Globalisté využili Šaštín při návštěvě Papeže jako super demonstrátor a na presbyteriu...

Globalisté využili Šaštín při návštěvě Papeže jako super demonstrátor a na presbyteriu vystavili obraz Titána z řad Nephilim, svalnatého padlého Anděla z programovacího filmu Prometheus! To není sv. Josef, shodují se nejen čeští kněží a upozornili nás na hrozivý symbol Pána Světla Lucifera, děsivé nasvícení Krista z pohledu žlutého obrazu na kněžišti, ze kterého Papež vedl mši! Neuvěřitelná podoba sv. Josefa s filmovým inženýrem Nephilim, který přinesl nádobu na Zemi podle indických véd a stvořil člověka jako rekombinanta DNA Nephilim a pozemských opic a myší?

Globalisté využili Šaštín při návštěvě Papeže jako super demonstrátor a na presbyteriu vystavili obraz Titána z řad Nephilim, svalnatého padlého Anděla z programovacího filmu Prometheus! To není sv. Josef, shodují se nejen čeští kněží a upozornili nás na hrozivý symbol Pána Světla Lucifera, děsivé nasvícení Krista z pohledu žlutého obrazu na kněžišti, ze kterého Papež vedl mši! Neuvěřitelná podoba sv. Josefa s filmovým inženýrem Nephilim, který přinesl nádobu na Zemi podle indických véd a stvořil člověka jako rekombinanta DNA Nephilim a pozemských opic a myší?

V pátečním pořadu na SVCS jsem byl upozorněn na bizarní událost v souvislosti s návštěvou papeže Františka na Slovensku, který před svým odletem zpátky do Vatikánu odsloužil liturgickou mši na poutním místě Šaštín, kde vyrostlo mohutné presbyterium pod otevřeným nebem. Lidé si ovšem všimli, že součástí pódia byl i podivný obraz se žlutou postavou zobrazenou z náhledu ze shora. Údajně se jedná o postavu sv. Josefa a autorkou obrazu je malířka Dorota Sadovská. Dílo ovšem vzbudilo mezi věřícími nejen na Slovensku mohutné pozdvižení, protože postava se podobá Titánovi z úvodu programovacího filmu Prometheus, viz. foto níže.

Titán a inženýr-architekt z řad Nephilim zakládá lidskou rekombinantní rasu na planetě Zemi. V levé ruce drží kovovou nádobu popisovanou v indických védách jako místo, odkud vzešli lidé na Zemi. Film Prometheus (2012).

Sv. Josef byl zobrazený jako úplně nahý svalnatý muž s vyholenou hlavou, což je v rozporu se všemi dosud existujícími informacemi o sv. Josefu, který je zobrazovaný převážně jako izraelita, resp. Hebrejec s černými vlasy. Na obrazu malířky má muž hlavu úplně vyholenou a jeho svalnaté tělo doslova evokuje postavu Titána z řad inženýrů Nephilim, kteří na konci poslední doby ledové na této planetě stvořili člověka, což v programovacím videu Hollywoodu Prometheus je zachyceno hned na samotném počátku. Záběry filmu jsou odvozeny z indických véd, podle kterých Bohové nebes stvořili člověka v kovových nádobkách ze tří dílců, ze své paže (DNA), dále z opice, a rovněž z myši.

Krevní linie po Abrahámovi Amšelach ‘Haredim jako svatý grál nesmrtelnosti, ten skutečný a jediný

Z tohoto důvodu dodnes farmaceutické společnosti provádí veškeré vivisekce a testy léků na myších a na primátech, protože jejich DNA je z více než 96% identická s lidskou DNA. To není náhoda a podvodníka Darwina do toho není potřeba ani zatahovat. Indické védy jsou tak dokonalým záznamníkem o původu lidské rasy, která nepochází z této planety svým genetickým původem ze 100% a lidstvo bylo stvořeno jako otrocká rasa ke službě. Vyspělé civilizace ve vesmíru si vytváří své kopie, své zmenšeniny k tomu, aby jim sloužily v otrockém pojetí.

Zmenšená velikost má zajistit, že se takto vyrobená otrocká rasa nevzbouří proti svým velkým stvořitelům, že nezačne nabírat na síle, na znalostech, že neobjeví tajemství sil vesmíru, tajemství atomů, tajemství jaderných sil, že nezíská do ruky zbraně, které by mohly zabít stvořitele těchto otroků. Jedním z opatření velkých tvůrců je zkrácení života těchto zmenšených otroků na úrovni telomerů DNA. Pokud by délka života člověku byla umožněna bez omezení, jeho mozek by se po zhruba 240 letech rozvinul do plné funkce a napojil by se na unitární prostor, mohl by začít čerpat znalosti o úplně celém vesmíru a o všech civilizacích z akašických záznamů unitárního prostoru. Člověk je proto omezen. Přesto ale i tak na planetě Zemi jsou si rovní a rovnější.

Dorota Sadovská, autorka obrazu

Těmi rovnějšími jsou držitelé pokrevní linie Amšelach ‘Haredim po Abrahámovi. Tato pokrevní linie je definována krevní skupinou 0 Rh Neg. a DNA těchto osob obsahuje stopy po původním neomezeném DNA genomu Nephilim, rasy Titánů a stvořitelů lidských zmenšenin. Tato skupina otroků byla obdařena po Abrahámově linii dlouhověkostí a neomezenými telomery DNA, protože měli roli Správců na této planetě. Měli uchovávat informace napříč staletími o tom, kdo je jejich Pánem, tedy Nephilim.

Pářením mezi Správci (Progos) a Otroky (Goyos) ale došlo ke genetické dysplazii DNA záznamů v linii po Abrahámovi. Rekonstrukci genomu by bylo možné získat zpětnou rekombinací všech osob s krevní skupinou 0 Rh neg. na této planetě. Abrahámova linie zkrátka poskytuje jejímu nositeli nesmrtelnost. Osoba žije tisíce a tisíce let. Najít všechny konce genetických částí původní Abrahámovy linie a rekonstruovat ji by vyžadovalo provést prakticky krevní nebo DNA odběry na celé této planetě. To jsem ale daleko zabočil od tématu Šaštína.

Globalisté využili Šaštín jako super demonstrační platformu pro New Age messaging a zvěstování o příchodu nových věků a vyjevení pravdy o lidském původu

Když porovnáme obraz ze Šaštína se snímky z filmu Prometheus, tak se nám doslova zatají dech. Ta podoba je neuvěřitelná. Svalnatý muž s holou hlavou a v ruce drží kovovou nádobu s DNA rekombinátory. Ty nejprve rozloží buněčnou strukturu dárce, tedy Titána z řad Nephilim, který se obětoval a následně po kontaktu s vodou dojde k rekombinaci a vytvoření nové DNA, již příslušně přizpůsobené vodnímu a kyslíkatému prostředí naší planety.

Indické védy o tomto vypráví, že Šiva, když sestoupil do podsvětí, musel se spojit s hady, aby v podzemí a podsvětí mohl dýchat síru a mohl tam přežít. To je přesně popis DNA rekombinace genomu živé bytosti s jiným tvorem. Aby člověk mohl dýchat síru, musel by projít jeho genom DNA rekombinací stejně, jako zachycuje film Prometheus na začátku. DNA člověka by se musela rekombinovat v sirnatém prostředí a vznikl by člověk, který by ke svému životu potřeboval dýchat síru, zatímco kyslík by se potom pro člověka stal paradoxně prudkým jedem.

Papež František před obrazem

Proč ale Vatikán vystavuje na kněžišti obraz nahého, svalnatého a holohlavého muže, který drží v ruce rostlinu, údajně lilii? Drží ji v levé ruce, úplně stejně jako Titán ve filmu Prometheus, který stojí u vodopádu z rozpouštějícího se ledovce, také on drží v levé ruce předmět, tentokrát kovovou misku s DNA rekombinátory. Globalisté tak využili Šaštín jako Olympiádu a odpálili tam symbol Nephilim. Ale to není všechno. Skupina českých kněžích se obrátila na naši redakci a upozornila nás v souvislosti s touto událostí na Šaštíně na neuvěřitelnou iluminaci a hru světel, která určitě nebyla náhodná.

Iluminace Krista a obraz Josefa vysílaly vzkaz ve smyslu, že Syn se divá na Otce z řad Titánů, kteří sestoupili z nebes (Nephilim)

Jedna fotografie zobrazuje, jak kříž s Kristem je ozářen dvěma louči světla přesně ze směru obrazu se žlutým a svalnatým sv. Josefem. Doslova to vypadá, že pohled sv. Josefa vrhá na Krista tato dvě světla, i když stín je vrhán z opačné strany, ale iluze je zjevná, sami se na to podívejte na obrázku, který jsme dostali do redakce. Podle kněžích se jedná o děsivé zpodobnění Pána Světel, tedy podobenství Světlonoše Lucifera. Světlo pochází z reflektoru u stropu, ale všimněte si, že Kristus na kříži se dívá vlevo dolů, přesně ve směru na obraz sv. Josefa. Umístění toho obrazu na toto místo bylo zvoleno úmyslně. Kristus se dívá na Josefa, resp. dívá se na holohlavého a svalnatého “otce”, resp. “architekta” Nephilim.

Sv. Josef se dívá na Krista, Kristus se dívá na Josefa a reflektor vrhá louč světla na Krista

Tohle už opravdu je daleko za hranou církevní liturgie. Svalnatý a holohlavý Josef hledí na Krista, kterého osvětlují louče světla a vypadá to, jako kdyby Kristus Josefa pozoroval. Tyto symboly jasně ukazují, že globalisté použili papežovo presbyterium jako super demonstrátor pro vyslání další signalizace, tentokrát odkaz na programovací video Prometheus, kde Titán na planetě Zemi právě zakládá pomocí rekombinace své vlastní DNA novou rasu.

V každém prostředí a v kombinaci s každou planetou je možné rekombinovat různé civilizace, schopné žít v síře, ve vakuu, v obrovském tlaku, v žáru, v mrazu, ve vodíku, v héliu a zejména beztělesně. Tělo je nutné pouze pro reakci s hmotou ve 3D prostoru, jedině tehdy se vyšší entity přesouvají do hmotných těl, když potřebují fyzicky povést interakci uvnitř 3D prostoru. Jakmile je práce hotova, tyto entity opouští 3D tělesné nosiče a vrací se zpátky do vyšších rozměrových dimenzí bez potřeby hmotných pouzder. Proto se nedivte, že zánik církví je v plném proudu. A namísto víry a tradicionalismu se objevují obrazy holohlavých Titánů z řad Nephilim.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

317
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod.

V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci.

V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky.

V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Veškeré URL linky v komentářích musí být uvedeny s popisem obsahu, např. link na video na YouTube musí v komentáři obsahovat doprovodný popis, čeho se video týká, o čem pojednává. Linky bez popisu budou považovány za spam, off topic odkazy a neplacenou reklamu.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
MesijéVopřenejVoZeď
Návštěvník
MesijéVopřenejVoZeď

Ten úplně poslední odstavec v článku si dovolím, jako onu pomyslnou minci, otočit na druhou stranu. Vidím tam problém / závažnou událost / katastrofu v naší původní dimenzi a naléhavou potřebu k návrácení co nejvíce entit, jež jsou “zaměstnané” v antropomorfních biomechanických nástrojích (v lidských tělech), které svojí životností určují délku naší “šichty” na Zemi ve formátu 3D.. a jediný způsob, jak dosáhnout hromadného návratu větších počtů jedinců zpět je zajištění hromadných úmrtí. Takže se vyvolají války, pokud možno ty světové, když nejdou spustit svět. války, tak se spustí jiný algoritmus (pandemie, genocidy, obč. války…) a tím se zajistí návratnost entit v řádu statisíců, během krátkého období. Nemůžete přeci z ničeho nic “vypnout” statisíce lidí po světě jen tak, bez příčiny.. tím by se ohrozilo fungování celého tohoto 3D pracovního programu na Zemi..? To mi jen tak samo přišlo teď do hlavy.. ale jinak blázen fakt nejsem! 😉

ID123
Návštěvník
ID123

Lidičky zlatý, považovat katolické (žido)křesťanství za hráz proti globalismu je čirá naivita. Přečtěte si prosím alespoň těchto pár řádků – https://www.gnostica.cz/prokopska-skola/
Kdo chce víc, pak tyto knihy – 1) https://www.kosmas.cz/knihy/196242/koreny-indoevropske-duchovni-tradice/ 2) https://www.kosmas.cz/knihy/60629/krestane-pred-kristem-za-krista-a-po-kristu/ 3) https://www.kosmas.cz/knihy/185067/evangelium-neznameho-boha/
Případně spousta přednášek, dá se to poslouchat v autě místo rádia, stejně tam jsou většinou reklamy a koniny, … https://uloz.to/tamhle/bbFSud12zP9r/name/Nahrano-28-4-2021-v-0-45-24#!ZGV4ZmR2AmIzLJZmZ2D0AQD1ZQWuLKV5HUcKpayiqGyJoGt4ZD==

Tonda
Návštěvník
Tonda

Tohle cos dal odkaz na ulozto, tvle má to 7,7GB, kdo by se v tom hrabal tolik.

Smtk
Návštěvník
Smtk

Zajímalo by mě, jestli je nějaký plán s lidmi, co jsou pokrevní linií po Abrahamovi. Jestli se po nich pátrá a co se s nimi zamýšlí. Takových lidí může být spousta. A ne každý z nich si to uvědomuje, co jsou zač.

afinabul
Návštěvník
afinabul
staroverec
Návštěvník
staroverec

Tá “umelkyňa” je samozrejme Chazarka.Rovnako ako jej satanistický kamoš Kalmus.

Muko
Návštěvník
Muko

Satanisticko-globalistické spolky včítane Slobodomurárov používajú pravidelne symbolizmus kvôli komunikácii, informonosti a k upevňovaniu vzájomných vzťahov. Napr.: Krátke nohavice pri inaugurácii prezidenta Václava Havla.

Monika Waisse
Návštěvník
Monika Waisse

V Argentině byl na něho vydán zatykač ! Prodával malé děti na sex ! Ten pravý to má již dávno za sebou tohle je pouze jeho loutka ovládaná jinými hráči !Q

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Tyto tzv. hollywoodské programovací filmy jsou židozednářskou manipulací!! Manipulací Satanovy synagogy! Globalistů. Přesně v intencích satanského NEW AGE!

U filmu “Prometheus” to doslova řve!

A co se týče Bergoglia, ten nemá samozřejmě s papežem nic společného! Je to dosazený, vysoce postavený zednář, jehož posláním je destrukce zbytků křesťanství. Stejné poslání mělo předchozích pět pseudopapežů, kteří všichni byli židovského původu. Předchozí pseudopapež a rovněž vysoce postavený zednář – Joseph Ratzinger má dokonce v rodokmenu 9 rabínů!

Potomek rabínů na „papežském“ trůně
S Josephem Ratzingerem jako „papežem“ Benediktem XVI. již proticírkev prakticky dosáhla po staletí sledovaného cíle, ba dokonce jej ještě překonala. Chtěla ve Vatikánu instalovat „papeže podle našich potřeb“ – konečně roku 2005 se jí podařilo nechat „zvolit“ po matce perfektně židovského „papeže“ s neméně než devíti rabíny v rodokmenu! Sice již také Giovanni Battista Montini alias Pavel VI. a Karol Wojtyla alias Jan Pavel II. měli židovské matky (Giudittu Alghisi a Emilii Kaczorowskou alias Katz), čímž byli Židy podle striktního smyslu halachy (talmudského religiózního zákona) a svůj úřad také v souladu s tím příslušně vykonávali, nicméně než pak Benedikt XVI. 28. února 2013 oficiálně nakonec „odstoupil“ z úřadu – který z opravdové katolické perspektivy nikdy nezastával –, své „předchůdce“ ještě překonal! Během pouhé třetiny „úřední doby“ Jana Pavla II. uskutečnil více veřejných setkání s předními rabíny a víc veřejných návštěv synagogy než Wojtyla a Montini dohromady za víc než čtyřicet let svého zhoubného působení!
Že se přitom rozhodně nejednalo o „katolicko-židovská“ setkání, nýbrž o konspirativní schůzky otevřeně vyznaných Židů s jen potají vyznávajícím Židem, to zůstává široké veřejnosti utajené. Stejně jako zednářstvo, operuje i protikřesťanské Židovstvo skrytě všude tam, kde by veřejným působením neuspělo.
(Malý přehled velkého spiknutí – Zároveň ospravedlnění vydavat. programu “Pro Fide Catholica”, str. 27)

MALÝ PŘEHLED VELKÉHO SPIKNUTÍ – ZÁROVEŇ OSPRAVEDLNĚNÍ VYDAVAT. PROGRAMU “PRO FIDE CATHOLICA”
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Maly_prehled_velkeho_spiknuti_Zaroven_ospravedlneni_vydavatelskeho_programu_Pro_Fide_Catholica.pdf

…Židovstvo spolu se svými frontovými organizacemi ‚zednářstva‘ a ‚církve II. vatikánského koncilu‘ se energicky snaží čistě pozemský koncept – protikladný nadpřirozenému království Ježíše Krista – uskutečnit cestami mocenské politiky. Judaismus ve velké světové politice již téměř dvě století neskrývaně pracuje na vytvoření onoho ‚Jednoho světa‘, z nějž dokonce i pouhá památka na nenáviděného Ježíše Krista má být naprosto vyhlazena!“
„Vlastně už dávno nic nového. Již roku 1992 v předním mexickém týdeníku ‚Proceso‘ Velkokomandér Nejvyšší Rady Zednářů Mexika, Carlos Vazques Rangel, odhalil, že – citováno doslova! – ‚v osmi domovních blocích, tvořících stát Vatikán, jsou činné čtyři lóže skotského obřadu. Mnozí vysocí vatikánští hodnostáři jsou zednáři, a v jistých zemích, kde se církev nemůže přímo angažovat, jsou to lóže, kdo se potají stará o záležitosti Vatikánu‘.“
Předkládaná studie vydavatelského programu „Pro Fide Catholica“ (Za katolickou víru) je mistrovsky komprimovaný přehled židovsko-zednářského spiknutí proti oltáři a trůnu, Církvi a svobodným národům s cílem zřízení protikřesťanské jednosvětové diktatury.
Autor na zcela autentických materiálech dokládá a analyzuje stále rychleji postupující judaizaci celé Církve. Ta se samozřejmě týká i „katolické“ církve v České republice, která je právě tak, jako všude jinde, již v rukou odvěkých nepřátel Krista! Kardinál Miloslav Vlk a biskupové Malý, Lobkowicz, Graubner, Radkovský atd., jsou členy zednářských lóží! (Miroslav Dolejší, 1999.) František kardinál Tomášek († 1992) byl Položid a zednář; je proto jen logické, že podporoval Chartu 77, přestože mu bylo dobře známo, že je to organizace zednářská, ateistická a komunistická. Naše největší tragédie spočívá v tom, že nemáme pravověrné duchovenstvo (M. Dolejší, 1992).
(Citát z výše uvedeného díla)

Maurice Pinay; SPIKNUTÍ PROTI CÍRKVI
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Spiknuti_proti_Cirkvi.pdf

comment image
Židovský Hollywood – nástroj Satanovy synagogy.

comment image
Pseudopapež Jorge Mario Bergoglio s kabbalisticko-satanským signálem.
comment image
Pseudopapež Joseph Ratzinger se stejným signálem.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Divadelní židozednářské představení zvané “volby” 2021 je stejným divadelním představením jako všechny “volby” od roku 1990. Protože podstata spočívá v tomto:
comment image

Židovské panství = Demokracie. Ve skutečnosti je to nefalšovaná ŽIDOKRACIE!

JARO
Návštěvník
JARO

Vet ten christoserafin anjel na Tom kríži je znázornený ako výtaz ,ani klince nemá .

Maňas
Návštěvník
Maňas

Taky mě napadlo, že to má znázorňovat že židi (žid na kříži) vyhráli nad Annunaki. A to podle mě pomocí otrávení lidí “vakcínou”. Všechno vypadá na to, že se Annunaki fakt příští rok vrátí s Nibiru (sopky už to ohlašujou) a mezinárodní žid proto pacifikuje lidstvo jedama aby nefungoval efekt vyššího muže.

Oliver
Návštěvník
Oliver

Tenhle žabák nám chce něco vnucovat

Řediteli společnosti Pfizer se v rozhovoru podivně transformoval krk

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/rediteli-spolecnosti-pfizer-se-v-rozhovoru-podivne-transformoval-krk/

https://www.youtube.com/watch?v=vmo4mYVP3c0