Hercolubus, Nibiru, dvě Slunce, Atlantida, Ararat, Turecko, Krym, Rusko, svět

Hercolubus, Nibiru, dvě Slunce, Atlantida, Ararat, Turecko, Krym, Rusko, svět

Hercolubus, Nibiru, dvě Slunce, Atlantida, Ararat, Turecko, Krym, Rusko, svět

Tento článek je reakcí na čtenáře, který mi dal odkaz na video a k němu se ptal, jaký na video mám názor. Kdo neví, o co jde, jde o video, ve kterém oficiálně neuznaný chilský astronom na sklonku svého života hovořil o svých objevech a předpovědích a v závěru o kometě/planetě Hercolubus (Nibiru? planeta X ?):

Frerrada Carlos Muñoz byl chilský astronom (zemřel 2001), studoval na Námořní škole chilského námořnictva, byl profesorem Na vysoké škole kapitánů a pilotů, na univerzitě  v Chile studoval meteorologii a astronomii, ve Francii se stal členem pařížské astronomické společnosti, byl členem astronomické společnosti v Miláně a ředitelem astronomické observatoře Panamy. Proslavil se zejména předpověďmi zemětřesení, které se vyplnily. Pro své předpovědi používal znalosti, které objevil na svých cestách do Číny a Japonska a studiem podmořských sopek. Jeho best-known teorie byla o  “geodynamice” a byla založena na vzájemné přitažlivosti nebeských těles v prostoru a na významných událostech, jako jsou sluneční erupce – podle astronoma to vše má dopad na dynamiku země, včetně změn klimatu, zemětřesení a sopečných erupcí.

Pro své metody nebyl v Chile nikdy oficiálně uznán a měl vlastní pracoviště, kde používal přístroje, které si sám vyrobil. Celosvětový šok způsobil, když v prosinci 1938 oznámil, že 24. ledna 1939 ve 23:20 dojde v Chile k velkému zemětřesení a když k zemětřesení skutečně došlo přesně v ten den, pouze čas byl o 12-15 minut později – viz zde a video.  Podobně předpověděl ještě další dvě zemětřesení – ve Španělsku a v Indočíně, jak je vidět v čase od cca 7:30 videa.

Z jakých poznání a znalostí vycházel, když zemětřesení předpověděl právě na územích, která navzájem tvoří určitý trojúhelník, o tom později, nyní se zaměřím na jeho zcela jiné “předpovědi”. Kromě toho, že rozuměl dráze Halleyovy komety (čas cca 3:00 videa),  už v roce 1940 objevil těleso, které v určitých intervalech má vstupovat do naší sluneční soustavy podobně jako Halleyova kometa a toto těleso nazval Hercolubus. Bylo to o 40 let dříve, než oficiální tisk od roku 1981 začal přinášet zprávy (viz video, čas od 01:30) o existenci Nibiru či planety X a jinak podobně nazývaném tělese.

Zdá se, že jde o stejné těleso, jaké Muñoz Ferrada objevil už o 40 let dříve a nazval jej souhrnným názvem kometa/planeta a to proto, že těleso má mít ocas jako kometa, ale zároveň je tak mohutné, že jej lze vnímat spíše jako planetu. K tomu spočítal, že v rámci sluneční soustavy se chová zcela nestandardně – jednak nemá pravidelnou dráhu oběhu, jednak třikrát mění rychlost – od 96 km za sec k 72 km za sec a nakonec 300 km za sec (ve videu čas od cca 5:10). Největší rychlosti má dosahovat ve stadiu největšího přiblížení k Zemi a tehdy má být příčinou velkých pozemských transformací, od geofyzikálních, tzn. od změn klimatu a zemětřesení a sopečných erupcí až k duchovnímu vývoji lidstva. Tehdy má těleso dosahovat rychlosti překračující rychlost světla a má být viditelné pouhým okem tak, že jej uvidí všichni. (Zdroj zde, zde)

Co ale je pro mě zásadní a čím mě Muñoz Ferrada nejvíce zaujal, je jeho tvrzení, že naposledy se toto těleso k Zemi přiblížilo před 13 tisíci lety a že je to ono, kdo stojí za koncem Atlantidy. A co mě rovněž v jeho tvrzení zaujalo je, že v souvislosti s tímto tělesem hovoří o přepólování Země a že tři zemětřesení, která předpověděl, souvisí s podobnou transformací lidstva, jaká se odehrála za Atlantity, protože se opakuje v intervalu 13 tisíc let (video čas od cca 08. 10). V souhrnu tento nepochopený genius ve svých cca 90-ti letech vlastně sdělil, že lidstvo stojí před velikou transformací, srovnatelnou s časem Altantidy a že tato transformace má nyní stejně jako tehdy souvislost s vesmírným tělesem, které není ani kometou ani planetou, ale které se v pravidelných intervalech k zemi přibližuje.

Přinejmenším svými předpověďmi zemětřesení byl pán Muñoz Ferrada géniem a už proto jeho vidění světa stojí za pozornost. Když mi zdejší čtenář dal odkaz na video, došla jsem k tomu, že můj názor se do diskusního příspěvku nevejde, protože pro mě to byl jen další kamínek do mozaiky mého vidění a výsledkem je tento článek. Předesílám, že článkem absolutně nic netvrdím a že v dalším se jen pokusím popsat, proč mi postava Muñoze Ferrada a jeho objevy přijdou za obsáhlejší pohled.

Za vším je vesmírná symbolika

Pro ty, kteří neznají mé články, bych ráda zopakovala základní optiku, jakou se dívám na jakékoliv dění v naší době. Na začátku mého pozorování světa byla astrologie a její “sdělení”, že současné lidstvo je pouze součástí velikého kosmického cyklu, trvajícího 26 tisíc let. A že tak, jako na jeho začátku, tzn. v jeho fázi novoluní, došlo k nějaké velmi konfrontační události (zmizení neandertálců?), k podobné konfrontační události muselo dojít v polovině cyklu, tzn. v úplňkové fázi lidstva (před 13 tisíci lety – tání ledovců, potopa světa, konec Atlantidy). A protože lidstvo je opětovně ve fázi novoluní (čekání na nový srpek světla), je tedy před další konfrontační událostí, která v sobě může shrnout jak konec neandertálců, tak konec Atlantidy (všeobecně se tomu říká příchod Věku Vodnáře).

Tímto viděním jsem někdy před 20-ti léty začala tvrdit, že atlantická, západní kultura je v koncích a že nastupuje kultura euroasijská, východní, shrnuto,  že Euroamerika končí a nastupuje Čína a Východ. Protože moje vidění bylo všeobecně k smíchu, začala jsem pátrat po důkazech pro své tvrzení a někdy před 15-ti léty začalo to, co jsem si pro sebe nazvala “pozorování světa” a co postupem času vyústilo nejen v pozorování domácí politické scény, ale celkově v pozorování celosvětového geopolitického dění . Naprosto zásadním vodítkem však pro mě napořád zůstává vesmírná obloha a vesmírné cykly.

A protože video, na které mi  zdejší čtenář dal odkaz,  mě zaujalo právě v souvislosti s dobou před 13-ti tisíci lety, nahrálo mi na mé “pozorování”. Znova předesílám, že nic netvrdím a že vše, co dále uvedu, je pouze a jen mé pozorování, které pouze a jen nabízím k zamyšlení.

A tím jsem v prvé řadě dospěla k tomu, že kořeny současného lidstva (indoevropské kultury) leží v místech hory Ararat, což je biblická hora, spojována s potopou “světa” a tedy v místech, odkud se indoevropská kultura přenesla do celého světa, jak lze vidět na obrázku:

Když si do obrázku dosadíme současnost, jsme na území dnešního Turecka a na území, kde má vzniknout Kurdistán, m.j. země, která dosud uctívá nejstarší náboženství, duální náboženství Slunce, satanismu, padlých andělů a boha Melek Taus – páva (psala jsem o tom zde). Pohledem na obrázek jsme ovšem i u počátků naší biblické popotopní kultury, tzn. na území Sumeru, Babylonu a vším na území dnešního Íránu (jen si všímejte zpráv, jak o spojenectví s ním usiluje jak Rusko a USA, tak především VB – vrcholný představitel GP).

Dlouho jsem měla problém dohledat informace, které by potvrzovaly, že před 13-ti tisíci lety lidstvo procházelo něčím velmi konfrontačním. Atlantida, která do té doby zapadá a která by nejen potvrzovala počátek naší biblické kultury, ale zároveň by jej potvrzovala na území Araratu, byla důkazem velmi mlhavým.

Velikým potvrzením se mi ale stal objev německého archeologa Klause Schmidta, který na území dnešního Turecka a v blízkosti Araratu (a na území Kurdů – budoucího Kurdistánu?) objevil pozůstatky nejstarší poznané kultury světa, pocházející z cca 12. tisíciletí p.n.l.  Stavby této kultury jsou o nějakých 7 tisíc let starší, než egyptské pyramidy a objev Klause Schmidta z roku 1996 způsobil mezi archeology světa hotový poprask – a to pátrání stále není u konce a slibuje odhalení mnohem větší, než se dosud ukazuje.

Stavby na území tureckého Göbekli Tepe z 12. tisíciletí před n.l.

Pro mě tato informace od začátku představuje potvrzení faktu, že v době před onou “potopou světa” na Zemi existovala velmi vyspělá kultura, která zřejmě ovládala výjimečné technologie. K potopě světa totiž mělo dojít v 10.století p.n.l. (z té doby je potvrzeno tání ledovců a konec tehdejší tzv. doby ledové).

Na území Göbekli Tepe žila před  tzv. potopou světa kultura, která měla před zajištěním obživy a obdělávání půdy upřednostňovat napojení na Vesmír a Bohy, tzn., že žila více duchovně, než materialisticky. Dokumenty o tomto velmi zásadním objevu naší doby se různí, ale samotný objevitel Klaus Schmidt říká, že tehdejší kultura se časem povýšila nad říši zvířat a přírody a ze se sebe učinila pána veškerého tvorstva, proto měla dopadnout tak, jak dopadla. Video “Kolébka bohů” v anglicko ruské verzi :

Komu je bližší angličtina, tak v anglické verzi je video zde

Svým pohledem však považuji za podstatné to, že tato kultura, která, jak se zdá, upřednostňovala spojení s Bohy nad vlastní usazení se, podle všeho existovala před potopou světa. A že podle všeho byla současníkem bájné a možná ještě více vyspělé Atlantidy. Zdá se, že konec doby ledové a tání ledovců v cca 10. století p.n.l. způsobil nejen konec Atlantidy, ale i velké stěhování národů právě z oblastí kolem Araratu. Následující video se může jevit jako zprofanované a laciné, ale já jej považuji za velmi, velmi významné. Týká se doby po tvz. “potopě světa” a doby počátků Egypta, o kterém tvrdím, že se v něm spojila učení Atlantiďanů, která v souhrnu pokračovala přes Sumer, Babylon a Egypt a že přes Řím a Vatikán jsou tyto poznatky tajnými učeními udržovány až do naší doby.

Ve videu je m.j. věta, že kněží Atlantidy věděli o pohromě, před kterou tehdejší svět stál, ale že na jejich varování nikdo nedal. Proto vytvořili koráby, odolné vůči elektromagnetickým vlivům (!) a vydali se směrem na východ (!) od Atlantidy (byla snad Atlantida někde v oblasti Atlantického oceánu, jehož hladina se táním ledovců zvedla?). Nejen bible tuto událost popisuje jako potopu světa s tím, že Noemova archa přistála na hoře Ararat – jak ale níže popisuje zmiňované video, k pokračování Atlantidy mělo dojít v Egyptě:

Předali tedy kněží Atlantidy svá poznání Sumeru a následně Egyptu, odkud jsou v tajnosti udržována dosud? Ale o čem tedy je Bible, když popisuje událost mnohem starší, než je doba jejího vzniku (bible vznikla v nějakém 9. století p.n.l., “potopa světa” spadá do doby až 10 tisíc let p.n.l., kultury Sumeru a Egypta spadají do nějakého cca 5.- 4. tisíciletí p.n.l.) Kde tedy zůstalo cca 7 tisíc let historie lidstva a vůbec araratského národa?  Nešířil se snad tento indoevropský národ i na sever, jak ukazuje obrázek výše? A proč nám je tato část lidské historie zamlčována a proč jsou naše kořeny především biblí zasazovány pouze do Sumeru, Egypta a Babylonu, kde se v 2.tisíciletí p. n. l. měl ve městě Ur narodit Abrahámk otec všech tří západních náboženství? Není to nakonec tak, že tajemství Atlantidy a předpotopní kultury si od “potopy světa”  chce přivlastnit pouze určitá část lidstva?

Ale nyní k jiné (možná) pointě  – k pyramidám

Kdo se dodíval na video o kultuře Gobekli Tepe, ten už ví, že tato kultura své záhadné stavby tvořila pyramidovitě. Jinak řečeno – postavila stavbu, kterou následně vždy zasypala, a na zasypaném území postavila stejnou stavbu, ale vždy menší a menší, až nakonec na obrovitém kopci postavila jen jeden kámen původní stavby.

V této souvislosti mě napadá jiný kontroverzní dokument o pyramidách, který v nich nevidí pouze hrobku faraonů, ale zcela pragmatický energetický účel, jak o tom hovoří druhá část pětidílného dokumentu, který před časem uvedla čt2:

Co když předpotopní kultura byla tak vyspělá, že byla podobně jako naše schopna létat nad celou zeměkoulí, přičemž v zaostalých částech světa byla považována za “bohy” a zároveň na pokyn těchto “bohů” národy po celé zeměkouli stavěly pyramidy, protože možná měly naplnit to, co se jmenuje energetická mřížka zeměkoule? Nešlo už tehdy o globalizaci, ale v souhrnu pouze o to, co Nikola Tesla objevil jako nekonečný zdroj energie?

 

Na obrázku jsou tzv. čakry Země, tři jejich body leží v místech, pro která Muñoz Ferrada předpověděl zemětřesení, dohromady jsou všechna součástí tzv. energetické mřížky Země

Pyramidy po celém světě, mimo jiné i na Krymu

Kdysi jsem napsala článek o nedávno objevených krymských pyramidách, bohužel, zůstal na stránkách původního aeronetu a již k němu není přístup. Mimo jiné v něm byl i tento obrázek krymských pyramid:

K obrázku se objevil tento text, cituji: Když ruský prezident V. Putin hovořil ve svém každoročním poselství o tom, že poloostrov Krym, jeho stará Korsuň, Chersonés a Sevastopol mají pro Rusko obrovský civilizační a sakrální význam, byly již dávno známy informace o tom, že Krymské pyramidy jsou součástí globálního systému tvořícího energoinformační mřížku Země.

Tento obal existuje od okamžiku vzniku naší planety a pyramidy se nacházejí v jeho uzlových bodech. V takto vytvořeném energoinformačním poli probíhá proces řízení, který má vliv na všechny životní procesy na Zemi.

V létě 2001 byly nalezené Krymské pyramidy studovány vědci z různých zemí. Území výskytu bylo proskenováno nejmodernějšími aparaturami, v důsledku čehož byly postupně objevovány další a další objekty. Dalším překvapením bylo, že tento komplex je na jedné spojnici s místy jako Stonehenge, Kailas a zapuštěné pyramidy Velikonočního ostrova (mimochodem tato linie probíhá celým územím ČR). (zdroj)

Nyní se na pyramidy, resp. na duchovní stavby, podívejme tak, jak jsou podle ruských vědců krymské pyramidy součástí něčeho vyššího, celoplanetárního (zdroj):

 

A ještě jeden pohled na pyramidy a podobné stavby:

Hvězdy Vega, Capella a Canopus – Krym je součástí trojúhelníku, jehož vrcholy míří k hvězdám oblohy

Jsou pyramidy ochranou před přepólováním Země ?

V čase cca od 09:00 videa rozhovoru s chilským astronomem je zmínka, že za koncem Atlantidy i za současnou transformací lidstva může být změna magnetických pólů Země. Zdá se, že Muñoz Ferrada tuto teorii v souvislosti s onou kometo-planetou, která se má k Zemi přibližovat jednou za 13 tisíc let, připouští, ač z jeho řeči není jasné, jestli v popisovaném tělese vidí vesmírný objekt či dopravní prostředek mimozemšťanů, kteří se v nějakém pravidelném intervalu k Zemi přibližují. Co z jeho řeči vyznívá jako fakt je to, že toto přiblížení způsobuje na Zemi velké změny, že jedna taková se odehrála v časech Atlantidy a před další podobnou lidstvo právě stojí. A že v úvodu to lidstvo vždy nejvíce pociťuje ve změnách klimatu.

Když to shrnu, nemám na předpovědi Muñoze Ferrada názor a jediné, v čem s ním souhlasím, je cyklus 26 tisíc a 13 tisíc let. Jestli další transformaci lidstva způsobí opětovné přiblížení nějakého kosmického tělesa či přiblížení korábu mimozemské civilizace, to ani nepovažuji za podstatné.

Mým pohledem je podstatné to, že ten, kterého nazýváme Globálním prediktorem, se v dění světa orientuje z hlediska této veliké časové perspektivy a že má informace o tom, co se za podobných zlomových okamžiků na Zemi dělo v minulosti – a to bez ohledu na to, jestli za tím stály vesmírné energie či mimozemšťané – a co proto lze očekávat i v budoucnosti (resp. v naší současnosti). Dle mého je ale proti obojímu bezradný, pouze se díky informacím z minulosti snaží být připravený a přežít.

Video rozhovoru s chilským astronomem mě zaujalo ještě z jednoho důvodu, na který bych ráda upozornila. Anglii dlouho považuji za velikého hráče GP a článek Předpověděla anglická hymna konec křesťanství? jsem napsala především proto, že anglická hymna, jejíž text je dílem svobodného zednáře, je m.j. o tom, že se čeká na konec křesťanství (“smyj mi šupiny z očí”), na Jeruzalém jako centrum světa a že znamením té doby budou dvě Slunce na obloze.

Dále bych ještě dodala, že v místech Araratu – Kavkazu a Arménie – Rusko pátrá po lidech velikého vzrůstu, dalo by se říci po kyklopech,  lidech nadměrné výšky a jednoho oka (video zde). A nikdo nevíme, co měla na mysli bible, když popsala souboj Davida a Goliáše… A nikdo nevíme, jestli nejstarší megastavby nejsou dílem obrů a jestli se účel jejich staveb nesnažily popotopní kultury zopakovat za každou cenu, tzn. i za cenu otrocké dřiny.

Dle mého je jisté jedno: před “potopou světa” existovaly na Zemi vyspělé kultury a nejvyspělejší zřejmě byla kultura Atlantidy. Do předpotopního období ale zřejmě spadá i kultura území Gobekli Tepe. Proč její prioritou bylo uctívání bohů a až za tím následovalo zemědělství a usazení se, to je otázka. Stejně tak je otázka, proč byl kus lidské historie, ležící mezi Araratem a Sumerem a následně Egyptem, vymazán.

Každopádně považuji za významné, že finále velikého cyklu lidstva se odehrává na území Turecka, Íránu a Arménie a kolem vzniku Kurdistánu a kolem nejstaršího náboženství lidstva. Shrnula bych to do slov: “Na Araratu jsme začali, na Araratu skončíme (resp. opět nově začneme)”

Na závěr vkládám ještě video, které považuji za velmi názornou ukázku toho, jak uvažují lidé a jak přemýšlí ten, kterého nazýváme GP. To uprostřed, to jsou období čítající rok – dva – dvanáct let (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, tzn. způsoby komunikace, módní trendy, hodnoty a představy o smyslu života), zatímco to na úplném okraji, to je období čítající 30 let (Saturn a generační aspekt) a tedy uvažování GP. Shrnout se to dá asi tak, že zatímco se davy zmanipulovaně za něčím štvou a podléhají manipulaci, GP pěkně čeká na dobu, kdy davům udá vždy nový směr, směr takový, jaký potřebuje (a nejlépe vždy přes studenty a vůbec mládež) :

Když úplně shrnu odpověď na úvodní video, chilský astronom popsal něco, o čem GP od dob Atlantidy ví. Jestli za tím jsou vesmírné energie (Bůh) či mimozemšťané, to dle mého neví ani GP a zřejmě nevěděl ani Muñoz Ferrad. Jediné, v čem se dle mého oba shodují, je časový interval, ve kterém se má opět “něco” přihodit.

V neposlední řadě však musím doplnit odkaz, který sice rovněž hovoří o tzv. přepólování Země s tím, že to byl hlavní důvod, proč se krymské pyramidy ocitly pod vodou, s čímž mám problém, s čím ale v odkazu souhlasím, je nastupující Věk Vodnáře (článek zde).  O tom, jak si tento nový Věk představuje Rusko, bylo kromě zahájení OH v Soči i zahájení MS ve vodních sportech v Kazani (video zde), které bylo nejen obhajobou křesťanských hodnot, ale v čase od cca 01:17:00 je nejen ukázka lidstva jako spolupracujícího kolektivu, ale následně mizí Babylonská věž a lidstvo se stává součástí Vesmíru (tanec s vodou a člověk jako součást vesmírného oceánu).

Opakuji, že vše, co jsem do článku vložila, nabízím pouze k úvaze.

Některé související články:

Homo sapiens v ohrožení

Desátá mocnina

Mayové se nemýlili

O potopě světa

 

-Pozorovatelka-  19.12.2015

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
LCZ
Návštěvník
LCZ

Paní Pozorovatelko, nezapomínáme na něco ??
Někteří už hovoří o půlce března – až půlce dubna, speciálně o 13.4.2016.
Co Vy na to?
Akt. stav :
Watch Nibiru Form as our sun starts to set. 29/2/2016
https://youtu.be/z3VDyFFXR7I
MARCH 2016 is when the NIBIRU PLANET-X will show us the power of GRAVITY by a Doomsday event
https://youtu.be/TxRoaovW0nw
A tady podrobnější přednáška – v AJ , ale od cca 30. min. popis fází – – sociálně, a v závěru co bude potřeba…….
NIBIRU PLANET X ~ The BEST EVIDENCE to DATE ~ PREPARING FOR 2016 / Angry Bull
https://youtu.be/WE0ljHnsDhs
Stručné shrnutí: 5x větší než Pluto ( 20x Země?), přepólování, nezdržovat se pod 300 m n.m.v…..(???)

LCZ
Návštěvník
LCZ

Možná, že kdyby něco opravdu v březnu přilítlo,tak by byly všechny naše pochybnosti o migrantech, multikulti, NWO, EU a Nato vyřešeny 🙂

LCZ
Návštěvník
LCZ

A jestli to dobře dopadne, budeme to aspoň mít blízko k moři – k Československému zálivu 🙂
http://www.zetatalk.com/info/tinfx157.htm

LCZ
Návštěvník
LCZ

2 SLUNCE, PLANETA X, PLANETA 7X……
Prosím o pohled paní Pozorovatelku, či jiné, kteří se touto tematikou zabývají.
2 Slunce, která jsou již pozorována leckde zde:
https://youtu.be/_TjEgFxPLW0, zde: https://youtu.be/kH8KD0uMVws , nebo zde:
https://youtu.be/tOMQHjwuJZw (1:09:00 – kryjí je chemtrails?, mimozemšťané?-National Geografic-na konci…)
Otočí, nebo zastaví se rotace země? Planeta 7X + Země 7:01 a datum 26.3.2016 ? (https://youtu.be/_HBdZSkNyU0 )
Rusové se s tím nepářou, a když Američani neinformují, aby Elity stihly dostavět bunkry, udělají to za ně : https://youtu.be/IOmaNg_9oIg
A Anglická královna, hlava 300, nám ve Vánočním projevu přeje :
UŽIJTE SI VAŠE POSLEDNÍ VÁNOCE!
http://yournewswire.com/queens-2015-christmas-message-enjoy-your-final-christmas/
WTF!

nikol
Návštěvník
nikol

halo, ste este tu? zistili ste nieco nove? dost ma to zaujima a nemam sa skym o tom podebatit.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Zdravím Vás! Mě to celkem zajímá, tak jestli mohu, zvedám Vámi hozenou diskusní rukavici. 🙂 (Čímž zároveň děkuji redakci za sloupek s nejnovějšími příspěvky- jinak bych nezjistila, že někdo tohle komentoval.)
Včera byl na Novinkách článek o nějaké té planetě za hranicí naší Slun. soustavy (tak, jak ji chápeme). Četl(a) jste? Je to zajímavé. Vědci opravdu potvrzují, že tam něco je. Což je moc zajímavé i z hlediska fungování Overtonových oken (znáte tu teorii?)
Když jsem se zajímala o planetu X, Nibiru, Hercolubus, tak mi přijde, že jsou to dost možná různé věci. Zkusím popsat,co mě napadlo.
Vědci už nějakou dobu vědí, že řada hvězd jsou ve skutečnosti dvouhvězdy, kde ta námi viditelná má ještě menší a tmavší sestřičku vzniklou jako takové nedochůdče ze zbytkové hmoty při narození její větší sestry hvězdy. Jsou teorie, že i Slunce je takovou dvouhvězdou. A teď k těm možnostem. To něco, co gravitačně ovlivňuje planetky za Neptunem, může být velká planeta nebo klidně takováhle malá, tmavá sestřička našeho Slunce. Každopádně pokud je Slunce opravdu dvouhvězda, tak mají spolu se ségrou nějaký vztah (gravitační) a možná se i dynamicky mění vzdálenost mezi nimi (jako by byly na gumičce). Pak je také klidně možné, že tmavá sestra má kolem sebe jednu či více planet nebo že dokonce existuje jedno či více těles (planet), které obíhají kolem obou sester (Slunce a té tmavé) po výrazně eliptické dráze. To by odpovídalo právě Herculubu, o kterém mluvil Muňoz v tom videu.
V tom včerejším článku http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/392404-nove-objevena-planeta-slunecni-soustavy-muze-prepsat-ucebnice.html píšou, že ta planeta je cca 2-4x větší (a až 10x hmotnější) než Země a asi 20x vzdálenější než Neptun. Nevím, jak moc přesně dokáží spočítat takové parametry z působení na nějaké “kamení” a planetky v Oortově mračnu. Jen si tak říkám, co když je ta planeta ještě o dost větší, ale zato dál a co když se Muňoz trefil a opravdu si to zrovna maže směrem k nám? Pokud by pak trefil i její rychlost jedné tisíciny rychlosti světla, tak bychom se jí taky mohli za 20, 30, 60 let dočkat.

xoxo
Návštěvník
xoxo

Taky v Bosne je par pyramid (byl jsem se podivat na pyramidu Slunce), viz:
http://piramidasunca.ba/bs/
Existuje plno akademickych pojednani, ze to pyramida neni a neni a neni, no nejlepsi je se tam jet podivat….

Tono
Návštěvník
Tono

Autorke by som odporucil knihu Tajne dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek : http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=1075. Je tam mnoho ohladom “slnecneho dvojcata”, ako aj realnejsia mapka (na zaklade genetickeho vyskumu) migracneho pohybu nasich predkov. Autor Atlantidu sice nespomina, avsak v zavere ma zaujimavu pasaz:
“Skutočné dejiny sú o nezávislosti, o slobode, o inom svete, ako nám ho predostierajú súčasní zástupcovia „Rex Mundi“. Preto sú skutočné dejiny nežiadúce, tak ako nie je žiadúca reálna sloboda. Celé dejiny sú len záznamom boja „slobody“ proti „otroctvu“, sú výsledkom nekonečných bojov medzi západným technicko-materiálnym „atlantským“ svetom a východným duchovno-védskym „slovanským“ životom. Žiaľ všetky dostupné historické záznamy pochádzajú práve z dielní zotročovateľov, preto sú nejasné, neprehľadné a pre mnohých ľudí nezaujímavé. Tu je dôvod, prečo mnohým Slovenom nemajú čo povedať.”

LCZ
Návštěvník
LCZ
Návštěvník
LCZ

OK, proletěl bez kolize. Uff.

LK
Návštěvník
LK

“Tehdy má těleso dosahovat rychlosti překračující rychlost světla a má být viditelné pouhým okem tak, že jej uvidí všichni.”

Pozorovatelko, víte, jak velká je rychlost světla? 300 tisíc km za sekundu!! To je podle fyziků nejvyšší možná rychlost ve vesmíru, takže věta výše je evidentně blábol.

Bady
Návštěvník
Bady

Které fyziky máte na mysli…třeba ty, kteří mají jasno v problematice staveb pyramid, v popření zákonů gravitace, v komunikaci na dálku myšlenkou ??

LK
Návštěvník
LK

O problematice antigravitace nebo telepatii se můžeme pobavit. Tyto jevy jsou vysvětlitelné teorií éteru, ale to neznamená, že školská fyzika nefunguje. Umíte si představit, jak velkou energii byste tělesu velikosti planety musel dodat, abyste mu udělil rychlost vyšší než c?

Ivan Alexander
Návštěvník
Ivan Alexander

…..Autor neuvažuje, alebo nepozná Slovansko-Arijské Védy….

JD
Návštěvník
JD

to ma napadlo ako prve vsetci tocia iba o blízkom vychode ako keby inde nic nebolo nas slovanov to nemusi absolutne zaujimat my mame svoju kulturu (alebo presnejsie mali sme) ta by nas mala zaujimat

Ivan Alexander
Návštěvník
Ivan Alexander

….. v článku chýbajú poznatky zo Slovansko-Arijských Véd