Greta Paradox: Snaží se nás někdo udusit na této planetě? Masivní požáry...

Greta Paradox: Snaží se nás někdo udusit na této planetě? Masivní požáry zachvátily Amazonský prales, Aljaška je v plamenech, hoří najednou porosty i v Grónsku a někdo předtím zapálil Tajgu na Sibiři! Za jediný den hořící Amazonie vypustí do ovzduší 5x tolik CO2, jako vyprodukuje celá Evropská unie, Rusko, USA a Čína za celý rok dohromady! Jak je možné, že v Amazonii začalo hořet po 3 týdnech trvajících deštích? Kdo zapálil Tajgu na více než 3 stovkách různých míst?

Greta Paradox: Snaží se nás někdo udusit na této planetě? Masivní požáry zachvátily Amazonský prales, Aljaška je v plamenech, hoří najednou porosty i v Grónsku a někdo předtím zapálil Tajgu na Sibiři! Za jediný den hořící Amazonie vypustí do ovzduší 5x tolik CO2, jako vyprodukuje celá Evropská unie, Rusko, USA a Čína za celý rok dohromady! Jak je možné, že v Amazonii začalo hořet po 3 týdnech trvajících deštích? Kdo zapálil Tajgu na více než 3 stovkách různých míst?

Světová média si začala v posledních dnech konečně všímat jedné podivnosti, která začíná dostávat vlastní pojmenování jako “Greta Paradox”, protože staví na hlavu úplně všechno, co mladá švédská aktivistka na popud svých zfanatizovaných rodičů, levicových marxistických idealistů, dělá a o čem mluví. Zatímco Greta Thunberg na vlnách Atlantiku bojuje až se 6-metrovými vlnami na dlouhé cestě do USA, po celé planetě zuří požáry [1].

Celé to začalo už v červenci, když ruská vláda povolala armádu na hašení požárů Tajgy na Sibiři. Informace o tom přinesla všechna světová i česká média. Jenže, co už nepřinesla, to je informace stanice RT o tom, že Rusko zahájilo vyšetřování příčin požárů, protože záběry armády z helikoptér prokázaly, že požáry byly založeny na více jak 300 místech v Tajze [2], a to na místech, kde je vysoká vlhkost a nejsou tam podmínky pro vznik samozápalu.

Založené požáry na Sibiři zachycené z nízké oběžné dráhy.

V běžné přírodě existuje bez zásahu člověka jenom jediný způsob samovolného vzniku požáru, a to je úder blesku do stromu, který začne hořet, vydrží hořet i během deště a po skončení deště hoří dostatečně dlouho na to, aby zapálil své okolí a podloží. Na Sibiři mají tyto požáry charakteristický vzorec, že jsou hlášeny požáry po velkých bouřkách v oblasti, které trvají krátce a půda nestihne nasát vodu a vlhkost, takže podmínky pro šíření požárů jsou vhodné.

Ovšem požáry Tajgy počátkem srpna mají kriminální pozadí. Bylo jich napočítáno přes 300 a vypukly v době, kdy žádné blesky a bouře v oblasti nebyly. Tajga je navíc neobydlená a neprůchodná pro běžné turisty, takže ani náhodné zapálení od táboráku nepřipadá v úvahu. Ruská prokuratura proto podezírá nelegální těžaře dřeva, kteří se požárem snaží zamaskovat vytěžené akry lesů. Jenže vysoký počet těchto požárů neukazuje ani na nelegální těžaře. Ten počet je příliš vysoký. Jenže, to není všechno.

Hoří nejen Sibiř, ale i Amazonský prales, každou hodinu uniká do atmosféry několikanásobek emisí CO2, které vyprodukuje za rok celá Evropská unie

Média dnes přinesla alarmující informaci, že začal hořet Amazonský prales naprosto nepochopitelným způsobem [3] a obrovskou rychlostí uprostřed dešťové sezóny, kdy celý prales je nasáklý vodou a podmínky pro požár jsou velice nepříhodné. Přesto však požár je tak mohutný, že ho zaregistrovala i vesmírná stanice ISS, která změřila nejen obrovský rozsah požárů v Brazílii, ale i nepřirozeně vysokou teplotu požáru o teplotě až 1400 stupňů Celsia. Za pomoci větru sice může požár dosáhnout teploty až 1000 stupňů Celsia, kdy oheň je krmen kyslíkem z větru, ale teplota 1400 stupňů je mnohem vyšší. Každou hodinu hořící Amazonie vyprodukuje více CO2, než celý průmysl USA za 1 rok.

Požár v Amazonii zachycený z nízké oběžné dráhy.

A to hovoříme pouze o 1 hodině požáru pralesa. Vzniká tím tzv. Greta Paradox, protože i kdyby lidstvo přestalo konzumovat hovězí a vepřové maso a nahradilo svoji stravu sójou, nebude to mít naprosto žádný vliv na snížení emisí CO2 na planetě Zemi, protože jediný požár v Amazonii vymaže za pár hodin veškerou úsporu CO2 menší konzumací živočišného masa populací v západních zemích za 10 let. Jinými slovy, omezování konzumace masa, aby se prý ochránilo klima nižší produkcí CO2, je naprostý nesmysl a podvod. Pokud by lidstvo umělo zamezit požárům v Amazonii a na Sibiři, tak bychom se mohli o něčem bavit, ale takhle v žádném případě.

Hoří Aljaška a dokonce už i pobřeží Grónska. Začíná hořet na divných místech za zvláštních podmínek

Jenže alternativa si musí všímat souvislosti. Hoří už i Aljaška [4], jak přinesla dnes média informaci. A co je zajímavé, začalo hořet Grónsko [5]. Nikdo neví jak, ale začal hořet mech, tráva a hrstka lesů, která tam je, nikdo netuší, jak je to možné, protože jediným zdrojem zápalu by mohla být láva ze sopečné erupce, ale žádná vulkanická činnost z Grónska hlášena není.

Požár je obrovský a Dánsko vyslalo do oblasti požární sbory, aby se pokusily požár uhasit. Požár Grónského pobřeží je vidět i z oběžné dráhy a celá planeta Země tak kouří jako brambora vytažená z ohně. Dým stoupá z Amazonie, z Tajgy na Sibiři, dým stoupá z Aljašky a z Grónska. Za jediný den tak z těchto požárů unikne do ovzduší 5-násobek toho, co vyprodukuje průmysl a populace Evropy, USA a Číny za deset let. Tím vzniká neuvěřitelný Greta Paradox, protože celý její klimatický aktivismus se potom stává nejen směšným, ale co je horší, naprosto zbytečným.

Požár Tajgy zachycený z nízké oběžné dráhy.

Počet požárů je obrovský a existuje podezření, že někdo s jejich zakládáním pomáhá. Jednak to mohou být nelegální těžaři dřeva v Amazonii a v Tajze, kteří zametají stopy, ale jejich počet je příliš vysoký na to, aby se to dalo svalit je na nelegální těžaře. A když hoří i Grónsko, kde prakticky žádné lesy nejsou a hoří jen mech, rašeliniště a travní porost, tak najednou to začíná vypadat, jako kdyby někdo přikládal pod kotel a chtěl urychlit emise CO2 na planetě a tzv. vyeskalovat uhlíkovou krizi s dopadem na klima.

CO2 je skleníkový plyn, který bude působit na zvyšování teploty na planetě, ale při pohledu na tyto požáry by si měla Greta Thunberg a její obdivovatel Ivo Lukačovič vzít místo mikrofonu do ruky kalkulačku a spočítat si, že než dopluje na jachtě do Ameriky za 2 až 3 týdny, tak tyto požáry vypustí do atmosféry stonásobky celosvětové průmyslové produkce CO2 za celý rok.

Plán na udušení civilizace podél rovníku a indukce exodů národů na sever, pokles kyslíku v nižších vrstvách atmosféry

Jenže pozor, smysl těchto požárů může být mnohem horší. Může to být snaha o urychlení migrace národů a etnik do rozvinutých zemí západní populace na severu. Jakou to má souvislost? To je jednoduché. Pokud tyto požáry budou pokračovat, planeta Země začne ztrácet kyslík, protože k jeho výrobě jsou potřeba lesy, které fotosyntézou mění CO2 na O2.

Při zvyšující se teplotě dýchatelný kyslík jednak stoupá vzhůru od rozpálené země, a současně k zemi klesá CO2, který je těžší než O2, takže u země nepůjde dýchat a spodní části atmosféry se tak stanou nedýchatelnými. A bohužel, tento scénář planety Země se nachází jako obraz v Kapitole VI, kde veškerý zbytek lidské civilizace je nashromážděn a natlačen okolo Severního pólu kolem dokola. Ne, tohle není náhoda. Je to součást konceptu na vyvolání Superkrize, o které se více dozvíte v mé nové knize. Nedostatek dýchatelného kyslíku u země v nízkých vrstvách urychlí exodus arabského, černého a hispánského etnika na sever.

Požár v Grónsku.

Ve Spojených státech i v Evropě je ten proces už nastartován, migrační vlny proudí na sever do USA a do EU. V této chvíli je migrace podmíněna ekonomickými důvody, ale pokud budou tyto požáry pokračovat, začne být exodus motivován hrozbou nízkého stavu kyslíku v nižších vrstvách atmosféry, hlavně u země. Na nedostatek kyslíku jsou nejvíce choulostivé pampelišky. Na jaře si všimněte, že kde dříve bývaly louky doslova žluté pampeliškami, už najednou není nic, nebo jenom velmi málo.

Je to snížení obsahu kyslíku u země zhruba o 0.8% v průměru. To není moc, ale pampelišky to zaregistrují, jsou velice háklivé na výkyvy kyslíku v atmosféře. Důležitou vlastností jsou kapsy kyslíku, které se lokálně tvoří v místech jako jsou chladná horská údolí. Když tam přijdete na jaře, vidíte moře pampelišek. Kyslíková dotace je totiž v těchto lokalitách obvykle vyšší než jinde.

Největší hrozbou nebude horko, ale zastavení proudění vzduchu, které povede k usazení vrstvy CO2 u země

Urychlování emisí CO2 pomocí lesních požárů s globálním dopadem povede k oteplování podnebí a k ustávání větrné činnosti. Ta přitom rozhání CO2 od země, aby se CO2 neusazoval v dýchatelné vrstvě do 4 metrů od povrchu země. Sami jste určitě zažili situaci, kdy jste byli v prostředí, kde se nedalo dýchat a bylo horko, doslova k zalknutí. První myšlenka, která vás napadne, je zapnout větrák nebo ventilátor. Jakmile to uděláte, najednou se to zlepší a člověk může lépe dýchat. Laik si obvykle myslí, že je to díky větráku, který ochlazuje, ale to je omyl.

Zjevně založené požáry v Grónsku.

Po zapnutí větráku se vám začne dýchat lépe z jiného důvodu. Větrák totiž rozruší vrstvu kompaktního CO2, která spadla na zem vlivem nulového nebo nedostatečného proudění vzduchové masy. Toto proudění rozrušuje CO2 u země a promíchává ho s O2, které leží nad vrstvou CO2. Tento základní poznatek je elementární znalostí, ale přesto se o něm na základních školách nikde neučí. Největší hrozbou tak je, že klimatické změny povedou k zastavení vzdušných proudů v horkých oblastech rovníku a lidé se tam začnou dusit, pokud nebudou mít elektrárny, elektřinu a větráky na umělé moderování vzdušných proudů, které budou rozrušovat přikrývku CO2, jenž bude padat k zemi.

Požáry v takovémto množství nejsou přírodním úkazem, je to činnost člověka, který požáry zakládá za různými účely, jedním z nich je urychlení migrace

Proces migrace tak přestane být konceptuálním nástrojem a stane se objektivním procesem, protože lidé budou z rovníkových oblastí prchat na sever už ne z ekonomických důvodů, ale z důvodů vlastního přežití. A to zcela změní roli migrace a pohledu na otázku uprchlictví. Ten proces ale nevzniká sám. Kdo založil více jak 300 požárů v Tajze na Sibiři během 24 hodin, když nikde žádné bouřky a blesky nebyly? Kdo zapaluje Amazonský prales, rok co rok?

Kontrolované výpaly pralesa provádí specializované firmy pro získání orné půdy, ale požáry uvnitř pralesa, o kterých je řeč, nevznikají samovolně, zvláště ne v takovém rozsahu a v době, kdy je prales po deštích nacucaný vodou. Proč hoří Grónsko v době, kdy Donald Trump vyjádřil zájem o jeho koupi? Občané mají věřit Gretě Thunberg a jejímu paradoxu, který prokazuje nesmysl celého jejího snažení. Někdo zapálí mech, trávu a stromy v Grónsku a tento požár za dobu, než Greta dopluje do USA, vygeneruje více CO2, než dokáže průmyslová Čína za deset let. Jenže, problém je jinde.

Hořící amazonský prales.

Gretu můžeme omluvit za to, že to nechápe, protože je nezletilá a postižená autismem. Ale že to neví miliardář Ivo Lukačovič, to už je mnohem horší informace, viz. článek zde. Anebo to ví, ale plní globalistickou objednávku, podporuje modlu Gretu Thunberg, protože svět nemá věřit logice a kalkulačce, ale autistické dívce, která od 11 let trpí Aspergerovým syndromem, má diagnostikované OCD a rovněž selektivní mutismus. Taková osoba je vzorem pro klimatology namísto kalkulačky a tvrdých dat o produkci CO2 z lesních požárů na planetě za rok?

Víte, co se říká v poslední době mezi odborníky na průmyslové emise? Svět zešílel, fakta a data už nikoho nezajímají, dnes o všem rozhoduje politika. A tahle politika vám chce uvalovat uhlíkovou daň na masné výrobky, vepřové a hovězí, aby krávy prý neprděly. Každý politik, který přistoupí na tuto klimatickou hru, je vlastizrádce a podvodník, protože vám nestydatě lže! Ani miliarda hamburgerů zbaštěná za rok nevyrobí ani zlomek CO2, co vyprodukuje jeden požár lesa na Sibiři nebo v Amazonii za jednu hodinu. A to je realita!

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce i mazat a blokovat mé pořady a analýzy na SVCS. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 8 dní a zatím jsme vybrali jen 45% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

mimo temu, tie reci VK v momentalnej relacii SVCS ze vedomie cloveka mozno preniest na polovodic je idiotina, vedomie nie je v mozgu to da sedliacka logika ze mozog moze byt tak maximalne nejaky prijimac a vysielac a navyse skopirovat to nejde nejakym skenom hlavy veci ktore su na urrovniach mimo atomove velkosti tu nik nezachyti aj keby vsetko bolo len v mozgu cele to je idiotina a nestoji to za ziadne vydavanie knih a rozmyslanie

a to ze sa elita prenesie na polovodice lebo je vela CO2 je este hlupost oni sa sami znicia len preto lebo chcuu ovladnut vsetko a nemaju hrabice oni su zufali nie z CO2 ale sami zo seba zwe s aim vymkne kontrola po starocia budovaneho imperia kde sa dostavaju navonok mechanizmy ich riadenia a vy to zeriete, CO2 je len zastupny problem pre zavedenie zdrojovo orientovanej “ekonomiky” resp kontroly, ked vyhladoveju masy bude im singularita u prdele, ak nejak pride tak pojdu dio prdele a nie na polovdice

ziadna siongularita v takejto podobe a unik na ploovodice, bud je VK kratkozraky a nema Boha pri sebe alebo je to fakt zamerne miesanie dezinformacii do inak cca 90 percent pravdy

taketo sustredenie sa na tak naivny a”koniec sveta” je presne analogia napr invazie alienov, a nakoniec aj analogia riadenej klimatickej krizi, jej riadenie nespociva v tom ze vsetky katastrofy su priamo riadene, ale su pre riadernie spolocnosti na zaklade kriz pozehnanim ci uz prirodzene albo aj tie ktorym sa dopomoze

prilis sa ludia zacinaju zameriavat na senzacie a zastupne agendy, je to ovlea primitvnejsie, ale rozhodnite sa sami berte to ako moju skusenost

namiesto singularity sa zacnte zaoberat jnajprv jednoduhsimi ulohami a nelietajte v iluziach, tymi oblakmi a pozrite si ze NASA aj patenty napr rolce royce na kontrolu trailov lietadiel uvadzaju ze na oteplovanie maju najzasadnejsi vply oblaky nie C02 a to negativbny oblaky , prestanrte uz ako idioti magorit s tym C02, nacisto ste zmagorili

a zvysena slnecna aktivita ja keby bol atak co, chcete stat proti vetru, take obdobia uz boli a budu a bez ohladu na to ti coi maju schopnost riadit pocasie vam s tym nikdy nepomozu tazke uz nesnivajte o ich popliovdoicovej buducnosti a riste vbeci co aspon tocvhu su na dosah

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://youtu.be/7BZeqQTbZv8?t=956

… inteligentni gojimovia sa budu chvalit svojimi vedomostami a ked si ich logicky overia tak sami uvedu do praxe vsetky vedecke nauky ktore zostavili nasi nadhanaciz a tym ucelom, aby videli ich ducha takym smerom akym si prajeme

bez ohladu na povod tych textov sa tam vzdy da dohaldat nieco co vystihuje situaciu zboznovania vedy (hoci si to propagatori vobec nepripustaju ze pracuju pre tu magicku a zabavajucu v skutocnosti prazdnu, odvadzajucu od pozornosti, od Boha odtrhnutu) ktora je postavena na rovnakych zakladoch ako cely system ktory sa snazi odhalovat alternativa bez Boha

ste to aj vy kto uvadzate do praxe inak nezivotaschopne a nefunkcne terorie, chce to vela usielia tie nefunkcne veci presadit, v skutocnosti sa mnohe z nich ani nenaplnia ich ulohou je vas zamestnat a uviest to do praxe v uplne inej poddobe, sluzia na zabavu, aj veda je tu na zabavu, nahradila nabozenstva, ved je nove nabozenstvo, vzdy ked zabudnete aj na tu dolezitu zlozku

ze sa uchylujete striktne k vede je neschopnopst povhopit ze nabozenstvo nebola viera, nepriznate to, zase ste spadli do nabozenstva este viac odludsteneho

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://www.youtube.com/watch?v=dZrKBDGBuIc

velmi povrchne sa zaujimam o zeitgeist ale nahodne vyhladana koneferencia na ukrajine z 2017, ked pozeram ako ten “aktiosta” ma na notebooku logo “fossil free” a v powerpointe tam ma usmiatych aktiivstov prezlecenych na demonstraciach za veterne elektrarne a slniecka tak takyto pristup TZM evidentne naznacuej ze je to len dalsi projekt elity co financuje.riadi aj napriklad greenpeace

je to dokonaljesi projekt l;ebo je kvazi distribuovany ale z mojho pohladu dalsia riadena opzicia plna naivnych hoc aj vzdelanych ludi, celkovo je nemysel aby vzniklo nejak nahodou cleosvetove hnutie len preto ze nejaky filmar urobi kopu dokumentov co nam tu presadi “tu dobru nie skodlivu udrzatelnost a zabezpeci ze tehnologie nas nezotrocia” ktora nebude mat nic s NWO, to je totalna naivita, tu uz nema zmysel riesit ziadne temy co nastoluje nadhchadzajuce NWO ale prave vzdelavat vo vacsich suvislostiach a to organizacie nakazene takouto lahko rozpoznatelnou agendou z principu nemozu, aj ked sa hrdo definuju ako distribuoavana skupina jednotlivcov, je to podla man organziacia odchytavajuca to najleopsie z toho co je inak celkovo na tzv alternatovnej scene bieda, proste koho neodstanu v totalne preflaknutych projektoch ti skoncia v zeitgeiste a tam budu zamestnani tak ze potencial sa vymlati opat mimo

namatkovo ked hladam nejake spojenie medzi TZM a prefalknutymi terminmi geoengineering alebo chemtrails tak v google ani youtube ako keby skoro nic nebolo, zaujmave by bolo ci s anejaka “doelzitejsia osoba” z TZM k tomu vyjadrila, mne to hnutie pride ako dokonale sterilne, popisju ze vela veci je zle a na vsetko maju tehnologicke risenie ale snad vobec sa nepustaju do niecoho co by ich mohlo “zdiskreditovat” ale ak maju medzi sebou tolko vedeckych kapcit tak by sa nemali coho bat

sranda by bola podebatovat s nejakym slovenskym alebo ceskym TZM aktivistom aky “ma nazor” na to sialnestvo ako sa pouziva pocasie ako zbran v masovom meritku, som si isty ze by poedal ktokolvek z nich, ze oni pracuju len s faktami a klimaticka kriaza, ktora je zamerne vyvoval;avana sa opat vyrisie spravou zdrojov, a tak dokola

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://www.youtube.com/watch?v=epTDg82xe9c

no nic, pzoeram namatkovo dalsi “zday” a tam je v powerpointe vela aut, “auta sou spatny, ehm” (jedna nakladna lod ma take emisie ze ich zarok nevyrobia ani tisice aut a to ze tie lodia jazdia na najspinavsie plaivo je zamer a bude to zamer aj ked ho s velkou slavou nahradia ich ruijnujucimi bioplaivami alebo cokolvek ine spravia) a samzorejme o manipulacii pocasia nic takze bullshit, ja len ze ti ludia an na SVCS z TZM si neopriznaju ze su zneuziti urcite by regovali ze su distribuovani a ze oni nekontroluju co robia ini aktvisti a to je prave problem, nic netreba kontrolovat , podstatne je nezucatnovat sa takychto inscenacii, to si vzdelani a schopni ludia nepriznaju ze by mohli byt zneuziti, stale nechapu zakladny mechanizmus ako pracuju media a prevracanie ideji

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

no do prdele a na tom “zday” samozrejme nechyba CO2 powerpoint, bravo pan Bohm z SVCS, aj pan Hlavka gartulujem k vasej praci, pan Kapal ktoreho nemate radi sa zbytocne trapi s dlhosialhlymi analyzami, staci si pozreit aky vztah ma TZM k CO2 a je “vymalovano”, dokonale panoptikum hadajucich sa “alternativcov”

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy
Já veterán
Návštěvník
Já veterán

Kecy v kleci, mnoho čmoudíků = méně slunečního svitu = malá doba ledová za bukem.

)) takže ne, že bubáci nebodou mít co dejchat, ale tady na severu bude tma a hlad. Bo ništ nevyroste.

Půjdeme obsadit jih?? 🙂

Jája
Návštěvník
Jája

Pálení lesů jako diverze je dokonalá zbraň! Ničí to hodnoty a majetek protivníka, váže to velké množství živé síly a techniky na hašení, je to excelentně jednoduché a vypátrání žháře je v podstatě nemožné. A lze to samozřejmě použít i jinak – globálně, a proti všem, kteří nerozumí! Nerozumí zákonům přírody. Jedním a tím nejdůležitějším je to, že rostliny rozkládají CO2 na samostatné 2x O, nebo O2, a C se slučuje s vodou a vytváří CUKR. CUKR je sloučenina VODY a čistého UHLÍKU!!! Chemický vzorec je C6H12O6 – jednoduchý cukr – základní stavební kámen rostlin, a C12H22O11 – cukr, který známe a sladíme si s ním. Živočichové, ale třeba i klasické hoření ( ve válcích motorů, v kamnech, krbech, a nebo při lesním požáru ) dělá přesný opak. Při hoření se slučuje uhlík se dvěma kyslíky, a vniká CO2. Takže proto jíme CUKRY – uhlík s vodou, dýcháme KYSLÍK, a vydechujeme KYSLIČNÍK UHLIČITÝ – CO2 – sloučeninu uhlíku s kyslíky. A při hoření se uvolňuje TEPLO! Když slunce posvítí na beton, asfalt, kapotu auta, střechu domu, vše to HŘEJE! Motory HŘEJÍ, ložiska, převodovky, počítače, televize – vše to HŘEJE.
Zákon zachování energie říká, že jestli jedna reakce energii uvolňuje, tak reakce přesně opačná tu samou energii spotřebovává. To znamená, že jestli se při hoření – slučování C a 2O energie uvolňuje ( auta jedou, kotle hřejí … ), tak při opačné reakci se ta sama energie spotřebovává. A jaká je opačná reakce k hoření? No přece FOTOSYNTÉZA!! Při ní se zase CO2 rozkládá na C a 2xO!!! Je to takové dokonalé přírodní PERPETUM MOBILE. Jestli je systém vyvážený, HOŘENÍ a FOTOSYNTÉZA probíhají v přibližně stejné míře, tak k žádnému oteplení nebo ochlazení dojít nemůže, a celý děj bude probíhat donekonečna – dokud bude Slunce svítit.
Jestli rovnováhu porušíte, třeba kácením lesů, zástavbou přírodních ploch, betonováním, asfaltováním, požáry, a to třeba úmyslnými, spalováním uhlí, uhlovodíků ( ropa, metan .. ), ale třeba i odvodňováním krajiny, protože fotosyntéza bez vody nefunguje – bez vody nevznikne CUKR, narušíte rovnováhu, a začne se hromadit CO2, ale s tím zároveň začne ubývat KYSLÍK – O, který je přibližně 3x lehčí, než CO2, a máte zaděláno na slušný průser. Stačí, aby tato rovnováha byla narušená třeba jen o čtvrt procenta ročně, tak za dvacet let máte o 5% kyslíku méně. Zdá se, že je to málo, ale průmyslová revoluce běží už nějaký ten pátek, a v místech s velkou koncentrací průmyslu, dopravy a jiných moderních vymožeností, a s minimem zeleně je v dobách inverzí třeba jen 13% kyslíku!! To jsou ty problémy s dýcháním, malátnost, vysoký krevní tlak, únava – všichni jsme přidušení … I rakovina je civilizační nemoc. Ve svém okolí znám hodně lidí, co se nedožili důchodu. Chybí KYSLÍK!! Chybí VODA!! Jestli chce někdo snížit počet lidí na světě, nejlepší je to vše urychlit – PODPÁLIT LES, a ZAKÁZAT ZAVLAŽOVÁNÍ!!
Už víc než rok doma řešíme problém s naším lesem. Napadl ho kůrovec. Z lesa zůstala sotva čtvrtina, a i ta půjde do dvou let k zemi. Kůrovec ale nenapadl ani polovinu stromů, ony totiž usychají rychleji, než je stihne kůrovec zlikvidovat. Sázení nových stromků nemá moc smysl, zasadili jsme jich 100, do dvou let jich přežilo 10. Budeme muset do lesa vozit vodu v cisterně, alespoň prvních několik let, než stromky pořádně zakoření, ale asi i potom to bez zahlažování nezvládnou. A od letošního roku platí zákaz vyvážení jímek do přírody – tj vody s hnojivem. Stovky let to nevadilo, dokonce to byla výsada dobrého hospodáře, že se stará o svoje pozemky a hnojí je, ale naše už najisto FAŠISTICKÁ EU nám to zakazuje. Záměr je jasný, alespoň pro mne. První to odnesou města a průmyslové oblasti. Hraje se totiž hra o ŽIVOT, kdo chápe, dělá opatření, někdo pochopí zavčas a udělá opaření, někdo nepochopí, a s ním se rozloučíme …..
Ještě něco ke skleníkovým plynům – Země sama je dokonalý skleník. Od svého okolí je odizolovaná vrstvou VAKUA – vzduchoprázdna. Je to ten nejlepší izolant na světě – nevede TEPLO. Takže jak si zde zatopíme, tak tady budeme mít. A topíme FEST!! CO2 žádný skleníkový plyn není – a to ani v nejmenším.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Jak upozorňuje siky na Zvědavci, brazilští farmáři “díky” Bolsonarovi vypalují Amazonii.
Je to kšeft pro rozšíření polí GMO sóji.
comment image

Brazílie je druhý největší světový producent sóji, hlavně GMO-sóji.

Evropská unie je z 95 % závislá na dovozu transgenní sóji z Brazílie (krmivo pro zvířata).

“Zvířata chovaná na maso ve velkochovech krmena geneticky modifikovanými organismy. Kuřata, prasata i krávy jsou krmeny směsí importované GMO sóji nebo kukuřice. Výjimkou jsou chovy ekologického zemědělství, ve kterých se musí používat krmivo v bio kvalitě a GMO je zakázané. Evropské zemědělství nemá kapacitu uspokojit vysokou poptávku obyvatel po mase, respektive po krmivech pro zvířata, a tak je EU z 95 % závislá na dovozu transgenní sóji z Brazílie.”
https://wave.rozhlas.cz/paradoxy-gmo-v-evrope-dostavaji-se-modifikovane-organismy-na-nas-stul-5195934

Největší světoví producenti sóji:
1. USA (40 % světové produkce)
2. Brazílie (30 % světové produkce)
3. Argentina
4. Čína

” Je to banda magorů, kterou je potřeba zastavit,” píše siky.

Uno Universus
Návštěvník
Uno Universus

Planety maji ruznou zivotnost. A pokud se naduzivaji, tak mohou mit kratsi zivotnost. Muze jim dohasivat jejich slunce, nebo jim jejich slunce nici planetu pres atmosferu, ktera netesni, ktera je derava a vsechen balast s kosmu propousti. Tak to meli na Nibiru podle ruznych zdroju. Meli to v dobe, kd y jejich sopky nebyly aktivni. Kdyz nebyly aktivni, tak se zvetsovala propustnost atmosfery a nicila planetu, snizovala zivot, kde se dalo. Produkty vulkanu, ochranovaly atmosferu. Atomovou zbrani zastrasovani na Nibiru umele rozdmychavali plyny sopek, kdyz mezi sebou valcili nebo kdyz chteli sopku probudit. Pokud je nase planeta na tom podobne, ze jeji atmosfera propousti radioaktivitu s kosmu, tak jakykoliv ucel to alespon na cas zastavit, bude svedcit prostredky. Jakykoliv. Rozptylovani aluminia ve vzduchu, kdyz neni zlato. Zlato v atmosfere drzelo, Sirius B je planeta, ktera pomalu odchazi. Jeji slunce vyhasina. Je tam asi tolik obyvatel jako u nas. Rozmnozovani zastavili jiz drive. Hledali nove mista, kde by se mohli prestehovat. Planeta Zeme je jednim s mist, ktere si vybrali. Budou se premistovat postupne. To je dobre znameni, ze planeta Zeme se jeste updadovat da i pres poskozeni atmosfery. Ma pyramidy. Ti, kdo je to postavili vi proc. Takze dalsi potencial proc nekde neco hori.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Uno Universus
Odkud to všechno víte??
Můžete uvést nějaké ZDROJE ?
Díky 😉

.lak
Návštěvník
.lak

Někteří lidé to důvodně nepovažují za fantasmagorie podle mne nejen indiciemi.
https://www.youtube.com/watch?v=o9GFGMlCTMo

Zdroje i možná mizí ale nedržím historii odkazů než dva měsíce.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Ohnisek je velmi mnoho podle satelitního fota NASA = celou Amazonii zapálii zemědělci a těžaři dřeva a nerostů, protože jim to Trumpův kámoš Bolsonaro umožnil hned první den v úřadu.

The Amazon burned to the ground: Apocalyptic scenes in Brazil
24. srpna 2019
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7391005/Apocalyptic-scenes-Amazon-wildfires-sweep-region.html

Bolsonaro první den v úřadu prezidenta vložil Amazonii do rukou těžařů
3. ledna 2019
“Jen několik hodin po převzetí mandátu umožnil nový brazilský prezident Jair Bolsonaro další kácení amazonského tropického deštného pralesa. Středeční vyhláškou, která je považovaná za velké vítězství těžařské a farmářské lobby, předal prezident zodpovědnost za chráněné přírodní oblasti do rukou ministerstva zemědělství. V loňské kampani Bolsonaro slíbil ukončit vznik nových rezervací pro domorodce, omezit pravomoce environmentálních institucí a povolit těžbu a hospodaření v chráněných oblastech. Výrazné podpoře se tak těšil od dřevotěžařů a farmářů, kteří o těžbu v chráněných oblastech dlouhodobě usilují.”
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/bolsonaro-brazilie-amazonie-prales-tezba-dreva.A190103_122829_zahranicni_baje

petr
Návštěvník
petr

ZA VŠE SI MŮŽOU “LIDIČKY” SAMI, NEBOŤ TO VŠE TĚM ZLOČINCŮM UMOŽNILI !
AŽ BUDE HOŘET VLASTNÍ PRDEL VŠEM POMATENCŮM, FANATIKŮM, CHAMTIVCŮM, ATD.., TAK PAK TEPRVE, TO BUDE JEKOT !!!
Jen houšť a větší kapky na tu pakáž. Nic jiné si nezaslouží !

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://patentimages.storage.googleapis.com/94/23/76/85b70dc2c3465c/US9518965.pdf

ziadne specialne nadoby na nanoboticke morgellonove agenty ale obycajny riadiaci system na mixovanie dvoch druhov paliv resp pridavanie aditiv do jedineho paliva

priamo v patente sa jasne uvadza ze “vapor trail” maju nasobne vacsi dopad na klimu ako CO2 takze si z zvas robia prdel este vacsiu ako to identifikoval; VK

alternativa znacne zlyhala najma na SVCS opatovne spomeniem Petra Vaclava estye mi nevysiel predchadzajuci prispevok, co strasi ludi nanobotmi v chemtrailoch miesto toho aby si uvedomil ze samotne oblaky na generovanie ktorych staci bezne palivo su ten najvacsi problem be zohladu na zlozenie a hoci ich ma aj on denne pred ocami nevidi ich ale hlada nieco co nemoze vidiet

nanoboticke technologie sa tiez vyvijaju ale v tejto faze kde je ptrebne ovladnut vodu a potraviny je to b,luznenie a zabava pre masy, aj sira pri horeni paliva sposobuje zdravotne prtoblemy ako kysle dazde a rakovuinu takze bluznit o nanobotoch je len zvysovanie sledovanosti a predajnosti produktov

co sa tyka morgellonov neutociacich na “kristyovske lidi” tak vsae kde sa nasli boli pritomne aj bakterie lymskej boreliozy a najpravdepodobnejsia je varianta ze preprogramovavaju kozne bunky ktore produkuju tkanivo ake maju napr nechty/vlasy tak ze rastu dovnutra a nekontrolovane

takze SVCS ma stale medzery a co sa tyka petra imnsidera to je najvacisa mezera, on zija na slovensku nie v asutralii stretol som ho nahdou takze pokial vam vyrabaju umele oblaky a manipuluju vodny cyklus tak si filtrujte vodu a poziadajte mimozemstanov o ocharnu pred morgellonmi, ospravedlnujem sa ale v tejto faze nei je vshodne sa zaoberat tymito rozpravkami

https://www.youtube.com/watch?v=AICJy9pR7p8
tam viac k tomu patentu v sirsich suvislostiach, lebo nema zmysel pozerat patenty su ich tisice, aj ked tento je asi najjednoduhsi a preto najlahsie aplikovany v obrovskom meritku pri komercnych/civilnych letoch, nehladajte v chemtrailoch jedy (stracate cas v detailoch ktore su len vedlajsi neziadany ucinok, najma vojenske lietadla maju primesy ako kalcium a tazke kovy aj ked je to aj pre zlepsenie horenia, konzervaciu, ale samozrejme aj rpe zlepsenie efektu tvorbny oblakov, armada ma inu agendu a skor suvisi s vojenskymi operaciami ako horsia viditelnost a pod) ale zistujte si aky zasadny negativny vplyv maju oblaky ktore sam patent oznacuej za problem a uvidite ze ste nevideli co ste mali pre d ocami kym ste hl;adali senzacie:, patent primo opisuje ako poctac riadi to mixovanie a ma spatnu vazbu ake je stav vypustanych plynov, je to vyjyslene jednoduchio a plne automaticky zioadne obnrovspe specialne nadrze ako si dohladal Petr Vaclav, tie existuju al;e pouzivaju sa uplne legalne na ine obycajne ucely

a ked sa chceli v ramci komercie vyhnut CO2 vypalnemu tak sa zavaddza aj biofuel palivo (Obama a spol, okrem ineho bioplaivo vyzaduje taku produkciu ze je to este horsie) a tym sa ziskava suhlas na dalsie typy paliv ktore je mozne mixovat a tunovat pocasie na beznej baze

tu je pre oddych ked uz budeme mat vyriesny zaklad aj nieco pre Petra Vaclava k jeho morgellonm ale je to strata casu ked cela zem je zahlaena uz roky v umelych oblakoch a nasledkom je aj lokalne zvysovanie teplot, ziadnym Co2 ale tymi oblakmi:
https://www.youtube.com/watch?v=oJ1uPULi4MI

alebo radsej pre vacsi obraz:
https://www.youtube.com/watch?v=eKZyaEwUOHc

lebo je to jednoduch obordel sposobeny chamtivostou, snahou ovladat a je tyam viac skupin zaujmov, takze je to ovela primitiovnejsie ako nam to nacrtava SVCS, staci atie najprimitivnsejsie technologie, nanoboty su naplanovane tak na 2025 prodl a “road mapy”, ale tieto ostatne veci su zaveden od cca 1995 a su dojkladfovatelne ej bez nano mikroskopov ktore maju ako vnutorny zrak len kruistovsti lide nie my bioroboti co si nevieme spajat suvislosti

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

zo sirsieho hladiska je to kvazi politicka zalezitost, lebo aj pred 5 rokmi este vela vedcov a odbornikov nemalo paru o tom ake materialy ma ja napr OSN pripravene, tu je sice v anglictine komentar z konfernecie 2014 cloveka co nie je vedec ani tzv odbornik ale vie si spajat suvislosti pretioze si pzoeral aj hisotriu, patenty a ine zname veci, ti klimatiologovia nemaju ziadny prehlad o tych vecioach vacsina z nich ani nevedia coho su sucastou,ak nepocitame tie najvacsie popularne vedecke hviezdy (napr David Keith alebo Bill Gates a podobne):
https://www.youtube.com/watch?v=wfOaGrUtKgw

rimsky klub davno publikoval knihu o globalnej revolucii kde sa spomina otvorene, ze ludstvo je schopne sa zjednotit len na zakalde nejakej velkej hrozby no a zjednotenie je potrebne pre zavedenie NWO:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_klub#cite_note-17

to je nahodny link len preto ze je tma prelozena ta cast a nejaky komentar ale to sa da dohladat kdekolvek:
https://srsen.wordpress.com/2010/05/12/david-rockefeller-rimsky-klub-depopulace-a-globalni-oteplovani/

situacia je komplikovana lebo ako alternativa tak aj vedecka obec vacsinou nevidia sirsie suvislosti plus zamerne sa aj ovplyvnuje jazyk na internete akym sa o tom bavi tazke sa to pomaly posuva k niecomu praktickemu, to je podobne ako ked cely internet debatuje koho volit (trump alebo klintonova) ci zlava alebo sprava a ani jedno neriesi pricinu, je to neefektivne, pripadne sa riesia senzacie nie overitelne veci na ktorych mozno dalej stavat co najrealistickejsi obraz

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

https://youtu.be/MXys39YdM54?t=211

kto chce moze ist hlbise do emchanizmu zosilovania UV zairenia umelou tvorbnou oblakov, lietadla vytvartaju umele contraily a mal by tam byt efekt zosilnenia kozmickeho ziarenia

rozhodne to ze je na slnku vacsie teplo nie je vec C02 preotze sa v skutocnosti nejedna o teplo sposobene tym ze sme mimo tiena ale vylozen o UV ak by bol sklenikovy ekfekt tak je ten typ tepla vsade ale v tieni nie je

najma UV-B ja is pamatam pocitovo co je normalna hodnota UV ale mladsie generacie nemaju uz referncny bod (v sucasnoti je popmera UV-B voci UV-A aj destanasobny a objavbuje sa aj UV-C co by vobec nemalo byt) neviedia co je normalny pocit, maxcimalmne to beru ze je teplejsie ale vobec nerozlisuju infra ziarenia od vsyssich frekvencii, teda UV

navyse ked to UV zahreje veci ako beton, zelezo tak spatne tie umele oblaky to teplo drzia ako sklennik

prajem vela vzrusujucich chvil pri prebudeni z CO2 sna, tak primitiovna agenda a tak stale ucinna, ale vedomosti su sila neostava nic ine ako sa vzdelavat je malo casu este funguj einternet a nespoliehat sa na oddychove relacie vacsiny alternativy ktora pracuje so strachom a senzaciami a pasie ovecky, ale je fajn ze po migracnej teme sa konecne zacina aj tato tema ale alternativa je pozadu, samotne temy nastoluje po funuse len reaguje na davno zavedene agendy aspon velka vacsina je tazke najst zdroje ktore su napredu ale nikoho nebujdem presviedcat uz ze som ich nasiel, kto ma rad fear porn a konce sveta moze dalej meditovat a odhanat morgellony tym vsak nepozmoze sebe ani druhym