Historie KGB a Stalinových čistek

Historie KGB a Stalinových čistek

Historie KGB a Stalinových čistek

Historie státní bezpečnosti SSSR i Ruska bývá médii často interpretována nepřesně a zavádějícím způsobem. Proto se pokusím v následujícím článku stručně historii sovětské tajné služby vysvětlit. Počátky sovětských tajných služeb sahají do doby příprav a realizace listopadové revoluce. První organizace se zaměřovala zejména na potírání politické opozice a odpůrců revoluce.

ČEKA (Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotážemi u Sovětu národních komisařů RSFSR)

Potomek zchudlého polského šlechtice Felix Edmundovič Dzeržinskij (Dzieržyński) oficiálně založil tajnou službu ČEKA v prosinci 1917. Nejdříve měla likvidovat opozici, sabotáže a odpůrce revoluce. Dzeržinskij a jeho spolupracovník Sverdlov proti nim organizovali teroristické akce, vraždili je často veřejně, hromadně a velmi brutálně – pro výstrahu.

Oslavný průvod s F. E. Dzeržinským na portrétu

Nový Leninův zákon umožňoval střílet kontrarevolucionáře bez soudu, čehož se také Čeka po celou dobu svého působení držela a udržovala disciplínu i v armádě. Čeka byla nazývána také Andělem pomsty revoluce.

 • Oběti Čeky

Příslušníci Čeky byli rekrutováni převážně z národnostních menšin, které trpěly dřívější konzervativní carskou rusifikací, a proto byly při plnění rozkazů mnohem důslednější. Pod správu Čeky spadalo velké množství pracovních táborů, ve kterých lidé umírali po tisících.

Celkový počet obětí Leninovy a Trockého politiky byl podle některých zdrojů až 20 miliónů. Z toho 5-7 miliónů obětí hladomoru a 13-15 miliónů obětí občanské války a Rudého teroru.

 • Rudý teror

V roce 1918 byl vyhlášen Rudý teror a zemí proběhla vlna masových vražd (viz článekCo byl Rudý teror“). Kromě odpůrců bolševické revoluce byly hlavním úkolem Čeky čistky v armádě, likvidace pravoslavných duchovních, sovětské inteligence, učitelů, studentů, zástupců kultury a v neposlední řadě ruské šlechty.

 • Výchova nového člověka

Trockisté měli v plánu vychovat vlastní národ. Oddaný myšlenkám revoluce, pracujícím pro její blaho bez nároků na mzdu, bez víry v Boha, bez starých křesťanských tradic a bez původní ruské a jiné oblastní kultury. Vše mělo být nahrazeno novým, čistým, pokrokovým. Postupem času řídila Čeka všechny záležitosti státu. Zabavovali zásoby potravin po celém Rusku pro vlastní užitek i pro prodej do ciziny a likvidovali jakýkoli odpor.

 

(O)GPU – (Sjednocená) státní politická správa

Následným hladomorem zemřelo asi 5-7 miliónů lidí. Čeka zabavila téměř všechen církevní majetek a zničila většinu kostelů. Také původní kultura v Rusku takřka přestala existovat. Rodila se kultura nová, revoluční, socialistická. V roce 1922 se Čeka reorganizovala, přejmenovala na (O)GPU, (Sjednocená) státní politická správa, a začala organizovat politické procesy a soudy. Budovala rovněž sirotčince pro 6 miliónů sirotků, obětí občanské války (1918-23). Dzeržinskij se r. 1923 stal členem nové sovětské vlády. Rozšiřoval svůj vliv i do zahraničí.

OGPU po Leninově a Dzeržinského smrti

Po Leninově smrti r. 1924 měla OGPU několik tisíc zaměstnanců a agentů, kteří měli mnohá privilegia (speciální obchody, byty ap.). Řídili i propagandu. Organizovali vraždy emigrantů v cizině. Začaly však i vnitrostranické čistky a podivná úmrtí vedoucích komunistů.

V r. 1926 zemřel Dzeržinskij. Příčinou jeho smrti byly oficiálně následky tuberkulózy a jeho socha stála před obávanou Ljubljankou až do roku 1991. (Dzeržinského obraz měl ve své kanceláři i jeden z našich bývalých ministrů vnitra, známý ze spisů Kmotra Mrázka též jako Íčko).

 • Stalinova vláda

V roce 1925 se vlády ujal J. V. Stalin. OGPU prošla reorganizací a měla za úkol vykonávat novou Stalinovu politiku v praxi. Industrializace a kolektivizace si vyžádala mnohé oběti, na SSSR byla ze Západu uvalena embarga a sankce (viz článek Ukrajinský hladomor).

J. V. Stalin

Velitelem OGPU se stal Vjačeslav Rudolfovič Menžinskij, potomek polských imigrantů. Menžinskij se soustředil hlavně na hledání imperialistických špiónů v SSSR a v zahraničí. Byl údajně otráven svým nástupcem Genrichem Jagodou, který to přiznal před vlastní popravou.

Reorganizací OGPU vznikla v roce 1934 vnitřní tajná bezpečnostní služba NKVD. Na KGB byla tajná služba přejmenována po Stalinově smrti v roce 1954.

NKVD (Lidový komisariát pro vnitřní záležitosti, Národní komise pro vnitřní bezpečnost)

Zakladatelem NKVD v počátcích bolševické revoluce, spolu s F. Dzeržinskim byl Jakov Sverdlov. Samostatně vznikla Komise pro vnitřní bezpečnost až za Stalinovy vlády v roce 1934. Do té doby byla vnitřní složkou Jednotné politické správy OGPU.

Jako první stanul v čele NKVD Genrich Grigorievič Jagoda (Enoch Geršovič Jehuda). Člověk zlý a plný zášti. Začaly čistky ve straně, důvodem bylo údajné spiknutí a vražda Stalinova oblíbence Sergeje Mironoviče Kirova (Kostrikova). Vrahem byl usvědčen Leonid Vasiljevič Nikolajev, revolucionář s vazbami na NKVD. Začalo období tzv. Velkého teroru.

 • Velký teror, likvidace monster 20. let

Velký teror (velká čistka) trval v rozmezí let 1936-38. Z přípravy vraždy Kirova byli obviněni také Zinovjev (Apfelbaum) a Kameněv (Rosenfeld). Od roku 1936 nastal hon i na další trockisty. Popraveni byli revolucionáři jako Karl Radek (Sobelson), Pjatakov, Sokolnikov (Briliant), Nikolai Bucharin, Aleksei Rykov, Ch. Rakovskij, právník Chrestinskij, L. Karachan, J. Vacetis, J. Ganeckij (Fürstenberg, Parvusův a Leninův spolupracovník) a další.

Zlikvidovány byly téměř celé posádky, které za revolucí cestovaly z USA s Trockim a ze Švýcarska s Leninem (viz článek Majdan zvaný VŘSR). Hlavním obviněním bývaly většinou sabotáže, špionáž, protisovětská činnost a agitace, teroristické akce a další politické zločiny.

 • Ježovština a čistka v armádě

Velký teror jako velitel NKVD řídil Nikolai Ivanovič Ježov. Někdy se teroru říkalo také „ježovština“. V letech 1937-38 proběhly čistky i v armádě. Popraveni byli hlavně generálové a důstojníci figurující v občanské válce 1918-23 a proti oblastním povstáním (sibiřské, kozácké apod.).

Nikolai Ježov

Mezi nimi např. maršál Tuchačevskij, který jako první použil plyn a chemické zbraně proti partyzánům a civilistům v tzv. tambovském a kronštadtského povstání a rolnických rebelií ve 30. letech. Ze stejného důvodu byli popraveni jeho velitelé, např. B. Feldman, A. Kork, J. Jakir (teror proti kozákům), J. Uborevič a další.

Další čistky se týkaly osob, které rozprodaly a rozdaly koncese západním bankám ve 20. letech a které umožnily rozkradení a devastaci ruského (sovětského) majetku a kulturního bohatství.

 • Čistka v NKVD

Souběžně proběhla čistka i v samotné NKVD. Popraven byl její bývalý velitel Genrich Jagoda. Dále mnozí lotyšští, polští a podobní funkcionáři, včetně Stalinovy ochranky. V NKVD existovala i křídla, která se likvidovala navzájem. Většina rodin a příbuzných popravených končila v gulagu. Sám Ježov se chlubil, že zlikvidoval 14000 čekistů. Omlouval se, že jich bylo málo.

Celkový počet obětí Velké čistky a Ježovův konec

Celkový počet zavražděných v rámci Velké čistky byl asi 680 000 zastřelených členů a funkcionářů NKVD, generálů, důstojníků a dalších trockistů v armádě a v politice. Počet transportovaných do pracovních táborů a gulagů se blíží jednomu miliónu. Ve všech případech šlo o osoby spojené s terorem 20. let nebo s Trockého přípravou kontrarevoluce.

Velitel NKVD Ježov však byl počátkem roku 1938 náhle převelen na okrajovou oblast. Poté byl sesazen z funkce velitele, zatčen a za podezření z organizování spiknutí proti Stalinovi zastřelen. Velitelem NKVD se stal Lavrentij Pavlovič Berija.

 • Lavrentij Berija

Berija měl zkušenosti už z Čeky, pro kterou pracoval v Azerbajdžánu jako špion. Byl znám také tím, že trpěl sexuální zvráceností, sadismem. Jen v době jeho působení v Moskvě se jeho obětí údajně stalo kolem 800 moskevských školaček. „Použil“ i všechny herečky a baleríny okolních divadel. Za dob působení v ČK byl poslán i do Prahy, odkud informoval o činnosti carských emigrantů.

Lavrentij Berija

Na zahraničí se Berija specializoval i v práci pro OGPU ve 30. letech. V době II. světové války založil organizaci SMERŠ (Směrť špionam), která sledovala všechny zrádce na celém světě, kteří měli spolupracovat s nepřítelem. Berija cenzuroval i polní poštu vojáků a důstojníků.

 • Stalinova smrt

Od roku 1945 byl Berija pověřen řízením Ministerstva vnitra. Zahraniční rozvědka mu zůstala. Měl za úkol mj. získat i tajemství výroby atomové bomby, což splnil. Po Stalinově smrti se chtěl Berija stát jeho nástupcem, politbyro mu to však znemožnilo. Obvinili ho jako agenta imperialismu a s pomocí generála Žukova zlikvidovali. Organizátorem protiberijovského procesu byl údajně Nikita Chruščov.

V roce 1946 byla NKVD reorganizována a její činnost přešla pod MVD (Ministerstvo vnitřních věcí). KGB vznikla v roce 1954.

KGB (Výbor státní bezpečnosti)

Měl za úkol zejména:

 • Výzvědnou činnost v kapitalistických zemích.
 • Boj proti špionáži, diverzi, terorismu a jiným podvratným činnostem cizích rozvědek uvnitř SSSR.
 • Boj s nepřátelskou činností jakéhokoli původu, proti antisovětským elementům uvnitř SSSR.
 • Kontrarozvědná činnost v sovětské armádě a námořní flotile.
 • Šifrovací a dešifrovací činnost v zemi.
 • Ochrana vládních a vedoucích činitelů země.

KGB se tedy zabývala zejména vnější rozvědkou, vnitřní tajná služba SSSR se od roku 1934 do roku 1945 jmenovala NKVD. Později přešla pod resort ministerstva vnitra.

V roce 1991 byla KGB zrušena, nahradila ji Federální bezpečnostní služba FSB, která v Rusku působí dodnes.

Zdroje:

 • Комитет государственной безопасности СССР  (КГБ)

     http://www.agentura.ru/dossier/russia/kgb/ (Struktura KGB)

 • Istoria Rossii XX. vek – 71. Stalinskie processy

 • Istoria Rossii XX. vek – 72. Mify i realnost

https://www.youtube.com/watch?v=9ZSl81ypZBU&list=PLZoGSemFyJ-6d9OQDgnuRvjX3nkWrDJks&index=71

 • Nikita Chruščov a likvidace Beriji

http://novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=229:jaky-byl-nikita-chruov-&catid=39:historie&Itemid=50

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Přemek
Návštěvník
Přemek

No, nevím, zda si autor článku uvědomuje, že realita a propaganda tvoří směsici i v tomto článku. Předně, Ježov je zde vylíčen málem jako oběť, ač právě on jako homsexuál se silnou vazbou na Stalina, jemuž “plnil” i jím nevyřčené a neautorizované příkazy je pouze pokračováním plošného teroru na kohokoli, kdo mohl být celkem snadno přesvědčen o smysluplnosti ideje ruského bolševismu. O Berijovi toho jako nástroj jeho potenciálníého vydírání rozšířili jeho protivníci mnoho a toto mnohé jaksi bez kritického myšlení vplulo přímo do článku. Předně, Berija ukončil “rudý teror” a byl to právě on, kdo poukazoval na zvrácenost Ježovovy aktivity. Teprve s ním se Stalin mohl rozumně bavit (nešlo o důvod v podobě společného gruzínského původu), s Jagodou ani s Ježovem nebylo o čem. Pravým důvodem čistek generality nebyla její protibolševická či protilidová činnost, ale jejich aktivní kontankty na německé fašisty a na Třetí Říši. Žukov vyvázl, aby svou pravou tvář ukázal v eliminaci ruských technickoekonomických a dalších intelektuálů, které neváhal nahnat do mlýnku na maso postupujících jednotek SS. Tohle Stalin věděl a se skřípěním zubů to musel trpět, dokud SSSR neměl dost kvalifikovaných vrchních velitelů pro účinnou národně osvobozeneckou válku. Proto potomci Žukova nemohou Stalina ani cítit. Pochopitelně že vražda Kirova patří do učebnic boje mezi mocenskými skupinami uvnitř státu. Za vraždu mohou trockisté, kteří se tak snažili oslabit Stalinovo křídlo, které směřovalo k odklonu od internacioníní marxistické revoluce k národně komunistické sociální stabilizaci. Právě Trickij osobně se Zinověvem a Kameněvem dělali za peníze z US bank vše, aby rozvrátili SSSR a finančníci mohli za babku zkoupit vše, co v zemi je cenné. To jsou suroviny a podivuhodná národní paměť Rusů, která je jim oporou, kdykoli se někomu sbíhají sliny na parazitní konzumaci toho, co je ruské. Marxismus byl zřízen globálním prediktorem za účasti globálních finančníků jako nástroje jako sociálně orientovaná verze davo-“elitářské” společnosti v rámci neměnné biblické koncepce. Proto také musel zákonitě selhat, protože se dříve či později odcizil lidu a jeho přirozeným lidským zájmům.

Hox
Návštěvník
Hox

V letech 1922 – 1953 bylo v SSSR popraveno 780 tisíc lidí, uvězněno 3 miliony. To jsou počty, co se týká např. počtu uvězněných, menší než dnes v USA (srovnáno procentuálně). Čísla nezahrnují oběti občanské války a hladomoru, řeč je o těch, kde hrál roli represivní aparát. Toto jsou data založená na archivních dokumentech, včetně zprávy, kterou si nechal vypracovat Chruščov po smrti Stalina. Publikováno v roce 1993 ruskými a harwardskými historiky po zpřístupnění archivů KGB, od té doby ta čísla nikdo nezpochybnil, spíš se o tom mlčí ( http://www.cercec.fr/materiaux/doc_membres/Gabor%20RITTERSPORN/Victims%20of%20the%20Gulag.pdf ).

Co se týká Beriji, existuje i jiný úhel pohledu:

Boris Julin o Berijovi (rj)
https://www.youtube.com/watch?v=CSt6INy-uKg

v pauzách mezi znásilňováním milionů školaček a likvidaci mrtvol ve speciálním zařízení ve svém bytě, Berija dosáhl:

– 10x zvýšení průmyslové výroby v Gruzínské svazové republice, vysušení bažin kolem Tbilisi, založení nových odvětví průmyslu v Gruzii
– postavil nohy letecký průmysl, zajištění konkurenceschopnosti s protivníkem
– zajistil bezchybnou, nejrozsahlejší v dějinách evakuací podníků, závodů, občanů v době 2. sv. války.
– zajištění hladkého chodu železnic a železniční výstavby SSSR
– ve 40. letech měl na starost i uhelný průmysl, který pracoval jako hodinky
– po válce vytvoření kompletně nového odvětví, atomový průmysl, zajištění vytvoření a-bomby za 4 roky, západ odhadoval že to SSSR nemůže zvládnout dříve než v roce 62
– během války byl členem GKO (státní komise obrany), zároveň byl hlavou NKVD, zároveň měl na starosti železnice a uhelný průmysl.
– jako manažer, ve všem co mu bylo svěřeno dosáhl vytyčených cílů v plném rozsahu.
– když nastoupil do čela NKVD v roce 38 (do té doby by v čele gruzínského aparátu), nechal přezkoumat všechny procesy v NKVD od r. 37 a osvobodil přes 300.000 lidí odsouzených v procesech r. 37.

jen není zřejmé, kdy spal.

konkrétně to, že Berija nechal zpětně přezkoumat rozsudky za Ježova a osvobodil statisíce lidí, je prokazatelné. V hodnocení zrůd jménem Sverdlov, Jagoda, Ježov a dalších souhlas.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Mám již od Plyše knížku předtím u nás vyjít pochopitelně nemohla) od jakési Amy Knight (anglcká historička v roce 1992 navštívila kvůli této knize poprvé zpřístupněné ruské archívy) s názvem Berija – Stalinův první pobočník, kde v úvodu stojí mimo jiné toto: “Nemůže být pochyb o to, že Berija byl ničema, který spáchal hrůzné zločiny. Avšak mýty a legendy zatemnily složitost jeho životní dráhy a zkreslily důležitou rolu jíž hrál v sovětské domácí i zahraniční politice od doby před druhou světovou válkou. Konvenční obraz Beriji jako jednoho z bezohledných Stalinových policajtů znemožnil historikům uznat, že Berija přes vešekeré zlo, které napáchal, byl vysoce inteligentní a schopná administrátor, jenž pronikavě ovlivnil sovětskou politiku.

Kromě toho historikové plně nepochopili fakt, že po Stalinově smrti energicky prosazoval liberální reformy.” V kapitole Berijův pád se můžeme dozvědět něco o jeho působení bezprostředně po Stalinově smrti a k vůbec prvním opatřením patřilo zlepšení vztahů se Západem – souhlas se zahájenm rozhovorů o příměří v Koreji a následné zrušení Stalinova nařízení o přesunu americké ambasády z centra Moskvy (v Moldavské ulici) na okraj. Ale co hlavně: obnovil politiku “ukrajinizace” vyvolané Leninem a za Stalina pozastavenou. A to za zády Chruščeva, který měl Ukrajinu na starosti. Rusy ve vedení ukrajinského MVD vyměnil za rodilé Ukrajince.a staré vedení nechal obvinit z násilné “rusifikace” (formuloval to jako “překrucování leninsko-stalinské národnostní politiky”) .

Nařídi používat opět ukrajinský jazyk jako jediný úřední na území západní Ukrajiny a pozval do Moskvy čerstvě z vězení propuštěného unitáriánského metropilitu (ukrajinská řecko-katolická církev) Josefa Slipyju, čímž zahájil cestu k usmíření s Vatikánem! Po Berijově zatčení byly tyto iniciativy rázně utnuty! Stejnou politiku “etnizace kádrů” uplatňoval Berija i vůči pobasltským a dalším svazovým republikám. 25. června 1953 se tak poprvé na zasedání pléna strany v Minsku četly referáty v běloruštině! A Chruščev který zuřil to musel vše skousnut a schválit jako stranicky bezchybou linii!! Nedařilo se mu až do krize v NDR dostat na svou stranu vedení, včetně Malenkova – Berijova hlavního spojence. Až Berlín zlomil Berijovi vaz!

Režim NDR prožíval krizi – 500 tisíc Němců opustilo východní sektor jen od roku 1951! Berija tehdynavrhnul zrušit NDR a skončit s budováním socialismu na jeho území. Navrhl “finlandizaci” země s tím, že se spojí všechny okupační zóny do jednoho neutrálního demokratického (kapitalistického ) Německa. Přes odpor Molotova a Chruščeva se mu podařilo svůj program pro Německo prosadit ve vedení, ale ne už tak u Ulbrichta. Na toho dokonce musel řvát, aby to pochopil. Ten přesto vydal tisku rozporuplná prohlášení, ze kterých východoněmečtí dělníci pochopili, že jejich vedení podniká nepopulární kroky (zvyšování pracovních norem při zachování nízkých platů) v rozporu s pokyny Moskvy! Proto vyšli do ulic a vypuklo povstání. To vedlo ke změně postoje většiny sovětského vedení. Na dělníky byly poslány tanky a povstání bylo krvavě potlačeno. Berija následně obviněn jako hlavní viník a zatčen.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Toto zajímavě korepsonduje s údaji popsanými v knize velkého antisemity Uškujnika Kagan a jeho bek, kde se v souvislosti s Berijovou následnou popravou píše toto: “… v časopisu Reportér z 1. září 1953, tedy nedlouho po Berijově smrti Isaac Deutscher oplákávající jeho smrt píše, že Berija zahynul právě v době, když dělal hluboké reformy, jejichž konečným cílem byla decentralizace vládnutí státu a vytvoření autonomních celků. Jinak řečeno, židé-sionisté, kteří úplně získali do rukou moc, začali
uskutečňovat svůj základní program – rozčlenění Ruska, což mělo, ale nestihlo, vytvořit zárodek potom zaniknuvšího Zakládajícího shromáždění. Ihned po smrti Stalina na příkaz Beriji a Avvakumova, jak potvrzuje Chochlov, začalo drcení nových „šovinistů“, v čele kterých stáli Ignatěv a Rjumin. Všichni židé byli vypuštěni z věznic a vyhlášeni za nevinné. Když „liberál“ Berija upevnil svoji moc vlnou teroru, pustil se do uskutečňování uvedených vnitřních reforem. Všechno výše uvedené je dobře známo a je podchycené historií. – píše dále Uškujnik.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Čili jednoznačně – ať tak či onak Berija byl britský (NBŘ – angllosionistická Nová britská říše) agent a jako takový byl popraven právem!

Hox
Návštěvník
Hox

“Berija byl britský (NBŘ – angllosionistická Nová britská říše) agent”

pointa je že nebyl, celý ten proces s Berijou byl vykonstruovaný, to co o něm dnes čtete z těchto zdrojů jsou informace od jeho nepřátel, je to něco podobného jako by v budoucnu soudili o Putinovi podle toho, co o něm napsal Navalný nebo Šafr a Marjanovič. Kniha Kagan a jeho bek je dezinfo, dělá z bílé černou a naopak.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Ne že něco podepsal! On byl objektivně britský agent! Proto byl právem popraven! Totéž nepíše jen Uškujnik a mnoho dalších antiatlantistů (tedy ne mainstraových Židů!), ale i putinista Dugin! Ten sice věnuje Berijovi pouze jednu větu ve své knize, zato shrnující vše podstatné: “… měnit logiku planetárního rozmístění sil a vyvolat revanš proti velkému řádu Eurasie. Uvážíme-li tuto kombinaci a geopolitické aspekty postalinského kursu SSSR, verze o zavraždění Stalina (vyslovená řadou evropských historiků) se stane víc než pravděpodobnou, přičemž na hlavní roli NKVD a jeho šéfa, zlověstného Beriji, úhlavního nepřítele GRU, generálního štábu a Eurasie, v předpokládaném zavraždění Stalina poukazuje většina historiků. ” – http://www.irucz.ru/prilohy/Dugin-Velka-valka-kontinentu.pdf

Hox
Návštěvník
Hox

Montisan, pokud podíváte na Berijovy reálné výsledky, nikoliv to, co o něm někdo tvrdí nebo napsal (papír snese vše), tak je naprosto zřejmé, že Berija být brítským agentem absolutně nemohl. To je stejný nesmysl jako tvrdit, že Stalin byl agentem Hitlera. Berija byl věrná opora Stalinovi, který mu svěřoval ty nejdůležitější projekty. Za odstraněním / vraždou Stalina stál chruščov a jeho klika, stejně jako za vraždou Beriji.

Montisan
Návštěvník
Montisan

K vraždě Stalina se Beija přeci přiznal sám a dobrovolně ještě při přehlídce vítězdtví na Mauzoleu “Zbavil jsem vás ho!” řek zkoprnělým přítomným člnům Politbyra … a každej kdo zavádí ukrajinštinu a bělorusštinu v Ruské říši a prpuští z žaláře zločinné papežence a chce obětovat NDR je zločinec a britský agent! Oni ti zmínění výše Britožidi neštkali nad jeho smrtí jen tak pro nic za nic, že by jim byl sympatický svými údajnými sadopraktikami 🙂

Přemek
Návštěvník
Přemek

Problém je, že Vy to píšete, jako byste tam byl coby očitý svědek. Přitom pouze čerpáte z existujících a Vám dostupných dokumentů. O lidech hovoří jejich činy, nikoli jejich slova a slova vyřčená jinými o nich.

Montisan
Návštěvník
Montisan
Montisan
Návštěvník
Montisan

Krom toho o procesu se nikde nic nepíše, dokonce ani ne v té jinak podrobné knize britské autorky! Tady přeci jde o to, že tito lumeni anglosionistický ho chválí!!!!! Čili nejlpeší vizitka agenta. Jak ona – přes “povinnou” porci odsudků – připouští že byl “velkým reformátorem” a popisuje s kladným znaménkem jeho politiku národnostního rozčleňování SSSR, tak Uškujnikem pouze citovaná Isaac Deutscher, sionista hořkující na Berijovou likvidací a vyzdvihující podobné “reformy”! O to tu běží a ne co napsali něajcí Navalí či co …

Přemek
Návštěvník
Přemek

Tak jest. Shledávám, že je pohodlné mnoha lidem přijmout dle Okamovy břitvy nejjednodušší řešení právě tam, kde tvůrci Okamovy břitvy tento údajný princip vytvořili právě k zakrytí cíleně vícevrstevných dezinformačních praktik. Vždy mi to přijde na mysl, když vidím, jak málo toho mnozí z nás víme o šachu a o jiných strategiích 🙂

Hox
Návštěvník
Hox

Kniha Uškujnika je podle všeho produkt infoválky, dělá z obětí viníky a naopak… zkuste třeba srovnat Uškujnika a jeho vykreslování role Chruščova s tímto: http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/

Montisan
Návštěvník
Montisan

Dugin ve výše jmenované knize píše o tom toto: “Podle této logiky lidé atlantického řádu za aktivní účasti KGB vytvářeli paralelně lživé póly. Těmi póly byli:
1) „Komunisté-konzervativci“. Jejich symboly byl Jegor Ligačov, pak Ivan Polozkov (oba v určitém momentu zmizeli jako pára, což neudivuje, protože jejich opozice vůbec nespočívala na nějakých principech a mimoto byla vědomě inscenována).
2) „Patrioté-nacionalisté“. Toto hnutí bylo vytvořeno za aktivní účasti KGB, který promítl svou šovinisticky judofobskou pozici do okrajových skupin upřímných, leč omezených vlastenců. Přitom „patriotickému hnutí“ byl zadán takový algoritmus, který nemohl seriózně uškodit stále víc a víc se legalizující atlantistické lobby.
3) „Nacionálbolševici“. Tento proud stál nejblíž ke koncepcím eurasijské lobby, avšak díky snažení KGB pocit míry zde byl ztracen, “nacionálněbolševické“ koncepce dostaly odpuzující, groteskní a extremistický charakter – a to jak v přílišném akcentování
„leninismu“, tak v primitivní judofobii.
4) Nakonec velké chytráctví atlantistického KGB spočívalo v tom, že se sám prezentoval jako opozice vůči „demokratům“ – a tento tah také vyšel”

Uškujnik, zaměstanný jako archivář KGB v 70. letech patřil bezesporu k partě označované jako 2)

Přemek
Návštěvník
Přemek

Montisane, docela mne zajímá Vaše představa o konkrétním činnosti “nacionálbolševiků”. Víte, kde je reprezentuje dnes? Přijde mi, že vaše slova “”…dostaly odpuzující, groteskní a extremistický charakter…” nejsou Vaše ale odkudsi, možná nekriticky pořevzatá.Ti, co vědí, se obvykle nemají důvod moc smát; zato se mohutně smějí a vesele je nálepkují ti, co nepochopili a mnohdy ani pochopit nechtěli.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Pánové Hoxi a Montisane (i všichni ostatní), moc děkuji za podnětné připomínky. Jsem moc rád, že je u článků na AE News volně přístupná diskuze, protože rozšiřuje poznání o důležitých oblastech ruských (i našich) dějin. Ještě jednou díky.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Poznámka: Přesný odkaz na video Istoria Rossii XX. vek – 71 Stalinskie procesy je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=-ULRR8tyPS0&list=PLZoGSemFyJ-6d9OQDgnuRvjX3nkWrDJks&index=70

Jedná se o sérii ruských dokumentů s unikátními historickými fotografiemi, videi, citacemi z archivů a komentářem. Dílů je celkem asi 120.