Globální kompakt OSN všichni znáte, ale slyšeli jste o Konvergenčním programu EU...

Globální kompakt OSN všichni znáte, ale slyšeli jste o Konvergenčním programu EU ve spojení s programem celopopulační vakcinace? Český stát plánuje od 1. ledna 2021 skokové a masivní navýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro státní pojištěnce o rovných 5 000 Kč v porovnání s lednem 2020! V roce 2021 dojde ke zdvojnásobení odvodů státu do zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce, které potom půjde napumpovat v rámci tendrů a výběrových řízení soukromým společnostem na dodávky milionů testovacích kitů a vakcín na Covid-19! Právě proto musí vzniknout v ČR státní testovací laboratoře, právě proto jde stát tvrdě po krku soukromým laboratořím!

Globální kompakt OSN všichni znáte, ale slyšeli jste o Konvergenčním programu EU ve spojení s programem celopopulační vakcinace? Český stát plánuje od 1. ledna 2021 skokové a masivní navýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro státní pojištěnce o rovných 5 000 Kč v porovnání s lednem 2020! V roce 2021 dojde ke zdvojnásobení odvodů státu do zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce, které potom půjde napumpovat v rámci tendrů a výběrových řízení soukromým společnostem na dodávky milionů testovacích kitů a vakcín na Covid-19! Právě proto musí vzniknout v ČR státní testovací laboratoře, právě proto jde stát tvrdě po krku soukromým laboratořím!

V pátek jsem na Svobodném vysílači CS hovořil na téma v souvislosti s článkem ze čtvrtka, kde jsme přinesli informace [1] o americké společnosti Novavax v Bohumili u Prahy a také jsme analyzovali příčiny toho, proč Andrej Babiš tak moc usiluje o vytvoření státních testovacích laboratoří v ČR a proč zcela nelogicky kritizuje soukromé laboratoře. V pátek na rádiu jsem vysvětlil, že se zcela nepochybně jedná o součást plánu na masivní obchodní tendry na státních zakázkách na nákupy vakcín a testů na Covid-19 pro všechny tzv. státní pojištěnce, tedy pro ty občany, jejichž zdravotní pojištění platí český stát. Mezi státní pojištěnce patří všichni nezletilí, tedy děti, dále žáci a studenti do 26 let, nezaměstnaní a samozřejmě důchodci. Kompletní výčet státních pojištěnců máte v tabulce níže.

Nejprve bych chtěl opravit svůj mylný výrok z pátku na rádiu, kde jsem uvedl, že státních pojištěnců jsou v ČR skoro 2 miliony. To jsem se zmýlil, protože jak jsem byl upozorněn, věřte nebo ne, v České republice bylo v roce 2016 skoro rovných 6 milionů státních pojištěnců [2]. Tato armáda téměř 60% obyvatel České republiky tak tvoří obrovskou a naprosto nevídanou obchodní příležitost pro soukromé firmy, které se ucházejí o tendry a zakázky pro české státní zdravotnictví, protože ten balík peněz za státní pojištěnce putuje nejprve do zdravotních pojišťoven. A právě odtamtud ty peníze se dostávají k soukromým subjektům, jakými jsou např. dodavatelé léčiv, farmaceutické společnosti, výrobci zdravotnického materiálu, nemocnice, kliniky, obvodní lékaři atd. A právě z těchto zdravotních pojišťoven budou proudit obrovské peníze pro farmaceutické firmy vyrábějící jak testovací kity na Covid-19, tak i především budoucí vakcíny proti Covid-19.

Konvergenční program ČR skokově navyšuje vyměřovací základ pro státní zdravotní pojištěnce pro příští rok o 5000 korun

Nejprve si musíme ujasnit, kdo v tomto procesu má hlavní slovo. V případě samoplátců zdravotního pojištění je samozřejmě tím silnějším vždycky zdravotní pojišťovna, to je nepochybné, ale u státních pojištěnců je to úplně jinak a naprosto obráceně. V případě státních pojištěnců má hlavní slovo stát, který rozhoduje, kolik peněz bude nebo nebude proudit do zdravotních pojišťoven od státních pojištěnců. A jak s oblibou dodávám, a tím je to dané!

Český stát za státní pojištěnce jen tento rok 2020 odvede ze státního rozpočtu zdravotním pojišťovnám skoro 80 miliard korun [3] a ty peníze z těch pojišťoven se přelijí soukromému sektoru, tedy výrobcům léků, vakcín a zdravotnického materiálu a na mzdy lékařů a sester v nemocnicích, lékařům za jednotlivé atestace, body a úkony, sestrám podle tabulkového modelu. V tomto obrovském balíku se ale pro rok 2021 objeví nový faktor, a tím je koronavirová krize a vakcína na Covid-19.

Download the PDF file .

A tím se dostáváme k velmi zásadní věci, která zřejmě unikla široké veřejnosti v důsledku virové hysterie. Česká vláda totiž již v dubnu tohoto roku, tedy v době největší paniky okolo nemoci Covid-19, schválila skrze Ministerstvo financí ČR zvláštní dokument [4], který se jmenuje Konvergenční program ČR 2020.  Celý dokument pojednává o tom, jaké plány a procesy v roce 2020 použije Česká republika v rámci naplňování evropských konvergenčních kritérií, které jsou podmínkou členství země v EU a nezbytným kritériem pro přijetí Eura.

Čtenář Aeronetu si všiml dokumentu na stránkách ministerstva financí a skokového zvýšení výměrového základu pro státní pojištěnce

Jeden z našich čtenářů, který zatím studuje na střední škole, si v tomto dokumentu všiml něčeho velmi znepokojivého, co ale v konečném důsledku dokonale zapadá do mého článku ze čtvrtka, ale i do toho, o čem jsem hovořil v pátek na Svobodném vysílači CS. V dokumentu je totiž důkaz, že Andrej Babiše usiluje o vybudování sítě státních testovacích laboratoří na Covid-19 proto, že pro příští rok již byly alokovány navýšené zdroje ze státního rozpočtu skrze platby za státní pojištěnce. Náš čtenář, pan Martin, nám k tomu napsal následující:

Dobrý den, pane VK

Poslouchal jsem poslední záznam Vašeho komentáře k aktuální situaci na Svobodném vysílači, a nestačil jsem se divit. Mluvil jste o upevnění pozic státních laboratoří a prosazování proplaceného očkování pro státní zaměstnance, které by mohlo stát 5 000 Kč. Asi před týdnem jsem si přečetl Konvergenční plán naší ctěné vlády. A hle! Copak jsem tam nenašel! Na 24. stránce, v podkapitole 5.2.1 “Vývoj v systému zdravotnictví” jsem našel sdělení, že naše ctěná vláda plánuje zvýšení základu pro výpočet zdravotního pojištění pro státní zaměstnance z aktuálních 7 903 Kč, na 13 088 Kč od ledna 2021, takže o 5 000 Kč.

Cituji tento plán: “Díky těmto navýšeními vyměřovacího základu pro pojistné za státního pojištěnce dojde k posílení zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění celkem o 1 % HDP”. Takže toto zvýšení vyjde na nějakých 65 mld. Kč. O tyto peníze ale samozřejmě nebude nouze, díky masivnímu zadlužování které je prováděno naším nosatým panem premiérem a jeho vládou poskoků. V kontextu s Vaším povídáním na Svobodném vysílači mi to začalo dávat smysl. Před tím jsem nechápal, proč se takto skokově bude zvyšovat zrovna tato částka, v situaci kdy by se měla vést co nejúspornější politika. Teď to chápu. Určitě na tom bude mít svůj zájem i pan Prymula alias Jehlička.

Jsem ještě student střední školy, snil jsem o vysokoškolském vzdělání na Univerzitě Karlově. Bohužel je mi jasné, že se bude v příštích letech stupňovat farmaceutický fašismus, a obyvatelé Prahy mu budou vystaveni jako první. V žádném případě si nenechám dát žádnou “vakcínu”, a je mi jasné, že by v příštích letech mohlo být studium na Univerzitě Karlově podmíněno vakcinací. Takže tento sen pomalu opouštím. Bude mnohem důležitější bojovat za přežití našeho národa a celkově národů evropských. Moc Vám děkuji za vaše zprávy a komentáře. Je skvělé, že Češi mají alespoň jednoho pravého novináře, jako jste Vy.

Situace je ale mnohem horší, než jak by se mohlo zdát a než uvádí pan Martin. Jak uvedl server Finance.cz ve svém článku [5], v roce 2021 dojde k masivnímu a téměř dvojnásobnému zvýšení sumy, kterou stát platí za své státní pojištěnce a odvádí ji do zdravotních pojišťoven. Zatímco letos český stát odvede do zdravotních pojišťoven “jen” 80 miliard korun, v příštím roce to bude už skoro 150 miliard korun! To je skoro dvojnásobek a pokud se zeptáte, co to sakra má znamenat, k čemu potřebují zdravotní pojišťovny v ČR dvojnásobek toho, co vybírají od státu dnes, tak odpověď je nabíledni.

Česko se připojilo k evropskému dluhovému balíku 750 miliard EUR na zvládání virové krize, část těch půjčených peněz půjde do kapes soukromým dodavatelům vakcín a testovacích sad pro státní pojištěnce a státní laboratoře

Ano, je to navýšení kvůli Covidu-19 a virové hysterii okolo, která v příštím roce povede k jediné věci, k vyhlašování mohutných tendrů a výběrových řízení na dodavatele vakcín na Covid-19 a na dodavatele testovacích sad. Na tuto mohutnou operaci a neuvěřitelný tunel za bílého dne je totiž potřeba připravit a alokovat již dopředu peníze, které se díky masivnímu zadlužení českého státu v Evropské unii prostě na jedné straně vezmou z EU z toho tzv. společného krizového balíku 750 miliard EUR, který před několika dny schválili [6] vrcholní předáci evropských zemí v Bruselu, a na druhé straně se ty peníze přesunou na zvládání virové krize, tedy do zdravotních pojišťoven. A co se bude dít dál s těmi penězi?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

Státní testovací laboratoře, které vzniknou ve státních a fakultních nemocnicích v ČR, budou muset vypsat výběrová řízení na dodavatele vakcín a testovacích sad na Covid-19, ředitel nemocnice či vedení fakultní nemocnice vypíše tendr a dodavatelem se nebude moci stát jen tak někdo, protože vakcíny na Covid-19 i testovací sady jsou cenným zbožím, kde rozhodují osobní kontakty, známosti politiků s představiteli farmaceutických firem, známosti v amerických farmaceutických firmách, viz. Andrej Babiš a jeho schůzka 12. června tohoto roku v Jevanech s představiteli americké farmaceutické firmy Novavax, anebo známosti v Číně, viz. letecké mosty se zdravotnickým materiálem z Číny v březnu tohoto roku, které zajišťoval Jaroslav Tvrdík a lidé okolo něho.

Covidová krize se stane největším farmaceutickým tunelem v dějinách Evropy

Nikdo jiný se těchto chystaných výběrových řízení nebude moci zúčastnit, protože nemá vybudované kontakty na výrobce vakcín a testovacích kitů. Jinými slovy, už teď je jasné, že zadávací podmínky těch tendrů budou takové, že je bude moci splnit jen úzká skupina již dopředu známých konkrétních firem, které na úrovni lobbingu a politiky mají kontakty na americké a čínské farmaceutické koncerny. Takže po výhře v tendru se peníze ze zdravotních pojišťoven přesunou do státních testovacích laboratoří, do státních a fakultních nemocnic, a odtamtud hned obratem do kapes soukromých dodavatelů, kteří přes známosti dodají státním laboratořím nedostatkové a enormně předražené vakcíny a testovací kity.

Očkování proti Covidu-19 se stane největším zlatým dolem na veřejné rozpočty za dlouhé dekády

Takže je naprosto jasné, proč se za rok 2021 zvednou odvody státu za státní pojištěnce skoro o dvojnásobek, protože ty vakcíny budou drahé, budou jen pro někoho, bude jich málo a bude jen pár dodavatelů, kteří budou mít kontakty a budou schopni dodávky omezeného množství vakcín zabezpečit. Právě proto je od samotného počátku virové krize v ČR vedena brutální kampaň ze strany státu proti soukromým testovacím laboratořím, protože tyto laboratoře se chovají tržně a kazí celý nachystaný plán, jak vyvést z toho bruselského balíku 750 miliard EUR co nejvíce peněz skrze státní pojištěnce a skrze tendry na zakázky státních testovacích laboratoří do soukromých kapes dodavatelů, rozuměj do kapes různých lobbistů a na ně napojených politiků.

Po 30 letech je obyvatelstvo už naprosto jalové, tupé a zcela apatické, takže tunely mají nový level, už se netunelují jen hotové peníze, ale už i státní rozpočty a mamutí úvěry na úrovni celé EU

V zemi, kde je 60% obyvatelstva státními pojištěnci, se tak v roce 2021 bude točit ve zdravotních pojišťovnách 150 miliard korun, na které si bude moci sáhnout ten, kdo má styky a kontakty na americké a čínské farmaceutické firmy. A kolik takových lidí v ČR je? Spočítali byste je na prstech jedné ruky. Takže, kamarádi politiků, šíbři, velcí kluci, kteří spolu mluví, se pohádkově napakují a českým občanům a českému státu zůstane sekyra, dluh na evropském monstr-balíku 750 miliard EUR, za který všech 27 zemí EU bude ručit společně a nerozdílně. A tupý občan volí pořád stejně, v každých volbách. Plať, občane, plať! Za tupost se platilo vždy, za všech režimů. za všech panovníků, za tupost se prostě platí.

Testování viru, ilustrační foto.

Díky tomu je možné zvýšit skokově z roku na rok odvody za státní pojištěnce skoro o dvojnásobek, a hle, nikdo si toho už v ČR skoro ani nevšimne, protože žába je vařená, ovečka je oholená a kulíšek s výrazem kreténa už řeší jenom lajky na profilu svého milovaného politika. Když chlápek otočí v obchodě kvůli hladu dvě koblihy a 15 tabulek čokolády, jde si sednout na dva roky stejně jako černoch, který znásilnil nezletilou dívku, psali jsme o tom zde.

Když ale ve státě někdo připraví tunel pod záminkou covidové krize a navýší o dvojnásobek peníze de facto tunelované ze státního rozpočtu, skrze zdravotní pojišťovny a přes nemocnice a státní laboratoře do soukromých rukou dodavatelů pochybných a bůhví jak spolehlivých vakcín a bůhví jak nespolehlivých a kontaminovaných testů na covídek, tak si toho skoro nikdo ani nevšimne. Po 30 letech už je tak možné tunelovat i závazky států a veřejné rozpočty, skrze historku o covidové krizi.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 5 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 34% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s hysterií okolo Covidu-19. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

215
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod.

V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci.

V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky.

V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Veškeré URL linky v komentářích musí být uvedeny s popisem obsahu, např. link na video na YouTube musí v komentáři obsahovat doprovodný popis, čeho se video týká, o čem pojednává. Linky bez popisu budou považovány za spam, off topic odkazy a neplacenou reklamu.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petr
Návštěvník
Petr

Nechybí v těch počtech státních pojištěnců ještě zdravotníci, učitelé, vojáci a policisté, politici a úředníci, neziskovky a příspěvkovky, tj. cca 1,5 mil? Aby vyšlo cca 3 mil pracujících vytvářejících hodnoty a zisk, kteří to celé platí … (?)

Marty
Návštěvník
Marty
MZČR
Návštěvník
MZČR

Kontrolní otázka : jak zajistíme rychlejší proces dobrovolné vakcinace ?

Zajistíme ( vytvoříme ) pacienta, který se znovu nakazil, tečka.

Boleslav Křišťál
Návštěvník
Boleslav Křišťál

Lidi, všechno je prodané, zmanipulované a rozkradené. Jede to “na výpary”. A brzy to zdechne. Poučte se , prosím, z historie, že člověk to NIKDY nevyhrál! Obraťte se, prosím, k Tomu, kdo pevně třímá otěže.
K přečtení “Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny” https://1url.cz/IzRSe
… držte si klobouky!

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Ten odkaz je židokřesťanský blázinec.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Strč si ty rady do zádele, manipulátore! Já to řeknu jednou větou: Lidi, každý, kdo vám cokoliv radí ve smyslu se obracet někam je svině dobrá na oprátku, ty kříštále. A je šuma fuk, estli odkazuje na boha nebo na politika. Houno. Lidi, obraťte se do svého nitra, kde vaše svědomí vám řekne, co jste zanedbali a pud sebezáchovy jakou je třeba udělat akci.

Nemám ve zvyku udílet rady komukoliv páč je to proti mé rovnováze, ale reaguji na svině, co druhé manipulují a nestydím se za to, že i arogantně. Pamatujte, že život máte pouze jeden, nic víc a také zodpovědnost za své děti, pokud jste si je pořídili, aby mohly žít.

Boleslav Křišťál
Návštěvník
Boleslav Křišťál

Schovávat se za přezdívku je dobrá a hrdinská věc…
Kde z mého doporučení v textu čiší ona manipulace? Pouze odhaluji procesy řízení v/z pozadí, z níž mnohé pan VK odhaluje pravdivě, ale s jiným cílem, kam Vás všechny nasměřovat! Aby jste hlavně věřili lidem. A jak říká BRUTOPÝR, že “ten odkaz je židokřesťanský blázinec”, tak má pravdu, protože tento chaos byl zde vytvořen záměrně. Někteří, kteří o sobě říkají, že jsou Židé, a přitom jsou židé (tedy nejsou jimi vůbec, vydávajíce se za ně). Ale obě skupiny, světe div se, se bojují proti sobě za pomoci všech nástrojů a způsobů. Ano, jedni vyhrají, ale pouze na malou chvíli, jak se říká “čas a půl”, více ani ťuk. Ale i ti skončí. Proč? Ve skutečnosti ani jedna strana nestojí ve prospěch Synů Božího lidu, ale každý jen v ten svůj. Jsou svedeni, Otec to připustil, že stojí na straně toho největšího Lháře a Manipulátora, tak jako tehdy, když nechali zabít Boží Syna, Jehošuu Krista.
A to svědomí, o kterém hovoříte, je dar od samotného Stvořitele, ten který stvořil úplně všechno včetně nás lidí, jako vrcholu celého stvoření. A je to On, který si dal jméno JeHoVaH, česky Jehova – “Ten, který působí, aby se stalo”. Tomu byste měli PaVo naslouchat a ne se rozčilovat. Nejsem to já, kdo manipuluje, ale jsou to právě ti, kteří Vás všechny zavádí do slepé uličky jako ovce na porážku.

Přeji všem jen to nejlepší, ať se každému daří ruku v ruce spolu s Jehovovým duchem, prostřednictvím nějž On odhaluje skryté věci před lidmi, kteří stále uvažují tělesně. Na co se Boha ptát “proč jsi mně takto utvořil”, ale odpovědi nehledat…?!

Je to na každém z nás..

kéž se Vám daří

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ “COVID” JE VE SKUTEČNOSTI REAKCE NA 5G !,
prokázala skupina vědců ve své publikaci výzkumu na oficiálním portálu medicínských odborných publikací PubMed:
5G TECHNOLOGY AND INDUCTION OF CORONAVIRUS IN SKIN CELLS
M Fioranelli 1, A Sepehri 1, M G Roccia 1, M Jafferany 2, O Y Olisova 3, K M Lomonosov 3, T Lotti 1 3
PMID: 32668870
DOI: 10.23812/20-269-E-4

Abstract (výcuc):
5G milimetrové vlny jsou absorbované kožními buňkami, které účinkují jako antény, jsou přenášeny k dalším buňkám, dochází k sekundárnímu vlnění uvnitř buňky, což způsobuje vznik šesti a pětiúhelníkových děr v tekutině jádra, ty jsou vyplněny strukturami, které se spojují a formují struktury podobné koronaviru uvnitř buněk… ”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

Když jsem to prohlížela před pár dny, a neměla moc času, tak jsem si uložila jen stránku s popisem.
Včera jsem se chtěla podívat na “scientific papers” a stáhnout celý dokument, a ejhle – na oficiálním portálu PubMed, kde se publikují jen ověřené publikace, bylo SMAZÁNO, včetně autorů!
Nicméně, zřejmě i jiní nelenili, a našla jsem popis i screenshot I jinde:
https://madisonarealymesupportgroup.com/2020/07/24/5g-technology-and-induction-of-coronavirus-in-skin-cells/

Kdeže je ten Soudní Tribunál pro ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI ??? Vsadím se, že si myslí, že nemají “do čeho píchnout” 😉
Asi nazrál čas na žalobu a potrestání kriminálníků, organizovaných v nadnárodní kriminální skupině, včetně všech jejich spoluviníků, a včetně požadavků na náhrady VŠECH škod, které tímto po celém světě všem státům způsobili a plánovali!
Momentálně v Haagu odsoudili jednoho chudáka 93 let za to, že jako kluk- naverbovanec v 18ti letech “přihlížel” popravám ve WW2…
Ti aktuální zločinci se tam ani nevejdou, a v první řadě musí sedět mandanti – tedy ti, co to divadlo “COVID” platí!

zazracne_dieta
Návštěvník
zazracne_dieta

Rouška zvyšuje okamžitou náchylnost k normálním chorobám, virovým i bakteriovým. Do roušek vdechujeme spalné produkty, říká MUDr. Václav Jordán

https://youtu.be/X8oc-UjvUvs

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

zázracne dieta
i hlupák s koupeným titulem a opsanou diplomkou, jakých máme plný parlament, dobře ví, že rouška na čumáku mimo veřejné prostory s bezprostředním stykem je nesmysl. Zpětné vdechování výdechových par a zejména CO2 po delší dobu má za následek přiotrávení, ztrátu pozornostni a další zdravotní nebezpečí. Roušky mají smysl výhradně tam, kde se nelze vyhnout blízkému kontaktu , krátkodobě a pouze v malých uzavřených prostorách., kde by je měli nosit zejména pitomci s absencí běžných hygienických návyků kteří kolem sebe prskají,kašlou a kýchají na všechny strany, aniž by si dali třeba jen ruku před rypák. Těmhle klřupanům by měli tu roušku na trvalo přišít k uším. Jinak by to měl být jen projev slušnosti a ohleduplnosti k lidem kolem. A ta by měla být přirozeným projevem slušného člověka a ne nařízením.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Jaryne, a rozum jsi dostal až pak, čili před tou koupenou pseudouniversitou? Psals tu že máš velký barák a latifundie, – jak se stalo, že dědičnej napapánek pobral rozum?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

brutopýr
příroda hochu, příroda. My co nám bylo dáno shůry , si nic kupovat nemusíme. Ostatně k majetkům jsme na rozdíl od těch těch politických nýmandů přišli poctivě a nějaké pseudouniverzity a tituly koupené ve vrátnicích těch dnešních zprofanovaných a moc vzdělání neposkytujících ústavů neptřebujeme. To potřebují jen ubožáci co se nemohli uživit jinak a tak šli do politiky, aby budili dojem , že na to mají. A jak je to s tebou létající savče?

Boo-G
Návštěvník
Boo-G

comment image

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

To je přesný.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Kulychu, výjimečně (!) máš od bruťasa za ten obrázek pěknou jedničku s hvězdičkou.

Thom
Návštěvník
Thom

Trvalý kurzarbeit… takže nepodmieneny příjem… Maláčová to má premyslené. Všetko tak nejak do seba zapadá.

Přemýšlím
Návštěvník
Přemýšlím

Oni o tom ještě neví, ale dny současné vlády jsou sečteny. Babiš se za ty své opičky může schovávat jak chce. Udělal chybu a strašně to tlačí. Protože všichni okolo to tlačí a on to tak také chce. Na takové velké a rychlé ztráty základních svobod ještě není naše společnost nachystána. Je to mnohým tak proti srsti, že za cenu vlastních ztrát vystupují na odpor. Nejdůležitější je si nenechat opět ukrást revoluci jako v 89 či jak si jí nechali ukrást na Ukrajině 2014. Revoluce musí vynést ty správné lidi, aby to byla změna k lepšímu a alespoň pár dekád vydržela. Už si pište seznam, koho by jste chtěli v občanském foru 2.0. Pokud to neuděláme teď a ty správné tam nebudeme tlačit, tak se tam opět nasáčkují a ovládnou ho převlékači kabátů a budoucí zrádci!

https://www.youtube.com/watch?v=9qG5fxLmfAk

Čas 3:02 máte je tam ptáčky všechny a 4:50 I can not breathe!
https://www.youtube.com/watch?v=stK3YPz6WTc

Jaké osvědčené osobnosti by jste navrhly na tyto důležité posty?

Premiér: ?
Prezident: prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc. – už nebude bohužel nikam kandidovat kvůli věku
Ministr vnitra: Stanislav Novák (Svobodný vysílač SK – na prahu zmien)
Ministr financí: ?
Ministr zahraničí: ?
Ministrině zdravotnictví: ?
Ministr práce a sociálních věcí: ?
Ministr pro místní rozvoj: ?

A jak to vidíte vy?

Jaris
Návštěvník
Jaris

Predevsim v politice nesmi byt jediny zidak. Kazdy zvoleny kandidat musi byt zodpovedny za sve predvolebni sliby a pokud je nedodrzi, bude potrestan v mirnejsim pripade treba mastnou pokutou. Clen vlady musi byt rozeny Cech s prislusnym vzdelanim a delsi praxi.
Platy tehle smejdu by se mely snizit na polovinu a spousty vyhod ztornovany. Zadne zlate padaky. Pocet politiku snizit na tretinu. Snemovnu a prezidentske kreslo zrusit. Jsou to zbytecni darmozrouti. To by se usetrilo penez a ruznych nekalych cachru!

Jaris
Návštěvník
Jaris

Je jedna prazska povest, ze jisty radni byl zodpovedny za pecetni razitko mesta prazskeho. Jednoho vecera prisel domu a jeho zena koupala dite, ktere neustale kricelo. Pecet lezela na stole a panicka ji dala na hrani kriklounovi. Pak vanicku i s peceti vylila buhvikam. Druhy den prisli za radnim urednici a pozadovali pecet. Radni ji nemel, tak ho vytahli rovnou pred radnici a usekli mu hlavu.
V dnesni dobe neni zadny politik v CR potrestan za podvody, lzi, kradeze a ztraty. Podle stredovekych zakonu by pocet hlav techto neradu zastinil i Pol Pota.

angel
Návštěvník
angel

demonstrace muzikantů teď na Staromáku a naprosto nechutné kydy zaorálka o tom , jak v německu a anglii zakázali zpívat, že se tím více šíří….scéna ze začátku pohádky Pyšná pincezna, jak se ten nebohý švec jde zasmát do země krále Miroslava… je to tady : https://www.novinky.cz/domaci/clanek/muzikanti-demonstruji-v-praze-proti-vlade-40331733#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=4sSK8T4tKpE-202007271743&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz