Genderová genocida z dílny ČSSD v příručce pro mikrojesle šokuje nejednoho rodiče!...

Genderová genocida z dílny ČSSD v příručce pro mikrojesle šokuje nejednoho rodiče! Ministerstvo Jany Maláčové spustilo indoktrinační program pro děti v jeslích, genderový shifting, pro-choice doktrína pohlaví, chlapci na pískovišti s panenkami různých barev pleti, zákaz rozdělování činností na klučičí a holčičí, zákaz blokace behaviorálně závadných modelů chování, chlapci v dívčích šatech, zákaz výchovy chlapců k rysově ukotvenému mužskému chování! Svěřit dítě do jeslí je dnes pro vývoj dítěte rozsudkem sociální smrti!

Genderová genocida z dílny ČSSD v příručce pro mikrojesle šokuje nejednoho rodiče! Ministerstvo Jany Maláčové spustilo indoktrinační program pro děti v jeslích, genderový shifting, pro-choice doktrína pohlaví, chlapci na pískovišti s panenkami různých barev pleti, zákaz rozdělování činností na klučičí a holčičí, zákaz blokace behaviorálně závadných modelů chování, chlapci v dívčích šatech, zákaz výchovy chlapců k rysově ukotvenému mužskému chování! Svěřit dítě do jeslí je dnes pro vývoj dítěte rozsudkem sociální smrti!

Mluvím a píšu o tom pravidelně. Globalisté své procesy razí nejraději na 1. prioritě řízení, tedy na prioritě vzdělávací a světonázorové. Možná to netušíte, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové z ČSSD začalo po celé republice distribuovat metodickou příručku [1] pro provozovatele tzv. mikrojeslí a tento manuál [2] je tak nosným pilířem předškolního vzdělávání těch úplně nejmenších ve věku, který předchází školkám. Jana Maláčová, která studovala na London School of Economics (LSE) v Londýně u Rotshchildů a posléze i ve Frankfurtu v Německu na známé škole Fabiánů [3], začala řídit indoktrinační výchovu v jeslích způsobem, který si v ničem nezadá s těmi nejbrutálnějšími tezemi genderismu z USA.

Mattel – Reklama z USA, vysílání pro děti.

Příručka nazvaná péče o děti v mikrojeslích obsahuje návod, jak vychovávat malé děti a vést je k multikulturalismu a genderismu. Hned v úvodu se uvádí, že vychovatelka musí dětem nechat volnost v oblékání, tedy v tom, co si děti berou na sebe. Děti rády experimentují a chtějí si vyzkoušet i oblečení opačného pohlaví. Vychovatelka v tom má děti podpořit pomocí hry, takže chlapcům má umožnit obléknout se do dívčích šatů a nechat jev nich, pokud se v nich cítí dobře.

Takhle se kluk nechová a tohle není pro holky… jsou nově zakázané výrazy!

V normální rodině to funguje tak, že když chlapec toto provede, dostane obvykle facku, že je úchyl a tím se ukotví a zabetonuje jeho mužské pohlaví v podvědomí. Pokud to rodič neudělá, dítě se začne chovat deviantně. Je to medicínsky prokázané z USA z výzkumu v 50. letech, že dítě si ukotvuje pohlaví výchovou, není to jenom dané přirozením, ale působením výchovy. Příručka z ministerstva Jany Maláčové tak vede k rozvoji latentních a parciálně deviantních vzorců behaviorálního modelu dítěte. Je vidět, že paní Maláčová se u Rothschildů na LSE v Londýně naučila procesy behaviorální genocidy, o které píši v nové knize.

Reklama Mattelu na genderově neutrální panenky pro chlapce i děvčata.

Příručka dále nabádá, že činnost dětí ve skupině nesmí být rozdělena podle pohlaví, že by si chlapci hráli s auty a dívky s panenkami, to je prý stereotypní rozlišování, které je na závadu. Vychovatelka prý má říct, že teď si všichni budeme hrát s auty a potom později řekne, že teď si všichni začneme hrát s panenkami. Tato nebezpečná příručka od Maláčové proto vytváří dětskou psychologickou dysplazii, rozštěpení behaviorálního vzorce chování, které je normativně zdravé a žádoucí a naopak dává prostor rozvoji deviacím.

Příručka od ČSSD na přeprogramování vašich dětí v jeslích, když dřete v práci a paní Maláčová vám genderově posunuje behaviorální vzorec dítěte

Přímo v této souvislosti potom příručka nabádá, aby při hře s panenkami měly všechny různou barvu pleti a aby se děti učily akceptování multikulturalismu. Doslova se v manuálu uvádí, že… pokud se ve skupině vyskytuje dítě, které je něčím pro ostatní výrazné (jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní postižení…), použijeme tuto odlišnost pro obohacení celé skupiny, s dětmi si povídáme o tom, že svět je velmi různorodý a to jej dělá krásný. Ano, to slovo “obohacení” se tam opravdu nachází. Níže uvádím několik citací z manuálu.

Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách.

Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky. Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku (takové rozdělování vytváří hranice mezi dětmi tam, kde přirozeně nejsou, a utvrzuje děti ve stereotypním vnímání, že dívky a chlapci se na něco hodí víc jen na základě jejich pohlaví). Každé dítě je jedinečné a mělo by s ním být zacházeno na základě jeho osobnosti, schopností a dovedností.

Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví (např. uspořádáme závody v posílání autíček pro všechny, každé dítě si vybere autíčko, pojmenuje ho, a s ním pak soutěží; každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, budete vozit v kočárku atd.).

Pokud je to možné, vybíráme hračky, např. panenky, i jiné než světlé barvy pleti atd.

Při čtení pohádek vybíráme, mimo klasických českých nebo evropských, i pohádky z jiných kulturních okruhů. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen (v seznamu literatury uvádíme několik příkladů na genderově a environmentálně citlivou literaturu pro děti).

Pokud se ve skupině vyskytuje dítě, které je něčím pro ostatní výrazné (jiné etnikum, jiný jazyk, zdravotní postižení…), použijeme tuto odlišnost pro obohacení celé skupiny, s dětmi si povídáme o tom, že svět je velmi různorodý a to jej dělá krásný. Tuto situaci lze využít pro seznámení dětí s různými tradicemi a zvyky, které se liší jednotlivými kulturami. Necháme děti vyprávět o tom, jak probíhají přípravy na různé svátky u nich doma. (Níže je foto od Mattela, genderově neutrální panenky.)

Vliv prostředí

Prostor můžeme rozdělit do koutků, určitých zón podle aktivity, nikoli podle pohlaví. Nevnucujeme dětem činnosti, ale vytváříme podnětné prostředí. Při pobytu venku necháme dětem co nejvíce prostoru pro volnou hru.

Preferujeme individuální a skupinové činnosti. Děti se dle zájmu většinou k dané činnosti přidají. O společných aktivitách s dětmi mluvíme. V případě, že se setkáme s negativními reakcemi, děti do ničeho nenutíme, necháme jim prostor jen se dívat, nebo se věnovat jiné činnosti. Vyvarujeme se manipulativního jednání s dítětem.

Vliv literatury a umění

Cíleně vybíráme vhodné knihy a písničky s různorodým zaměřením, zařazujeme jak klasické české pohádky, tak moderní (např. i pohádky, které nabourávají genderové stereotypy a rozšiřují jeho kulturního obzor).

Vliv jazyka a komunikace

Děti jsou velmi vnímavé a pečující osoba je pro ně po dobu jejich pobytu v mikrojeslích vzorem, jak mluvním, tak osobnostním. Proto je nutné, aby chování i způsob vyjadřování pečujícího, kopírovalo etické principy, na kterých stojí dané zařízení. Člověk má tendenci mimoděk sklouzávat ke stereotypnímu chování a s tím souvisejícímu vyjadřování. Je třeba si při kontaktu s dětmi dávat pozor, vyvarovat se větám typu: „Takhle se správný kluk nechová/chová.“, „Tohle je přece pro holky!“. Při aktivitách typu „povolání“ pracovat s oběma rody (např. na kartičkách s obrázky mít i genderově netradiční povolání, pojmenovávat profesi oběma rody, ptát se nestereotypně). Mluvíme srozumitelně, jasně a spisovně. Není vhodné nadměrné používání zdrobnělin.

Konec citace z příručky.

Jak sami vidíte, dokument provádí přesně to, před čím pravidelně varují každý pátek na SVCS a hovořím pořád dokola, že globalisté se snaží rozbít vnitřní kruh rodiny, sebrat rodině čas na výchovu dítěte, donutit matku, aby výchovu dítěte svěřila do péče státního zrůdného systému a různých genderových feministek a různých Maláčových z různých ministerstev. Nejprve vám seberou peníze, abyste měli nouzi a nedostatek a musela jste jít brzy po porodu do práce.

Díky tomu potom stát drapne vaše dítě a tvrdě a brutálně potom vaše dítě v jeslích indoktrinují a provádí genderový shifting, tedy pohlavní posun vašeho dítěte. Z chlapečka vám udělají holčičku a obráceně. Kluk potom v obchodě bude v hračkách hledat panenky, zatímco vaše dcera bude kolem běhat s dětskou pistolí a hrát si na policajtku. Přesně proto byly v ČR přijaty zákony o jeslích a mateřských školkách, aby stát mohl dostat vaše dítě do ruky co nejdříve, již v tom nejútlejším věku od 1 roku, prostě snaha o to, aby máma neměla na výchovu nového budoucího občana žádný vliv.

Firma Mattel v první linii spustila v USA kampaň za genderově neutrální panenky, ať si dítě rozhodne o pohlaví své panenky samo, stejně jako později si dítě samo rozhodne o svém vlastním pohlaví

Společnost Mattel vyrábějící panenky Barbie nedávno uvedla na trh genderově neutrální panenky, kde se dítě samo rozhodne, jak panenku oblékne, jestli jako chlapce, nebo jako dívku. Přesně toto je proces genderové dysplazie a rozvoje genderového shiftu. Mattel spustil v USA reklamu, kde si chlapec hraje s panenkou a vedle sedí černošská dívka, která vypadá jako chlapec.

Genderově neutrální panenky od Mattela.

Žádná rodina nesmí dávat děti do jeslí, je to zločin proti rodině! Matka musí s dítětem zůstat doma až do doby, než jde dítě do školy a muž musí být co k čemu, aby ženu i dítě uživil. Tak to platilo a fungovalo jak svět světem stál a až donedávna s tím nikdo neměl problém. Dnes stát se snaží vaše dítě přeprogramovat a provést u něho genderový shifting v rámci plánu behaviorální genocidy. Je jasné, že matka potřebuje peníze, ale existují práce i z domova, zvláště v dnešní době. Dítě musí mít a potřebuje matku mít na očích a v tělesném kontaktu prvních 6 let života, aby dítě k vám přimklo a vytvořilo se rodinné pouto, které globalisté nenávidí. Takhle se likvidují národy, když matka sedí v Tescu za kasou, zatímco o její roční dítě v jeslích se starají různé Maláčové a jiné genderistky.

Nejen o jeslích a indoktrinaci nejmenších budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném vysílači CS. Probereme všechna aktuální témata za poslední týden. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sestka
Návštěvník
sestka

Zastupkyne lidu democraticka svine LGBTQ tepla obojzivelnice a zlodejka
https://infostormer.com/democrat-congressbitch-exposed-as-perverted-bong-smoking-weirdo/

sestka
Návštěvník
sestka

Jedna silena ze stada silenych krav jez vecne vypraveji o svem znasilnovani-po 50ti letech- behaji v pruvodech odene v barvach odevu ktere jim predem nekdo sdelil a houkaji, neb tak se hovori v USA
se rozhodla ze jeji sedmilety syn je vlastne holcicka (pres protesty manzela) a je nutno jej tedy na tuto zivotni funkci predelat .Pozadala proto v 1 fazi o chemickou kastraci a pozdeji o zmenu pohlavi tj. usmiknout a vyvrtat.Nastesti se o tom zacalo mluvit na mediich a soudce tento krok prozatim zamezil
Tak to jen na ukazku kam az debilita jues krav muze dojit Zavinili prohibici chodi a podporuji kostely -jen ve spolku evangelistu je techto zidomilu 80 milionu a take proto tak hladce prochazi v USA politika Israel je nas vzor .Jsou to opravdu neuveritelne kravy vesmes pretloustle sotva chodici a to jen pro dalsi zradlo ktere se nakupujwe na nuse *chozenim minim jezdeni autem ) Proto take asi tolik buzerantu neb muzi tak uzrani nejsou a tudiz je asi snadnejsi mezi sebou obcovat nezli s eseredou ktera s evali jako prase u kyble zradla a chrochtajice zere

petite
Návštěvník
petite

Veľmi by ma zaujímalo, či má tá pani Maláčová vlastné deti. Som presvedčená, že nie. Toto by normálna žena a matka nikdy neurobila…

Zorga
Návštěvník
Zorga

“..a muž musí být co k čemu, aby ženu i dítě uživil”. Jste si tím jistý při výši mezd v ČR?

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

Syn proti otci dcera proti matce a kdopak nastavil mantinely pro rozklad rodiny, no naši miloučcí havloidíci chátra 77 ,ktera je na.raná všade a kope za svého chazarhada.

aws
Návštěvník
aws

Myslím, že zaměstnanost žen stoupala už za vlády udatného kmene Komančů. Takže pana Veškrnu bych zrovna do tohohle zas až tolik netahal (byť leccos mu vyčítat jde).

AlexZZ
Návštěvník
AlexZZ

Ti co to prosazuji trpi tezkou paranoidni poruchou osobnosti. Meli by byt izolovani a nikoliv ve vlade.

Petr
Návštěvník
Petr

Úplně nejkrásnější na těch školkách je to, jak některé paní učitelky zachází s dětmi, někdy to nejde nazvat jinak, než jako s hadrem. Já si pamatuji ve školce, v té době mi mohly být 4 roky, hrál jsem si a udělal jsem něco, co paní učitelce přišlo asi za nesprávné, popadla mě za ucho, tahala za něj a já brečel, protože ne jen, že to bolelo, ale taky jsem nevěděl proč to dělá, protože z pohledu dítěte to nebylo špatné, ale z pohledu paní učitelky jsem byl jaksi “zlobivé dítě”… Dneska je mi 15 let a jestli někdy budu mít děti, tak bych je chtěl dát do školky nejmíň od 4 let. Aeronet sleduji už asi 2 roky a moc Vám fandím a doufám, že se Vám podaří jen tak dál! 😉

r.m.
Návštěvník
r.m.

klíšťata šíří alergii na vepřový a hovězí maso, klíšťata jako enviromentální zbraň amerických předkožkářů?
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2744786-staci-jednou-kousnuti-klistete-a-clovek-ziska-alergii-na-maso-problem-se-siri-z-usa-do
Už roku 2017 informovali vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, že se alfa-gal alergie ve zvýšené míře vyskytuje u zaměstnanců v lesnictví a u lovců. „Tito lidé se velmi často pohybují v lesních porostech a jejich okolí, kde na ně číhají klíšťata. S rozvojem alfa-gal alergie v jejich případě těsně souvisí počet přisátí klíštěte a hladina protilátek IgE zacílených vůči sacharidu alfa-gal,“ uvedli čeští vědci.

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

Však nic není náhoda to co činí teď tropili od nepaměti.

Motopes
Návštěvník
Motopes
jorg
Návštěvník
jorg

menstruace uz neni jen pro zeny:
z baleni vlozek Always bude odstranen znak venuse symbolizujici zenu! bylo to diskriminujici! odted bude menstruace bez diskriminace a stereotypu, tj nejen pro zeny! takze nyni muze prakticky kdokoli, kdo se na to citi…
https://twitter.com/IndiaWilloughby/status/1185871145079312384?s=19

uz vim co mi to cely divadlo pripomina 😀
https://youtu.be/dH-A9YBsrwo

Eva
Návštěvník
Eva

Debilové na N-tou.
Kéž už by se všichni ti chytráci, co tohle vymýšlejí, vypařili. A bude klid.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

spise zalezi, kdo s oznacenim vlozek ma vetsi problem, zda primo transsexualove nebo nasazena a zfanatizovana “skodna” panicky z NWO, kteri chirurgickou zmenu pohlavi berou za dalsi typ sterilizace a to jako akt ke snizovani populace na planete…..bohuzel mi v tom blazneni chybi izrael a musulmani :)))…..

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

To je od nich milučký ,styděl jsem se za svůj desítky let utajovaný menzes. Satan mi poskytuje absolutní svobodu vo fšom a proto má zřejmě toliko následovníku. Bůh s Námi a zlý pryč.

Thom
Návštěvník
Thom

Prokurátor špeciálnej prokuratury ( takže bezvýznamný darmožráč ) podal obžalobu na Rostaša. V posudku sa mimochodom uvádza…Fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera.“

https://www.infovojna.sk/article/prokurator-podal-obzalobu-na-sefredaktora-zem-a-vek-za-extremizmus

Obžalovat treba vlastizradcov, ktorý nám predali Slovenské elektrárne.
Kurvy nam predali krajinu kde nevlastníme nič ale im vadí Rostaš…

Ten divoký Západ, kde sa chlap postavil chlapovi a vyriadil si s nim účty bez následkov mal niečo do seba…

Eva
Návštěvník
Eva

Zdůvodnění fakt hodné idiota.
Toho prokurátora by měli vyhodit na hodinu, protože je evidentně duševně v nepořádku.
Pokud něco neřeknu či nenapíšu, tak to popírám – no tak to klobouk dolů před takovou oslnivou úvahou.