Greta Effect: Velká Británie zvažuje zákaz osobního vlastnictví automobilů, protože propočty ukazují,...

Greta Effect: Velká Británie zvažuje zákaz osobního vlastnictví automobilů, protože propočty ukazují, že se nepodaří do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality! Parlamentní komise navrhuje britské vládě zakázat v roce 2035 všechna auta se spalovacími motory, včetně hybridů, ale to prý nestačí! Uhlíkovou stopu zanechávají i elektromobily, protože elektřinu musí někdo vyrobit a výroba elektromobilu zanechává obrovskou uhlíkovou stopu! Jediným řešením prý je sdílená ekonomika a zákaz osobního vlastnictví aut!

Greta Effect: Velká Británie zvažuje zákaz osobního vlastnictví automobilů, protože propočty ukazují, že se nepodaří do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality! Parlamentní komise navrhuje britské vládě zakázat v roce 2035 všechna auta se spalovacími motory, včetně hybridů, ale to prý nestačí! Uhlíkovou stopu zanechávají i elektromobily, protože elektřinu musí někdo vyrobit a výroba elektromobilu zanechává obrovskou uhlíkovou stopu! Jediným řešením prý je sdílená ekonomika a zákaz osobního vlastnictví aut!

Procesy okolo Grety Thunberg nabírají děsivé a nebezpečné obrysy. Britská parlamentní Komise pro vědu a technologie totiž před několika dny předložila britské vládě zprávu, podle které se nepodaří do roku 2050 ve Velké Británii dosáhnout uhlíkové neutrality a je potřeba sáhnout k drakonickému opatření, které jsem mimochodem již před rokem předpověděl [1] ve své knize Human Ex Machina. Tímto opatřením má být zákaz osobního vlastnictví jakéhokoliv automobilu pro občany Velké Británie [2]. Komise to zdůvodňuje tím, že přechod masového automobilismu od spalovacích motorů k elektrickým autům nepovede k požadovanému snížení emisí CO2 v zemi, protože se prý ukazuje, že navzdory původním předpokladům se nedá očekávat, že elektrická energie potřebná na nabíjení milionů elektrických aut bude mít nulovou uhlíkovou stopu [3]. Britští motoristé jsou návrhem šokováni [4].

Zdaleka už nejde jen o zákaz Dieselů. V plánu je zákaz osobního vlastnictví aut.

Podle komise se ukazuje, že pokud dojde v budoucnu k masovému rozšíření elektromobilů, většina jich bude nabíjena z britské rozvodné sítě, která je závislá na jaderných a tepelných elektrárnách. Dobíjení aut z obnovitelných zdrojů bude i po roce 2030 jen velmi okrajové, protože získávání energie z obnovitelných zdrojů je velmi neefektivní vzhledem k uhlíkové stopě. Na výrobu 1000 fotovoltaických panelů vyprodukuje továrna na panely až 150 milionů tun emisí CO2, což povede k tomu, že v konečném důsledků vyrobené panely po dobu jejich životnosti (10 let) a se započtením poklesu účinnosti panelů během této doby dojde nabíjením elektrických aut z těchto panelu k mění úspoře emisí CO2, než kdyby panely vůbec vyrobeny nebyly a elektrická auta čerpala elektřinu ze současných zdrojů britské elektřiny.

Britská parlamentní komise objevila už dávno objevené, že elektrická auta nejsou ekologická. Jedinou cestou ke snížení CO2 je tak zákaz vlastnictví osobních aut

Jenže, tyto současné zdroje britské elektřiny jsou největšími producenty emisí CO2 ve Velké Británii, které znemožní zemi dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Jinými slovy, vzniká tak začarovaný kruh, který nemá řešení. Pokud se budou auta nabíjet z fotovoltaických panelů, vyletí emise CO2 v Británii do astronomických výšin a emise CO2 paradoxně přechodem společnosti na elektrická auta se zvýší, než kdyby Velká Británie na elektrická auta vůbec nepřecházela.

Navrhované řešení po zákazu vlastnictví osobních aut.

Jenže, pokud Velká Británie nepřejde na elektrická auta, současné spalovací emise dál povedou k neomezenému růstu emisí CO2. Tím pádem máme před sebou začarovaný kruh, který ale pod komise lze rozseknout jediným a drakonickým způsobem, a to je zákaz osobního vlastnictví všech typů osobních automobilů ve Velké Británii. Zákaz by se týkal nejen aut se spalovacími motory, ale i nových elektrických aut, protože oba typy aut za sebou zanechávají obrovskou uhlíkovou stopu, a ta elektrická dokonce ještě o něco vyšší.

Elektrická auta zanechávají brutální uhlíkovou stopu, konečně objevila britská parlamentní komise

Tento nález komise je de facto objevením kola, protože přesně na toto jsme na alternativě upozorňovali již dlouhou dobu, že elektrická auta rozhodně nejsou ekologická, vzhledem ke způsobů získávání elektřiny pro nabíjení, ale i vzhledem k brutálnímu neekologickému způsobu výroby lithiových baterií pro elektrické automobily. Každé elektrické auto bude totiž mít omezenou dobu životnosti své baterie zhruba na 50 000 km. Po ujetí těchto kilometrů musí majitel auta staré baterie někde odevzdat a koupit baterie nové.

Elektřina do aut se musí někde vyrobit, a to zanechává uhlíkovou stopu.

A vezměte si, že 50 000 kilometrů najedou auta ve služební flotile velkých firem bez problému za půl roku. Pokud pomineme finanční náklady na nový bateriový set do auta, který představuje obvykle 30% ceny nového vozu, tak největším problémem jsou emise CO2, které vyprodukuje továrna na výrobu lithiových baterií, ale především těžařská firma, která lithium těží. To je doslova ekologický masakr, co všechno za emise vyprodukují těžební soustavy, náklaďáky, strojní zařízení a továrny, než na konci procesu vypadne z výrobní linku 1 monočlánek AA Li-Ion, ze kterých jsou baterie vyráběny.

Podmořské sopky v Pacifiku vyprodukují tolik CO2, že redukce lidské produkce emisí dokáže zvyšování objemů CO2 na planetě už jenom zpomalit, nikoliv zvrátit

Jak už jsem na Aeronetu psali v článku před několika dny. Jeden jediný velký požár v Amazonii nebo na Sibiři zcela vymaže veškeré úspory emisí CO2 na planetě během několika hodin. To samé platí i o erupci jakékoliv sopky na planetě, která způsobí to samé. Když tedy si uvědomíme, jaká je realita, tak potom začneme pochybovat, jestli má smysl omezovat produkce CO2, když lidská populace nemá ve svých silách ovlivnit největší producenty CO2, kterými jsou přírodní události jako jsou erupce sopek nebo rozsáhlé požáry. Tady je potřeba uvést jednu věc, o které se vůbec nemluví.

Ohňový kruh v Pacifiku.

Mnoho z vás si myslí, že erupce ze sopek probíhají jen občas a není to tak často. Jenže, to je právě krutý omyl. Erupce probíhají neustále, ale jenom je nevidíme. Dochází k nim pod mořskou hladinou, zejména v Ohňovém kruhu Tichého oceánu. Na mořském dně je vulkanická činnost nepřetržitá a láva tvoří nové oceánské dno. Právě dnes média přinesla informaci [5], že k Austrálii se na na mořské hladině blíží pozůstatky po erupci podmořské sopky.

Globalisté chtějí lidskou civilizaci vrátit do doby, kdy neexistovala průmyslová revoluce

Denně vypustí Ohňový pás do mořské vody a následně odpařováním vody do atmosféry přes 11 miliard tun CO2 každý den. A protože tento proces nelze zastavit, je to přirozený geologický proces planety Země, tak to prostě znamená, že lidstvo nemá šanci zvyšující se objemy CO2 zastavit, ale může je pouze zpomalit drastickým omezením produkce CO2 člověkem tím, že lidská populace se obrazně vrátí zpátky na stromy a dojde k odchodu populace pryč od průmyslového věku do věku post-průmyslového, ve kterém člověk půjde obrazně zpátky k přírodě, ale ne tím způsobem, jak si myslíte. Není a nebude to návrat do minulosti, že lidé si budou pěstovat na vesnici slepice, budou mít krávu, prase, budou farmařit. To v žádném případě takto není myšleno, dokonce globalisté tomu budou tvrdě bránit, protože zemědělství je producentem CO2.

Ukázka podmořské sopečné erupce na mořském dně v Pacifiku.

Éra post-průmyslového věku bude součástí tzv. post-humanismu, kdy člověk se stane škůdcem a nebude již na vrcholu priorit. Na vrcholu bude ochrana planety s cílem za každou cenu, i za cenu genocidy, snížit emise CO2 a prodloužit dobu, než budou hotovy plány a procesy na exodus civilizace z této planety podle jednoho ze tří typů, směr nahoru na jiná planetární tělesa, směr dolů do podzemních měst a třetí směr, singularita jako návrat ke zdroji, tedy ke splynutí vědomí člověka s mechanickým strojem, který je svatým grálem civilizace, protože stroj nebude potřebovat biologické podmínky pro život. Bude moci žít i ve vakuu ve vesmíru, na povrchu bezatmosférických těles.

Jedinou cestou k omezení emisí CO2 je omezení veškerého pohybu obyvatelstva z místa A do místa B

Tyto informace a plány z Velké Británie tak pouze potvrzují předpověď, o které jsem psal v knize už před rokem a pouze jsem překvapen, že globalisté tak tlačí na pilu a jdou s těmito procesy ven veřejně do médií už tak brzy. Greta Thunberg je oním světlonošem na lodi, který ve tmě pluje na hladině a hledá přístav. Tento světlonoš je v podstatě volavka ve tmě, která přivede národy ke zkáze, ale než je přivede ke zkáze, tak je předtím přivede do éry post-industriální éry a post-humanismu, kde lidé a celé národy budou mít role novodobých otroků v éře neofeudalismu, kde ve jménu boje proti emisím CO2 bude zakázáno se pohybovat, protože pohyb produkuje CO2. Lidé nebudou smět mít auta, budou se moci přesunovat jen hromadnou přepravou a jen ve vymezený čas, protože elektřina bude emitovat emise CO2 během výroby elektřiny.

Termografická mapa sopečné aktivity na dně v Mariánském příkopu v Pacifiku.

Globalistům teče do bot a nezbývá jim čas, doslova se to dá přirovnat k hysterií, kdy tlak na snižování CO2 začíná ukazovat na projekci vize Kapitoly VI, kdy vlivem planetárních změn se lidská civilizace zmenší na 1 miliardu, která se bude mačkat a tlačit v prostoru nad 60. rovnoběžkou okolo severního pólu, který v té době bude pod hladinou moře po roztání ledu Arktidy. Globalisté nepotřebují vyvraždit miliardy lidí, stačí jim prostě zchudnutí západní civilizace v první fázi a degenerativní procesy vedoucí k úpadku národů, které budou vzhlížet k falešným prorokům jako je Greta Thunberg, která je vykreslována jako modla, ale ve skutečnosti vede národy k zotročení ve jménu kultu Gaia, tedy ochrany Země před CO2, před kterým ale Zemi ochránit nelze. Je možné proces zvyšování podílu CO2 na Zemi pouze zpomalit.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce i mazat a blokovat mé pořady a analýzy na SVCS. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 5 dní a zatím jsme vybrali jen 84% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

298
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Exu
Návštěvník
Exu

A na tu ekologii tam budou dohlížet negri,muslimové a dementni misenci?

Exu
Návštěvník
Exu

Ten,kdo to zna v UK,tak ví,že je to blbost. Společnost by totalne zkolabovala, nikdo by si nenakoupil, většina dětí by se nedostala do školy.

Teodor
Návštěvník
Teodor

Pani ucitelka se pta v 5. tride zakladni skoly: Pepicku, za poslednich 200 let se zvysil obsah CO2 v atmosfere o 0.01% z 0.03% na 0.04%. Planeta Venuse ma 100% CO2 a teplota povrchu je 450°C, jaka teplota pripada na 1°? Pancelko,. to je 4.5°C deleno 100, rovna se 4.5°C.
Vyborne Pepicku, pisi ti za1.

Pani ucitelka se pta dale: Marenko, na Zemi je v atmosfere 0.04% CO2. Kdyz se zvysi obsah CO2 o 0.01% na 0.05 % o kolik se zvysi teplota na Zemi? Marenka: Pancelko, to je 4.5 deleno 100, rovna se 0.045°C.
Vyborne Marenko, dostanes jednicku.

Dale se pani ucielka pta Jenicka: Jenicku, sopky emituji 20-krat vice CO2 nez lidstvo. Jake otepleni zpusobilo lidstvo za poslednch 200 let? Pancelko, to je 0.045 deleno 20, rovna se 0.00225 °C
Prima Jenicku, hodnotim te jednickou.

Dalsi otazka zakov Karlickovi:
Karlicku, kdyby priroda neemitovala zadny CO2, jak dlouho by trvalo aby teplota na Zemi stoupla o 2.5°C? karlicek premysli a rekne. Pancelko, to je lehke spocitat, musim 2.5 vydelit 0.00225 a potom znasobit s 200 , zaokrouhleno jo je 222000 let. Ale lide nesmi produkovat vice CO2 nez produkuji dnes. Je trerba prirodu poradne zdanit aby neprodukovala CO2.
Vyborne Karlicku, to byla tezka otazka mas 1+.
Lehrerin, vyborne Karlicku to byla tezka otazka a vypocet. Ale tvuj napad zdanit prirodu je pod politickym uhlem skvely, davam ti 1+

Ucitelka pozoruje, ze si v zadni lavici hraje Angela s mobilem a nesleduje vyucovani. Pta se Angelo, jakou zmenu teploty zeme zavini lidstvo za za 10 let?
Pancelko, je to 2.5°C. Angelo, to je spatne jak jsi to spocitala?
Angela: to jsem nespocitala to rekla ale svedska Greta. A ta tom musi vedet! Ta vi vsechno, ona umi dokonce CO2 videt. A chodi za skolu, pitome pocty nepotrebuje. Podobne jako Pippi Langstrumpf, ta taky vedela ze 3 krat sest je devet a navic to byla nejsilnejsi divka na svete a zvedla i kone bez navstevy debilni skoly.
Ucitelka matematiky rika:Angelo, ty musis 0.00225°C (za 200 let) vydelit 20 a dostanes 0.000114°C (za 10 let)
To neni mozne, rika Angela, svedska Greta rekla, ze za 12 let teplota Zeme dusledkem emisi CO2 stoupne o 2.5°C, ledovce roztaji a lidstvo vymre.
Lehrerin: pisi ti znamku 5.
Co chces Angelo delat az vyrostes?Angela: Budu politickou, tam nepotrebuji nejakou idiotskou matematiku. Staci 100-krat opakovat nejakou blbost a ta je potom vzdy pravdou.
To rekl jiz Göbbels pred 80-ti lety!!

Prosim at mi nekdo vysvetlil, proc to tolik vjedcu nemuze spocitat?

U Grety bych to omluvil, chodi za skolu a neumi proto pocitat. Asi ale ti “fsichni vjedci” maji novou a moderni inkluzni skolu.

( Kdo to chce spocitat presneji, Venuse je blize Slunci, ma jen 98% CO2 ale ma jine abledo nez Zeme, takze se ten vliv zareni zhruba vyrovna, ale i jinak je vypocet pancelky priblizny, Zeme by nikdy nedosahla teploty 450°C, je dale od Slunce a abledo Zeme by se zmenilo, takze vypocet Jenicka je jeste vysoky.)

J.k
Návštěvník
J.k

Ach muj bože.
Sami se vezou v mercedesech a budou po nás chtít abychom jezdily MHD, stejně aby zajistili všem odvoz tak to vyjde nastejno emise budou stejné a nic se nevyřeší. Ať ta gréta s tim svojim greténisnem jde vycpat a strčí si ho do prdele autistka pojebaná.

kocour
Návštěvník
kocour

Tak se naposledy pokusím:
Chybička se vloudila:
Británie nic takového, jako omezení vlastnictví osobních aut nezvažuje a parlamentní komise to ve své zprávě taktéž nedoporučuje.
Jediný článek ze zprávy komise , který o tom pojednává, přeložila Pavlína níže.

Informaci o zákazu vlastnictví si v panice připojily zahraniční automobilové weby a přejalo to i auto.cz a také autor článku. Myslím si, že na místě by byla jeho omluva. Můj palec nahoru za tuto odvahu rezervuji předem.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Zdanění CO2 zdrojů dopadne na zdanění dětí, 250 tisíc/1 dítě. Vcelku je přebytek dětí, stupidgojim těm je jedno. Pokud máte jedno dítě a přežijete 65 let, dítko se posere z péče o dva geronty na plínách. Stát? 🙂 Má řešení, program Biodřeň.

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Postidustriální doba je jen fantaskním výplodem dementních mozků lidských červů, nazývajících sami sebe elitami, kteří jsou navíc přesvědčeni o tom, že ostatní část lidstva se téhle hovadině podvolí. Probuzení bude krvavé.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Hmn 🙂 🙂 🙂 Tak to už bude ten komunizmus v kapitalistické společnosti. Nestačím se válet smíchy po zemi 🙂 Ale vážně – to pak mohou de facto zakázat všechno a vylést zpět na stromy. Jednoduše proto, že veškerá lidská činnost je založena na spalování. Spaluje se vše co slouží k výrobě zboží, potravin, dopravě. Jakmile začnou tihle eko-vylízanci pronásledovat “amerického brouka” (příměr, který už známe) nastane pouze bolestný chaoz a pochybuju, že tím něco dokáží. Nedosáhne se ničeho. Lidstvo si už zvyklo a může pouze oddalovat svůj zánik. Jiná cesta prostě není myslitelná. Vše totiž souvisí se vším a nemusím dokládat, že tímhle fanatizmem se bohatí lidé dostanou do hledáčku chudých a omezených a jak to od nich schytají, tak je to bude moc a moc bolet. A bude to tak správně.

AboveMajestic
Návštěvník
AboveMajestic

…a pritom stačí tak málo – uvoľniť utajované technológie, hlavne súvisiace s “free energy” a ľudstvo okamžite poskočí o svetelné roky dopredu. Nebudeš potrebovať žiadne elektrárne, milióny km rozvodov, žiadne spaľovanie fosílií, v každom dome, dopravnom prostriedku morrayov generátor (získava energiu z éteru – viď napr. Teslov elektromobil bez batérií už v r.1930!). Namiesto áut antigravitačné lietajúce taniere – okamžite získame milióny km2 pôdy (cesty sa stanú zbytočné), atď atď.

anonym
Návštěvník
anonym

Uvidíme po Brexitu, jakým směrem se bude Británie ubírat. Počítám, ale že v Británii liberálům a zeleným magorům brzo odzvoní. Ne tak ovšem v EU, takže se připravte na nejhorší.