepřijde zvláštní, že státní zaměstnanec (tzn. zaměstnanec ČRo) se účastní homosexualistických nátlakových akcí v podobě průvodů homosexuálů? Jestli si uvědomuje, že drtivá většina homosexuálů se za tyto průvody a akce hluboce stydí a distancuje se od nich? Jestli chápe, že tyto akce škodí homosexuálům v očích většinové společnosti?

schapiro_PraguePride_FB.jpg
Americký velvyslanec Andrew Schapiro nemohl na Prague Pride chybět…

V redakci AE News přece jenom disponujeme více informacemi o činnosti zahraničních tajných služeb v ČR, než jaké může získat pan Hamřík na svém zaměstnaneckém postu v ČRo, ale myslím si, že je dost starý a dospělý na to, aby si uvědomil, že homosexualita a homosexualismus jsou převrácené hodnoty sebe sama, a že tyto průvody mají především politický rozměr, který silně prosazují v ČR hlavně zahraniční a nadnárodní subjekty. Homosexualita je intimní a nanejvýše soukromou věcí každého člověka, se kterou by se měl člověk vyrovnat nejprve sám. Protože průvody pomalovaných a polonahých mužů a žen, resp. gayů a lesbiček, jsou zvrácenou perverzností, která narušuje nejen dětské vnímání reality, ale především ukazuje na duševní úchylku takových osob, které nejsou ani tak homosexuálně orientované, jako spíš exhibicionisticky. A exhibicionismus nemá s homosexualitou v principu nic společného.

Cizí fondy a ambasády za rozvratem tradiční české rodiny?

Proč zahraniční fondy, granty a nadace podporují průvody homosexuálů v ČR a v jiných metropolích Evropy? Proč podporují migranty z arabských zemí? A proč nepodpoří třeba děti v Klokánku? Kdyby jenom zlomek těch ambasád a fondů, které podporují Prague Pride, podpořil Klokánky, byla by to pomoc těm nejpotřebnějším malým bytostem. K čemu potřebují exhibicionisté podporu fondů pana Sóroše? K čemu potřebují podporu Norských fondů nebo americké ambasády? Víme k čemu! K prosazování zájmů těchto mecenášů v ČR v rámci instalace Nového světového řádu. Snížení globální populace, snížení fertility západní civilizace, rozpuštění státních a národních identit a kultur v Evropě skrze nekontrolovanou imigraci cizích etnik a národů.

Placení koncesionářských poplatků občanů neopravňuje zaměstnance ČRo, aby pracoval proti zájmům české vlasti. Aby se účastnil akcí a průvodů financovaných ze zahraničních fondů, které mají v hledáčku už i tajné služby. Nedávná kauza “České pošty”, kvůli které byla svolána bezpečnostní rada státu, je přesným příkladem situace, kdy soukromý kapitál a cizí zájmy pronikají už tak hluboko do nejvyšších pater státu, že už i ministr vnitra na to musí upozornit. Neziskovky v ČR a jejich zahraniční matky (cizí fondy) jsou přesně takovým nebezpečím pro Českou republiku.

Já osobně nemám nic proti homosexuálům. Je to soukromá intimní věc každého člověka, jak to má zařízené v posteli. Ale propagace homosexualismu, zpolitizovaného idiomatu, který se stává více modernistickým postojem, než vyhraněnou sexuální orientací, je pro společnost extrémně nebezpečná. Společnost, aby přežila, musí mít zajištěnu fertilitu a vlastní genetický fond. Problémem je nedostatek dětí, kdy už dnes je možné spatřit situace, kdy v Norsku na 1 odebrané dítě čeká 8 manželských párů, z nichž 2 jsou homosexuální. Podmínkou pro odebrání v Norsku je třeba situace, že maminka nevydělává dost peněz, zato homosexuální pár má peněz dostatek. Dítě si ve škole postěžuje, že maminka kupuje jenom nejlevnější jídlo pořád dokola a ihned je to důvod k tomu, aby se zavolala sociálka a dítě je odebráno pro nevhodnou stravu a její složení a pestrost.

Sodomická společnost a sexualita člověka podle Freuda a Junga

A každý takovýto průvod jako je Prague Pride nás přibližuje blíže k tomuto norskému modelu. Nebude v určitou chvíli rozhodující rodina, ale zájem státu a nátlakových organizací, které si pro sebe budou chtít urvat část cizích práv, např. cizí děti. Když v biblické Sodomě a Gomoře lidé přes den vycházeli na ulice ve spodním prádle a obcovali muži s muži, ženy se ženami a děti s rodiči, Bůh se na to nemohl dívat a spálil obě města na popel. Sodomická města zmizela z povrchu, ale v genomu člověka homosexualita, deviace a odchylky zůstaly.

Podle Sigmunda Freuda se lidská psychika skládá ze tří částí:

 • Id
 • Ego
 • Superego

Id, to je česky a lidově “Chtíč”. Nerozlišuje, co je špatné nebo dobré, chtíč potřebuje ukojení svých tužeb. Ego, to je “moje já”. Je to část vnitřní psychiky, která rozhoduje a člověku nabízí možnosti, co by bylo dobré nebo nedobré udělat. Rozhodovací proces Ega se přikloní v rozhodování buď na stranu Id anebo na stranu Superega. A právě zmíněné Superego ja část psychiky, která člověku říká, co by se mělo správně udělat, je to protiklad Idu. Superego je známé také jako “vyšší morální princip”.

8845948e583db4e3ee21605743ef46fd.jpg
Homosexuálové to nemají v životě jednoduché a takovéto maškary jim reputaci rozhodně nevylepší…

Carl Jung (profesní kolega S. Freuda) se díval na homosexualitu jako situaci, kdy jedince v dětství nebo v dospívání postihne ta neblahá situace, že nedojde u jedince k dokonalému psychickému vyvinutí Superega, tedy vyššího mravního principu. V rozhodovacím procesu Ega tak dojde k situaci, že Id bude mít vždy navrch a poslední slovo v “argumentačním dialogu” nad Superegem a pokud dojde k sexuálnímu výběru, Id si vybere “kvalitnější” zážitek. A jak sami homosexuálové, kteří žili v heterosexuálním vztahu, ale po určité době začali žít s mužem, potvrdí, sexuální život s mužem je naplňuje více a větší rozkoší. Sexuální stimulací se zabýval nejen Jung, ale i Sigmund Freud a ten došel k závěru, že sodomický sex způsobuje až o 40% vyšší stimulaci v mozku v oblasti, která reaguje na endorfin, tedy tzv. hormon “štěstí”.

Pro Id je tak mnohem lepší “zážitek” zvolit si anální sex, protože jak stimulace penisu, tak prostaty, nabízí lepší zážitek, než penetrace vagíny z hlediska chtíče a vygenerovaného zážitku. Moderní studie ukazují, že úloha “Id” je u mužů velmi silná i v heterosexuálních vztazích, kdy muži vyžadují po svých partnerkách sodomický (anální) sex. Jedná se z pohledu sexuologie o latentní homosexualitu. Latentní homosexualita se může vyvinout v homosexualitu preferenční, zejména ve věznicích, kdy se ukazuje, že po propuštění z výkonu trestu se jedinec k homosexuálním praktikám vrací i v rodině, kdy po manželce začne najednou vyžadovat anální sex, nebo paralelně vede dvojí sexuální život, s manželkou a jinými muži (bisexualita).

Sexualita je tak podle Freuda i Junga věcí vývoje psychiky v dětství a stavu vývoje superega. Pokud se v dětství nepodaří ve vývoji psychiky dítěte ukotvit Superego v silné pozici (morální imperativ Superega), je potom jedinec v dospělosti náchylný k homosexualitě, přechodu od heterosexuality k homosexualitě, protože Id v určitých okamžicích života jedince získá nadvládu v rozhodovacím procesu psychiky Ega nad Superegem. To je důvod, proč na někom homosexuální epizoda nezanechá stopy, ale u jiného jedince dojde k odstartování změny sexuální preference.

Švédský model homosexuality

V ostrém rozporu s tím je tzv. “švédská studie” z poloviny 90. let minulého století, která je dnes základem západního pohledu na homosexualitu. Podle ní je homosexualita geneticky zakódována už při početí na genové úrovni a výchova sexuální orientaci neovlivní. Tato studie ale nijak nevysvětluje latentní, ani preferenční homosexualitu. Nevysvětluje, jak je možné, že až 30% homosexuálů zakládá funkční heterosexuální rodiny s dětmi předtím, než vyjdou s pravdou ven o své homosexuální preferenci. Freudovská a Jungovská teorie vývoje sexuality podle psychického vývoje tak rozhodně není mrtvá a není jasné, proč jí západní orwellovská medicína ze dne na den zavrhla v 90. letech minulého století. A je potom jasné, že výchova malých dětí a jejich psychiky bude narušena, pokud budou vyrůstat v homosexualistickém prostředí.

Redakce AE News ráda poukázala na problém, kdy nadnárodní korporace, jakou je Microsoft, sponzorují a podporují průvody homosexuálních exhibicionistů po Praze. Co si o tom myslí ČRo, to nás v konečném důsledku ani nezajímá, ale mělo by to zajímat koncesionáře, kteří platí rozhlasu pravidelné výpalné, tzn. české občany.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
střelka
Návštěvník
střelka

Proti homosexuálům nic nemám, ale nepřeji si být obtěžován nesmyslnou propagandou jejich zcela SOUKROMÉHO sexuálního života. Není přece normální pořádat alegorické průvody jen proto, aby člověk upozornil širokou veřejnost jak to má rád v posteli. Nikde jsem neregistroval podobné průvody heterosexuálů. Další věc co mi vadí je adopce dětí homosexuálními páry, nátlakové akce kdy si chtějí vynutit “právo” mít děti. Žádné takové právo neexistuje a oni se již ze samé podstaty svého života zřekli možnosti mít děti.

TT
Návštěvník
TT

Máme svobodu slova, svobodu názoru a svobodu ten názor projevit, čehož je důkazem i fakt, že tady můžete prezentovat své názory, ať už jakkoliv pošahané. Co je vám do toho, že někdo chodí po městě v průvodu? Pokud neporušuje zákony, ať si chodí kde chce a za co chce, vždyť se na to koukat nemusíte, ne? Homosexuál nejsem, na PP jsem nebyl, ale kdyby to chtěl kdokoliv zakazovat, budu mezi prvními, kdo se proti tomu ohradí.

helianté
Návštěvník
helianté

Děkuji za článek, jsem v šoku, protože jsem opravdu netušila všechny tyhle souvislosti, takže děkuji za jiný úhel pohledu.

Petr
Návštěvník
Petr

Je to hnusná goeblsovská agresivní propaganda buzerantů s cílem ” kdo není buzerant je nenormální”, prostě hnus.

Libuška
Návštěvník
Libuška

Výborný článek 🙂

Tomáš
Návštěvník
Tomáš

Velmi pěkně napsáno…Naprosto souhlasím….Taky nemám nic proti homosexualitě jako takové…Proto máme svobodu,aby každý mohl dělat to co se mu líbí pokud přitom samozřejmě neporušuje zákony neohrožuje nebo neobtěžuje ostatní spoluobčany….A to rozhodně tento průvod nespňuje…Proč se prostě nemohou vzít za ruce a projít s vlaječkou po Praze,když potřebují svou homosexualitu veřejně prezentovat??Čemu v jejich životě pomůže takováto agresivní exhibicionistická prezentace vlastní sexuality??…Za sebe mohu říci,že to nezvyšuje mou toleranci spíše naopak….

Ela
Návštěvník
Ela

To je tak legrační, že jsem si chvilku myslela že je to brněnský trolling. PS spravte si captchu, není přístupná pro nevidomé.

Přerovské Strojírny
Návštěvník

[ trolling removed – 1st infraction issued ]

Pozorovatelka
Autor

Zítra je úplněk, tentokrát výjimečně silný, a pro rozum to nejednou znamená zkrat. Jinak si Váš komentář neumím vysvětlit…

Přerovské Strojírny
Návštěvník

[ trolling removed – 2nd infraction issued ]

Pozorovatelka
Autor

Váš komentář pod mým článkem https://aeronet.cz/news/za-vse-mohou-mimozemstane-americka-armada-se-chysta-na-texas-merkelova-a-cameron-maji-odhalit-tajne-dokumenty-zavreni-americke-banky-a-video-v-v-pjakin-z-6-7-2015/ kterým jsem kritizovala, že nově je v lidech vyvoláván strach mimozemšťany (a že toho přibývá!) si velmi dobře pamatuji – tehdy jste z něj četl jen titulek a reagoval podobným způsobem,jako dnes Vašim předchozím komentářem. Až do dneška jsem Vás přesto pořád brala, proto nechápu, co tady dnes předvádíte. A když čtu Váš další komentář, tak o to víc to svádím na ten úplněk, protože od člověka, který dokonce přispěl na provoz zdejších stránek, si to jinak vysvětlit neumím. A za sebe myslím, že této “debaty” stačilo.

Muf
Návštěvník
Muf

Jestliže mám právo shromažďovací, nemusím se přece nikoho ptát, jestli se můžu jít bavit na festival se stejně orientovanými. Nemusím se na to ptát ani mého zaměstnavatele ani nikoho jiného. Pokud se tam bude dít něco nezákonného, třeba ohrožování mravní výchovy dítěte, budu rád když policie zakročí. Evidentně se nic takového nestalo. Mimochodem víte jaká zvěrstva se dějí na jiných hudebních festivalech? Nazdar.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Rozdíl je v tom, že “zvěrstva na jiných hudebních festivalech” nám nejsou maistreamem vnucována jako normální styl života… Jako něco, co je hodné následování, na rozdíl od PP. Už se mi i tak nádherná věc jako duha zprotivila… Loutkovodiči dokážou ze všeho krásného udělat bahno a hnus. Nazdar.

Pozorovatelka
Autor

Téměř všechny diskuse u tématu Prague Pride ve velkém sklouznou k tomu,že probírají homosexualitu (dokonce i její praktiky). Podle mě ale zmiňovaný pochod a homosexualita jsou dvě různé věci: zatímco pochod je jasné potvrzení, že nějaká menšina (tentokrát sexuální, zatímco jinde národnostní či náboženská) je zneužívána lidmi, kterým o menšinu vůbec nejde – nebo si někdo myslí, že americké ambasádě a Shapirovi v průvodu jde skutečně o homosexuály? – ale kterým jde o totéž, o co jde všemi barevnými revolucemi (a duhové barvy jsou symbolické i pro ně), tedy o smísení všech lidí do jedné orwellovské šedi (zkuste smíchat plastelínu, co vám vyjde), sexuální orientace je intimní záležitostí každého člověka a nemělo by se z ní dělat divadlo pro veřejnost.

Tady jde o proces NWO a v něm jsou homosexuálové stejnou obětí, jako jednou budou všichni. A trvám si na svém názoru, že akce jako Prague Pride ze všeho nejvíce škodí právě homosexuálům, protože podobné průvody jim dělají medvědí službu – to aby se jeden za takovou propagaci a obhajobu styděl, obzvláště když tam tajtrlíkuje i americký velvyslanec – to jako jeho zásluhou teď už budou homosexuálové jen happy?

Téma k debatě není, jestli někdo je a proč je homosexuál a jestli je to nemoc, nebo úchylka – prostě to tak někteří mají a je to čistě jejich soukromá věc. Téma k debatě je, jestli tento způsob propagace je vhodný, resp. co je propagací homosexuality sledováno. A v tom by měli být jedinci hetero i homo orientovaní jednotní a pohled na organizace, které pochod financují, by k tomu měl stačit.

K té adopci dětí – je spousta hetero párů, které děti mít nemohou a tam vidím adopce v pořádku (ovšem adopce, nikoliv pěstounství!, ve kterém si pěstouni nesmí k dítěti vytvořit citový vztah a musí být připraveni na to, že kdykoliv dítě půjde jinam), ale homosexuální páry by nemožnost mít děti měly přijmout jako nutnost. Nebo nemají snad homosexuálové otce i matku a raději by dvě matky nebo dva otce? Dle mého by dítě mělo vyrůstat v prostředí rodičů obou pohlaví a jestli to pak samo bude mít jinak, to už je na něm, ale se smířením, že samo děti mít nebude.

A tyhle věci vidím jako problém, nikoliv to, že někdo je homosexuál a proč to tak má. Jak už jsem jednou k tématu psala, existuje spousta důstojné propagace homosexuality, resp. důstojného odstraňování tabu kolem těchto lidí (spousta příběhů v různých dokumentech), díky čemuž se dnes nikdo nad jejich orientací nepozastavuje a tzv. registrovaná partnerství bere jako normál, což je v pořádku. A kdyby někdo nevymyslel ony duhové Pride, nemusely by vznikat ani občas až trapné diskuse.

V neposlední řadě – nechápu, proč redaktor Českého rozhlasu (dle mého seriozního média) má potřebu na sociální síti prezentovat své dva milence, se kterými žil ve trojku…

A ještě na závěr – všude nám tvrdí, že musíme přijímat uprchlíky, protože Evropa vymírá. A není onen pochod, stejně jako politika adopcí a pěstounství cestou k likvidaci rodin? Což je jen další důkaz, že o homosexuály vůbec nejde.

Osobně homosexuálům přeji, aby tenhle humbuk ustáli a starali se jen o to, jak zůstat normálními lidmi pro své blízké a své okolí – nikoliv pro amerického velvyslance.