Globální elity našly záchranu před klimatickými změnami – “druhé Švýcarsko” je v...

Globální elity našly záchranu před klimatickými změnami – “druhé Švýcarsko” je v Rusku na Sibiři. V.V. Pjakin o klimatických změnách a přesídlování elit – video z roku 2013

Globální elity našly záchranu před klimatickými změnami – “druhé Švýcarsko” je v Rusku na Sibiři. V.V. Pjakin o klimatických změnách a přesídlování elit – video z roku 2013

Tímto článkem navazuji na svůj nedávný článek o významu projektu “formát Astana”. I v tomto případě vycházím z informací V.V.Pjakina, ovšem s tím, že chci zdůraznit další souvislosti, které mi z těch informací plynou. A hned na úvod předešlu, že souvislost mezi Astanou a přesídlením elit do “Švýcarska číslo dvě” vidím v tom, že ze sibiřského “Švýcarska číslo dvě” je to do Astany co by kamenem dohodil (a to nehovořím o tom, jak v důležitých jednáních Astana stále více nahrazuje roli Ženevy). A v dalším je článek o tom, jak veliký trumf v ruce drží Putin, resp. jak globální elitě nezbývá, než se s Putinem domlouvat/přistupovat na jeho podmínky – vždyť “druhé Švýcarsko” leží na ruském území!

A na úvod video s V.V.Pjakinem z roku 2013 “Přesídlení globální elity – Altaj, druhé Švýcarsko”:

A tady psaný volný překlad:

Velké množství předpovídačů prorokuje Americe, Evropě, Británii a dalším západním zemím katastrofu globálního významu. Tajní vůdci světa, kteří lidstvo řídí od dob Egypta a Říma, se logicky snaží přesídlit do Ruska, na Sibiř (např. D.S.Kahn). Jak situace vypadá nyní? 

Tato tendence se může jevit nelogická, ale tento plán vůbec není nedůvěryhodný a ten proces nikam nezmizel. V plánu přesídlení elit se jako nejvíce výhodné ukázalo území Altajského kraje a republika Altaj. To má souvislost s tím, že v 19. století žili bratři Gumbelgové (?), kteří jezdili po celém světě a financováni byli švýcarskými bankami – dokud Alexandr Gumbelg (?) nepřijel na Altaj a nepřinesl zprávu, že Altaj je “druhé Švýcarsko”. A že zde jsou nejen obdobné podmínky, ale ještě lepší, protože Altaj je velké území a navíc příznivé pro zemědělství. Dále vzhledem k různým teoriím o globální katastrofě, např. i vzhledem k teorii o převrácení/posunu zemských pólů, se Altajský kraj jeví být odolným proti jakýmkoliv kataklizmatům. A rozvíjení Altajského kraje v postsovětské době mělo především tu podobu, že zde probíhaly různé geografické mise, řízené profesionálními rozvědčíky a v altajských horách už je naplánováno, kde budou stát jaké zámky, kde budou rozvíjena různá centra a v tom plánu se Barnaul (pozn.: hlavní město republiky Altaj) má stát centrem administrativně-ekonomického řízení, kam budou moci kdykoliv vrtulníkem z hor přiletět a večer se domů zase vrátit.

Ale v důsledku fázového vzestupu těchto plánů se dostal samotný fakt přesídlení globální elity pod velkou otázku, což ale neznamená, že oni se tohoto plánu k zajištění vlastní bezpečnosti vzdali a plán na jejich přesídlení dosud trvá a pokračuje. Mezitím běží to, že území, které bylo za Stalina osídleno, je stále více vysídlováno, aby jej mohl obsadit GP. Tady si ale musíme uvědomit, že když hovoříme o Altaji, hovoříme o širokém území, tzn. i o území, které bylo Ruskem předáno republice Kazachstán – vždyť Kazachstán vznikl ze třech území: Ruska, Kyrgyzie a Uzbekistánu. A to, co tam je dnes, to tam nikdy nebylo, existovaly tam pouze vesnice a kočovné národy a Kazachstán do současné podoby byl utvářen až díky Sovětskému svazu.

Altajský kraj je součástí Sibiřského federálního okruhu, ale je v něm nejnižší přírůstek stěhujících se obyvatel. A je to proto, aby byl úbytek obyvatel – aby lidé obzvláště z Altajské republiky co nejvíce odjížděli, ale v žádném případě se sem nestěhovali, protože k udržení a obsluze infrastruktury bude stačit jejich nízký počet.

Podobně V.V. Pjakin hovoří i ve videu z roku 2012 – zde

Altaj – kraj řek, jezer a vodopádů

Altajský kraj a Altajská republika jsou součástí ruského Sibiřského federálního okruhu, ale nenechme se mýlit jen představou nehostinné Sibiře. Tento federální okruh totiž zabírá prostor od severu až k hranicím Ruska s Mongolskem a – Čínou a Kazachstánem! A pokud hovoříme o Altaji, hovoříme o téměř 2 000 km dlouhém a 600 km širokém horském systému v centrální Asii na rozhraní Ruska, Kazachstánu, Číny a Mongolska, který s nejvyšším vrcholem Bělucha (4 506 m) je nejvyšším pohořím Sibiře. Co je ale důležité – pro Globalisty je zajímavá jak kazachstánská, tak především ale ruská část Altaje.

Hora Bělucha na ruském území Altaje

Globální elity našly záchranu před klimatickými změnami -

Kaňon řeky Čulyšman, kterému se přezdívá „Grand Canyon Altaje“. Řeka končí v Těleckém jezeru, největším na ruské části Altaje.

Na dalším obrázku je mapa polohy Altajského kraje a Altajské republiky s hlavním městem Barnaul v rámci Sibiřského federálního okruhu:

A zde ruský Altaj na mapě Euroasie, kde je zjevné, proč je považován za suchozemský střed – ruský Altaj je místem, ze kterého je nejvíce daleko k vodám moří a oceánů na všechny světové strany. Z obrázku je dále zjevná poloha na hranicích s Mongolskem, Čínou a Kazachstánem:

Klimatické podmínky a vodstvo Altaje

Klima na Altaji je chladné a vlhké (ačkoliv slunečných dnů je údajně více než na mořském pobřeží Soči, srážky na hřebenech dosahují 2 000 mm/rok, sněhová pokrývka běžně 2–3 m. Na Altaji se nachází přibližně 7 000 jezer s celkovou plochou 600 km2 a teče tam přes 20 000 řek o celkové délce 62 555 km, na území se nachází spousta vodopádů. Dále je na Altaji více než 1 500 ledovců o celkové ploše 890 km2. Průměrná maximální teplota dosahuje kolem 22°C, průměrná minimální -15 až -20°C (tabulka teplot a další bohaté informace zde).

Když si tyto stručné informace dáme do souvislosti s tím, co se jmenuje oteplování planety a s tím, že ve Švýcarsku po ledovcích (a časem možná i po jezerech a dalším vodstvu) již brzy nemá být ani stopy, nejeví se pak globálním elitám tato oblast jako ideální k přesídlení? A je náhoda, že nejcennější přírodní části ruského Altaje jsou součástí chráněných území, která byla roku 1998 zařazena na seznam přírodních památek světového dědictví UNESCO? A že Altajská přírodní rezervace s ochrannou zónou Těleckého jezera, Katuňská biosférická rezervace s ochranou zónou okolo Běluchy a Ukokská klidová zóna tvoří společně přírodní památku UNESCO “Zlaté hory Altaje”?

Astana jako Ženeva, Altajský kraj jako Švýcarsko?

Tady mě především napadá otázka, co bylo dřív – plán o přesídlení elit z důvodu očekávaných klimatických změn anebo plán o výstavbě Astany? Z vloženého videa Valerije Pjakina plyne, že “nové Švýcarsko” se hledalo už v 19. století, že nalezeno bylo právě v ruském Altajském kraji a že od té doby je tato oblast v hledáčku zájmů.Takže jde o dávný plán.

Když se podíváme na Astanu, tak její historie je mnohem, mnohem mladší. Na místě dnešní Astany založilo Rusko v roce 1824 vojenskou pevnost, která o osm let později získala jméno Akmolinsk a kolem níž se začalo rozvíjet stejnojmenné město. V polovině 50. letech byla v Sovětském svazu zahájena kampaň obdělávání celin a význam Akmolinska vzrostl v nové roli hlavního města kraje, tvořeného pěti severními oblastmi Kazachstánu. To vedlo k rozvoji městské výstavby a ke zlepšení vybavenosti města včetně otevření vysokých škol. V letech 1961-1991 se město jmenovalo Celinograd.

Už v roce 1990 (tzn. ještě před rozpadem SSSR) Kazachstán deklaroval svou svrchovanost a v prosinci 1991 byla země přejmenována na Republiku Kazachstán a vyhlásila nezávislost. Celinograd tehdy změnil jméno na Akmolu a nadále byl administrativním střediskem oblasti.

Za nové hlavní město Kazachstánu byla Akmola prohlášena v červenci 1994, což o rok později svým dekretem potvrdil prezident Nazarbajev. Dalším prezidentským dekretem pak byla Akmola v květnu 1998 přejmenována na Astanu. Od té doby město zažívá nebývalý rozmach, počet obyvatel se v průběhu posledního desetiletí zdvojnásobil a ve městě vyrostly desítky moderních kancelářských budov, nové ulice, parky i rezidenční čtvrti. Hlavním architektem přitom byl Brit Norman Foster.

Jaké z této části plyne shrnutí?

Plán na přesídlení elit na ruské území (nemluvě o plánech k ovládnutí ruských zdrojů) je dávný, ale nově začal být realizován až s příchodem Gorbačova, tzn. s rozpadem SSSR. Pokud jde o Kazachstán, tam se v únoru 1990 stal prezidentem Nazarbajev a ten hned v říjnu 1990, tzn. více než rok před rozpadem SSSR!, prosadil deklaraci o svrchovanosti “Kazašské SSSR” a o rok později, v prosinci 1991, “Kazašskou SSSR” přejmenoval na “Republiku Kazachstán”. A za pozornost stojí, že tak opět učinil ještě předtím, než se SSSR oficiálně rozpadl (oficiální rozpad SSSR byl 26. prosince 1991, nezávislá “Republika Kazachstán” ale vznikla už 16. prosince téhož roku). Načež následovalo přemístění hlavního města do Akmoly, poté jeho přejmenování na Astanu a pak ten rozvoj a budování, které nemají obdoby.

A nově vidíme, že v Astaně byla do jedné organizace sjednocena polovina lidstva a že ve stejné Astaně dochází ke sjednocování turkických národů. A co víc – altajský národ rovněž spadá pod turkické národy a v seznamu zemí, kvůli kterým je doporučováno se učit turecky, je zahrnuta i Altajská republika.!

Co z toho plyne? 

Ať už to bylo z důvodu očekávání klimatických změn či z důvodu plánu o přestěhování centra světové moci na Východ, dávno tomu bylo nalezeno území, které se má stát “druhým Švýcarskem”. A jak v 70. letech začalo předávání amerických technologií Číně, současně se pracovalo na rozpadu SSSR – tzn. i na vzniku samostatného Kazachstánu a následně na vytvoření Astany. A když se podíváme na následující mapu, tak vidíme, jak významným městem Astana je/má být: (Pozn. Admin – Nelze linkovat dynamické mapy z webu, který nepodporuje https a navíc je to nebezpečné, prosím, nelinkujte dynamické a skriptované objekty do článků. Děkuji.)

A když Pjakin na téma “formát Astana” řekl m.j. toto: “..je likvidováno i Turecko, jenže turecky mluvící obyvatelstvo musí být nějakým způsobem organizováno. Když Nursultan Abiševič (kazachstánský prezident Nazarbajev) vstoupil do konfrontace se státní elitou USA, která skoupila kanalizaci Alma Aty (dříve hlavní město Kazachstánu) a požadovala, aby se politika Kazachstánu plně přizpůsobila USA, Nazarbajev řekl “ne” a přemístil sídlo hlavního města do Astany. Každý, kdo Spojeným státům řekl “ne” to nějakým způsobem odnesl (Dominique Strauss-Kahn, Kaddáfi a další), ale v případě Kazachstánu se tak nestalo. A to znamená pouze to, že Nazarbajev řekl státní elitě USA “ne” bez následků proto, že za ním stála vyšší elita – globalisté. A že Nazarbajev začal s touto vyšší elitou spolupracovat. USA mohly zrušit jakékoliv další financování Kazachstánu, ale místo toho postavily Astanu, jedno z nejkrásnějších měst na světě. Konspirátoři natočili o Astaně řadu videí, aniž by chápali, o co jde, ale podívejte se například na architekturu kongresového centra či na memoriální komplex Bajterek – vše je potvrzením, že zde je řešen úkol globalistů“.

A když Pjakin už několikrát upozorňoval, že bez velké pozornosti je zde budováno nové centrum koncentrace moci, tak mým pohledem a polopaticky tím říká toto: Západní svět končí jak co by světový hegemon, tak co by jeho národy, protože novým hegemonem se stane Čína a základem nových národů všechny ty, které budou pod vedením Kazachstánu sjednoceny nejdříve islámem a následně turečtinou (jak velmi mi to připomíná rozklad Říma, kdy nejdříve byli “barbaři” sjednoceni křesťanstvím a následně novými jazyky – a kde dnes je sláva Říma a kde je latina, původní jazyk Římanů?). V souhrnu můžeme říct, že vlastně probíhá restart lidstva na jeho co nejprimitivnější úroveň. a touto optikou můžeme říct, že v likvidaci bílého člověka se GP před ničím nezastaví – viz Pjakin v čase od 44.00 zde

Před Putinem a po Putinovi a svět před ekologickou katastrofou

Vraťme se do doby, kdy Nazarbajev začal s Globalisty spolupracovat, kdy velmi iniciativně prosadil samostatnost Kazachstánu dříve, než bylo nutné a kdy spolupracoval na vybudování a roli Astany. Vším jsme v době Gorbačova a Jelcina a tím v době, kdy se zdálo, že z Ruska si každý může urvat, co se mu zlíbí – a kdy vytvoření “druhého Švýcarska” se muselo jevit jako hotová věc.

Gorbačov, Putin

Když však v roce 2000 přišel Putin, všechno se změnilo! Globalistické plány o Euroasii podle jejích představ, tzn. s rozdělenou Ukrajinou,dostávají na frak. Na frak dostávají jejich plány i s Čínou, Íránem a dokonce i s Kazachstánem, když si Putin ze všech těchto zemí vytvořil spojence. Ale za nejdůležitější považuji větu, kterou Pjakin nepřestává opakovat: “Svět je na hraně ekonomické, vojenské a EKOLOGICKÉ katastrofy”. A k této větě často doplňuje: “Odletět z planety nemají jak ani kam”.

Teď krátce odbočím. V jiném videu, rovněž z roku 2013, Pjakin říká, že žádné globální oteplování ani ochlazování se nekoná, ale že jde pouze o změnu/stěhování klimatických pásem, jaké planeta v historii zažila už několikrát (je to názor, který mám i já) a je to v čase od cca 00:45 zde  

A teď zpět. Pokud stěhování klimatických pásem dostupuje takové úrovně, že globálním elitám skutečně nezbude, než se přestěhovat do toho “druhého Švýcarska” na ruském území, kde podmínky budou k žití (resp. k přežití, než se jim snad útěk z planety skutečně podaří), pak Rusko má v ruce obrovský trumf! Díky politice Putina Globalisté totiž už moc dobře vědí, že jít na Rusko vojenskou silou, to je i jejich konec. A že tedy nezbývá, než se s Ruskem domlouvat – přistupovat na jeho podmínky.

Vzhledem k objektivním podmínkám (a zákonu času) je tak Rusko v pozici, že jako jediná země na světě může Globalisty natolik zatlačit do kouta, že se své moci vzdají a přenechají ji Rusku, tzn. ruské představě globalizace. A připomenu, že je to představa, která s vytvářením nových národů nepočítá, ale právě naopak.

Bělucha – mystická hora

Článek by nebyl úplný, kdybych nedoplnila, že nejvyšší hora Altaje, Bělucha, ležící na ruském území, je považována za mystickou horu a má být součástí tří hor (jednou z nich má být Tibet) které mají tvořit tzv. “mandalu Země” a mají být místem tzv. šambaly.Možná to souvisí s tím, že Bělucha není od Tibetu příliš vzdálená a že spolu s ním tak vlastně leží ve středu euroasijského kontinentu.

Více na toto téma viz “Ruská šambala” či video o “Bílých vodách Altaje

 

Pozorovatelka – 26.09.2017

Do konce měsíce zbývají 4 dny a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo vybráno již cca 85 %, přesto ještě cca 15 % chybí. Všem, kteří přispěli, i já velmi děkuji a předem děkuji všem, kteří ještě přispějí zde (anebo zde) a zaslouží se tak o pokračující fungování těchto společných stránek.
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vítězslav Crha
Návštěvník
Vítězslav Crha

Moc na nějaké stěhování vymaštěných elit nevěřím. Byla by to ekologická zkáza tohoto krásného místa na planetě. Jen ať si jelity pěkně vychutnají smrt ubitím občany,které bohapustě okrádaly a lhaly jim jak když tiskne. Proč by si tam braly z lidí to nejhorší? To že jsou bohatí jenom umocňuje nadutost a odpornost těchto lidí,lze li tyto špíny lidmi ještě nazvat.

Jura
Návštěvník
Jura

Posun podnebných pásem je na Západní Sibiři největší na světě oteplování je zde cca o 3 st. C přičemž svět se oteplil cca o 1 st. C.
Ten permafrost roztál cca o 200 km.
Je to ale věc stará cca 20 let, je otázka jestli takhle GP plánuje a hlavně jestli mu ty plány Rusové a Putin s tou Astanou dávno nehatí. Pjakin z Altaje jakbysmet.

DDR0
Návštěvník
DDR0

Článek zajímavý ikdyž místy chaotický a ne se vším lze souhlasit. Nicméně jsem si všiml že problikla do médií diskuse o přesunu ruského hlavního města víc ke středu země a blíž mohutně rozvíjejícím se regionům. Přesunem centra třeba do Novosibirska by mělo ruské vedení zmíněnou oblast účinně pod palcem. A taky přírodní podmínky nejsou z hlediska oteplování na Moskevskou oblast moc laskavé – jedná se o vysušený a svedený systém říček a potoků, takže se může stát že většina hlavního města RF se může začít potápět. Podle všeho to vypadá na konec suchého cyklu započatého ještě za doby Římské říše kdy byla egyptská obilnice tak stižená suchem že obilná flotila neměla co přepravovat. Potom by se výstavba v suchých oblastech Kazachstánu a studených Altaje viděla v poněkud jinačím světle. I ta snaha o Hedvábnou stezku č.2 – vždyť ta také fungovala za vlhčí periody – až postupující sucho s migrujícími národy ji zlikvidovali.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Rusko velmocí v NWO a EU Policii v Evropě podvod proto s ČR se potají přesouvá USA do Číny a hromadně propouští lidi a berou levnější a za které maj peníze

tana
Návštěvník
tana

Paní Pozorovatelko, doporučuji Vám hlavně starší, historie Ruska se týkající, přednášky pana Fursova. Z nich vyplývá, že již od samého začátku se vládní elity v Rusku vyvíjely jinak, než na západ od jeho hranic. To je skutečnost. Ani dobře, ani špatně.
Rusové si zvykli na “obščinu”, společný majetek, pojem u nás neznámý. Bojaři vymřeli na přelomu 17./18. st. a nahradili je “děti bojarů” – šlechta. Jenže na rozdíl od evropské šlechty, která přecházela od zemědělství k manufakturám a průmyslu, ta ruská zůstala u zemědělství a s možností cestovat ekonomicky upadala, neb jak ukazuje Čechov ve Višňovém sadu, vše co měla utratila na cestách…. .
Na prahu revoluce až na několik výjimek byla šlechta závislá na státní službě – a na úplatcích.
Za komunismu se vytvořila “nomenklatura”, která měla peníze a moc – též pomocí úplatků, ale svoje privilegia mohla jen obtížně předat potomstvu.
Např. v Německu cca 60% průmyslu je v rukou šlechty – to, co nás učili ve školách, že kapitalisté vytlačili šlechtu není úplně pravda, Fursov poukazuje na to, že kapitál zde byl od začátku historie.
V 18.-20. st. se podařilo několika lidem nešlechtického původu vybudovat veliké firmy, ale tito lidé byli přijati do šlechtického stavu a jejich potomci se již ženili a vdávaly v rámci šlechty – viz Kruppové, u nás např Linhoferové, a i Smetana či Vrchlický byli přijati mezi šlechtu, bylo na jejich osobním rozhodnutí, že jmenování nepřijali, nebo přijali, ale před “vlastenci” skrývali.
Zkrátka vývoj v Rusku a v Evropě se lišil, a rozdíl je i v mentalitě. Jak Fursov uvádí, na západě si lidé své elity váží.
Neumím si představit, že by se světová elita usídlila na území Ruska.
Nastanou – li klimatické změny, tak se naše klima přiblíží tomu v Altajském kraji, tak proč se stěhovat?

Viera
Návštěvník
Viera

Úplně nejvíc z celého Společenstva prstenu se mi líbí scéna, kdy Arwen zachraňovala Hobita před temnými přízraky. S mečem v ruce rozvodnila řeku slovy: Veškerá moc, jež mi byla dána, ať jeho ochrání.
Po přečtení Vašeho článku mám stejný pocit tasit meč a zvolat: Veškerá moc, jež mi byla dána, ať tohle místo ochrání.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Jakymi klimatickymi zmenami, to je zasadni otazka? Altaj na stejne rovnobezce jako Cesko, vyresi nejake klimaticke zmeny? Jak? Nejak se nam tady roztrhnul pytel s teoriemi o elitach, ktere se porad stehuji a to tak, ze bud jednou na Mars, podruhe na nejake zarizeni na orbite Zeme (podobne jako ve filmu Elysium) potreti zase na Altaj. Je zajimave, z elity jsou ve vsech pripadech prezentovany jako by byly mdleho rozumu, protoze jen idiot by se “stehoval” nekam, kde mu jeho zivotni uroven vyrazne klesne, v radiusu 500 km civilizace nepatrna, infrastruktura skoro zadna, k vladnuti “temer ideal”. Jak rikal Belmondo, pak se to ale nejak zvrhlo, obsah kralicka vysypal do zachoda… Jednou jsem jiz psal – aby byla elita elitou, potrebuje mit kolem sebe v tesne blizkosti neelitu “plebs”, prave ten plebs vytvari to slovo “elita”. Bez plebsu neni elity a naopak. Co vsak spatruji nejsmutnejsi na zdejsim psani clanku – to je ta nekonzistentnost myslenky. V prubehu casu vidime jak u Pozorovatelky tak u VK zasadni myslenkove obraty, jednou USA konci a prevaji vedeni Cine, pak zase bude dulezity Iran, ted Altaj, pan VK zase myslenky pro jistotu davkuje po troskach, pac my normalni lidi bychom je “neuchopili” spravne. Omlouvam se za kritiku, ale spatruji tady opravdu zasadni rozpory a to jak v prubehu casu, tak i fakticke a logicke. Co se tyka jakehosi Syndikatu (uz to slovo samotne cosi naznacuje) tomu nerozumim vubec. Vzdy jsem si myslel, ze pokud ma nekdo nejakou zasadni informaci (knihu, clanek, foto, video…) tak existuje celkem jednoducha cesta jak ji rozsirit mezi co nejvice lidi. Ovsem davkovani v podobe jakou to dela VK zavani elitarstvim, ma navodit zrejme pocit vyjimecnosti, pokud mi vysvetlite, co je v tom za zamer, budu rad. Dekuji.

Administrator
Admin

Pan VK na to už jednou odpovídal, že ne všechno lze pustit ven, aniž by ohrozil rodinu, viz. co se stalo Pjakinovi a jeho ženě. Když jsem s ním o tom mluvil před dvěma týdny, tak mi řekl, že pouští informace ve chvíli, kdy se dostanou ven vlivem procesů, které jsou připraveny a spouštěny postupně za sebou podle protokolu. Lidé potom mohou spatřit souvislosti, aniž by to ohrozilo kohokoliv z blízkosti pana VK. Podívejte se, co se stalo Julianu Assangeovi, když uveřejnil všechno naráz, najednou, v jednom balíku. Podívejte se, jako dopadl Edward Snowden, když se rozhodl pustit vše naráz o projektech NSA. Všiml jste si, jak před zhruba měsícem začaly obrovské masivní útoky na AE News poté, co pan VK napsal sérii článků o Syndikátu, úpadku bílé rasy a AI? Dokud jsme psali o Rusku, o Putinovi, o Trumpovi, tak se nic nedělo, byl klid. Jakmile pan VK pustil více informací o Syndikátu, AI, autogenocidě bílé rasy, o Progos a Goyoys, začali na nás útočit.

Pan VK dělá dobře a s rozmyslem to, co dělá. Kromě toho, pan VK jasně řekl, že nechce lidem bourat jejich světonázory. A to je rozumné, moudré. Nic dobrého by z toho nevzešlo. Lidem se nesmí brát jejich světonázory, musí sami přijít časem k poznání toho, že je čas na změnu. Tady v diskusi jsou lidé, od hluboké víry v Krista až po ateisty, všichni mají své světonázory. Brát jim pilíře jejich životů by bylo barbarství. Otevírání očí se nesmí zvrhnout do texaského masakru motorovou pilou.

miki
Návštěvník
miki

Ptresne tak. Posledný odstavec. Písal som to nedávno.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Nevysvetlil. Kdyz mam neco “tajneho” a chci to rozsirit, je prece mnoho cest, jak toho dosahnout. Samozrejme existuji i cesty, jak toho docilit bez toho, aniz bych byl vypatran jako prvni “rozsirovatel”. Snad nejjednodussi cesta je, dat kopii “Mane od vedle” a rict, at to siri dal. To co dela pan VK, neni to, co by nekdo udelal se zlomovou informaci, kdyz by to chtel masove rozsirit. Vychazi mi z toho prozatim, ze to masove rozsirit nehodla, a na ty duvody jsem se ptal, proc nehodla. Duvod “ohrozeni jeho rodiny” neberu, ponevadz ten prece vznika uz jen tim, ze “vytroubil” do sveta, ze tuto informaci vlastni. Prominte, ale kdyz se Vam do ruky dostane knizka, ktera ma velmi zasadni informace, tak je bud posunu dal (ale jako celek) anebo budu drzet jazyk za zuby a ani neceknu, ze ji doma mam. Kazda jina dalsi cesta je ponekud podezdrela.

Vedoucí kolotoče
Editor

Vstoupím tady do diskuse. Syndikát není knížka, kapitoly Syndikátu nejsou psané odstavce v knížce. Pokud by to byla kniha nebo svazek dokumentů, publikoval bych je celé, ale tady nejde o psaný text. Je to daleko za hranou toho, co si dovede někdo představit. A rozhodně nezačnu dělat ty věci, které dělají jiní, aby mohli do průzoru hledět déle. Publikuji jen to, co není proti člověku a jeho lidskosti. A publikuji jen tak, aby text byl pochopitelný i pro tu zmíněnou Máňu. Nechci dělat z AE News elitářský server a vykládat tady věci, kterým porozumí zlomek lidí. Postupně, jak se lidstvo blíží singularitě, bude možné nahlížet do průzoru více a déle, budu přinášet postupně další a další informace, aniž by mi vypadaly zuby nebo zešedivěly vlasy.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Rozumim tomu spravne tak, ze mate informace. ktere nejsou v pisemne forme, ale budete je uvolnovat do sveta postupne pisemnou formou, ne vsak jako celek.

Vedoucí kolotoče
Editor

Uvolním vše, k čemu získám přístup, s výjimkou věcí, které jsou daleko za hranicí publikovatelnosti. Nic jako celek neexistuje. Nejde o knihu, nemá počátek a ani konec. Existují jen kapitoly, které nemají ohraničení, které by lidská mysl dokázala definovat. Nejlépe to vidíte na Pjakinovi, jak ani jeho informace nemají hraniční rozměr. Ani Dugin nemá hraniční rozměr. Kruh ani nelze nijak definovat ve smyslu počátku a konce, mnoho lidí z toho zešílelo, když začali v kruhu pátrat po začátku a konci věcí, lidí, věků, časů, rozměrů. Přijde čas, kdy nastane vhodná chvíle na další informace, postupně připravuji čtenáře krok za krokem. Musí se sami dopátrat souvislostí. V ČR budou volby. Mocenský tenzor přichystá další šok, lidé spatří obrazy, které pochází z Talmudu, částečně od Syndikátu. To bude vhodná chvíle na další uvolnění informací. Lidé poznají v reálu projevy, o kterých se jen píše, ale lidé jim nerozumí. Lidé musí vidět, potom začnou naslouchat. Obráceně to nefunguje.

Avatar
Návštěvník
Avatar

Pan VK, Aj tak by som vas poprosil trosku pritvrdit a publikovat aj to co podla vas nemusime pochopit…napriklad ze GP je mimozemska elita alebo ze ludstvo je tu len ako experiment ci ako potrava pre vyssi organizmus…Nebojte sa a puste tie tvrdsie informacie von nech to pochopime cele…Nie sme tu vsetci rovnaky.. Dakujem vam a Pozorovatelke za skvele clanky!!!

Radek
Návštěvník
Radek

Tudle byl Bannon v tej us televizi a mel dost cerveny oci. Ten tam asi lezi furt 🙂
Ne, prej ho schvalně ocervenili :))

zarathustra
Návštěvník
zarathustra

me by zajimalo proc to VK pise,to jako ze se citi byt svatej nebo nejakej dalsi prorok,dobrodej nejvetsi,lidskej spasitel? kdyz jsem napsal ze si myslim ze za jeho clankama citim dobre penize tak jsem byl smazan,zadna odpoved.

Administrator
Admin

Komentáře, které uráží, diskreditují nebo dehonestují někoho z redakce, automaticky mažu, stejně jako jsem smazal ten váš předchozí. Pokud si myslíte, že pan VK píše informace o Syndikátu za peníze, tak takové útoky nejenom, že budu mazat, ale jejich autory i bez milosti banovat, stejně jako jsem už zabanoval několik lidí, kteří zde z toho samého důvodu útočili na Pozorovatelku, že tak rozsáhlé její články píše kvůli tomu, že dostává dobře zaplaceno. Toto je naposledy, kdy to tady pouštím, abyste měl(a) zpětnou vazbu, že takové komentáře tady nestrpím. Já bych se mohl zeptat, proč vy to čtete? Tak nečtěte články pana VK a hotovo, vyřízeno. Máte přece internet a stovky dalších serverů, kde o Syndikátu nenajdete ani slovo, takže budete mít klid a pokoj.

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

A co by jako mel psat, abyste mohl klidne spat? Proc vas obsah clanku pana VK tolik drazdi? Vadi vam zasadni informace o pricinach soucasného stavu lidstva?

Kdyz papez myje muslimum nohy a vyzyva Afriku k oplodneni Evropy, nezajima vas, proc to dela a komu slouzi? Napiste do Vatikanu, ze citite za papezem antikrista …a dejte vedet, co vam “svata” stolice odpovedela.

Jacky
Návštěvník
Jacky

Boha Vášho, aký ste vy len vznešený. A ja podľa vzoru toho vášho schoboteneho pána kolotočiara tvrdim, že pokiaľ mi nedodá relevantné odkazy na zdroje a použitú literatúru je iba obycajnym pomätencom, čo asi ožratý zaspal pri nejakom vedecko-fantasticom filme. A vy mu ešte dovolíte urážať nás, aký sme nevzdelané osoby a nevieme čítať aj hrubé knihy? Alebo mi teraz budete tvrdiť, že zdroje neuvádza preto, že knihy na ktoré sa nepriamo odkazuje predsa zhoreli v Alexandrijskej knižnici a už nejestvujú?

Beauxpannes
Návštěvník
Beauxpannes

Velmi pěkně napsáno, ať už máte pravdu nebo ne.

Atom
Návštěvník
Atom

Treba pripustiť, že aj keď je Česko a Altaj “takmer” na rovnakej rovnobežke, tak podnebie ovplyvňujú aj iné klimatické procesy napr. Golfský prúd. Ten dokáže otepliť počasie v severozápadnej Európe napr. Nórsko a východné pobrežie Kanady (sú na rovnakej rovnobežke) počas zimy aj o 30 stupňov.
A k časti nekonzistentnosti si myslím, že ten kto dlhodobejšie číta články Pozorovatelky, tak nemôže hovoriť o nekonzistentnosti, práve na tom si ako sa hovorí zakladá. Veď podľa toho ako ste spomenul Čínu a Irán, tak asi ste v obraze. V skratke ako som to pochopil od Pjakina ja. Sídlo GP -Švajčiarsko, Atlantické krídlo riadenia GP – anglická kráľovská rodina Londýn, Eurázijské krídlo riadenia GP – Vatikán. Sídlo GP by sa malo presťahovať do oblasti Astany (Altaj), Atlantické krídlo do juhovýchodnej Ázie (Čína) a Eurázijské krídlo do Iránu. Vatikán z náboženského hľadiska do Arménska.
A s tým že Pozorovatelka a pán VK píšu mierne rozdielne si už každí mohol všimnúť, ale ja si myslím že každý názor a zdroj informácií je dobrý, ak to úmyselne nie sú dezinformácie, ale to si človek po dlhšom čase môže overiť či veci “pasujú”. Čas vždy ukáže pravdu.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Omlouvam se ale kdyz Pozorovatelka napise ze “kvuli klimatickym zmenam” se budou elity stehovat do Altaje a pak se v celem clanku nedoctete kvuli jakym klimatickym zmenam (coz je podle me stezeni informaci vesti dulezitosti, nez ze se budou stehovat elity) tak to mi hlava nebere.

Take uz jsem psal jednou, ze na tento web nechodim kvuli clankum, ale kvuli diskuzi, ktera je zde zatim relativne svobodna, tzn. je bez prihlasovani a vetsina diskutujicich pise slusne a k veci. V takeve diskuzi pak nasavam rad informace, ktere jsou z meho pohledu dulezite.

Atom
Návštěvník
Atom

Klimatické hľadisko je podľa môjho názoru len jeden z dôvodov. Aj v článku sa píše, že sa dané miesto dlhodobo vyberalo a prihliadalo sa na mnoho aspektov ako aj stred v rámci Eurázie. A čisto ku klimatickému hľadisku si myslím, že vám dnes nedokáže dať nikto presvedčivé stanovisko. Je len na vás čo sa vám viac pozdáva. Jedni razja teóriu klimatických zmien vplyvom človeka, iní že sa to deje bez jeho prispenia a ďalší hovoria že klimatické zmeny neprebiehajú. Na tom dobre vidno v akej výhode je niekto kto má viacej informácií k veciam ktoré sa dotýkajú väčšiny a podľa toho môže uplatňovať svoje riadenie.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Takze jedna pani povidala o klimatickych zmenach a elity se sebraly a budou se stehovat – tak to myslite, ze to funguje? Elity (pokud se nekam stehuji) se stehuji vzdy jako posledni do oblasti, kde je uz pro ne vse vytvoreno a nachystano, kde maji veskery komfort, aby je to stehovani tak “nebolelo”. Nebo se zeptam jinak, jak Vy byste se stehoval a proc? Nekdo by Vam rekl, ze CR bude za 10 let pod vodou, tak se na zaklade tohoto tvrzeni odstehujete nekam, kde nemate pripravenou infrastrukturu, ale hlavne ze tam bude voda a potencionalne vlastne nikdy nikdo nezkoumal, zda ta zaplava se toho uzemi take netyka?? Nejak v tom postradam logiku. Vzdyt i ja a to nejsem elita bych se stehoval do noveho az bych to nove mel vytvorene a jeste v takovem miste bydliste aby mi to plne vyhovovalo.

Atom
Návštěvník
Atom

Z môjho pohľadu je problém v tom, že nie je elita ako elita. Ak pripustíme že tento projekt beží, tak to vyzerá pre normálneho človeka na počiatočnú fázu. Teraz sa nemusí budovať plná infraštruktúra, zabezpečenie a služby. Budujú sa iba globálnymi elitami symboly (určité budovy v Astane) atď. Potom by sa postupne z nejakého dôvodu ( nech aj klimatického) začalo z presunom toho centra. Ako by začala rásť dôležitosť danej oblasti, tak by prišli na rad aj národné elity zo svojimi peniazmi, či už Číňania, Rusi, proste národné elity daných štátov, ktoré by investovali veľké peniaze či už do infraštruktúry, služieb atď. v rámci svojho biznisu, bez toho aby vôbec rozumeli čo sa udialo. Jednoducho daná oblasť začala rásť, tak do nej investujem, nech zarobím aj ja. Ten proces môže trvať desiatky rokov, veď sa pozrite na Čínu, treba k tomu niečo dodať.

tana
Návštěvník
tana

Mám hloupý dotaz ke klimatickým změnám. Když golfský proud zeslábne, neznamená to, že se naše klima bude podobat tomu na Altaji? A rozdíl mezi Švýcarskem a Altajem se zmenší?

Radek
Návštěvník
Radek

No taky to nebude zejtra, ale za par desitek let. Navic ono to nebude jen kvuli pocasi, ale hlavne kvuli lidem. Proste tady bude moc cmoudu a socek, nic zde nepujde a ochrana nulova. Tam bude fajn priroda, nula socek, nula cmoudu a rudá armáda je bude chránit. To je skoro tak dobry jako byvala amerika… navic robodruzi a roboděvky… prostě zemský ráj to na pohled.

Tizek
Návštěvník
Tizek

Klimatické změny se odehrávaly a odehrávají v historii planety neustále. Paní Pozorovatelka vaří z vody a hvězd. Ty její články jsou na bednu, píše je navíc tak zdlouhavě a nekonzistentně, že se to po chvíli už nedá moc číst.

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

V ohledu klimatickych zmen na rovnobezky nekoukejte. Co plati pro zapadni a stredni Evropu vystavenou vlivu teplého golfského proudeni neplati pro centralni Sibir a Kazachstan, kde panuji drsné kontinentalni podminky s enormnimy vykyvy teplot. Pokud probihaji nejaké klimatické zmeny, tak neprobihaji vsude stejne a predpokladat, ze se z Kazachstanu stane rajska zahrada pro jakési elity je prinejmensim jako hadani z karet.
Clovek nesmi brat vsechno doslova …jinak ze z toho vseho zblazni.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Altaj, ikdyz nadherna, se nikdy druhym “Svycarskem” nestane. Je to drsna divocina, zatimco Svycarsko je takova kvetouci a upravena zahradka. Astana je supermoderni oskliva rychlokvaska, zatimco Zeneva ma za sebou historii a je jako mesto z pohadky. Zeby se j/elita hrnula do koncin, kde lisky davaji dobrou noc, no nevim…Evropa je preci jenom Evropa.

Atom
Návštěvník
Atom

To je síce pravda, ale treba vziať v úvahu, že to nebude z roka na rok. Môže to trvať desiatky rokov. Hovorí sa tu o centre riadenia v oblasti Eurázie. V svetovom povedomí nie je ešte ani zmienka o takom bloku. Z toho ako to chápem ja, sa jedná o analog k pojmu ako je napr. Západ (západný svet). Ťažko si môžeme predstaviť ako bude vyzerať Európa za 50-100 rokov. S tým že to zatiaľ môže vyzerať ako “rychlokvaska” môžete mať pravdu, ale keď sa pozrieme v čom spočíva význam Švajčiarska, tak jednoducho povedané jednou z jeho predností je, že je ako “svetový trezor” a azyl pre majetky naprieč históriou. Ak by sa toto centrum premiestnilo, tak financie sú najmenší problém a aj z posledného zapadákova môžete vybudovať prosperujúcu oblasť viď. Spojené arabské emiráty a Dubaj (aj keď to je len mesto).

Robi
Návštěvník
Robi

Toto je definícia Globálneho prodiktora podla Pjakina a pre mňa je na neuverenie, jednoducho tomu neverím, že by neformálna skupina ľudí mohla mať takú moc nad svetom. To je šialené.

Tak především ke globálnímu prediktoru, k tomu záhadnému GP. Je to skupina lidí, neformální skupina, která netvoří strukturu, je to referenční skupina hájící své zájmy s takovou úrovní znalostí procesů řízení, která jí umožňuje uplatňovat její řízení ve vztahu ke světu, kde dokáže řídit státy i národy. To je taková zjednodušená definice globálního prediktoru. To je GP.
Jenže zdaleka ne všechno jim vychází a probíhá podle jejich plánů. Už jsem mluvil například o Španělsku. Tam jim narostl velký problém. A také na Ukrajině jim to nevychází. Tam je ten problém daleko závažnější.

Kari
Návštěvník
Kari

Napiste to rovnou, Robi. Cely ten clanek je kravina, ze?
Pani pozorovatelko, a kam se nakonec odstehuje Andelka Merkelova? Do Saudske arabie? ?

Robi
Návštěvník
Robi

No Kari som v pomykove. Neformálna skupina ludí, ktorá nemá žiadnu štruktúru, vládne stáročia celej zemeguli, riadi vojny, financie, media….všetko. Niečo tu nehrá.

Radek
Návštěvník
Radek

Makrela se usmazi ve vlastni stave.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Andelka Merkelova se odstehuje jedine do Izraele mezi sve.

senil
Návštěvník
senil

U globálního oteplování jde jen o přerozdělování peněz, více moci pro úředníky a nadnárodní struktury, dotace pro vybrané korporace, buzerace a regulace bězných občanů. Nic víc.

http://www.epshark.cz/clanek/9/globalni-oteplovani-si-dava-pauzu

Jaris
Návštěvník
Jaris

Senil, termin “globalni oteplovani” uz neplati. Ted se odborne vjedecky rika “klimaticka zmena”.