Francie od 1. srpna znovu zavede celoplošné a povinné nošení roušek na...

Francie od 1. srpna znovu zavede celoplošné a povinné nošení roušek na veřejnosti, v USA se již objevují názory, že po dobu několika následujících let bude nošení roušek povinné všude a celoročně! Díky rouškám bude možné rozpoutat pouliční nepokoje se zakrytými obličeji zcela legálně, čímž se zabrání AI identifikaci obličejů organizátorů a účastníků nepokojů! Americké ulice ukázaly, jak to má fungovat od 1. srpna ve Francii a na podzim i ve zbytku Evropy! Český server uveřejnil, co neměl, protože to uniklo z interního jednání zdravotníků v rámci diskuse?

Francie od 1. srpna znovu zavede celoplošné a povinné nošení roušek na veřejnosti, v USA se již objevují názory, že po dobu několika následujících let bude nošení roušek povinné všude a celoročně! Díky rouškám bude možné rozpoutat pouliční nepokoje se zakrytými obličeji zcela legálně, čímž se zabrání AI identifikaci obličejů organizátorů a účastníků nepokojů! Americké ulice ukázaly, jak to má fungovat od 1. srpna ve Francii a na podzim i ve zbytku Evropy! Český server uveřejnil, co neměl, protože to uniklo z interního jednání zdravotníků v rámci diskuse?

Česká média zahájila ve čtvrtek hon a štvanici na další server, který uveřejnil informaci, že v ČR se budou od srpna znovu povinně nosit roušky na veřejnosti. Tuto informaci přinesl lifestylový server Funrich.cz a někdo server udal a nahlásil Ministerstvu zdravotnictví, které okamžitě na svém Twitteru informaci popřelo [1]. Podle informací to vypadá, že za tímto udáním stojí opět Jan Cemper ze serveru Manipulatori.cz a ministerstvo zdravotnictví tak jednalo právě na základě tohoto udání.

Server FunRich.cz

Server Funrich.cz se zalekl honu na čarodějnice a článek smazal [2], čímž nepřímo přiznal, že se jednalo o hoax. Nevíme, odkud Funrich.cz čerpal své informace, ale o hoax se tak úplně doslova nejedná. Hlavní epidemiolog ČR Rastislav Maďar totiž sám na Radiožurnálu uvedl [3], že na podzim mohou být roušky znovu povinné. Zdroj naší redakce nás už během týdne upozornil, že česká komise epidemiologů a zdravotníků pří ministerstvu zdravotnictví v rámci posledního jednání a hodnocení epidemiologické situace v ČR hovořila i o situaci ve Francii a o možných důsledcích a opatřeních pro ČR, které by se mohly odvíjet od 1. srpna tohoto roku. O co se konkrétně jedná?

Ve Francii budou roušky znovu povinné od 1. srpna, ale co v ČR?

Epidemiologická situace v ČR je zatím stabilizována, s výjimkou ohnisek ve vybraných lokalitách, ale velké obavy panují ze situace, která může nastat v srpnu a následně v září. Čeští epidemiologové podle našich informací vyjádřili na posledním jednání tento týden obavy, že na přelomu července a srpna by mohlo dojít ke skokovému navýšení případů Covid-19 v ČR spolu s tím, jak bude kulminovat návrat českých turistů ze zahraničí, kteří měli červencové termíny a současně uplynou zhruba 2 týdny inkubace u těch, kteří se z dovolených vrátili v první polovině července.

Následně první polovina srpna bude inkubačním oknem pro ty, kteří se vrátili až ve druhé polovině července. Během této diskuse epidemiologů podle našeho zdroje zaznělo, že by bylo rozumné zvážit znovu nošení roušek, a to na základě zkušenosti ze zahraničí. A tou zkušeností myslí čeští epidemiologové Francii.

Emmanuel Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron totiž v úterý oznámil [4], že Francie s největší pravděpodobností zavede od 1. srpna na celém území Francie znovu povinné nošení roušek na veřejnosti. Důvodem je nárůst nakažených osob ve Francii po návratu z dovolených, z Riviéry a z letních resortů ve Francii. A právě o tomto se čeští epidemiologové, kteří radí ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, podle našeho zdroje bavili na posledním setkání mezi sebou.

Od našeho zdroje tedy víme, že se o zavedení povinného nošení roušek opravdu diskutuje mezi zdravotníky při ministerstvu, ale zatím jde pouze o zvažované možnosti, nikoliv o definitivní rozhodnutí. Nelze tedy informaci Funrich.cz označit úplně za hoax, ale spíš za nepřesnou, resp. zatím unáhlenou informaci. Povinné nošení roušek od 1. srpna bude ve Francii, tam je to prakticky už jisté po oznámení prezidenta Macrona, v ČR k takovému rozhodnutí zatím nedošlo.

Roušky sice chrání před kapénkami, ale fungují i jako maskování před policejními AI kamerami

Datum 1. srpna je pouze jedno hraniční datum, které dělá epidemiologům vrásky na čele v Evropě. Tím druhým datem je 1. září a návrat školáků do škol. Jenže, dosud není vůbec jasné, kolika škol se to bude týkat, protože všechno bude záviset na epidemiologickém vývoji v srpnu. Vzhledem k tomu, že počet pozitivních testů stále neustává, není vůbec jasné, jestli bude možné v září prohlásit situaci za bezpečnou, aby děti mohly chodit do škol jen tak.

Je vysoce pravděpodobné, že děti i v září ve školách budou muset mít roušky, budou muset mít rozestupy, ředitelé škol jsou z toho na prášky, protože nemají prostory pro rozsazené děti od sebe, školy na to nejsou dimenzovány, takže se dá očekávat, že i v září některé školy budou pokračovat ve výuce z domova. To je zcela reálné. My se však musíme podívat na jiný faktor, na roušky jako takové.

Členové Antifa na demonstraci v USA

Ve Spojených státech se ukazuje, že roušky, kromě biologické a kapénkové ochrany, plní ještě jednu funkci. Slouží jako dokonalé maskování a skrývání identity pachatelů násilných trestných činů a rabování v amerických ulicích v rámci hnutí Black Lives Matter. Na tuto situace upozorňují mluvčí policie, že v důsledku nošení roušek je naprosto vyloučeno optické rozeznávání obličejů pomocí kamer s umělou inteligencí, které umí z kamery podle obličeje odvodit vzorec a vyhledat v databázi obyvatelstva podle uložené fotografie shodu. Američané již začínají akceptovat myšlenku, že roušky se budou nosit opravdu dlouho, mnoho let a média to již de facto přiznávají [5]. A demonstrantům v amerických ulicích to vyhovuje.

Trvalé nošení roušek jako v Číně? Podle pozorovatelů je to symbol nástupu Číny jako světové velmoci č. 1

Tak obrovské množství demonstrantů potom nelze nijak sledovat, protože nosí roušky neustále, nikdy je nesundavají a policie tak nemá možnosti zjistit, kdo např. střílel ze zbraně, kdo napadl policistu atd. Jakmile ve Francii dojde k povinnému nošení roušek na veřejnosti, nepokoje se z USA přenesou do Francii a dojde k obnovení protestů Žlutých vest proti Emmanuelu Macronovi. Jenže, chystá se něco mnohem děsivějšího. Začíná se totiž mluvit o permanentním nošení roušek natrvalo, napořád, a to z toho důvodu, že Covid-19 virus prostě s námi zůstane natrvalo a bude mutovat jako chřipka, proti které také neexistuje stoprocentně účinné očkování.

Rouška na omezení vdechování čerstvého vzduchu

Profesor Atanu Biswas ze Statistického institutu v Kalkatě napsal [6] zajímavý článek, že Indie, a postupně i další země světa, mohou převzít tzv. čínskou rouškovou kulturu, kdy obyvatelstvo dobrovolně nosí roušky při cestách hromadnou dopravou, v obchodech, na veřejných místech, a to zcela dobrovolně a přirozeně. Pokud by lidé začali nosit roušky trvale, mělo by to okamžitě dva důsledky. Nebylo by možné je elektronicky identifikovat pomocí kamerových AI systémů a současně by došlo ke snížení okysličení lidského organismu, protože roušky omezují při každém nádechu objem čerstvého vzduchu o 30 až 78% v rozsahu a závislosti, z jakého materiálu je rouška ušita, z kolika vrstev, jak těsně je na tvář nasazena, jestli jde o roušku nebo respirátor atd.

Dlouhodobé nošení roušek povede k postupné ztrátě přirozené imunity v populaci, výrobci vakcín budou mít žně

Dlouhodobé nošení masek totiž postupně lidi připraví o přirozenou imunitu. Lidé musí dýchat do plic nečistoty a viry, protože právě v plicích se vytváří v lidském těle imunitní reakce. Druhým místem v těle je tenké střevo. Imunita se tedy vytváří tím, co dýcháme, a tím, co jíme a pijeme. Ani vzduch, ani potraviny proto nesmí být sterilní, musí být znečištěné, a to právě proto, aby naše tělo bylo nuceno si vytvářet imunitu. Pokud budeme permanentně nosit roušky, potom zčásti anebo úplně o imunitu přijdeme a hádejte, co jediného nám zůstane jako náhradní řešení pro získání imunity?

Dětská rouška, naprostá tragédie pro imunitní systém dítěte

Ano, jediné, co zůstane jako možnost pro imunizaci člověka, bude očkování. A tím jsme doma. Jediným výsledkem dlouhodobého nebo trvalého nošení roušek bude postupná a plíživá ztráta přirozené imunity člověka, dospělého jedince i jeho dítěte, protože ti dobytkové globalčiky narvali roušky na ústa i dětem. Doufám, že už chápete, co tím sledují. Za nějaký čas dojde k tomu, co je k vidění v Číně, kde vypukají mohutné plicní epidemie, protože Číňané nemají dostatečnou přirozenou imunitu, protože od dětství nosí trvale a dlouhodobě roušky.

Imunita se vytváří vdechováním a konzumováním virů a nečistot. Zní to odporně a hnusně, ale tak to prostě příroda zařídila. Bez přirozené imunity zůstane jenom jediná šance na přežití, vakcinace!

Člověk musí dýchat do plic bordel, viry a nečistoty, aby se jeho plicní sklípky imunizovaly a organismus si vytvořil přirozenou imunitu. Proto malé děti si musí hrát na písku a na trávě, musí se hrabat v písku a v zemi a potom si olizovat prsty, protože tím se do organismu dítěte dostává bordel, nečistoty, viry a bakterie, bez nichž není možné nastartovat imunitní systém v těle dítěte. Proto každá matka, která jako šílená běhá po domě se Savem a sterilizuje každou kachličku, de facto zabíjí své malé dítě, jehož organismus ve sterilním prostředí si nemá jak vytvořit imunitu.

Bill Gates na tiskovce s ampulkami vakcíny

Trvalé nošení roušek tak povede ke snížení přirozené imunity v populaci a jedinou záchranou člověka tak bude očkování, což je velice pochybná a často i nebezpečná náhrada za přirozenou imunitu. Všechno, co globalčiky dělají a vymýšlí s rouškami, sleduje konceptuální cíl snížení přirozené imunity obyvatelstva, aby se stalo více závislým na syntetické imunologii, tedy na očkování. A proto nošení roušek ve Francii a v dalších zemích je součástí plánu globalistů pro uplatnění jejich vakcín. A když to nepomůže, tak lidi úmyslně nakazí, a to doopravdy. A o tom přineseme dnes v pátek v dalším článku šokující a exkluzivní velkou reportáž od naší čtenářky a české krajanky žijící na Floridě.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Lynn
Návštěvník
Lynn

Každý, ať si to přizná nebo ne, cítí, že po nasazení roušky se mu hůře dýchá. Pro naše zdraví je klíčové dychat čerstvý vzduch a netrávit své tělo jedovatým oxidem uhličitým. V Americe se proti rouškám bouří, tak snad se tím budeme inspirovat. Co dělat, když už ten náhubek budeme muset nosit? Především je nutné se vyhnout kupovaným rouškám. Hadr na hubu by měl být z prodyšného materiálu, bavlna je skvělá a neměl by těsnit. Je třeba si ten hadr nasadit na hubu tak, aby člověk mohl dýchat čerstvý vzduch a současně to vypadalo, že hadr na hubě sedí dobře.

Upřímně lituji všech, kteří s hadrem na hubě vykonávali fyzicky namáhavou práci, zejména v uzavřených prostorách. Nechápu, proč, když jin ten hadr na hubě snížil přívod kyslíku, nesnížili svůj výkon a tím si šetřili zdraví. Nechápu, proč si za pár korun ničili zdraví. Zdraví je nesmírně cenné, je to poklad, který by si měl člověk hlídat, Zdravý člověk má kvalitnější život, lépe se životem protluče, zatímco nemocný člověk, pokud není bohatý, živoří a jeho život je trest, jen trpí.

Na hadry nasrat
Návštěvník
Na hadry nasrat

Nemáte pravdu,na hadry přes držku vládním židákům NASRAT!! Jakýmkoliv pokusem o improvizaci je znamením Vaší otrocké podřízenosti tomuto zločinnému nelegitimnímu zlodějskému pseudorežimu.

Odpor
Návštěvník
Odpor

Až všechny okolnosti o největším židovském celosvětovém mega podvodu s tzv. korona virusem /chřipka/ vyjdou najevo,nebudou těm vládním protektorátním zmrdům a jejich přisluhovačům stačit větve na stromech a kandelábry. Osobně si zamlouvám očkovacího podvodného maxizmrda Prý-mulu,obvzlášť rezavé ocelové lano už mám pro něj připravené.

Radek
Návštěvník
Radek

comment image
Všechny epidemie po roce 1945 neměli přirozený původ, ale byly vyrobeny ve vojenských laboratořích. Je úplně jedno jestli v USA nebo Číně, neboť oni mají své lidi, kteří jim slouží skoro ve všech zemích. Taková “zvláštní náhoda” je, že veškeré epidemie pochází z Číny. Je to proto, že Čína je největší globalistická laboratoř na světě. Henry Kissinger je taková šedá eminence, která dohlíží na procesy řízení v Číně. comment image
Mao Ce-tung a Kissinger (Kissinger choval velké sympatie k Mao Ce-tungovi). Taky velice vychvaloval čínskou politiku jednoho dítěte. comment image
Jiang Zemin (prezident Číny) a Henry Kissinger v roce 1995.
Všechny tyto epidemie jsou vytvořené, aby ovládáli myšlení lidí, strach je nejlepší marketingový nástroj na prodej, kdy si lidé (vlády) koupí i co by si normálně nekoupili a zadluží se u sionistických bank. Strach potlačuje racionální myšlení (takový Jaryn je ukázkovým případem). Lidé jsou ochotni vzdát se svého soukromí, svých svobod, které jim nosatí přislíbili v systému “demokracie”, což byla klasická nosatá lež. Pokud znáte Protokoly starších Sionů, tak je to tam pěkně popsáno. Ještě nikdy při průběhu těchto epidemií nedošlo k tomu, aby se kompletně na celém světě uzavírali ekonomiky. Pokud jste četli jeden z mých posledních příspěvků tak vám asi docvaklo, že to není náhoda, neboť oni na tom pracují desetiletí. Po druhé světové válce, jsme museli čelit strachu z jaderného holocaustu, když antagonisický koncept kapitalismus vs. komunismus, byl skoro zlikvidován, vytáhli dalšího globálního strašáka a to globální terorismus díky 11.září. Potom jsme čelili strašákům jako AIDS, globálnímu oteplování, ptačí chřipka, nemoc šílených krav, prasečí chřipka, SARS, MERS a nyní Covid-19. Gójové jsou lehce manipulováni pokud jsou vystaveni dlouhodobému působení strachu. Nyní se chystají na finální fázi k ukotvení systému NWO. comment imagecomment imagecomment imagecomment image
Chtěl bych pana VK upozornit, že Bill Gates chystá mimo druhé vlny ještě takzvanou fázi 2, kdy tento falešný kouzelník vyndá z klobouku králíka bioterorismu. Zde je video: https://youtu.be/blCYs7pb7ag
Že se nic neděje náhodou a je pečlivě připraveno, a pomocí podprahové symboliky je nám ukázáno predikce budoucnosti. Jedním z takových médií, která toto provádí je časopis Economist. Každý prosinec vydává The Economist speciální edici, která předpovídá trendy a události nadcházejícího roku. A pokaždé jsou na obálce vyobrazeny buď nějaké osobnosti nebo koncepty. Zatímco význam některých obrazů je zřejmý, jiné vypadají jako nějaké kódy nebo šifry. Pokud pravidelně čtěte mé příspěvky tak víte, že na některé skryté symboliky upozorňuji neboť je potřeba pochopit, že tyto věci jsou provázany. Zejména židovská nauka gematria, kterou převzali ze starověkého Babylonu je takovým ukázkovým příkladem.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gematria
Proč zrovna časopis Economist, no to je úplně jednoduché neboť je v držení Domu Rothschild a její šéfredaktor John Micklethwait se několikrát zúčastnil konferencích Bilderbergu. To znamená, že on má znalosti o elitní agendě a snaží se ji propagovat. Zrovna minulý rok vyšlo 33. vydání této speciální edice (taková “náhoda” 😏). comment imagecomment image
Hlavním tématem této obálky je Leonardo da Vinci (500.leté výročí jeho smrti). Da Vinci často psal zrcadlově a tak i na obálce jsou některé obrázky zrcadlově obráceno. Například v pravo nahoře je zobrazena hlava, která je přesnou replikou Leonardovi skici analyzující proporce lidské hlavy. Pokud jste četli můj minulý příspěvek tak jsem upozorňoval na film Minority Report a na oční scanner, který bude v budoucnu využívan jako systém Big Brother. Nad obrázkem je napsáno “rozpoznávání obličeje”. comment imagecomment image
Pod Putinovým obličejem jsou zobrazeny čtyři jezdci Apokalypsy a čistě náhodou v oblasti Evropy. Dál jsou tam odkazy na DNA a QR kód a čárový kód jako symbol genetické úpravy lidí v budoucnu v rámci robotizace a digitalizace. Symbol Pinocchia jako notorického lháře je taky všeříkající. Mezi hlavou Trumpa a Putina je panda (tedy Čína – Hedvábná stezka).

Jaris
Návštěvník
Jaris

Radek
Velice dobry rozbor, dik.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Jen poznámečka. V Melbourne přibylo za jedinný den 400 nakažených protože obyvatelé nedodržují karanténu.
Každý ať si to přebere sám.

a je to tu zas
Návštěvník
a je to tu zas

400×365=146000
4800000/146000=32,8
co z tejto kratuckej matematickej vsuvky vyplyva?
ze ak by sa kazdy den v melbourne nakazilo cca 400 ludi covidom, tak za 33 rokov sa stihnu nakazit vsetci, co tam ziju teraz.
podla statistik je prirastok populacie v melbourne od 70000 do 200000 ludi rocne.

Rabbit Hole
Návštěvník
Rabbit Hole

Hahaha, budu se opakovat, ale nedá mi to, takže…(https://www.youtube.com/watch?v=LGcaNY5eBWw)…give my remarks to all of the coronavirus haters…all of the consumer lifestyle supporters…all of the people that said that it would take years to infect the whole world…so I say to you this morning, a year after the first day of this pandemic outbreak…zkrátka, už to tady kdosi říkal v jiné diskuzi. Ten model šíření není lineární, ale exponenciální, takže tak dlouho by to jistě netrvalo. Naopak, bylo by to něco ve stylu “faster than expected”. Pro ty, jejichž hlavinky si nedovedou představit, cože to znamená exponenciální nárůst, tak zde je názorná praktická ukázka (https://www.youtube.com/watch?v=y97rBdSYbkg). Ale protože většina to stejně pořád nechápe, a ani nikdy nebude, tak se nesmíme divit, že nás jednoho dne může postihnout globální katastrofa, pokud bude mít exponenciální průběh. Možná už postihla. Anebo mohla postihnout, kdyby na tuto pandemii nedošlo. Loni byly touto dobou pařáky a letos? Nejsem si jistý, jak je to s klimatickou změnou, ale kdoví, jaké by bylo léto nebýt této pandemie. Možná někdo něco testuje nebo chtěl udělit malou lekci a pokud nebude stačit, tak možná příště klidně přitvrdí. A to ve stylu “faster than expected”. Takovéto ledabylé chybné uvažování bez špetky představivosti je totiž doménou vás praváků a je jedno jak vysoce postavených, týká se to bezesporu i těch, kteří mají na starosti řízení a klíčové či přímo strategické rozhodování (jestli se dá vůbec o nějakém strategickém myšlení u vás mluvit). Se svým přímočarým myšlením ve stylu pokus-omyl máte sice rychlé výsledky, ale často jdete slepou uličkou, a vzhledem k tomu, že je vás 90%, tak vás nebo bohužel i nás trochu více přemýšlejících může stát takovéto lehkomyslné uvažování jednou krk. Pořád říkám, že je chybou si hned rebelsky myslet, že je koronavirus nafouknutá bublina. Může tomu totiž být přesně naopak. A pokud ano, tak pak všichni hlavně nebečte. Ale možná už má dávno všechno pod palcem nějaký syndikát leváků, kteří to tu díky své uvážlivosti zpoza opony hlídají, aby se to nerozes**lo úplně. A možná mají i postranní úmysly. Přijde mi, že průměrné IQ civilizace už vyšší nebude. O myšlení většiny je škoda mluvit. Pro tu beze zbytku platí přísloví “Sytý hladovému nevěří…”

hudyn
Návštěvník
hudyn

Pane, Vy jste snad génius, když hned takto vše zhodnotíte téměř s jistotou.
Mimo Vás jsou asi všichni ostatní hloupí.
Mějte klidný den.

Radek
Návštěvník
Radek

Jaryn

Ty tvoje fašistické kecy tady nikoho nezajímají. Sleduji dlouhodobě tvé příspěvky, ze kterých mi je na zvracení. V každé diskusi někoho poučuješ a označuješ za osla, narcise, užitečného blba nebo hloupého naivního chlapečka, ještě jsem od tebe nečetl smysluplný komentář, jsou to jen tupé výkřiky do tmy, kdyby bylo na Aeronetu hodnocení jako na csfd, tak ty by jsi zpřehledem vyhrál hodnocení “odpad”. To je můj osobní názor naivního chlapečka jak si mě minulý rok tituloval. Pokud se chceš realizovat, tak bych ti doporučil, aby jsi oslovil Prymulu, že by jsi mu mohl dělat pí árko, určitě by ocenil tvoje zapálení pro “osvětu” nebo běž na novinky.cz, tam je podobných blbců hromada a mohli by jste si notovat. Nikdy dříve by mě nenapadlo, že takové inviduum jako ty by mohlo psát na Aeronetu.

Gugen
Návštěvník
Gugen

Podporovatelka, kazatelka, šmírovatelka?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Radek
je zjevné, že jsi nečetl jedinný z mých příspěvků. Jinak bys nemohl psát o “fašistických kecech” Nebo nemáš srovnané v hlavě co je fašismus. A pamatuj si ty “odpade”, že nula s holým zadkem mně nemůže urazit.

Radek
Návštěvník
Radek

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Korporatokracie
comment image
Naprosto vím o čem píšu, nahoře jsem ti dal odkaz na definici korporátního fašismu, který tady tak podporuješ, ale pochybuji, že to pochopíš, protože máš zjevný problém s chápaním psaného textu. Nepsal jsem, že jsi odpad, ale že by tvoje příspěvky byly hodnoceny odpadem dle hodnocení na webu csfd, to znamená, v procentních bodech by se hodnocení tvých příspěvků pohybovalo od 0 do 15%, to na csfd znamená odpad. Pamatuj kdo seje vítr sklízí bouři, moje reakce je jen na to, že se mi naprosto hnusí to tvoje urážení všech ostatních, kteří nesdílí tvé názory, to mu se říká fašizace. Tvůj komentář vypovídá o tvém charakteru, neboť uctíváš materiální hodnoty. Pochlub se kolik vlastníš domů a aut, když nemáš ten holý zadek a nezapomeň sem uploadovat své foto, když si necháš píchnout do sebe tu úžasnou vakcínu, která tě ochrání před lidmi jako jsme my, kteří nevěří této fašistické agendě. Jinak tvůj slovník se velice podobá slovníku Pavla Novotného.

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

A ty jsi tam byl ? Jak víš, že je to pravda, že to není lež vymyšlená pro góje, Jaryne?

Jaris
Návštěvník
Jaris

Pesimista
Samozrejme, ze se jedna o mega podvod, jaky svet jeste nezazil. Vetsina goju je skutecne tupa, bohuzel. Proste sezere vse i s navijakem aniz by proverovala druhou stranu mince.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Jaryn
Melbourne vcera zastavila testovani, protoze cim vice testu, tim vice ‘nakazenych’, hahaha! Nikdo tam nepada na ulici a lide vesele existuji dal. Nakonec se potvrdi, ze ten virus zije v symbioze s lidskym organismem.
Pokud nekdo umre, je to z jineho duvodu a nikoliv koronapodvod moribundus.

Alanis
Návštěvník
Alanis

Tak mi dnes došla aktualizace Windows 10. A když jsem pátral, co obsahuje, byl jsem překvapen. Zdá se, že technika a technologie letí vpřed mílovými kroky. Slyšeli jste pojem HoloLens 2?

https://www.microsoft.com/cs-cz/hololens/apps

(Optimalizace provozu a zvýšení produktivity zaměstnanců)
Robotárna se blíží. Běhá mi z toho mráz po zádech. Pan VK opět s předstihem informoval o změnách, co se blíží mílovými kroky. Human Ex Machina.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Alanis
Doba, kdy jste seřídil třeba karburátor na ulici před domem, podle sluchu, je už dávno za námi. Dnes holt na to potřebujete počítač, nějaký ten vhodný prográmek a tu aktualizaci a ještě to navíc umět. Neumíš, musíš do servisu a zacvakat. Zas to má ale tu výhodu, že automechanici nemají šmír za nehty. Vývoj nezastavíš.

Aldo
Návštěvník
Aldo

Pan profesor Pirka to vystihl přesně :
Kardiochirurg Jan Pirk se postavil proti nápadu opět zavést povinné nošení roušek v MHD a ve vnitřních prostorách. Má to prý stejnou logiku, jako dát všem seniorům na zimu nohy do sádry, protože hrozí, že se v zimě na chodníku objeví náledí a mohli by se zranit.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dejte-duchodcum-rovnou-nohy-do-sadry-Profesora-Pirka-vytocil-navrat-rousek-630872
Prymula stále dělá bu bu bu na nás nezodpovědné a hazardujici, protože On nebo Oni musi stále myslet na naše dobro a zdraví, když jim ty budouci vakciny budou tolik sypat.
Seznam filantropa Sorose nás svými angazovanymi svazaky, kterým teče ještě mléko po bradě, bombarduje každý den hororovymi údaji o rekordních číslech počtu nakažených ve snaze nás přesvědčit jak strašná to pandemie kosi po tisících obyvatele ČR.
Asi nebudu sám když řeknu, že už mě opravdu serou.
Paniku dělají hlavně prodejny prestituti, říkajíc si drze novináři a píšící tyto lži a výmysly za mrzkej peníz svého šéfa, který jede podle celosvětového scénáře. Kdy se ten blázinec stopne? Můžeme hodit klacky do rozjeteho kola a pokusit se ho zastavit?

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Aldo, pozor, nedělejte si o panu Pirkovi falešné naděje. Tento pán je aktivním členem globalistického Aspen institutu. Takovým lidem, co slouží globalčikum a provádí demontáž národních států a sní o velké Evropy s centrálním řízením všeho, není radno věřit. Všechno to může být jen póza, kamufláž a odvedení pozornosti.

Aldo
Návštěvník
Aldo

Ať je třeba členem Pionyra nebo SSM, ale řekl to přesně. Politickou kariéru nehoni,je to doktor kardiolog.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Tak proč se nesoustředí na srdce? To v nějakém institutu nenajde. Konkrétně tohle je institut ozdobený albánskou řeznicí starou hexou hrabivou.

Mr.Leonardo
Návštěvník
Mr.Leonardo

Jestli to nové koronavirové běsnění není jenom reakce na srbské protikoronavirové demonstrace za účelem popření jejich účelu a zdemoralizování srbského obyvatelstva. Mějte na paměti, že to, čemu říkáme “koronavirus” jsou ve skutečnosti vedlejší účinky 5G záření na lidský organismus, ale musí se to na něco svést a dát tomu nějakou formu a jméno. Srbská “jiskra” je velice nebezpečná pro záměry Satanovy Synagogy. Proto jí třeba urychleně hasit. Rázně a obklikou. Aktuální pražské chaotické manévry v Severomoravském kraji jsou toho důkazem.

Rabbit Hole
Návštěvník
Rabbit Hole

Nejvíc úsměvné a přitom děsivé je tvrzení mnohých v médiích, že se musíme naučit s tímto virem žít. Proč se to nemusí učit Nový Zéland? Jako chápu, že jsou ostrov, zatímco my jsme tranzitní zemí uprostřed nejhustěji zalidněného místa na planetě, ale jenom tím to nejspíš nebude. Pamatujete, jak říkal jednou v televizi Andrej, ať si lidi třeba jedou na Nový Zéland, až se povolí lety? Někde by to šlo ještě dohledat. To jako proč zrovna zmínil tuto zemi? On o ní někdo nějak často mluvil a ptal se na ni, že měl potřebu zmínit zrovna ji, nebo to byl podprahový signál pro zdejší majetné, že se mají v případě potřeby uchýlit právě tam? Hned jsem si vzpomněl na Steva Wozniaka, o kterém kdosi už před lety říkal, že má prý zálohu někde v Tasmánii tuším. Nevím, jestli tam právě teď i pobývá, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se do takových izolovaných míst na jižní polokouli elita uchýlila, pokud půjde do tuhého. Jak říkali v jednom z pořadů MaP, tady se bude ekonomika zavírat a otevírat jako na kolovrátku. Nový Zéland bude ráj a tady bude očistec…

Jaris
Návštěvník
Jaris

NZ ma rovnez koronaviruuus, ackoliv to zubata baba Ardenova (laborovska premierka, blba jak stoudev) popirala. Tam, kde vladne laborovska slunickarska chamrad, tam trava dvacet let neroste.

JMV
Návštěvník
JMV

1. Násilných demonstrací se u nás nebojím,. Sado-maso degoši nemají dostatečně početní základ, páč cikáni do války s bílou rasou nikdy nepůjdou.
2. Očkování je a zatím to vypadá, že i stále bude dobrovolné.
3. O české děti které vyrůstají v rodině nemám starost a ani se nebojím o jejich zdraví, ba naopak.
4. Co se týče celoročního nošení roušek na veřejnosti tak za mne jasné ano, je to super nápad. Když si nevezmu telefon ani platební kartu a mám roušku a k tomu staré auto bez řídící jednotky, tak nikdo neví kde jsem a co kupuji. A když náhodou budu mít rýmu, pak tím zčásti i chráním spoluobčany.
Shrnuto a podtrženo.
Jakmile přestala pandemie už zase přišlo na přetřes jednání o migrantech. Lepší tedy pandemie, anonymita a menší přenos nemocí skrze nošení roušky a hlavně zavřené hranice, než migranti a všudy-přítomné šmírování.
Co vy na to???
Hezký den,
JMV

Korunaminus
Návštěvník
Korunaminus

že když vyhlásili zákaz vycházení bez roušek, tak v liduprázdných ulicích se promenovali nanejvýš zcela zjevní migranti (samozřejmě v rouškách)

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Trump,který ve svém narcisizmu propadl idiotskému “uvalováním sankcí” na kde koho udělal další fatální chybu. Írán se díku tomu velmi sblížil s čínou a uzavírá masivní smlouvy v řádu stovek miliard dolarů na spolupráci. A čína se tak dostává do velmi strategické oblasti. Koalice velmocí a států stojících proti židofašistům se rozrůstá a upevňuje. Veškeré jejich sny o nějaké “nadvládě vyvolených” jsou už jen směšné kecy hlupáků , kteří se svými svinstvy které páchali, znelíbili světu a čeká je už jen odplata.

JMV
Návštěvník
JMV

Dobrý den,
myslíte, že v Číně nejsou židé a žido-zednáři???? Jsou a mají i šikmé oči a stalo se to zrovna tak, jako že někteří Židé mají modré oči i blond vlasy. A kdo se asi dostal v Číně k moci?
A Arabové? Vždyť to jsou jsou pokrevní bratři Židů a jejich otcem byl Abrahám. Takže kdo s kým se spojuje?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

JMV
nehovořím o židech obecně. Ale o židofašistech soustředěných kolem rodin Routchildů , Rockefelerů , Bushů a Clintnů a žikdovských zločinců z Izraele, pro které dělá špinavou práci ten odevšad vyhnaný parchant , maďrský žid Soros., kteří štvou USA do jejich terorismu a gresí a mají snahu o nějaké ovládání světa spojené s idiotskou myšlenkou že jsouk tomu “vyvolení”. A to je rozdíl.

Vaclav
Návštěvník
Vaclav

JMV, pokud ani nevite tak zakladni vec jakoze Iranci nejsou Arabove, tak vase nazory doporucuju ignorovat. jdete se dovzdelat o zakladnich vecech, nez se k nim zacnete vyjadrovat.