Globální válka o přežití: Termonukleární aktivita naší hvězdy vzroste do roku 2060...

Globální válka o přežití: Termonukleární aktivita naší hvězdy vzroste do roku 2060 o více jak 50% a na Marsu roztávají polární ledovce! Velké části Anglie a Ruska se ocitnou pod vodou, v Rusku dojde k zatopení ropných nalezišť a začne chybět pitná voda! Člověk a světový průmysl nevyprodukuje ani z 10% tolik emisí skleníkových plynů, co ročně do atmosféry a mořské vody vychrlí sopky v podobě oxidu uhličitého! Bílý muž přežije pouze na jiné planetě, v podzemí nebo v singularitě!

Globální válka o přežití: Termonukleární aktivita naší hvězdy vzroste do roku 2060 o více jak 50% a na Marsu roztávají polární ledovce! Velké části Anglie a Ruska se ocitnou pod vodou, v Rusku dojde k zatopení ropných nalezišť a začne chybět pitná voda! Člověk a světový průmysl nevyprodukuje ani z 10% tolik emisí skleníkových plynů, co ročně do atmosféry a mořské vody vychrlí sopky v podobě oxidu uhličitého! Bílý muž přežije pouze na jiné planetě, v podzemí nebo v singularitě!

Koncem každého roku je zvykem, že weby a zpravodajské servery bilancují, provádějí “rewind” aktivitu a ohlížejí se zpátky. Jiné weby dělají rozhovory s politiky, aby pro směnu oni se ohlédli za posledním rokem. Na Aeronetu však ode mně takový článek nečekejte, protože konec roku není důvodem k bilancování, ale naopak k ostražitosti a obavám, protože každý další rok, který nás čeká, bude horší a horší, nejen z pohledu politických procesů, ale především z pohledu klimatických změn na povrchu naší planety.

Doslova jako na zavolanou odvysílala televizní stanice Prima Zoom před několika dny další epizodu z ruského dokumentárního seriálu Земля: Территория загадок, v českém názvu Země: Území záhad. Normálně tyto pořady nesleduji, ale byl jsem upozorněn na jeden z dílů tohoto seriálového dokumentu (konkrétně 29. díl), kde se hovoří o procesech oteplování planety. Zmíněná série tohoto pořadu pochází z roku 2014, takže se jedná o aktuální informace. Doslova mně šokovalo, že v dokumentu jsou otevřeně publikovány informace, které jsou dostupné v rámci Syndikátu. Informace, které během několika minut zazněly v pořadu, jsou natolik zásadní, že jsem udělal výstřih segmentu v podobě ukázky, který máte v úvodním videu na začátku tohoto článku.

Slunce zvyšuje svoji radiační aktivitu.

Pokud jste si zakoupili moji první knihu Human Ex Machina, potom vám naprosto všechno docvakne a automaticky se seřadí do logické posloupnosti. Pochopíte, že globální světové procesy, které probíhají, mají svůj důvod. Zběsilé a překotné kroky řízení globalizace, spousty chyb, rozvraty systému, polarizace společností, politických procesů, to všechno by se dříve nikdy nestalo, kdyby původní plán globalizace nedostal smrtelnou ránu a nezačal selhávat, s čímž nikdo z globalistů nepočítal.

Termonukleární aktivita naší hvězdy, tzn. Slunce, obrovsky narostla. A to není to nejhorší, protože podle amerických výzkumníků, o kterých je v pořadu také zmínka, vzroste přibližně do roku 2060 termonukleární aktivita Slunce o 50% a jsme prý v novém cyklu sluneční aktivity, která začala v roce 2008, kulminovat na počátku druhé poloviny tohoto století mezi lety 2050 až 2075 a aktivita Slunce bude o polovinu vyšší, než předchozí sluneční cyklus. Tento proces má vliv na zemskou ionosféru, kterou potom proniká tvrdé sluneční záření.

Slunce zvyšuje radiaci a činnost sopek zaplavuje Zemi emisemi skleníkových plynů, snížení průmyslové produkce emisí nemá na celkové planetární emise žádný vliv

Ruští astronomové už dnes zjistili, že polární ledovce na vzdáleném Marsu začaly roztávat, proces mizení ledovců tak neprobíhá jenom na Zemi, ale i na dalších planetárních tělesech v naší sluneční soustavě. Šokující, avšak nijak překvapivá, informace zaznívá v pořadu o tom, že člověk a jeho průmyslová aktivita na planetě Zemi se podílí na výrobě skleníkových plynů jenom sotva z 10% celkového objemu, protože naprosto drtivou většinu oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů produkují světové sopky a jejich sopečná činnost, která v posledních letech dramaticky roste. A co je nejhorší, nejde jenom o sopky na souší, ale především o podmořské sopky na dnech oceánu, který chrlí do vody síru a CO2, čímž zvyšují kyselost oceánů a moří. Tato kyselost snižuje odpařování mořské vody, mění se objem oblačnosti nad oceány a kyselost rovněž působí na plankton v mořích, který vyrábí obrovská kvanta světového dýchatelného kyslíku. Méně planktonu znamená méně kyslíku k dýchání pro celé lidstvo.

Průmyslová produkce CO2 představuje jen 10% toho, co vychrlí za rok sopky do ovzduší.

I kdyby člověk přestal vypouštět CO2 ze své průmyslové činnosti, nedokáže zastavit činnost sopek na této planetě. Přísně utajovaná pravda a tajemství, že člověk nedokáže oteplování planety zastavit, protože jeho činnost není příčinou oteplování, je najednou venku. A tato pravda způsobuje mezi světovými elitami paniku. Naprostou paniku, jakou si ani nedokážete představit. Všímejte si, co se děje oko vás. Elon Musk vyvíjí soukromé rakety pro cesty na Mars, Jeff Bezos z Amazonu vyrábí rakety pro cesty na Mars, najednou se strhl doslova závod o to, kdo postaví větší a současně levnější raketu. Mnoho lidí si klepe na čelo a říkají si, proč vymýšlet něco, co už jednou bylo vymyšleno? Proč nepoužít staré rakety, které vyvinul Sovětský svaz a USA během Studené války? A proč soukromé společnosti a ne NASA nebo ne Roskosmos?

Změny klimatu probíhají rychle, moc rychle! Globalisty začala zachvacovat panika, na cestu k singularitě nemusí být dostatek času, proto se spěchá s cestou “nahoru”

Odpověď máte v mé první knize. Cesta pro bílé kolonizátory, tzv. “cesta nahoru” musí proběhnout rychle, musí být k dispozici mnoho raket, které musí být vícenásobně použitelné, protože počet lidí a objem nákladu pro kolonizaci cizích těles v planetární soustavě bude obrovský. Důvod, proč Elon Musk testuje rakety Falcon s přistávacími nožičkami, má svůj kritický význam a účel, bez něhož nebude možné proces exodu ze zemského povrchu na jiné planetární těleso manažovat. Rakety budou moci startovat několikrát za den, po přistání se pouze znovu naplní palivem, namontuje se na ně nový modul s novým nákladem a raketa znovu vynese na oběžnou dráhu další náklad, nebo další kolonizátory. To je ten pravý důvod, proč nelze používat staré původní americké a ruské rakety pro tyto účely, protože nikdy nebyly navrženy pro tyto účely, tedy masivního nasazení pro účely exodu ze zemského povrchu.

Podle profesora Koronovského probíhají klimatické změny moc rychle, rychleji, než se očekávalo.

Bílá rasa na povrchu planety Země při tak vysoké energetické aktivitě Slunce nepřežije. Existují pouze dvě rasy, které mají předpoklady pro přežití pod Sluncem s vysokou radiační aktivitou. Jsou to černoši a Arabové. Jejich nasunování do Evropy je komplexní plán na vytvoření křížence, mutanta, který vzejde z bílé (technogenní) a černo-arabské rasy (vitální) rasy. Koncept technogenní vs. vitální rasy pochází z principů genetiky a eugeniky. Když chcete, aby šlechtěná jabloň byla odolná proti plísním a škůdcům a nesla větší jablka, naroubujete na ní větve z plané jabloně. Smísením genů divoké plané jabloně a šlechtěné odrůdy jabloně vznikne odolný kmen, který nese méně jablek, ale ta jsou odolná proti škůdcům. Planá jabloň dodává vitální gen, šlechtěná jabloň dodává technogenní (kvalitativní) gen.

Když se kácí sad, není to kvůli dřevu ze stromů, ale kvůli roubování nové generace sadu

Globalizaci řídí sionisté, kteří rozumí naprosto dokonale eugenice, protože jejich vlastní rasa je nadřazena všem ostatním, podle Talmudu. Jenže nastal čas prořezání sadu, je čas naroubovat do genetických větví bílé šlechtěné technogenní rasy některé vitální kmeny. Ty budou mít za následek prudké snížení počtu bílých plodů (porodnost bílé rasy), ale koncovým produktem bude míšenec, odolnější otrok, který bude moci pracovat i pod Sluncem se silnou radiační aktivitou. Roubování genomu bílého muže a bílé ženy není proces nějakého blahorodí, ale kalkul a systém, jak udržet v provozu systém zotročených národů, které budou nadále pracovat pro světovou vládu NWO pod řízením Domu Sion. Vybrané bílé elity se tohoto roubování účastnit nebudou. Za odměnu od sionistů. Židé mají roubování své vlastní genové větve přísně zakázané v Talmudu. Většina bílých na cestě nahoru tak budou Židé, židé a jejich úslužníci (za odměnu), pokud nepočítáme bílé stavitele a inženýry pro výstavbu kolonizačních habitatů.

Tyto elity dostanou na výběr, ze 3 možností. První volbou bude exodus a cesta v roli kolonizátora na jiné planetární těleso, kde bude moci bílá technogenní rasa žít, nebo spíš přežívat, protože už dnes je jasné, že minimálně první dekády na cizím tělese budou v podzemí nebo v habitatech na povrchu, protože terraforming povrchu planety pro život a dýchání zabere desítky a desítky let. Druhou volbou bude cesta do podzemí na planetě Zemi. Bohaté elity si začaly budovat mohutné bunkry už před lety, po celém světě se objevují stavby zbohatlíků, kteří si staví hluboké bunkry, plně samostatné, s vlastními systémy pro udržení života v podzemí.

Některé z těchto elit ale mohou dostat časem nabídku na pozici kolonizátorů, na letenku pryč, takže najednou stavbu zastaví a ukončí ji. Třetí možností přežití je singularita. Tato volba je zatím nedostupná, protože chybí dostatečné zvládnutí výroby a použití kvantových počítačů, které jsou a budou nezbytné pro vybudování výkonných neurálních sítí v datovém prostoru, do kterého bude možné připojit vědomí člověka. Splynutí člověka a stroje zajistí lidskému vědomí nesmrtelnost.

Co nebude alespoň 1500 km severně od obratníku Raka, tak v Evropě nebude mít šanci na přežití. Elity jsou zděšeny a horečně prchají z jižních oblastí, prodávají nemovitosti a táhnou na sever

Pokud se podíváte na procesy, které probíhají v celé civilizaci, tak vidíte proces správce sadu, který se rozhodl naroubovat na stromy nové vitální kmenové řízky, které mají “obohatit” genofond sadu. Jediným obohacením však bude schopnost čelit vyšší sluneční radiaci poté, co se bílá rasa rozpustí v černo-arabském “řezu”. Výsledkem bude nová rasa, nová kultura, nový genofond, nové žebříčky hodnot, noví svatí, nové Bible, nové náboženství, nová pravidla, nová světová vláda, nová světová měna, elektřina se stane “ropou” tohoto nového světa a jedinec bude ovládán a kontrolován v drakonickém systému sociálního kreditu a miliard senzorů a kamer rozmístěných všude a na všem. Okolo roku 2060 bude hotovo, Slunce bude mít o celou polovinu vyšší energetickou aktivitu. Dnešní rovníkové oblasti planety Země se stanou radiačními no-go zónami, lidstvo bude žít pouze v oblasti vzdálené minimálně 1000, spíše 1500 km severně od obratníku raka a v minimálně stejné vzdálenosti ve směru na jih od obratníku kozoroha. Půjde ale o minimální vzdálenost přežití.

Obratník Raka.

Ve skutečnosti bude většina civilizace obývat prostory severní a jižní polokoule ve vzdálenosti 3000 km od svých obratníků v příslušném směru. Pokud mluvíme o Evropě, je to vzdálenost na úrovni pásu severních Čech, jižního Polska apod. Všechno, co bude jižněji, bude mít problémy s vysycháním řek, vodních zdrojů, vznikem polopouští a sprašových oblastí. Současné procesy globálního kompaktu jsou pouze záminkou pro urychlení roubování vitálů do bílého sadu.

Bílá rasa bez svazku “svatavy” (tzn. nežidovská část bílé populace bez ritu nebo jiné židozednářské přísahy a zasvěcení) má být “obětována” a geneticky naroubována na arabský a černý genom. Vznikne tím půlčík, napůl bílý, napůl černoch nebo Arab. Pokožka bude mít kvality vitálu, tzn. roubu (odolná kůže proti záření), mozek zhloupne, inteligence klesne, ale ne tak drasticky, aby půlčík nezvládl práci v montovnách. Raketu už ale nepostaví a ani nevymyslí. Dojde tím ke snížení latěk vzdělání, simplifikace již dnes probíhá ve školství.

Probíhá i podpora deviací bílého muže, LGBT, zženštilost, homoagenda, neplodnosti bílých žen, ztráta zájmu bílého muže o vnitřní kruh, o vlastní rodinu a její ochranu, neschopnost bílého muže chránit druhý kruh svého životního prostoru v místě bydliště a stejně tak neschopnost a neochota voličů volit pronárodní politiky, kteří by zastavili zániky národů a bílé rasy, vede postupně k tomu, že správce sadu nebude mít s roubováním vitálních kmenových řízků žádný problém.

Přeformátování Evropy a celé civilizace znamená, že dojde k opuštění liberalismu a dojde k nasunutí korporativismu, mocenského zřízení neofeudální podoby Nového světového řádu

Izrael nebude problém obětovat, stejně tak Jeruzalém. Leží příliš blízko obratníku Raka, ale zničení Izraele přinese celosvětovou vládu Domu Sion. Proč nezničit něco, co stejně bude zničeno Sluncem? Chápete ten kalkul sionistů? Proč nezničit něco, co nejde zachránit, ale vytřískat na tom lítost a hlavně vinu celého světa, protože po holokaustu 2.0 se uchopí sionisté světové vlády oficiálně. A je jedno, ve které zemi si zvolí své úřední formální místo, jestli to bude Vídeň, Paříž, Londýn, Ženeva nebo právě Praha. Protože ve chvíli, až USA zachvátí v následujících letech kolaps a rozvrat, OSN v New Yorku se začne poohlížet po novém sídle.

Sionisté si budou vybírat sídlo tam, kde budou moci vládnout bezpečně a z dosahu jak energetické aktivity naší hvězdy, tak i z dosahu nepřátel. Vláda mezi svými, nad jámou Mah’ralu? Formální sídlo světové vlády ale nebude hrát žádnou roli. Tu hlavní roli bude hrát Dům Sion, který bude ovládat celý svět, ale už ne na principech liberalismu, ale korporativismu. Veškerou moc světa budou držet banky, investiční trusty, hedgeové fondy, energetické firmy, farmaceutické konglomeráty a agrokulturní kolosy. Třeba takové, jakým je Agrofert. A jste doma a víte, proč Andrej Babiš je nedotknutelný.

Mapa sucha v ČR.

Ve světě, kde naše hvězda bude spalovat povrch planety, nebude už prostor pro politické strany. Ty postupně zaniknou a veškerou moc převezme světová vláda a jednotlivé státy se spojí do regionů, které budou řídit tzv. státní manažeři, později už nebudou “státní”, ale globální manažeři. Kdo vyrobí jídlo s omezeným objemem pitné vody? Kdo vyrobí elektřinu? Kdo vyrobí léky? Kdo bude kontrolovat lidi na monitorech, co dělají, co říkají a co si kupují? Společenský dozor v selhávající společnosti vlivem klimatických změn se stane nepostradatelným.

Digitální ekonomika a Průmyslová revoluce 4.0 spolu s autonomními systémy není pro pohodlí a blaho člověka, ale jako prostředek krizového managementu k zachování procesů řízení a příprava na to, co přijde v souvislosti se změnou klimatu

Tam, kde nepůjde poslat člověka, nastoupí robot. Když se moc vyjasní na nebi a bude vysoká radiace venku, na ulicích se budou pohybovat jen roboti a autonomní systémy, robotické stroje a samoříditelná auta. Snad si opravdu nemyslíte, že ty samo-stroje vyrábí k našemu pohodlí? Ne, je to proces nezbytnosti, příprava na to, co přijde za několik desítek let. Elektrická dodávka nebo dron vám přiveze nákup, aniž byste vylezli z bytu a vystavili se radiaci a UV záření.

Stejně tak se usiluje o prosazení digitální ekonomiky, práce z domova, nakupování z domova, volby a komunikace s úřady z domova. A proč? Znovu si myslíte, že kvůli vašemu pohodlí? Ne, je to příprava na budoucnost, na nezbytnost zajištění chodu režimu, procesů řízení a globalizace ve chvíli, kdy povrch planety už nebude bezpečný pro cestování a chození pod širým nebem. Vše tak bude muset být řízeno z domova a ovládáno a objednáváno na dálku. Dívejte se okolo sebe, znamení máte všude okolo, stačí se dívat.

To není štěrková silnice, to je koryto vyschlé řeky Rokytná v Němčicích u Ivančic, více v článku zde.

Postupně, pomalu a nenápadně mizí zimní měsíce, sníh, mizí voda z řek, vznikají sprašové oblasti, dokonce už i polopouště. Všechny civilizované země se otevírají černé a arabské migraci a nikdo z elit to ani na okamžik nechce zastavit. Překotná snaha o výrobu vícepoužitelných raket, zběsilý úprk za elektrifikací automobilismu a nasazení samoříditelných aut, snaha o digitalizaci ekonomiky, včetně digitalizace peněz. Všechno máte před sebou. Sad, stromy a zahradník roubuje svůj sad. Pánbůh s námi a se všemi národy bílého muže a bílé ženy!

Vážení přátelé a čtenáři, i přes tyto výše popsané chmurné souvislosti vám přeji krásný konec roku 2018 a Šťastný Nový rok, přestože toho štěstí budeme všichni potřebovat tolik, že si to ani neumíme představit. Doufám, že v uplynulém roce jsme vám přinesli zajímavé články, videa a pořady, a že i v příštím roce nám zachováte přízeň. Společně přinášíme světlo do temného informačního prostoru v České republice i na Slovensku. Bez vaší podpory by to možné nebylo! Děkuji vám všem za celou naši redakci.

Zdroj ukázky úvodního videa: Prima Zoom [1]

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Franta
Návštěvník
Franta

To že Slunce svítí stále více pozoruji již zhruba 10 let.
Dříve to bylo žluté sluníčko a dnes je to bílá svářečka co bije do očí.
Něco se děje , to je bez diskuse. Rovněž je bez diskuse že levicové struktury se snaží organizovaně pašovat ve velkém africké inženýry do Evropy a to bez ohledu na jejich zločinné sklony .
Rovněž je evidentní tlak na propagaci černého elementu a naopak na potlačení natality bíleho člověka – ruzné gender homo pedo fobo femini akce sloužící ke snížení populace bíle civilizace .
To je neoddiskutovatelný fakt.
Je zde jediná otázka – kdo za tím stojí ?

oblakyprevaskyho
Návštěvník
oblakyprevaskyho

comment image

pozrite si napr encyklopediu historie modifikacie pocasia ( https://weathermodificationhistory.com/interactive-timeline/ ) alebo ine linky co som tu dal ( resp hladajte “Jim Lee weather” na youtube a googli ) , plus prejidte si skalu roznych tehnik upravy pocasia a vobec weather warfare, zacali sa testovat uz cca pred 50 rokmi a ked si pozriete vyroky “znamych” tak sa vam ukaze zamer, ten je jednoduchy, kto ovlada pocasie ovlada svet a verim ze maloktory z prispievatelov tu nepride k zvaveru ze prvotna pricina je tuzba ovladat ktora je az taka ze vedie k podstate zamernemu vytvaraniu problemov resp ej to masineria kde kady robi parcialne na niecom a nerozumie dosledkom svojho konania, ved vsetky clanky su o tom ze sa vytvaraju problemy aby sa ponuklo riesenie, spomente si na 911 – vojan proti terorizmu, chapete co je vojna proti pocasiu, ze nejake slnko utrhnute z retaze je tam na poslednom mieste ? historia velakrat ukazala aky je mechanizmus a to aj ta samotna historia modifikacie pocasia

aj za predpokladu ze nas upecie slnko je spomenuta vec o tuzbe cloveka vsetko ovladat doelzitejsia a elementarana pre zmenu kurzu, inak sa ako retardovani budeme kochat “fear porn” zisteniami o konci sveta a je uplne jedno ci su realne lebo tym zabijeme zbytocne cas na svoju premenu, alebo sa kochat nadpriemerne vsemohucou AI ale nedokazeme rouzmiet ani svojej podstate

prosim kto viete aspon pasivne anglicky a mate nervy ze tu na aeronete vam to nesedi tak nenadavajte ze autor clankov tu neposkytuje vsetko co uz tusite, on je urcitym sposobom naladeny, mne je jedno co ho motivuje kludne nech aj “snaha zarobit” aj ked to nemyslim len hovorim vyuzite cas uvedomte si ze sa snazite od jedneho cloveka aby “chapal suvislosti”, nestane sa to lebo to by museli clanky pisat vsetci navstevnici alebo rozhodne viaceri ako jeden, toto je problem vsetkych alternativnych radii aj portalov, ze v podtstate to tam tvori par jednotlivcov, je to chyba samotnych navstevnikov ale asi aj technickeho riesenia portalov, v dnesnej dobe je velmi malo takych “vodcov” co dokazu co len svoju cast zaujmu pokryt uspokojivo a svoje naladenie proste prenasaju na vsetkych a vacsina to prijime automaticky tazke ten zbytok logicky sa citi nevyuzity, akokovek su chytri a detailni tie “veduce osobnosti”, problem je ze nepracuju napr s analogiami, alebo sa prilis sutredia prave na tie detaily, aj tie technicke, v dnesnej dobe treba iny pristup, ale to sa asi kazdy musi ucit sam, mne sa na praci Jim Leeho paci prave to ze to ako spracovava temu “pocasia” ta metodika a zakladna vybava ktora s pocasim ani nesuvisi, uci cloveka ako sa potom orientovat aj v inych oblastiach, ja som tu metodiku, v niecom intuitivne uz pouzival predtym nemyslim si ze je prislis osobna a viazana na jeho osobu, na inspiaciu minimlane sa mi zda dobra ako robit aj tie portaly “o jednej osobe”, ak to ta osoba nechce je to jej vec, tak je to na vas, na nas

faktograficke clanky akokolvek presne mozu posobit kontraproduktivne, ja nepotrebujem menit autora tychto clankov na aeronete ale je zazrak ze vobec je este portal kde vidim ze su ludia co maju vlastny a fungujuci filter tazke skuste prozmyslat ako to vyuzit

pri tom si pozrite na zaciatok napr video o historii pozemnych cloud seeding generatorov, nie je to len o nich, vacsina jeho videi ma tu metodiku a nalaogie a rozhodne to nie je o straseni neodvratnej katastrofy, je to poctiva praca a verim ze to prineisiie to co tu chyba a mozno konecne inspiruje k zmene pristupu k teme “pocasie” pretoze ten pristu je odst nekompletny analogicky aj pri energetickej krize a vobec vsetkych v popdstate zamerne vyvolavanych katastrorof, man zaujimaju tioe zamerne ked tie zvladneme potom ma zmysel riesit tie neodvratne , aj ked z ich podstaty asi riesit ani nejdu 😀

oblakyprevaskyho
Návštěvník
oblakyprevaskyho
oblakyprevaskycho
Návštěvník
oblakyprevaskycho

http://oblakyprevaskyho.wordpress.com
https://weathermodificationhistory.com
https://climateviewer.com/
https://www.youtube.com/user/R3zn8D

https://www.youtube.com/watch?v=eKZyaEwUOHc

a vsimajte si analogie, umelo spustena klimaticka kriza (ovladnutie vodneho cyklu) a energeticka je to same, uz si uvedomte ze aj vojny su umelo vyvolavane a ta vojna pocasim a energiami je to same

mne nevadi ak slnko sa nahodou utrhne z retaze, aj tak to nik nevie posudit v akom je stave zaoberat sa tym je fatmorgana

https://climateviewer.com/cirruscloudsmatter/
https://www.nasa.gov/pdf/135641main_clouds_trifold21.pdf
ale viem posudit ze masivna tvorba oblakov nielen ochladzuje ale aj otepluje a to je vysledok tych co chcu ovladnut energie aj vodu a sluzi tomu aj virtualna mena, poterncialne bitcoin, preco bol asi navrhnuty aby zral energiu do nekonecna, vzniklo to z vole nenasytneho cloveka

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

kaslite na umelu inteligenciu nejkae roborticke figuriny nam staci idiotsky algoritmus co zere vela energie ten uz tu je

a “zle” slnko – pozrite sa na to ze za vsetkym je nasa povaha chamtivost po moci, ak toto zanikne, nech nas kludne slnko spali pretoze to nebude nase dielo skazy, branit sa slnku je ako snivat s idiotom elonom muskom co nic nevymyslel len poskupoval a zneuzil aj menop Teslu, toho ktory zil v ustrani nemal ani rodinu ani slavu, nikoho nevykradal

tela ktory by dal energiu zadarmo keby mohol a ten Musk masovo chce zavadzat tu najhlupejsiu technologiu skladovania energie – betaerie, kazdy vie ze je to najlhluopejsi sposob v melo vyvoanej energetickej krize a v spojeni s virtualnou menou je to svetovlada, to si myslite ze svetovladu zavadzaju lebn preto ze slnko sa ohrieva, zaviedli by ju tak ci tak, keby mohli tak by aj n aslnku otocili knoflikom aby bolo teplejsie len aby dosiahli svoje, mna slnko netrapi ale toto jedine v nas

o lete na mars ked 2/3 sond sa na mars ani nedokazalo strafit a mars nema ani magneticke pole, nenechajte sa osalit ze tam niekto bude zit, ani 7 miliard otrokov ani ziadne elity, tie uz zacali nielen nasu likvidaciu ale samych seba, vobec nic nemaju pod kontrolou, chcu riadeny kolaps ale tentokrat im to nevyjde, pretoze tak znicen abisfera ako ju nicia uz zamerne ani im uz sluzit nebude, nepodcenujte sa, je dobre o nich vediet ale oni sa prieca stvoreniu takze uz prehrali

pochybny je aj let na mesiac, NASA stale tvrdi ze dnes je problem vobec preletiet cez Allenov pas, tak preco to vtedy islo, a nevedia ani z archivu poskuytnut zaznamy (telemetricke zaznamy prip ine materialy) z archivu, vraj sa im to stratilo, ale na to m nezalezi, chcem poverdat neprikladajte tymto “vedeckym” zisteniam velku vahu ( https://climateviewer.com/2014/04/06/the-anatomy-of-political-slavespeak/ ) , pozrejte sa okolo a na analogie a na to ake je povaha cloveka tam je vsetka odpoved, v dnesnej dobe nema zmysel patrat ptilis po tzv faktoch ktore operuju cislami a vedeckymi “zisteniami” (vedci pracuju na objednavku takze ked v nicom inom tak uz opredmetom ich zaujmu odvadzaju pozronost) ale treba ziskat schopnost si veci spajat

oblakyprevaskycho
Návštěvník
oblakyprevaskycho

podotazka, moze ludstvo ktore z nenasytnosti dokaze v podstate zamerne palit do luftu vsetku dostupnu energiu len aby sa napriklad jeho cast ziskala vyhodu nad ostatnou, alebo sposobovat vodnu krizu len aby sa znedostupnila voda tak ze neozstani ani im samym

mne to pripomina liecenie rakoviny “modernou medicinou”, oni sa rozhodli spravit planetu nemocnejsou aby ziskali este vacsiu moc ale zabudli, ze oni samo na nej ziju, podla mna nemaju kapacitu si to skutocne uvedomit preto ja by som sa zameral nie ake zazraky dokazu ale ako my niektori nedokazeme take typy globalnych samovrazd vymysliet

take pokolenie ani keby tu bol zdroj “nekonecnej” energie ho nedostane a nedostanu ho ani tie elity, nemaju na to ducha, taky dar podla mna moze dostat len ten kto to dokaze prijat, u nich to je uzatvorene to je moje presvedcenie a mozno nie len zo zufalstva

petoze, ak by aj, oni sa s pomocou niecoho takeho premenia na monstra , na to treba mat ineho ducha, myslite ze ho ma klaun a obchodnik s teplou vodou Musk ? jeho predkladaju ako hypnotizera na odvedenie pozornosti, mozno ani on sam si to neuvedomuje

tu “revolucia” spociva v prvom rade v optimalizacii ale nie zavadzanej na zaklade cielenych katastrof aby potom sa prislo s nejakym este idiotskejsim riesenim, my budem zbierat PET flase a oni budu manipulovat vodny cyklus, palit energiu aby rastla jej cena do stratosfery podobne ako tej vopdy a do toho sem presidlovat afriku lebo je malo vody a energie, su to pomateni technokrati co cielene bez ohladu na realne “hrozby” to robia a chcu robit, nahradzat prirodzene systemy umelymi lebo veria ako satanisti ze tak sputaju nesputatelne, nech sa znicia, ak my tomu prestaneme verit znicia sa bez nas, nebudu naveky to tu riadit o to sa vesmir postara a mozno aj o vacsinu z nas

Max
Návštěvník
Max

Toto je propaganda vize chtonickych nabozenstvi ktere nevidi krom apokalipsy jine vychodisko z materialniho sveta-souboje elementu jako takovy.

Duchovni Poznani ducha absolutna v nas je hrichem a tudiz neznamem apokalipsa at uz nas zvireci”elity” znici sami dle prani chtonickeho bozstva nebo se priroda vyrovna s problemem sama nebrajic ohledu na nikoho vcetne duchovni vedicke kultury.

Hmota je jen prostredek zatemnujici ducha nekonecneho svetla poznani. Samozrejme ji v teto realite potrebujeme aby jsme mohli v teto realite prezit..ci zit protoze hmota podleha smrti a casu a chtonicke nabozenstvi toto zcela chape. Naopak neumi se napojit diky manipulativni materialnim zernym praktikam na 4 cakru a vyse a tudiz zustavaji rabi hmoty ktera nahradila ducha ze ktereho jsme vzesli. Vedicka kultura je ztelesnenim nekonecneho svetla poznani a nas jako duchovniho cloveka tvorenehobtimto svetlem.

Zaver:
Mnohokrat tu byly doby ledove a zpravidla se vyskytuji casteji nez nam lzou chtonicti vedci kterym porad neco k dokonalosti chybi…zkoumaji hmotu z pohledu hmoty. To je jako zkoumat islam,zido krestanstvi skrz jejich nauku a divit se ze nekde je chyba protoze mirkreativita ,laska,vyvoj,poznani , kultivace kultury a ochrana
Rodu,rodiny,naroda,prirody v techto nabozenstvich neexistuji jinak nez vylhane. co cim zacina tim take trva.
Jsme stale tu a prezily jsme mnoho pohrom napr v Znojme je vybudovane cele nekolikapatrove podzemi s filtracnimi sachtami,35 studnami ve skale! Vybudovane predky. Nalezaji se tam kostry lidi velkych 2.5m a vedle nich normalni slovanske hroby.

Nedej zaniknout nam ani budoucim. Pravda vitezi. Ne chtonicke prefabrikovane verze virtualni reality ktere mas ma snahu uvrhnout do rabstvi,porna,valek,sexualniho chtice nakupovani a incestni degenerace, trans pedofilie techto zvirecich kanibalistickych zrud vypadajici jako clovek.

Hmota i nehmotne svetlo poznani musi byt v rovnovaze..bohuzel jiz 2000 let nas utlacuji a vnucuji lidem zidokrestanske videni sveta a lidi jako obetniho dobytka. Neustaly rust , expanze,smichavani vseho,nevedomost,kontrola, atd atd

tehu
Návštěvník
tehu

Takovýchto nebo podobných informací je spousta. Nejdříve je nutné vrátit se do bodu 0 a hledat pravdu.
Jistý je pouze jeden fakt – informace byly jsou a budou smít svoji strategickou hodnotu – kdo je má ten vládne.
A pravda o tom co je 1mm vzdáleno od vnějšího vzdušného obalu země – a hlavně o podmínkách, které tu panují je velmi rozporuplná. Amerika “Realizovala projekt Apolo” – zde astronauté strávili mnoho hodin v prosředí kde intezita dosahuje 100 vek rentgenů / hod a bez potíži prolétli “Mikrovlnnou troubou” – van Allanovými pásy aniž o jejch funkci měla Nasa jakékoliv větší povědomí. Jejich detailní průzkum začala dlouho po ukončení programu Apollo…

Něco tu nesedí…?

V současnosti je poněkud více jasno: Jakýkoliv dlouhodobý pobyt už na vnějším vzduchovým obalem Země (tedy mezi zemí a van Allanovými pásy) je pro život humanoida a funkci jeho technologií likvidační…(?)

A všem je nám tu předváděn kosmický program založenáý na zákonu akce a reakce.
(Jak to může fungovat v kosmickém prostoru – v beztížném stavu a ve vakuu – od čeho se ta raketa vlastně odráží..? když nosnou silou – energií je tu gravitace…)

Kde je tedy pravda a do jaké míry je to dezinformace – a jakou roli v tom m.j. hraje dlouhdobý vývoj hvězdy zvané Slunce a manipulace “šíleného humanoida” s životními podmínkami na své planetě Zemi??

Tomáš Kubačka
Návštěvník
Tomáš Kubačka

zajímalo by mě, jaj se s ochranu svého genomu před degenerací vypořádávají sami Židé? – vzhledem k tomu, že (jak uvádel i VK) dochází k degenraci dlouhodobě málo kříženého genomu a současně vzhledem k tomu, že Židé mají roubování své vlastní genové větve zakázané v Talmudu.

tana
Návštěvník
tana

Od SS převzali povinné lékařské prohlídky před uzavřením manželství.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Dobry den,

po precteni clanku jsem si nechal par dni na reakci tak, abych si urovnal svou reakci na co nejsrozumitelnejsi.

V kratkosti
Prani otcem myslenky… a nebo stokrat opakovana lez stava se pravdou, nebo nejde to silou, pujde to jeste vetsi silou… za me ne, ne a ne

Ze se i tohoto serveru dockam pochybnou obhajobu tzv. miseni ras, zde vtipne nazvanou roubovani, rika mnoho o pozadi a smyslu aeronetu. Je me lito, ale toto neni prvni clanek ktery jasne ukazuje, kam vede zamer podobnych temat. Zasevani strachu, jistoty blizkeho katastrofickeho konce ci pomaleho umirani je dnes v kurzu…

PS: Nebudu zde vyvracet podle meho nazoru nepodlozene, nektere uplne zcesne nazory ci vyvody z nich, nebudu ani komentovat tzv. studie atd, jen bych napsal, nepodcenoval bych zdejsi ctenare, nezaslouzi si to a ne kazdy potrebuje projektor ci zasveceni do syndikatu, aby dnesnimu svetu rozumel, staci jen se zastavit a chviku byt sam se sebou …

S pozdravem
NoName312

Pavel Lepenka
Návštěvník
Pavel Lepenka

Psal jsem to na začátku této diskuse. Chtělo by to také články s tzv. “pozitivním nábojem”.

oblakypreavaskyho
Návštěvník
oblakypreavaskyho

https://www.youtube.com/watch?v=qAQrsA3m8Bg&t=0s&list=PLF928FDE0FD764621&index=2

pomohlo by to ( nemozem za to ale ten link je v anglictine, napriek tomu ze nie je cesky slovensku alebo slovansky aj bez slov kazdy pochopi ake je usmevny nas zufaly stav ze sa to da zmenit v okamihu ale nie vsade a okamzite , stale je take nieco pouzvat aj na nasu policiu stale tam nesluzia zahranicni legionari nasa policia potrebuje zobudit tiez) ale statisticky je velka cast ludi premenenych na robotov a problem je aj ze nedisponujeme skutocnymi vladcami ktori by to brali ako poslanie ale im ten stav nevedomia vyhovuje, boli sme tak dlhu dobu vedeni a je mozne ze ten tlak ak nas nevystrasi tak nas prebudi, na nejaku cast to funguje ze tlak ich doviedol aj k optimizmu ale je dost desive ze vacsina to este nevidi a casu je relativne malo, nie kvoli neodvratnym katastrofam ale nasej tragikomickej samodestrukcii, takze optimizmus ano ale prilis ani nesnivat

oblakyprevaskyho
Návštěvník
oblakyprevaskyho

https://climateviewer.com/propaganda/

strach a neistota nas ovlada aj nevedome, je to v anglictine ten link pretoze vsetky tie linky su pre mna najlepsi mnohostranny zdroj, nie je to len o pocasi ale prave na teme pocasia sa da dobre odprezentovat aj veci co s nim zdanlivo nesuvisia, pocasie sa pre mna stalo idealnou modelovou studiou kde som si trenoval schopnosti, nie su dokonale ale mozno su v niecom v inej kvalite ako tie u mas ktore prave ohladom pocasia su stale ovladane strachom nie tuzbou patrat po pointe ktora urcite nespociva v samotnom pocasi alebo bohumilej zachrane planety, masy vedia ze ani migracia nie je nahodny proces, ani vojny ale nestaci sa kolektivne strachovat ze nas praskuju aby nas zabili alebo ochranili pre diztenim ze sa blizi koniec sveta

wiKing
Návštěvník
wiKing

A hele, globální “oteplování” už dorazilo i na AE… Ale čte se to dobře, zvlášť když za oknem hustě sněží!
Dobré sci-fi jsem měl vždycky rád.

Amarant
Návštěvník
Amarant

Trpíte denně hladem? Ne? A přesto každých pár vteřin na světě zemře hlady člověk. To, že Vy máte co jíst neznamená, že v průměru to tak mají všichni. A stejně tak to, že Vám za okny zrovna řádí “ladovská zima” neznamená, že se v průměru nemůže planeta oteplovat.

Globální klimatické změny prostě probíhají, probíhaly miliony let a stejně tak další miliony let i probíhat budou, to muže popírat jen hlupák. Celý problém je v tom, že současným ekofanatikům se záměrně podařilo prosadit myšlenku, že za všechny klimatické změny může člověk, a hlupáci tomu věří. To má pak na jedné straně za následek absurdní politicko-ekofanatická rozhodnutí, kdy se bojuje proti každému kravinci (metan) a určují se fyzikálně nesmyslné ekonormy, a na straně druhé se vesele obchoduje s emisními povolenkami. To je tedy vážně ekologie, jak řemen.

A teď to důležité, co je popsané v článku – proč všichni ti ekofanatici a globalisti do krve opakují, že za změny klimatu může člověk? Protože kdyby přiznali pravdu, že za změny může hlavně slunce a sopky, znamenalo by to, že se s tím nedá nic dělat a to si nemůžou dovolit, společnost by se zhroutila, a toho se globalisti bojí, jak čert kříže, protože tím by ztratili možnost se zachránit. Když ale budou stále opakovat, že za změny může člověk, lidé to budou chápat tak, že je člověk může i zastavit, že se dá něco dělat, že ten boj není marný. Díky tomu tak dokážou společnosti pro “vyšší ekodobro” vnutit nesmyslné zákony a nařízení, protože když budou mít lidé pocit, že jejich politici ví co dělat, že se nad změnami klimatu dá nakonec vyhrát, tak se nebudou bouřit (což dá globalistům čas na svou záchranu) a ještě navíc budou lidé ochotni se pro toto “dobro” i obětovat, i když s jejich vlastní záchranou se nepočítá. Proto je tak důležité lidem o vlivu člověka na klimatické změny stále lhát.

Zeptejte se sám sebe – co byste udělal, kdyby před Vás předstoupili Váši politici a řekli by Vám, že Vám celou dobu lhali, že za pár desítek let bude velká část povrchu planety nejspíš neobyvatelná, že Vaše děti a jejich děti nebudou mít dostatek vody, ale že když budete hodný a budete pracovat, tak Vy ani Vaši potomci se sice nezachráníte, ale umožníte jednomu procentu nejbohatších lidí přežít a žít v relativním bezpečí a luxusu? Řekl byste si “no co, já a moje děti nejspíš zařveme, ale i tak si dám příští měsíc pár přesčasů, ať můžou globální elity přežít”? A nebo byste spíš vzal do ruky vidle, a celý ten globalistický chrám byste se pokusil roztrhat na kusy, a vzít ty sráče s sebou, protože oni Vás už k smrti odsoudili a ještě mají navíc tu drzost po Vás chtít, abyste pracoval na JEJICH záchraně? Přemýšlejte…

Expulsive
Návštěvník
Expulsive

Globální oteplování bude mít za následek ochlazení. Paradoxně

JAN
Návštěvník
JAN

Zvýšení o 50% by nepřežily ani křemíkové formy života 🙂
Sluneční aktivita jistě kolísá a její projevy na zemi jsou zásadní, k tomuto kolísání dochází celé věky a je dost pravděpodobné že žijeme na hranici změny kterou mladší lidé, případně pár generací po nás zažijí.
Snahy a aktivity ekopropagátorů jako zavádění fotovoltaiky,biopřísad do paliv a alternativních zdrojů jsou fajn a třeba se časem jejich přínos zefektivní,nicméně dnes v něm vidím jen další cestu korporací jak si nahrabat a zvýšit závislost lidí na nich.
Jistou možnost vidím v tom když se každý,podle svých možností,pokusí o snížení závislosti na civilizačních “vymoženostech”
Největší majstrštych je nakecat otrokům že jsou svobodní
Shromažďujte informace a ověřujte si že to,čemu věříte je pravda,ne protože to říkají všichni okolo ale protože to tak je doopravdy.
Přeji všem do nového roku hlavně zdraví a ještě více zdravý rozum 🙂

Blanka
Návštěvník
Blanka

Já si myslím, že není pravda, že nemají stroje jak létat “VEN”
https://www.najfilmy.sk/online/bob-lazar-area-51-and-flying-saucers-2018

Pavel Lepenka
Návštěvník
Pavel Lepenka

Mít stroj je věc jedna. Mít obyvatelnou planetu je věc druhá. A těch je veliký nedostatek.