Globalisté v Madridu představili Agendu 2050: Konec osobního vlastnictví movitých a nemovitých...

Globalisté v Madridu představili Agendu 2050: Konec osobního vlastnictví movitých a nemovitých věcí, sdílení bytů a aut, zdanění jízdy autem podle kilometráže, zdanění vlastníků nemovitostí, vyvlastňování neobydlených investičních bytů, dočasné vlastnictví nemovitostí, kluz, co-housing, zdanění živočišného masa, zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou, do důchodu až v 70 letech a nové daně! Konspirace z Aeronetu se staly realitou! Tak co, už se těšíte? Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v muzeu královny Sofie upozornil, že program Espaňa 2050 najde své zrcadlení v celé Evropské unii!

Globalisté v Madridu představili Agendu 2050: Konec osobního vlastnictví movitých a nemovitých věcí, sdílení bytů a aut, zdanění jízdy autem podle kilometráže, zdanění vlastníků nemovitostí, vyvlastňování neobydlených investičních bytů, dočasné vlastnictví nemovitostí, kluz, co-housing, zdanění živočišného masa, zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou, do důchodu až v 70 letech a nové daně! Konspirace z Aeronetu se staly realitou! Tak co, už se těšíte? Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v muzeu královny Sofie upozornil, že program Espaňa 2050 najde své zrcadlení v celé Evropské unii!

Do redakce jsme byli upozorněni, že na serveru Echo24 vyšel šokující článek, který potvrzuje informace z mých knih a rovněž z mých článků tady na Aeronetu. Článek [1] na Echo24 pojednává o velké akci globalistů, která proběhla už 20. května 2021 v Madridu, kde byl slavnostně představen ambiciózní plán Espaňa 2050, což je lokální derivát a odnož globalistického celosvětového programu Agenda 2050. Slavnostní představení programu proběhlo v Muzeu královny Sofie v Madridu, což je je sám o sobě krypto-symbol globalistů (odkaz na Hagia Sophia), který odkazuje na budoucí plánovanou islamizaci celé Evropy.

Program rozvoje Španělska do roku 2050

Ta bude spojena s nastolováním otroctví, nevolnictví a mohutné indukce chudoby schované pod záminku nutnosti ochrany klimatu, protože jinak by se lidé bouřili a nechtěli by chudnout, nechtěli by se nechat zotročovat, nechtěli by si nechat vzít svobodu pohybu. Jedině záminka v podobě hrozby umírající planety, na které se všichni udusí a upečou, donutí obyvatelstvo k tomu, aby se podvolilo tomuto děsivému plánu a podvodu na goyim. Když chcete lidi ovládnout, probuďte v nich pocit viny, a budou poslušní a nebudou se bránit, až je budete týrat. Nejprve ukázat prstem a vyvolat vinu, how dare you! A potom už to jde samo.

Agenda 2050 na španělský způsob je alegorickým návratem k sovětskému komunismu pod dozorem Evropské komise

Socialistický premiér Španělska Pedro Sánchez v projevu [2] v Muzeu královny Sofie obhajoval tento plán jako naprosto klíčový. Samotný program je mohutný spis o téměř 700 stranách [3] a není možné jej celý obsáhnout, protože to ani není nutné. Pouze si vypíchneme základní body, abyste pochopili, že iterace, kterou jsem už před lety spatřil v projektoru, se bohužel opravdu naplňuje a živí budou závidět mrtvým. Mnozí z nás se vrcholu procesu už nedožijí, protože nejbrutálnější fáze se odehraje až okolo roku 2070, ovšem musíme pracovat na záchraně národa skrze rozvoj konceptuální gramotnosti.

Španělský premiér měl za nejvyššího hosta místopředsedu Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroše Šefčoviče ze Slovenska, podle něhož je tato vize „působivá.“ A není to prý něco, co se bude provádět pouze ve Španělsku, ale najde to prý ozvěnu i v EU. Co tedy v kostce program Espaňa 2050 obsahuje?

Španělský premiér Pedro Sánchez během projevu v muzeu

Cílem je podle premiéra země, která bude efektivnější, digitální, zelená a spravedlivější, a to s důrazem na zlepšení produktivity a na boj proti změně klimatu. Dosáhnout se toho ale má drakonickými změnami, doslova Velkým resetem v celé španělské společnosti. Největším problémem je bytová krize, takže Španělsko zahájí na státní náklady bytovou výstavbu jako probíhala v ČSSR před rokem 1989, ale to nebude stačit, takže se dále přijmou zákony, které nařídí povinné obsazení investičních bytů sociálně potřebnými nájemníky s regulovaným nájemným. Dále se má zavést i nová forma vlastnictví nemovitostí, mezi něž patří klouzavé vlastnictví a sdílený majetkový list.

Vlastnictví nemovitostí v kluzu a v deputátním výměru

Klouzavé vlastnictví je de facto komunální vlastnictví kdysi známé ze 20. let minulého století v Sovětském svazu. Je to vlastnický podílový list na nemovitosti přidělovaný lidovým komisariátem, případně továrními odbory. Vlastnictví zaniká při změně zaměstnání a přechodu jinam. Klouzavé vlastnictví v novém pojetí bude udělováno obecními úřady a sociálními odbory, předmětem kluzu, tedy nemovitosti v kluzu, budou zřejmě jak nově postavené byty na náklady státu, tak i investiční byty zabavené investorům. Výhodou kluzu pro stát bude absolutní poslušnost a kontrola nad obyvateli, kdo začne dělat problémy, přijde o bydlení a ztratí kluz.

Muzeum královny Sofie v Madridu

Další formou bude sdílený majetkový list, což by se dalo přirovnat k českému družstevnímu bydlení, ovšem s tím rozdílem, že majoritním podílníkem by byl španělský stát. I tato forma fungovala v Sovětském svazu až do konce 80. let minulého století, nazývalo se to jako deputátní byty. Část mzdy zaměstnance, kterou nedostával na ruku a nikdy ji neviděl, šla na úhrady nákladů a údržby bytu, který byl v deputátním držení dělníka. Ani v tomto případě nebyl dělník plnohodnotným majitelem bytu, i když obvykle po uplynutí 25 let zaměstnání přešel byt do osobního vlastnictví, anebo přešel do kluzu, takže ze mzdy již nic strháváno nebylo, ale byt dělníkovi stále nepatřil, a jen v případě, že zůstal v podniku, anebo odešel po nejméně 35 letech do důchodu z podniku, potom teprve se dočkal vlastnictví.

Komunální bydlení v mini-buňkách a se společnou kuchyní, koupelnou, záchodem a prádelnou

A to není všechno. Program Espaňa 2050 počítá i se sdílením bytů k bydlení v rámci tzv. komun, tedy bývalé pavlačové bydlení, kterému se dnes noblesně a moderně říká co-housing, posměšně nazývané jako “společné ustájení”. Co-housing je obvykle bydlení řešené jako X+4, to znamená na X soukromých ložnic s malou plochou připadají 4 společné prostory, a to 1 společná kuchyně, 1 společný záchod, 1 společná koupelna a 1 společná prádelna, což je myšleno jako 1 místnost s pračkou a případně sušičkou.

Ložnice mají na dveřích zámky, ty jsou čistě soukromé, ale zmíněné 4 místnosti jsou společné. Toto bydlení je moderní hlavně v Šanghaji, kde kvůli enormně vysokým cenám bytů se zmenšují ložnice pouze na malé buňky, aby se do co-housů vešlo co nejvíce lidí. Vlastníky co-housů jsou obvykle korporace, které se specializují na nabídky sdíleného bydlení.

Auditorium v muzeu královny Sofie, s rouškou EU Maroš Šefčovič

Velkým tématem programu je i změna v dopravě. Dojde k úplnému zákazu krátkých leteckých spojení. A delší povolené trasy budou daněny podle vzdálenosti. Čím kratší let, tím bude mít vyšší zdanění. Lidé budou motivováni, aby jezdili hromadnou elektrifikovanou dopravou. Osobní vlastnictví automobilů bude postupně daňově zlikvidováno, bude se naopak podporovat sdílené používání aut. Ovšem v případě osobních aut se bude auto danit podle najetých kilometrů na trase.

Čím dále pojedete, tím více na daních zaplatíte. Stát se tímto bude snažit lidi natlačit do veřejné hromadné dopravy, aby se vzdali osobní automobilové přepravy. Proto ani ve Španělsku si nikdo z politiků neláme hlavu, z čeho se budou nabíjet ty desítky milionů elektrických aut, které vymění auta spalovací, protože politici vědí, že nic se vyměňovat nebude. Po zákazu spalovacích aut už většina lidí žádné další auto mít nebude, protože se bude jezdit jen MHD a případně sdílenými elektromobily. A pro těch pár sdílených elektromobilů těch pár nabíječek po městě a současný počet elektráren bohatě stačí. Goyim už nikam cestovat nebudou.

Konec spalovacích aut, žádná náhrada za elektrická auta, pouze sdílení půjčovaných aut a cestování elektrickou MHD

Není bez zajímavosti, že ve Španělsku letos zavedli omezení rychlosti ve městech na 30 km/h, což je natolik pomalá rychlost, že daleko rychleji se dostanete přes město vlakem, nebo dokonce i na kole. To je tak úmyslně udělané, aby lidé přestali používat osobní auta, protože osobní auto je spojeno s osobní svobodou pohybu člověka. Jenže, to není všechno. V programu Espaňa 2050 se plánuje zavedení vyšších daní na tabák, alkohol, cukr a všechny neekologické výrobky vyrobené z fosilních surovin, tedy hlavně z plastů.

Daně budou uvaleny na živočišné potraviny, především na všechny druhy živočišného masa, přičemž náhrada bude spočívat v ekologických zdrojích, které prý nezatěžují planetu, jako je např. hmyz a jeho průmyslové zpracování a úprava do konzumovatelných produktů tak, aby to zákazník chuťově nepoznal. Lidé si tak už nepochutnají na dobrém mase, ale budou jíst brouky na milion způsobů a rozemleté na substrát do podoby něčeho, co se po obarvení a flavorizaci bude podobat masu.

Pedro Sánchez a Maroš Šefčovič

V programu čekají Španěle ale i jiné věci, jako je třeba zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou, aby lidé neměli pocit sociální jistoty a neustále se snažili o své zlepšování, aby jim zaměstnavatel smlouvu obnovil. Nově by se mělo ve Španělsku chodit do důchodu až ve věku 70 let, přičemž stát by důchod vyplácel v penězích jen zčásti, zbytek by byl vyplácen formou deputátního bydlení anebo státního kluzu.

Už dnes španělská města zavádí v sociálních programech zkoušky s minimální spotřebou obyvatel v důchodovém věku, který se snaží vměstnat pod částku 100 EUR měsíčně, což podle informací okolo roku 2050 bude zřejmě výše španělského univerzálního důchodu. Již dnes se tedy zkouší, jestli důchodci mohou vyžít na polévkách z pytlíku, na paštikách, odtučněném mléku a jestli by tento model byl uplatnitelný i na jiné skupiny než jenom na důchodce. Agenda 2050 tedy není nic jiného, než o čem píšu už mnoho let na AEN a v mých knihách, je to proces indukce chudoby, který bude spojen s islamizací evropského prostoru, která postupně vytlačí původní evropské obyvatelstvo.

Většinu populace již nelze zachránit, skončí v roli otroků Nového světového řádu spolu se svými dětmi, není jim už pomoci

Velký reset má za úkol nasunout a ukotvit nový společenský řád, který bude u moci držen pomocí systému Total Control, tedy absolutní kontrolou nad lidskou populací, nad jejím pohybem, nad jejím jednáním, chováním a vystupováním, každé slovo bude zaznamenáno, nahráno, uloženo, každý pohyb a krok člověka bude zaměřen a uložen, každá navštívená stránka bude zaznamenána a uložena, každý nákup bude uložen, každá platba bude zaznamenána.

Kdykoliv se člověk vymkne kontrole, přijde sankce, režim mu zablokuje kartu s univerzálním příjmem, přijde o vlastnictví kluzu a skončí na ulici, dostane zákaz na nákup cigaret, alkoholu, nebo přístupu k internetu, dostane zákaz na cestování MHD, zákaz na jízdu sdíleným autem. O tomto všem jsem už před lety psal, hovořil jsem o tom mnohokrát na SVCS a vidíte, už je to tady oficiálně, už i mainstream o tom píše, s odstupem několika let po Aeronetu.

Premiér Pedro Sánchez při odchodu z pódia

Dnes je to konspirace na Aeronetu, zítra děsivá realita venku na ulici. Jedinou nadějí na záchranu národa je hnutí konceptuálního odporu, kdy část populace uchová ve společnosti stezku, alternativní cestu pro lidi vyznávající svobodu. Nečekejte dálnici, ani silnici, ani ušlapanou cestu s houfy a zástupy následovníků. Je to stezka, která vede neprostupným terénem a lesy, ve kterých není vidět a snadno ztratíte směr. Pro většinu lidí, které okolo sebe znáte, již není záchrany a pomoci. S tím se musíte smířit a vyrovnat.

Neprobuzené lidi nelze zachránit, ani se o to nepokoušejte. Fašizace v blízké době dosáhne takového vrcholu, že budete postaveni před rozhodnutí, která změní životy mnoha rodin. Proces genocidy byl spuštěn a národy v současné podobě nepřežijí. Jenže národy jsou tvořeny výhradně lidmi, nikým jiným a ničím jiným. A dokud jediný vlastenec ponese konceptuální odpor v srdci, národ nezanikne. Kdo pozná svobodu, vycítí jako první její ztrátu. To, co globalistický nepřítel chce, to jsou naše děti, které se budou rodit už jen jako otroci do elektronického koncentráku Total Control, a nikdy tak nepoznají svobodu, takže nikdy ani nebudou mít důvod ji po věznitelích požadovat. Toto je hlavním cílem globalistů, aby se goyim už rovnou rodili s myslí otroků.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 45% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 5 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Marty
Návštěvník
Marty

Pablo Emilio Escobar Gavaria

Mirek
Návštěvník
Mirek

Hajzlové!

senkie3
Návštěvník
senkie3

O tom, môžu len snívať…

Barzoj
Návštěvník
Barzoj

Hurá do zemljanek!!!!!! Konečně budeme mít možnost žít jako zvěř, na rozdíl od LOVCŮ – kapitalistických lemplů s nakradenými konty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dronte
Návštěvník
Dronte

To je blbost, neomarxisti patří do malý ohrady, aby si toho dost užili. Když kamarád po svatbě rok bydlel s manželkou krátce v domě u jeho rodičů, manželka běsnila, že má sdílet kuchyň nebo koupelnu s tchýní. A tady podle globalčiků by měla kupa cizích lidí sdílet kuchyň, koupelnu, WC atd? Tohle by nevymysleli ani bolševici v 50. letech.
comment image

slopka
Návštěvník
slopka

No jo, to byla tchyně, ale když to budou cikáni, či muslimové, tak se holka přizpůsobí.

Sivul
Návštěvník
Sivul

Jste ochotni zaplatit tu nejvyssi cenu ?!

Barzoj
Návštěvník
Barzoj

Pod vládou “sexuálních a námořních lupičů alias Pirátů” a jiných, různého ražení deviantů ANO!!!

Sivul
Návštěvník
Sivul

Ja bych to povysil jeste o level vys. 2100 nebo alespon 2200. Ctim a respektuji Zivot i Smrt, ale…takze uz jen 39 let ?! To je hodne minut, kdyz se to prevede na jednotky. A pak co ?! Pak tady jako budem zit jako roboti ? 3/4 z nas uz tu nebude. Oni chteji vladnout necemu, cemu se da jen smat 😀 Vim ze lidi za to nemuzou, nikdo jim to ani nedava za vinu…Jsou to lide, co za to muzou ?! Vi vubec lide, ze se na ne letaji divat jine civilizace ? Ze to je jak ZOO ?! To co se tady deje, se nedeje nikde jine. Na druhou stranu, tim alespon clovek ziska imunitu. Reknete co chcete a co si prejete, a prani bude splneno. Kolik to bude stat a za jakou cenu. Vyzni to jako sci-fi, ale porusili veskere pravidla. Hjůstne máme problém…pomuzem Vam, ale naposled. Nevazite si niceho, dar. Ted je cas na Nás, uklidit ten binec. Uz nikdo nikdy nebude nikomu skodit, uz nikdy nenastane to, cemu rikate ovladani. A pokud tu Moc nekdo chce, tak tato planeta bude vymazana ze soustavy, je to sobecke ? Ano je ! Co kdo zaseje, to taky sklidi. Plati to pro vsechny. Vemte si tu Moc, uvidime co s tim udelate a na co ji pouzijete. Máte na to plné právo. Ale…

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

rok 2050?!?
toho se zaprodanci/vydiranci z vlady, PS, senatu i dalsi poskoci, nedoziji, a tak za 30jidasskych narod prodavaji, aby si jeste uzili echt gold vysnene prazdniny.
a jejich pohrobci?
s osekanym ci total zabavenym majetkem budou internovani do vily vyvolenych a to pod prisnym dohledem, aby byli ochraneni pred zlincovanim/rabovanim otroku, vcetne jejich dorozu pro pripadne “pikle kujme” s prevzetim moci, a kazdy vecer jako hl. tv program bude na bilou zed spolecenske mistnosti co-housu prenasen cizi/vysneny sen pro otroky.
jiz overena praxe tv reality show, napr. prima – vyvoleni, nova – big brother.

Vila VyVolených v číslechcomment image

Objekt, v němž se veškeré dění odehrává, je mimořádný velikostí snímané plochy, technickým vybavením i způsobem práce celého štábu. Pro ilustraci nabízíme několik zajímavých čísel.
zastavěná plocha: 753 m2
obytná plocha: 690 m2
vnitřní plocha pro soutěžící: 398 m2 bez koridoru na kamery
průměrná užitná plocha na jednu osobu: 34 m2
Kamery:
27 dálkově ovládaných
4x kamera v koridorech s kameramany
Světla: 140 ks
Elektronická zařízení: jsou dálkově ovládána režií
technické zázemí pro štáb obsahuje:
střižny (offline)
online pracoviště
režie
produkce
kostymérna a maskérna
redakční zázemí
dramaturgové
režiséři
střihači
zvukové studio a zvukaři
internetové přenosy streaming
rekvizitáři
technici
propojení s vilou a s přenosovým vozem, tak aby bylo vidět co, se děje ,když jedeme live z ateliérů, kde točíme přenosy

a ze se tohoto spanelskeho lidoveho tance “bolero” zucastnil vyvoleny komunista, provereny stb/KGB a studujici v SSSR diplomacii, Maroš Šefčovič, ktery de facto slovensko zatahl do rite, neni nic neobvykleho?
pouze dalsi kadrova rezerva z krysi smecky…comment image
pozn.: globsek, takovy maly aspen institut v CR.

Kariéra
Od roku 1989 působil na ministerstvu zahraničních věcí v Praze. od roku 1990 poradce státního tajemníka ministra zahraničí ČSFR. V letech 1991–1992 byl 3. tajemník a konzul na velvyslanectví v Harare (Zimbabwe), v roce 1992 byl 2. tajemníkem a zástupcem velvyslance v Ottawě (Kanada).
Od roku 1993 je pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky. Od roku 1995 pracoval na oboru zemí EU a NATO nejprve jako referent a od roku 1996 jako zástupce ředitele odboru. V roce 1997 se stal zástupcem ředitele a v roce 1998 ředitelem Kanceláře ministerstva zahraničních věcí SR.
Od roku 1998 působil jako zástupce vedoucího mise a rádce v misích Slovenska při Evropských společenstvích v Bruselu. Roku 1999 působil jako slovenský velvyslanec v Izraeli.
v roce 2002 byl generálním ředitelem sekce bilaterální spolupráce Ministerstva zahraničních věcí SR a v roce 2003 generálním ředitelem sekce pro evropské záležitosti. V letech 2004 až 2009 byl velvyslancem Slovenska při Evropské unii.
od října 2009 do února 2010 působil jako komisař pro vzdělání, kulturu a mládež v komisi vedení José Barrosem. Od 8. února 2010 do 1. listopadu 2014 zastával funkci komisaře pro institucionální vztahy a administrativu a stal se také místopředsedou Evropské komise za vedení předsedy José Manuela Barrosa. Místopředsedou zůstal i po listopadu 2014, kdy v nové komisi Jeana Clauda Junckera převzal agendu energetické unie. Tu původně měla vést Slovinka Alenka Bratušeková, která ale neuspěla při pohovorech před europoslanci.
V září 2018 oznámil, že se chce ucházet o post lídra kandidátky evropských socialistů pro volby do Evropského parlamentu 2019.
V lednu 2019 oznámil, že se účastní prezidentských voleb 2019 jako kandidát strany SMER – sociálna demokracia. V prvním kole voleb skončil na druhém místě za Zuzanou Čaputovou a postoupil do druhého kola voleb.

resume…comment image
zda zahackovany pucflek celoplanetarniku, tajnymi sluzbami provereny a cizackymi ambasadami schvaleny komunista nebo duta popelnice ze skladky, jako slovensky prezident, vse jedno, neb vyse zminovany tahl slovaky do zahuby od doby, nez vubec nekdo v CSSR tusil, ze probehne podvodny red velvet 89.
tim, ze na slovaci je stejna zaprodana banda sedici v pionyrskem palaci, vlade, poslanecke dume, na soudech/prokurature/policii atd., vcetne eu, nata, mezinarodnich organizaci aj., je proste vymalovano…

alt
Návštěvník
alt

Kdo cetl jen knihy Daniel a Zjeveni Janovi, tak ho to z clanku nemuze vubec prekvapit – a uz davno, co jsou k dispozici.

John W Booth
Návštěvník
John W Booth

Lidi, pojdme se společně sebrat a emigrovat někam do Vladivostoku nebo Argentiny, kde založíme novou českou kolonii (bez vakcin, bez buzerace, bez NWO… ) Tady už není za co bojovat. Baví vás to tady v tom podělaným zednářským státě??

Mila
Návštěvník
Mila

Nemusíte skučet a utíkat,ale bránit se a bojovat, všude a všemi prostředky., klidně i srpem a kladivem…

PaVo
Návštěvník
PaVo

Kolik ti je? Puberta? Zaprvé tam na nás nikdo nečeká, zadruhé máme takovou reputaci, že budeš sledovaný při návštěvě a do Běloruska myslím, že už se ani nelítá ode dneška. Aspoň mi to včera večer volala známá.

angel
Návštěvník
angel

dostat se tam je možné , vlaky jezdí – jde jen o létadla – to je kvůli ,, agenturním,, dělníkům …

Nehraje_roli
Návštěvník
Nehraje_roli

Neutečeš,není kam. Síly který stojí v pozadí nad vším o čem VK mluví,protože je povrchní, mají globální dosah. Není kam utéct.

aragonit
Návštěvník
aragonit

Treba to vybojovať tu a teraz tú borbu o našu slobodu. Nieje kam utiecť už nieje kam zdrhnúť. Tu sa tomu zlu musíme postaviť zoči voči a to neodkladne a nekompromisne sypať piesok do súkolia tejto fašistickej mašinérie kým ju nezastavíme.
https://aragonit11.blogspot.com/2021/04/rusko-zacina-budovat-vlastnu-orbitalnu.html

Noname
Návštěvník
Noname

Ano, dnes poslanci odhlasovali novelizaci stavebního zákona, který /pokud ho senát zpečetí/ umožňuje naprosto LEGÁLNĚ:
– BYDLET V MÍSTNOSTI BEZ OKEN A PŘÍMÉHO VĚTRÁNÍ.
– BYDLET V MOBLINÍM DOMĚ I V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBLASTI.

Cit:
“To, co prošlo, vrací poměry do předminulého století. Jestliže může být za bytový prostor považována místnost, která nemá ani přímé větrání, ani přímé osvětlení, myslím si, že tohle do 21. století nepatří,“ řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.”

A také:

“Vadí mu obytné mobilní domy, které mohou být vyňaty ze schvalování a hyzdit krajinu i v plochách památkově chráněných. „Takže abych řekl příklad, v lednicko-valtickém areálu se nám může objevit takovýto obytný dům s tím, že je vyňatý ze schvalování,“ protestuje ministr kultury.”

Copak udělá senát, který to dostane na stůl? A co prezident?

KOMU JE TATO NOVELIZACE URČENA? KDOPAK NÁM BUDE BYDLET V KARAVANECH V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBLASTECH?

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-novy-stavebni-zakon-vlada-dostalova.A210526_065045_domaci_kop

PaVo
Návštěvník
PaVo

Ta novelizace je o tomto:

https://www.youtube.com/watch?v=c7IA8DWt0ZY&t=811s

Někdo tady psal (chybně) jak Číňané bohatnou. V tomto videu se mluví jinak. Důchodci v kovových klecích 180 x 75 cm, matka s dcerou v místnosti velikosti cely v žaláři, pracuje za necelé 4 dolary na hodinu a čeká na byt, kde je 100 000 lidí na pořadníku a ta slečna tam říká, že situace se zhoršuje kvůli přebujelému a rostoucímu vládnoucímu aparátu ( stejně jako u nás ), a dokonce tam zaznělo, že ti lidé nemají volební právo.
Pan VK psal o komunistické Číně, je to fašismus se vším všudy, včetně koncentráků. Tam nás potřebují dostat.

slopka
Návštěvník
slopka

V karavanech nevím, ale my slušní, pokorní, třídící suroviny, ochotně si nasazující náhubky, nastavující rameno k opíchání, půjdeme do toho zaplísněného sklepa.