Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné...

Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou gay králích. Rodičům se kniha nezdá, dětem se ale prý líbí!

Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou gay králích. Rodičům se kniha nezdá, dětem se ale prý líbí!

Česká nezisková organizace Hate Free Culture opět prolomila další tabu. Na svém webu uveřejnila recenzi na novou dětskou knihu (pro děti od 3 do 6 let) s názvem Král a Král a rodina, která propaguje homosexualitu. Je to pokračování předchozí knihy Princ a Princ, kterou do ČR z Holandska přivezla a do češtiny přeložila Adéla Elbel [1]. Knihy pochází od lesbické autorské dvojice z Holandska, Lindy de Haan a Stern Niljand. Překladatelka studuje na Masarykově univerzitě v Brně a za tuto úchylnou a pro dětský vývoj nebezpečnou knihu dostala od akademiků na škole jakousi cenu, uvádí HateFree. Vysoká škola by měla okamžitě přijít o akreditaci a o celou kauzu by se měli zajímat i politické špičky v ČR. Jak je možné, že vysoké školství, které je dotováno z peněz daňových poplatníků, podporuje a dokonce oceňuje překládání knih, které propagují sexuální deviaci předškolním dětem? Copak nikdo z nich nečetl Freuda? Junga? Děti nesmí s tématikou homosexuality přijít do styku, jinak takové chování přijmou za své. Dítě neví, co je správné, normální a morální. To se musí naučit od rodičů, ale ve druhé fázi ve školce a následně ve škole.

Ilustrace z knihy Král a král.

Dítě není osobnost, je to tvárný materiál a programovací jednotka, která čeká na to, až bude řádným způsobem naprogramována, tzn. vychována. Dítě ve věku 2 až 6 let si vytváří a přebírá základní morální, etické a kognitivní principy. Právě v Holandsku je dnes normální, že děti ve věku 5 a 6 let se učí o homosexualitě, ve školce se svlékají a ukazují si pindíky a paní učitelka jim formou hry vysvětluje rozdíly. Hrozivé video z jedné takové školky v Holandsku bylo na YouTube, ale bylo včera smazáno, paradoxně ne kvůli propagaci pedofilie, ne kvůli úchylnosti, ale kvůli autorským právům, protože video pořídila jistá holandská neziskovka, která má na tento program copyright. Co ovšem nebylo z YouTube smazáno, to jsou záznamy norské televize, vysílání pro děti a mládež, kde se děti učí o tom, co je to sexualita, šukání, píchání, fucking, jak to těmito slovy barvitě popisuje moderátorka, jedno z videí je zde, další díly jsou na YouTube, snadno je najdete.

Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR

Podle Adély Elbel vyšla první kniha v ČR v nákladu 2.000 výtisků a náklad byl rozebrán. Na dětskou knihu je to prý vysoké číslo. Tak nevím, nejsem knihkupec, ale dětí je v ČR určitě víc než 2.000, takže zase tak velký a impresivní náklad to není, naštěstí. Náklad byl zafinancován crowdfundingovou komunitou HitHit, takže to je jediná pozitivní zpráva, že kniha vyšla ze peníze funderů, nikoliv za peníze daňových poplatníků. Neodvažuji si představovat, jak tato kniha dětem vysvětluje, kde se berou děti. Pokud kniha zůstane u modelu čápa a vrány, tak to bude ještě přijatelné. Jenže propagace takové knihy na HateFree serveru je poněkud jiná liga. Ozvala se nám dnes totiž do redakce paní, zástupkyně ředitelky mateřské školy v západních Čechách, s ohledem na bezpečnost raději neuvádím název městečka, aby neměla problémy. Právě na základě jejího podnětu vznikl tento článek. Sdělila nám do redakce, že jejich školka byla kontaktována “koordinátorem”, který jezdí po školkách a školách s nabídkami knih, cédéček a pomůcek a právě tento člověk jim nabízel před-objednávku na knihu Král a Král a rodina, že je to kniha, která je v souladu s metodickým plánem předškolní výchovy podle MŠMT.

Podprahová propagace homosexuality. V dětech se snaží vzbudit dojem, že homosexualita je správná věc. Viz. text v obrázku.

Školka podle slov naší čtenářky nic neobjednala, protože i ředitelka má strach z reakce rodičů, co by se stalo, kdyby se to dozvěděli. Jenže stejně tak může dojít k tomu, že čtení takovýchto knih se dostane do metodického plánu pro předškolní výchovu povinně a tyto propagace a recenze na HateFree jsou pouze nahozenou udičkou, která má tento typ literatury prosadit do předškolní výchovy. Na tomto místě bych chtěl důrazně varovat všechny rodiče, aby zajistili plnou spolupráci s vedením školky, kam posílají své předškolní děti, aby ředitelka školky zaručila, že výchova jejich dětí bude probíhat v duchu tradiční rodiny, kterou tvoří máma jako žena, táta jako muž a dítě. V žádném případě nesmí být dětem předčítány tyto nebezpečné programovací knihy, které se zapíšou dětem do jejich nízkého protokolu v mozku na úrovni kognitivního vnímání okolí. Co se stane s dítětem, pokud toto programování selže, nebo je narušeno nesprávným elementem, to můžete zhlédnout v děsivém videu níže.

Děsivé video o tom, jak dopadne dítě, které bylo vystaveno během útlého dětství špatným vzorům

Ukrajinská dívka Oxana Malaya, která se narodila v roce 1983, byla svojí matkou hrubě zanedbávána a většinu času ji vychovávali psi, matka nebyla doma. Právě ve věku, kdy se ustanovují kognitivní procesy dítěte, zhruba od věku 2 let, je dítě a jeho mozek dostatečně vyvinutý a připravený k procesu tzv. imprint projekce, tedy programování pomocí vštěpování vzorů získaných z okolí. Dívka vyrůstala se psy a převzala po nich motorické pohyby, chůzi po čtyřech, komunikaci formou štěkání a volní projevy, které náleží psům. Tento případ hrubého porušení výchovy ovšem poskytl důkaz antropologům o tom, že vzpřímená chůze člověka není přirozeně daná narozením, ale je přejata jako vzor od rodičů a dalších osob v okolí dítěte, které se pohybují vzpřímeně a dítě se snaží jejich pohyb napodobit. Dítě samo zkouší se postavit, ale nikoliv proto, že by k tomu mělo biologické nutkání formou nepodmíněného reflexu, ale proto, že v tomto útlém věku kojence začíná mozek dítěti v rámci protokolu přežití vysílat do hypothalamu signály, že v zájmu přežití se musí přizpůsobit a chovat se jako bezprostřední vzory v jeho okolí.

Pokud tyto vzory (C. Jung – studie Vzory v nás) jsou pokřiveny, změněny, zkorumpovány, potom dítě tyto porušené deviantní vzory převezme za své. Je to stejné, jako když se rozhodnete pořídit kopii poškozené nahrávky. Kopie bude porušená stejně jako originál. Výchova dětí v prostředí homosexuálních vzorů vychová z dětí homosexuály, tzv. preferenční homosexuály. Právě Holandsko je průkopníkem. Muži, kteří si nenajdou ženu, se vrací ke svým kamarádům ze školy a žijí spolu. Během několika měsíců společného života k nim dojde k sexuálnímu styku, protože společně chodí na fotbal, doma se společně dívají na porno a od této fáze přechází muži k homosexuálnímu styku stejně, jako vězni v mužských věznicích. V mužích, kteří vyrůstali v homosexuálních rodinách, není v mozku zakódovaný blokační signál, který heterosexuálovi blokuje jakoukoliv myšlenku na muže, protože v podvědomí ji považuje za zvrácenou.

Chtějí vám přeprogramovat vaše děti, aby byly “homosexually-compliant”, Masarykova univerzita v Brně to podporuje, neziskovka financovaná z Úřadu vlády a Norských fondů to propaguje

Tento programovací blok se u zdravého muže obvykle prolamuje jen velmi těžko, obvykle jen ve stísněném a násilném prostředí věznic. Pokud ale dítě přijme v útlém věku za vzor homosexuálního muže A jako otce a homosexuálního muže B jako fiat-matku, potom se model muž a muž stane pro dítě normálním vzorem a blok se v mozku nevytvoří. Neshledá na tomto vzoru nic závadného, stejně jako dítě vyrůstající se psy neshledá nic závadného na svém štěkání a běhání po čtyřech. Nedokáže pochopit, proč by to bylo závadné. Kromě toho, že nemohou mít děti. Ale to už neplatí.

Patička webu Hate Free, sponzoři neziskovky. Agentura pro migranty a pobírače dávek z povolání, Úřad vlády, EEA Granty (Norské fondy) a Kavčí hory.

Děti nemohou mít přímou biologickou cestou, ale v Holandsku už mohou mít dítě přes proxy matku, jejíž vajíčko oplodní geneticky upravené sperma, které obsahuje genetický materiál obou mužů. Zákrok hradí holandské pojišťovny. Žena dítě porodí, ale do výchovy jde oběma mužům. Jelikož dítě má jejich geny, má zároveň jejich homosexuální geny a biologická matka je vymazána z databáze kliniky podle zákona. Dítě je v drtivé většině případů následně také homosexuální, statistika se v Holandsku o tomto nevede, je to zakázáno. Asi vědí, proč.

Vystavování dětí v útlém věku homosexuálním vzorům, literatuře, filmům nebo výchově je zločin. Pro ochranu tradiční rodiny je nutné, aby byly přijaty zákony na ochranu genomu a propagace homosexuality před dětmi a mládeží aby byla zakázána zákonem stejně jako v Ruské federaci. Je třeba vyvinout společenské úsilí k ostrému odsouzení a opovržení lidmi, kteří propagují homoagendu namířenou proti nejmenším, proti našim dětem. Nechceme, aby naše děti převzaly vzory po psech nebo po homosexuálech. Imprint dítěte musí proběhnout korektně a musí v něm být ukotveny základní a zdravé rysy definované tradiční rodinou. Nedovolte, aby se literatura propagující deviace dostala do blízkosti nejmenších. Hlaste nám do redakce případy, kdy se ve školkách nebo školách setkáte s propagací homoagendy. Tyto procesy musí být zastaveny za každou cenu. Stejně tak platí, že i politici, kteří se budou ucházet o vaši důvěru v říjnu, by měli dát jasně najevo, jak hodlají zakročit proti vysokým školám a neziskovým organizacím, které propagují šíření homoagendy do blízkostí předškolní mládeže. Škola, která toto prosazuje, by měla přijít o akreditaci. Celou kauzu je třeba přenést do politické roviny v ČR. Chtějí z vašich dětí vychovat a naprogramovat devianty, a to už rovnou v předškolním věku.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

145 Komentářů o "Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou gay králích. Rodičům se kniha nezdá, dětem se ale prý líbí!"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Avanti
Návštěvník

Zbytečná hysterie. Žádná kniha z dětí buzeranta neudělá. Děti takto experimentují odjakživa. Akorát se z chlapců zcela přirozeně během puberty stanou homofobové, kdežto u děvčat tohle experimentování vydrží až do dospělosti, a tak si můžeme potěšit u lesbického videa.

Administrator
Admin

To tedy udělá. Moje kolegyně z firmy nachytala svojí 5-letou dceru, jak si doma strká kulmu do “mindy”, protože ve školce jim paní učitelka vykládala o masturbaci chlapců a dívek. Kulma vypadala jako robertek a holka si to chtěla zkusit. Naštěstí jí nenapadlo šňůru z kulmy strčit do zásuvky. Byl z toho doma křik a za trest jí prý sebrali mobil na zbytek večera. Jenže druhý šok přišel hned druhý den, šla holku vyzvednout ze školky a ona se tam líbala se svojí nejlepší kamarádkou. Nacvičovali to s paní učitelkou přes den během pohybových her, animací. Ukazovala nám to v práci na mobilu, všechno si to nafotila, jak se její holka líba s tou druhou, a že prý půjdou s holkou k psychologovi. Učitelka je prý dokonce hodnotí, jak kdo pěkně políbí druhého. Mají na to bodovou stupnici. Tady v Holandsku je sexuální výuka a nauka o homosexualitě už ve školkách. Vy nemáte představu, co to udělá s dítětem, když nadřízená autorita (rodič/učitel) začne dětem předkládat teze, pravdy, vzory, robertky, které děti z pozice autority přijmou za správné modely chování.

Nezkoušejte tady oblbovat lidi. Přijeďte sem do Holandska a zeptejte se na “voorschoolse opleiding” a “geanimeerde interacties” místních lidí, co posílají děti do školek. Budete se modlit, aby se to nedostalo do ČR. Homoagenda ovládá západní školství, v ČR je to zatím jen slabý odvar.

Radek
Návštěvník

S tou zásuvkou, no, není lepší aby se sama spálila o kamna ? 🙂

slovanka
Návštěvník

Ano, vy Češi žijící v zahraničí prosím pište nám více o tom, jak se žije a vychovává děti na Západě jinak než u nás, protože takoví jako Avanti si to pak neumí představit. My, kteří jsme v naší vlasti dospívali před cca r. 2000 a zažili jsme většinově normální , tradiční rodiny a výuku ve školkách, které vedly normální, tradiční paní učitelky (tradiční české, moravské a slezské ženy a matky), jsme měly pevný zdravý základ lidství a pak jsme mohli “experimentovat” dle Avantiho a nenechalo to na nás žádné následky, ale co se děje na tom námi kdysi tak nedosažitelném a vysněném Západě, to je hnus. Mě stačilo, když jsem před 10 lety slyšela v Belgii, že v čem dáte dítě ráno do jeslí, v tom vám ho večer vrátí, děti se nepřevlékají do tepláčků, nepřezouvají, žádné bačkůrky, povlečení a postýlky na odpolední spaní, svačinky a obídek, jídlo z domova jim pracovnice školky ohřejou v mikrovlnce a pouze je milostivě nakrmí a přebalí do přinesených plenek, a to za ohromné prachy měsíčně. Seznamujte nás prosím víc s výchovou a přístupem k dětem třeba u vás v Holandsku, ať víme včas dopředu , co tu nechceme a jak se na to preventivně připravovat, ať budou chtít našim dětem lámat duše. Díky.

Jaris
Návštěvník

Slovanko, u nas v Australii se mi zda vychova deti normalni = klasicka. Moje deti chodily do skoly v Sydney. Ikdyz ta uroven statnich skol nebyla takova jako v Ceskoslovensku, ktere znam z vlastni zkusenosti, nebyly spatne. Ze Sydney jsme se prestehovali do mensiho mesta na Tasmanii a deti zde ukoncily univerzitu. Dnes mam dve vnoucata, ktere chodi opet do statni skoly a muzu rici, ze je vyborna. Je tam velmi dobry kontakt mezi rodici a ucitelem.

ztotoznenaosoba
Návštěvník

Tady se v první třídě dozví, co jsou lesbičky. A pak to sjíždí na YouTube,.

Časem bude spoustě lidí islám sympatický svými postoji vyvažující tyhle lbgtxyz nesmysly.

Radek
Návštěvník

Kdyby byli musulmani jen proti buznám a nás nechali na pokoji, byli by mi sympatičtí už teď.

albatros
Návštěvník

Stejně je to “úžasné” jak primitivně, ale zároveň sofistikovaně ten NWO působí. Lidem dá nažrat jen tak tak, aby se museli pachtit v práci jak kreténi, zatímco děti jim “vychová” škola, televize, počítač a oni se akorát v lepším případě zeptají “Jak bylo ve škole?”, odpovědi se jim dostane, že nic a pak holka de a do kundy si strčí kulmu anebo se cucaj s kamarádkou anebo za pár let si přitáhne dom nějakýho svahilce ze Senegalu a začne točit multi kulti porno a rodiče se jen diví JAK JE TO MOŽNÉ? Vždyť oni byli tak dobří rodiče, dcerce všechno koupili a materiálně se postarali.
A systém se zatím hystericky řechtá nad jejich blbostí. Já se někdy nedivím, že námi tak pohrdají, kdybych byl sociopaticky založenej “elitář” s biliony na kontě a viděl tohleto, tak může následovat pouze pohrdání.

Radek
Návštěvník

Zatimco takhle si nás vážíš.

gonoss
Návštěvník

Kdyby jsem zjistil, že mé děti jsou takhle ve školce nebo škole přeprogramovávané, tak je budu chodit vyzvedat zcela nahý, budu trvat na osobním kontaktu s učitelkama a mí sousedé by se s velkou radostí připojili jako doprovod. Každé “vyzvedávání” dětí by jsme si náležitě vychutnali, se vším všudy!

Radek
Návštěvník

vy jste nepochopil pointu. Né s učitelkami, to je hetero, vy musíte být buzna, tedy s panem školníkem, učitelem je li tam jaký… pak jo, ale takhle? Přece to co chcete dělat sám, to se nesmí. Vy musíte bejt to co nechcete, pak jste zasloužilý.

jan
Návštěvník

chce se mi zvracet…. hnus toto, fakt hnus

Sims.
Návštěvník

Hlavně, že se učitelkám v MŠ předepisuje vysokoškolské vzdělání, aby měly vysoký plat a pak je budou vděčně učit takové zhovadilosti. A prizmatem napsaného docela chápu tu povinnou docházku do školky v posledním roce před školou. Musí se asi dohnat vše co se v rodinách zameškalo. Mašinérie se rozbíhá celou Evropou.

Ladič
Návštěvník

“Ukazovala nám to v práci na mobilu, všechno si to nafotila, jak se její holka líba s tou druhou, a že prý půjdou s holkou k psychologovi.”
No a bude mít štěstí jestli jako další systémovou instanci nenavštíví vyšetřovcí vazbu. Třeba na doporučení toho psychologa.

Hestie
Návštěvník

p.Administrátore,

bylo by asi dobré řici více a natvrdo,
lidé nevědí o odebrání dětí, hlavně tedy 2 synů i na hlavním proudu se o tom dost psalo
lidé nevědí, že je uzákoněná Juvenilní justice a co to je, dost a opět se o tom psalo
lidé nevědí o malinkém nahlédnuté co Juvenilní justici předchází, byl sice případ p Charouze mladšího a jeho dcery dost dlouho rozebírán opět i v tom hlavním proudu medii
a kdo se přidal
lidé nevědí jaké náplně mají neziskové organizace, zřízené i pod ministerstvy a právě p.Dinsbírem a financované z norských fondů
lidé si nečtou programy a náplně
lidé nevědí, že je jejich malé dítě může udat a je k tomu vědomě vedeno
lidé nevědí, že si jejich dítě může samo rozhodnout o svém pohlaví a jeho změně
lidé nevědí, že mohou být potrestáni za to, že nebudou děti vést správně, tedy, přímo názorně a aktivně v barevné a sexuální oblasti, teprve ted budu zlá, to bude najednou tatínků, ta možnost sám dítě učit a velice hluboce se omlouvám ostatním mužům
a dokonce za to jim může být dítě odebráno a pokud zlobí a nebudou dostatečně na sobě pracovat a usměrnovat se v rámci celku, korektně, mohou být odebrány všechny děti
lidé nevědí o případů týraných chlapců a Aničky, nemohu si vzpomenout na jména, ten případ se vyčítá ombucmance šabatové,….toto mi dělá ta hrůza,jsem ochromená,ne ale tou hrůzou samotnou, ale tou lidskou pasivitou, tak prosím, doplnte
lidé neví o ředitelce střední zdravotní školy, spor s muslinkou, soud 19.9.,kdo tam bude
jak dopadl případ napadené sestřičky na Bulovce

to všechno jsou naše nevyužité příležitosti

a nakonec
lidé vážně nevědí co to jsou rituální živé satanské obětiny, to je blábol, straším

toto sem taky patří
http://www.quintus-sertorius.net/news/africky-gang-znasilnovacu-z-rimini-vetsina-obcanu-by-chtela-aby-byli-vydani-do-polska-italske-justici-skoro-nikdo-neveri-ma-dvoji-metr-18/

nejsem černá bestie,jen sbírám střípky a umírám hrůzou, protože,….kolik lidí zvedne hlavu a řekne DOST????
všechno je uzákoněno, po volbách se dveře otevřou

BPN
Návštěvník

á,další buzík…,přijde doba,kdy budou všichni ti úchylové hubeni,jako v Číně o žních za “kulturní revoluce” potkani a jiní hlodavci a odváženy jejich zbytky na skládky za město…

NWOfob
Návštěvník
r.m.
Návštěvník
anazuz
Návštěvník

I kdyby žádná kniha z dětí neudělala buznu,o čemž silně pochybuji,nevidím jeden jediný důvod,proč by malé děti měly být zatěžovány tímhle deviantním lejnem.
Mám kamaráda,je 4%,nechodí se svým přítelem do žádného průvodu,nevyřvává ty deviantní žvásty,ba naopak,z tohoto lejna blijeme oba dva.Říká,že ho za to co je nikdo nezavírá,žije normální život,děti adoptovat nechtějí,protože podle nich,je to zvrácené,mají spoustu zvířat,chodí normálně do práce.Má spoustu přátel.Je to přitom buzna,jak vyšitá.Ale má to v hlavě srovnané a jestli už tento člověk řekne,že toto je normální hnus a úchylárna,co to tedy asi bude?
Pohádky už nefrčí ,a když ,tak takhle zvrácené.Jedním lejnem to začíná a plnou žumpou končí.Multikulti Sněhurka,tenhle deviantní král,co bude následovat?Nácvik soulože s tím správným “typem” člověka už v mateřince?
Pane bože,kde to žijeme?Toto sajrajtu je víc a víc a hovnocuc v nedohlednu.S tímhle komentem se běžte vycpat.Pokud to měl být pokus o vtip,tak se moc nepovedl,pokud ne,vezměte si anální kolík a běžte za Kubíkem Jandou,ať vám naloží nášup prémií.Hnus.

Ereinion
Návštěvník

Nemusí z něho udělat přímo buzeranta, ale třeba bisexuála…přijde mu normální styk s oběma pohlavími. Nepochybuji, že určité procento lidí se rodí homosexuály už od narození…ale pak je tady daleko větší procento, které lze tímto směrem ovlivnit. Není to tedy podle mě binární, homo ano, nebo ne…jsou to spíš různé “odstíny” a právě výchova, prostředí a vzory jsou u takových lidí klíčové.

opatrný
Návštěvník

Hnus, hnus, hnus! 3x hnus! Mě. jako zarytého homofóba, takovéto informace vytáčí do krajnosti!!! Jsem zásadně proti zasírání dětských hlaviček tímto svinstvem.
Před několika málo lety jsem pracovně poznal homo pár, který vychovával dítě, dceru z předchozího hetero vztahu jednoho z nich. Holce bylo 10 let, chodila oblékaná a ostříhaná jako chlapec, hrála si chlapeckými hračkami, a především! mluvila o sobě v mužském rodě!!! Povídal jsem si s ní a řekla mi, že ve škole se s dětmi nebaví, protože se jí tam smějou, že má dva táty. Buzík jí vodil k školnímu psychologovi. Prostě totální maglajs v hlavě.
Jsem rozhodně proti adopci dětí homo páry!!!

Olda
Návštěvník

To je teda hnus a za vším hledejme “vládního” protektorátního žida,který tuhle dekadenci a rozvrat podporuje a realizuje.

gonoss
Návštěvník

Tyhle zvrácenosti nám jsem dovlekla a podporuje židovská svi-ě zcela prosta morálky, americký občan GEORGE DIENSTBIER!

Jaris
Návštěvník

Vzdyt Dientsbier je zdegenerovany chazar. To, ze se narodil v US ho Americanem nedela. Jednou zid, naveky zid. Jakmile Dienstbierovi zidacci ucitili po Sametovce moc a penize, sup a byli zpatky, aby podvraceli a uspesne skodili Ceskemu statu.

tarch
Návštěvník

dienstbier a hlavně odporná pani, Tominová Marxová……

zvědavá matka
Návštěvník

Je nacase rici nahlas DOST vsem tem zprznenym uchylum, kteri tyto z zvracenosti prosazuji, je nutne psat na Min.Skolstvi, Masar. Universitu, Vladu a Parlament ( je pred volbami!), aby se od techto aktivit, tlacenych pokrivenymi a chorymi mozky Sorosovy HATE FREE (nenavisti zdarma!), a jinych podobnych, VEREJNE distancovali a zarazili je!

Nasim detem je potreba vysvetlit, ze ti, co neco takoveho rikaji, jsou nemocni chudaci, kteri by se meli lecit, protoze zrejme vyrustali bez Lasky maminky a tatinka, a takto je to posthlo.
Detem je potreba jasne a jednoznacne objasnovat, ze KAZDE detatko se narodi POUZE, A NE JINAK, kdyz maminka a tatinek (= ZENA A MUZ) se miluji, a jedine z tohoto spojeni vznikne novy zivot ( dite).
Pokud jsou v rodine s ditetem dobre vztahy, bude verit rodicum, a jednoznacnost pochopi, pripadne bude dal komunikovat – i ucitelum!

Je potreba JEDNAT!

nic než národ
Návštěvník

Jakékoliv vypisování na různé protektorátní instituce je jen nošením dřeva do lesa,neboť jsou to vesměs židy a jejich kolaboranty ve spojení s vlastizrádci ovládané úřady,pracující systémem “ruka ruku myje”!
Aneb kapři si nikdy nevypustí vlastní rybník.
Zde je na místě pouze ozbrojený boj a síla,aby tyto zvrhlé “elity” začaly nacházet mršiny svých spoluzlodějů ve škarpách,pak se něco změní,neboť pouze hmatatelný pocit strachu o jejich prašivý zbytečný loupežnický život donutí tenhle nelidský hnůj ke změně jednání.
Je zapotřebí opravdovou změnu systému od zatuchlé židokleptokracie na rázný pronárodní režim,zpětné zavedení trestu smrti za vlastizradu a defraudaci a střílet to a věšet s celými rodinami.

Forever Slav
Návštěvník

Z naší české historie máme celkem dost příkladů, co dělat. Viz:

comment image
První pražská defenestrace r. 1419

comment image
Druhá pražská defenestrace r. 1618

comment image
Chodské povstání koncem 17. století pod vedením Jana Sladkého Koziny

Atd.

tana
Návštěvník

No právě druhá defenestrace je modelová – pánové skončili na smetišti, potom, co se vzpamatovali utekli, a když Fridrich Falcký zjistil, že by mohl přijít o majetek, vykašlal se na bitvu na Bílé hoře, která mohla být bezvýznamnou šarvátkou, a utekl. Pospíchal tak, že se mu na Karlově mostě některé vozy převrhly a potápěči při opravách občas něco najdou – to je český poklad Nibelungů.
Stavové “ušetřili” na žold / na obou stranách bojovali žoldnéři je jedno, jestli katolíci, nebo protestanti/, a nevyplatili žold dělostřelcům generála Pappenheima, ti splnili, co slíbili a od poledne stříleli po svých bývalých spojencích.
A od té době se v celé střední Evropě používá rčení “znám své pappenheimské”.
Následovaly všeobecně známé majetkové transfery, srovnatelné s dnešními populárními “tunely”.
Ale, jak je v Čechách zvykem, nebylo ukradeno vše, když se do Prahy dostali Švédové, tak jim J.A.Komenský poradil, co ještě stojí v Praze za ukradení, takže kdo chce vidět Rudolfovy sbírky, musí do Švédska.
A po celé této slavné taškařici počet obyvatelstva “Zemí koruny České” klesl na cca 1/3, v zemi dostali statky generálové ve službách Habsburků a usadili se i se svými armádami . V armádě nebyli “jen” vojáci, ale i jejich rodiny, zásobování, řemeslníci – zbrojíři, kováři, felčaři, kuchaři, pekaři… atd, což činilo cca 1/2 až 2/3 vojska.
A vážení – ti všichni jsou mašimi praprapradědečky a prapraprababičkami, stejně jako domoroky, které dobrovolně nebo nedobrovolně počaly ……

albatros
Návštěvník

Neklesl na 1/3, ale o 1/3. Ty čísla máš na wikině. Co se týká nějakých švédů, tak těch tu není zdaleka tolik, jak se lidově povídá. Opět lze dohledat, výsledky výzkumu spol. genomac z r. 2006 51% Slovani, ne jen švédi, ale i severozápadní evropa do 10% a zbytek různě a to si i tak myslim, že ty čísla sou pro Slovany lepší a ten průzkum je ovlivněn v neprospěch Slovanů z politických důvodů, protože byl okamžitě použit jako klacek proti českým vlastencům.

tana
Návštěvník

Slovani = vše podél Labe a od Labe na východ /cca 1/3 těch, kterým dnes říkáme Němci/, kolem Jadranu je to smíšené s vlivem nadvlády Benátek. A v armádách byla spousta Švábů /kolem Bodamského jezera – ti se nepočítají za Germány ale za Retoromány /, těch skutečných Švédů moc nebylo, ale Irové, Francouzi, Skoti….. A nezapomínejme na kamarádky války – mor, sifilis…….Přibližně v té době bojovalo i Polsko s Ruskem……., takže všelikých dobrodruhů se tu potulovalo dost.
Např kronika Říčan /u Prahy/ uvádí, že město bylo zničeno, jen 7 domů bylo obydleno. Ve městě chytili tuláka a dali mu vybrat – šibenici, nebo dům. Zvolil druhou možnost, mohl si vybrat z domů ten nejméně poničený a stal se váženým měšťanem. Mnoho osídlených míst zmizelo úplně.
Již se těším na”-” když připomenu Polabské Slovany vysídlené jako “Sudetské Němce”, nebo Slovany, hovořící Německy z jižní Moravy a Vitorlazska /schválně, kdo ví, kde to bylo?/.

albatros
Návštěvník

Polabští slované jako sudeťáci? Obecně vzato ne, částečně možná. Polabští slované byli z části vyhlazeni a z části asimilováni mnohem dřív, než dostali němci nabídku osídlit české pohraničí.
Je nutný si uvědomit, že v předkřesťanský době spíše než státy fungovaly útvary typu kmeny, kmenové svazy a nějaké mini “říše”. Spousta slovanských kmenů bylo usazeno hluboko na dnes německém území a ti “pravý” němci byli hodně na západě na menším území než dnes. Teprve s podporou církve a křižáckých tažení v tehdejší alianci NATO, což byla křesťanská “spojenecká” vojska ze západu, jihu a severu se postupně vraždilo, zabíralo a asimilovalo směrem na východ, což trvá dodnes.
Pro nás podstatná informace je ta, že slovani se na území čech a moravy z větší části nakonec udrželi i když samozřejmě ne bez následků. Pokud někdo tvrdí, že sme takový a makový, ale hlavně ne slovani, tak je to ryze politicky účelová konstrukce s cílem oslabení národně založeného státu a v prospěch globalizace. Proto je potřeba si na takové relativizace a překlápění pojmů dát velice pozor.

tana
Návštěvník

Fajn, a teď mi laskavě řekněte, co s územím bývalé Velké Moravy a odsunem odtud? Předělali Lichtenstejni genetický kod obyvatelstva tím, že na svých panstvích měli německyhovořící kněží a učitele?
A co jižní Čechy a Waldfiertel v Rakousku – bývalé Slovanské Vitorlazsko, kde zase vládli Schwarzenbergové?
Mimochodem, v Krušných horách před naším letopočtem dobýval nerosty kdo? A kam se poděl? Kam se poděli ti nositelé různých kultur daleko před Kelty, Germány a Slovany? Nebyli náhodou po 1-2-3 generacích asimilováni? Není to jako s modou jeansů, přišla z USA a zachvátila celý svět – ale neznamená, že všichni jejich nositelé jsou Američané. Slované, jako ti před nimi, nepřišli do liduprázdné krajiny /i první rybníky v jižních Čechách vznikaly před našim letopočtem/, ale s někým se poprali, pak se zkřížili…., něco od domorodců převzali, něco si přinesli….. .
Nemám nic proti Slovanům, ale můj pohled na dějiny je pohledem na štafetu, kdy kolík předává jedna generace té druhé, a na cestu vyběhli už neandertalci.
A co mně osobně leží na srci ze všeho nejvíc je skutečnost, že jak vlastenci brojili proti němčině, která nás provází od začátku své existence /Luther vzal pražskou němčinu za základ němčiny spisovné/ , tak dnes nikdo neřekne ani slovo proti nám zcela cizí angličtině, která v budocích generacích naše potomky odtrhne od jejich kořenů a přinese další ohromnou mentální výhodu anglosasům.
Kkaždá násilná změna nese v sobě přerozdělování majetku, kterému byli např. Švýcaři ušetřeni – dříve chudá země osídlená rázovitými ale velice pilnými horaly se po staletích nerušeného vývoje stala nejbohatší zemí Evropy. A k jejímu bohatství přispěli i výtečníci z OKD pod vedením Sobotky, když nepožádal o navrácení ukradených peněz z OKD, které připadly Švýcarské konfederaci.
Položil si někdo otázku, v jakém světě bychom žili, kdyby Rakousko-Uhersko nebylo rozdrobeno? Nebyla by 2.světová, naše země by byal osídlena stejně rovnoměrně, jako Holandsko, Belgie……, nikde by nebyla Cikánská getta, nebylo by “problematické” Šluknovsko, Broumovsko, …….. nebyly by restituce /a církev by byla na státní uzdě/ a žili by mezi námi potomci cca 250 000 našich spoluobčanů zemřelých za 2. světové a 3 000 000 těch, co mluvili německy.
Asi bychom vedli naše diskuse stejně, jako je vedeme dnes. Jenže každé slovo by nemělo “krvavý nádech”, neznamenalo by schvalování či neschvalování odsunu někoho a přivlastnění si jeho majetku někým jiným, byť tím jiným by byl stát, který zase jiným, koho si chtěl získat, ten majetek daroval nebo prodal – ve finále nezbohatl nikdo a zchudli jsme všuchni.

Amus
Návštěvník

Co čekat za názory od někoho, kdo do diskuze napíše, že je načase, aby sem přišli Němci a udělali tady pořádek….

Forever Slav
Návštěvník

Máte tam chybu – Fridrich Falcký neutekl před bitvou na Bílé hoře, ale až poté, co se dozvěděl o porážce na Bílé hoře, která trvala pouhé dvě hodiny. S armádou žoldnéřů, navíc z velké části Němců, a navíc s rozhádaným vedením, stavovské povstání rychle vzalo za své.

Část české inteligence (jež se účastnili stavovského povstání) byla později popravena během známé exekuce na Staroměstském náměstí – např. sedm členů Jednoty bratrské, dále Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenský atd.

A pokud vím, katoličtí páni a různá rakouská aj. německá šlechta ráda přispěchala k rozkrádání majetků, jež zůstalo po české aj. protestantské šlechtě atd. A vzhledem k tomu, že tehdy před osudovou bitvou na Bílé hoře žilo v českých zemích zhruba 75-90% Čechů protestantské víry (Čechy už od dob husitské revoluce byli pevností utrakvistické aj. protestantské víry), došlo k masivní emigrantské vlně, velká část české inteligence odešla ze země. A velká část majetků zůstala zde ladem – bylo tedy co ukrást.

tana
Návštěvník

Jesenius v závěti kladl na srdce manželce, aby setrvala ve víře a ve víře vychovala i jejich syny.
Ta se co nejrychleji provdala za katolíka a syny poslala do školy k jezuitům.
I ostatní “se zařídili”, problém měli Smiřičtí, jejichž poslední potomek nebyl zdráv, ale měl mocného příbuzného – Valdstejna.

mechanik
Návštěvník

V tomhletom máš národe teda pravdu.

tana
Návštěvník

Zvědavá matko, před několika lety “se o tom ve slušné společnosti nemluvilo”. I když i v té slušné společnosti se stávalo, že často na návštěvu chodil pán x a pan y, což “se nekomentovalo” a normální dítě si zvyklo a na nic se neptalo.
Dneska se tito lidé producírují na veřejnosti a snaži se vzbudit pozornost.
Normální lidé si toho nevšímají, jen je na čase zbystřit pozornost a sledovat, co se naše děti učí ve škole a uvádět vše, ale až potom co učební cykl je ukončen, na pravou míru.
Vše, co se nám na socialismu nelíbilo, je tady spátky. Takže tím socialismem to asi nebylo.

Radek
Návštěvník

Nechci vám kazit zápal, ale co takové znásilnění… jo a když jsme u toho byl jsem dnes po dlouhé době v lídlu, abych si koupil ty “zlevněné” řecké speciality, co jste mi tam nechali… a nekoupil jsem nic, zlevněné byly málo a lidí tam bylo jako sr*ček… nikomu asi ty krížiky nějak nevadí… no prostě hnus velebnosti. Tak jsem si vzal 3x prospekt a odešel. Ten jejich prospekt je výborný je obrovský a dobře se do něj balí šlupky…, na stůl jako ubrus… tak sem jim aspoň udělal škodu. Odboji zdar.

opatrný
Návštěvník

Nepsal jsi dříve, že žiješ v NY v USA ty trolle..?? Si trošku vymýšlím, co?

Radek
Návštěvník

Já nepsal že žiju v usa, ale že tam jezdím a mám tam pár baráků… ale aby se ti ulevilo hňupe, tak teď mi k jednomu míří hurikán. Můžeš doma zapálit svíčku aby mi ho to sfouklo… 🙂

opatrný
Návštěvník

Proč bych ti měl přát něco špatného? A proč by se mi mělo ulevit, když budeš mít majetkovou újmu a spadne ti dům? Teď se musím přiznat, že jsem to vůbec nepochopil..??

Radek
Návštěvník

Bože ty jsi takovej nevinnej truhlík, že je mi tě až líto.

tana
Návštěvník

Zvědavá matko, spíš bych četla učebnice svých vlastních dětí a vnuků a po uzavření učebního celku věci uváděla na pravou míru. Nemůžete si dovolit vlastní děti vystavovat šikaně /ze strany školy-pedagogů/. Musí dostat vzdělání navzdory systému, a to musí zařídit každá rodina sama.
Ano, jsme přesně tam, kde rozumní lidé být nechtěli. Rodina a jen rodina zodpovídá za výchovu.

Forever Slav
Návštěvník

Nejen v Rusku, ale i v Polsku byla propagace homosexuality postavena mimo zákon. Naštěstí. Aspoň někdo nepřijal tuto zvrácenou agendu Sodomy a Gomory.

Nechápu, jak si to rodiče na Západě nechají líbit – nejen, že jejich děti jsou napadáni a znásilňováni barevnými kolonisty, ale ještě k tomu jim do hlav už od útlého věku cpou sexuální výchovu a propagaci homosexuality. Odpovědný rodič by už dávno v této situaci pro své dítě zabíjel! Téměř by mělo být povinností rodiče zabít tyhle rudé šmejdy, co tohle provádějí jejich dětem.
Jedině – dnešní komunisté nejsou rudí, ale modří. Starou radikální levici nahradila v tažení proti bílé civilizaci Nová levice. Vždyť velká část významných představitelů EU jsou bývalí maoisté, trockisté atd. Viz Barosso (bývalý maoista a trockista), Mogherini (bývalá členka komunistické strany), Van Rompuy (ex-člen komunistické strany), Merkelová (agentka Stasi), Macron (bývalý člen socialistické strany) atd. Od Marxe, Engelse, Lenina, Trockého k H. Marcusi. Od VŘSR k založení EU. EU = SSSR.

Židobolševismus se nám přesunul z bývalého SSSR do EU.
comment image

Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena.

albatros
Návštěvník

Homosexualita v Rusku není mimo zákon. Zakázána je PROPAGACE homosexuality.

albatros
Návštěvník

Což je v pořádku.

Forever Slav
Návštěvník

A co jsem asi napsal? 😉

“Nejen v Rusku, ale i v Polsku byla propagace homosexuality postavena mimo zákon.”

Piplos
Návštěvník

Zřejmě jste načerpal něco málo z projevů a rozhovorů Janusze Korwina Mikeho. Zajímavá to postava a má vlastně ve většině věcí i pravdu.

Forever Slav
Návštěvník

Kdybych měl vyjmenovat své oblíbené evropské politiky, Janusz Korwin-Mikke by mezi nimi nechyběl, tož pravda. S řadou jeho názorů souhlasím.

Informace o příslušnosti a slabosti pro radikální levicové ideologie (a jejich přechodu od starého radikálního marxismu-trockismu k neomarxismu) velké části nejvyšších představitelů EU byly k dispozici na alternativě už dříve – ještě v době, kdy jsem moc projevy Korwina-Mikkeho neznal.

O EU jako jakémsi klonu dávného SSSR, o tom podal celkem přesné informace a přirovnání např. bývalý ruský disident, žijící v Británii, Vladimír Bukovsky.

Radek
Návštěvník
mantid
Návštěvník

Radku, jsi klikař :o) Příspěvky v jiném, než českém či slovenském jazyce bývají obvykle smazány. Přesto ten tvůj marast ani rozklikávat raději nebudu.

Radek
Návštěvník

Taky si říkám… no ale klid, plno jinejch mejch příspěvků, co byly v češtině a nebyly neslušný zmizelo… vůbec nechápu logiku toho aksamitu a funguardu… někde jsem si o tom něco přečetl a musím říci, že je to normální pakárna. AI na základě palcování a nějakých pomatených procesů rozhoduje co je a co není OK. Moderátore ty víš co AI umí, a necháš ji vládnout? Mně dokonce přijde, že pod různými články rozhoduje ta AI o průchodnosti jinak pro stejné příspěvky, že je to závislé na denní době, stáří článku…

Pan K
Návštěvník

“Když jsi sužován nepřátelskou mocí, neustup. Chraň si místo dané ti přírodou. Ptáš se, jaké že je to místo? Místo muže.”

z diskuze pod filmem Vyssi princip na csfd

tana
Návštěvník

Po válce byly v Rusku a Německu celé vesnice bez mužů, ženy vychovávaly svoje děti bez mužského vzoru, vykonávaly i ty nejtěžší práce. Otec s babičkou cestovali do SSSR vlakem r. 1965, dělníci opravující trať byly jen ženy, jediný muž vykonával dozor. Ženy se asi musely slučovat do skupin, aby se postaraly o výchovu dětí – pán byl asi populární inseminátor. Obdobná situace byla i v poválečném Německu, v SRN to relativně brzy pochopili /navazujíce na “tradice” totálně nasazených/ a importovali muže z Itálie, Španělska a Turecka, teprve když se podíl mužů/žen díky importu začal vyrovnávat, dovolili gastarbeiterům dovoz manželek.
Vždy mi bylo zle ze sovětských filmů, kde ženy tancovaly se ženami. Dnes je běžné, že každý tancuje sám . A zkuste říct Rusovi, že Čajkovskij byl gey. Nechápu, že se nikdo neozval při nechutných líbačkách Brežněva s např. Husákem nebo Honecerem.
Takže vážení, dnes se ukazuje to, co bylo skoro 100 let skryto.
Mně se to také nelíbí.
Stejně se mi nelíbí móda babyturistiky, kde si ambiciozní dámy po 30 začnou uvědomovat, že by rády děti ale muže ve svém okolí neseženou, tak si jedou užít někam do severní Afriky a přivezou si kudrnatý suvenýr. Mimochodem – bílý muž z EU musí na své dítě platit alimenty, děti mají právo na dědictvi, když otec není uveden, v mnoha zemích platí stát, jen co se ten zákon prosadí i u nás, počet “kudrnáčů” vzroste…..
Přebíráme holt Evropské hodnoty.

Kari
Návštěvník

to je strasny. Jsem z toho velmi smutna. Tohle nemuzu uz cist. Je to pro me prilis odporne

wpDiscuz