Globalizace – hlavní destruktivní plán USA na zničení Evropy

Globalizace – hlavní destruktivní plán USA na zničení Evropy

Globalizace – hlavní destruktivní plán USA na zničení Evropy

     Ve světě se na různých místech a různými způsoby pomalu, nenápadně, o to víc razantně realizují zvrhlé myšlenky globalizace podle scénáře USA, resp. jejich predátorů. Lidé si jen stěží uvědomují, že události, odehrávající se na Ukrajině, mnohem dříve v Gruzii, Jižní Osetii, Iráku, Afghánistánu, Libyi, Egyptě, nebo naposledy v Sýrii pod taktovkou teroristického bloku ISIS jsou něco víc, než obyčejné, dnes už běžné dobyvačné války za účelem získání nějaké nadvlády nad lidmi nebo státem, jehož bohatství (ropa, plyn aj.) by se takto chtěli zmocnit. Není tomu tak, ale také tomu není ani proto, že by teroristé z ISIS bojovali proto, že jim to přikázal sám Prorok (tedy Alláh).

Je samozřejmé, že propaganda vydatně používá či zneužívá náboženskou motivaci ve smyslu islamizace dobývaných území a jeho obyvatelstva, ale jakkoliv se tomu dá téměř věřit je to jen klasická zástěrka pro naprosto jiné účely a cíle. Ty mají dlouhodobý charakter, který je systematicky realizován podle vývoje a stavu, který se nachází v oblasti zájmu. Zřejmě se čtenář bude pídit po tom, čí je to zájem. Není na místě někoho urážet z nevědomostí, neznalostí nebo chabé orientace v mezinárodní situaci (ne každý je schopen to vnímat, notabene hodnotit), takže možná pro někoho to bude překvapení, pro někoho nikoli. Tím, kdo sleduje tyto cíle a má zájmy na politické, ekonomické a potažmo sociální destabilizaci vytipované země není nikdo jiný, než samotné USA.

barnett.jpg
Thomas Barnett

     Není až tak důležité hlouběji rozebírat celou velmi sofistikovanou problematiku zájmů amerických prominentů (není od věci je nazývat psychopaty nebo devianty) o tzv. „globalizaci“, nicméně o postupné realizaci deviantní, lidstvu nebezpečné futurologii multimiliardářských zhýralých deviantů, idiotů z USA svědčí informace, která je v posledních dnech prezentována na internetových portálech. Informace stará 13 let, ale vzhledem ke skutečnostem v realizaci plánů a postupné realizace „globalizace“ pod různými důvody a záminkami ve světě to jen potvrzuje, že to nejsou úmysly plané nebo jen tak, aby řeč nestála. Zde je důkaz:

   Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 oficiálně sdělil toto:

Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“      

     K dosažení cíle „jediného státu“ (rozumí se USA) má být realizováno čtyřmi kroky:

  1. krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur. Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény.
  2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin. Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány.
  3. krok: Ničím neomezené finanční toky do USA. Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett k tomu suše poznamenává: „Kritiky zabijeme“.
  4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. „mírovému nasazení“ americké armády – americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „trhy“.Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. „válku proti terorismu“ a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace!

     Pokud vám to vážení čtenáři něco připomíná, pak máte rozum na správném místě, ještě vám funguje a umíte se rozebírat i ve věcech zdánlivě složitých. Samozřejmě že toto poznání, resp. potvrzení skutečností není ani milé a už vůbec potřebné skupině občanů havloidů, sluníčkářů, pravdoláskařů a pražské kavárny včetně pravicových politiků, kteří nejenže souhlasí, tleskají, ale také očividně podporují a angažují se pro americkou globální politiku, která už dnes pomalu, ale jistě rozkládá historickou identitu Evropy uskutečňováním plánů ve smyslu pana T. Barnetta nástupem a přesunem statisíců, snad i milionů uprchlíků, kteří v rámci USA plánované „globalizace“ naplňují a obsazují evropské státy. Kolik času je ještě zapotřebí, aby se Evropa stala tím, o co usilují američtí desperáti. Je proto nanejvýš nutné čelit a zabránit dalšímu přílivu uprchlíků, protože to ani náhodou není propagandisticky šířená informace o ubohých uprchlících, kteří utíkají ze své země pro ohrožení svého života, ale důsledek, případně výsledek předem plánovaného zničení historické civilizace Evropy v rámci „globalizace“ podle USA.

Jiří B a ť a , 11. listopadu 2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dag
Návštěvník
Dag

Omezit jednotnost a suverenitu států , násilím smíchat a promíchat a pak nad nimi panovat…ale , je psáno : “A budou se mezi sebou mísit , ale nepřilnou k sobě . V oněch dnech konce se uvolní Skála bez zásahu lidských rukou a roztříští vše na Zemi a nic nezbude. Ta Skála pak naplní celou Zemi…” Jde o proroctví konce z Bible o králi Nebúkadnesarovi – Sen o zlaté soše .

zx
Návštěvník
zx

Prosim redakci o poskytnuti zdroju dokladajicich ze Thomas Barnett opravdu vyslovil:

„Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

A taky prosim o zdroje k tvrzenim uvedenych v bodech 1 – 4

Dekuji

luba
Návštěvník
luba

Jednoznačně souhlasím s tvrzením, že se jedná o pohnutky deviantních jedinců, psychopatů. Kdo máte chuť, najděte si na YouTube přednášky profesora Koukolíka.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

„Zvrhlé myšlenky globalizace podle scénáře USA, resp. jejich predátorů“?
Pane Baťo, lžete!

Tenhle zhůvěřilý letitý scénář Jewropy má na svědomí přední „český“ sionista, hrabě Coudenhove-Kalergi:
http://nassmer.blogspot.cz/2014/05/jak-souvisi-vznesena-evropska-myslenka.html#more
http://orgo-net.blogspot.cz/2015/11/kalergiho-plan-legalni-genocida.html#more%20%20
http://theinfounderground.com/smf/index.php?topic=12459.0
http://www.dailystormer.com/the-genocidal-eu-plot-and-the-jews-behind-it/

jehož současnou realizaci trefně popisuje hebrejsky mluvící Palestinec:
http://www.gilad.co.uk/writings/2015/9/2/refugees-should-seek-refuge-in-synagogues

„Was die Juden von den Durchschnitts-Städtern hauptsächlich scheidet, ist, daß sie Inzuchtmenschen sind. Charakterstärke verbunden mit Geistesschärfe prädestiniert den Juden in seinen hervorragendsten Exemplaren zum Führer urbaner Menschheit, zum falschen wie zum echten Geistesaristokraten zum Protagonisten des Kapitalismus wie der Revolution.“
(R. N. Coudenhove Kalergi – PRAKTISCHER IDEALISMUS, 1925 Pan-Europa-Verlag)

rakosnicek
Návštěvník
rakosnicek
tomax
Návštěvník
tomax

Pane Baťo, souhlasím s Váma, jen mám tuto výhradu: dejte už pokoj s těmi “pravičáky” a “levičáky”. Co je pravicového na Obamovi, Clintonové, Nulandové…? Dnes už toto dělení nemá smysl.

Cico Ciciak
Návštěvník
Cico Ciciak

Samozrejme, že majnstrímová ľavica, ani pravica nie je v skutočnosti to, čo verejne deklaruje! Je to len zástierka! neo-marxizmus samozrejme nie je žiadna ľavica! To je čistý nezmysel a lož slúžiaca práve na jej diskreditáciu! neo-marxizmus je ideológia nachádzajúca sa nad politickým spektrom, ktorá bola skoncipovaná kvôli konkrétnym cieľom, ktorými sa tu teraz nebudem zaoberať! Len vo všeobecnosti zhrniem: slúžiaca na dekadenciu a tým zánik západnej “civilizácie”! Prevládajúce črty tradičnej pravice sú: konzervatizmus, katolíctvo, ľudovectvo, podpora kapitalizmu a “voľného” trhu (čo je samo o sebe nonsens, kedže kapitalizmus = monopolizácia trhov a moci), (extrémny) individualizmus, podpora podnikania, súkromného kapitálu, povedzme majetkové a triedne rozdiely (rozdeľovanie masy – od toho pojem: extrémna pravica), niekde sa udáva aj pragmatizmus (byť hurá kapitalizmus a nekonečný zisk, extrémny individualizmus… má ďaleko od zdravého rozumu)… a ľavice: podpora väčšinovej pracujúcej masy, sociálne istoty, boj proti vykorisťovaniu kapitalistov, odstraňovanie triednych a majetkových rozdielov (spájanie masy)… Nie je prekvapivé, že ani v jednej ideológii sa skoro nič nehovorí o morálke, miere a svedomí! Prečo asi, že?! Lebo potom by ľudia začali hľadať defekty a všimli by si aj tie skryté, ktoré s nimi manipulujú! Takže o čo ide?! Treba si z každého zobrať to najlepšie, alebo odstrániť chyby z vybraných ideí, respektíve doplniť o ďalšie zlepšováky! Proste extrémna vyhranenosť, sektárstvo a dogmatizmus = pomalá smrť! Panta rhei!

Cico Ciciak
Návštěvník
Cico Ciciak

Samozrejme, že majnstrímová ľavica, ani pravica nie je v skutočnosti to, čo verejne deklaruje! Je to len zástierka! neo-marxizmus samozrejme nie je žiadna ľavica! To je čistý nezmysel a lož slúžiaca práve na jej diskreditáciu! neo-marxizmus je ideológia nachádzajúca sa nad politickým spektrom, ktorá bola skoncipovaná kvôli konkrétnym cieľom, ktorými sa tu teraz nebudem zaoberať! Len vo všeobecnosti zhrniem: slúžiaca na dekadenciu a tým zánik západnej “civilizácie”! Prevládajúce črty tradičnej pravice sú: konzervatizmus, katolíctvo, ľudovectvo, podpora kapitalizmu a “voľného” trhu (čo je samo o sebe nonsens, kedže kapitalizmus = monopolizácia trhov a moci), (extrémny) individualizmus, podpora podnikania, súkromného kapitálu, povedzme majetkové a triedne rozdiely (rozdeľovanie masy – od toho pojem: extrémna pravica), niekde sa udáva aj pragmatizmus (byť hurá kapitalizmus a nekonečný zisk, extrémny individualizmus… má ďaleko od zdravého rozumu)… a ľavice: podpora väčšinovej pracujúcej masy, sociálne istoty, boj proti vykorisťovaniu kapitalistov, odstraňovanie triednych a majetkových rozdielov (spájanie masy)… Nie je prekvapivé, že ani v jednej ideológii sa skoro nič nehovorí o morálke, miere a svedomí! Prečo asi, že?! Lebo potom by ľudia začali hľadať defekty a všimli by si aj tie skryté, ktoré s nimi manipulujú! Takže o čo ide?! Treba si z každého zobrať to najlepšie, alebo odstrániť chyby z vybraných ideí, respektíve doplniť o ďalšie zlepšováky! Proste extrémna vyhranenosť, sektárstvo a dogmatizmus = pomalá smrť! Panta rhei! A preto: zdravý rozum, triezvosť, bdelosť, prehodnocovanie a metodologickosť!

Alkid
Návštěvník
Alkid