Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné...

Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou gay králích. Rodičům se kniha nezdá, dětem se ale prý líbí!

Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou gay králích. Rodičům se kniha nezdá, dětem se ale prý líbí!

Česká nezisková organizace Hate Free Culture opět prolomila další tabu. Na svém webu uveřejnila recenzi na novou dětskou knihu (pro děti od 3 do 6 let) s názvem Král a Král a rodina, která propaguje homosexualitu. Je to pokračování předchozí knihy Princ a Princ, kterou do ČR z Holandska přivezla a do češtiny přeložila Adéla Elbel [1]. Knihy pochází od lesbické autorské dvojice z Holandska, Lindy de Haan a Stern Niljand. Překladatelka studuje na Masarykově univerzitě v Brně a za tuto úchylnou a pro dětský vývoj nebezpečnou knihu dostala od akademiků na škole jakousi cenu, uvádí HateFree. Vysoká škola by měla okamžitě přijít o akreditaci a o celou kauzu by se měli zajímat i politické špičky v ČR. Jak je možné, že vysoké školství, které je dotováno z peněz daňových poplatníků, podporuje a dokonce oceňuje překládání knih, které propagují sexuální deviaci předškolním dětem? Copak nikdo z nich nečetl Freuda? Junga? Děti nesmí s tématikou homosexuality přijít do styku, jinak takové chování přijmou za své. Dítě neví, co je správné, normální a morální. To se musí naučit od rodičů, ale ve druhé fázi ve školce a následně ve škole.

Ilustrace z knihy Král a král.

Dítě není osobnost, je to tvárný materiál a programovací jednotka, která čeká na to, až bude řádným způsobem naprogramována, tzn. vychována. Dítě ve věku 2 až 6 let si vytváří a přebírá základní morální, etické a kognitivní principy. Právě v Holandsku je dnes normální, že děti ve věku 5 a 6 let se učí o homosexualitě, ve školce se svlékají a ukazují si pindíky a paní učitelka jim formou hry vysvětluje rozdíly. Hrozivé video z jedné takové školky v Holandsku bylo na YouTube, ale bylo včera smazáno, paradoxně ne kvůli propagaci pedofilie, ne kvůli úchylnosti, ale kvůli autorským právům, protože video pořídila jistá holandská neziskovka, která má na tento program copyright. Co ovšem nebylo z YouTube smazáno, to jsou záznamy norské televize, vysílání pro děti a mládež, kde se děti učí o tom, co je to sexualita, šukání, píchání, fucking, jak to těmito slovy barvitě popisuje moderátorka, jedno z videí je zde, další díly jsou na YouTube, snadno je najdete.

Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR

Podle Adély Elbel vyšla první kniha v ČR v nákladu 2.000 výtisků a náklad byl rozebrán. Na dětskou knihu je to prý vysoké číslo. Tak nevím, nejsem knihkupec, ale dětí je v ČR určitě víc než 2.000, takže zase tak velký a impresivní náklad to není, naštěstí. Náklad byl zafinancován crowdfundingovou komunitou HitHit, takže to je jediná pozitivní zpráva, že kniha vyšla ze peníze funderů, nikoliv za peníze daňových poplatníků. Neodvažuji si představovat, jak tato kniha dětem vysvětluje, kde se berou děti. Pokud kniha zůstane u modelu čápa a vrány, tak to bude ještě přijatelné. Jenže propagace takové knihy na HateFree serveru je poněkud jiná liga. Ozvala se nám dnes totiž do redakce paní, zástupkyně ředitelky mateřské školy v západních Čechách, s ohledem na bezpečnost raději neuvádím název městečka, aby neměla problémy. Právě na základě jejího podnětu vznikl tento článek. Sdělila nám do redakce, že jejich školka byla kontaktována “koordinátorem”, který jezdí po školkách a školách s nabídkami knih, cédéček a pomůcek a právě tento člověk jim nabízel před-objednávku na knihu Král a Král a rodina, že je to kniha, která je v souladu s metodickým plánem předškolní výchovy podle MŠMT.

Podprahová propagace homosexuality. V dětech se snaží vzbudit dojem, že homosexualita je správná věc. Viz. text v obrázku.

Školka podle slov naší čtenářky nic neobjednala, protože i ředitelka má strach z reakce rodičů, co by se stalo, kdyby se to dozvěděli. Jenže stejně tak může dojít k tomu, že čtení takovýchto knih se dostane do metodického plánu pro předškolní výchovu povinně a tyto propagace a recenze na HateFree jsou pouze nahozenou udičkou, která má tento typ literatury prosadit do předškolní výchovy. Na tomto místě bych chtěl důrazně varovat všechny rodiče, aby zajistili plnou spolupráci s vedením školky, kam posílají své předškolní děti, aby ředitelka školky zaručila, že výchova jejich dětí bude probíhat v duchu tradiční rodiny, kterou tvoří máma jako žena, táta jako muž a dítě. V žádném případě nesmí být dětem předčítány tyto nebezpečné programovací knihy, které se zapíšou dětem do jejich nízkého protokolu v mozku na úrovni kognitivního vnímání okolí. Co se stane s dítětem, pokud toto programování selže, nebo je narušeno nesprávným elementem, to můžete zhlédnout v děsivém videu níže.

Děsivé video o tom, jak dopadne dítě, které bylo vystaveno během útlého dětství špatným vzorům

Ukrajinská dívka Oxana Malaya, která se narodila v roce 1983, byla svojí matkou hrubě zanedbávána a většinu času ji vychovávali psi, matka nebyla doma. Právě ve věku, kdy se ustanovují kognitivní procesy dítěte, zhruba od věku 2 let, je dítě a jeho mozek dostatečně vyvinutý a připravený k procesu tzv. imprint projekce, tedy programování pomocí vštěpování vzorů získaných z okolí. Dívka vyrůstala se psy a převzala po nich motorické pohyby, chůzi po čtyřech, komunikaci formou štěkání a volní projevy, které náleží psům. Tento případ hrubého porušení výchovy ovšem poskytl důkaz antropologům o tom, že vzpřímená chůze člověka není přirozeně daná narozením, ale je přejata jako vzor od rodičů a dalších osob v okolí dítěte, které se pohybují vzpřímeně a dítě se snaží jejich pohyb napodobit. Dítě samo zkouší se postavit, ale nikoliv proto, že by k tomu mělo biologické nutkání formou nepodmíněného reflexu, ale proto, že v tomto útlém věku kojence začíná mozek dítěti v rámci protokolu přežití vysílat do hypothalamu signály, že v zájmu přežití se musí přizpůsobit a chovat se jako bezprostřední vzory v jeho okolí.

Pokud tyto vzory (C. Jung – studie Vzory v nás) jsou pokřiveny, změněny, zkorumpovány, potom dítě tyto porušené deviantní vzory převezme za své. Je to stejné, jako když se rozhodnete pořídit kopii poškozené nahrávky. Kopie bude porušená stejně jako originál. Výchova dětí v prostředí homosexuálních vzorů vychová z dětí homosexuály, tzv. preferenční homosexuály. Právě Holandsko je průkopníkem. Muži, kteří si nenajdou ženu, se vrací ke svým kamarádům ze školy a žijí spolu. Během několika měsíců společného života k nim dojde k sexuálnímu styku, protože společně chodí na fotbal, doma se společně dívají na porno a od této fáze přechází muži k homosexuálnímu styku stejně, jako vězni v mužských věznicích. V mužích, kteří vyrůstali v homosexuálních rodinách, není v mozku zakódovaný blokační signál, který heterosexuálovi blokuje jakoukoliv myšlenku na muže, protože v podvědomí ji považuje za zvrácenou.

Chtějí vám přeprogramovat vaše děti, aby byly “homosexually-compliant”, Masarykova univerzita v Brně to podporuje, neziskovka financovaná z Úřadu vlády a Norských fondů to propaguje

Tento programovací blok se u zdravého muže obvykle prolamuje jen velmi těžko, obvykle jen ve stísněném a násilném prostředí věznic. Pokud ale dítě přijme v útlém věku za vzor homosexuálního muže A jako otce a homosexuálního muže B jako fiat-matku, potom se model muž a muž stane pro dítě normálním vzorem a blok se v mozku nevytvoří. Neshledá na tomto vzoru nic závadného, stejně jako dítě vyrůstající se psy neshledá nic závadného na svém štěkání a běhání po čtyřech. Nedokáže pochopit, proč by to bylo závadné. Kromě toho, že nemohou mít děti. Ale to už neplatí.

Patička webu Hate Free, sponzoři neziskovky. Agentura pro migranty a pobírače dávek z povolání, Úřad vlády, EEA Granty (Norské fondy) a Kavčí hory.

Děti nemohou mít přímou biologickou cestou, ale v Holandsku už mohou mít dítě přes proxy matku, jejíž vajíčko oplodní geneticky upravené sperma, které obsahuje genetický materiál obou mužů. Zákrok hradí holandské pojišťovny. Žena dítě porodí, ale do výchovy jde oběma mužům. Jelikož dítě má jejich geny, má zároveň jejich homosexuální geny a biologická matka je vymazána z databáze kliniky podle zákona. Dítě je v drtivé většině případů následně také homosexuální, statistika se v Holandsku o tomto nevede, je to zakázáno. Asi vědí, proč.

Vystavování dětí v útlém věku homosexuálním vzorům, literatuře, filmům nebo výchově je zločin. Pro ochranu tradiční rodiny je nutné, aby byly přijaty zákony na ochranu genomu a propagace homosexuality před dětmi a mládeží aby byla zakázána zákonem stejně jako v Ruské federaci. Je třeba vyvinout společenské úsilí k ostrému odsouzení a opovržení lidmi, kteří propagují homoagendu namířenou proti nejmenším, proti našim dětem. Nechceme, aby naše děti převzaly vzory po psech nebo po homosexuálech. Imprint dítěte musí proběhnout korektně a musí v něm být ukotveny základní a zdravé rysy definované tradiční rodinou. Nedovolte, aby se literatura propagující deviace dostala do blízkosti nejmenších. Hlaste nám do redakce případy, kdy se ve školkách nebo školách setkáte s propagací homoagendy. Tyto procesy musí být zastaveny za každou cenu. Stejně tak platí, že i politici, kteří se budou ucházet o vaši důvěru v říjnu, by měli dát jasně najevo, jak hodlají zakročit proti vysokým školám a neziskovým organizacím, které propagují šíření homoagendy do blízkostí předškolní mládeže. Škola, která toto prosazuje, by měla přijít o akreditaci. Celou kauzu je třeba přenést do politické roviny v ČR. Chtějí z vašich dětí vychovat a naprogramovat devianty, a to už rovnou v předškolním věku.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jarmila D
Návštěvník
Jarmila D

Oddechla jsem si, když jsem jako učitelka odešla do důchodu: konec stresování s nevychovanými a drzými žáky, konec jednání s nekritickými rodiči, konec přemýšlení o tom, jestli za čím dál větší omezenost dětí může rodina nebo škola, potažmo my učitelé, konec sepisování nesmyslných rámcových plánů s ideami, které normální člověk musí odmítnout už při jejich čtení, ne tak když musí pracovat na jejich zapracování do vzděl. procesu školy. Ale když vidím, co se teď děje, že hloupost nabírá na obrátkách, že tato nesmyslná gendrová politika narůstá málem geometrickou řadou, lituji, že už neučím, abych tyto pitomosti mohla bojkotovat na půdě školy a svým pedagogickým působením pomoci zachovat dětem zdravý rozum.

404
Návštěvník
404
Pavel
Návštěvník
Pavel

Nebojte se homosexualita není kompatibilní s islámem. A po zavedení Evropského islámského chalífátu tito teplí hlupáci budou nedobrovolně padat ze střech. A nebo budou veřejně popravování za výkřiku Alláhu Akbar.

Tahle homo lobby slouží jen pro rozvrácení morálky lidí. Morálku je třeba rozvrátit před celkovou reorganizací Evropy. Až bude vše rozvráceno, budou recyklováni jako odpad.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pavle, takže si jako máme vybrat? Z těchto dvou možností ? A nebát se ?
Já odmítám ( v současné, nepřirozené míře) obojí!

Pavel
Návštěvník
Pavel

Já jsem tuto volbu mezi špatným a ještě horším rozhodně nechtěl. Do té nás nutí šílenci, kteří jsou u moci a jde jim jen o osobní prospěch. Možná toto vzniklo jen jako vedlejší efekt toho, že vládci na místo práce pro vlastní národ si hlavně hrabou do vlastní kapsy.
Ať je Putin jakýkoliv, tak pokud myslí na svoji zem, tak pro ni vytváří lepší podmínky.

Jediná volba by byla vykopnout ty, co nám vládnou, bohužel jak nás poučuje historie, Evropská uhnije se musí rozpadnout zevnitř. Žádný z nás jednotlivců nemá sílu na její reformaci. Mají v ruce armády, policii, sdělovací prostředky. Ale stejně jim to bude na nic. Podobný rozpad se stal v Egyptě nebo Římě a nebo třeba v SSSR.

Odmítnout to můžete, ale nikdo Vás poslouchat nebude, stejně jako mě. Teprve až bude situace neúnosná, tak se lidé probudí.

Milan Kral
Návštěvník
Milan Kral

S nekterymi castmi clanku souhlasim, ale s celkem ne. Je treba si uvedomit, ze stary model rodiny byl vytvoren pro jinou dobu, kdy se obvykle lide dozivali tak 40-50 let. V mem okoli znam jen par manzelstvi, ktere vydrzely dele nez jen par let. Ani v nasi rodine zadne manzelstvi nevydrzelo (pra-prarodice: 1x rozvod, 3x predcastna smrt jednoho z partneru (<50), pra-rodice 2x rozvod, rodice 1x rozvod) … opravdu si myslite ze se po takoveto statistice nejak vyrazne hrnu do zeneni a zakladani tradicni rodiny?
Ad homosexualita, rozeznavam dva druhy. Jednak je to geneticke, u urciteho procenta populace. A jednak je to bud z nouze nebo zalezitost mody. Ani jeden z techto pripadu nelze zadnym zpusobem resit. Stejne tak jako nemuzete nikoho nutit k homosexualite, nemuzete nikoho nutit ani k sexu s opacnym pohlavim nebo k zakladani rodiny. Nekomu to prijde zcela prirozene, jinym ne. Tak to proste je.
Vase snahy o zakaz distribuce knizek o homosexualite apod vypovidaji o nepochopeni situace. Co myslite ze se stane kdyz tyto knihy budou zakazany? Deti z homosexualnich rodin budou vystaveny posmechu a nasledne predpovidam dve moznosti
a) zastanou se jich ucitele, coz vyvola jen dalsi nenavist a vycleneni deti z kolektivu
b) jejich rodice je daji do jine skoly, coz opet zpusobi vycleneni deti z kolektivu.
Ani jedna z techto moznosti neni dobra, deti by nemely trpet za sve rodice.
Cilem techto knih by nemela byt "propagace", mela by to byt snaha vysvetlit situaci ostatnim detem a zabranit posmechu a devastaci deti kvuli ruznym odlisnostem.

A nakonec – smirte se s tim, ze "tradicni" rodina skoncila. Tento konstrukt byl vytvoren pro urcite obdobi lidskych dejin a v tom novem uz neni potrebny. Deti samozrejme potrebuji vzory, ale ne nutne rodice ve forme 1:1 manzelstvi. Dobrymi vzory mohou byt i ucitele, vedouci krouzku, treneri, stryckove, tety, prarodice, starsi sourozenci atd. Je pravdepodobne, ze dalsi generace budou vyrustat prave v podobnych komunitach, kde bude prostor pro ruznorodost. Ostatne, deje se to i dnes a bude se to prohlubovat.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Koukni se do svého rozkroku, není tam něco divnýho?

Jewrej
Návštěvník
Jewrej

Pán být sodomita, že?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Milý pane Milane Králi, myslím, že v místním fóru někteří vědí, že normálně používám mírný a “vychovaný” tón. Po přečtení Vašeho příspěvku moje první reakce byla, že si ovšem nemohu pomoci, a musím ventilovat, že to, co píšete – “…smirte se s tim, ze “tradicni” rodina skoncila.”, může napsat jenom debil.

Po druhém přečtení připouštím, že můžete být také jenom nešťastník, který díky tomu, co prožil, nemá vlastně ani možnost chápat, O ČEM RODINA JE.
Slovo “rodina” je příbuzné se slovem “rodit”. To znamená, že “rodina” je konvenční výraz pro základní biologický úkol člověka ( jako i jiných živočišných druhů), a to je PROKREACE – čili pokračování života, a “rodina” je základní institut k zabezpečení tohoto úkolu, včetně všech dílčích složek – jako třeba připravit potomstvo pro přežití dále….
Z toho logicky plyne, že 1:1 musí nutně obsahovat 1 Ženu ( samičku) a 1 Muže ( samce), jinak z toho spojení nový Život prostě nevznikne. To snad víte….
Toto je tedy ta “tradiční” – přirozená RODINA.

Co se týče manželství, tak naši předkové tento původní, přirozený význam rodiny chápali přirozeně, a instituci “manželství” brali jako určitý slib svým (budoucím) dětem – potomkům, že se o ně společně postarají, dokud nebudou samostatní, a o sebe navzájem, v rámci zachování rodiny, také.
(Pomíjím teď sňatky “vyšších vrstev” kvůli majetku, či moci.)

V dnešní době – a tím myslím už dobu od nástupu komunistů, dochází k systematickému nabourávání klasického modelu Rodiny, počínaje kolektivní výchovou, a istigací k promiskuitě konče…
Jaký je toho cíl? Člověk bez pevného zázemí ztrácí jistotu a sebedůvěru, je snadno ovlivnitelný a bez pevných kořenů i snadno ovladatelný. nevyrovnaný a nejistý.
Mnozí to kompenzují pózou, že “tak je to nejlepší”…… , jiní se sdružují do náhradních komunit různého druhu. A NĚKDO jiný z toho těží.

Vy jste tím byl evidentně postižen – z toho, co píšete je to jasné, a zřejmě hledáte tu vaši “cestu ke štěstí”.
I já jsem tím byla postižena (rozvod rodičů), ale díky Bohu jsem měla čas si užít i té klidné a láskyplné rodinné atmosféry, a pochopit, co bylo nezbytně nutné, abych to mohla předat dál.
V době rozvodu mých rodičů (civilizovaném – Bohudík), jsem se zařekla, že moje děti takovou ránu nezažijí.
A také nezažijí! ( i když někdy skřípám zuby…;-) )

Nevím, kolik Vám je let, ale milující a milovaná osoba nablízku, a k tomu bezelstný úsměv dítěte, je k nezaplacení!
Kdo hledá, najde. Kdo našel, hledal.

Milan Kral
Návštěvník
Milan Kral

Děkuji za zajímavý příspěvek, v některých věcech se shodneme.
Ačkoliv se rodiče rozvedli, udělali to až v mé dospělosti, takže z tohoto hlediska to mé uvažování neovlivnilo.
Za mými názory je něco zcela jiného.
Stejně jako vy vidím, že se svět velmi rychle mění, sleduji přitom různé druhy médií, jak normálních, tak alternativních, snažím se budovat názor na základě logiky a pozorování chování lidí a různých procesů kolem nás. A ke všem těmto jevům se snažím přistupovat nezaujatě, bez předsudků a bez osobních přání. Vycházím přitom z toho, že vzhledem k mé nulové snaze a možnostem cokoliv významněji ovlivnit stejně nic neovlivním, tudíž mohu být nezaujatým pozorovatelem.
Moje názory o tradiční rodině vycházejí jednak z různých odborných článků a jednak z pozorování chování lidí. Převládající názor je, že tradiční rodina je v jakési krizi. Muži zeslábli, protože jejich práci převzaly stroje a většina z nich má pohodlný život.
Ženy se feminizovaly, chtějí vzdělání, volný čas, zábavu, dobrodružství a až potom rodinu.
Na děti je málo času a sil, dětství tráví u PC nebo v různých kroužcích.
Je zde tolik rozvedených rodin, svobodných matek, otců platících výživné, že nelze mluvit o nějakém ojedinělém jevu. Naopak, je to čí dál horší a nezastaví se to.
Ale proč se to nezastaví? Důvod je prostý. Lidem totiž ještě nikdy v historii nebylo lépe než dnes a stále vidí potenciál ke zlepšení. I přes ty problémy vyjmenované nahoře je drtivá většina lidí spokojená se svým životem a směřováním.
S každou další generací budou lidé čím dál více upřednostňovat individualitu na úkor sebeobětování pro rodinu. Projevuje se to i dnes například tím, že řada mužů raději platí výživné, než aby se denně podíleli na výchově svých potomků, nebo třeba tím že ženy chtějí maximálně jedno dítě a ještě rodí na přání císařským řezem.
Když vezmete v úvahu klesající počet spermii a vývoj umělých děloh, je jen otázkou času, než někoho napadne zavézt povinné odběry vajíček každé bezdětné ženě mezi 25 a 30 lety, uměle je oplodnit spermatem dárců, vypěstovat je v umělých dělohách a vychovat z nich další generace. Začne to v malém měřítku, ale postupem času se to stane preferovanou metodou rozmnožování lidí. Výchova těchto dětí bude v režii států.
Přestože tradiční rodina nejspíš nezanikne, bude velmi vzácná.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Bohužel, Milane, to, co popisujete je dlohodobým záměrem některých globálních psychopatů, a tito jednají velmi plánovitě a cílevědomě po mnohá desetiletí, ne-li už staletí…. Možná byste si mohl přelouskat pár starších článků i zde na AEN, včetně výživných diskusí s mnoha užitečnými odkazy, abyste třeba jasněji viděl, co se ve skutečnosti “globálně ” děje, kam to spěje, a kdo za tím postupem proti Přirozenosti asi stojí…
Zkuste si také přečíst Agendu21, Agendu 2030, Sionské Protokoly, Orwella, a třeba i Teslu ( Nicolu) 😉

V podstatě jde o to, co jsem Vám už napsala:
V dnešní době – a tím myslím už dobu od nástupu komunistů, dochází k systematickému nabourávání klasického modelu Rodiny, počínaje kolektivní výchovou, a istigací k promiskuitě konče…
Jaký je toho cíl? Člověk bez pevného zázemí ztrácí jistotu a sebedůvěru, je snadno ovlivnitelný a bez pevných kořenů i snadno ovladatelný. nevyrovnaný a nejistý.
Mnozí to kompenzují pózou, že “tak je to nejlepší”…… , jiní se sdružují do náhradních komunit různého druhu. A NĚKDO jiný z toho těží.

A já Vám garantuji, že i když se jim už podařilo téměř mentálně vygumovat naši poslední generaci ( neziskovkoví “intelektuálové” s marxistickým šmrncem a hlavou v oblacích, nebo naopak sex-drogy-rockandroll + tetování a piercing,
přesto našinec stále podvědomě cítí svoje kořeny a naši půdu pod nohama, a rozhodně tady nevidím vzor US ( konzum + totální samota, s psychoanalistou a psychofarmaky pro každého ). Ale snaží se o to, soudruzi, fest!
Proto je potřeba otevřít oči, prohlédnout, pochopit, a začít cílevědomě eliminovat vše, co je nepřirozené…
Jeden malý příklad … hormonální antikoncepce… čističky vody ji neeliminují!
Koloběhem čištěné vody koncentrace hormonů logicky stoupá.
Ženy stále obtížněji otěhotní, a k tomu muži stále hůře oplodňují…
Píšete: Projevuje se to i dnes například tím, že řada mužů raději platí výživné, než aby se denně podíleli na výchově svých potomků…., ale už si ve svém Egoismu nedomyslí, že zřejmě bude umírat sám a opuštěný,
…… nebo třeba tím že ženy chtějí maximálně jedno dítě a ještě rodí na přání císařským řezem….. – císaře špitály nabízí, protože za to mají mnohem více peněz!, a ženy by rády měly více dětí, kdyby měly pocit, že muž bude pevnou součástí rodiny, a nebudou časem na všechno samy. Muži se totiž stále více chovají jako chlapečci (forever young) kteří se bojí zodpovědnosti, protože k ní nejsou vedení. Necítí zodpovědnost za svoje rodiče – naopak stále jen očekávají (ne všichni, samozřejmě), necítí pak zodpovednost za svoje potomstvo – mnozí ani cítit nechtějí – z pohodlnosti, a necítí zodpovědnot za svoji zemi…
Pak se jednoho dne překvapeni probudí v Orwellově koncentráku 😉
…..Když vezmete v úvahu klesající počet spermii ….. hormony, chlor, fluor, brom, a jiné, málo Slunce, málo pohybu (tudíž i málo kyslíku), hrozná strava – málo vitamínů = slabá imunita, stress ( do debetně-půjčkového systému už nás vtáhli dokonale) – tak si to sečtěte, a podtrhněte.
Prča to není, a jestli chceme přežít, musíme začít jednat. Přirozeně.

Milan Kral
Návštěvník
Milan Kral

Ehm, rekl bych, ze si trochu pletete akci a reakci a tvorite konspiracni teorie na podporu jevu, pro ktere existuji mnohem jednodussi vysvetleni.

Podle me je naprosto nejdulezitejsi si uvedomit fakt, ze zmeny, ktere sledujeme jsou v podstate prostym pokracovanim evoluce.
Mozna se nekterym lidem jevi jako divne, ze muze clovek svym chovanim ovlivnit tolik veci, zmenit krajiny, rozbit atomy, vyvrazdit tisice jinych zivocisnych druhu, sam sebe postupne zmenit temer na nesmrtelneho robota, ale vsechny tyto deje nejsou nic vyjimecneho. V minulosti se uz mnohokrat staly a ve srovnani s moci prirody nebo vesmiru jsme stale uplne nicotni.
Pisete, ze musite zacit jednat prirozene. Co presne tim myslite? Nejspis asi navrat k nejake forme jednodussiho usporadani spolecnosti. Treba do 19. stoleti, kdy byly snatky dohodnuty predem rodici, dve tretiny naroda pracovaly rucne na polich, tretina v prumyslu, vsude radily epidemie a kazdych par let pres nase uzemi presla nejaka cizi armada? Nebo jeste dal, treba do feudalismu? A co treba rovnou do jeskyni? To nemyslim jako ironii, jen se ptam ktere chovani a potazmo dobu byste povazovala za prirozenou
Jde o to, ze chovani lidi je tesne spjato s evoluci – jak fyzickou, tak mentalni tak technckou. Nelze je oddelit. Takze chcete-li jednat prirozene a napriklad jist jen to, co si vypestujete rucne na poli a plodit deti jak na bezicim pasu musite pocitat s tim, ze nebudete mit finance ani cas na veci ktere dnes bezne pouzivate .. mobil, internet, dovolenou v zahranici, auto, lekarskou peci, duchod nebo vzdelani pro vase potomky.
Bohuzel, problem je v tom, ze pri soucastnem poctu lidi a stupne vytezeni nerostnych surovin jednoduse neni mozne, aby se lide nahle zacali zivit zemedelstvim jako jeste pred par lety. Vynosnost pudy pri rucnim zemedelstvi zdaleka nestaci k nasyceni vsech. Je proste treba aby tady byly traktory a mlaticky a mlyny a pekarny a veskery s tim souvisejici prumysl. A s nim najednou prichazi potreba sluzeb a vzdelani a lekarske pece a soudnictvi a stavebnictvi a vsech tech ostatnich veci, ktere dnes mame.

Pokrok nezastavite. Muzete jej jen zpomalit, tak jak to udelala ve stredoveku cirkev. Inkvizice, vymyti mozku, svate valky, zpatecnictvi, doba temna .. to na chvili fungovalo, ale nemyslim si, ze by zrovna toto obdobi lidskych dejin mohl nekdo oznacit za “prirozene”.

Osobne bych silne preferoval opravdu masivni investice do vyzkumu vesmiru a kolonizaci Marsu a pozdeji i jinych solarnich soustav. Vidim to jako prirozenou dalsi pricku na pomyslnem evolucnim zebriku. Alternativa je zustat tady a rvat se s miliardami dalsich lidi o zdroje .. nez nas vsechny zabije nejaky zbloudily asteroid

Vazne, napiste jak si predstavujete “prirozene” jednani, jak byste chtela presvedcit lidi aby se tak chovali a take jak byste chtela trestat ty, kteri se tak proste chovat nebudou.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Milane, souhlasím s Amusem, a potvrzujete pouze můj 1.dojem (viz 1. moje reakce na Vás).
Pokud “Osobně byste silně preferoval masivni investice do vyzkumu vesmiru a kolonizaci Marsu a pozdeji i jinych solarnich soustav.”, tak nemám, co dodat.
Přeji Vám i s Muskem šťastnou cestu…. a napište nám 😉

Milan Kral
Návštěvník
Milan Kral

Bohuzel vzhledem k memu veku blizicimu se 40 letum nejspis nebudu mit moznost, ale mym dvema synum bych to pochopitelne pral.
Samozrejme je vychovavam tak, aby byly psychicky i fyzicky silni, technicky vzdelani i zrucni ale taky se snazim aby se divali vpred a odolali vsem zpatecnickym tendencim .. coz mi samozrejme lide jako vy komplikuji. Ale verim, ze to zvladnou.

A jestli se jim podari prorazit a treba jednou i kolonizovat Mars nebo jinou planetu, bude na ne jejich stary tata ze Zeme velice hrdy.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Přeji ze srdce Vašim synům, aby viděli dál, než Vy 😉

Milan Král
Návštěvník
Milan Král

Jsem si jistý že budou, ať už do vesmíru nebo ve stáří díky bionickým očím a pochopitelně také díky snad již brzy dostupnému neurálnímu rozhraní, které přímo propojí mozek s internetem a umožní lidem zjistit nebo vidět cokoliv ve zlomku vteřiny.
Vaším potomkům přeji, aby byli prospěšní společnosti. Pokud převezmou vaše názory, nebudou to mít lehké.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Milan Kral: Mozna, Milane, nevite, ze o to propojeni cloveka s (umelou) siti se Soudruzi ze vsech sil davno snazi….
Pote, co nenapadne vygumovali zdravotni bezpecnostni limity pro pusobeni EMG zareni na Cloveka, implementaci site 5G se snazi dostat na uroven kmitoctu podobnou, na ktere funguje lidsky mozek….
Ale neni to proto, abyste Vy/Clovek lepe videl (byl konektovan, propojen), ale aby lepe videli ONI – do Vasi hlavy, a mohli Vas lepe ovladat.
Ja osobne preji memu potomstvu budoucnost s atmosferou jako Nadherna Zelena….
– propojeni se Zdrojem 😉

Fila Jozef
Návštěvník
Fila Jozef

Hujer metelesku blesku…(a to som bol veeeelmi slusny)

Amus
Návštěvník
Amus

Po přečtení tohoto příspěvku cítím potřebu jít se vyzvracet. První produkty doby s pokřiveným a úchylným vnímáním světa se nám ozývají.

Jarmila D
Návštěvník
Jarmila D

100% nesouhlas s vaším názorem. A ten, kdo je normální se nikdy s takovým trapným vývojem neztotožní. A až se to tady vrátí do normálních kolejí, přestanou se s tou svou úchylkou stavět na odiv a provokovat. Dnešní celosvětově šířená blbost a hloupost jednou skončí, až to dobré si nenechá líbit to zlé.

Milan Kral
Návštěvník
Milan Kral

Fakt 100%? Ani s timhle?
– “nemuzete nikoho nutit ani k sexu s opacnym pohlavim nebo k zakladani rodiny”
– “Ani jedna z techto moznosti neni dobra, deti by nemely trpet za sve rodice.”
– “Dobrymi vzory mohou byt i ucitele, vedouci krouzku, treneri, stryckove, tety, prarodice, starsi sourozenci atd.”

Takze tedy tvrdite, ze az ta “Dnešní celosvětově šířená blbost a hloupost jednou skončí”, tak
1) tady bude nejaka policejni jednotka, ktera bude nutit lidi aby meli sex s opacnym pohlavim a zakladali tradicni rodiny
2) tady budou deti trpet za hrichy svych rodicu, sikana bude nejen tolerovana ale i doporucovana.
3) deti budou moci vychovavat pouze rodice, protoze nikdo dalsi nemuze byt dobrym vzorem.
=========================================================================
“A až se to tady vrátí do normálních kolejí, přestanou se s tou svou úchylkou stavět na odiv a provokovat.”
To co povazujete za normalni koleje uz tady nikdy nebude, protoze kdyby bylo, byl by to konec zapadni civilizace.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

To Milan Kral:
Muzete, prosim, uvest, z jakeho zdroje cerpate? (Myslim ty uvodni afermace).
Diky.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Omlouvam se, vypada to ze tohle je mimo tema, ale neni to zase tak vzdalene…

Italský nejvyšší soud zprostil viny bezdomovce, který se vkradl do rezidence v Lombardii, aby tam v suchu a teple přečkal noc. Muž byl původně obviněn a odsouzen za vloupání. Odvolací soud později jeho čin překvalifikoval na nepovolený vstup na cizí pozemek a poslal ho na tři měsíce a deset dní do vězení. Nejvyšší soud ale ve čtvrtek rozhodnutí tribunálů nižších instancí zvrátil.
„Obviněný by neměl být trestán vzhledem ke specifickým okolnostem; chudobě a vyčlenění ze společnosti. Jeho motivací byla jednoduše snaha najít si místo, kde přečkat noc,“ konstatovali soudci nejvyššího italského soudu v odůvodnění, proč nemůže být obviněný uznán vinným.

Podle rozsudku totiž nejednal s úmyslem spáchat trestný čin. Jinými slovy, nechtěl nikomu ublížit, nic ukrást ani zničit.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/448694-vloupat-se-nekam-nemate-li-strechu-nad-hlavou-neni-zlocin-rozhodl-italsky-soud.html

Takze az se chudaci emigranti rozhodnou bydlet v mem byte, protoze nemaji kam jit, dam jim klice a odejdu…
az budou soulozit s moji zenou a dcerou, protoze tu svou nemaji, pozadam je at pouziji kondom…
az si vezmou me auto, protoze si potrebuji vyrazit na vylet a sve auto nemaji, naplnim jim nadrz …

Tohle je tak strasne zvraceny….

Proc proboha jsme stale v EU?
Je to jenom otazka casu, nez to bude i tady… a pak uz bude pozde…

Radek
Návštěvník
Radek

přesně tak

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

Že by někdo v ČT konečně dostal rozum? Ehehe. Anebo sluníčková šikana. https://www.novinky.cz/krimi/448699-z-okna-budovy-ceske-televize-vypadl-muz-svedci-jej-resuscitovali.html

Administrator
Admin

Pokus o sebevraždu skokem z pouhého třetího patra ukazuje na vysokou inteligenci zaměstnanců Kavčích hor.

Radek
Návštěvník
Radek

třeba to jsou jen masochisti, jen se chtěl sebepoškodit 🙂
Baví ho to… to je dnes normální , pírsing, tetování… skoky z nízko položených oken… podpora multikulti… to se nevylučuje.

Piplos
Návštěvník
Piplos

Před nějakou dobou dávali v televizi výměnu manželky a teplouška. Má žena se na tyto pořady bohužel dívá (dospělému nemůžu nic zakazovat). Dali jsme se do debaty o tom, jestli je homosexualita nemoc nebo není. Má žena tvrdila, že jsou to normální lidé, jak my a podobné obecné omyly.
Ten teploušek v tom pořadu někdy v půlce prohlásil, že si lidé mylně myslí, že když bude homo pár vychovávat děti, tak že z nich zákonitě budou také homoušci. Ke konci pořadu pak po návštěvě věřitelů z nějaké úvěrové společnosti prohlásil, že je špatné, že se na to děti dívají, protože prý si to zapamatují jako VZOREC CHOVÁNÍ a budou si pak myslet, že je to normální se zadlužovat.
Tohoto jsem se chytil a ženě jsem řekl, že když někdo vidí červenou pastelku a řekne hned, že to je červená, pak se otočí, podívá se znovu a řekne, že je to modrá, tak má buď nemocné oči, nebo hlavu. Žena souhlasila. Tak jsem ji vysvětlil, že obrazně to samé řekl ten teploušek a že asi oči má v pořádku. Už mi neoponovala v mém názoru, že jsou nemocní.

Přeji hezký den.

Radek
Návštěvník
Radek

To je super, máte poslední normální ženu. Jak zpívá Spálený… že je na tom líp než boháč, protže má obyčejnou ženu. Ne píč*. Blahopřeju a závidím.

Radek
Návštěvník
Radek

OT, ale myslíte že Babiš je homofilní ?
Já myslím že ne. Ale jsem holt agent, jak píše “opatrný”, takže na mně nedejte.
http://www.lidovky.cz/pro-politika-trumpova-typu-je-cesko-nejlepsi-zemi-v-evrope-pise-politicky-server-gi1-/zpravy-svet.aspx?c=A170908_120515_ln_zahranici_mpr

Kristýna
Návštěvník
Kristýna

Mrzí mě, že jsem zas přečetla nějaký takový článek. Mrzí mě, že tohle někdo bere opravdu tak vážně jako autor příspěvku. Mrzí mě, že jsou zde normální lidé démonizovaní, a že ostatní lidé přijímají cizí názor aniž by si fakt něco zjistili. Já už fakt nevím, to lidstvo jde do kytek.

opatrný
Návštěvník
opatrný

https://xman.idnes.cz/sex-ve-stredoveku-historik-jaroslav-cechura-f3i-/xman-styl.aspx?c=A170906_211644_xman-styl_fro
To už je vrchol. Vymejvačka se stupňuje. Koukám, že historik řekne, co je právě potřeba..? Jednou nám vysvětlí, že II.WW začal SSSR.